Tử vi

Sao thái dương nhập cung huynh đệ như thế nàoHuynh đệ ( tỷ muội ) cung

Thái dương vào miếu, lâm cung huynh đệ, ba người trở lên, có ngôi sao may mắn người chủ quý. Cùng Thái Âm đồng cung, năm người trở lên. Cánh cửa cực lớn đồng độ có thể chiếu, có ngôi sao may mắn, huynh đệ đều là sáng lập sự nghiệp người. Lạc hãm cập người sinh đêm, huynh đệ nhiều cạnh tranh bất hòa, ít dựa vào. Có kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ huynh đệ có hình khắc, hoặc nhân huynh đệ sự, chịu ngoài ý muốn thương tổn.

Bạn đang xem: Sao thái dương nhập cung huynh đệ như thế nào

Chú thích: cổ vân: ‘ thái dương tại huynh đệ cung, có ánh sáng huy người phú quý. Có hình sát mà hãm địa, huynh đệ nhiều cho nên. ’

Cái gọi là quang huy, lấy hóa quyền, hóa lộc là nhất, hóa khoa thứ hai. Nhất là ánh mặt trời quá phận mãnh liệt cung độ, như cung tị, ngọ cung, hóa khoa vị tất tức cát.

Thái dương gặp Lộc Mã, cũng vì quang huy chi chinh. Cũng vui mừng ‘ bách quan triều củng ’ đấy vận mệnh.

Nếu thái dương hóa kị, tắc đứa con cả có thương tích. Thả họ Chủ Phụ thân cùng giữa huynh đệ bất hòa, hoặc phụ thân đối gia đình vô ý thức trách nhiệm. Có cũng vì chịu huynh đệ liên lụy dấu hiệu.

Cung huynh đệ quang huy vừa phải, mà mạng mình cung gặp tả phụ hữu bật người, như tương đương ngon đấy kết cấu, chủ huynh đệ phú quý, hoặc cùng học, đồng nghiệp đắc ý, thả đối với mình có trợ lực.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thái dương nhập cung huynh đệ như thế nàoHuynh đệ ( tỷ muội ) cung

Thái dương vào miếu, lâm cung huynh đệ, ba người trở lên, có ngôi sao may mắn người chủ quý. Cùng Thái Âm đồng cung, năm người trở lên. Cánh cửa cực lớn đồng độ có thể chiếu, có ngôi sao may mắn, huynh đệ đều là sáng lập sự nghiệp người. Lạc hãm cập người sinh đêm, huynh đệ nhiều cạnh tranh bất hòa, ít dựa vào. Có kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không kiếp, thiên hình người, chủ huynh đệ có hình khắc, hoặc nhân huynh đệ sự, chịu ngoài ý muốn thương tổn.

Chú thích: cổ vân: ‘ thái dương tại huynh đệ cung, có ánh sáng huy người phú quý. Có hình sát mà hãm địa, huynh đệ nhiều cho nên. ’

Cái gọi là quang huy, lấy hóa quyền, hóa lộc là nhất, hóa khoa thứ hai. Nhất là ánh mặt trời quá phận mãnh liệt cung độ, như cung tị, ngọ cung, hóa khoa vị tất tức cát.

Thái dương gặp Lộc Mã, cũng vì quang huy chi chinh. Cũng vui mừng ‘ bách quan triều củng ’ đấy vận mệnh.

Nếu thái dương hóa kị, tắc đứa con cả có thương tích. Thả họ Chủ Phụ thân cùng giữa huynh đệ bất hòa, hoặc phụ thân đối gia đình vô ý thức trách nhiệm. Có cũng vì chịu huynh đệ liên lụy dấu hiệu.

Cung huynh đệ quang huy vừa phải, mà mạng mình cung gặp tả phụ hữu bật người, như tương đương ngon đấy kết cấu, chủ huynh đệ phú quý, hoặc cùng học, đồng nghiệp đắc ý, thả đối với mình có trợ lực.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button