Tử vi

NHỮNG CÂU PHÚ VỀ THIÊN LƯƠNG

Thiên Lương nan bảo tư tài, dị dữ nhân

(Thiên Lương không giỏi điều khiển quản thủ tiền bạc dễ vì nịnh nọt yêu thích mà đem tiền cho đi)

Lương tại Tỵ tắc dật du

Bạn đang xem: NHỮNG CÂU PHÚ VỀ THIÊN LƯƠNG

(Thiên Lương thủ Mệnh Tỵ cung ưa chơi bời rông dài)

Thiên Lương ngộ Mã nữ Mệnh tiện nhi dâm

(Mệnh Tỵ Hợi, Thiên Lương đứng cùng Thiên Mã số đàn bà dâm tiện)

Thiên Lương gia cát tọa thiên di hoạch phát kinh thương

(Thiên Lương ít thành công về kinh thương, nhưng nếu từ cung xung chiếu Mệnh là cung Thiên Di mà thấy Thiên Lương cùng với nhiều sao tốt khác vào buôn bán kinh doanh lại hoạnh phát)

Lương Nhật Mão cung tướng mạo phương viên

(Thái Dương Thiên Lương thủ Mệnh tại Mão thì mặt mày vuông vắn sáng sủa)

Ấn tinh phùng Khôi tinh ư Hợi địa, ưng chi sơn nhạc giáng thần

(Thiên Lương đứng với sao Thiên Khôi tại Hợi thủ Mệnh thì vóc dáng khôi vĩ như sơn thần)

Lương phùng Hao Sát tại Tỵ cung đao nghiệp hình thương

(Thiên Lương gặp Hao Sát ở Tỵ bị tai nạn hình thương vì gươm đao)

Thiên Lương ngộ Hỏa chiếu qua

Hại người hại của thật là tang ương

 

Cung Tỵ Hợi Lương cùng Thiên Mã

Chí đổi thay ấy gã phiêu linh

Còn như nữ mệnh cho rành

Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu

 

Đồng Lương hội Dần Thân một khối

Trọn đời người tránh khỏi tai ương

 

Thiên Lương hãm địa kiến Dương Đà, thương phong bại tục chi lưu

(Thiên Lương ở đất hãm gặp Kình Dương Đà La hay làm chuyện ẩu, thương phong bại tục)

Thiên Lương hãm địa ngộ Hỏa Dương phá cục, hạ tiên cô quả yểu triết

(Thiên Lương vào đất hãm gặp Hỏa Tinh, Kình Dương sống cô đơn, không thọ và tính nết thấp hèn)

Thiên Lương gặp Mã chẳng bàn

Có chồng còn bỏ then làng bướm hoa

 

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm NHỮNG CÂU PHÚ VỀ THIÊN LƯƠNG

Thiên Lương nan bảo tư tài, dị dữ nhân

(Thiên Lương không giỏi điều khiển quản thủ tiền bạc dễ vì nịnh nọt yêu thích mà đem tiền cho đi)

Lương tại Tỵ tắc dật du

(Thiên Lương thủ Mệnh Tỵ cung ưa chơi bời rông dài)

Thiên Lương ngộ Mã nữ Mệnh tiện nhi dâm

(Mệnh Tỵ Hợi, Thiên Lương đứng cùng Thiên Mã số đàn bà dâm tiện)

Thiên Lương gia cát tọa thiên di hoạch phát kinh thương

(Thiên Lương ít thành công về kinh thương, nhưng nếu từ cung xung chiếu Mệnh là cung Thiên Di mà thấy Thiên Lương cùng với nhiều sao tốt khác vào buôn bán kinh doanh lại hoạnh phát)

Lương Nhật Mão cung tướng mạo phương viên

(Thái Dương Thiên Lương thủ Mệnh tại Mão thì mặt mày vuông vắn sáng sủa)

Ấn tinh phùng Khôi tinh ư Hợi địa, ưng chi sơn nhạc giáng thần

(Thiên Lương đứng với sao Thiên Khôi tại Hợi thủ Mệnh thì vóc dáng khôi vĩ như sơn thần)

Lương phùng Hao Sát tại Tỵ cung đao nghiệp hình thương

(Thiên Lương gặp Hao Sát ở Tỵ bị tai nạn hình thương vì gươm đao)

Thiên Lương ngộ Hỏa chiếu qua

Hại người hại của thật là tang ương

 

Cung Tỵ Hợi Lương cùng Thiên Mã

Chí đổi thay ấy gã phiêu linh

Còn như nữ mệnh cho rành

Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu

 

Đồng Lương hội Dần Thân một khối

Trọn đời người tránh khỏi tai ương

 

Thiên Lương hãm địa kiến Dương Đà, thương phong bại tục chi lưu

(Thiên Lương ở đất hãm gặp Kình Dương Đà La hay làm chuyện ẩu, thương phong bại tục)

Thiên Lương hãm địa ngộ Hỏa Dương phá cục, hạ tiên cô quả yểu triết

(Thiên Lương vào đất hãm gặp Hỏa Tinh, Kình Dương sống cô đơn, không thọ và tính nết thấp hèn)

Thiên Lương gặp Mã chẳng bàn

Có chồng còn bỏ then làng bướm hoa

 

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button