Tử vi

Sao đà la ở thập nhị cung

Sao đà la chúc kim, nãi bắc đẩu trợ tinh, hóa khí vi kị, chủ tàn nhẫn, thị phi. Đà la chủ thị phi, là ám. Ngoại lai có phải hay không ngầm tới, là đâm sau lưng; ở bên trong có phải hay không lặp đi lặp lại, quấy thành một đoàn tâm sự. Đà la cũng chủ răng nanh, cốt cách, bớt. Đà la hình phạt chính tổn thương, là nội thương, không nhìn thấy. Dù rằng nhìn đến, cũng chỉ là tụ huyết, xanh đen một mảnh. Đà la đấy mất lý trí không xong kết liễu, cho dù mặt ngoài chặt đứt tình duyên, nội tâm còn tại bồi hồi.

 
Hình tính

Tướng mạo tục tằng, thân hùng mặt mày hốc hác, tính cách kiên cường cố chấp, tâm biết không một, làm việc tiến thối, thái độ làm người phiêu đãng. Phùng xương khúc, tả hữu, có ám nốt ruồi, bớt.

Bạn đang xem: Sao đà la ở thập nhị cung

Dương, đà hợp luận

Kình Đà hợp xưng, đô chủ hình tổn thương, vũ dũng, thị phi, nhưng hai người tính chất bất đồng. Luận hình tổn thương, kình dương chủ ngoại tổn thương, đà la chủ nội tổn thương; luận tật bệnh, kình dương thuộc gãy xương, vết đao, đà la chủ ngũ tạng lục phủ tới bệnh; luận cá tính, kình dương đủ lực đánh vào làm lửa hung bạo liệt, đà la nãi phí thời gian cố chấp kéo dài; kình dương chủ động, đà la chủ tĩnh; luận thị phi, kình dương là minh thương, đà la là đâm sau lưng, kình dương là kịch liệt tranh chấp, đà la là âm mưu hãm hại. Nếu vì màu hồng phấn tai họa, kình dương nhanh lên nhanh kết liễu, đà la tắc phủ, nóng ruột nóng gan, ám độ trần thương.

Dương chữ cái nhị tinh có thể nói tốt quá hoá lốp, không nên làm chính trị công tác. Bởi vậy, kình dương thủ mệnh, Quan người, nên làm quan võ, luật sư, bác sĩ khoa ngoại hoặc hộ sĩ các loại công việc; mà đà la nên quan võ, luật sư, máy móc… Công, cần xoay quanh hoặc dây dưa tới tính chất công việc người. Bởi vì luận bọn chúng đặc tính phát tác đang làm việc đấy tính chất bên trên, có thể miễn tai họa. Như thương nhân phùng kình dương, hội cát ngôi sao, nhưng rất lớn đại phát triển; gặp đà la, tắc ứng với bảo thủ.

 
Hỉ kị

Kị thập nhị cung, nhập tắc nhiều ít phí thời gian. Phi hóa kỵ nhập tị hợi, lại là cung lục thân lúc, chủ nên lục thân có tai nạn đổ máu ( chính là trạng thái tĩnh tượng nghĩa ). Nhập phúc bị cung chủ răng nanh không tốt, đà la chỗ, nơi can của cung hóa kị nhập hữu, tật, giai chủ tiên thiên răng nanh không tốt, cốt cách bị toan. Kị tham lang, tửu sắc táng thân, nữ mệnh càng kị. Kị thái dương, nam khắc vợ, nữ nhân khắc chồng, hình tổn thương cha mẹ, thả tổn hại mắt.

 
Cung vị

Cung huynh đệ

Huynh đệ đơn bạc, tính cách nặng nề, tính tình khó bắt sờ.

 
Cung phu thê

Vợ chồng bất hòa có khắc, nên kết hôn muộn. Nếu ở thìn, tuất, xấu, chưa, góc không vì tai họa.

 
Cung tử nữ

Đứa con duyến gầy, đứa con tâm tính sâu thẳm. Sẽ hoa đào ngôi sao, chú ý hoa đào tai ương.

 
Cung tài bạch

Chủ không ổn định, sẽ tài ngôi sao cũng chủ tài vận, nếu có ám nhập, cũng có ám tổn.

 
Cung tật ách

Đà la thuần âm kim, chủ phổi, xương, răng nanh, nội thương, tạng phủ, gân cốt các loại vấn đề. Chủ răng nanh sớm phá hư, gân cốt đau đớn làm cho tứ chi vô lực; bị sinh bệnh dử ( như không dễ dàng tốt bệnh ngoài da ). Nếu cùng văn xương, văn khúc hóa kị đồng cung vi cốt thứ, bớt, vết sẹo. Còn nữa thủ lĩnh, bộ mặt, gắn bó đấy mặt mày hốc hác vấn đề.

 
Cung thiên di

Thêm cát, ngoại tại xoay quanh, náo ở bên trong thủ tài, ám tổn cũng không tự biết. Như mở tiệm người, bị người cầm đồ không đài thọ, cũng không biết, nhưng vô phương, luôn kiếm tiền. Gia sát, xoay quanh, tuyển là sống phi.

 
Cung nô bộc

Cùng sao kình dương cùng luận, duy tiểu nhân là ám tới, thị phi khó giải quyết, so sánh kéo dài, dây dưa không rõ hoặc rất khó tra ra nhỏ người ở nơi nào.

 
Cung điền trạch

Vất vả cần cù độ nhật, thêm cát muộn có, gia sát thì không. Phụ cận có phá ốc, nơi xay bột, lốp xe điếm các loại.

 
Cung quan lộc

Sự đến bên trong có tiểu nhân ám tổn, khó phòng khó tránh. Nên quân cảnh quan võ, máy móc, nơi xay bột, nha khoa nội khoa y sư.

 
Cung phúc đức

Răng nanh tiên thiên không tốt, bị sinh sâu răng. Thêm cát, lúc tuổi già mới có thể hưởng phúc; gia sát, lao lực cả đời, trong lòng vĩnh viễn có chút vấn đề xoay quanh.

 
Cung phụ mẫu

Song thân duyến gầy, thường rùng mình, hoặc khắc song thân một trong.

Ps: các ngôi sao ở thập nhị cung ở bên trong tình huống gần là một loại trạng thái, cũng không cát hung, không thể chỉ dựa vào đây một loại tình huống liền loạn dưới kết luận, nhớ lấy!

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao đà la ở thập nhị cung

Sao đà la chúc kim, nãi bắc đẩu trợ tinh, hóa khí vi kị, chủ tàn nhẫn, thị phi. Đà la chủ thị phi, là ám. Ngoại lai có phải hay không ngầm tới, là đâm sau lưng; ở bên trong có phải hay không lặp đi lặp lại, quấy thành một đoàn tâm sự. Đà la cũng chủ răng nanh, cốt cách, bớt. Đà la hình phạt chính tổn thương, là nội thương, không nhìn thấy. Dù rằng nhìn đến, cũng chỉ là tụ huyết, xanh đen một mảnh. Đà la đấy mất lý trí không xong kết liễu, cho dù mặt ngoài chặt đứt tình duyên, nội tâm còn tại bồi hồi.

 
Hình tính

Tướng mạo tục tằng, thân hùng mặt mày hốc hác, tính cách kiên cường cố chấp, tâm biết không một, làm việc tiến thối, thái độ làm người phiêu đãng. Phùng xương khúc, tả hữu, có ám nốt ruồi, bớt.

Dương, đà hợp luận

Kình Đà hợp xưng, đô chủ hình tổn thương, vũ dũng, thị phi, nhưng hai người tính chất bất đồng. Luận hình tổn thương, kình dương chủ ngoại tổn thương, đà la chủ nội tổn thương; luận tật bệnh, kình dương thuộc gãy xương, vết đao, đà la chủ ngũ tạng lục phủ tới bệnh; luận cá tính, kình dương đủ lực đánh vào làm lửa hung bạo liệt, đà la nãi phí thời gian cố chấp kéo dài; kình dương chủ động, đà la chủ tĩnh; luận thị phi, kình dương là minh thương, đà la là đâm sau lưng, kình dương là kịch liệt tranh chấp, đà la là âm mưu hãm hại. Nếu vì màu hồng phấn tai họa, kình dương nhanh lên nhanh kết liễu, đà la tắc phủ, nóng ruột nóng gan, ám độ trần thương.

Dương chữ cái nhị tinh có thể nói tốt quá hoá lốp, không nên làm chính trị công tác. Bởi vậy, kình dương thủ mệnh, Quan người, nên làm quan võ, luật sư, bác sĩ khoa ngoại hoặc hộ sĩ các loại công việc; mà đà la nên quan võ, luật sư, máy móc… Công, cần xoay quanh hoặc dây dưa tới tính chất công việc người. Bởi vì luận bọn chúng đặc tính phát tác đang làm việc đấy tính chất bên trên, có thể miễn tai họa. Như thương nhân phùng kình dương, hội cát ngôi sao, nhưng rất lớn đại phát triển; gặp đà la, tắc ứng với bảo thủ.

 
Hỉ kị

Kị thập nhị cung, nhập tắc nhiều ít phí thời gian. Phi hóa kỵ nhập tị hợi, lại là cung lục thân lúc, chủ nên lục thân có tai nạn đổ máu ( chính là trạng thái tĩnh tượng nghĩa ). Nhập phúc bị cung chủ răng nanh không tốt, đà la chỗ, nơi can của cung hóa kị nhập hữu, tật, giai chủ tiên thiên răng nanh không tốt, cốt cách bị toan. Kị tham lang, tửu sắc táng thân, nữ mệnh càng kị. Kị thái dương, nam khắc vợ, nữ nhân khắc chồng, hình tổn thương cha mẹ, thả tổn hại mắt.

 
Cung vị

Cung huynh đệ

Huynh đệ đơn bạc, tính cách nặng nề, tính tình khó bắt sờ.

 
Cung phu thê

Vợ chồng bất hòa có khắc, nên kết hôn muộn. Nếu ở thìn, tuất, xấu, chưa, góc không vì tai họa.

 
Cung tử nữ

Đứa con duyến gầy, đứa con tâm tính sâu thẳm. Sẽ hoa đào ngôi sao, chú ý hoa đào tai ương.

 
Cung tài bạch

Chủ không ổn định, sẽ tài ngôi sao cũng chủ tài vận, nếu có ám nhập, cũng có ám tổn.

 
Cung tật ách

Đà la thuần âm kim, chủ phổi, xương, răng nanh, nội thương, tạng phủ, gân cốt các loại vấn đề. Chủ răng nanh sớm phá hư, gân cốt đau đớn làm cho tứ chi vô lực; bị sinh bệnh dử ( như không dễ dàng tốt bệnh ngoài da ). Nếu cùng văn xương, văn khúc hóa kị đồng cung vi cốt thứ, bớt, vết sẹo. Còn nữa thủ lĩnh, bộ mặt, gắn bó đấy mặt mày hốc hác vấn đề.

 
Cung thiên di

Thêm cát, ngoại tại xoay quanh, náo ở bên trong thủ tài, ám tổn cũng không tự biết. Như mở tiệm người, bị người cầm đồ không đài thọ, cũng không biết, nhưng vô phương, luôn kiếm tiền. Gia sát, xoay quanh, tuyển là sống phi.

 
Cung nô bộc

Cùng sao kình dương cùng luận, duy tiểu nhân là ám tới, thị phi khó giải quyết, so sánh kéo dài, dây dưa không rõ hoặc rất khó tra ra nhỏ người ở nơi nào.

 
Cung điền trạch

Vất vả cần cù độ nhật, thêm cát muộn có, gia sát thì không. Phụ cận có phá ốc, nơi xay bột, lốp xe điếm các loại.

 
Cung quan lộc

Sự đến bên trong có tiểu nhân ám tổn, khó phòng khó tránh. Nên quân cảnh quan võ, máy móc, nơi xay bột, nha khoa nội khoa y sư.

 
Cung phúc đức

Răng nanh tiên thiên không tốt, bị sinh sâu răng. Thêm cát, lúc tuổi già mới có thể hưởng phúc; gia sát, lao lực cả đời, trong lòng vĩnh viễn có chút vấn đề xoay quanh.

 
Cung phụ mẫu

Song thân duyến gầy, thường rùng mình, hoặc khắc song thân một trong.

Ps: các ngôi sao ở thập nhị cung ở bên trong tình huống gần là một loại trạng thái, cũng không cát hung, không thể chỉ dựa vào đây một loại tình huống liền loạn dưới kết luận, nhớ lấy!

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button