Tử vi

Điều tra quan cách cùng Quan vận tới giải nghĩa 1

Điều tra quan cách cùng Quan vận tới giải nghĩa 1

< bản mạng lệ dương nam nông canh dần 1950/10/18 dậu giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở Huynh ( mình xấu ) >

A. [ định tượng ] năm sinh canh dần can canh rơi [ bản phúc ]( canh thìn )

Bạn đang xem: Điều tra quan cách cùng Quan vận tới giải nghĩa 1

Hộ pháp 380

[ định tượng ] tứ hóa năm sinh từ cung phúc đức hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tư tưởng hưởng phúc thọ nguyên liên quan đến

( dựa vào tự mình cập chính là tổ ấm )

Khác cũng bày mệnh chủ nếu có chút [ quý ] cách cũng thế dựa vào tự thân không nên tạ người khác trợ giúp [ tự lập độc mưu ]

Là thân mình đủ tới có quý cách

Canh ( nhân chi thiên ) tư tưởng thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) thành tựu khá là nhiều

Thìn là khố địa tính tình trọng yên ổn thủ cựu bảo thủ thả mẫn cảm không mừng hoàn cảnh hoặc công tác tới biến động cẩn thận khôn khéo ( truy căn cứu để tốt tính toán công tư phân minh )

Phúc làm canh thái dương tự hóa lộc tư tưởng lạc quan bày ra làm việc xuất phát từ từ thành nhưng phùng thái dương lộc năm sinh

Lộc năm sinh phùng tự hóa lộc cùng loại bù trừ nhau hình thành dù có phúc nhưng không hội hưởng thụ

Phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần )

Phúc làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ đứng đầu xem ý thức mãnh liệt ( nhưng không nhất định hội thương nhân )

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản Huynh ]( mình xấu ) tọa thiên tướng + tả hữu văn xương văn khúc tự hóa kị thiên khôi

Thất tinh định điểm nếu ở cung huynh đệ biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày sở phát sinh cát hung

Cùng huynh đệ ( bằng hữu hoặc mẫu thân ) tức tức tương quan

[ điểm kết thúc thất tinh điểm ] xem cung mệnh can cung của nó tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ, nơi

Quái vị tinh tượng làm “Xu tránh ”

Huynh làm mình tử vi hóa khoa nhập [ bản nô ]( quý chưa ) nói rõ trên đó ti quyền Rikumu mệnh chủ nên nhiều thân cận trèo duyên

Huynh làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình mão ) gặp vũ khúc tự hóa lộc cấu thành [ tiến mã lộc ] đây lộc lui hai cách

Quay về [ bản Huynh ] hình thành [ bản Huynh tự hóa lộc ] gặp bên trong cung văn khúc tự hóa kị [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản nô ]

Nhưng mà [ bản nô ]( quý chưa ) lại gặp phá quân tự hóa lộc lộc kị đối với trùng này là hung tượng

Huynh làm mình văn khúc tự hóa kị với [ bản cung ] đây kị mang theo nhập đối cung [ bản nô ] gặp phá quân tự hóa lộc

C. [ dần cung tứ hóa ] [ cung mệnh ]( mậu dần ) thiên đồng sinh kỵ thiên lương + địa không ( thiên di địa kiếp )

[ cung mệnh ]( mậu dần ) phùng hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] tọa thiên đồng sinh kỵ này là [ sách mã kỵ ]

Thiên hình ( hỏa tinh ) thiên diêu ( thủy tinh ) nước lửa củng trùng tới cung vị xem [ phá thể vị trí ]

Các cung đi vào giai là điềm xấu

Can cung của nó tứ hóa sở nhập tới cung không nên cùng tứ hóa năm sinh cùng xử

Hình diêu củng trùng cung mệnh [ phá thể vị trí ] ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách thỉnh thoảng mới ( kiên trì nguyên tắc )

Hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )

Chủ này xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp thân thể cường tráng nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề

[ sách mã kỵ ] ở cung mệnh cả đời lao lục bôn ba biến động nhiều dễ dàng có ngoài ý muốn tới thương hại nạn nạn phát sinh

Sinh kỵ tọa mệnh với nhân vị ( dần ) là người chủ quan tâm thẳng cá tính di động bất ổn định

[ sinh kỵ ] tọa mệnh cung xem [ ám tượng ] uy lực cường đại

[ ám tượng ] tự thân không thể hưởng thụ lưu với phí công lao lục mà không hưởng thụ thường có cả đời cố gắng dốc sức làm

Lại là lao lục một bối phí công một tràng

Cuộc đời này kị cấu thành [ sách mã kỵ ] ở dần cung ( chủ cả đời tới họa phúc )

Nhân là [ sách mã kỵ ] thì hội nhân tự thân chi tác là mà sách tự thân tới thai

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm

Lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) biểu hiện mệnh chủ nhân duyên tốt thực hội giao tế

Nếu thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) đọc sách hạn

[ vở ] trùng điệp [ lớn tài ] mệnh can lộc nhập nói rõ đây hạn tiền tài không thiếu khả an tâm niệm thư

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) cũng thế [ kị chuyển kị ]( theo dõi nguồn gốc )

Biểu hiện đối với công tác rất dụng tâm mình ý thức mãnh liệt ( tọa sinh kỵ )

[ lộc chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Lưu ý dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] đây hạn nên cẩn thận

D. Điều tra tiên thiên tứ hóa tới bố khí

1. Thái dương lộc năm sinh rơi [ bản phúc ]( canh dần ) đáng tiếc bên trong cung thái dương tự hóa lộc

Lộc năm sinh phùng tự hóa lộc cùng loại để tiêu so như có phúc nhưng không hội hưởng thụ

Lộc năm sinh rơi tài phúc tuyến ( đại biểu hành nghề ) tài chính nghiệp kế toán ra nạp lễ phẩm đừng nhàn nghiệp

Lộc năm sinh nhập phúc đức chủ có ấm tài phải là sanh ra ở có tiền đấy gia đình ( no ấm tưởng niệm và phóng túng dục )

Lộc năm sinh nhập phúc biểu hiện vui mừng hưởng phúc đối với cuộc sống phẩm chất khá giảng cứu

Mệnh chủ tạo hóa tốt phúc trạch dày yêu thích hưởng thụ tâm linh vực thẩm thường cảm giác vui vẻ

Lạc quan tùy hòa cảm tính khờ dại ( không cơ tâm ) tư tưởng trí tuệ rộng lớn dễ dàng thấy đủ

Biểu hiện có ấm tài tư tưởng lạc quan phúc trạch thịnh vượng thiên về tài lợi nhuận thả tốt hưởng thụ dễ có hoa đào chi niệm

Có tổ ấm có thực lộc có thể có hưởng phúc gặp dịp nhưng đối với người khác keo kiệt già vận tốt

Khác chiếu tài bạch kiếm tiền dễ dàng có thiên tài ( hồng bao ) mệnh chủ trọng tài trọng dục ( lòng tham không đáy )

Tính cách trưng ứng : lạc quan trọng tài hoa đào ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

[ lộc chuyển lộc ] bản cung tự hóa lộc

[ lộc chuyển kị ] phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) biểu hiện là người khá chủ quan

Làm việc khá là theo chính mình cảm giác cảm thấy đi

2. Vũ khúc sinh quyền rơi [ bản phụ ]( mình mão ) phùng phá quân vũ khúc tự hóa lộc

Cha mẹ tọa sinh quyền thả làm tự hóa lộc biểu hiện cha mẹ vẫn cầm quyền nhưng cá tính có nhu có mới khả tịnh tế

[ cung phụ mẫu ] nếu luận nhà nước cơ cấu tọa sinh quyền biểu hiện mệnh chủ phục vụ hình chức có thể cầm quyền

Sinh quyền đầy đủ tài hoa có khả năng cầm quyền cùng tranh chấp nhiều khả nhân quý nhân đề bạt mà triển lộ phát huy

Thả có thể thăng thiên

Khác tự hóa lộc mang đến tật ách biểu hiện nội tâm háo thắng cầu tốt tranh cường cho nên bên ngoài sẽ có háo danh thanh

[ quyền chuyển quyền ] phụ làm mình tham lang hóa quyền nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) nói rõ quyền lực đến từ giao tế tiếp khách năng lực

3. Thái âm sinh khoa rơi [ bản tài ]( bính tuất ) khoa chủ quý nhân yên ổn yên ổn

Sinh khoa nhập tài biểu hiện 1. Tài nguyên vững vàng ( thuộc đi làm lĩnh lương ) giỏi về để ý tài ( vui mừng số lượng nhập là ra )

Sinh khoa ở tài thật sự nhất định tài vượng nhưng bất tất là tiền vàng phiền não ( ở trong khốn cảnh sẽ có quý nhân đến đỡ )

Nếu xử thuận kỳ mệnh chủ cũng hội cứu tế bần vây

Nên đi làm hoặc tiến hành văn giáo công tác

[ khoa chuyển khoa ] tài làm bính văn xương hóa khoa nhập [ bản Huynh ]( mình xấu ) lấy văn thư bài tập công việc phục vụ huynh nô

Nên công danh

4. Thiên đồng sinh kỵ rơi [ bản mạng ]( mậu dần ) ( gặp [ dần cung tứ hóa ] tới hiểu dịch

E. Điều tra ngày mốt tứ hóa tới điều đạt

1. [ bản mạng ]( mậu dần ) tham khảo [ dần cung tứ hóa ] tới hiểu dịch

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) chủ cả đời mang theo dịch mã khác đối đãi đứa con cổ đông tốt

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) là bận rộn với công tác

Mà trùng vợ chồng biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu không duyên hoặc tụ ít ly nhiều giống

Mệnh ( ngã cung ) hóa lộc nhập tử ( tha cung ) mà hóa kỵ nhập Quan ( ngã cung ) đây hóa tượng biểu hiện: đưa chỗ tốt cho người khác

Mà đưa điều xấu từ chính mình thừa nhận

[ đứa con ] biểu hiện 1. ) mệnh chủ người ấy nữ nhân

2. ) < đứa con là Quan tới nô > hiện chủ cùng sự nghiệp có tướng làm tới chúng sinh ( cổ đông hộ khách )

Đây chủng [ mệnh cách ] tốt nhất đang hình chức

2. [ bản tài ]( bính tuất ) tọa thái âm sinh khoa + đốm lửa thiên diêu đối cung [ phúc đức ]( canh thìn ) thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ bản tài ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) gặp thiên đồng sinh kỵ [ lộc nhập động không đáy ]

Đừng có phát tài mộng an phận là nên

[ bản tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Đinh Hợi )

Tài làm hóa kị nhập đứa con biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác

Nhưng ( trùng bổn điền ) nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản

3. [ bản quan ]( nhâm ngọ ) thiên cơ + thiên hình

Thiên cơ nhập Quan lộc tự hỏi linh hoạt ( kế hoạch tính toán ) lưu động tính lớn lợi nhuận hình chúng sự nghiệp

Thiên cơ ở ngọ nhật nguyệt thừa vượng cho nên khá là tốt

Vợ chồng cự môn tại tí nếu được lộc quyền khoa phối ngẫu là cường nhân danh tiếng thành tựu cao

Thiên hình tọa Quan lộc tốt nhất tiến hành cùng pháp luật tương quan sự nghiệp ( như quân cảnh quan toà luật sư ) khá xứng chức

[ bản quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần )

[ bản quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình mão )

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ trùng tật ( tật ách là nội trong lòng thái ) biểu hiện là người làm việc biểu hiện lý không đồng nhất

Tâm biết không một hư ngụy khẩu thị tâm phi

4. [ bản nô ]( quý chưa ) tọa tử vi phá quân tự hóa lộc + thiên việt đà la

Cung nô bộc tử vi phá quân thủ đối chiếu thiên tướng nô bộc Tử Phá bạn quý bá đạo phản nghịch độc đoạn độc hành

Tỏ vẻ sơ giao tới bạn bè ở không lợi hại quan hệ lúc có thể cùng có lợi hỗ trợ

Nhưng một khi thành hợp tác nhóm bạn bị tạo thành sự nghiệp cùng bằng hữu quan hệ không công bằng

Nô bộc phùng tử vi đế tinh biểu hiện mệnh chủ sở đối mặt tới chúng sinh ( trưởng quan cùng sài nhóm bạn bằng hữu ) đều rất cường thế

Cho nên mệnh chủ tự thân khó tránh lao lộc

Nô bộc tự hóa lộc biểu hiện 1. Bằng bối giữa đối đãi nhau hòa hài hỗ bất kể khá là thì bằng hữu thống khoái mà chi tiêu

2. Nếu cùng bạn bè hợp tác thả từ bằng hữu phụ trách Mịa bàn khá là dễ có được lợi nhuận

Chủ mệnh chủ đối đãi bằng hữu tốt lắm đúng là tá tiền bất thường còn cũng không hội quá để ý

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]( mậu dần ) thiên đồng sinh kỵ thiên lương + địa không

[ cung mệnh ]( mậu dần ) phùng hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] tọa thiên đồng sinh kỵ này là [ sách mã kỵ ]

Thiên hình ( hỏa tinh ) thiên diêu ( thủy tinh ) nước lửa củng trùng tới cung vị xem [ phá thể vị trí ]

Các cung đi vào giai là điềm xấu

Can cung của nó tứ hóa sở nhập tới cung không nên cùng tứ hóa năm sinh cùng xử

Hình diêu củng trùng cung mệnh [ phá thể vị trí ] ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách thỉnh thoảng mới ( kiên trì nguyên tắc )

Hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )

Chủ này xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp thân thể cường tráng nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề

[ sách mã kỵ ] ở cung mệnh cả đời lao lục bôn ba biến động nhiều dễ dàng có ngoài ý muốn tới thương hại nạn nạn phát sinh

Sinh kỵ tọa mệnh với nhân vị ( dần ) là người chủ quan tâm thẳng cá tính di động bất ổn định

[ sinh kỵ ] tọa mệnh cung xem [ ám tượng ] uy lực cường đại

[ ám tượng ] tự thân không thể hưởng thụ lưu với phí công lao lục mà không hưởng thụ thường có cả đời cố gắng dốc sức làm

Lại là lao lục một bối phí công một tràng

Cuộc đời này kị cấu thành [ sách mã kỵ ] ở dần cung ( chủ cả đời tới họa phúc )

Nhân là [ sách mã kỵ ] thì hội nhân tự thân chi tác là mà sách tự thân tới thai

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm

Lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) biểu hiện mệnh chủ nhân duyên tốt thực hội giao tế

Nếu thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) đọc sách hạn

[ vở ] trùng điệp [ lớn tài ] mệnh can lộc nhập nói rõ đây hạn tiền tài không thiếu khả an tâm niệm thư

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) cũng thế [ kị chuyển kị ]( theo dõi nguồn gốc )

Biểu hiện đối với công tác rất dụng tâm mình ý thức mãnh liệt ( tọa sinh kỵ )

[ lộc chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Lưu ý dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] đây hạn nên cẩn thận

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) gặp thiên đồng sinh kỵ này là [ lộc nhập hiểu kị ]

Nếu sinh kỵ ngôi sao tọa mệnh đại nạn hóa lộc nhập mệnh này là [ hóa lộc hiểu kị ] mà không phải là [ lộc phùng trùng phá ] phi “Song kị ”

Hóa lộc hiểu kị giống loại ở đại hạn này kiếm tiền trả nợ cũng là chuyện tốt

[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình mão ) trùng [ bản tật ] này là phúc đeo trùng thọ đeo

Đây hạn tuyệt không thể đầu tư hợp tác giao hữu ứng cẩn thận

< cha mẹ là nô tới tài > gặp vũ khúc tài sao hóa kỵ nếu đưa tiền vàng thải nhân hoặc thay người đảm bảo nhất định nghiêm trọng tổn tài hậu quả chịu ngu

b. ) quan sát [ bản quan ]

[ bản quan ]( nhâm ngọ ) thiên cơ + thiên hình

Thiên cơ nhập Quan lộc tự hỏi linh hoạt ( kế hoạch tính toán ) lưu động tính lớn lợi nhuận hình chúng sự nghiệp

Thiên cơ ở ngọ nhật nguyệt thừa vượng cho nên khá là tốt

Vợ chồng cự môn tại tí nếu được lộc quyền khoa phối ngẫu là cường nhân danh tiếng thành tựu cao

Thiên hình tọa Quan lộc tốt nhất tiến hành cùng pháp luật tương quan sự nghiệp ( như quân cảnh quan toà luật sư ) khá xứng chức

[ bản quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần )

Này là [ dùng ] quy [ thể ] biểu hiện mệnh chủ cùng Quan lộc có duyên nguyện ý công tác sự nghiệp hòa thuận dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền

[ bản quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình mão )

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ trùng tật ( tật ách là nội trong lòng thái ) biểu hiện là người làm việc biểu hiện lý không đồng nhất

Tâm biết không một hư ngụy khẩu thị tâm phi

c. ) quan sát [ bản tài ]

[ bản tài ]( bính tuất ) tọa thái âm sinh khoa + đốm lửa thiên diêu đối cung [ phúc đức ]( canh thìn ) thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ bản tài ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) chủ mệnh chủ cùng tài bạch có duyên

Cả đời tài nguyên cảnh tượng không có khả năng thiếu tiền hoặc khiếm quá nhiều tiền

Gặp thiên đồng sinh kỵ [ lộc nhập động không đáy ] đừng có phát tài mộng an phận là nên

[ bản tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Đinh Hợi )

Tài làm hóa kị nhập đứa con biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác

Nhưng ( trùng bổn điền ) nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

a. 1) dương nam thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình mão ) này là [ đọc sách hạn ]

[ thiên mệnh ]( mình mão ) tọa vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc khả đoạn mệnh chủ thực hội đọc sách cầm cờ đi trước

a. 2) dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh thìn )

[ thiên mệnh ] can canh thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ thiên mệnh ]/[ bản phúc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị [ trùng ra ]

[ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] này là [ quy vị trí ] không làm hung ý có phúc sẽ không hưởng thụ vẫn muốn theo đuổi lý tưởng

Thà … hơn bỏ cuộc sự nghiệp

< lấy [ kị truy lộc ] [ kị truy kị ] quan sát nguyên nhân >

[ kị chuyển lộc ] mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ] chiếu [ bổn điền ]( tân tị )

[ kị chuyển kị ] mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]

[ lưu mệnh 28] đi vào [ bổn điền ] mệnh chủ là theo đuổi lý tưởng ( kị nhập đại phúc (tức phúc đức của đại hạn gọi là đại phúc) ) bỏ cuộc bản chức

Chạy đến gia ngoại đi đầu tư chính mình ( đào tạo sâu niệm thư )

[ thiên mệnh ] can canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản phụ ]( mình mão ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu quan 34] năm này hội thăng quan

a. 3) dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (35~44) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( tân tị ))

[ thiên mệnh ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu mệnh 35]

[ thiên mệnh ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản phúc ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu quan 35]

Cũng có thể suy ra năm này 35 hội thăng quan

a. 4) dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Cấu thành [ đại nạn tam phương ] cùng [ bản mạng tam phương ] trùng điệp đại hạn này đối với mệnh chủ cả đời này rất trọng yếu

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu quan 45]

Năm này 45 tuế Quan vận không tệ

Thiên lương hóa lộc chủ người sống thọ chủ quản lão Đại vân vân nếu thăng quan ứng là chủ quản chức

Nếu [ thiên mệnh ] lộc nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ lưu mệnh 49] năm này cũng không tệ

Nếu [ thiên mệnh ] tử vi hóa quyền nhập [ bản nô ] trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu mệnh 54] cũng có thể cầm quyền

a. 5) dương nam thuận hành thứ sáu đại hạn (55~64) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( quý chưa ) tử vi phá quân

Đây hạn can quý mang theo phá hao tổn tính chất

[ thiên mệnh ] can quý phá quân tự hóa lộc

[ thiên mệnh ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu quan 55] năm này hội thăng quan

Lưu ý [ đại tật ] ở [ bản mạng ]( mậu dần ) tọa thiên đồng sinh kỵ thiên lương + địa không ứng lưu ý thân khỏe mạnh

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

b. 4) dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

[ lớn tài ]( mậu dần ) trùng điệp [ bản mạng ] phùng thiên đồng sinh kỵ đây hạn tới tài vận không tốt

[ lớn tài ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ lớn nô ]

< lấy [ lộc chuyển kị ] truy tra hậu quả >

[ lộc chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng [ bản quan ]/ cũng thế [ thiên mệnh ]

Nếu đây hạn cùng chúng sinh hợp tác đầu tư tất nhiên hồi tổn ( nhân trùng [ thiên mệnh ]/[ đại quan tới tài ])

Lưu ý phát xạ cung [ lớn tài ]/[ bản mạng ]( mậu dần ) tọa thiên đồng thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao )

Cũng thế nói đây hạn nếu đầu tư cổ phiếu nghĩ tạ lấy phát tài tất nhiên hồi tổn

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. 1) dương nam thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình mão ) này là [ đọc sách hạn ]

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản nô ]( quý chưa )

[ đại quan ] can quý phá quân tự hóa lộc trùng điệp [ bản nô ]+[ lưu tật 23]

Lộc nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu tật 23]( nhân ) thiên nhân hợp nhất mệnh chủ cả người cùng chúng sinh kết tốt duyên

Lấy [ đại quan ]( địa ) chỉ người đại lý đây hạn chuyện nghiệp ( công tác ) bên trên

[ đại quan ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu mệnh 23]

Quyền nhập [ bản phu ]( thiên )+[ lưu mệnh 23]( nhân ) thiên nhân hợp nhất biểu hiện năm đó mệnh chủ có danh phận ( công danh )

Lấy [ thái tử ]( địa ) chỉ người đại lý đây hạn đấy giao tế tiếp khách ( tức hành sử công tác quyền lực )

Suy ra năm này bắt đầu liền nghiệp ( phục vụ hình chức )

c. 2) dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh thìn )

[ thiên mệnh ] phùng thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ đại quan ] ở [ bản thiên ]( giáp thân ) phùng cung vô chính diệu địa kiếp lộc tồn âm sát

[ đại quan ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tài 26]

[ đại quan ] lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu quan 30]

[ đại quan ] giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản nô ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Khả suy ra năm này 26 tuế thăng quan

[ đại quan ] quyền nhập ] bản nô ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu mệnh 30] năm này cũng hội thăng quan

c. 3) dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (35~44) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( tân tị )

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( ất dậu ) thiên phủ + kình dương

[ đại quan ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) này là [ quy vị trí ] trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu quan 37]

[ đại quan ] can ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu mệnh 37]

Đây hóa tượng suy ra năm đó 37 thăng quan

[ đại quan ] can ất tử vi hóa khoa nhập [ bản nô [( quý chưa ) trùng điệp [[ đại phúc ]

[ đại quan ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tài ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

Nếu [ đại quan ] lộc nhập [ lưu Huynh 42] quyền nhập [ lưu tật 42] khoa nhập [ lưu mệnh 42] phi hóa kỵ nhập [ lưu điền 42]

Đây hóa tượng năm này 42 thăng quan thả được công danh ( độc đang một mặt chức vị trí )

c. 4 dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Thì [ đại quan ] ở [ bản tài ]( bính tuất )

[ đại quan ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu quan 45]

[ đại quan ] bính làm thiên cơ hóa quyền nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu tài 45]

Năm này 45 khả thăng quan phát tài

Nếu [ đại quan ] thiên cơ hóa quyền nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu quan 49] năm này thăng quan

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra quan cách cùng Quan vận tới giải nghĩa 1

Điều tra quan cách cùng Quan vận tới giải nghĩa 1

< bản mạng lệ dương nam nông canh dần 1950/10/18 dậu giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở Huynh ( mình xấu ) >

A. [ định tượng ] năm sinh canh dần can canh rơi [ bản phúc ]( canh thìn )

Hộ pháp 380

[ định tượng ] tứ hóa năm sinh từ cung phúc đức hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tư tưởng hưởng phúc thọ nguyên liên quan đến

( dựa vào tự mình cập chính là tổ ấm )

Khác cũng bày mệnh chủ nếu có chút [ quý ] cách cũng thế dựa vào tự thân không nên tạ người khác trợ giúp [ tự lập độc mưu ]

Là thân mình đủ tới có quý cách

Canh ( nhân chi thiên ) tư tưởng thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) thành tựu khá là nhiều

Thìn là khố địa tính tình trọng yên ổn thủ cựu bảo thủ thả mẫn cảm không mừng hoàn cảnh hoặc công tác tới biến động cẩn thận khôn khéo ( truy căn cứu để tốt tính toán công tư phân minh )

Phúc làm canh thái dương tự hóa lộc tư tưởng lạc quan bày ra làm việc xuất phát từ từ thành nhưng phùng thái dương lộc năm sinh

Lộc năm sinh phùng tự hóa lộc cùng loại bù trừ nhau hình thành dù có phúc nhưng không hội hưởng thụ

Phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần )

Phúc làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ đứng đầu xem ý thức mãnh liệt ( nhưng không nhất định hội thương nhân )

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản Huynh ]( mình xấu ) tọa thiên tướng + tả hữu văn xương văn khúc tự hóa kị thiên khôi

Thất tinh định điểm nếu ở cung huynh đệ biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày sở phát sinh cát hung

Cùng huynh đệ ( bằng hữu hoặc mẫu thân ) tức tức tương quan

[ điểm kết thúc thất tinh điểm ] xem cung mệnh can cung của nó tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ, nơi

Quái vị tinh tượng làm “Xu tránh ”

Huynh làm mình tử vi hóa khoa nhập [ bản nô ]( quý chưa ) nói rõ trên đó ti quyền Rikumu mệnh chủ nên nhiều thân cận trèo duyên

Huynh làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mình mão ) gặp vũ khúc tự hóa lộc cấu thành [ tiến mã lộc ] đây lộc lui hai cách

Quay về [ bản Huynh ] hình thành [ bản Huynh tự hóa lộc ] gặp bên trong cung văn khúc tự hóa kị [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản nô ]

Nhưng mà [ bản nô ]( quý chưa ) lại gặp phá quân tự hóa lộc lộc kị đối với trùng này là hung tượng

Huynh làm mình văn khúc tự hóa kị với [ bản cung ] đây kị mang theo nhập đối cung [ bản nô ] gặp phá quân tự hóa lộc

C. [ dần cung tứ hóa ] [ cung mệnh ]( mậu dần ) thiên đồng sinh kỵ thiên lương + địa không ( thiên di địa kiếp )

[ cung mệnh ]( mậu dần ) phùng hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] tọa thiên đồng sinh kỵ này là [ sách mã kỵ ]

Thiên hình ( hỏa tinh ) thiên diêu ( thủy tinh ) nước lửa củng trùng tới cung vị xem [ phá thể vị trí ]

Các cung đi vào giai là điềm xấu

Can cung của nó tứ hóa sở nhập tới cung không nên cùng tứ hóa năm sinh cùng xử

Hình diêu củng trùng cung mệnh [ phá thể vị trí ] ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách thỉnh thoảng mới ( kiên trì nguyên tắc )

Hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )

Chủ này xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp thân thể cường tráng nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề

[ sách mã kỵ ] ở cung mệnh cả đời lao lục bôn ba biến động nhiều dễ dàng có ngoài ý muốn tới thương hại nạn nạn phát sinh

Sinh kỵ tọa mệnh với nhân vị ( dần ) là người chủ quan tâm thẳng cá tính di động bất ổn định

[ sinh kỵ ] tọa mệnh cung xem [ ám tượng ] uy lực cường đại

[ ám tượng ] tự thân không thể hưởng thụ lưu với phí công lao lục mà không hưởng thụ thường có cả đời cố gắng dốc sức làm

Lại là lao lục một bối phí công một tràng

Cuộc đời này kị cấu thành [ sách mã kỵ ] ở dần cung ( chủ cả đời tới họa phúc )

Nhân là [ sách mã kỵ ] thì hội nhân tự thân chi tác là mà sách tự thân tới thai

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm

Lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) biểu hiện mệnh chủ nhân duyên tốt thực hội giao tế

Nếu thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) đọc sách hạn

[ vở ] trùng điệp [ lớn tài ] mệnh can lộc nhập nói rõ đây hạn tiền tài không thiếu khả an tâm niệm thư

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) cũng thế [ kị chuyển kị ]( theo dõi nguồn gốc )

Biểu hiện đối với công tác rất dụng tâm mình ý thức mãnh liệt ( tọa sinh kỵ )

[ lộc chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Lưu ý dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] đây hạn nên cẩn thận

D. Điều tra tiên thiên tứ hóa tới bố khí

1. Thái dương lộc năm sinh rơi [ bản phúc ]( canh dần ) đáng tiếc bên trong cung thái dương tự hóa lộc

Lộc năm sinh phùng tự hóa lộc cùng loại để tiêu so như có phúc nhưng không hội hưởng thụ

Lộc năm sinh rơi tài phúc tuyến ( đại biểu hành nghề ) tài chính nghiệp kế toán ra nạp lễ phẩm đừng nhàn nghiệp

Lộc năm sinh nhập phúc đức chủ có ấm tài phải là sanh ra ở có tiền đấy gia đình ( no ấm tưởng niệm và phóng túng dục )

Lộc năm sinh nhập phúc biểu hiện vui mừng hưởng phúc đối với cuộc sống phẩm chất khá giảng cứu

Mệnh chủ tạo hóa tốt phúc trạch dày yêu thích hưởng thụ tâm linh vực thẩm thường cảm giác vui vẻ

Lạc quan tùy hòa cảm tính khờ dại ( không cơ tâm ) tư tưởng trí tuệ rộng lớn dễ dàng thấy đủ

Biểu hiện có ấm tài tư tưởng lạc quan phúc trạch thịnh vượng thiên về tài lợi nhuận thả tốt hưởng thụ dễ có hoa đào chi niệm

Có tổ ấm có thực lộc có thể có hưởng phúc gặp dịp nhưng đối với người khác keo kiệt già vận tốt

Khác chiếu tài bạch kiếm tiền dễ dàng có thiên tài ( hồng bao ) mệnh chủ trọng tài trọng dục ( lòng tham không đáy )

Tính cách trưng ứng : lạc quan trọng tài hoa đào ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

[ lộc chuyển lộc ] bản cung tự hóa lộc

[ lộc chuyển kị ] phúc làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) biểu hiện là người khá chủ quan

Làm việc khá là theo chính mình cảm giác cảm thấy đi

2. Vũ khúc sinh quyền rơi [ bản phụ ]( mình mão ) phùng phá quân vũ khúc tự hóa lộc

Cha mẹ tọa sinh quyền thả làm tự hóa lộc biểu hiện cha mẹ vẫn cầm quyền nhưng cá tính có nhu có mới khả tịnh tế

[ cung phụ mẫu ] nếu luận nhà nước cơ cấu tọa sinh quyền biểu hiện mệnh chủ phục vụ hình chức có thể cầm quyền

Sinh quyền đầy đủ tài hoa có khả năng cầm quyền cùng tranh chấp nhiều khả nhân quý nhân đề bạt mà triển lộ phát huy

Thả có thể thăng thiên

Khác tự hóa lộc mang đến tật ách biểu hiện nội tâm háo thắng cầu tốt tranh cường cho nên bên ngoài sẽ có háo danh thanh

[ quyền chuyển quyền ] phụ làm mình tham lang hóa quyền nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) nói rõ quyền lực đến từ giao tế tiếp khách năng lực

3. Thái âm sinh khoa rơi [ bản tài ]( bính tuất ) khoa chủ quý nhân yên ổn yên ổn

Sinh khoa nhập tài biểu hiện 1. Tài nguyên vững vàng ( thuộc đi làm lĩnh lương ) giỏi về để ý tài ( vui mừng số lượng nhập là ra )

Sinh khoa ở tài thật sự nhất định tài vượng nhưng bất tất là tiền vàng phiền não ( ở trong khốn cảnh sẽ có quý nhân đến đỡ )

Nếu xử thuận kỳ mệnh chủ cũng hội cứu tế bần vây

Nên đi làm hoặc tiến hành văn giáo công tác

[ khoa chuyển khoa ] tài làm bính văn xương hóa khoa nhập [ bản Huynh ]( mình xấu ) lấy văn thư bài tập công việc phục vụ huynh nô

Nên công danh

4. Thiên đồng sinh kỵ rơi [ bản mạng ]( mậu dần ) ( gặp [ dần cung tứ hóa ] tới hiểu dịch

E. Điều tra ngày mốt tứ hóa tới điều đạt

1. [ bản mạng ]( mậu dần ) tham khảo [ dần cung tứ hóa ] tới hiểu dịch

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) chủ cả đời mang theo dịch mã khác đối đãi đứa con cổ đông tốt

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) là bận rộn với công tác

Mà trùng vợ chồng biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu không duyên hoặc tụ ít ly nhiều giống

Mệnh ( ngã cung ) hóa lộc nhập tử ( tha cung ) mà hóa kỵ nhập Quan ( ngã cung ) đây hóa tượng biểu hiện: đưa chỗ tốt cho người khác

Mà đưa điều xấu từ chính mình thừa nhận

[ đứa con ] biểu hiện 1. ) mệnh chủ người ấy nữ nhân

2. ) < đứa con là Quan tới nô > hiện chủ cùng sự nghiệp có tướng làm tới chúng sinh ( cổ đông hộ khách )

Đây chủng [ mệnh cách ] tốt nhất đang hình chức

2. [ bản tài ]( bính tuất ) tọa thái âm sinh khoa + đốm lửa thiên diêu đối cung [ phúc đức ]( canh thìn ) thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ bản tài ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) gặp thiên đồng sinh kỵ [ lộc nhập động không đáy ]

Đừng có phát tài mộng an phận là nên

[ bản tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Đinh Hợi )

Tài làm hóa kị nhập đứa con biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác

Nhưng ( trùng bổn điền ) nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản

3. [ bản quan ]( nhâm ngọ ) thiên cơ + thiên hình

Thiên cơ nhập Quan lộc tự hỏi linh hoạt ( kế hoạch tính toán ) lưu động tính lớn lợi nhuận hình chúng sự nghiệp

Thiên cơ ở ngọ nhật nguyệt thừa vượng cho nên khá là tốt

Vợ chồng cự môn tại tí nếu được lộc quyền khoa phối ngẫu là cường nhân danh tiếng thành tựu cao

Thiên hình tọa Quan lộc tốt nhất tiến hành cùng pháp luật tương quan sự nghiệp ( như quân cảnh quan toà luật sư ) khá xứng chức

[ bản quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần )

[ bản quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình mão )

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ trùng tật ( tật ách là nội trong lòng thái ) biểu hiện là người làm việc biểu hiện lý không đồng nhất

Tâm biết không một hư ngụy khẩu thị tâm phi

4. [ bản nô ]( quý chưa ) tọa tử vi phá quân tự hóa lộc + thiên việt đà la

Cung nô bộc tử vi phá quân thủ đối chiếu thiên tướng nô bộc Tử Phá bạn quý bá đạo phản nghịch độc đoạn độc hành

Tỏ vẻ sơ giao tới bạn bè ở không lợi hại quan hệ lúc có thể cùng có lợi hỗ trợ

Nhưng một khi thành hợp tác nhóm bạn bị tạo thành sự nghiệp cùng bằng hữu quan hệ không công bằng

Nô bộc phùng tử vi đế tinh biểu hiện mệnh chủ sở đối mặt tới chúng sinh ( trưởng quan cùng sài nhóm bạn bằng hữu ) đều rất cường thế

Cho nên mệnh chủ tự thân khó tránh lao lộc

Nô bộc tự hóa lộc biểu hiện 1. Bằng bối giữa đối đãi nhau hòa hài hỗ bất kể khá là thì bằng hữu thống khoái mà chi tiêu

2. Nếu cùng bạn bè hợp tác thả từ bằng hữu phụ trách Mịa bàn khá là dễ có được lợi nhuận

Chủ mệnh chủ đối đãi bằng hữu tốt lắm đúng là tá tiền bất thường còn cũng không hội quá để ý

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]( mậu dần ) thiên đồng sinh kỵ thiên lương + địa không

[ cung mệnh ]( mậu dần ) phùng hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] tọa thiên đồng sinh kỵ này là [ sách mã kỵ ]

Thiên hình ( hỏa tinh ) thiên diêu ( thủy tinh ) nước lửa củng trùng tới cung vị xem [ phá thể vị trí ]

Các cung đi vào giai là điềm xấu

Can cung của nó tứ hóa sở nhập tới cung không nên cùng tứ hóa năm sinh cùng xử

Hình diêu củng trùng cung mệnh [ phá thể vị trí ] ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách thỉnh thoảng mới ( kiên trì nguyên tắc )

Hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )

Chủ này xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp thân thể cường tráng nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề

[ sách mã kỵ ] ở cung mệnh cả đời lao lục bôn ba biến động nhiều dễ dàng có ngoài ý muốn tới thương hại nạn nạn phát sinh

Sinh kỵ tọa mệnh với nhân vị ( dần ) là người chủ quan tâm thẳng cá tính di động bất ổn định

[ sinh kỵ ] tọa mệnh cung xem [ ám tượng ] uy lực cường đại

[ ám tượng ] tự thân không thể hưởng thụ lưu với phí công lao lục mà không hưởng thụ thường có cả đời cố gắng dốc sức làm

Lại là lao lục một bối phí công một tràng

Cuộc đời này kị cấu thành [ sách mã kỵ ] ở dần cung ( chủ cả đời tới họa phúc )

Nhân là [ sách mã kỵ ] thì hội nhân tự thân chi tác là mà sách tự thân tới thai

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm

Lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) biểu hiện mệnh chủ nhân duyên tốt thực hội giao tế

Nếu thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) đọc sách hạn

[ vở ] trùng điệp [ lớn tài ] mệnh can lộc nhập nói rõ đây hạn tiền tài không thiếu khả an tâm niệm thư

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) cũng thế [ kị chuyển kị ]( theo dõi nguồn gốc )

Biểu hiện đối với công tác rất dụng tâm mình ý thức mãnh liệt ( tọa sinh kỵ )

[ lộc chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Lưu ý dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] đây hạn nên cẩn thận

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) gặp thiên đồng sinh kỵ này là [ lộc nhập hiểu kị ]

Nếu sinh kỵ ngôi sao tọa mệnh đại nạn hóa lộc nhập mệnh này là [ hóa lộc hiểu kị ] mà không phải là [ lộc phùng trùng phá ] phi “Song kị ”

Hóa lộc hiểu kị giống loại ở đại hạn này kiếm tiền trả nợ cũng là chuyện tốt

[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình mão ) trùng [ bản tật ] này là phúc đeo trùng thọ đeo

Đây hạn tuyệt không thể đầu tư hợp tác giao hữu ứng cẩn thận

< cha mẹ là nô tới tài > gặp vũ khúc tài sao hóa kỵ nếu đưa tiền vàng thải nhân hoặc thay người đảm bảo nhất định nghiêm trọng tổn tài hậu quả chịu ngu

b. ) quan sát [ bản quan ]

[ bản quan ]( nhâm ngọ ) thiên cơ + thiên hình

Thiên cơ nhập Quan lộc tự hỏi linh hoạt ( kế hoạch tính toán ) lưu động tính lớn lợi nhuận hình chúng sự nghiệp

Thiên cơ ở ngọ nhật nguyệt thừa vượng cho nên khá là tốt

Vợ chồng cự môn tại tí nếu được lộc quyền khoa phối ngẫu là cường nhân danh tiếng thành tựu cao

Thiên hình tọa Quan lộc tốt nhất tiến hành cùng pháp luật tương quan sự nghiệp ( như quân cảnh quan toà luật sư ) khá xứng chức

[ bản quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần )

Này là [ dùng ] quy [ thể ] biểu hiện mệnh chủ cùng Quan lộc có duyên nguyện ý công tác sự nghiệp hòa thuận dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền

[ bản quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình mão )

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ trùng tật ( tật ách là nội trong lòng thái ) biểu hiện là người làm việc biểu hiện lý không đồng nhất

Tâm biết không một hư ngụy khẩu thị tâm phi

c. ) quan sát [ bản tài ]

[ bản tài ]( bính tuất ) tọa thái âm sinh khoa + đốm lửa thiên diêu đối cung [ phúc đức ]( canh thìn ) thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ bản tài ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) chủ mệnh chủ cùng tài bạch có duyên

Cả đời tài nguyên cảnh tượng không có khả năng thiếu tiền hoặc khiếm quá nhiều tiền

Gặp thiên đồng sinh kỵ [ lộc nhập động không đáy ] đừng có phát tài mộng an phận là nên

[ bản tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Đinh Hợi )

Tài làm hóa kị nhập đứa con biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác

Nhưng ( trùng bổn điền ) nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

a. 1) dương nam thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình mão ) này là [ đọc sách hạn ]

[ thiên mệnh ]( mình mão ) tọa vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc khả đoạn mệnh chủ thực hội đọc sách cầm cờ đi trước

a. 2) dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh thìn )

[ thiên mệnh ] can canh thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ thiên mệnh ]/[ bản phúc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị [ trùng ra ]

[ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] này là [ quy vị trí ] không làm hung ý có phúc sẽ không hưởng thụ vẫn muốn theo đuổi lý tưởng

Thà … hơn bỏ cuộc sự nghiệp

< lấy [ kị truy lộc ] [ kị truy kị ] quan sát nguyên nhân >

[ kị chuyển lộc ] mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ] chiếu [ bổn điền ]( tân tị )

[ kị chuyển kị ] mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]

[ lưu mệnh 28] đi vào [ bổn điền ] mệnh chủ là theo đuổi lý tưởng ( kị nhập đại phúc (tức phúc đức của đại hạn gọi là đại phúc) ) bỏ cuộc bản chức

Chạy đến gia ngoại đi đầu tư chính mình ( đào tạo sâu niệm thư )

[ thiên mệnh ] can canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản phụ ]( mình mão ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu quan 34] năm này hội thăng quan

a. 3) dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (35~44) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( tân tị ))

[ thiên mệnh ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu mệnh 35]

[ thiên mệnh ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản phúc ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu quan 35]

Cũng có thể suy ra năm này 35 hội thăng quan

a. 4) dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Cấu thành [ đại nạn tam phương ] cùng [ bản mạng tam phương ] trùng điệp đại hạn này đối với mệnh chủ cả đời này rất trọng yếu

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu quan 45]

Năm này 45 tuế Quan vận không tệ

Thiên lương hóa lộc chủ người sống thọ chủ quản lão Đại vân vân nếu thăng quan ứng là chủ quản chức

Nếu [ thiên mệnh ] lộc nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ lưu mệnh 49] năm này cũng không tệ

Nếu [ thiên mệnh ] tử vi hóa quyền nhập [ bản nô ] trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu mệnh 54] cũng có thể cầm quyền

a. 5) dương nam thuận hành thứ sáu đại hạn (55~64) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( quý chưa ) tử vi phá quân

Đây hạn can quý mang theo phá hao tổn tính chất

[ thiên mệnh ] can quý phá quân tự hóa lộc

[ thiên mệnh ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu quan 55] năm này hội thăng quan

Lưu ý [ đại tật ] ở [ bản mạng ]( mậu dần ) tọa thiên đồng sinh kỵ thiên lương + địa không ứng lưu ý thân khỏe mạnh

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

b. 4) dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

[ lớn tài ]( mậu dần ) trùng điệp [ bản mạng ] phùng thiên đồng sinh kỵ đây hạn tới tài vận không tốt

[ lớn tài ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ lớn nô ]

< lấy [ lộc chuyển kị ] truy tra hậu quả >

[ lộc chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng [ bản quan ]/ cũng thế [ thiên mệnh ]

Nếu đây hạn cùng chúng sinh hợp tác đầu tư tất nhiên hồi tổn ( nhân trùng [ thiên mệnh ]/[ đại quan tới tài ])

Lưu ý phát xạ cung [ lớn tài ]/[ bản mạng ]( mậu dần ) tọa thiên đồng thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao )

Cũng thế nói đây hạn nếu đầu tư cổ phiếu nghĩ tạ lấy phát tài tất nhiên hồi tổn

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. 1) dương nam thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình mão ) này là [ đọc sách hạn ]

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản nô ]( quý chưa )

[ đại quan ] can quý phá quân tự hóa lộc trùng điệp [ bản nô ]+[ lưu tật 23]

Lộc nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu tật 23]( nhân ) thiên nhân hợp nhất mệnh chủ cả người cùng chúng sinh kết tốt duyên

Lấy [ đại quan ]( địa ) chỉ người đại lý đây hạn chuyện nghiệp ( công tác ) bên trên

[ đại quan ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu mệnh 23]

Quyền nhập [ bản phu ]( thiên )+[ lưu mệnh 23]( nhân ) thiên nhân hợp nhất biểu hiện năm đó mệnh chủ có danh phận ( công danh )

Lấy [ thái tử ]( địa ) chỉ người đại lý đây hạn đấy giao tế tiếp khách ( tức hành sử công tác quyền lực )

Suy ra năm này bắt đầu liền nghiệp ( phục vụ hình chức )

c. 2) dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh thìn )

[ thiên mệnh ] phùng thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ đại quan ] ở [ bản thiên ]( giáp thân ) phùng cung vô chính diệu địa kiếp lộc tồn âm sát

[ đại quan ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tài 26]

[ đại quan ] lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu quan 30]

[ đại quan ] giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản nô ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Khả suy ra năm này 26 tuế thăng quan

[ đại quan ] quyền nhập ] bản nô ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu mệnh 30] năm này cũng hội thăng quan

c. 3) dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (35~44) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( tân tị )

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( ất dậu ) thiên phủ + kình dương

[ đại quan ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) này là [ quy vị trí ] trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu quan 37]

[ đại quan ] can ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu mệnh 37]

Đây hóa tượng suy ra năm đó 37 thăng quan

[ đại quan ] can ất tử vi hóa khoa nhập [ bản nô [( quý chưa ) trùng điệp [[ đại phúc ]

[ đại quan ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tài ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

Nếu [ đại quan ] lộc nhập [ lưu Huynh 42] quyền nhập [ lưu tật 42] khoa nhập [ lưu mệnh 42] phi hóa kỵ nhập [ lưu điền 42]

Đây hóa tượng năm này 42 thăng quan thả được công danh ( độc đang một mặt chức vị trí )

c. 4 dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Thì [ đại quan ] ở [ bản tài ]( bính tuất )

[ đại quan ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu quan 45]

[ đại quan ] bính làm thiên cơ hóa quyền nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu tài 45]

Năm này 45 khả thăng quan phát tài

Nếu [ đại quan ] thiên cơ hóa quyền nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu quan 49] năm này thăng quan

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button