Tử vi

Đầu tư luận đoán từ 11 cung phúc đức vị quan sát

Đầu tư luận đoán từ 11 cung phúc đức vị quan sát

Quan sát [ cung phúc đức ]

< phúc đức là Quan phu quân > quan sát mệnh chủ sự nghiệp thanh vọng sự nghiệp lui tới đấy xưởng thương lượng

( đồng hành quan hệ xí nghiệp hiệp lực xí nghiệp các loại ) đấy trạng huống

Bạn đang xem: Đầu tư luận đoán từ 11 cung phúc đức vị quan sát

< phúc đức là Quan phu quân > phúc làm tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển không trợ giúp

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa lộc nhập phúc [ Quan phu quân ] biểu hiện

< phúc đức là Quan phu quân > thôi nhìn ra mệnh chủ tri thức năng lực hay không là đủ ứng phó công tác

Phúc đức tọa sinh kỵ mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển năng lực không cao biểu hiện tạm được khó có thể đưa sở trường phát huy khốn cảnh

Mệnh chủ xử sự đấy EQ cũng không kiện khang lòng dạ cũng không thực trải rộng ưu hoạn ý thức cao, không ổn định cảm giác nghiêm trọng

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa kị nhập phúc [ Quan phu quân ] thì trùng [ Quan tới Quan ] sự nghiệp tới vận khí cực kém khó có thể vận chuyển hoặc phát triển

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan phi hóa kỵ nhập [ Quan phu quân ] kinh doanh sự nghiệp không tốt ( thường hội đầu tư sai lầm ) phí của cho nên kinh doanh không nên

Trùng tài bạch biểu hiện kiếm tiền vất vả khác biểu hiện mượn tiền dùng để sáng nghiệp bị mất tiền nguy hiểm lớn phải biết cẩn thận đầu tư

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa quyền nhập phúc vui vẻ công tác hoặc sự nghiệp sắp xếp tràng lớn

< phúc đức là Quan phu quân > tọa tử vi sinh khoa thiên tướng biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ thanh vọng trong sạch cùng nghiệp tới lui tới danh dự không tệ riêng chỉ cần lưu ý kình dương

< phúc đức là Quan phu quân > phúc đức tọa thiên cơ sinh kỵ trùng [ bản tài ][ Quan tới Quan ]

Biểu hiện mệnh chủ đối với tư kim đấy vận dụng thường nhân chấp nhất đấy quan niệm hội tạo thành sự nghiệp thất bại

< phúc đức là Quan phu quân > thôi nhìn ra mệnh chủ tri thức năng lực hay không là đủ ứng phó công tác

Tọa sinh kỵ mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển năng lực không cao biểu hiện tạm được khó có thể đưa sở trường phát huy khốn cảnh

Mệnh chủ xử sự đấy EQ cũng không kiện khang lòng dạ cũng không thực trải rộng ưu hoạn ý thức cao, không ổn định cảm giác nghiêm trọng

< phúc đức là Quan phu quân > phúc làm tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp không trợ giúp

Nếu tọa sinh kỵ ( trùng tài bạch ) đừng có ảo tưởng phát thiên tài hoặc hoành tài

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

Phúc phi hóa kỵ nhập tử trùng điền nhập phu trùng Quan nhập phúc trùng tài giai biểu hiện khá là không tổ ấm ( tổ ấm gầy ) từ tổn tài khố bất lợi hợp tác cổ đông

Người sinh năm giáp [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp

< tài bạch là Quan tới Quan > hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

Cự môn tọa mệnh tí ngọ thiên đồng thiên lương tọa cung phúc đức hội hợp thiên mã + đốm lửa tối kỵ hợp ý thức đầu tư

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị

Thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ tự hóa kị ở [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] tài chính ra trạng huống

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý ) [ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

Trùng [ cha mẹ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Năm xưa 26 kỉ tỵ [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) tọa văn khúc tự hóa kị năm này bất lợi

[ lưu tài ] ở [ bản tật ] tọa [ lớn tài ] làm liêm trinh hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hung đầu tư thất lợi thường tiền hơn trăm vạn

Lổi riêng chỉ cần lưu ý kình dương

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đầu tư luận đoán từ 11 cung phúc đức vị quan sát

Đầu tư luận đoán từ 11 cung phúc đức vị quan sát

Quan sát [ cung phúc đức ]

< phúc đức là Quan phu quân > quan sát mệnh chủ sự nghiệp thanh vọng sự nghiệp lui tới đấy xưởng thương lượng

( đồng hành quan hệ xí nghiệp hiệp lực xí nghiệp các loại ) đấy trạng huống

< phúc đức là Quan phu quân > phúc làm tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển không trợ giúp

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa lộc nhập phúc [ Quan phu quân ] biểu hiện

< phúc đức là Quan phu quân > thôi nhìn ra mệnh chủ tri thức năng lực hay không là đủ ứng phó công tác

Phúc đức tọa sinh kỵ mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển năng lực không cao biểu hiện tạm được khó có thể đưa sở trường phát huy khốn cảnh

Mệnh chủ xử sự đấy EQ cũng không kiện khang lòng dạ cũng không thực trải rộng ưu hoạn ý thức cao, không ổn định cảm giác nghiêm trọng

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa kị nhập phúc [ Quan phu quân ] thì trùng [ Quan tới Quan ] sự nghiệp tới vận khí cực kém khó có thể vận chuyển hoặc phát triển

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan phi hóa kỵ nhập [ Quan phu quân ] kinh doanh sự nghiệp không tốt ( thường hội đầu tư sai lầm ) phí của cho nên kinh doanh không nên

Trùng tài bạch biểu hiện kiếm tiền vất vả khác biểu hiện mượn tiền dùng để sáng nghiệp bị mất tiền nguy hiểm lớn phải biết cẩn thận đầu tư

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa quyền nhập phúc vui vẻ công tác hoặc sự nghiệp sắp xếp tràng lớn

< phúc đức là Quan phu quân > tọa tử vi sinh khoa thiên tướng biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ thanh vọng trong sạch cùng nghiệp tới lui tới danh dự không tệ riêng chỉ cần lưu ý kình dương

< phúc đức là Quan phu quân > phúc đức tọa thiên cơ sinh kỵ trùng [ bản tài ][ Quan tới Quan ]

Biểu hiện mệnh chủ đối với tư kim đấy vận dụng thường nhân chấp nhất đấy quan niệm hội tạo thành sự nghiệp thất bại

< phúc đức là Quan phu quân > thôi nhìn ra mệnh chủ tri thức năng lực hay không là đủ ứng phó công tác

Tọa sinh kỵ mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển năng lực không cao biểu hiện tạm được khó có thể đưa sở trường phát huy khốn cảnh

Mệnh chủ xử sự đấy EQ cũng không kiện khang lòng dạ cũng không thực trải rộng ưu hoạn ý thức cao, không ổn định cảm giác nghiêm trọng

< phúc đức là Quan phu quân > phúc làm tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp không trợ giúp

Nếu tọa sinh kỵ ( trùng tài bạch ) đừng có ảo tưởng phát thiên tài hoặc hoành tài

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

Phúc phi hóa kỵ nhập tử trùng điền nhập phu trùng Quan nhập phúc trùng tài giai biểu hiện khá là không tổ ấm ( tổ ấm gầy ) từ tổn tài khố bất lợi hợp tác cổ đông

Người sinh năm giáp [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp

< tài bạch là Quan tới Quan > hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

Cự môn tọa mệnh tí ngọ thiên đồng thiên lương tọa cung phúc đức hội hợp thiên mã + đốm lửa tối kỵ hợp ý thức đầu tư

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị

Thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ tự hóa kị ở [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] tài chính ra trạng huống

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý ) [ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

Trùng [ cha mẹ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Năm xưa 26 kỉ tỵ [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) tọa văn khúc tự hóa kị năm này bất lợi

[ lưu tài ] ở [ bản tật ] tọa [ lớn tài ] làm liêm trinh hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hung đầu tư thất lợi thường tiền hơn trăm vạn

Lổi riêng chỉ cần lưu ý kình dương

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button