Tử vi

Tại sao biết người đó “tham nhỏ mất lớn”?

Con người phàm mọi việc đều nên suy nghĩ cẩn thận, tính toán được mất, tiết kiệm. Đối với quan niệm tiền bạc không nên quá chi ly, cũng không nên lãng phí, nên tiêu dùng hợp lý. Tránh tình trạng luôn có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ suy nghĩ trước mắt mà không tính đến hậu quả lâu dài, tham cái nhỏ mà mất đi cái lớn giá trị hơn rất nhiều.

Cũng có kiểu người dễ bị người khác lừa gạt do đánh vào lòng tham, xã hội thường xuyên xuất hiện bọn lừa tiền, chính là lợi dụng khuyết điểm tham lam của con người, dừng sự xảo quyệt đạt được ý định xấu của chúng.

Phàm trong mệnh có các tổ hợp sao sau đây đều là mệnh “tham nhỏ mà mất lớn”.

Bạn đang xem: Tại sao biết người đó “tham nhỏ mất lớn”?

  1. Người có cung Mệnh tọa ở Ty địa.
  2. Tham lang cùng Thiên không, Địa kiếp đồng cung.
  3. Thiên đồng lại thêm lục sát tinh.
  4. Liêm trinh và Thiên không, Địa kiếp đồng cung.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Con người phàm mọi việc đều nên suy nghĩ cẩn thận, tính toán được mất, tiết kiệm. Đối với quan niệm tiền bạc không nên quá chi ly, cũng không nên lãng phí, nên tiêu dùng hợp lý. Tránh tình trạng luôn có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ suy nghĩ trước mắt mà không tính đến hậu quả lâu dài, tham cái nhỏ mà mất đi cái lớn giá trị hơn rất nhiều.

Cũng có kiểu người dễ bị người khác lừa gạt do đánh vào lòng tham, xã hội thường xuyên xuất hiện bọn lừa tiền, chính là lợi dụng khuyết điểm tham lam của con người, dừng sự xảo quyệt đạt được ý định xấu của chúng.

Phàm trong mệnh có các tổ hợp sao sau đây đều là mệnh “tham nhỏ mà mất lớn”.

  1. Người có cung Mệnh tọa ở Ty địa.
  2. Tham lang cùng Thiên không, Địa kiếp đồng cung.
  3. Thiên đồng lại thêm lục sát tinh.
  4. Liêm trinh và Thiên không, Địa kiếp đồng cung.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button