Tử vi

Tử vi đấu sổ cung phúc đức nhìn ngươi kiếp nầy có phúc lớn bao nhiêu

Tuy rằng tử vi đấu sổ luận mệnh chủ yếu là kết hợp cung mệnh tam phương tứ chính đích tốt xấu, nhưng là từ xưa đến nay, cung phúc đức đấy tác dụng trọng yếu là không dám tùy tiện sao lãng. Hầu hết thời gian nói không rõ tại sao cái này mạng người như thế tốt, vận may liên tục, mà người kia cũng họa vô đơn chí, phía sau nhất định phải tham khảo cung phúc đức. So với như đồng dạng của cung phu thê rất kém cỏi, tại sao có người vẫn như cũ có thể khổ tẫn cam lai, mà có người lại không thể đạt được ước muốn, đây là cung phúc đức đấy nghiệp lực.

Trong tử vi đẩu số cung phúc đức hành động cung tài bạch đối cung, thật sâu ảnh hưởng mọi người tài vận. Đây chính là vì thập ma cổ nhân thường nói lòng thoải mái thân thể béo mập, hòa khí sanh tài. Nếu tư tưởng của ngươi là tròn tan ra khoan dung, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, rộng lượng thành tín, như vậy của ngươi tiền tài tất nhiên tiền lời. Cung phúc đức vẫn là tam hợp nhập cung phu thê đấy, do đó của ngươi phẩm tính, tư tưởng cùng tính tình đối ngươi vợ chồng vận thế cũng thế cực kỳ trọng yếu.

Tử vi: cả đời phúc dày, có thể an cư lạc nghiệp, thái độ làm người cần cù, nhiệt tâm công ích, sâu lấy được đại chúng yêu thích.

Tử phủ: cả đời vô lo cơm áo, có thể quá an dật hạnh phúc đấy cuộc sống.

Tử tham: năm mới vất vả vô phúc có thể hưởng, lúc tuổi già có phúc tốt, có thể qua cuộc sống thoải mái.

Tử Tướng: cả đời an dật hạnh phúc.

Tử sát: năm mới làm mệnh bôn ba, lúc tuổi già có thể hưởng thanh phúc.

Tử Phá: có phúc khá mỏng, lao tâm lao lực, lúc tuổi già khả quá cuộc sống an nhàn. ( tử vi cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, có phúc gầy, cả đời lao lực. )

Thiên cơ: năm mới vất vả cần cù cố gắng, lúc tuổi già tương quá cuộc sống hạnh phúc, có được tò mò cùng tò mò tâm người.

Cơ âm: ở dần, có phúc có thể hưởng, nhưng trốn không thoát lo lắng vận mệnh, đồng cung vu thân, phúc dày có thể qua vui sướng ngày.

Cơ cự: lao tâm lao lực, vô thanh phúc có thể hưởng.

Cơ lương: có phúc đẫy đà, an nhàn vui vẻ qua cả đời ( thiên cơ cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, có phúc nông cạn, bôn ba lao lực. )

Thái dương: cả đời bận rộn, bất quá có phúc dày. Nữ mệnh gia hội ngôi sao may mắn khả đó tài đức sáng suốt phu quân, hưởng phúc cả đời, làm việc tích cực ra sức người.

Nhật nguyệt: có phúc dày, an nhàn khoái hoạt.

Nhật cự: lao tâm lao lực thả khiếm an, riêng chỉ lúc tuổi già có thể hưởng thanh phúc.

Ngày lương: hưởng phúc vui vẻ qua cả đời. ( thái dương cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, có phúc mỏng bận rộn bôn ba quá cả đời. )

Vũ khúc: vào miếu có thể bình yên hưởng phúc, hãm địa lao tâm lao lực, vi cá tính nôn nóng ngoan cố người.

Vũ phủ: năm mới lao lực độ nhật, lúc tuổi già an hưởng thanh phúc.

Vũ Tham: năm mới phí sức phí lực, lúc tuổi già an nhàn.

Vũ Tướng: trung niên ngày có thể qua được an nhàn.

Vũ sát: cuộc sống không ổn định, thể xác và tinh thần mệt nhọc có phúc gầy.

Vũ phá: có phúc cạn, đông đi tây hành không bình yên, lúc tuổi già còn có thể an bình.

Thiên đồng: cả đời khả quá an dật hạnh phúc đấy cuộc sống, có thể nói có phúc có thọ, vi đối nhân xử thế phi thường lõi đời người.

Đồng âm: vô khiên vô quải, hưởng phúc cả đời.

Đồng Cự: bi thương ưu nhiều vui mừng, lúc tuổi già khả khoái hoạt.

Đồng lương: thanh tịnh an nhàn vui vẻ qua cả đời.

Liêm trinh: trời sinh lao lực mệnh, nhưng trong vội vàng hưởng lạc, làm một tính thiện biến người.

Liêm Phủ: thân an mà tâm vội.

Liêm Tham: có phúc ít, lao tâm lao lực cuộc sống khốn khổ.

Liêm tướng: phúc tốt thọ dài, khả quá vui sướng ngày.

Liêm Sát: hối hả ngược xuôi không được không ngừng, vô phúc có thể hưởng.

Liêm Phá: phí công quá ngày, không thể yên ổn. ( liêm trinh cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, lao khổ không ổn định, riêng chỉ lúc tuổi già hơi có thanh phúc. )

Thiên phủ: cả đời có phúc tốt, có thể an hưởng thanh phúc, làm một đa tài đa nghệ, bằng lòng với số mệnh người. ( cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc lao lực bôn ba cả đời. )

Thái Âm: chung thân hưởng phúc khoái hoạt, một đời vi tư tưởng lãng mạn bác học đa năng người. ( cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, cả đời quan tâm lo lắng ở bên trong.

Tham lang: có phúc cạn, cả đời phí sức mà không thể an bình, vì không an hiện trạng, khẩn cầu quá nhiều người.

Cánh cửa cực lớn: làm mệnh bôn ba, vô ích, vô phúc có thể hưởng. ( cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, cả đời sầu lo ở bên trong.

Thiên tướng: có phúc dày cả đời an nhàn, hưởng thụ thanh phúc, thả tuổi thọ dài, tôn trọng mốt biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người. ( cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, cả đời bận rộn bôn ba ở bên trong.

Thiên lương: cả đời thanh nhàn khoái hoạt, thái độ làm người lấy giúp người làm niềm vui, ở mảng văn học tạo nghệ cao thâm. ( cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, cả đời lao tâm lao lực.

Thất sát: vào miếu có thể hưởng thanh phúc, lạc hãm địa thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp tắc cả đời lao lực, vất vả vô hưởng thụ, này tính phóng đãng. Nếu nữ mệnh thất sát độc tọa cung phúc đức, tất làm kỹ nữ vi kỹ.

Phá quân: cả đời vất vả cần cù lao lực mà không thể hưởng phúc, lạc hãm lại có đoản mệnh mà lo lắng, thái độ làm người nghiêm cẩn, không chút nào khẳng buông lỏng. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, lao tâm lao lực quá cả đời.

Văn xương, văn khúc: vào miếu thêm cát ngôi sao, phúc dày cả đời cầu phúc mà được phúc. Lạc hãm cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc lao tâm lao lực, không biết hưởng thụ, làm một có được văn học nghệ thuật tế bào người.

Tả phụ: thêm cát ngôi sao cả đời khoái hoạt an nhàn, nếu độc tọa phúc đức, tắc lúc tuổi già mới có thể an nhàn. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, vất vả cần cù lao khổ.

Hữu bật: cả đời phúc lộc song toàn, cùng ngôi sao may mắn đồng cung, cả đời khoái hoạt an nhàn ở bên trong, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc lao tâm lao lực khiếm an.

Thiên khôi, thiên việt: cả đời chịu quý nhân tương trợ, hưởng phúc khoái hoạt, mà thiên việt mang hoa đào bị chịu khác phái, quý nhân tương trợ, lại dễ phát sinh cảm tình.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: cả đời hưởng phúc khoái hoạt.

Lộc tồn: cả đời có phúc lớn, có thể qua khoái hoạt ngày. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc thể xác và tinh thần khiếm an thà rằng.

Kình dương, đà la: cả đời bôn ba lao lực, vào miếu có phúc có thể hưởng, lạc hãm thì không phúc.

Đốm lửa, linh tinh: suốt ngày bận rộn ở bên trong.

Hồng loan: cả đời có thể hưởng phúc.

Thiên diêu: vất vả bôn ba quá cuộc sống, nữ tính không kiên nhẫn tịch mịch.

Thiên hư, thiên khốc: có phúc nông cạn.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa kị các loại ngôi sao, tắc hưởng phúc khoái hoạt người, tâm không thể an bình hoặc chết sớm. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung phúc đức quá độ, gặp ngôi sao may mắn chủ hưởng phúc khoái hoạt, gặp sát tinh, hao tổn sao hóa kỵ, tắc lao động vất vả.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ cung phúc đức nhìn ngươi kiếp nầy có phúc lớn bao nhiêu

Tuy rằng tử vi đấu sổ luận mệnh chủ yếu là kết hợp cung mệnh tam phương tứ chính đích tốt xấu, nhưng là từ xưa đến nay, cung phúc đức đấy tác dụng trọng yếu là không dám tùy tiện sao lãng. Hầu hết thời gian nói không rõ tại sao cái này mạng người như thế tốt, vận may liên tục, mà người kia cũng họa vô đơn chí, phía sau nhất định phải tham khảo cung phúc đức. So với như đồng dạng của cung phu thê rất kém cỏi, tại sao có người vẫn như cũ có thể khổ tẫn cam lai, mà có người lại không thể đạt được ước muốn, đây là cung phúc đức đấy nghiệp lực.

Trong tử vi đẩu số cung phúc đức hành động cung tài bạch đối cung, thật sâu ảnh hưởng mọi người tài vận. Đây chính là vì thập ma cổ nhân thường nói lòng thoải mái thân thể béo mập, hòa khí sanh tài. Nếu tư tưởng của ngươi là tròn tan ra khoan dung, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, rộng lượng thành tín, như vậy của ngươi tiền tài tất nhiên tiền lời. Cung phúc đức vẫn là tam hợp nhập cung phu thê đấy, do đó của ngươi phẩm tính, tư tưởng cùng tính tình đối ngươi vợ chồng vận thế cũng thế cực kỳ trọng yếu.

Trở xuống tử vi đấu sổ chủ diệu ở cung phúc đức biểu hiển ý nghĩa, cận cung tham khảo:

Tử vi: cả đời phúc dày, có thể an cư lạc nghiệp, thái độ làm người cần cù, nhiệt tâm công ích, sâu lấy được đại chúng yêu thích.

Tử phủ: cả đời vô lo cơm áo, có thể quá an dật hạnh phúc đấy cuộc sống.

Tử tham: năm mới vất vả vô phúc có thể hưởng, lúc tuổi già có phúc tốt, có thể qua cuộc sống thoải mái.

Tử Tướng: cả đời an dật hạnh phúc.

Tử sát: năm mới làm mệnh bôn ba, lúc tuổi già có thể hưởng thanh phúc.

Tử Phá: có phúc khá mỏng, lao tâm lao lực, lúc tuổi già khả quá cuộc sống an nhàn. ( tử vi cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, có phúc gầy, cả đời lao lực. )

Thiên cơ: năm mới vất vả cần cù cố gắng, lúc tuổi già tương quá cuộc sống hạnh phúc, có được tò mò cùng tò mò tâm người.

Cơ âm: ở dần, có phúc có thể hưởng, nhưng trốn không thoát lo lắng vận mệnh, đồng cung vu thân, phúc dày có thể qua vui sướng ngày.

Cơ cự: lao tâm lao lực, vô thanh phúc có thể hưởng.

Cơ lương: có phúc đẫy đà, an nhàn vui vẻ qua cả đời ( thiên cơ cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, có phúc nông cạn, bôn ba lao lực. )

Thái dương: cả đời bận rộn, bất quá có phúc dày. Nữ mệnh gia hội ngôi sao may mắn khả đó tài đức sáng suốt phu quân, hưởng phúc cả đời, làm việc tích cực ra sức người.

Nhật nguyệt: có phúc dày, an nhàn khoái hoạt.

Nhật cự: lao tâm lao lực thả khiếm an, riêng chỉ lúc tuổi già có thể hưởng thanh phúc.

Ngày lương: hưởng phúc vui vẻ qua cả đời. ( thái dương cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, có phúc mỏng bận rộn bôn ba quá cả đời. )

Vũ khúc: vào miếu có thể bình yên hưởng phúc, hãm địa lao tâm lao lực, vi cá tính nôn nóng ngoan cố người.

Vũ phủ: năm mới lao lực độ nhật, lúc tuổi già an hưởng thanh phúc.

Vũ Tham: năm mới phí sức phí lực, lúc tuổi già an nhàn.

Vũ Tướng: trung niên ngày có thể qua được an nhàn.

Vũ sát: cuộc sống không ổn định, thể xác và tinh thần mệt nhọc có phúc gầy.

Vũ phá: có phúc cạn, đông đi tây hành không bình yên, lúc tuổi già còn có thể an bình.

Thiên đồng: cả đời khả quá an dật hạnh phúc đấy cuộc sống, có thể nói có phúc có thọ, vi đối nhân xử thế phi thường lõi đời người.

Đồng âm: vô khiên vô quải, hưởng phúc cả đời.

Đồng Cự: bi thương ưu nhiều vui mừng, lúc tuổi già khả khoái hoạt.

Đồng lương: thanh tịnh an nhàn vui vẻ qua cả đời.

Liêm trinh: trời sinh lao lực mệnh, nhưng trong vội vàng hưởng lạc, làm một tính thiện biến người.

Liêm Phủ: thân an mà tâm vội.

Liêm Tham: có phúc ít, lao tâm lao lực cuộc sống khốn khổ.

Liêm tướng: phúc tốt thọ dài, khả quá vui sướng ngày.

Liêm Sát: hối hả ngược xuôi không được không ngừng, vô phúc có thể hưởng.

Liêm Phá: phí công quá ngày, không thể yên ổn. ( liêm trinh cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, lao khổ không ổn định, riêng chỉ lúc tuổi già hơi có thanh phúc. )

Thiên phủ: cả đời có phúc tốt, có thể an hưởng thanh phúc, làm một đa tài đa nghệ, bằng lòng với số mệnh người. ( cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc lao lực bôn ba cả đời. )

Thái Âm: chung thân hưởng phúc khoái hoạt, một đời vi tư tưởng lãng mạn bác học đa năng người. ( cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, cả đời quan tâm lo lắng ở bên trong.

Tham lang: có phúc cạn, cả đời phí sức mà không thể an bình, vì không an hiện trạng, khẩn cầu quá nhiều người.

Cánh cửa cực lớn: làm mệnh bôn ba, vô ích, vô phúc có thể hưởng. ( cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, cả đời sầu lo ở bên trong.

Thiên tướng: có phúc dày cả đời an nhàn, hưởng thụ thanh phúc, thả tuổi thọ dài, tôn trọng mốt biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người. ( cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, cả đời bận rộn bôn ba ở bên trong.

Thiên lương: cả đời thanh nhàn khoái hoạt, thái độ làm người lấy giúp người làm niềm vui, ở mảng văn học tạo nghệ cao thâm. ( cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, cả đời lao tâm lao lực.

Thất sát: vào miếu có thể hưởng thanh phúc, lạc hãm địa thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp tắc cả đời lao lực, vất vả vô hưởng thụ, này tính phóng đãng. Nếu nữ mệnh thất sát độc tọa cung phúc đức, tất làm kỹ nữ vi kỹ.

Phá quân: cả đời vất vả cần cù lao lực mà không thể hưởng phúc, lạc hãm lại có đoản mệnh mà lo lắng, thái độ làm người nghiêm cẩn, không chút nào khẳng buông lỏng. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, lao tâm lao lực quá cả đời.

Văn xương, văn khúc: vào miếu thêm cát ngôi sao, phúc dày cả đời cầu phúc mà được phúc. Lạc hãm cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc lao tâm lao lực, không biết hưởng thụ, làm một có được văn học nghệ thuật tế bào người.

Tả phụ: thêm cát ngôi sao cả đời khoái hoạt an nhàn, nếu độc tọa phúc đức, tắc lúc tuổi già mới có thể an nhàn. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, vất vả cần cù lao khổ.

Hữu bật: cả đời phúc lộc song toàn, cùng ngôi sao may mắn đồng cung, cả đời khoái hoạt an nhàn ở bên trong, cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc lao tâm lao lực khiếm an.

Thiên khôi, thiên việt: cả đời chịu quý nhân tương trợ, hưởng phúc khoái hoạt, mà thiên việt mang hoa đào bị chịu khác phái, quý nhân tương trợ, lại dễ phát sinh cảm tình.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa: cả đời hưởng phúc khoái hoạt.

Lộc tồn: cả đời có phúc lớn, có thể qua khoái hoạt ngày. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tắc thể xác và tinh thần khiếm an thà rằng.

Kình dương, đà la: cả đời bôn ba lao lực, vào miếu có phúc có thể hưởng, lạc hãm thì không phúc.

Đốm lửa, linh tinh: suốt ngày bận rộn ở bên trong.

Hồng loan: cả đời có thể hưởng phúc.

Thiên diêu: vất vả bôn ba quá cuộc sống, nữ tính không kiên nhẫn tịch mịch.

Thiên hư, thiên khốc: có phúc nông cạn.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa kị các loại ngôi sao, tắc hưởng phúc khoái hoạt người, tâm không thể an bình hoặc chết sớm. Phàm hàng năm đẩu quân ở cung phúc đức quá độ, gặp ngôi sao may mắn chủ hưởng phúc khoái hoạt, gặp sát tinh, hao tổn sao hóa kỵ, tắc lao động vất vả.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button