Tử vi

Phân biệt tài sản giữa Tài và Điền

– Cung tài bạch là nơi tiền bạc ra vào, cho nên luận về tiền, trước tiên phải lấy tố hợp sao ở cung tài bạch để xem lượng tiền bạc, phương thức kiếm tiền, tiền bạc kiếm được nhanh hay chậm. Nhưng tiền bạc vào cung tài bạch có thể là do bản thân mệnh tạo nỗ lực kinh doanh mua bán mà có, có thể là nhờ đi làm công, chủ yếu là dùng thời gian đổi lấy tiền bạc, cũng có thể tiền bạc kiếm được do kĩ thuật nghề nghiệp, tiền bạc do vất vả gian khổ, cho đến tiền bạc bất nghĩa… Cung tài bạch là cửa ngõ ra vào, cho nên không chỉ dùng để xem về kiếm tiền, nó còn dùng để xem sau khi kiếm được tiền thì dụng vào việc gì, tiền đi đâu, có để dành được hay không, tức là có điều kiện thành người giàu có hay không.

– Tài phú của cung điền trạch là luận định về giá trị tài sản. Trong xã hội hiện đại có một số người dù rất có tiền, nhưng họ không quan niệm lấy bất động sản lớn nhỏ hay ít nhiều để làm bảo đảm cho sự giàu có nên họ không mua nhà, mà đi thuê ngôi nhà sang trọng để ở. Dù như vậy, cung điền trạch vẫn là cung chủ yếu dùng để luận đoán về tiền bạc, sự giàu có, phối hợp với hai cung liên quan đến tiền bạc là cung tài bạch và cung huynh đệ, có thể đưa ra phán đoán về tổng giá trị tài sản của người này.

Kết luận: Vấn đề tài chính lớn hay không giàu hay không giàu thì nó nằm ở Điền chứ không nằm ở Tài,cung tài là cách thức mà con người ta làm ăn hay nói cách khác lộc của bạn đến từ đâu.

Bạn đang xem: Phân biệt tài sản giữa Tài và Điền

(Sưu tầm)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phân biệt tài sản giữa Tài và Điền

– Cung tài bạch là nơi tiền bạc ra vào, cho nên luận về tiền, trước tiên phải lấy tố hợp sao ở cung tài bạch để xem lượng tiền bạc, phương thức kiếm tiền, tiền bạc kiếm được nhanh hay chậm. Nhưng tiền bạc vào cung tài bạch có thể là do bản thân mệnh tạo nỗ lực kinh doanh mua bán mà có, có thể là nhờ đi làm công, chủ yếu là dùng thời gian đổi lấy tiền bạc, cũng có thể tiền bạc kiếm được do kĩ thuật nghề nghiệp, tiền bạc do vất vả gian khổ, cho đến tiền bạc bất nghĩa… Cung tài bạch là cửa ngõ ra vào, cho nên không chỉ dùng để xem về kiếm tiền, nó còn dùng để xem sau khi kiếm được tiền thì dụng vào việc gì, tiền đi đâu, có để dành được hay không, tức là có điều kiện thành người giàu có hay không.

– Tài phú của cung điền trạch là luận định về giá trị tài sản. Trong xã hội hiện đại có một số người dù rất có tiền, nhưng họ không quan niệm lấy bất động sản lớn nhỏ hay ít nhiều để làm bảo đảm cho sự giàu có nên họ không mua nhà, mà đi thuê ngôi nhà sang trọng để ở. Dù như vậy, cung điền trạch vẫn là cung chủ yếu dùng để luận đoán về tiền bạc, sự giàu có, phối hợp với hai cung liên quan đến tiền bạc là cung tài bạch và cung huynh đệ, có thể đưa ra phán đoán về tổng giá trị tài sản của người này.

Kết luận: Vấn đề tài chính lớn hay không giàu hay không giàu thì nó nằm ở Điền chứ không nằm ở Tài,cung tài là cách thức mà con người ta làm ăn hay nói cách khác lộc của bạn đến từ đâu.

(Sưu tầm)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button