Tử vi

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 1 cung mệnh quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 1 cung mệnh quan sát tới hiểu dịch

Bản mạng cung < Quan lộc tới tài bạch > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ hoạch lợi nhuận năng lực cập tài chính tới trạng huống

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 1 cung mệnh quan sát tới hiểu dịch

< cung mệnh là Quan tới tài > quan sát mệnh chủ sự nghiệp tài chính trạng huống tư kim tài nguyên

Cập công tác hoặc sự nghiệp đoạt được hoạch lợi nhuận năng lực tới trạng huống

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan biểu hiện mệnh chủ khiếm sự nghiệp tới trái hội vì sự nghiệp quan tâm

Cho nên đây cách không nên sáng nghiệp nếu đi làm lĩnh lương tối yên ổn thì thuộc cát tượng

< cung mệnh là Quan tới tài > sinh kỵ nhập là [ bại sự sát ] sự nghiệp tất có tỏa bại nhân duyên không được tốt làm việc khá là không thuận

Nhưng thà … hơn bị thua không mong nợ nhân tình hữu đức tính không thương nhân

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan tỏ vẻ kinh doanh sự nghiệp sở đầu nhập vốn cổ phần hao hết sau khi mới có quay đầu xe lại

Chủ có kính nghiệp chủ động tinh thần có trách nhiệm cảm giác chủ động lao lục dùng lực công tác

Nhưng mọi thứ không thuận cả đời nhiều khúc chiết thỉnh thoảng nhập bất phu xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan gặp lộc năm sinh

Ngã cung ( cung mệnh ) phát xạ hóa kị phi nhập ( ngã cung ) gặp lộc năm sinh thật sự trùng phá mà là muốn đi [ tróc lộc ] thuộc cát tượng

Đáng tiếc phùng phá quân tự hóa lộc thành lộc ra là tổn

Mệnh làm hóa kị nhập Quan lộc tượng này mệnh chủ khiếm sự nghiệp tới trái cho nên quan tâm hoặc tập trung kinh doanh sự nghiệp

(   đủ đây vận mệnh tốt nhất không nên sáng nghiệp nếu đang lĩnh lương tộc để cầu yên ổn thuộc cát )

Mệnh làm hóa kị nhập Quan mà nô làm hóa kị nhập phu lưỡng kị đối với trùng này là [ củ triền kị ] cũng xưng [ oán thở dài kị ]

(< nô bộc vi phu nhanh > biểu hiện sống đến già sảo đến già )

< cung mệnh là Quan tới tài > can của quan lộc nhập mệnh [ Quan tới tài ] biểu hiện sự nghiệp kinh doanh có thể hoạch lợi nhuận

< cung mệnh là Quan tới tài > bị can của quan kị trùng mệnh chủ cả đời không hay ho vận quá nhiều sự nghiệp không như ý hợp tác sự nghiệp bị cổ đông liên lụy

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng [ bản mạng ]

Tật làm văn xương hóa kị nhập thiên ( canh tử ) gặp văn xương sinh kỵ song kị trùng [ bản mạng ]

Gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh người tất có tổn thất

Cung mệnh bị trùng có ngã kỳ tới hiểm ( ngã kỳ thì tử vong )

Tri kỷ ít bên ngoài không thuận bằng hữu giữa không duyên cẩn thận giao tổn bạn bè thương thân hoặc tổn tài

Trùng mệnh < mệnh cung là Quan tới tài > chủ sự nghiệp không kiếm tiền tiền

Khác < cung mệnh là tật tới nô > mệnh bị trùng biểu hiện khá là có ngoài ý muốn nạn tượng như bị chàng các loại

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 1 cung mệnh quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 1 cung mệnh quan sát tới hiểu dịch

Bản mạng cung < Quan lộc tới tài bạch > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ hoạch lợi nhuận năng lực cập tài chính tới trạng huống

< cung mệnh là Quan tới tài > quan sát mệnh chủ sự nghiệp tài chính trạng huống tư kim tài nguyên

Cập công tác hoặc sự nghiệp đoạt được hoạch lợi nhuận năng lực tới trạng huống

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan biểu hiện mệnh chủ khiếm sự nghiệp tới trái hội vì sự nghiệp quan tâm

Cho nên đây cách không nên sáng nghiệp nếu đi làm lĩnh lương tối yên ổn thì thuộc cát tượng

< cung mệnh là Quan tới tài > sinh kỵ nhập là [ bại sự sát ] sự nghiệp tất có tỏa bại nhân duyên không được tốt làm việc khá là không thuận

Nhưng thà … hơn bị thua không mong nợ nhân tình hữu đức tính không thương nhân

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan tỏ vẻ kinh doanh sự nghiệp sở đầu nhập vốn cổ phần hao hết sau khi mới có quay đầu xe lại

Chủ có kính nghiệp chủ động tinh thần có trách nhiệm cảm giác chủ động lao lục dùng lực công tác

Nhưng mọi thứ không thuận cả đời nhiều khúc chiết thỉnh thoảng nhập bất phu xuất kinh tế túng quẫn kiếm tiền không đủ khai chi

< cung mệnh là Quan tới tài > mệnh làm hóa kị nhập Quan gặp lộc năm sinh

Ngã cung ( cung mệnh ) phát xạ hóa kị phi nhập ( ngã cung ) gặp lộc năm sinh thật sự trùng phá mà là muốn đi [ tróc lộc ] thuộc cát tượng

Đáng tiếc phùng phá quân tự hóa lộc thành lộc ra là tổn

Mệnh làm hóa kị nhập Quan lộc tượng này mệnh chủ khiếm sự nghiệp tới trái cho nên quan tâm hoặc tập trung kinh doanh sự nghiệp

(   đủ đây vận mệnh tốt nhất không nên sáng nghiệp nếu đang lĩnh lương tộc để cầu yên ổn thuộc cát )

Mệnh làm hóa kị nhập Quan mà nô làm hóa kị nhập phu lưỡng kị đối với trùng này là [ củ triền kị ] cũng xưng [ oán thở dài kị ]

(< nô bộc vi phu nhanh > biểu hiện sống đến già sảo đến già )

< cung mệnh là Quan tới tài > can của quan lộc nhập mệnh [ Quan tới tài ] biểu hiện sự nghiệp kinh doanh có thể hoạch lợi nhuận

< cung mệnh là Quan tới tài > bị can của quan kị trùng mệnh chủ cả đời không hay ho vận quá nhiều sự nghiệp không như ý hợp tác sự nghiệp bị cổ đông liên lụy

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng [ bản mạng ]

Tật làm văn xương hóa kị nhập thiên ( canh tử ) gặp văn xương sinh kỵ song kị trùng [ bản mạng ]

Gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh người tất có tổn thất

Cung mệnh bị trùng có ngã kỳ tới hiểm ( ngã kỳ thì tử vong )

Tri kỷ ít bên ngoài không thuận bằng hữu giữa không duyên cẩn thận giao tổn bạn bè thương thân hoặc tổn tài

Trùng mệnh < mệnh cung là Quan tới tài > chủ sự nghiệp không kiếm tiền tiền

Khác < cung mệnh là tật tới nô > mệnh bị trùng biểu hiện khá là có ngoài ý muốn nạn tượng như bị chàng các loại

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button