Tử vi

Luận sự nghiệp sáng nghiệp thời cơ tới điều tra

Luận sự nghiệp sáng nghiệp thời cơ tới điều tra

Âm nam nông tân mão 40 03 22 thìn giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở điền ( tân mão )

Con mắt 354

Bạn đang xem: Luận sự nghiệp sáng nghiệp thời cơ tới điều tra

Âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi [ bản phu ]( mậu tuất ) tọa mệnh làm canh thiên đồng hóa kị

Mệnh làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] trùng phá cự môn lộc năm sinh đây hạn tất có nạn khuynh gia đãng sinh

< điều tra sáng nghiệp hoặc đầu tư phải xem [ đại quan ] cùng [ thái tử ] lợi dụng can cung tứ hóa quan sát cát hung >

[ đại quan ] trùng điệp [ bản phúc ]( canh dần ) năm xưa 29 [ lưu mệnh 29] đi [ bản tật ]( ất chưa ) trùng điệp [ thái tử ]

[ đại quan ] trùng điệp [ bản phúc ] nếu [ lưu tật ] đi vào thiên địa nhân

< xem tượng pháp > [ bản phúc ]( thiên ) [ lưu tật ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất lấy [ đại quan ]( địa ) chỉ người đại lý ( phân biệt )

Nói rõ năm này mệnh chủ chi tâm thái ( lưu tật ) theo đuổi sáng nghiệp ( đại quan ) đấy lý tưởng đẹp mộng ( bản phúc )

[ đại quan ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh tử ) gặp thái dương sinh quyền thả tự hóa lộc đây cấu thành [ 64 chi dụng ] [ lui mã lộc ]

Đây [ đại quan ] hóa lộc thối lui đến [ bản phu ]( mậu tuất ) trùng điệp [ thiên mệnh ] đây hạn mệnh chủ được sự nghiệp tới lộc

Nhưng nhu lưu ý [ đại quan ] hóa lộc nhập [ bản mạng ] gặp tự hóa lộc này là [ lộc ra lộc ] cẩn thận lộc ra tinh quang giống

[ đại quan ] can canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản Huynh ]( kỷ hợi ) phùng vũ khúc tự hóa lộc nếu [ lưu quan ] đi vào [ bản Huynh ] năm này hội sáng nghiệp

[ quyền biểu hiện khai sáng cùng cầm quyền ] [ lưu quan ] nếu được [ đại quan ] làm hóa quyền khả phỏng đoán hội sáng nghiệp mở rộng sự nghiệp

[ đại quan ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tuất ) trùng [ bản quan ]( nhâm thìn ) trùng phá cự môn lộc năm sinh này là hung tượng tu cẩn thận

< xem [ thái tử ] trùng điệp [ bản tật ]( ất chưa )> tọa liêm trinh thất sát + địa không ( đầu tư vị trí phùng địa không điềm xấu )

[ thái tử ] can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị giai nhập [ bản phúc ]( canh dần ] hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]( bính thân ) trùng phá sinh khoa

Đây hóa tượng không lành khả dự đoán đây hạn đấy đầu tư tất nhiên tổn tài ( trùng phá sinh khoa quý nhân không giúp được gì )

[ lộc chuyển kị ] phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tuất ) trùng [ bản quan ]

Năm xưa nếu đi vào [ bản phu ] hoặc [ bản quan ] tất nhiên sự nghiệp khúc chiết

( năm xưa 32 đi [ bản phu ] năm xưa 38 đi [ bản quan ])

[ kị chuyển kị ] phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tuất ) trùng [ bản quan ]

[ bản phúc ] trùng điệp [ đại quan ] [ đại quan ] hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] lấy nhỏ trùng lớn này nạn tất trọng

[ bản phúc ] trùng điệp [ lưu mệnh 36] [ bản quan ] trùng điệp [ lưu phúc 36] [ bản phúc ] hóa kị trùng [ lưu phúc ] có phúc tận thất

Năm này ( năm xưa 36) chỉ sợ khuynh gia đãng sinh trôi giạt khấp nơi

Lưu ý nếu điền trạch tự hóa kị tài có lọt không nên kinh doanh nên lĩnh lương ( nếu [ cánh đồng ] phùng tự hóa kị cùng luận )

Mệnh làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất chưa )

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập thiên di phải biết chú ý xuất ngoại hoàn cảnh đấy biến động an toàn giao thông cập nhân tế quan hệ phát triển tình huống nên thải thấp điều

[ tài bạch ]( đinh dậu ) đinh cự môn hóa kị nhập [ bản quan ]( quý tị ) chủ thỉnh thoảng nhập bất phu xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi

Cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi

[ Quan lộc ]( quý tị ) quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( nhâm thìn )

Ứng đặc biệt chú ý đang đại nạn đi vào cung mệnh tam hợp vị trí động tĩnh đều không lợi nhuận sinh sản hung tính sợ phá sản

Thuận hành thứ sáu đại hạn (55~64) [ thiên mệnh ] đi [ bản nô ]( giáp ngọ ) tọa liêm trinh sinh kỵ phẩm trật khó đi bất lợi nhân tế quan hệ

Bản hạn mệnh chủ đấy cuộc sống cùng xã hội chúng sinh ( bằng hữu đồng sự thủ trưởng hộ khách vân vân ) tức tức tương quan

[ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu trùng bản quan ] sự nghiệp bất lợi

( đây hạn thái dương chính trị sao hóa kỵ sợ bất lợi chính trị hoạt động )

[ đại quan ] ở [ vở ]( mậu tuất ) mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ] gặp thiên cơ sinh quyền [ quyền kị dây dưa ]

Dù được văn xương sinh khoa chiếu cũng chủ sự nghiệp bất lợi

Năm xưa 57( nhâm thân ) [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản tật ]( bính thân )

[ lưu mệnh ] bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản nô ]([ cung mệnh đại hạn ]) trùng [ lưu quan ] cho nên cạnh tuyển thất lợi

Đệ thất đại hạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản thiên ]( nhâm thìn ) phùng thất sát + hữu bật đà la

[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( canh dần ) trùng [ bản phu ]( bính thân ) trùng điệp [ đại quan 7]+[ lưu mệnh 69]

[ thiên mệnh ] trùng [ lưu mệnh ] này là thể trùng thể thì không thể năm này vận mệnh không vượng

[ lưu mệnh 69] trùng điệp [ bản phu ]( bính thân )/[ đại quan 7] gặp phá quân + linh tinh này là mệnh cùng công danh sự nghiệp tức tức tương quan

[ lưu mệnh ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tuất ) trùng [ bản thiên ]( bính thân ) trùng điệp [ thiên mệnh 7] này là thể trùng thể thì không thể

Đây hóa tượng biểu hiện vận cùng thế giai yếu thần tiên cũng khó phù bị người gian [ hai khỏa đạn ] lấn mông rơi bại

Bởi vậy hóa tượng cũng biết vận mệnh không vượng hoặc nói vận mệnh thấp khó có thể tranh thủ quý vị trí tượng này đã lộ dấu hiệu bại khó chạy bại tuyển

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận sự nghiệp sáng nghiệp thời cơ tới điều tra

Luận sự nghiệp sáng nghiệp thời cơ tới điều tra

Âm nam nông tân mão 40 03 22 thìn giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở điền ( tân mão )

Con mắt 354

Âm nam đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi [ bản phu ]( mậu tuất ) tọa mệnh làm canh thiên đồng hóa kị

Mệnh làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] trùng phá cự môn lộc năm sinh đây hạn tất có nạn khuynh gia đãng sinh

< điều tra sáng nghiệp hoặc đầu tư phải xem [ đại quan ] cùng [ thái tử ] lợi dụng can cung tứ hóa quan sát cát hung >

[ đại quan ] trùng điệp [ bản phúc ]( canh dần ) năm xưa 29 [ lưu mệnh 29] đi [ bản tật ]( ất chưa ) trùng điệp [ thái tử ]

[ đại quan ] trùng điệp [ bản phúc ] nếu [ lưu tật ] đi vào thiên địa nhân

< xem tượng pháp > [ bản phúc ]( thiên ) [ lưu tật ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất lấy [ đại quan ]( địa ) chỉ người đại lý ( phân biệt )

Nói rõ năm này mệnh chủ chi tâm thái ( lưu tật ) theo đuổi sáng nghiệp ( đại quan ) đấy lý tưởng đẹp mộng ( bản phúc )

[ đại quan ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh tử ) gặp thái dương sinh quyền thả tự hóa lộc đây cấu thành [ 64 chi dụng ] [ lui mã lộc ]

Đây [ đại quan ] hóa lộc thối lui đến [ bản phu ]( mậu tuất ) trùng điệp [ thiên mệnh ] đây hạn mệnh chủ được sự nghiệp tới lộc

Nhưng nhu lưu ý [ đại quan ] hóa lộc nhập [ bản mạng ] gặp tự hóa lộc này là [ lộc ra lộc ] cẩn thận lộc ra tinh quang giống

[ đại quan ] can canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản Huynh ]( kỷ hợi ) phùng vũ khúc tự hóa lộc nếu [ lưu quan ] đi vào [ bản Huynh ] năm này hội sáng nghiệp

[ quyền biểu hiện khai sáng cùng cầm quyền ] [ lưu quan ] nếu được [ đại quan ] làm hóa quyền khả phỏng đoán hội sáng nghiệp mở rộng sự nghiệp

[ đại quan ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tuất ) trùng [ bản quan ]( nhâm thìn ) trùng phá cự môn lộc năm sinh này là hung tượng tu cẩn thận

< xem [ thái tử ] trùng điệp [ bản tật ]( ất chưa )> tọa liêm trinh thất sát + địa không ( đầu tư vị trí phùng địa không điềm xấu )

[ thái tử ] can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị giai nhập [ bản phúc ]( canh dần ] hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]( bính thân ) trùng phá sinh khoa

Đây hóa tượng không lành khả dự đoán đây hạn đấy đầu tư tất nhiên tổn tài ( trùng phá sinh khoa quý nhân không giúp được gì )

[ lộc chuyển kị ] phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tuất ) trùng [ bản quan ]

Năm xưa nếu đi vào [ bản phu ] hoặc [ bản quan ] tất nhiên sự nghiệp khúc chiết

( năm xưa 32 đi [ bản phu ] năm xưa 38 đi [ bản quan ])

[ kị chuyển kị ] phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tuất ) trùng [ bản quan ]

[ bản phúc ] trùng điệp [ đại quan ] [ đại quan ] hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] lấy nhỏ trùng lớn này nạn tất trọng

[ bản phúc ] trùng điệp [ lưu mệnh 36] [ bản quan ] trùng điệp [ lưu phúc 36] [ bản phúc ] hóa kị trùng [ lưu phúc ] có phúc tận thất

Năm này ( năm xưa 36) chỉ sợ khuynh gia đãng sinh trôi giạt khấp nơi

Lưu ý nếu điền trạch tự hóa kị tài có lọt không nên kinh doanh nên lĩnh lương ( nếu [ cánh đồng ] phùng tự hóa kị cùng luận )

Mệnh làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất chưa )

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập thiên di phải biết chú ý xuất ngoại hoàn cảnh đấy biến động an toàn giao thông cập nhân tế quan hệ phát triển tình huống nên thải thấp điều

[ tài bạch ]( đinh dậu ) đinh cự môn hóa kị nhập [ bản quan ]( quý tị ) chủ thỉnh thoảng nhập bất phu xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi

Cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi

[ Quan lộc ]( quý tị ) quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( nhâm thìn )

Ứng đặc biệt chú ý đang đại nạn đi vào cung mệnh tam hợp vị trí động tĩnh đều không lợi nhuận sinh sản hung tính sợ phá sản

Thuận hành thứ sáu đại hạn (55~64) [ thiên mệnh ] đi [ bản nô ]( giáp ngọ ) tọa liêm trinh sinh kỵ phẩm trật khó đi bất lợi nhân tế quan hệ

Bản hạn mệnh chủ đấy cuộc sống cùng xã hội chúng sinh ( bằng hữu đồng sự thủ trưởng hộ khách vân vân ) tức tức tương quan

[ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu trùng bản quan ] sự nghiệp bất lợi

( đây hạn thái dương chính trị sao hóa kỵ sợ bất lợi chính trị hoạt động )

[ đại quan ] ở [ vở ]( mậu tuất ) mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ] gặp thiên cơ sinh quyền [ quyền kị dây dưa ]

Dù được văn xương sinh khoa chiếu cũng chủ sự nghiệp bất lợi

Năm xưa 57( nhâm thân ) [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản tật ]( bính thân )

[ lưu mệnh ] bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản nô ]([ cung mệnh đại hạn ]) trùng [ lưu quan ] cho nên cạnh tuyển thất lợi

Đệ thất đại hạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản thiên ]( nhâm thìn ) phùng thất sát + hữu bật đà la

[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( canh dần ) trùng [ bản phu ]( bính thân ) trùng điệp [ đại quan 7]+[ lưu mệnh 69]

[ thiên mệnh ] trùng [ lưu mệnh ] này là thể trùng thể thì không thể năm này vận mệnh không vượng

[ lưu mệnh 69] trùng điệp [ bản phu ]( bính thân )/[ đại quan 7] gặp phá quân + linh tinh này là mệnh cùng công danh sự nghiệp tức tức tương quan

[ lưu mệnh ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu tuất ) trùng [ bản thiên ]( bính thân ) trùng điệp [ thiên mệnh 7] này là thể trùng thể thì không thể

Đây hóa tượng biểu hiện vận cùng thế giai yếu thần tiên cũng khó phù bị người gian [ hai khỏa đạn ] lấn mông rơi bại

Bởi vậy hóa tượng cũng biết vận mệnh không vượng hoặc nói vận mệnh thấp khó có thể tranh thủ quý vị trí tượng này đã lộ dấu hiệu bại khó chạy bại tuyển

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button