Tử vi

Tinh thần tọa 10 cung điền trạch mệnh cách đặc biệt chất

Tinh thần tọa 10 cung điền trạch mệnh cách đặc biệt chất

Cung điền trạch

Cung điền trạch có thể dự đoán mệnh chủ thân xử lớn hoàn cảnh trữ tài năng lực ở nhà hoàn cảnh ( ở bên trong ) ở nhà chơi rông nội tới trang hoàng trạng huống

Bạn đang xem: Tinh thần tọa 10 cung điền trạch mệnh cách đặc biệt chất

Cùng với mệnh chủ tới không nhúc nhích sinh ( phòng địa )

< điền trạch là tài nhanh > quan sát mệnh chủ tới tài lực hoặc tài nguyên đấy ổ bệnh

< điền trạch là tài nhanh > lộc năm sinh nhập [ tài nhanh ] biểu hiện có tổ sinh hoặc sinh ra với gia cảnh giàu có nhà tự thân cũng có thể đồ đạc trong cửa hàng trí sản

< điền trạch là tài nhanh > sinh quyền tọa điền trạch chủ mệnh chủ hội khoách tăng điền sinh cũng là để gia đình làm trọng

< điền trạch là tài nhanh > sinh kỵ nhập [ tài nhanh ] biểu hiện không tổ sinh trong nhà thường thiếu tiền

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Nếu bản mạng cung điền trạch nội ngôi sao tình tốt thơ ấu gia đạo hưng vượng nếu kém gia đạo suy sụp

Cung điền trạch nếu gặp [ tam sát chiếu ] ( dương đà hỏa linh gì tam sát ) thì thích hợp xào lâu

Cung điền trạch nếu gặp tam thai bát tọa biểu hiện mệnh chủ ở nhà có địa vị

Cung điền trạch nếu lại gặp ân quang thiên quý biểu hiện mệnh chủ sinh ra hào môn

Cung điền trạch nếu gặp hồng loan thiên hỉ còn có hư hao tổn ngôi sao mà phùng tả phụ hoặc hữu bật e rằng có thân bạn bè sống nhờ

Cung điền trạch nếu thiên mã hội nhập sợ là thỉnh thoảng chuyển nhà thiên tỷ hoặc bên trong phòng gia cụ trang hoàng thường bàn động hoặc nặng đưa ( trang tu )

Thiên hình nhập điền trạch biểu hiện nên lưu ý hỏa tai ( hỏa tinh ) khác ở hoặc phụ cận có cẩu

Đốm lửa nhập điền trạch phùng tham lang hóa kị sợ đột nhiên phá bại hoặc có quan phi không hưởng thụ

Hỏa linh nhập điền trạch chủ tổn tài

Lộc tồn nhập điền trạch chủ có tiền khả sáng nghiệp

Mẹ goá con côi nhập điền trạch thường biểu hiện phân xuy

Phỉ liêm nhập điền trạch biểu hiện gia đình có con mối trắng hoặc xà trùng vân vân

Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] khẳng định không phải yên ổn e rằng có thốt nhiên cấp biến hoặc sinh hại việc ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )

Nếu [ hỏa linh giáp kị ] đây cung vị quấy rầy lớn hơn nữa chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa

Lộc năm sinh nhập điền trạch biểu hiện có tài lộc cơ duyên xã hội bối cảnh ( nhân sự quan hệ ) khá là tốt

Sinh quyền nhập điền trạch biểu hiện chuyên quyền bận rộn kỹ thuật tính đầu tư khoách gia tăng thật lớn ( biến động ) thăng thiên

Hóa quyền nhập điền trạch biểu hiện tự lực cánh sinh bất luận có hay không tổ nghiệp đều có thể tự lập trí sản nhiều tăng sinh hiện ra

Sinh khoa nhập điền trạch biểu hiện phác thực trong sạch danh vọng cảnh tượng ( mặt mũi ) thực tế ( thực dụng ) có kế hoạch ( yên ổn dự trữ ) quý nhân văn giáo

Sinh kỵ nhập điền trạch biểu hiện không tổ nghiệp hoặc ít ( cho dù có cũng ít hoặc không nghĩ phân tổ nghiệp di sản ) nhưng tất hội từ đưa cần lưu ý lần đầu trí sản đấy quấy rầy

Khác biểu hiện sinh ra lúc tới hoàn cảnh khá là tạp loạn hoặc sửa sang lại không tốt

Hội quan tâm gia đình không mừng ly hương xa đi cho dù xa đi cũng hội lá rụng về cội

Lao tâm lao lực năng lực kém khá là không dự trữ khá là thiếu xã hội ( nhân sĩ ) bối cảnh dễ phạm họa vì tiểu nhân

Bất lợi sáng nghiệp không mừng biến động tiến hành cố định công tác khá là có thể yên ổn thích hợp dân đi làm

Văn khúc hóa kị ( mình ) hoặc văn xương hóa kị ( tân ) ứng lưu ý văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận loại vấn đề

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh thần tọa 10 cung điền trạch mệnh cách đặc biệt chất

Tinh thần tọa 10 cung điền trạch mệnh cách đặc biệt chất

Cung điền trạch

Cung điền trạch có thể dự đoán mệnh chủ thân xử lớn hoàn cảnh trữ tài năng lực ở nhà hoàn cảnh ( ở bên trong ) ở nhà chơi rông nội tới trang hoàng trạng huống

Cùng với mệnh chủ tới không nhúc nhích sinh ( phòng địa )

< điền trạch là tài nhanh > quan sát mệnh chủ tới tài lực hoặc tài nguyên đấy ổ bệnh

< điền trạch là tài nhanh > lộc năm sinh nhập [ tài nhanh ] biểu hiện có tổ sinh hoặc sinh ra với gia cảnh giàu có nhà tự thân cũng có thể đồ đạc trong cửa hàng trí sản

< điền trạch là tài nhanh > sinh quyền tọa điền trạch chủ mệnh chủ hội khoách tăng điền sinh cũng là để gia đình làm trọng

< điền trạch là tài nhanh > sinh kỵ nhập [ tài nhanh ] biểu hiện không tổ sinh trong nhà thường thiếu tiền

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Nếu bản mạng cung điền trạch nội ngôi sao tình tốt thơ ấu gia đạo hưng vượng nếu kém gia đạo suy sụp

Cung điền trạch nếu gặp [ tam sát chiếu ] ( dương đà hỏa linh gì tam sát ) thì thích hợp xào lâu

Cung điền trạch nếu gặp tam thai bát tọa biểu hiện mệnh chủ ở nhà có địa vị

Cung điền trạch nếu lại gặp ân quang thiên quý biểu hiện mệnh chủ sinh ra hào môn

Cung điền trạch nếu gặp hồng loan thiên hỉ còn có hư hao tổn ngôi sao mà phùng tả phụ hoặc hữu bật e rằng có thân bạn bè sống nhờ

Cung điền trạch nếu thiên mã hội nhập sợ là thỉnh thoảng chuyển nhà thiên tỷ hoặc bên trong phòng gia cụ trang hoàng thường bàn động hoặc nặng đưa ( trang tu )

Thiên hình nhập điền trạch biểu hiện nên lưu ý hỏa tai ( hỏa tinh ) khác ở hoặc phụ cận có cẩu

Đốm lửa nhập điền trạch phùng tham lang hóa kị sợ đột nhiên phá bại hoặc có quan phi không hưởng thụ

Hỏa linh nhập điền trạch chủ tổn tài

Lộc tồn nhập điền trạch chủ có tiền khả sáng nghiệp

Mẹ goá con côi nhập điền trạch thường biểu hiện phân xuy

Phỉ liêm nhập điền trạch biểu hiện gia đình có con mối trắng hoặc xà trùng vân vân

Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] khẳng định không phải yên ổn e rằng có thốt nhiên cấp biến hoặc sinh hại việc ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )

Nếu [ hỏa linh giáp kị ] đây cung vị quấy rầy lớn hơn nữa chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa

Lộc năm sinh nhập điền trạch biểu hiện có tài lộc cơ duyên xã hội bối cảnh ( nhân sự quan hệ ) khá là tốt

Sinh quyền nhập điền trạch biểu hiện chuyên quyền bận rộn kỹ thuật tính đầu tư khoách gia tăng thật lớn ( biến động ) thăng thiên

Hóa quyền nhập điền trạch biểu hiện tự lực cánh sinh bất luận có hay không tổ nghiệp đều có thể tự lập trí sản nhiều tăng sinh hiện ra

Sinh khoa nhập điền trạch biểu hiện phác thực trong sạch danh vọng cảnh tượng ( mặt mũi ) thực tế ( thực dụng ) có kế hoạch ( yên ổn dự trữ ) quý nhân văn giáo

Sinh kỵ nhập điền trạch biểu hiện không tổ nghiệp hoặc ít ( cho dù có cũng ít hoặc không nghĩ phân tổ nghiệp di sản ) nhưng tất hội từ đưa cần lưu ý lần đầu trí sản đấy quấy rầy

Khác biểu hiện sinh ra lúc tới hoàn cảnh khá là tạp loạn hoặc sửa sang lại không tốt

Hội quan tâm gia đình không mừng ly hương xa đi cho dù xa đi cũng hội lá rụng về cội

Lao tâm lao lực năng lực kém khá là không dự trữ khá là thiếu xã hội ( nhân sĩ ) bối cảnh dễ phạm họa vì tiểu nhân

Bất lợi sáng nghiệp không mừng biến động tiến hành cố định công tác khá là có thể yên ổn thích hợp dân đi làm

Văn khúc hóa kị ( mình ) hoặc văn xương hóa kị ( tân ) ứng lưu ý văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận loại vấn đề

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button