Tử vi

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 9 Quan lộc cung quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 9 Quan lộc cung quan sát tới hiểu dịch

Trở xuống đích diễn đoạn nằm ở tìm hiểu [ mệnh cùng tài ] đấy vận mệnh ( tượng không gian không cát hung )

Mà thực tế [ cát hung ] [ ứng số ] phải dùng [ thiên địa nhân tam dịch hợp nhất ] phối hợp hành vận ( thời gian ) làm phán đoán

Bạn đang xem: Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 9 Quan lộc cung quan sát tới hiểu dịch

Nếu nghĩ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ vận mệnh

Lấy [ Quan lộc cung ] lập thái cực

Phối hợp [ cung vị chuyển thay ] sao tứ hóa đấy rơi cung thùy tượng đến chỉ quan sát

1. Quan lộc cung từ là thể dụng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Tìm hiểu mệnh chủ công việc thực lực trên sự nghiệp hữu hình không hình hoàn cảnh bối cảnh trạng huống ( ưu kém )

Quan lộc tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ công tác đơn vị thể chất không tốt hoặc kinh doanh không tốt bị ngã bế

2. Mệnh chủ chuyện nghiệp vận không tốt kinh doanh bất ổn định kiếm tiền không đổi lại dễ phạm tiểu nhân

3. Mệnh chủ cầu học không thuận hoặc khuyết thiếu xã hội bối cảnh

4. Trùng vợ chồng phối ngẫu thường là sự nghiệp của mệnh chủ quan tâm hối hả mệt mỏi

5. Chú ý e rằng có vợ chồng sinh ly tử biệt tới nạn

Quan lộc cung tọa tự hóa kị cũng ám chỉ mệnh chủ cầu học giai đoạn không mừng niệm thư sau khi lớn lên sự nghiệp không đại thành tựu

Quan lộc cung tọa liêm trinh tự hóa kị cũng ám chỉ mệnh chủ tiến hành một ít có thể phạm pháp chó má thủ đoạn khó tránh nhạ hình tụng

Cự môn tự hóa kị ám tinh thị phi ngôi sao võ mồm chi thần bị tuyển hình trách hình tụng khó tránh

Can của quan thiên cơ tự hóa kị ( mậu thìn ) biểu hiện sự nghiệp [ vận ] không tốt thả thỉnh thoảng biến động ( biến hoại )

Đây chủng mệnh cách tuyệt đối không khả kinh doanh tốt nhất lấy dân đi làm khá là thích hợp

Can của quan hóa lộc nhập [ bản tật ] mà can của quan hóa kị nhập [ bản mạng ] biểu hiện 1. Sự nghiệp tới thể chất tốt lắm

2. Sự nghiệp dựa vào tự thân tài hoa cập thân thể lực đi

3. Sự nghiệp bận rộn thả không thể không chỉ cách cục ( tượng ) can của quan phi hóa kỵ nhập [ Quan tới tài ] là tài liều mạng

( ngã cung [ Quan lộc ] hóa lộc nhập ngã cung [ tật ách ] cũng hóa kị nhập ngã cung [ bản mạng ] lộc kị cách xa nhau sáu ô có đối đãi lên tiêu hao

Nếu thuận hành thứ sáu đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] liền sẽ có cường liệt chuyển chức ý niệm

Nếu [ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ bản phúc ] mà hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] thì hội tự nguyện chuyển chức hoặc về hưu

Can của quan hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ] biểu hiện sự nghiệp vận khá là không tốt bên ngoài không quý nhân cách cục

Can của quan phi hóa kỵ nhập thiên [ Quan tới phúc ] trùng [ Quan tới tài ] biểu hiện sự nghiệp tài chính không tốt

Nếu đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] e rằng sẽ có sai lầm nghiệp đấy hiện tượng < quan sát hành vận cát hung >

Can của quan hóa kị nhập [ bản mạng ] này là không thể không công tác vận mệnh ( sự nghiệp dính trứ mệnh chủ )

Nếu lúc này can của phu hóa kị cũng nhập [ bản mạng ] đây lưỡng hóa tượng ẩn ngậm cùng phối ngẫu không duyên thả sự nghiệp cũng không đại thành tựu

Trùng [ bản thiên ]< thiên di là phu tới tài > cũng thế < thiên di là Quan tới phúc > đây trùng điệp ý tưởng:

Trùng [ Quan tới phúc ] sự nghiệp bên ngoài không phúc khí không quý nhân trùng [ phu tới tài ] buôn bán có lời không đến tiền khả cho phối ngẫu

Phối ngẫu cùng sự nghiệp của mệnh chủ không duyên ( cũng chính là sự nghiệp không có cái gì thành tựu )

Can của quan hóa lộc nhập [ bản tật ] mà mà can của quan hóa kị nhập [ bản mạng ] nếu [ bản mạng ] làm hóa khoa hóa kị nhập [ bản phu ] trùng chiếu [ bản quan ]

Nếu đi ngược chiều thứ sáu đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] lúc này [ bản tật ]/[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ]

Trùng cung [ bản quan ] trùng điệp [ thái tử ]( tứ chính vị trí chủ biến động )

Bởi vậy đang năm xưa trùng điệp [ thiên mệnh ]/[ bản tật ] năm này hội xử lý về hưu

Quan lộc cung là “Khí số vị” ngày mốt hành vi biểu hiện thể rõ ràng mệnh chủ đấy công tác hoặc sự nghiệp là vất vả thành công? Là không công mà hưởng?

Là lấy nhỏ thắng lớn? Vẫn không công không thể lộc?

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản mạng biểu hiện cùng Quan lộc có duyên nguyện ý công tác sự nghiệp hòa thuận dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền khác biểu hiện thiên tư thông minh thả sẽ dùng công

Quan lộc làm hóa kị trùng bản mạng biểu hiện cả cùng Quan lộc không duyên không sự nghiệp của chính mình ( dùng trùng thể ) nên tiến hành dân đi làm an nhàn nhất

( nếu can của quan hóa lộc nhập ngã cung cũng có thể sáng nghiệp chính là không bền )

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản Huynh biểu hiện sự nghiệp dựa vào huynh đệ giúp việc kiếm tiền cũng hiền đãi huynh nô khả hợp tác kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản phu biểu hiện có phối ngẫu trợ giúp sự nghiệp kiếm tiền hòa thuận

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan lộc nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi có lộc )

Quan lộc can cung hóa lộc nhập thầy thuốc thê chiếu đại quan lộc thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ] lúc đây hạn khả phát đạt kiếm tiền

Can của quan hóa lộc nhập vở biểu hiện quan tâm thuộc hạ cổ đông khả hợp tác kinh doanh có lợi sự nghiệp thích hợp ngu nhạc tính ( mang theo hoa đào tính chất ) sự nghiệp

Khác < đứa con là Quan lộc tới nô bộc > can của quan hóa lộc nhập vở cho nên biểu hiện mệnh chủ trường tay áo thiện vũ sâu đổng bằng hữu giữa giao tế chi đạo đối xử tử tế bằng hữu

Can của quan canh thái dương hóa lộc nhập vở bình thường vụ lợi đầu tư hợp tác kinh doanh ngu nhạc sự nghiệp

Này can của quan thiên đồng hóa kị nhập bản tật ( quý hợi ) biểu hiện công tác thực dùng lực

Can của quan hóa lộc nhập bản tài biểu hiện công tác cùng sự nghiệp thuận lợi nhuận kiếm tiền thu vào pha phong này tư kim chừng khả tái đầu tư ( cũng biểu hiện thường thường được mời ước chừng đầu tư )

Quan lộc can cung hóa lộc hóa kị nhập mệnh cung tới tam hợp phương chủ đối với sự nghiệp bất lợi

Hành hạn ở tam hợp lúc đặc biệt ứng lưu ý đối với sự nghiệp cùng tiền tài phương diện bất lợi ảnh hưởng

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến ( là Huynh bộc tới tài phúc ) biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt ( can của quan lộc nhập tật không thể sáng nghiệp nên cả đi làm )

Can của quan hóa lộc nhập bản thiên biểu hiện tốt gặp dịp phần lớn bên ngoài bên ngoài kiếm tiền quý nhân nhiều sự nghiệp đắc ý

( không thể ở nhà hoặc ở phòng làm việc ôm cây đợi thỏ phải ra ngoài công tác )

Can của quan hóa lộc nhập bản nô biểu hiện hợp tác sự nghiệp khả kiếm tiền đồng sự duyên tốt

Quan lộc tọa năm sinh lộc lại can cung tự hóa lộc có sáng nghiệp lực chỉ số thông minh nhưng không biết quý trọng từ buôn bán có lời tự cho là đúng ( tự hóa lộc )

Quan lộc tọa năm sinh lộc thả can của quan tự hóa quyền xử lý công tác chỉ số iq cao ( hóa lộc ) được quyền phát triển công tác hoặc sự nghiệp thuận toại

Quan lộc tọa năm sinh lộc thả can của quan tự hóa khoa có sáng nghiệp lực chỉ số thông minh nhưng không biết quý trọng từ buôn bán có lời tự cho là đúng ( tự hóa khoa )

Quan lộc tọa năm sinh lộc thả can của quan tự hóa kị e rằng sẽ “Lộng xảo thành chuyên” lúc đầu còn tốt ( có sống lộc ) dần dần chuyển hoại ( tự hóa kị )

( không cần tiến hành sao hóa kỵ đại biểu Ý Hàm đấy công tác không nên đến sao hóa kỵ cung vị chi phương hướng hoặc địa phương dừng lại lâu lắm hoặc công tác ở lại )

Can của quan hóa lộc nhập bổn điền biểu hiện giỏi về quản lý việc nhà sự hoặc nội bộ sự việc khả hợp tác kinh doanh có lợi sự nghiệp thích hợp ngu nhạc tính ( mang theo hoa đào tính chất ) sự nghiệp

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thả vụ lợi hợp tác sự nghiệp hội nhân không nhúc nhích sinh phát tài tiến hành không nhúc nhích sinh tương quan hành nghề

Can của quan hóa lộc nhập bản phúc /[ Quan phu quân ] chiếu tài biểu hiện sự nghiệp tới phát triển thuận lợi nhuận hội kiếm tiền cũng có thể hưởng thụ ( can của quan lộc nhập phúc )

Can của quan hóa lộc nhập cha mẹ chủ có quan cách can của quan hóa lộc nhập cha mẹ có Quan vận Quan vận hanh thông khả đang đại quan

( hóa quyền cũng có thể hóa khoa lực lượng khá là nhỏ )

Quan lộc can cung tới tứ hóa nếu có chút tam cát nhập cha mẹ [ Quan người ấy ] chủ khả là quan lớn tu xem trước có cách lại nhìn Quan vận

( phu [ Quan tới thiên ] làm hóa lộc nhập tật [ Quan tới điền ] chiếu cha mẹ [ Quan người ấy ] chủ có quan cách )

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến ( là Huynh bộc tới tài phúc ) biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

( lĩnh lương giai cấp tối thích cùng thủ trưởng quan hệ không tệ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ )

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản phụ biểu hiện sự nghiệp có thể được cha mẹ giúp việc duy trì dân đi làm nhâm cao giai chức vụ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản phụ nếu thuận hành thứ hai đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phụ ]

Chủ thứ hai hạn đọc sách thành tích không tệ tương lai nhưng từ sự chính trị tuyến đường nếu không sợ là dân đi làm

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản phụ nếu đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ phúc đức ]( đây can của quan lộc chiếu [ lớn nô bộc ]/[ đại quan chi phụ ])

Biểu hiện bản hạn phải cùng bằng hữu hợp tác khả hợp tác vui vẻ tịnh hội lừa dối tiền

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản phụ nếu đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi vào [ điền trạch ]( đây can của quan lộc ở thầy thuốc thê chiếu đại quan lộc )

Biểu hiện bản hạn khả phát đạt tịnh hội lừa dối tiền

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 9 Quan lộc cung quan sát tới hiểu dịch

Sự nghiệp vận diễn đoạn lấy 9 Quan lộc cung quan sát tới hiểu dịch

Trở xuống đích diễn đoạn nằm ở tìm hiểu [ mệnh cùng tài ] đấy vận mệnh ( tượng không gian không cát hung )

Mà thực tế [ cát hung ] [ ứng số ] phải dùng [ thiên địa nhân tam dịch hợp nhất ] phối hợp hành vận ( thời gian ) làm phán đoán

Nếu nghĩ tìm hiểu sự nghiệp của mệnh chủ vận mệnh

Lấy [ Quan lộc cung ] lập thái cực

Phối hợp [ cung vị chuyển thay ] sao tứ hóa đấy rơi cung thùy tượng đến chỉ quan sát

1. Quan lộc cung từ là thể dụng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Tìm hiểu mệnh chủ công việc thực lực trên sự nghiệp hữu hình không hình hoàn cảnh bối cảnh trạng huống ( ưu kém )

Quan lộc tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ công tác đơn vị thể chất không tốt hoặc kinh doanh không tốt bị ngã bế

2. Mệnh chủ chuyện nghiệp vận không tốt kinh doanh bất ổn định kiếm tiền không đổi lại dễ phạm tiểu nhân

3. Mệnh chủ cầu học không thuận hoặc khuyết thiếu xã hội bối cảnh

4. Trùng vợ chồng phối ngẫu thường là sự nghiệp của mệnh chủ quan tâm hối hả mệt mỏi

5. Chú ý e rằng có vợ chồng sinh ly tử biệt tới nạn

Quan lộc cung tọa tự hóa kị cũng ám chỉ mệnh chủ cầu học giai đoạn không mừng niệm thư sau khi lớn lên sự nghiệp không đại thành tựu

Quan lộc cung tọa liêm trinh tự hóa kị cũng ám chỉ mệnh chủ tiến hành một ít có thể phạm pháp chó má thủ đoạn khó tránh nhạ hình tụng

Cự môn tự hóa kị ám tinh thị phi ngôi sao võ mồm chi thần bị tuyển hình trách hình tụng khó tránh

Can của quan thiên cơ tự hóa kị ( mậu thìn ) biểu hiện sự nghiệp [ vận ] không tốt thả thỉnh thoảng biến động ( biến hoại )

Đây chủng mệnh cách tuyệt đối không khả kinh doanh tốt nhất lấy dân đi làm khá là thích hợp

Can của quan hóa lộc nhập [ bản tật ] mà can của quan hóa kị nhập [ bản mạng ] biểu hiện 1. Sự nghiệp tới thể chất tốt lắm

2. Sự nghiệp dựa vào tự thân tài hoa cập thân thể lực đi

3. Sự nghiệp bận rộn thả không thể không chỉ cách cục ( tượng ) can của quan phi hóa kỵ nhập [ Quan tới tài ] là tài liều mạng

( ngã cung [ Quan lộc ] hóa lộc nhập ngã cung [ tật ách ] cũng hóa kị nhập ngã cung [ bản mạng ] lộc kị cách xa nhau sáu ô có đối đãi lên tiêu hao

Nếu thuận hành thứ sáu đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] liền sẽ có cường liệt chuyển chức ý niệm

Nếu [ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ bản phúc ] mà hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] thì hội tự nguyện chuyển chức hoặc về hưu

Can của quan hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ] biểu hiện sự nghiệp vận khá là không tốt bên ngoài không quý nhân cách cục

Can của quan phi hóa kỵ nhập thiên [ Quan tới phúc ] trùng [ Quan tới tài ] biểu hiện sự nghiệp tài chính không tốt

Nếu đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] e rằng sẽ có sai lầm nghiệp đấy hiện tượng < quan sát hành vận cát hung >

Can của quan hóa kị nhập [ bản mạng ] này là không thể không công tác vận mệnh ( sự nghiệp dính trứ mệnh chủ )

Nếu lúc này can của phu hóa kị cũng nhập [ bản mạng ] đây lưỡng hóa tượng ẩn ngậm cùng phối ngẫu không duyên thả sự nghiệp cũng không đại thành tựu

Trùng [ bản thiên ]< thiên di là phu tới tài > cũng thế < thiên di là Quan tới phúc > đây trùng điệp ý tưởng:

Trùng [ Quan tới phúc ] sự nghiệp bên ngoài không phúc khí không quý nhân trùng [ phu tới tài ] buôn bán có lời không đến tiền khả cho phối ngẫu

Phối ngẫu cùng sự nghiệp của mệnh chủ không duyên ( cũng chính là sự nghiệp không có cái gì thành tựu )

Can của quan hóa lộc nhập [ bản tật ] mà mà can của quan hóa kị nhập [ bản mạng ] nếu [ bản mạng ] làm hóa khoa hóa kị nhập [ bản phu ] trùng chiếu [ bản quan ]

Nếu đi ngược chiều thứ sáu đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] lúc này [ bản tật ]/[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ]

Trùng cung [ bản quan ] trùng điệp [ thái tử ]( tứ chính vị trí chủ biến động )

Bởi vậy đang năm xưa trùng điệp [ thiên mệnh ]/[ bản tật ] năm này hội xử lý về hưu

Quan lộc cung là “Khí số vị” ngày mốt hành vi biểu hiện thể rõ ràng mệnh chủ đấy công tác hoặc sự nghiệp là vất vả thành công? Là không công mà hưởng?

Là lấy nhỏ thắng lớn? Vẫn không công không thể lộc?

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản mạng biểu hiện cùng Quan lộc có duyên nguyện ý công tác sự nghiệp hòa thuận dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền khác biểu hiện thiên tư thông minh thả sẽ dùng công

Quan lộc làm hóa kị trùng bản mạng biểu hiện cả cùng Quan lộc không duyên không sự nghiệp của chính mình ( dùng trùng thể ) nên tiến hành dân đi làm an nhàn nhất

( nếu can của quan hóa lộc nhập ngã cung cũng có thể sáng nghiệp chính là không bền )

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản Huynh biểu hiện sự nghiệp dựa vào huynh đệ giúp việc kiếm tiền cũng hiền đãi huynh nô khả hợp tác kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản phu biểu hiện có phối ngẫu trợ giúp sự nghiệp kiếm tiền hòa thuận

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan lộc nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi có lộc )

Quan lộc can cung hóa lộc nhập thầy thuốc thê chiếu đại quan lộc thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ] lúc đây hạn khả phát đạt kiếm tiền

Can của quan hóa lộc nhập vở biểu hiện quan tâm thuộc hạ cổ đông khả hợp tác kinh doanh có lợi sự nghiệp thích hợp ngu nhạc tính ( mang theo hoa đào tính chất ) sự nghiệp

Khác < đứa con là Quan lộc tới nô bộc > can của quan hóa lộc nhập vở cho nên biểu hiện mệnh chủ trường tay áo thiện vũ sâu đổng bằng hữu giữa giao tế chi đạo đối xử tử tế bằng hữu

Can của quan canh thái dương hóa lộc nhập vở bình thường vụ lợi đầu tư hợp tác kinh doanh ngu nhạc sự nghiệp

Này can của quan thiên đồng hóa kị nhập bản tật ( quý hợi ) biểu hiện công tác thực dùng lực

Can của quan hóa lộc nhập bản tài biểu hiện công tác cùng sự nghiệp thuận lợi nhuận kiếm tiền thu vào pha phong này tư kim chừng khả tái đầu tư ( cũng biểu hiện thường thường được mời ước chừng đầu tư )

Quan lộc can cung hóa lộc hóa kị nhập mệnh cung tới tam hợp phương chủ đối với sự nghiệp bất lợi

Hành hạn ở tam hợp lúc đặc biệt ứng lưu ý đối với sự nghiệp cùng tiền tài phương diện bất lợi ảnh hưởng

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến ( là Huynh bộc tới tài phúc ) biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt ( can của quan lộc nhập tật không thể sáng nghiệp nên cả đi làm )

Can của quan hóa lộc nhập bản thiên biểu hiện tốt gặp dịp phần lớn bên ngoài bên ngoài kiếm tiền quý nhân nhiều sự nghiệp đắc ý

( không thể ở nhà hoặc ở phòng làm việc ôm cây đợi thỏ phải ra ngoài công tác )

Can của quan hóa lộc nhập bản nô biểu hiện hợp tác sự nghiệp khả kiếm tiền đồng sự duyên tốt

Quan lộc tọa năm sinh lộc lại can cung tự hóa lộc có sáng nghiệp lực chỉ số thông minh nhưng không biết quý trọng từ buôn bán có lời tự cho là đúng ( tự hóa lộc )

Quan lộc tọa năm sinh lộc thả can của quan tự hóa quyền xử lý công tác chỉ số iq cao ( hóa lộc ) được quyền phát triển công tác hoặc sự nghiệp thuận toại

Quan lộc tọa năm sinh lộc thả can của quan tự hóa khoa có sáng nghiệp lực chỉ số thông minh nhưng không biết quý trọng từ buôn bán có lời tự cho là đúng ( tự hóa khoa )

Quan lộc tọa năm sinh lộc thả can của quan tự hóa kị e rằng sẽ “Lộng xảo thành chuyên” lúc đầu còn tốt ( có sống lộc ) dần dần chuyển hoại ( tự hóa kị )

( không cần tiến hành sao hóa kỵ đại biểu Ý Hàm đấy công tác không nên đến sao hóa kỵ cung vị chi phương hướng hoặc địa phương dừng lại lâu lắm hoặc công tác ở lại )

Can của quan hóa lộc nhập bổn điền biểu hiện giỏi về quản lý việc nhà sự hoặc nội bộ sự việc khả hợp tác kinh doanh có lợi sự nghiệp thích hợp ngu nhạc tính ( mang theo hoa đào tính chất ) sự nghiệp

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thả vụ lợi hợp tác sự nghiệp hội nhân không nhúc nhích sinh phát tài tiến hành không nhúc nhích sinh tương quan hành nghề

Can của quan hóa lộc nhập bản phúc /[ Quan phu quân ] chiếu tài biểu hiện sự nghiệp tới phát triển thuận lợi nhuận hội kiếm tiền cũng có thể hưởng thụ ( can của quan lộc nhập phúc )

Can của quan hóa lộc nhập cha mẹ chủ có quan cách can của quan hóa lộc nhập cha mẹ có Quan vận Quan vận hanh thông khả đang đại quan

( hóa quyền cũng có thể hóa khoa lực lượng khá là nhỏ )

Quan lộc can cung tới tứ hóa nếu có chút tam cát nhập cha mẹ [ Quan người ấy ] chủ khả là quan lớn tu xem trước có cách lại nhìn Quan vận

( phu [ Quan tới thiên ] làm hóa lộc nhập tật [ Quan tới điền ] chiếu cha mẹ [ Quan người ấy ] chủ có quan cách )

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến ( là Huynh bộc tới tài phúc ) biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

( lĩnh lương giai cấp tối thích cùng thủ trưởng quan hệ không tệ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ )

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản phụ biểu hiện sự nghiệp có thể được cha mẹ giúp việc duy trì dân đi làm nhâm cao giai chức vụ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản phụ nếu thuận hành thứ hai đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phụ ]

Chủ thứ hai hạn đọc sách thành tích không tệ tương lai nhưng từ sự chính trị tuyến đường nếu không sợ là dân đi làm

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản phụ nếu đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ phúc đức ]( đây can của quan lộc chiếu [ lớn nô bộc ]/[ đại quan chi phụ ])

Biểu hiện bản hạn phải cùng bằng hữu hợp tác khả hợp tác vui vẻ tịnh hội lừa dối tiền

Quan lộc làm hóa lộc nhập bản phụ nếu đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi vào [ điền trạch ]( đây can của quan lộc ở thầy thuốc thê chiếu đại quan lộc )

Biểu hiện bản hạn khả phát đạt tịnh hội lừa dối tiền

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button