Tử vi

Lấy đại nạn Quan lộc can cung tứ hóa suy luận thích hợp hoặc không thích hợp tới khoa hệ giải nghĩa

Lấy đại nạn Quan lộc can cung tứ hóa suy luận thích hợp hoặc không thích hợp tới khoa hệ giải nghĩa

Tuyển chọn thích hợp tới khoa đeo

[ đại quan ] làm [ hóa lộc hóa quyền hóa khoa ] nhập [ bản mạng tam hợp ] hoặc nhập [ bản tật chiếu bản phụ ]

Liêm trinh hóa lộc giáp điện tử rừng rậm viên nghệ nông trại quáng vật động vật thông tin

Bạn đang xem: Lấy đại nạn Quan lộc can cung tứ hóa suy luận thích hợp hoặc không thích hợp tới khoa hệ giải nghĩa

Thiên cơ hóa lộc ất thương nghiệp thiết kế sổ học thống kê tôn giáo quản lý triết học viên nghệ

Thiên đồng hóa lộc bính văn khoa xem ánh sáng khách sạn giáo dục trẻ em kinh thư thuỷ lợi bảo hiểm

Thái âm hóa lộc đinh thương nghiệp thiết kế sổ học thống kê tôn giáo quản lý triết học viên nghệ

Tham lang hóa lộc mậu nghệ thuật loại kinh doanh tài nghệ loại kinh doanh

Vũ khúc hóa lộc mình ngân hàng kế toán tài quản luyện kim cơ giới quân giáo tôn giáo pháp luật thể dục

Thái dương hóa lộc canh quốc văn văn học triết học dịch lý

Tị hợi ( thái dương đối với cự môn ) triết lý thổ mộc ngoại vụ võ mồm tài nghệ hành nghề

Dần thân ( thái dương cự môn ) điện cơ pháp luật tương quan

Cự môn hóa lộc tân thổ mộc kiến trúc y học nha y tôn giáo pháp luật nghệ thuật thực phẩm

Thiên lương hóa lộc nhâm y kỹ y học dược học trung y chăm sóc quân giáo quản lý công thương bảo hiểm

Phá quân hóa lộc quý kỹ thuật tính kinh doanh ngân hàng ngư nghiệp phưởng chức hóa chất hàng hải trường cảnh sát quốc mậu

Thiên phủ hóa khoa canh ngân hàng nông kinh địa chính chăn nuôi

Tử vi hóa quyền nhâm lý công khoa đeo ( trọng xảo nghệ ) sổ học chính trị khảo cổ tài chính quản lý vũ trụ khoa học

Hữu bật hóa khoa mậu tả phụ hóa khoa nhâm văn khúc hóa khoa tân văn xương hóa kị tân văn khoa nghệ thuật trang trí diễn nghệ giáo dục dưỡng thực

Thiên tướng ngoại giao văn thư quản lý quốc tế quan hệ

Thiên hình pháp luật tương quan động vật

Thiên diêu nghệ thuật

Không thích hợp tuyển chọn tới khoa đeo

[ đại quan ] làm hóa kị trùng [ bản mạng tam hợp ] hoặc [ bản phụ ] ( không thích hợp mệnh chủ tới hứng thú hoặc phát triển )

Thái dương hóa kị giáp không nên quốc văn văn học triết học dịch lý

Tị hợi ( thái dương đối với cự môn ) triết lý thổ mộc ngoại vụ võ mồm tài nghệ hành nghề

Dần thân ( thái dương cự môn ) điện cơ pháp luật tương quan

Thái âm hóa kị ất không nên thương nghiệp thiết kế sổ học thống kê tôn giáo quản lý triết học viên nghệ

Liêm trinh hóa kị bính không nên điện tử rừng rậm viên nghệ nông trại quáng vật động vật thông tin

Cự môn hóa kị đinh không nên thổ mộc kiến trúc y học nha y tôn giáo pháp luật nghệ thuật thực phẩm

Thiên cơ hóa kị mậu không nên thương nghiệp thiết kế sổ học thống kê tôn giáo quản lý triết học viên nghệ

Văn khúc hóa kị mình không nên văn khoa nghệ thuật trang trí diễn nghệ giáo dục dưỡng thực

Thiên đồng hóa kị canh không nên văn khoa xem ánh sáng khách sạn giáo dục trẻ em kinh thư thuỷ lợi bảo hiểm

Văn xương hóa kị tân không nên văn khoa nghệ thuật trang trí diễn nghệ giáo dục dưỡng thực

Vũ khúc hóa kị nhâm không nên ngân hàng kế toán tài quản luyện kim cơ giới quân giáo tôn giáo pháp luật thể dục

Tham lang hóa kị quý không nên nghệ thuật loại kinh doanh tài nghệ loại kinh doanh

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lấy đại nạn Quan lộc can cung tứ hóa suy luận thích hợp hoặc không thích hợp tới khoa hệ giải nghĩa

Lấy đại nạn Quan lộc can cung tứ hóa suy luận thích hợp hoặc không thích hợp tới khoa hệ giải nghĩa

Tuyển chọn thích hợp tới khoa đeo

[ đại quan ] làm [ hóa lộc hóa quyền hóa khoa ] nhập [ bản mạng tam hợp ] hoặc nhập [ bản tật chiếu bản phụ ]

Liêm trinh hóa lộc giáp điện tử rừng rậm viên nghệ nông trại quáng vật động vật thông tin

Thiên cơ hóa lộc ất thương nghiệp thiết kế sổ học thống kê tôn giáo quản lý triết học viên nghệ

Thiên đồng hóa lộc bính văn khoa xem ánh sáng khách sạn giáo dục trẻ em kinh thư thuỷ lợi bảo hiểm

Thái âm hóa lộc đinh thương nghiệp thiết kế sổ học thống kê tôn giáo quản lý triết học viên nghệ

Tham lang hóa lộc mậu nghệ thuật loại kinh doanh tài nghệ loại kinh doanh

Vũ khúc hóa lộc mình ngân hàng kế toán tài quản luyện kim cơ giới quân giáo tôn giáo pháp luật thể dục

Thái dương hóa lộc canh quốc văn văn học triết học dịch lý

Tị hợi ( thái dương đối với cự môn ) triết lý thổ mộc ngoại vụ võ mồm tài nghệ hành nghề

Dần thân ( thái dương cự môn ) điện cơ pháp luật tương quan

Cự môn hóa lộc tân thổ mộc kiến trúc y học nha y tôn giáo pháp luật nghệ thuật thực phẩm

Thiên lương hóa lộc nhâm y kỹ y học dược học trung y chăm sóc quân giáo quản lý công thương bảo hiểm

Phá quân hóa lộc quý kỹ thuật tính kinh doanh ngân hàng ngư nghiệp phưởng chức hóa chất hàng hải trường cảnh sát quốc mậu

Thiên phủ hóa khoa canh ngân hàng nông kinh địa chính chăn nuôi

Tử vi hóa quyền nhâm lý công khoa đeo ( trọng xảo nghệ ) sổ học chính trị khảo cổ tài chính quản lý vũ trụ khoa học

Hữu bật hóa khoa mậu tả phụ hóa khoa nhâm văn khúc hóa khoa tân văn xương hóa kị tân văn khoa nghệ thuật trang trí diễn nghệ giáo dục dưỡng thực

Thiên tướng ngoại giao văn thư quản lý quốc tế quan hệ

Thiên hình pháp luật tương quan động vật

Thiên diêu nghệ thuật

Không thích hợp tuyển chọn tới khoa đeo

[ đại quan ] làm hóa kị trùng [ bản mạng tam hợp ] hoặc [ bản phụ ] ( không thích hợp mệnh chủ tới hứng thú hoặc phát triển )

Thái dương hóa kị giáp không nên quốc văn văn học triết học dịch lý

Tị hợi ( thái dương đối với cự môn ) triết lý thổ mộc ngoại vụ võ mồm tài nghệ hành nghề

Dần thân ( thái dương cự môn ) điện cơ pháp luật tương quan

Thái âm hóa kị ất không nên thương nghiệp thiết kế sổ học thống kê tôn giáo quản lý triết học viên nghệ

Liêm trinh hóa kị bính không nên điện tử rừng rậm viên nghệ nông trại quáng vật động vật thông tin

Cự môn hóa kị đinh không nên thổ mộc kiến trúc y học nha y tôn giáo pháp luật nghệ thuật thực phẩm

Thiên cơ hóa kị mậu không nên thương nghiệp thiết kế sổ học thống kê tôn giáo quản lý triết học viên nghệ

Văn khúc hóa kị mình không nên văn khoa nghệ thuật trang trí diễn nghệ giáo dục dưỡng thực

Thiên đồng hóa kị canh không nên văn khoa xem ánh sáng khách sạn giáo dục trẻ em kinh thư thuỷ lợi bảo hiểm

Văn xương hóa kị tân không nên văn khoa nghệ thuật trang trí diễn nghệ giáo dục dưỡng thực

Vũ khúc hóa kị nhâm không nên ngân hàng kế toán tài quản luyện kim cơ giới quân giáo tôn giáo pháp luật thể dục

Tham lang hóa kị quý không nên nghệ thuật loại kinh doanh tài nghệ loại kinh doanh

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button