Tử vi

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 9 Quan lộc cung tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 9 Quan lộc cung tới hiểu dịch

[ Quan lộc cung ] < tài bạch tới tài bạch > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ tới tư kim tới vận dụng trạng huống

Bạn đang xem: Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 9 Quan lộc cung tới hiểu dịch

< Quan lộc là tài tới tài > quan sát mệnh chủ đấy tiền tài tư kim đấy nguồn gốc vận dụng tình huống

Lấy [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

Can của quan hóa kị nhập tài biểu hiện sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu hoặc lợi nhuận nhuận không tốt mà thôi thuộc cát tượng

Can của quan hóa kị nhập tài tượng này sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu ( tìm tài nguyên ) hoặc biểu hiện sự nghiệp sắc bén nhuận không tốt ( thấp thù lao ) mà thôi còn thuộc cát

Quan lộc hóa diệu nhập huynh đệ cùng thành tựu liên quan đến sự nghiệp dựa vào huynh đệ giúp việc kiếm tiền cũng hiền đãi huynh nô khả hợp tác kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

Can của quan hóa kị nhập tài đầy đủ thứ năm đại nạn đấy “Phản cung kị” biểu hiện thứ năm đại nạn tuyệt đối không có thể đầu tư tất bại

( mới bắt đầu phát động sự nghiệp kinh doanh hội tổn tài dần dần hao hết cho nên không thể đầu tư )

Chủ cất chứa hoặc tái đầu tư tư kim túng quẫn không đủ hoặc kiếm tiền khó thu về chậm

Nhưng tốt nhất không nên có mới đầu tư thả muốn dùng can của quan hóa lộc sở ẩn ngậm chủ sự hoặc phương hướng đi tìm tài

( gặp đây kết cấu tốt nhất có kiếm tiền lập tức vào kho là an ( bỏ vào túi là an đừng lại đầu tư )

Cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi vợ chồng bất hòa không thể lẫn nhau quan tâm a hộ tìm hiểu không thể phu xướng phụ tùy

Can của quan hóa kị nhập tài phúc tuyến biểu hiện không chuyện như ý tất cùng tiền tài cập mình ( tư tưởng ) ý tưởng cùng cá tính liên quan đến liên ảnh hưởng

Quan lộc can cung hóa lộc hóa kị nhập mệnh cung tới tam hợp phương chủ đối với sự nghiệp bất lợi

Hành hạn ở tam hợp lúc đặc biệt ứng lưu ý đối với sự nghiệp cùng tiền tài phương diện bất lợi ảnh hưởng

Can của quan hóa lộc nhập bản tài biểu hiện công tác cùng sự nghiệp thuận lợi nhuận kiếm tiền thu vào pha phong này tư kim chừng khả tái đầu tư ( cũng biểu hiện thường thường được mời ước chừng đầu tư )

Tứ hóa nhập tài bạch dễ có tài chính tuần chuyển ( sống tiền linh hoạt sử dụng ) có tiền đã nghĩ đầu tư nhưng tu tham chắm sóc tới lớn hạn cát hung quyết định hay không đầu tư

Can của quan hóa lộc nhập tài khác biểu hiện nếu muốn mượn tiền có thể đi hướng hóa chủ thương lượng mượn tiền

Quan lộc tự hóa sự nghiệp bất ổn định hay thay đổi hóa công tác thuộc tự do nghiệp khác tự hóa lộc có sáng nghiệp năng lực nhưng kiếm tiền mình xài

Quan lộc tự hóa lộc biểu hiện 1. Mệnh chủ trong công tác mọi lúc được hoan nghênh xã đàn quan hệ không tệ

2. Công tác đơn vị doanh vận không tệ

3. Trên sự nghiệp có thể có quý nhân cùng phối ngẫu đấy trợ giúp

Quan lộc cung biểu hiện cá nhân chuyến đi là cùng vận khí cập kiếm tiền phương hướng Quan phi hóa kỵ nhập mệnh phi công tác không thể công tác hoặc sự nghiệp dính chặt mệnh chủ

Can của quan hóa kị nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ là hoàn cảnh bắt buộc không thể không làm dù khá phiền tâm cùng bận rộn nhưng thuộc cát tượng

Quan lộc cung ( tọa sinh kỵ nguyên đầu không tịnh ) này Quan can cung hóa kị nhập mệnh biểu hiện sự nghiệp biến động lớn thường thay công tác

Can của quan hóa kị nhập [ mệnh thiên tuyến ] là lý ngoại không thuận tiến lui duy cốc biểu trưng

Can của quan hóa kị nhập mệnh thuộc cát tượng sự nghiệp dính trứ mệnh chủ có không làm không được ý tứ ( là năm đấu gạo khom lưng )

Sự nghiệp khá yên ổn ít biến động ( sự nghiệp cách )

Chủ có trách nhiệm địa ( kế thừa hoặc bị động tính ) tiếp làm việc hoặc chức vụ không thể không lao tâm lao lực mưu sinh sống

Can của quan hóa kị nhập phu biểu hiện Quan lộc tự thân không ổn định có lẽ thích hợp công việc bên ngoài công tác

Nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

Quan phi hóa kỵ nhập vợ chồng trùng Quan lộc ( từ trùng ) mua quan bán tước sự nghiệp không làm kịp là “Kiếp số” Quan lộc có tổn hoặc mang theo bệnh duyên niên

( phi hóa kỵ nhập Quan trùng phu không nên chế tạo nghiệp nên mua bán nghiệp hoặc biến động lớn công việc )

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan hóa kị nhập thiên biểu hiện là theo đuổi sự nghiệp lý tưởng mà Mịa lao

Khoa kị ở thiên di trùng bản mạng biểu hiện bên ngoài công tác mặc dù không phải hài lòng hài lòng nhưng lại thân bất do kỷ phi công tác không thể

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên thuộc sự nghiệp không thuận không quý nhân tương trợ hoặc thỉnh thoảng thay công tác hoặc thất nghiệp thuộc hung

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng bản mạng biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ vận khá là kém ngoại tại hoàn cảnh không quý nhân tương trợ đấy vận mệnh

Nếu đi ngược chiều thứ năm đại nạn đi vào bản tài đây hạn hội thất nghiệp

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 9 Quan lộc cung tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 9 Quan lộc cung tới hiểu dịch

[ Quan lộc cung ] < tài bạch tới tài bạch > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ tìm hiểu mệnh chủ tới tư kim tới vận dụng trạng huống

< Quan lộc là tài tới tài > quan sát mệnh chủ đấy tiền tài tư kim đấy nguồn gốc vận dụng tình huống

Lấy [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

Can của quan hóa kị nhập tài biểu hiện sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu hoặc lợi nhuận nhuận không tốt mà thôi thuộc cát tượng

Can của quan hóa kị nhập tài tượng này sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu ( tìm tài nguyên ) hoặc biểu hiện sự nghiệp sắc bén nhuận không tốt ( thấp thù lao ) mà thôi còn thuộc cát

Quan lộc hóa diệu nhập huynh đệ cùng thành tựu liên quan đến sự nghiệp dựa vào huynh đệ giúp việc kiếm tiền cũng hiền đãi huynh nô khả hợp tác kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

Can của quan hóa kị nhập tài đầy đủ thứ năm đại nạn đấy “Phản cung kị” biểu hiện thứ năm đại nạn tuyệt đối không có thể đầu tư tất bại

( mới bắt đầu phát động sự nghiệp kinh doanh hội tổn tài dần dần hao hết cho nên không thể đầu tư )

Chủ cất chứa hoặc tái đầu tư tư kim túng quẫn không đủ hoặc kiếm tiền khó thu về chậm

Nhưng tốt nhất không nên có mới đầu tư thả muốn dùng can của quan hóa lộc sở ẩn ngậm chủ sự hoặc phương hướng đi tìm tài

( gặp đây kết cấu tốt nhất có kiếm tiền lập tức vào kho là an ( bỏ vào túi là an đừng lại đầu tư )

Cả đời cùng vây thất vọng khó có hành vi vợ chồng bất hòa không thể lẫn nhau quan tâm a hộ tìm hiểu không thể phu xướng phụ tùy

Can của quan hóa kị nhập tài phúc tuyến biểu hiện không chuyện như ý tất cùng tiền tài cập mình ( tư tưởng ) ý tưởng cùng cá tính liên quan đến liên ảnh hưởng

Quan lộc can cung hóa lộc hóa kị nhập mệnh cung tới tam hợp phương chủ đối với sự nghiệp bất lợi

Hành hạn ở tam hợp lúc đặc biệt ứng lưu ý đối với sự nghiệp cùng tiền tài phương diện bất lợi ảnh hưởng

Can của quan hóa lộc nhập bản tài biểu hiện công tác cùng sự nghiệp thuận lợi nhuận kiếm tiền thu vào pha phong này tư kim chừng khả tái đầu tư ( cũng biểu hiện thường thường được mời ước chừng đầu tư )

Tứ hóa nhập tài bạch dễ có tài chính tuần chuyển ( sống tiền linh hoạt sử dụng ) có tiền đã nghĩ đầu tư nhưng tu tham chắm sóc tới lớn hạn cát hung quyết định hay không đầu tư

Can của quan hóa lộc nhập tài khác biểu hiện nếu muốn mượn tiền có thể đi hướng hóa chủ thương lượng mượn tiền

Quan lộc tự hóa sự nghiệp bất ổn định hay thay đổi hóa công tác thuộc tự do nghiệp khác tự hóa lộc có sáng nghiệp năng lực nhưng kiếm tiền mình xài

Quan lộc tự hóa lộc biểu hiện 1. Mệnh chủ trong công tác mọi lúc được hoan nghênh xã đàn quan hệ không tệ

2. Công tác đơn vị doanh vận không tệ

3. Trên sự nghiệp có thể có quý nhân cùng phối ngẫu đấy trợ giúp

Quan lộc cung biểu hiện cá nhân chuyến đi là cùng vận khí cập kiếm tiền phương hướng Quan phi hóa kỵ nhập mệnh phi công tác không thể công tác hoặc sự nghiệp dính chặt mệnh chủ

Can của quan hóa kị nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ là hoàn cảnh bắt buộc không thể không làm dù khá phiền tâm cùng bận rộn nhưng thuộc cát tượng

Quan lộc cung ( tọa sinh kỵ nguyên đầu không tịnh ) này Quan can cung hóa kị nhập mệnh biểu hiện sự nghiệp biến động lớn thường thay công tác

Can của quan hóa kị nhập [ mệnh thiên tuyến ] là lý ngoại không thuận tiến lui duy cốc biểu trưng

Can của quan hóa kị nhập mệnh thuộc cát tượng sự nghiệp dính trứ mệnh chủ có không làm không được ý tứ ( là năm đấu gạo khom lưng )

Sự nghiệp khá yên ổn ít biến động ( sự nghiệp cách )

Chủ có trách nhiệm địa ( kế thừa hoặc bị động tính ) tiếp làm việc hoặc chức vụ không thể không lao tâm lao lực mưu sinh sống

Can của quan hóa kị nhập phu biểu hiện Quan lộc tự thân không ổn định có lẽ thích hợp công việc bên ngoài công tác

Nếu muốn kinh doanh sự nghiệp dùng phối ngẫu danh nghĩa là nên

Quan phi hóa kỵ nhập vợ chồng trùng Quan lộc ( từ trùng ) mua quan bán tước sự nghiệp không làm kịp là “Kiếp số” Quan lộc có tổn hoặc mang theo bệnh duyên niên

( phi hóa kỵ nhập Quan trùng phu không nên chế tạo nghiệp nên mua bán nghiệp hoặc biến động lớn công việc )

< thiên di là Quan tới phúc > can của quan hóa kị nhập thiên biểu hiện là theo đuổi sự nghiệp lý tưởng mà Mịa lao

Khoa kị ở thiên di trùng bản mạng biểu hiện bên ngoài công tác mặc dù không phải hài lòng hài lòng nhưng lại thân bất do kỷ phi công tác không thể

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên thuộc sự nghiệp không thuận không quý nhân tương trợ hoặc thỉnh thoảng thay công tác hoặc thất nghiệp thuộc hung

Can của quan hóa kị nhập thiên trùng bản mạng biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ vận khá là kém ngoại tại hoàn cảnh không quý nhân tương trợ đấy vận mệnh

Nếu đi ngược chiều thứ năm đại nạn đi vào bản tài đây hạn hội thất nghiệp

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button