Tử vi

Đài phụ ngôi sao, phong cáo ngôi sao ánh sao tình

Đài phụ ngôi sao, phong cáo ngôi sao

☆ đài phụ ngôi sao — dương thổ. Chuyên phụ tá sao tả phụ, chủ quý, mang tinh thần tính chất. Có thể gia tăng nhân thành tựu, danh dự, chủ quý, nhưng cần chủ tinh mạnh vượng lúc khả năng sống hiệu quả.

Vi chủ tinh cung mệnh lúc, mặt màu trắng vàng, còn dài mặt, ở bên trong người nhỏ, hơi mập, mi thanh mục tú. Chính trực kiên cường, ý chí kiên cường, trí thông minh, tài năng xuất chúng, khí phách phong phát, có tiến thủ tinh thần, phán đoán hòa năng lực tổ chức mạnh, làm việc ổn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, tác phong nghiêm cẩn; cách nói năng cao nhã, trọng cảm tình, thiện lương, hỉ trợ nhân, mình cũng rất hiếm có người tài đấy trợ giúp; yêu thích hội họa, hành văn tốt, góc chú ý ăn mặc mặc.

Bạn đang xem: Đài phụ ngôi sao, phong cáo ngôi sao ánh sao tình

Nhập mệnh, cả đời thường có quý nhân tương trợ, đủ nhất định có năng lực tổ chức, có thể tụ lại dân chúng, gia hiền trợ giúp khá nhiều, hữu danh tiếng, địa vị. Sẽ tả phụ, thời còn học sinh học giỏi, già vận không nên, sẽ khai nhân đố kỵ. Vui mừng sẽ khoa văn chư tinh, lợi nhuận cuộc thi, cạnh tranh.

Nhập thân, vui mừng thành đàn kết bè kết đảng làm việc, có mưu lược tài năng, thân cư phó chức.

Nữ mệnh đài phụ cùng hoa đào ngôi sao đồng cung, cảm giác yêu sâu sắc một lòng, đối tượng phi thường tốt, tục xưng “Bên trong hoa đào” .

Đài phụ ở cung nào, trợ giúp chính mình, đề bạt người của chính mình ngay tại cung nào.

☆ phong cáo ngôi sao — âm thổ. Chuyên phụ tá sao hữu bật, là phong ấn rõ ngôi sao, chủ có địa vị xã hội, có chứa vật chất tính chất. Hoan hỷ nhất cùng hữu bật đồng cung. Vốn là ngôi sao may mắn, nhưng nếu cùng hung tinh tụ, đi bại vận, hoặc đúng đã có quan to lộc hậu người, tức là phong bế ngôi sao, chủ mộ bia, ngừng phát triển, cuối, ngõ cụt, cột võng, chặn đường, đánh ngã, lao ngục, nhốt các loại.

Vi chủ tinh cung mệnh lúc, mặt màu trắng vàng, còn dài mặt, vóc người trung đẳng, hơi mập. Ổn trọng, trí tuệ cao, khôn khéo làm luyện, lão luyện lõi đời, khí độ trầm ổn, ngôn từ hàm súc; vui mừng mờ ám, hơn nữa nữ tính, nhưng mờ ám có thể làm người thoải mái, rất biết thay người suy nghĩ, săn sóc tỉ mỉ, đầu thứ tốt của người khác; thích sạch sẻ, lòng cầu tiến mạnh, trọng cảm tình, tham công danh, thành công vĩ đại, lòng tự trọng mạnh, phục vụ tinh thần tốt, có năng lực, phú năng lực trinh thám, nhưng khá lười nhác; có nghệ thuật ham cùng trời phân.

Nhập mệnh, chính tinh vượng cát, gia cơ thường vì vinh dự nhà, cả đời dễ có được vinh dự, ngợi khen, khen ngợi hòa xã hội góc đánh giá cao. Vui mừng cùng khoa văn chư tinh cùng sẽ, lợi nhuận cuộc thi, cạnh tranh.

Nhập thân, là trong công việc đấy vĩ đại nhân sĩ, là phần tử tích cực, chiến sĩ thi đua hình, thường được lãnh đạo cấp trên đấy thưởng thức.

Đài phụ, phong cáo cũng có mộ bia ý, cùng gặp ở cung mệnh hoặc cung lục thân, gặp Sát Hình Kỵ thật mạnh, lại có xương khúc hội hợp, phòng tử vong.

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đài phụ ngôi sao, phong cáo ngôi sao ánh sao tình

Đài phụ ngôi sao, phong cáo ngôi sao

☆ đài phụ ngôi sao — dương thổ. Chuyên phụ tá sao tả phụ, chủ quý, mang tinh thần tính chất. Có thể gia tăng nhân thành tựu, danh dự, chủ quý, nhưng cần chủ tinh mạnh vượng lúc khả năng sống hiệu quả.

Vi chủ tinh cung mệnh lúc, mặt màu trắng vàng, còn dài mặt, ở bên trong người nhỏ, hơi mập, mi thanh mục tú. Chính trực kiên cường, ý chí kiên cường, trí thông minh, tài năng xuất chúng, khí phách phong phát, có tiến thủ tinh thần, phán đoán hòa năng lực tổ chức mạnh, làm việc ổn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, tác phong nghiêm cẩn; cách nói năng cao nhã, trọng cảm tình, thiện lương, hỉ trợ nhân, mình cũng rất hiếm có người tài đấy trợ giúp; yêu thích hội họa, hành văn tốt, góc chú ý ăn mặc mặc.

Nhập mệnh, cả đời thường có quý nhân tương trợ, đủ nhất định có năng lực tổ chức, có thể tụ lại dân chúng, gia hiền trợ giúp khá nhiều, hữu danh tiếng, địa vị. Sẽ tả phụ, thời còn học sinh học giỏi, già vận không nên, sẽ khai nhân đố kỵ. Vui mừng sẽ khoa văn chư tinh, lợi nhuận cuộc thi, cạnh tranh.

Nhập thân, vui mừng thành đàn kết bè kết đảng làm việc, có mưu lược tài năng, thân cư phó chức.

Nữ mệnh đài phụ cùng hoa đào ngôi sao đồng cung, cảm giác yêu sâu sắc một lòng, đối tượng phi thường tốt, tục xưng “Bên trong hoa đào” .

Đài phụ ở cung nào, trợ giúp chính mình, đề bạt người của chính mình ngay tại cung nào.

☆ phong cáo ngôi sao — âm thổ. Chuyên phụ tá sao hữu bật, là phong ấn rõ ngôi sao, chủ có địa vị xã hội, có chứa vật chất tính chất. Hoan hỷ nhất cùng hữu bật đồng cung. Vốn là ngôi sao may mắn, nhưng nếu cùng hung tinh tụ, đi bại vận, hoặc đúng đã có quan to lộc hậu người, tức là phong bế ngôi sao, chủ mộ bia, ngừng phát triển, cuối, ngõ cụt, cột võng, chặn đường, đánh ngã, lao ngục, nhốt các loại.

Vi chủ tinh cung mệnh lúc, mặt màu trắng vàng, còn dài mặt, vóc người trung đẳng, hơi mập. Ổn trọng, trí tuệ cao, khôn khéo làm luyện, lão luyện lõi đời, khí độ trầm ổn, ngôn từ hàm súc; vui mừng mờ ám, hơn nữa nữ tính, nhưng mờ ám có thể làm người thoải mái, rất biết thay người suy nghĩ, săn sóc tỉ mỉ, đầu thứ tốt của người khác; thích sạch sẻ, lòng cầu tiến mạnh, trọng cảm tình, tham công danh, thành công vĩ đại, lòng tự trọng mạnh, phục vụ tinh thần tốt, có năng lực, phú năng lực trinh thám, nhưng khá lười nhác; có nghệ thuật ham cùng trời phân.

Nhập mệnh, chính tinh vượng cát, gia cơ thường vì vinh dự nhà, cả đời dễ có được vinh dự, ngợi khen, khen ngợi hòa xã hội góc đánh giá cao. Vui mừng cùng khoa văn chư tinh cùng sẽ, lợi nhuận cuộc thi, cạnh tranh.

Nhập thân, là trong công việc đấy vĩ đại nhân sĩ, là phần tử tích cực, chiến sĩ thi đua hình, thường được lãnh đạo cấp trên đấy thưởng thức.

Đài phụ, phong cáo cũng có mộ bia ý, cùng gặp ở cung mệnh hoặc cung lục thân, gặp Sát Hình Kỵ thật mạnh, lại có xương khúc hội hợp, phòng tử vong.

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button