Tử vi

Chư tinh nhập hạn kiên quyết thi hành vận

Kiên quyết thi hành vận


1

Bạn đang xem: Chư tinh nhập hạn kiên quyết thi hành vận


,Tử vi: con đường làm quan, tài lợi nhuận, trượng phu, cuộc thi, danh dự.


2


,Thiên cơ: giao tế, tôn giáo, vấn đề, cuộc thi, danh dự.


3


,Thái dương: con đường làm quan, tài lợi nhuận, cuộc thi, trượng phu, thanh âm.


4


,Vũ khúc: tranh chấp, tài lợi nhuận, thương tổn, khỏe mạnh, lữ hành.


5


,Thiên đồng: giao tế, vợ chồng, tình dục, khỏe mạnh, tài lợi nhuận.


6


,Liêm sắc: con đường làm quan, vợ chồng, tình dục, khỏe mạnh, tài lợi nhuận.


7


,Thiên phủ, con đường làm quan, tài lợi nhuận, bất động sản.


8


,Thái Âm: thê tử, tài lợi nhuận, bất động sản.


9


,Tham lang: vợ chồng, tình dục, khỏe mạnh.


10


,Cánh cửa cực lớn: thị phi, tài lợi nhuận, khỏe mạnh.


11


,Thiên tướng: con đường làm quan, trượng phu, học vấn.


12


,Thiên lương: lữ hành, khỏe mạnh, học vấn.


13


,Thất sát: con đường làm quan, khỏe mạnh, thương tổn.


14


,Phá quân: vợ chồng, khỏe mạnh, tài lợi nhuận.


15


,Xương khúc: học vấn: danh dự.


16


,Hỏa linh: tài lợi nhuận, khỏe mạnh.


17


,Khôi Việt: con đường làm quan, giao tế.


18


,Kình Đà: thương tổn, tranh chấp.


19


,Tả hữu: con đường làm quan, giao tế.


20


,Lộc tồn: tài lợi nhuận, bất động sản.


(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chư tinh nhập hạn kiên quyết thi hành vận

Kiên quyết thi hành vận


1


,Tử vi: con đường làm quan, tài lợi nhuận, trượng phu, cuộc thi, danh dự.


2


,Thiên cơ: giao tế, tôn giáo, vấn đề, cuộc thi, danh dự.


3


,Thái dương: con đường làm quan, tài lợi nhuận, cuộc thi, trượng phu, thanh âm.


4


,Vũ khúc: tranh chấp, tài lợi nhuận, thương tổn, khỏe mạnh, lữ hành.


5


,Thiên đồng: giao tế, vợ chồng, tình dục, khỏe mạnh, tài lợi nhuận.


6


,Liêm sắc: con đường làm quan, vợ chồng, tình dục, khỏe mạnh, tài lợi nhuận.


7


,Thiên phủ, con đường làm quan, tài lợi nhuận, bất động sản.


8


,Thái Âm: thê tử, tài lợi nhuận, bất động sản.


9


,Tham lang: vợ chồng, tình dục, khỏe mạnh.


10


,Cánh cửa cực lớn: thị phi, tài lợi nhuận, khỏe mạnh.


11


,Thiên tướng: con đường làm quan, trượng phu, học vấn.


12


,Thiên lương: lữ hành, khỏe mạnh, học vấn.


13


,Thất sát: con đường làm quan, khỏe mạnh, thương tổn.


14


,Phá quân: vợ chồng, khỏe mạnh, tài lợi nhuận.


15


,Xương khúc: học vấn: danh dự.


16


,Hỏa linh: tài lợi nhuận, khỏe mạnh.


17


,Khôi Việt: con đường làm quan, giao tế.


18


,Kình Đà: thương tổn, tranh chấp.


19


,Tả hữu: con đường làm quan, giao tế.


20


,Lộc tồn: tài lợi nhuận, bất động sản.


(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button