Tử vi

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 8 cung nô bộc quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 8 cung nô bộc quan sát tới hiểu dịch

Cung nô bộc < Quan lộc cha mẹ > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ đấy thượng du hộ khách công tác chủ quản thủ trưởng hoặc chủ quản công sở hoặc cổ đông tới trạng huống

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 8 cung nô bộc quan sát tới hiểu dịch

< nô bộc là Quan chi phụ > quan sát tự thân cùng sự nghiệp thủ trưởng chủ quản công sở cổ đông áo cơm cha mẹ đối đãi nhau trạng huống hoặc này tổn ích trạng huống

< nô bộc là Quan chi phụ > biểu hiện tổn ích trạng huống [ nhất khí tử chi vị trí ] cha mẹ sinh mệnh chủ tới khí

Khả phỏng đoán mệnh chủ trên sự nghiệp đấy thủ trưởng lão bản phẩm chất ưu kém mệnh chủ cùng cấp trên tác động hỗ trợ tới ưu kém

< nô bộc là Quan chi phụ > can của quan lộc nhập nô [ Quan chi phụ ] phùng lộc năm sinh thả tự hóa quyền này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Can của quan hóa lộc nhập nô biểu hiện sự nghiệp cùng chúng mọc duyên hợp tác sự nghiệp khả kiếm tiền đồng sự duyên tốt

Can của quan thiên lương hóa lộc nhập nô thả tài làm thiên đồng hóa lộc nhập Huynh

Đây hóa tượng tài Quan cùng lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] biểu hiện sự nghiệp hoặc tài lợi nhuận ở cá nhân tổ chức khá có lợi

< tài bạch là Quan tới Quan > thường biểu hiện sở tiến hành chuyện nghiệp tài lợi nhuận không tốt hoặc sẽ không kinh doanh ( thiên đồng hóa lộc phi tài tinh uể oải )

Mệnh làm thái dương hóa lộc nhập phụ mà thiên đồng hóa kị nhập Huynh trùng nô mệnh chủ tựa hồ khá là vui vẻ hình chức hoặc phục vụ nghiệp

Quan lộc hóa cát nhập nô bộc chiếu huynh đệ chủ có thành tựu duy lực lượng khá là dưới trực tiếp nhập huynh đệ

Can của quan tứ hóa nhập nô bộc cùng bằng hữu cộng đồng sáng nghiệp hoặc tuyển người làm công

Nếu gặp tự hóa nhân viên lưu động tính rất lớn hoặc nhân viên phản kháng tâm cường trợ lực nhỏ hoặc hợp tác không dài lâu

< nô bộc là Quan chi phụ > can của quan lộc nhập [ Quan chi phụ ] phùng vũ khúc sinh quyền thả tự hóa quyền

Nguyên bản can của quan lộc nhập nô [ Quan chi phụ ] mệnh chủ cùng thủ trưởng quan hệ không tệ nhưng nhân [ Quan chi phụ ] tọa sinh quyền thả tự hóa quyền thủ trưởng có ỷ lại quyền lạm quyền mà lo lắng

Quan lộc ( canh tuất ) tọa vũ khúc sinh kỵ thả tự hóa quyền

Can của quan canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( tân hợi ) gặp thái dương tự hóa quyền văn xương tự hóa kị hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ]

Can của quan hóa lộc nhập nô biểu hiện sự nghiệp cùng chúng mọc duyên hợp tác sự nghiệp khả kiếm tiền đồng sự duyên tốt

Nhưng hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] chỉ sợ ý kiến đặc biệt nhiều khó hòa hài đối đãi nhau

Can của quan hóa kị nhập bản nô gặp sinh kỵ hình thành song kị trùng bản Huynh < huynh đệ là Quan nhanh > sự nghiệp tới thể hồi trùng sự nghiệp khó thành

Can của quan hóa kị nhập ở tứ mộ địa chi lục thân cung gặp lộc năm sinh đây lộc là phá lộc xưng [ phi hóa kỵ nhập phá lộc ]

Chủ tất phá bại cả đời tiền tài sự nghiệp đều bị đây lục thân trong tay sở bại

Can của quan hóa kị nhập nô biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

< nô bộc là phu nhanh > can của quan hóa kị nhập nô [ phu nhanh ] khác biểu hiện hội cùng có phối ngẫu người phát sinh cảm tình làm phức tạp “Tình vây sát ”

Can của quan hóa kị nhập nô này là [ huynh nô kiếp Quan ] sự nghiệp bị người liên lụy mà ngã bế

Không nên hợp tác bằng hữu vì sự nghiệp quan tâm độc tư khá là nên

Nếu là dân đi làm biểu hiện công ty nội bộ vấn đề cùng thủ trưởng hợp không đến

Phi hóa kỵ nhập huynh nô tuyến, biểu hiện chuyện xui xẻo xa nguyên nhân gần, tất nhân huynh đệ, bằng hữu mà khiến cho

Gì can cung hóa kị nhập nô bộc ( nô bộc là nhất khí tử chi vị trí )

( trùng huynh đệ [ tật tới Quan ] thân thể khí số vị ) giai chủ có tổn bất lợi

Tài Quan hóa kị nhập Huynh bộc chủ tổn tài hoặc sự nghiệp không thuận mà tổn tài

Gì cung ( đại nạn bàn cùng luận ) làm nếu hóa kị nhập nô bộc

Phải truy đuổi này hóa lộc nhập với nơi nào ( rơi điểm ) lấy phỏng đoán có thể phát sinh cát hung

Có ỷ lại quyền lạm quyền mà lo lắng

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 8 cung nô bộc quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 8 cung nô bộc quan sát tới hiểu dịch

Cung nô bộc < Quan lộc cha mẹ > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ đấy thượng du hộ khách công tác chủ quản thủ trưởng hoặc chủ quản công sở hoặc cổ đông tới trạng huống

< nô bộc là Quan chi phụ > quan sát tự thân cùng sự nghiệp thủ trưởng chủ quản công sở cổ đông áo cơm cha mẹ đối đãi nhau trạng huống hoặc này tổn ích trạng huống

< nô bộc là Quan chi phụ > biểu hiện tổn ích trạng huống [ nhất khí tử chi vị trí ] cha mẹ sinh mệnh chủ tới khí

Khả phỏng đoán mệnh chủ trên sự nghiệp đấy thủ trưởng lão bản phẩm chất ưu kém mệnh chủ cùng cấp trên tác động hỗ trợ tới ưu kém

< nô bộc là Quan chi phụ > can của quan lộc nhập nô [ Quan chi phụ ] phùng lộc năm sinh thả tự hóa quyền này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Can của quan hóa lộc nhập nô biểu hiện sự nghiệp cùng chúng mọc duyên hợp tác sự nghiệp khả kiếm tiền đồng sự duyên tốt

Can của quan thiên lương hóa lộc nhập nô thả tài làm thiên đồng hóa lộc nhập Huynh

Đây hóa tượng tài Quan cùng lộc nhập [ Huynh nô tuyến ] biểu hiện sự nghiệp hoặc tài lợi nhuận ở cá nhân tổ chức khá có lợi

< tài bạch là Quan tới Quan > thường biểu hiện sở tiến hành chuyện nghiệp tài lợi nhuận không tốt hoặc sẽ không kinh doanh ( thiên đồng hóa lộc phi tài tinh uể oải )

Mệnh làm thái dương hóa lộc nhập phụ mà thiên đồng hóa kị nhập Huynh trùng nô mệnh chủ tựa hồ khá là vui vẻ hình chức hoặc phục vụ nghiệp

Quan lộc hóa cát nhập nô bộc chiếu huynh đệ chủ có thành tựu duy lực lượng khá là dưới trực tiếp nhập huynh đệ

Can của quan tứ hóa nhập nô bộc cùng bằng hữu cộng đồng sáng nghiệp hoặc tuyển người làm công

Nếu gặp tự hóa nhân viên lưu động tính rất lớn hoặc nhân viên phản kháng tâm cường trợ lực nhỏ hoặc hợp tác không dài lâu

< nô bộc là Quan chi phụ > can của quan lộc nhập [ Quan chi phụ ] phùng vũ khúc sinh quyền thả tự hóa quyền

Nguyên bản can của quan lộc nhập nô [ Quan chi phụ ] mệnh chủ cùng thủ trưởng quan hệ không tệ nhưng nhân [ Quan chi phụ ] tọa sinh quyền thả tự hóa quyền thủ trưởng có ỷ lại quyền lạm quyền mà lo lắng

Quan lộc ( canh tuất ) tọa vũ khúc sinh kỵ thả tự hóa quyền

Can của quan canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( tân hợi ) gặp thái dương tự hóa quyền văn xương tự hóa kị hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ]

Can của quan hóa lộc nhập nô biểu hiện sự nghiệp cùng chúng mọc duyên hợp tác sự nghiệp khả kiếm tiền đồng sự duyên tốt

Nhưng hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] chỉ sợ ý kiến đặc biệt nhiều khó hòa hài đối đãi nhau

Can của quan hóa kị nhập bản nô gặp sinh kỵ hình thành song kị trùng bản Huynh < huynh đệ là Quan nhanh > sự nghiệp tới thể hồi trùng sự nghiệp khó thành

Can của quan hóa kị nhập ở tứ mộ địa chi lục thân cung gặp lộc năm sinh đây lộc là phá lộc xưng [ phi hóa kỵ nhập phá lộc ]

Chủ tất phá bại cả đời tiền tài sự nghiệp đều bị đây lục thân trong tay sở bại

Can của quan hóa kị nhập nô biểu hiện thích hợp công việc bên ngoài công tác nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

< nô bộc là phu nhanh > can của quan hóa kị nhập nô [ phu nhanh ] khác biểu hiện hội cùng có phối ngẫu người phát sinh cảm tình làm phức tạp “Tình vây sát ”

Can của quan hóa kị nhập nô này là [ huynh nô kiếp Quan ] sự nghiệp bị người liên lụy mà ngã bế

Không nên hợp tác bằng hữu vì sự nghiệp quan tâm độc tư khá là nên

Nếu là dân đi làm biểu hiện công ty nội bộ vấn đề cùng thủ trưởng hợp không đến

Phi hóa kỵ nhập huynh nô tuyến, biểu hiện chuyện xui xẻo xa nguyên nhân gần, tất nhân huynh đệ, bằng hữu mà khiến cho

Gì can cung hóa kị nhập nô bộc ( nô bộc là nhất khí tử chi vị trí )

( trùng huynh đệ [ tật tới Quan ] thân thể khí số vị ) giai chủ có tổn bất lợi

Tài Quan hóa kị nhập Huynh bộc chủ tổn tài hoặc sự nghiệp không thuận mà tổn tài

Gì cung ( đại nạn bàn cùng luận ) làm nếu hóa kị nhập nô bộc

Phải truy đuổi này hóa lộc nhập với nơi nào ( rơi điểm ) lấy phỏng đoán có thể phát sinh cát hung

Có ỷ lại quyền lạm quyền mà lo lắng

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button