Tử vi

Sao thiên lương nhập mệnh cung

Thiên lương

Sao thiên lương hình thần ổn trọng, thông minh ngay thẳng, thái độ ổn trọng hào phóng, đa tâm ngạo khí chín. Cả đời tuy có tai họa gặp, nhưng chủ thọ dài. Gặp hung có thể hóa, phùng tai họa có thể giải. Vui mừng sung mãn lão Đại, giỏi nói chuyện phun luận kinh. Vui mừng thấy hai bên xương khúc, chủ quan chức thanh hiển. Cùng kình dương, đà la đều nghe theo, nhiều gặp tai họa hiểm, cùng đốm lửa, linh tinh đồng độ, trống rỗng sợ, sinh tự sát phí hoài bản thân mình chi niệm, hoặc hỏa sợ hình tổn thương. Nữ mệnh thiên lương, chủ tính cách hào sảng, gánh chịu trách nhiệm, nhưng nếu hãm địa gặp thiên mã đồng cung, tắc chủ bỏ trốn. Nữ mệnh sẽ văn xương, văn khúc, thiên tài, phượng các người, chủ có tinh thông, thông minh hòa hợp nói. Cùng tả phụ, hữu bật đều nghe theo, giúp chồng dạy con, mềm lòng hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) mà sáng sủa. Nếu lạc hãm đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh người, cô độc.

Cung Tý Ngọ vào miếu, đinh mình quý sinh ra phúc dày tài cách.

Bạn đang xem: Sao thiên lương nhập mệnh cung

Mão cung vào miếu cung dậu được địa, cùng thái dương đồng độ, ất nhâm người sinh năm tân tài quan cách.

Thìn tuất cung vào miếu, thiên cơ đồng độ, đinh mình nhâm canh sinh ra tài quan cách.

Cung Sửu Mùi vào miếu, nhâm ất sinh ra tài quan cách, sáu mậu sinh ra đại quý.

Dần cung vào miếu cung thân hãm địa, dữ thiên đồng đồng độ, đinh mình giáp canh sinh ra tài quan cách.

Thiên lương nhập hạn chủ phúc, cũng chủ bảo hộ. Phối hợp chủ tinh mà nói, tinh khí hay không hợp nhau, không thể quơ đũa cả nắm. Nếu đi thiên lương, cung phụ mẫu lại thấy hóa quyền hóa khoa, chủ lên chức.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao thiên lương nhập mệnh cung

Thiên lương

Sao thiên lương hình thần ổn trọng, thông minh ngay thẳng, thái độ ổn trọng hào phóng, đa tâm ngạo khí chín. Cả đời tuy có tai họa gặp, nhưng chủ thọ dài. Gặp hung có thể hóa, phùng tai họa có thể giải. Vui mừng sung mãn lão Đại, giỏi nói chuyện phun luận kinh. Vui mừng thấy hai bên xương khúc, chủ quan chức thanh hiển. Cùng kình dương, đà la đều nghe theo, nhiều gặp tai họa hiểm, cùng đốm lửa, linh tinh đồng độ, trống rỗng sợ, sinh tự sát phí hoài bản thân mình chi niệm, hoặc hỏa sợ hình tổn thương. Nữ mệnh thiên lương, chủ tính cách hào sảng, gánh chịu trách nhiệm, nhưng nếu hãm địa gặp thiên mã đồng cung, tắc chủ bỏ trốn. Nữ mệnh sẽ văn xương, văn khúc, thiên tài, phượng các người, chủ có tinh thông, thông minh hòa hợp nói. Cùng tả phụ, hữu bật đều nghe theo, giúp chồng dạy con, mềm lòng hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) mà sáng sủa. Nếu lạc hãm đều nghe theo kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh người, cô độc.

Cung Tý Ngọ vào miếu, đinh mình quý sinh ra phúc dày tài cách.

Mão cung vào miếu cung dậu được địa, cùng thái dương đồng độ, ất nhâm người sinh năm tân tài quan cách.

Thìn tuất cung vào miếu, thiên cơ đồng độ, đinh mình nhâm canh sinh ra tài quan cách.

Cung Sửu Mùi vào miếu, nhâm ất sinh ra tài quan cách, sáu mậu sinh ra đại quý.

Dần cung vào miếu cung thân hãm địa, dữ thiên đồng đồng độ, đinh mình giáp canh sinh ra tài quan cách.

Thiên lương nhập hạn chủ phúc, cũng chủ bảo hộ. Phối hợp chủ tinh mà nói, tinh khí hay không hợp nhau, không thể quơ đũa cả nắm. Nếu đi thiên lương, cung phụ mẫu lại thấy hóa quyền hóa khoa, chủ lên chức.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button