Tử vi

Phan Tử Ngư: Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ, Tham lang

1. Tham lang chủ về phúc họa, hóa kỵ thì vì phúc mà gặp họa, hoặc vì sắc mà tự chuốc họa vào thân, hoặc vì những cái khác như uống rượu, đánh bạc, … mà chuốc họa gặp tai ương, nên kiểm điểm lại bản thân, thay đổi bản thân, nên đạm bạc với danh lợi, tránh xa việc bài bạc, tửu, sắc, tham, dục …

2. Chớ nên tham sắc, tham tài, tham lam quá độ mà dẫn đến chuốc họa vào thân, trước kia có một vụ quân pháp xử lý thì ắt là vì tham sắc, đã biết mà còn cố tình phạm pháp thì ắt bị tội khó tránh.

3. Nên kinh doanh vàng bạc.

Bạn đang xem: Phan Tử Ngư: Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ, Tham lang

4. Nên tu tâm dưỡng tính, niệm Phật tu đạo.

5. Nếu Tham lang không hóa kỵ mà là sao đối cung (tức phu thê) Vũ khúc hóa kỵ thì sẽ vì kinh tế thay đổi mà dẫn đến khó khăn. Điều này cũng luận giống như việc “làm ăn thất bại”, giống như vậy, nếu cung Quan lộc không hóa kỵ thì đối cung của nó hóa kỵ, như thế thì sự nghiệp sẽ khó khăn.

6. Đồng cung với Liêm Trinh:

– Một đời bôn ba vì sự nghiệp

– Can đảm, làm việc không màng đến hậu quả, cứ mặc ý mình mà làm

– Nếu thêm sát:

+ Phạm pháp ngồi tù

+ Tay chân bị thương

– Rất kỵ chỗ Hợi:

+ Mệnh nữ lưu lạc phong trần, cũng sẽ ngồi tù.

+ Mệnh nam vì đam mê tửu sắc mà ngồi tù.

7. Nên làm ăn với người nước ngoài.

8. Nên giao lưu nhiều, hoặc là gặp gỡ ở chỗ giải trí; nhưng tránh mê đắm, võ đoan, hồ đồ, tự ngộ về tiền đồ của mình, hay thậm chí là lạc quan quá có lúc lại bi quan.

(Tử vi đẩu số – Tứ hóa khảo luận vận thế đời người – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phan Tử Ngư: Phân tích trường hợp cung Quan lộc có sao Hóa kỵ, Tham lang

1. Tham lang chủ về phúc họa, hóa kỵ thì vì phúc mà gặp họa, hoặc vì sắc mà tự chuốc họa vào thân, hoặc vì những cái khác như uống rượu, đánh bạc, … mà chuốc họa gặp tai ương, nên kiểm điểm lại bản thân, thay đổi bản thân, nên đạm bạc với danh lợi, tránh xa việc bài bạc, tửu, sắc, tham, dục …

2. Chớ nên tham sắc, tham tài, tham lam quá độ mà dẫn đến chuốc họa vào thân, trước kia có một vụ quân pháp xử lý thì ắt là vì tham sắc, đã biết mà còn cố tình phạm pháp thì ắt bị tội khó tránh.

3. Nên kinh doanh vàng bạc.

4. Nên tu tâm dưỡng tính, niệm Phật tu đạo.

5. Nếu Tham lang không hóa kỵ mà là sao đối cung (tức phu thê) Vũ khúc hóa kỵ thì sẽ vì kinh tế thay đổi mà dẫn đến khó khăn. Điều này cũng luận giống như việc “làm ăn thất bại”, giống như vậy, nếu cung Quan lộc không hóa kỵ thì đối cung của nó hóa kỵ, như thế thì sự nghiệp sẽ khó khăn.

6. Đồng cung với Liêm Trinh:

– Một đời bôn ba vì sự nghiệp

– Can đảm, làm việc không màng đến hậu quả, cứ mặc ý mình mà làm

– Nếu thêm sát:

+ Phạm pháp ngồi tù

+ Tay chân bị thương

– Rất kỵ chỗ Hợi:

+ Mệnh nữ lưu lạc phong trần, cũng sẽ ngồi tù.

+ Mệnh nam vì đam mê tửu sắc mà ngồi tù.

7. Nên làm ăn với người nước ngoài.

8. Nên giao lưu nhiều, hoặc là gặp gỡ ở chỗ giải trí; nhưng tránh mê đắm, võ đoan, hồ đồ, tự ngộ về tiền đồ của mình, hay thậm chí là lạc quan quá có lúc lại bi quan.

(Tử vi đẩu số – Tứ hóa khảo luận vận thế đời người – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button