Tử vi

Sao tứ hóa nói khái quátSao tứ hóa

Giáp năm – liêm, phá, võ, dương

Bạn đang xem: Sao tứ hóa nói khái quát

Liêm trinh hóa lộc: tâm tình tốt, có tiền của phi nghĩa, cảm tình tốt, có huyết thống nhân mang đến ích lợi, có diễm ngộ, thủ đoạn đắc lợi

Phá quân hóa quyền: quyền lực gia tăng, nhiều phương diện, thanh thế lớn

Vũ khúc hóa khoa: trên kế toán có danh dự, nhân tài nổi danh

Thái dương hóa kị: thị phi, bất lợi nam thân, nhân quần chúng tuyển tổn thất

Ất năm – cơ, lương, tử, âm

Thiên cơ hóa lộc: tài lai tài đi, hoạt động tính lớn, kế hoạch tính chất cầu tài

Thiên lương hóa quyền: hóa giải nguy nan lực lượng tăng lớn, gây tai hoạ

Tử vi hóa khoa: an bài xử lý chuyện lực lượng tăng lớn

Thái Âm hóa kị: dụ dỗ tính đầu tư thất bại, bất lợi nữ nhân thân

Bính năm – cùng, cơ, xương, liêm

Thiên đồng hóa lộc: tay không hưng gia, dễ có được nhân thích, bị tiếp cận nhân, lười nhác, góc thuận lợi

Thiên cơ hóa quyền: kế hoạch lấy thực hành, so sánh ổn định

Văn xương hóa khoa: gia tăng văn học phương diện tài hoa thành tựu

Liêm trinh hóa kị: tai nạn đổ máu, cảm tình có hại

Tráng nhiên – âm, cùng, cơ, cự

Thái Âm hóa lộc: nhân nữ tính đắc lợi, dễ gần nữ tính, nữ tính hóa, tài vật tích lũy tính mạnh

Thiên đồng hóa quyền: tay không hưng gia thành tựu trọng đại, cảm tình góc kiên cường

Thiên cơ hóa khoa: lỗ mảng gia tăng, tiểu tâm kế hoa, có hoa không quả

Cánh cửa cực lớn hóa kị: võ mồm thị phi, trong tối bị hao tổn, thị phi võ mồm, quan phi

Mậu năm – tham, âm, dương, cơ

Tham lang hóa lộc: giao tế, xã giao, vận động, thần bí sự vật đắc lợi

Thái Âm hóa quyền: có quyền sở hữu tài sản, sức phán đoán, nhân nữ tính mà được quyền, nữ nhân thủ trưởng

Thái dương hóa khoa: nhân nam tính nổi danh, bề ngoài đẹp mắt đoạt, nội tại khiếm thật sự, mắt

Thiên cơ hóa kị: kinh hoảng, kế hoạch sai lầm, âm mưu, cơ sâu họa càng sâu, nữ tính bị đẻ non

Mình năm – võ, tham, lương, khúc

Vũ khúc hóa lộc: gia tăng tài vật, hành động thuận lợi, lợi nhuận đầu cơ, đánh bạc

Tham lang hóa quyền: lợi nhuận giao tế, thần bí sự vật

Thiên lương hóa khoa: sợ bóng sợ gió về sau so với trước kia càng tốt hơn

Văn khúc hóa kị: đi lừa gạt, trộm cướp, bội ước, tà môn, có hậu thủ đuôi cùng, con số làm lỗi

Canh năm – dương, võ, phủ, cùng

Thái dương hóa lộc: nhân quần chúng đắc lợi, đứa con cả, huynh trưởng đắc lợi, nam tính mang đến ích lợi, bề ngoài nhiều tài, bằng danh dự uấn tiễn

Vũ khúc hóa quyền: hành động thường có thực quyền duy trì, có quyền sở hữu tài sản

Thiên phủ hóa khoa: trên kế toán có danh dự, nhân tài nổi danh

Thiên đồng hóa kị: tâm tình kém, cảm tình bị hao tổn, tay không hưng gia, tình hình vất vả, bệnh, nan ngôn chi ẩn

Tân năm – cự, dương, khúc, xương

Cánh cửa cực lớn hóa lộc: võ mồm mà vào tài, có có lộc ăn, ngầm đắc lợi, dùng hoành thủ đắc lợi, âm thầm đắc lợi

Thái dương hóa quyền: nhân quần chúng mà được quyền lực, quần chúng duy trì, nam thân trợ lực lớn, có quyền lực

Văn khúc hóa khoa: khoa học tự nhiên tốt, nói chuyện tinh quái, tẩu thiên phong

Văn xương hóa kị: trách cứ, bội ước, tin tức xấu, công văn bên trên làm lỗi, đến trễ, thư từ chức

Nhâm năm – lương, tử, phủ, võ

Thiên lương hóa lộc: nhân tài nhạ sinh sự, nhân cô khắc hình kị mà vào tài ( bảo hiểm, thầy thuốc )

Tử vi hóa quyền: ra lệnh, chỉ huy, cố chấp

Thiên phủ hóa khoa: nhân tài nổi danh, trên kế toán ngao danh tiếng tốt

Vũ khúc hóa kị: tài vật tổn thất, hành động thất bại, bệnh nan y

Quý năm – phá, cự, âm, tham

Phá quân hóa lộc: kiêm đi mà được tài, phá cái cũ xây dựng cái mới mà được lợi nhuận

Cánh cửa cực lớn hóa quyền: âm thầm được quyền lực, có tài ăn nói có sức thuyết phục

Thái Âm hóa khoa: tài vụ kế hoạch mà có tên, nhân nữ tính được gọi là

Tham lang hóa kị: ham mê giảm bớt, bị đoạt yêu, không rõ ràng vết sẹo, cạnh tranh thất lợi

Hóa lộc:

Thuận lợi, tiền tài, hòa hảo, ích lợi

Hóa quyền:

Quyền lực, hành động, thực tế, phản kháng, quyền uy

Hóa khoa:

Nổi danh, có học thuật tu dưỡng

Hóa kị:

Không tốt chất, khuyết điểm, thất bại, suy sụp

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao tứ hóa nói khái quátSao tứ hóa

Giáp năm – liêm, phá, võ, dương

Liêm trinh hóa lộc: tâm tình tốt, có tiền của phi nghĩa, cảm tình tốt, có huyết thống nhân mang đến ích lợi, có diễm ngộ, thủ đoạn đắc lợi

Phá quân hóa quyền: quyền lực gia tăng, nhiều phương diện, thanh thế lớn

Vũ khúc hóa khoa: trên kế toán có danh dự, nhân tài nổi danh

Thái dương hóa kị: thị phi, bất lợi nam thân, nhân quần chúng tuyển tổn thất

Ất năm – cơ, lương, tử, âm

Thiên cơ hóa lộc: tài lai tài đi, hoạt động tính lớn, kế hoạch tính chất cầu tài

Thiên lương hóa quyền: hóa giải nguy nan lực lượng tăng lớn, gây tai hoạ

Tử vi hóa khoa: an bài xử lý chuyện lực lượng tăng lớn

Thái Âm hóa kị: dụ dỗ tính đầu tư thất bại, bất lợi nữ nhân thân

Bính năm – cùng, cơ, xương, liêm

Thiên đồng hóa lộc: tay không hưng gia, dễ có được nhân thích, bị tiếp cận nhân, lười nhác, góc thuận lợi

Thiên cơ hóa quyền: kế hoạch lấy thực hành, so sánh ổn định

Văn xương hóa khoa: gia tăng văn học phương diện tài hoa thành tựu

Liêm trinh hóa kị: tai nạn đổ máu, cảm tình có hại

Tráng nhiên – âm, cùng, cơ, cự

Thái Âm hóa lộc: nhân nữ tính đắc lợi, dễ gần nữ tính, nữ tính hóa, tài vật tích lũy tính mạnh

Thiên đồng hóa quyền: tay không hưng gia thành tựu trọng đại, cảm tình góc kiên cường

Thiên cơ hóa khoa: lỗ mảng gia tăng, tiểu tâm kế hoa, có hoa không quả

Cánh cửa cực lớn hóa kị: võ mồm thị phi, trong tối bị hao tổn, thị phi võ mồm, quan phi

Mậu năm – tham, âm, dương, cơ

Tham lang hóa lộc: giao tế, xã giao, vận động, thần bí sự vật đắc lợi

Thái Âm hóa quyền: có quyền sở hữu tài sản, sức phán đoán, nhân nữ tính mà được quyền, nữ nhân thủ trưởng

Thái dương hóa khoa: nhân nam tính nổi danh, bề ngoài đẹp mắt đoạt, nội tại khiếm thật sự, mắt

Thiên cơ hóa kị: kinh hoảng, kế hoạch sai lầm, âm mưu, cơ sâu họa càng sâu, nữ tính bị đẻ non

Mình năm – võ, tham, lương, khúc

Vũ khúc hóa lộc: gia tăng tài vật, hành động thuận lợi, lợi nhuận đầu cơ, đánh bạc

Tham lang hóa quyền: lợi nhuận giao tế, thần bí sự vật

Thiên lương hóa khoa: sợ bóng sợ gió về sau so với trước kia càng tốt hơn

Văn khúc hóa kị: đi lừa gạt, trộm cướp, bội ước, tà môn, có hậu thủ đuôi cùng, con số làm lỗi

Canh năm – dương, võ, phủ, cùng

Thái dương hóa lộc: nhân quần chúng đắc lợi, đứa con cả, huynh trưởng đắc lợi, nam tính mang đến ích lợi, bề ngoài nhiều tài, bằng danh dự uấn tiễn

Vũ khúc hóa quyền: hành động thường có thực quyền duy trì, có quyền sở hữu tài sản

Thiên phủ hóa khoa: trên kế toán có danh dự, nhân tài nổi danh

Thiên đồng hóa kị: tâm tình kém, cảm tình bị hao tổn, tay không hưng gia, tình hình vất vả, bệnh, nan ngôn chi ẩn

Tân năm – cự, dương, khúc, xương

Cánh cửa cực lớn hóa lộc: võ mồm mà vào tài, có có lộc ăn, ngầm đắc lợi, dùng hoành thủ đắc lợi, âm thầm đắc lợi

Thái dương hóa quyền: nhân quần chúng mà được quyền lực, quần chúng duy trì, nam thân trợ lực lớn, có quyền lực

Văn khúc hóa khoa: khoa học tự nhiên tốt, nói chuyện tinh quái, tẩu thiên phong

Văn xương hóa kị: trách cứ, bội ước, tin tức xấu, công văn bên trên làm lỗi, đến trễ, thư từ chức

Nhâm năm – lương, tử, phủ, võ

Thiên lương hóa lộc: nhân tài nhạ sinh sự, nhân cô khắc hình kị mà vào tài ( bảo hiểm, thầy thuốc )

Tử vi hóa quyền: ra lệnh, chỉ huy, cố chấp

Thiên phủ hóa khoa: nhân tài nổi danh, trên kế toán ngao danh tiếng tốt

Vũ khúc hóa kị: tài vật tổn thất, hành động thất bại, bệnh nan y

Quý năm – phá, cự, âm, tham

Phá quân hóa lộc: kiêm đi mà được tài, phá cái cũ xây dựng cái mới mà được lợi nhuận

Cánh cửa cực lớn hóa quyền: âm thầm được quyền lực, có tài ăn nói có sức thuyết phục

Thái Âm hóa khoa: tài vụ kế hoạch mà có tên, nhân nữ tính được gọi là

Tham lang hóa kị: ham mê giảm bớt, bị đoạt yêu, không rõ ràng vết sẹo, cạnh tranh thất lợi

Hóa lộc:

Thuận lợi, tiền tài, hòa hảo, ích lợi

Hóa quyền:

Quyền lực, hành động, thực tế, phản kháng, quyền uy

Hóa khoa:

Nổi danh, có học thuật tu dưỡng

Hóa kị:

Không tốt chất, khuyết điểm, thất bại, suy sụp

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button