Tử vi

Tử Sát Tỵ Hợi Cách

Thuộc tinh hệ Tử Vi chủ tinh nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm giao hội với Sát Phá Tham, được nhận định là một trong những cách cục hay nhất khi có sự giao hội giữa hai nhóm sao lớn này. Tử vi nằm tách biệt với Sát Phá Tham thì tốt đẹp hơn khi đồng cung với nó, vì vừa phải tránh sao kỵ Thất Sát, vừa phải tránh Không Vong và các bàng tinh kỵ cho Tử Vi nên khó thành đại cách, nhưng một khi đã xác lập thì uy lực không thể xem thường. Tam phương có Vũ Tham cư Tài Bạch và Liêm Phá cư Quan Lộc, đây là bố cục khá tốt đẹp về cả hai mặt, cái không hay là bộ TPVT cần Lộc Tồn để thể hiện tính trường tồn của người lãnh đạo, nhưng Phá Quân lại không thích như vậy, gặp Lộc Tồn thì họa đến ngay, trừ khi có Song Lộc được gọi là tốt, lại một lý do nữa để khiến cách cục này kém hơn so với Tử Phủ Dần Thân và Tử Vi Tý Ngọ. Bản thân Sát Phá Tham có phách lực rất lớn, thích sát tinh làm điểm nhấn, điểm mấu chốt của Tử Sát Tỵ Hợi không phải là trợ tinh nhiều và hùng hậu mà chỉ cần một trong hai sao Hỏa Tinh và Linh Tinh là đủ dùng, chủ có những thành tựu lớn nếu không gặp thêm phá cách khác. Nhưng một Đế Tinh muốn trở thành người đứng đầu phải có Tả Hữu hỗ trợ, bộ sao đắc lực nhất cho TPVT, thêm một vài sao trong tam hóa và tránh xa bằng được Tam Không ( Chủ vong mạng ), Kỵ Hình ( bị cướp đoạt tính mạng ), Bạch Hổ ( Tai ương ), Không Kiếp.

Do có bộ sao Vũ Tham làm điểm nhấn, chủ người đàn ông trung niên có tài, gặp Xương Khúc để hình thành bộ “Nhị KHÚC triều viên phùng TẢ HỮU tướng tướng chi tài”. Vũ Tham cư đúng Tài Bạch nếu không gặp Phi Liêm, Bạch Hổ hoặc Không Kiếp có thể luận là người có tiền của, làm ăn luồn lách giỏi mà kiếm được tiền, cũng chủ trung niên mới thành đạt lớn. Tử Vi Thất Sát có Thiên Phủ bên ngoài nên tính thống nhất chưa đủ, thiếu sức mạnh che phủ của sao này, riêng cách cục này chủ định đoạt địa vị, hỉ được Hóa Quyền chủ tinh tường, làm đẹp thêm bộ sao khám phá như Sát Phá Tham, khiến Thất Sát trở thành cướp được của người khác. ” Tử Sát đồng cung, Hóa Quyền phản tác tinh tường”. Trường hợp giao hội của hai bộ sao lớn nên Sát Phá Tham có cơ may được Hóa Khoa rất cần thiết cho nhóm này, nếu không thì cũng là kẻ giang hồ. Tuổi Giáp Vũ Khúc Hóa Khoa, Tuổi Ất Tử Vi Hóa Khoa, các cách này nếu không bị gặp Không Vong thì đều luận là tốt, có gặp hung sát tinh như Kỵ Hình, Bạch Hổ cũng không quá đáng ngại.

Mệnh Tử Sát Tỵ Hợi nếu hợp cách hỉ đến tam hợp Phủ Tướng chủ nối tiếp cơ nghiệp của tổ tiên, được nâng đỡ dễ thành công, nếu Phủ Tướng xấu chủ bị người khác chèn ép, che phủ. Hạn đến cung Tài Bạch gặp bộ Vũ Tham chủ hoạch tài, thường làm ăn xa và lớn nên dễ tình trạng hoạch phát, của giữ bền hay không là tùy vào sự tốt đẹp của Liêm Phá cung Quan Lộc, tốt nhất là Phá Quân Hóa Quyền hoặc Hóa Lộc đều kể là hạn quyết định trong cuộc đời. Mệnh Tử Vi thì rất khó được hợp cách nên người lãnh đạo luôn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong dân số. Do Thất Sát tọa mệnh nên không bị lo gặp cách “Quế Sứ Hoa Thương phùng Sát diệu”. Với tuổi Ất Nhâm Quý trong tam hợp đều có Hóa Kỵ, rất kỵ gặp sinh tháng có Thiên Hình tam hợp. Thiên Hình chính xác là Nhân Quả như cụ Thiên Lương đã đề cập, nếu sinh giờ Tý khởi hào dương đầu tiên, Thiên Hình đóng ngay cung Tật Ách. Không ngẫu nhiên người xưa nói Tật Ách là những nghiệp báo kiếp trước của mình, trên cơ sở của Tử Vi, vẫn có những nhận định chưa thể giải thích, tạm chấp nhận. 

Bạn đang xem: Tử Sát Tỵ Hợi Cách

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Sát Tỵ Hợi Cách

Thuộc tinh hệ Tử Vi chủ tinh nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm giao hội với Sát Phá Tham, được nhận định là một trong những cách cục hay nhất khi có sự giao hội giữa hai nhóm sao lớn này. Tử vi nằm tách biệt với Sát Phá Tham thì tốt đẹp hơn khi đồng cung với nó, vì vừa phải tránh sao kỵ Thất Sát, vừa phải tránh Không Vong và các bàng tinh kỵ cho Tử Vi nên khó thành đại cách, nhưng một khi đã xác lập thì uy lực không thể xem thường. Tam phương có Vũ Tham cư Tài Bạch và Liêm Phá cư Quan Lộc, đây là bố cục khá tốt đẹp về cả hai mặt, cái không hay là bộ TPVT cần Lộc Tồn để thể hiện tính trường tồn của người lãnh đạo, nhưng Phá Quân lại không thích như vậy, gặp Lộc Tồn thì họa đến ngay, trừ khi có Song Lộc được gọi là tốt, lại một lý do nữa để khiến cách cục này kém hơn so với Tử Phủ Dần Thân và Tử Vi Tý Ngọ. Bản thân Sát Phá Tham có phách lực rất lớn, thích sát tinh làm điểm nhấn, điểm mấu chốt của Tử Sát Tỵ Hợi không phải là trợ tinh nhiều và hùng hậu mà chỉ cần một trong hai sao Hỏa Tinh và Linh Tinh là đủ dùng, chủ có những thành tựu lớn nếu không gặp thêm phá cách khác. Nhưng một Đế Tinh muốn trở thành người đứng đầu phải có Tả Hữu hỗ trợ, bộ sao đắc lực nhất cho TPVT, thêm một vài sao trong tam hóa và tránh xa bằng được Tam Không ( Chủ vong mạng ), Kỵ Hình ( bị cướp đoạt tính mạng ), Bạch Hổ ( Tai ương ), Không Kiếp.

Do có bộ sao Vũ Tham làm điểm nhấn, chủ người đàn ông trung niên có tài, gặp Xương Khúc để hình thành bộ “Nhị KHÚC triều viên phùng TẢ HỮU tướng tướng chi tài”. Vũ Tham cư đúng Tài Bạch nếu không gặp Phi Liêm, Bạch Hổ hoặc Không Kiếp có thể luận là người có tiền của, làm ăn luồn lách giỏi mà kiếm được tiền, cũng chủ trung niên mới thành đạt lớn. Tử Vi Thất Sát có Thiên Phủ bên ngoài nên tính thống nhất chưa đủ, thiếu sức mạnh che phủ của sao này, riêng cách cục này chủ định đoạt địa vị, hỉ được Hóa Quyền chủ tinh tường, làm đẹp thêm bộ sao khám phá như Sát Phá Tham, khiến Thất Sát trở thành cướp được của người khác. ” Tử Sát đồng cung, Hóa Quyền phản tác tinh tường”. Trường hợp giao hội của hai bộ sao lớn nên Sát Phá Tham có cơ may được Hóa Khoa rất cần thiết cho nhóm này, nếu không thì cũng là kẻ giang hồ. Tuổi Giáp Vũ Khúc Hóa Khoa, Tuổi Ất Tử Vi Hóa Khoa, các cách này nếu không bị gặp Không Vong thì đều luận là tốt, có gặp hung sát tinh như Kỵ Hình, Bạch Hổ cũng không quá đáng ngại.

Mệnh Tử Sát Tỵ Hợi nếu hợp cách hỉ đến tam hợp Phủ Tướng chủ nối tiếp cơ nghiệp của tổ tiên, được nâng đỡ dễ thành công, nếu Phủ Tướng xấu chủ bị người khác chèn ép, che phủ. Hạn đến cung Tài Bạch gặp bộ Vũ Tham chủ hoạch tài, thường làm ăn xa và lớn nên dễ tình trạng hoạch phát, của giữ bền hay không là tùy vào sự tốt đẹp của Liêm Phá cung Quan Lộc, tốt nhất là Phá Quân Hóa Quyền hoặc Hóa Lộc đều kể là hạn quyết định trong cuộc đời. Mệnh Tử Vi thì rất khó được hợp cách nên người lãnh đạo luôn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong dân số. Do Thất Sát tọa mệnh nên không bị lo gặp cách “Quế Sứ Hoa Thương phùng Sát diệu”. Với tuổi Ất Nhâm Quý trong tam hợp đều có Hóa Kỵ, rất kỵ gặp sinh tháng có Thiên Hình tam hợp. Thiên Hình chính xác là Nhân Quả như cụ Thiên Lương đã đề cập, nếu sinh giờ Tý khởi hào dương đầu tiên, Thiên Hình đóng ngay cung Tật Ách. Không ngẫu nhiên người xưa nói Tật Ách là những nghiệp báo kiếp trước của mình, trên cơ sở của Tử Vi, vẫn có những nhận định chưa thể giải thích, tạm chấp nhận. 

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button