Tử vi

Tử vi đấu sổ tâm lộ

Biên dịch:

Học tập bước(đi)

(nhất) cần phải hiểu rõ cơ bản khái niệm:

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tâm lộ

● Thiên can và địa chi

○ thập Thiên can: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý

○ mười hai địa chi: Tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi

● ngũ hành sinh khắc chế hóa

○ ngũ hành tướng sinh: Kim nước lã, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, đất sinh kim

○ ngũ hành tương khắc: Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đất khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim

● bài bàn (đơn giản nhất, một ngày đêm sẽ): Trên phố đã có vô số tử vi đẩu số bài bàn thư tịch, bất luận cái gì một quyển đều. (mèo mun mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được con chuột hay hảo mèo)

● mười hai cung định nghĩa và thực tế ứng dụng

○ cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung (bằng hữu cung), cung Quan lộc (sự nghiệp cung), cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu chờ mười hai một cung vị dĩ nghịch đồng hồ báo thức phương hướng lai sắp hàng, thực tế ứng dụng dung từ nay về sau tái kể lại phân tích.

● tính chất sao: Tương dĩ cụ thể tịnh hình tượng hóa chờ so sánh dễ hiểu phương thức lai bang trợ ký ức.

● cung và tinh trong lúc đó tương hỗ quan hệ

● tinh và tinh trong lúc đó tương hỗ quan hệ

● cách cục

● sao Tứ hóa ứng dụng: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị phân tích.

● mệnh bàn và thực tế sinh hoạt xứng đôi hợp (khó khăn nhất, nhưng đây cũng là tử vi phòng học mục tiêu cuối cùng)

Trên cơ bản, ta sở liệt những … này cơ bản khái niệm ở trên phố phần lớn tử vi đẩu số thư tịch lý đều phải có nhắc tới, chỉ là ta tương dĩ bất đồng phương thức biểu đạt, sống dụng những … này cơ bản nhất cũng là tối trọng yếu nguyên tắc.

(nhị) tử vi đẩu số đẩu số học tập nước chảy đồ: Đẩu số lịch sử → Thiên can → địa chi → mười hai cung định vị → bài bàn nguyên lý → đẩu số tính chất sao → đẩu số cách cục → đẩu số tứ hóa → thực tế ứng dụng

Mười hai cung

Tử vi đẩu số kết cấu, ngoại trừ tinh hệ cùng với cát diệu, hung diệu ở ngoài, là tối trọng yếu đốt ở nhập 12 cung.

Cái gọi là mười hai cung, là cung mệnh, cung phụ mẫu, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung, sự nghiệp cung, cung phúc đức, cung điền trạch. Tiền ngũ cung thuộc về gia đình quan hệ, hậu thất cung chủ yếu thuộc về quan hệ giữa người với người. Trong đó sáu cung vị và tình cảm hữu quan, xưng là lục thân cung, tức cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, Cung Nô bộc, cung phụ mẫu; mặt khác sáu cung vị và tình cảm không quan hệ, xưng là phi lục thân cung, tức cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, sự nghiệp cung, cung điền trạch, cung phúc đức.

Nói cách khác, tiên căn cứ người sinh ra thời đại nhật thì, tương mười hai cung vị trí bài định, vậy sau y theo công thức, tương các hệ tinh diệu cùng với tạp diệu suy tính ra tại nơi nhất viên, liền biết nào đó cung có chút cái gì tinh diệu, vậy sau cư của dĩ phán đoán suy luận cát hung, cùng với các loại nhân sự biến hóa.

Cung mệnh sở chủ, làm người dung mạo, tính cách, tài năng, cùng với cả đời thành bại then chốt, cùng với đối phụ mẫu, tử nữ, phu thê, huynh đệ, bằng hữu quan hệ giữa.

Cung phụ mẫu sở chủ, vì cha mẹ đối ảnh hưởng của mình, có vô ích ấm, hay là trái lại có tổn hại, phụ mẫu cùng mình đang lúc tình cảm làm sao, cứ thế phụ mẫu phương diện thân hữu đối ảnh hưởng của mình.

Huynh đệ cung sở chủ, vì huynh đệ và quan hệ của mình, có trợ lực ức bất lực lực, hoặc thậm chí đối với chính tai hại; tình cảm độ dày thân sơ làm sao. Cứ thế huynh đệ phương diện bằng hữu đối ảnh hưởng của mình.

Cung phu thê biểu thị phu thê quan hệ giữa có hay không hài hòa, tính cách có hay không hợp nhau, cùng với có vô sinh ly tử biệt đích tình huống.

Cung tử nữ chủ yếu biểu thị sinh sản lực mạnh yếu, cùng với tử nữ cùng mình duyên phận độ dày.

Cung tài bạch chủ tài phú nhiều ít, dễ được hay là khó có được, giỏi về quản lý tài sản còn chưa phải giỏi về quản lý tài sản, một thân ưa chính đạo cầu tài, hay là chuyên ưa nổi giận tài các loại đối tài phú thái độ.

Cung tật ách chủ nhân khí lực đặc biệt trưng dễ sinh mắc loại nào bệnh hoạn.

Cung thiên di chủ nhân năng lực hoạt động mạnh yếu.

Nô bộc cung chủ mình cùng thuộc hạ quan hệ giữa, phục chúng hay là không phục chúng.

Sự nghiệp cung chủ mình cùng thủ trưởng cập sự nghiệp hỏa bạn quan hệ giữa, cùng với thích hợp làm loại nghề nghiệp nào.

Cung phúc đức biểu thị sinh hoạt hưởng thụ thưởng thức, cùng với đời sống vật chất ưu khuyết.

Cung điền trạch biểu thị đưa nghiệp năng lực.

Đại hạn lưu niên và cung vị triết học

Đại hạn khởi pháp:

Dĩ cục sổ mà định.

Thủy nhị cục tự cho là cung khởi nhị đáo mười một tuổi.

Mộc tam cục tự cho là cung khởi tam đáo mười hai tuổi.

Kim tứ cục tự cho là cung khởi tứ đáo mười ba tuổi.

Đất ngũ cục tự cho là cung khởi năm đến mười tứ tuổi.

Hỏa lục cục tự cho là cung khởi lục đáo mười lăm tuổi.

Dương nam âm nữ tự cho là cung thuận đi, âm nam dương nữ tự cho là cung đi ngược chiều.

Đại vận tứ hóa tức dĩ đại vận cung mệnh chỗ cung vị của Thiên can lai định.

Lưu niên nhận định:

Tiên tìm ra cai lưu niên địa chi. Dĩ lưu niên địa chi vi lưu niên cung mệnh cung vị chỗ. Năm nay mậu dần năm, lưu niên mệnh bàn giai ở dần cung.

Lưu niên năm can định lưu niên tứ hóa. Dĩ năm sinh và đại vận lưu niên tinh cầu va chạm cùng với cung di động thay đổi vị, hơn nữa tứ hóa phi tinh là được phán đoán suy luận.

Cung mệnh và cung thiên di cung vị triết học:

Cung mệnh biểu thị hiện tại, bản địa, bản thân tính chất đặc biệt. Cung thiên di biểu thị thời gian tới, phần đất bên ngoài, người khác đối ý kiến của mình. Cung mệnh bỉ cung thiên di hảo, thì thích hợp ở bản địa phát triển. Cung thiên di bỉ cung mệnh hảo, thì thích hợp ở ngoại địa phát triển. Cung mệnh, cung thiên di Hóa kị bản thân chưa chắc có nguy hiểm, thế nhưng hội bề bộn nhiều việc, bất năng rảnh rỗi.

Huynh đệ cung và Cung Nô bộc cung vị triết học:

Huynh đệ cung biểu thị huynh đệ tỷ muội và quan hệ của mình. Cung Nô bộc biểu thị mình cùng bằng hữu quan hệ. Huynh đệ cung là lúc đầu nhân tế quan hệ cơ sở, Cung Nô bộc thì là nhân tế quan hệ khai triển kết quả. Huynh đệ cung và Cung Nô bộc hảo, và mẫu thân duyên sâu.

Cung phu thê và cung Quan lộc cung vị triết học:

Cung phu thê biểu thị phối ngẫu tính chất đặc biệt, cùng với mình cùng phối ngẫu quan hệ. Cung Quan lộc biểu thị sự nghiệp của mình, cũng biểu thị người khác đối phối ngẫu nhận định. Tình cảm vợ chồng bất hảo, sự nghiệp chí ít bị hủy phân nửa. Cung phu thê hóa quyền, thì ấm phu sự nghiệp.

Cung tử nữ và cung điền trạch cung vị triết học:

Cung tử nữ biểu thị tử nữ tính chất đặc biệt, cũng có thể khán phu thê “Ân ái” quan hệ. Cung điền trạch biểu thị bất động sản trạng huống. Dĩ ly hôn đến xem, cung tử nữ Hóa kị cơ suất khả năng bỉ cung phu thê Hóa kị cao hơn nữa. Hảo dương trạch ra hảo tử tôn. Âm trạch quyết định tử tôn tính cách. Cung điền trạch có âm sát, lo lắng nặng đưa phần mộ tổ tiên.

Cung tài bạch và cung phúc đức cung vị triết học:

Cung tài bạch có thể khán tài vận, cùng với đời sống vật chất. Cung phúc đức khán kiếp trước tu vi, cùng với đời sống tinh thần. Cung phúc đức có thể biểu thị nội tâm suy nghĩ. Nói ví dụ vũ khúc tọa phúc đức, thường thường biểu thị “Hắc tài” . Kiếp trước của tu hành, kiếp này chỗ được. Cung phúc đức biểu thị người khác một vốn một lời nhân vật chất năng lực nhận định.

Cung tật ách và cung phụ mẫu cung vị triết học: Cung tật ách biểu thị tình trạng thân thể của mình, cùng với cát hung họa phúc. Cung phụ mẫu biểu thị phụ mẫu và quan hệ của mình, nhất là phụ thân. Cung phụ mẫu cũng biểu thị công văn. Phụ thân sinh bệnh, cuộc thi sẽ không hảo. Tật bệnh cùng với thể chất đa số di truyền.

Mười hai cung tương quan hạng mục công việc

Cung mệnh

Khán một người cá tính, tính tình, tính tình, tính chất đặc biệt, trên người đặc biệt trưng do cung mệnh đến xem.

Khán cá tính có thể tham khảo hạ thuật cung vị:

Nhất, cung mệnh.

Nhị, cung phúc đức (tiềm thức).

Tam, thân cung.

Tứ, tham khảo cung thiên di.

Khán tướng mạo có thể tham khảo hạ thuật cung vị:

Nhất, cung mệnh.

Nhị, cung phúc đức (tiềm thức).

Tam, thân cung. Cũng hãy nhìn thân thể tật bệnh.

Nghiệp chướng bệnh: Khán cung phúc đức.

Huynh đệ cung

Nhất, nhìn ngươi và giữa huynh đệ tình cảm có hay không hòa hợp.

Nhị, nhìn ngươi và giữa huynh đệ đây đó ở chung thái độ.

Tam, nhìn ngươi và giữa huynh đệ duyên phận có hay không nồng hậu.

Tứ, nhìn ngươi và huynh đệ tỷ muội đang lúc thời gian tới thành tựu.

Ngũ, bọn họ cá tính.

Cung phu thê

Nhất, người ta đối tình cảm thái độ.

Nhị, phu thê đang lúc đối ứng quan hệ.

Tam, và phối ngẫu duyên phận.

Tứ, người ta đối phối ngẫu thái độ. (chính yếu)〝 đối phương 〞 đối thái độ của ngươi muốn xem cung Quan lộc.

*** phu thê có cộng vận khí, yếu phán đoán phu thê có hay không hội ly hôn, yếu nhìn đối phương cung phu thê có hay không có đến đây khí.

Cung tử nữ

Nhất, tử nữ cá tính, đặc tính.

Nhị, và tử nữ duyên phận.

Tam, văn thơ đối ngẫu nữ thái độ. Nhược nhìn nữa người ta tử nữ cha mẹ của cung hội cẩn thận hơn. Cũng có thể bởi vậy khán phu thê đang lúc tính sinh hoạt.

Thiên hỉ chỗ ở cung vị (thiên hỉ cung), khán phu thê đang lúc nết tốt là, sinh con cái, kết hôn chờ sự.

Cung Nô bộc

Nhất, gặp gỡ bằng hữu trình tự. (là đạt quan quý nhân ư? Hoặc là người buôn bán nhỏ? )

Nhị, và bằng hữu đối ứng quan hệ, duyên phận.

Tam, bằng hữu đối với ngươi có hay không có thương tích hại.

Tứ, công nhân, thuộc hạ (nếu như ngươi là ông chủ).

Cung phụ mẫu

Nhất, khán phụ mẫu trong lúc đó đối ứng quan hệ, cá tính, tính chất đặc biệt.

Nhị, ngươi và phụ mẫu trong lúc đó đối ứng quan hệ.

Tam, và phụ mẫu trong lúc đó duyên phận.

=========================

Đã ngoài là lục thân cung, dưới lục cung và tình cảm không quan hệ, sở dĩ thị phi lục thân cung.

Cung tài bạch

Nhất, suốt đời tiến tài thuận không được thuận.

Nhị, kim ngạch khổ.

Tam, tài tiến đến tốc độ (sao vậy tiến đến? Có vô khúc chiết? Trên đường có hay không có biến? ).

Tật bệnh cung

Nhất, tật bệnh tai nạn nơi phát ra.

Nhị, phối hợp cung mệnh, thân cung, cung phúc đức hãy nhìn suốt đời tối làm phức tạp người ta, khổ nhất não chuyện của ngươi (phiền não nơi phát ra).

Cung thiên di

Nhất, xuất ngoại gặp gỡ.

Nhị, gặp nhân, sự vật (bất luận người ta nhận thức không biết).

Tam, xuất ngoại sẽ gặp phải bất kỳ tình huống gì.

Tứ, tại ngoại thông nhau trạng huống.

Ngũ, nhân tế quan hệ (nhân duyên thật là tốt phôi, có hay không có nhân duyên).

Cung Quan lộc

Nhất, mình cùng thủ trưởng cập sự nghiệp hỏa bạn quan hệ giữa

Nhị, cùng với thích hợp làm loại nghề nghiệp nào.

Tam, sự nghiệp vượng suy khả năng đi hướng.

Cung điền trạch

Nhất, ở hoàn cảnh.

Nhị, trong nhà bài biện, trang hoàng.

Tam, ở nhà tình huống.

Tứ, khán thập ma thời gian thích hợp mãi phòng ở? Có thể hay không có? Sao vậy tới?

Từ xưa đến nay, từ bát tự đáo tử vi đẩu số, 〝 cung điền trạch 〞 vẫn luôn có “Tài khố” thuyết pháp.

Ở tử vi đẩu số trung tâm tài khố là chỉ đại hạn trung tâm “Cung điền trạch” mà nói, tại sao yếu chuyên chỉ đại hạn trung tâm cung điền trạch ư? Bởi vì tài phú tích lũy hoặc tiêu hao thông thường phải được qua một đoạn thời gian, sở dĩ mười năm là một rất tốt thời gian.

Trước hết ngày cung điền trạch mà nói có gia đình và bất động sản phương diện giải thích, nếu như cung điền trạch tổ hợp hảo thuộc vượng cát, đương nhiên thì có đưa sinh khả năng, nếu như tổ hợp bất hảo cũng chưa có.

Đương nhiên là tối trọng yếu hay người ta ý nguyện của mình liễu, nếu như của ngươi tài khố tràn đầy, có tiền nhàn rỗi đưa sinh, mà người ta lại có ý nguyện đương nhiên tựu thích hợp mãi phòng ở, chỉ là cũng không phải là từng tài khố vượng người đó đô hội nguyện ý đưa sinh, bởi vì ở tài vật phân phối (chi phối) thượng nguyên bổn chính là một loại tuyển trạch, tựu mệnh lý bắt đầu thuyết đương nhiên bất năng cứng nhắc quy định, bất quá ở mãi phòng ở trước khán cung điền trạch đây là cũng sẽ không sai.

Cung phúc đức

Nhất, xem ngươi tổ đức có hay không bao che.

Nhị, xem ngươi tiềm thức cá tính.

Tam, xem ngươi tài nguyên. Chủ tinh tính chất đặc biệt

Tính chất sao

Tử vi đẩu số bao gồm bắc đẩu cập sao Nam Đẩu lưỡng tổ tinh đàn:

(1) sao Bắc đẩu đàn: Tử vi tinh, thiên cơ tinh, thái dương tinh, sao Vũ khúc, thiên đồng tinh, sao Liêm trinh chờ lục khỏa ngoại hạng chủ tinh.

(2) sao Nam Đẩu tinh đàn: Thiên phủ tinh, thái âm tinh, tham lang tinh, cự môn tinh, thiên tướng tinh, thiên lương tinh, thất sát tinh, phá quân độ sáng tinh thể bát khỏa ngoại hạng chủ tinh.

Cộng lại chủ tinh cùng sở hữu mười bốn khỏa, mà lại các tinh trong lúc đó có bên trong uẩn của ngũ hành đặc tính, trong đó đại bộ phận có nước tính chất đặc biệt.

Trở xuống là sửa sang lại sao thuỷ tư liệu, tịnh dĩ giả tưởng của khắc độ xích lai độ lượng kỳ tương đối nước tốc độ chảy ﹝ cũng không phải là chính xác giá trị ﹞.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Phá quân ———————–

Tham lang ——————

Liêm trinh ————–

Thái âm ———-

Thiên tướng ——–

Cự môn ——

Thiên đồng —-

Phá quân: Lực phá mười phần tinh, chủ động tích cực lực cường, có thể cụ trùng kích tính thác nước dòng nước đại diện của.

‧ tham lang: Tính tích cực cường, tốc độ phản ứng khoái, nhưng bỉ phá quân sinh ra một điểm thông minh, có thể khe núi dòng nước đại diện của.

‧ liêm trinh: Mặt ngoài nhìn như bình ổn, kỳ thực nội tâm sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, có thể thác nước lớn trước mặt nước dòng nước đại diện của.

‧ Thái âm: Chậm rãi lưu động, lúc nhanh lúc chậm, nhưng biến hóa biên độ không lớn, có thể Trường Giang và Hoàng Hà nước lưu biểu của.

‧ thiên tướng: Tốc độ chảy bỉ Trường Giang và Hoàng Hà càng chậm, động tác canh nguội, có thể dòng suối nhỏ dòng nước biểu của.

‧ thiên đồng: Tốc độ chảy thật chậm, thiên đồng thuộc phúc tinh, cũng gọi là lười biếng tinh, có thể nước tiểu câu dòng nước biểu của.

‧ cự môn: Cự môn đặc sắc là “Ám”, tốc độ chảy cũng mạn, có thể “Đóng dấu chồng” nước tiểu câu dòng nước biểu của

Thất ngôi sao may mắn và lục sát tinh

Thất ngôi sao may mắn chỉ là văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn.

Lục sát tinh chỉ là dương nhận, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp.

Văn xương văn khúc:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Thanh thuần đào hoa.

Có lợi sinh khoa cử, văn xương bỉ văn khúc yếu rõ ràng.

Vô chủ tinh thì năm mới gian khổ, trung tâm lúc tuổi già cát tường.

Phải chú ý buôn bán ngân phiếu định mức vấn đề, Hóa kị vưu quá mức.

Xương khúc đồng cung, doãn văn doãn vũ.

Sách cổ vị xương khúc đồng cung nữ mệnh dâm đãng, bất khả dụng sinh hiện nay thời đại bối cảnh.

Phùng liêm trinh dễ trở thành công vụ nhân viên.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Văn xương chữ dị thể thư, văn khúc nặng khẩu tài.

Văn xương dễ trở thành văn học gia, văn khúc dễ trở thành nghệ thuật gia.

Văn xương tình cảm biểu đạt thích dụng thư tình, thư tình bay đầy trời, thấy nhân gia đã nghĩ truy.

Văn khúc tình cảm biểu đạt càng thêm La Mạn Đế Khắc, dỗ ngon dỗ ngọt, phong hoa tuyết nguyệt.

Văn xương Hóa kị dễ có nguy hiểm tánh mạng, bái văn xương đế quân có thể chế hóa.

Văn khúc Hóa kị dễ có vấn đề hôn nhân, bái Quan Thế Âm Bồ Tát có thể chế hóa.

Tả phụ hữu bật:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Đều không tự chủ tính, như tiểu con rối da nặc khưu giống nhau.

Đối diện vãng tình cảm nhưng thường xuyên ghi nhớ trong lòng, bóng hình xinh đẹp thường xuyên hiện lên trong óc, trọng tình tích tình.

Nhiệt tâm, tự giúp mình trợ giúp nhân, thậm chí sẽ có điểm gà mẹ.

Rơi cung phu thê, phối ngẫu dễ có ngoài giá thú tình, phụ bật lớn nhất khuyết điểm.

Cô tinh gặp sát tinh, trợ Trụ vi ngược.

Nhân duyên hảo, thích nhâm quan ngoại giao.

Ngồi một mình cung mệnh vô chủ tinh, nên sùng bái dưỡng phụ mẫu.

Tướng dị tính chất đặc biệt: Tả phụ thuần dương, hữu bật thuần âm, trừ lần đó ra không có thập ma bất đồng.

Thiên khôi thiên việt:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Quý nhân tinh. Khôi người quỷ cũng, việt người nghiệp cũng, là kiếp trước nghiệp lực cập quả báo.

Đều có lợi sinh khoa cử, dĩ thiên khôi so sánh cường.

Gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải trừ ách, vạn sự trôi chảy.

Quý khí nặng, con cái bất hảo đái.

Có hiệp nghĩa làn gió.

Phong lưu, gây đào hoa, dễ nhạ tình kiếp, gặp ở ngoài đối tượng giống nhau so sánh lớn tuổi.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Thiên khôi là nam tính, thiên ất quý nhân, ban ngày sinh ra linh động lực so sánh cường.

Thiên việt là nữ tính, ngọc đường quý nhân, buổi tối sinh ra linh động lực so sánh cường.

Thiên khôi đối dương năm can càng thêm có lợi, thiên việt thì đối ứng âm năm can, nhưng đại thể cũng không tệ.

Lộc tồn tinh:

Siêu việt tứ hóa, là cuối thu hoạch chỗ.

Tứ hóa tố tiền, lộc tồn tố kết.

Ngồi một mình thì vãn phát, bàng có dương đà giáp chế, phát đạt so sánh vãn.

Kình dương đà la:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Làm việc tốt thường gian nan, sự không đổi thành.

Vũ khí, thô bạo tượng trưng.

Thích hợp ở quân cảnh giới, hắc bạch lưỡng đạo, luật sư phương diện phát triển, giang hồ tinh.

Có tinh thần trọng nghĩa.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Kình dương cấp, con quay chậm.

Kình dương dễ có tứ chi hình thương, cũng tương đối dễ dàng lưu vết sẹo.

Đà la dễ có mạn tính tật bệnh, không đổi trị tận gốc.

Kình dương thiếu kiên nhẫn, đà la thiếu lâm môn một cước.

Hỏa Tinh linh tinh:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Diễm lệ, sáng sủa chói mắt, dã tính mỹ.

Thô bạo tượng trưng.

Ngồi một mình cung mệnh, nên sùng bái phụ mẫu.

Thích hợp điện tử hoặc là ngũ kim hành nghiệp.

Đan điền cú lực, sinh mệnh lực cường, thích hợp đại chúng truyền bá.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Hỏa Tinh dễ phạm tiêm sát, bỏng.

Linh tinh dễ có tứ chi hình thương.

Linh tinh bỉ Hỏa Tinh canh cương liệt.

Địa kiếp thiên không: tương đồng đặc tính:

Và tôn giáo hữu duyên.

Tất cả hóa thành thiên không, cho nên dễ xuất gia.

Khí số bị nguy, sửa phong thuỷ, luyện khí công, đọc phàm tứ huấn.

Lục thân duyên mỏng.

Suốt đời phập phồng đại.

Tướng dị đặc tính:

Địa kiếp tọa mệnh, như nửa ngày chiết sí; thiên không tọa mệnh, như sóng lý đi thuyền.

Địa kiếp là vật chất thượng không vong, chủ minh tranh.

Thiên không là tinh thần thượng không vong, chủ ám đấu.

Thiên không bỉ Địa kiếp đáng sợ hơn có tôn giáo tính.

Địa kiếp dễ có vật chất thượng kiếp số, thiên không thì thường lúc rảnh rỗi hư phiền não, luẩn quẩn trong lòng.

Cái khác tinh diệu

Lộc tồn tinh

Bắc đẩu tam tinh, ngũ hành thuộc kỷ âm đất. Quản thực lộc quý khí, chưởng lý thọ cơ. Là tai hoạ giải trừ ách chế hóa ngôi sao, là dệt hoa trên gấm ngôi sao. Kị chỉ thủ nhân không có thi lực cũng. Tùy chủ tinh vượng yếu, giải trừ phá quân cự môn của hung, cư cái khác cung có chế hóa giải ách của hiệu nhưng kị phá tan.

Thái độ làm người thiện cơ biến, đa học đa năng lực, nếu như hỏa linh phá tan là xảo nghệ người.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao:

Kỷ thổ 〝 âm đất 〞, cô tinh, hóa khí là quý, tài tinh, chủ lộc thực, giải trừ ách cũng là một viên quý nhân tinh.

Lại bảo được vật tinh, nhận việc tình mà nói biểu thị nhất định sẽ phát sinh hoặc là xong.

Là tài tinh, nên nhập mệnh, tài cung vị.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Lộc tồn nhập cung tài bạch được tài.

Lộc tồn nhập cung phu thê được tình cảm.

Lộc tồn tinh ở cung mệnh hiện tượng

Lộc tồn tọa cung mệnh người ta — biểu thị ngươi là thuộc về tiền lương giai cấp người đó, mà không phải là xí nghiệp gia hình người đó.

Người ta khi còn sống áo cơm không thiếu, không lo ăn mặc. (thế nhưng không có nghĩa là người ta có tiền, bởi vì không lo ăn mặc không có nghĩa là có nhiều)

Người ta khi còn sống tương đối dễ dàng sẽ bị người khác khi dễ, dễ cô độc không chỗ nương tựa, cá tính thượng hội tương đối quái gở, người ta rất trọng thị tiền tài, lộc tồn tinh nhược ngồi một mình, ở mạng của ngươi cung biểu thị người ta hội càng trọng thị mỗi một bút tiền tài.

Lộc tồn tinh:

Siêu việt tứ hóa, là cuối thu hoạch chỗ.

Tứ hóa tố tiền, lộc tồn tố kết.

Ngồi một mình thì vãn phát, bàng có dương đà giáp chế, phát đạt so sánh vãn.

Thiên diêu tinh

Thiên diêu thuần âm quý thủy, chủ phong tình, là đào hoa, ái mộ, phong lưu, hảo dâm, si tình, tú tài, khẩu tài hảo. Miếu ở mão dậu thủ hợi cung, nhập sinh thân cung xử sự khéo đưa đẩy hội sát ngôn quan sắc, biết thoái thoái có mưu kế, ưa phong nguyệt nơi, thái độ làm người hài hước ưu nhã, nhân duyên hảo ưa nói chuyện phiếm.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Quý thủy, trung tâm đấu tinh, hóa khí là đào hoa, chủ phong lưu, sắc ly hoàng.

Huyền oa tinh, trưởng thành sớm, phong tao, phong nhã hài hước, thông minh, phản ứng linh mẫn, nhân duyên tốt, hảo nói chuyện phiếm, đối nghệ thuật ca vũ có đặc thù của thiên phú, bất cần đời, hảo uống, trò chơi nhân gian, ưa giao tế.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nó là một viên tin vui tinh cũng một viên đào hoa tinh.

Đào hoa ý, nhưng cần phải phối hợp cái khác hoa tinh.

Thiên diêu tinh ở cung mệnh hiện tượng

Nếu như ngươi là nữ sinh mà thiên diêu tinh ở cung mệnh biểu thị của ngươi ăn nói, dung mạo xinh đẹp động nhân, tao kình mười phần, thích trang phục đồng thời tao thủ lộng tư, chỉ là ở bên ngoài luôn luôn yêu không được truy, đuổi không thương.

Nếu như ngươi là nam sinh mà thiên diêu tinh ở cung mệnh biểu thị người ta là săn tươi đẹp cao thủ, là một hoa tâm đại la bặc, thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, bất cần đời.

Thiên diêu tinh ở cung mệnh người ta luôn luôn biểu hiện trên mặt rất phong phú, mắt có thể nói ốc, người ta giỏi về sát ngôn quan sắc, cũng giỏi về mô phỏng theo, ứng đối cơ trí dục, năng lực khốc năng lực cười.

Thiên diêu tinh:

Hạ âm nước tràn đầy, tinh lực sự dư thừa.

Đào hoa trăm phần trăm, ngoắc thành thân.

Tình cảm phong phú, tình dục nặng.

Thiên hình tinh

Thiên hình ngũ hành thuần dương hỏa, thuộc cẩu, miếu dần mão dậu thủ cung viết thiên hỉ có quyền uy. Chủ y dược, sinh nhân đái điểm cao ngạo chủ có tài cán, quân cảnh thuộc của. Hành sự hội chấp hành rốt cuộc, bảo trì nguyên tắc cho nên thị làm phiền lục, nhìn như không đổi tiếp cận thành thực địa tốt và tôn giáo hữu duyên. Sinh cung tật ách chủ còn nhỏ nên chú ý tay chân bị thương tàn phế, tiểu nhi ma túy, viêm não hậu di chứng chờ. Vượng địa chủ nắm quyền.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Dương hỏa (bính), trung tâm đấu tinh, hóa khí là cô, chủ cô khắc, sắc xích.

Nghiệp lực tinh, và tăng đạo hữu quan, thái độ làm người cá tính cương trực, đối pháp luật, mệnh lý, y thuật, phật duyên có đặc thù ham.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nó là một viên thương tổn tinh, thị phi tinh, tai hoạ tinh.

Thương tổn phương diện: Phiếm chỉ tất cả tai nạn thống khổ, thị phi hình thương, hết thảy quan tòa lao ngục tai ương cập quan tụng.

Thiên hình tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hình tọa mệnh người ta kỳ thực phản bội tính rất mạnh, khi còn bé phi thường ái làm trái lại, vậy sau mình cũng không tự chủ, quay về với chính nghĩa hay ái làm trái lại da, hội nghị thường kỳ có bị phụ mẫu có rất thảm hiện tượng.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà có sao Liêm trinh + phá quân tinh + thiên hình tinh ở cung mệnh — cẩn thận bị người khác ép buộc tính hư thân, nếu như đi chỡ đi đáo loại này tổ hợp vừa đụng với âm tang tinh, thương tổn tinh, hung bạo tinh biểu thị người ta có thể sẽ có bị cưỡng gian của hiện tượng.

Thiên hình tinh:

Thông tiên phật giới, lục đại thần thông.

Dễ phạm quan phi tố tụng.

Tọa cung tật ách dễ có khai đao hoặc là tứ chi hình thương chuyện món sản sinh.

Rơi na nhất cung, na nhất cung hình khắc nặng.

Âm sát tinh

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao: Nó là một viên ám tinh, cũng chỉ 〝 ám kế 〞, 〝 tiểu nhân 〞.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt: cụ tai hoạ khí, có 〝 giấu diếm, đen tối bất minh, ẩn núp, dơ bẩn 〞 ý.

Âm sát tinh ở cung mệnh hiện tượng

Âm sát tinh tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi trình tự không tính là rất cao, tương đối là thuộc về trung tâm hạ cấp tằng người ta tương đối dễ dàng hội bóng bẩy không vui, cá tính là phi thường không chịu thua, hơn nữa mẫn cảm, đa nghi, hảo đố kị.

Người ta tương đối dễ dàng nhận thấy được tâm tư của người khác cập mưu kế.

Người ta tương đối dễ dàng thường thường không giải thích được tâm tình hạ, đến nỗi là thập ma nguyên nhân mình cũng không rõ ràng lắm, quay về với chính nghĩa hay sẽ không uyên vô cớ đích tình tự bất hảo.

Bản thân ngươi hội không quá ái tắm, tương đối không coi trọng mình vệ sinh.

Âm sát tinh:

Thông quỷ giới, âm dương mắt.

Nghiệp chướng nặng, con cái dễ chấn kinh.

Rơi cung tật ách dễ có nghiệp chướng tật bệnh, như bệnh ung thư, tinh thần dị thường, phụ linh các loại.

Rơi cung điền trạch, dương trạch phạm âm, bài vị, thủy pháp xảy ra vấn đề.

Rơi na nhất cung, na nhất cung dễ gặp chuyện không may.

Thiên mã tinh

Thiên mã ngũ hành thuần dương bính hỏa, vượng dần thân, bình tị hợi, chủ hiếu động, nên phủ khán chủ tinh cập tam phương tứ chính gia hội ngôi sao mà nói phán đoán. Chỉ thủ phùng ác sát chết thảm sinh phần đất bên ngoài.

Sinh tật bệnh chủ lưu đi bệnh lây qua đường sinh dục, nam dễ quên, nữ tính có chủ dễ kinh nguyệt không được thuận điệu.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Bính hỏa, tài tinh, chủ dịch mã, thiên động, tư lộc.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ưa lộc tồn. Kị thiên hình, hỏa, linh, sát, phá, lang gặp của không được cát.

Cường điệu 〝 mã 〞 tự, cố hữu nô tính, có rất nhanh, gia tốc ý.

Thiên mã nhược gặp ngôi sao may mắn thì việt cát, gặp hung tinh thì càng hung.

Thiên mã tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên mã tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính hiếu động ngồi không yên, không có định tính, tương đối hoạt bát, thích đi ra ngoài bào, thì là ngươi ở nhà mặt cũng là thích đến chỗ đi lại, quay về với chính nghĩa ngươi chính là tịnh không dưới lai, khuyết thiếu tính nhẫn nại.

Người ta cần người khác tới thúc giục người ta, bằng không khó thành đại sự.

Nếu như mạng ngươi trong cung thiên mã tinh gặp lên thiên không tinh thì biểu thị thiên mã hành không, người ta cả đời đã định trước hội phiêu đãng, hơn nữa không có mục tiêu.

Thiên mã tinh

Giải thần tinh

Phùng tai có thể cứu chữa có thể giải trừ hung ách, thích nhất long phượng cùng giáp phủ tướng nhị tinh, có giải quyết âm sát năng lực, thị có hảo phát triển. Ở tử dần mão thìn ngọ tuất là miếu.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Là trời sanh y dược tinh, lại bảo 〝 thiên y quý nhân 〞, làm thầy thuốc hay nhất cung mệnh có đến đây tinh (sẽ trở thành lương y).

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Có cởi ra, giải trừ, giải hòa, hóa giải, tả ý tứ.

Thiên lương + giải thần — thầy thuốc giỏi nhất tổ hợp.

Giải thần tinh ở cung mệnh hiện tượng

Giải thần tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta đến đây suốt đời trong dễ gặp dữ hóa lành.

Người ta rất thích bang trợ người khác, thích đương hòa sự lão.

Tuy rằng có thể gặp dữ hóa lành thế nhưng khi ngươi gặp phải cát sự chuyện hậu cũng sẽ bị nó giải hết một bộ phận.

Nếu như ở mạng của ngươi trong cung có như vậy tổ hợp xuất hiện thiên hỉ cung + giải thần, thiên không, cự môn (nhâm nhất là được)– cẩn thận người ta sẽ có hạ thuật đích tình hình phát sinh, của ngươi nhân duyên dễ xói mòn, đồng thời tình cảm được không dễ, bết bát nhất chính là ngươi tính năng lực yếu nhược.

Thiên hình, âm sát đều vì thông linh tinh, và nghiệp chướng hữu quan.

Năm hệ chi tinh hệ

Cô thần tinh

Dương hỏa, cá tính có điểm cố chấp quái gở tâm lý tìm cách điều không phải rất kiện toàn, sở dĩ không thích hợp nhập sinh cung phụ mẫu dễ tạo thành thân nhân duyên mỏng hôn nhân muộn hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều các loại.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Cô thần ở trong ngũ hành là 〝 dương hỏa 〞, cường điệu 〝 cô 〞 tự, chỉ duy nhất độc nhất vô nhị.

Quả tú ở trong ngũ hành là 〝 âm hỏa 〞, cường điệu 〝 quả 〞 tự, chỉ 〝 số ít trung tâm số ít 〞.

Nhân vật đại biểu:

Cô thần tinh, quả tú tinh tính chất đặc biệt:

Cô, quả có rất cường thế ý tứ, ở trong đám người là người nổi bật, có 〝 đỗ trạng nguyên 〞 ý.

Cô thần tinh, quả tú tinh ở cung mệnh hiện tượng

Mẹ goá con côi tọa cung mệnh người ta — của ngươi mình ý thức mạnh phi thường, chủ quan ý thức cũng rất mạnh, người ta tương đối cao ngạo, cho dù người ta không có ý tứ này, yên lặng ngồi ở một bên đô hội biểu hiện ra rất mạnh cao ngạo khí, sở dĩ người ta thường thường nghĩ cô đơn, sẽ có cao xử bất thắng hàn cảm giác, người ta không thích bị ước thúc, đang làm việc trong lĩnh vực sẽ là một vị người nổi bật.

Quả tú tinh

Âm hỏa, cá tính có điểm cô độc bất cận nhân tình dễ tự cho là đúng, cho nên thân duyên bạc nhược, không thích hợp tọa cung mệnh, cung phúc đức hoặc cung phu thê, chủ tự cho mình là cao bề ngoài có ngạo khí kỳ thực nội tâm mãn yếu ớt.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Cô thần ở trong ngũ hành là 〝 dương hỏa 〞, cường điệu 〝 cô 〞 tự, chỉ duy nhất độc nhất vô nhị.

Quả tú ở trong ngũ hành là 〝 âm hỏa 〞, cường điệu 〝 quả 〞 tự, chỉ 〝 số ít trung tâm số ít 〞.

Nhân vật đại biểu:

Cô thần tinh, quả tú tinh tính chất đặc biệt:

Cô, quả có rất cường thế ý tứ, ở trong đám người là người nổi bật, có 〝 đỗ trạng nguyên 〞 ý.

Cô thần tinh, quả tú tinh ở cung mệnh hiện tượng

Mẹ goá con côi tọa cung mệnh người ta — của ngươi mình ý thức mạnh phi thường, chủ quan ý thức cũng rất mạnh, người ta tương đối cao ngạo, cho dù người ta không có ý tứ này, yên lặng ngồi ở một bên đô hội biểu hiện ra rất mạnh cao ngạo khí, sở dĩ người ta thường thường nghĩ cô đơn, sẽ có cao xử bất thắng hàn cảm giác, người ta không thích bị ước thúc, đang làm việc trong lĩnh vực sẽ là một vị người nổi bật.

Phá toái tinh mọi việc trái lại phúc dễ đứng ngồi không yên, làm việc tương thành lại xảy ra phong ba dồn phá, chủ ít thành đa bại, không thích tọa cung mệnh, cung phúc đức, cung tài bạch đợi lát nữa cắt giảm tài lực, ám tổn hao chủ không được đầy đủ, không bằng trong tưởng tượng giàu có.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Ở trong ngũ hành thuộc 〝 âm thủy 〞, cường điệu 〝 sứt mẻ không được đầy đủ 〞.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nhập mệnh người hoặc đi chỡ đi đáo, làm việc thường thường sắp thành lại bại, thường thường chỉ kém lâm môn một cước, sự tình vô pháp vừa lòng đẹp ý.

Phá toái tinh ở cung mệnh hiện tượng

Phá toái tọa cung mệnh người ta — người ta có lúc sẽ có tiêu cực hoặc hủy diệt tư tưởng, tức giận tình hình đặc biệt lúc ấy suất đông tây, tạp đông tây, hư hao vật phẩm.

Người ta khi còn bé đọc sách sẽ có xé rách sách vở hoặc thích tê chỉ hiện tượng, ăn cái gì tình hình đặc biệt lúc ấy bả khối lớn gì đó cắt thành nhất miếng nhỏ lai cật.

Người ta sẽ có 〝 thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành 〞 quan niệm.

Thiên tài tinh thiên tài tinh

Âm thủy, phụ thiên cơ công chủ có tài nghệ thông minh cơ trí, có tinh thần trọng nghĩa tâm địa nhân từ, nhưng thần kinh chỉ so sánh suy nhược. Nhập mệnh tất có nào đó thiên phú tài năng, gia sát là anh hùng không đất dụng võ, phùng phục binh hữu lý nói không rõ mưu sự khó thành.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ở trong ngũ hành thuộc 〝 âm thủy 〞, là một viên 〝 trí tuệ tinh 〞.

Ở đây chỉ 〝 thông minh tài trí 〞, 〝 chỉ số thông minh 〞, có thể phụ tá thiên cơ tinh, thích thiên cơ tinh đồng cung.

Thiên tài tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên tài tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta rất có tài nghệ, hơn nữa thông minh, cơ cảnh, mẫn cảm, có tinh thần trọng nghĩa hơn nữa nhân từ.

Ngươi ở đây tật bệnh phương diện dễ não thần kinh suy nhược hoặc thận hư.

Thiên thọ tinh dương đất, phụ thiên đồng công chủ thái độ làm người chăm chỉ ôn hòa trung hậu, cho nên chủ có thọ, phùng bệnh tình nguy kịch năng lực tái diên thị có thể cứu chữa, mọi việc may mắn, phùng tọa mệnh có hóa sát giải nạn lực lượng.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao:

Trong ngũ hành thuộc 〝 dương đất 〞, là một viên 〝 trường thọ tinh 〞.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Có thể phụ tá thiên lương tinh cập thiên đồng tinh, ngồi một mình cung mệnh so sánh vô lực lượng.

Thiên thọ tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên thọ tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính trung hậu, ôn hòa, có thọ (trường thọ) hiện tượng.

Nếu như thiên thọ tinh cùng trời lương tinh hoặc thiên đồng tinh ở mạng của ngươi cung đồng cung thì có thể đem giá hai viên tinh lực lượng phát huy đến tận cùng.

Thiên khốc tinh dương hỏa, trợ giúp cự môn của hung, sinh nhân cá tính có điểm quái gở, thị hội so sánh lao lực, nếu như chủ tinh cát trái lại dễ nổi danh, gia sát tinh lâu thì chỉ có rách nát, có thể đáo thiên hư thì có thương tích tâm hoặc tang sự chờ.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Thiên khốc, thuần dương hỏa, cường điệu khốc, ưu thương, thương tâm, khóc tang.

Thiên khốc tinh ở mệnh (thân) cung hiện tượng

Cá tính so sánh quái gở, ái khốc, thích lo sợ không đâu của, nếu như sao là ngôi sao may mắn, thì biểu tình so sánh nghiêm túc, nếu như chủ tinh bất hảo (như cự môn, Thái âm) hay tiêu chuẩn khổ qua kiểm, khóc tang kiểm

Nhược và cự môn đồng cung, thì trợ giúp cự môn của hung ở xấu, mão, thân tam địa tọa mệnh, nếu không có cái khác sát tinh, hình thương tinh xuất hiện, người như thế chỉ là tương đối không có nụ cười, nhược và cự môn đồng cung, thì nhất định sẽ gặp phải lệnh kỳ thương tâm rơi lệ việc lao lực mệnh, nhược đi chỡ đi đáo lại thêm âm thương tinh, thì biểu thị trong nhà sẽ gặp phải tang sự, nhược chỉ có thiên khốc mà không có âm tang tinh, biểu thị người ta có thất bại hoặc chuyện thương tâm nhập lục thân cung, biểu thị và lục thân sẽ có ưu thương việc.

Thiên hư tinh thiên hư tinh

Âm hỏa, trợ giúp phá quân của hung, sinh nhân cá tính so sánh hảo đại hỉ công không thật tế, xưng của có hoa không quả cũng, thân nhân ít trợ lực, nếu như và phá quân cự môn sát tinh chờ chung vào một chỗ, thì nơi bất lợi.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Cường điệu 〝 hư 〞 tự, nhưng cũng không phải trống không.

Vừa đại biểu 〝 tâm bệnh 〞, 〝 lệch lạc 〞, 〝 thất bại 〞, 〝 suy yếu 〞, 〝 sinh bệnh 〞.

Thiên hư tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hư tọa mệnh người ta — biểu thị người ta trời sinh người yếu đa bệnh, nếu như hơn nữa và thái âm tinh ở cung mệnh đồng cung, cái hiện tượng này hội rõ ràng hơn, người ta cũng dễ phạm sai lầm mà thu nhận thất bại.

Tính cách của ngươi tương đối di động có hoa không quả ở, có đôi khi hội bằng mặt không bằng lòng, người ta và lục thân duyên phận so sánh mỏng, nếu như sẽ cùng phá quân tinh đồng cung, thì hội tăng mạnh phá quân tinh khí thế hung ác, tăng kỳ phá hư tính và hung ác bạo ngược tính, đối với mình nơi chốn bất lợi, nếu như ngươi là nữ sinh tọa đến đây mệnh cách lại càng không lợi.

Long trì tinh dương thủy, thông minh có làm, văn nhã có tiếng dự, trợ giúp thiên tướng Thiên phủ công, có thể tăng ẩm thực có lộc ăn của hưởng thụ. Nhập thân mệnh có nhĩ tật. Phùng sát phá tan như ất can tọa mệnh phùng canh khắc, hàm răng sớm phôi cốt chất bất lương.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

〝 long 〞 trì đại diện động vật — xà.

Long 〝 trì 〞 đại diện vật phẩm — hồ cá, cái ao, bồn tắm.

Long trì tinh ở cung mệnh hiện tượng

Long trì tọa mệnh người ta – biểu thị của ngươi – cá tính thông minh mà văn nhã.

Long trì bản thân lực lượng không mạnh, nhưng có phụ tá Thiên phủ tinh công năng, nếu như của ngươi Thiên phủ tinh và long trì tinh đồng cung, thì có thể tăng của ngươi ẩm thực hưởng thụ cập bề ngoài khí chất.

Phượng các tinh

Dương đất hoặc dương kim, chủ mẫn tiệp, hảo phục sức chú ý, văn chương cũng mỹ, mà phong lưu có tiếng dự văn nhã. Long phượng giáp mệnh, kiêm sự nghiệp cung có phủ tướng, nhất định có thể đầy đủ biểu hiện văn nghệ tài hoa.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

〝 phượng 〞 các đại diện động vật — nhốt tại lồng chim để ý điểu — chim hoàng yến.

Phượng 〝 các 〞 đại diện vật phẩm — lồng chim.

Phượng các tinh ở cung mệnh hiện tượng

Phượng các tọa cung mệnh người ta — biểu thị tính cách của ngươi mẫn tiệp, yêu thích trang phục, chú trọng phục sức, chú ý dáng vẻ

Phượng các tinh có phụ tá thiên tướng tinh công năng, có thể tăng kỳ quang huy và hưởng thụ.

Hồng loan tinh

Âm thủy, chủ hôn tụ vui mừng, lưu động, hư vinh, ngay thẳng, hay thay đổi động, dễ cùng người tiếp cận. Năm mới phùng của hôn ưa, trung niên phùng của sinh con trai đào hoa khánh đoàn tụ, lão niên phùng của tang thê ngã đau khổ, hội đào hoa tinh đa dâm dục, hội đại hao rủi ro không khỏi, hội sát dương chẳng phải đao đái máu.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Quý thủy 〝 âm thủy 〞, chủ hôn nhân vui mừng, thích, ở mệnh là lòng hư vinh nặng.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ở trong ngũ hành thuộc 〝 âm thủy 〞. Đại diện trứ 〝 màu đỏ 〞, 〝 tiền lì xì 〞, 〝 mỹ lệ 〞, 〝 ưa yến 〞, 〝 hôn nhân 〞, 〝 yêu 〞.

Hồng loan tinh ở cung mệnh hiện tượng

Hồng loan tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính ngay thẳng, có lực tương tác, hơn nữa người ta phi thường có tình duyên, tảo hôn cơ suất cao, không thích hợp gặp lại những thứ khác đào hoa tinh, bằng không của ngươi đời sống tình cảm sẽ tương đối phức tạp.

Của ngươi tướng mạo không sai, nhân duyên tốt.

Thiên hỉ tinh

Dương thủy, chủ hôn tụ vui mừng, náo nhiệt, xung động, cùng người có lộc cũng đái cô, thích ứng trong mọi tình cảnh, ưa dạo chơi ngoại thành đa ra ngoài. Năm mới được trưởng bối niềm vui ái, trung niên đa giao hữu, lão phùng đa cô dễ tiếp cận người thiếu niên. Nhập mệnh đính hôn sớm vị tất sớm kết hôn, sát sát hội mệnh khai đao.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Nhâm thủy, chủ hôn nhân vui mừng, khác giới duyên tốt, ở tật là não thần kinh suy nhược.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Cường điệu 〝 ưa 〞 tự, tiêu chuẩn tin vui tinh, đại biểu nhân sinh tất cả tin vui, hoặc là người ta ưa.

Đại diện 〝 hôn nhân 〞, 〝 tính 〞.

Thiên hỉ tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hỉ tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta khi còn sống dễ gặp dữ hóa lành, hơn nữa cười miệng thường khai, thích náo nhiệt, ái biểu hiện, hoạt động lực cường, người ta hội giảng hoàng sắc chê cười, hơn nữa cũng sẽ khứ thính.

Cách cục

Tử vi nói cũng như dã, tùy thời thiên không mà hóa không được cư sinh một vật, ứng với sinh tất cả sự vật mà hiển tướng, có thể thái độ làm người, sự, địa, vật, thời gian, không gian. Kỳ căn nguyên sinh dễ sổ huyền không phi tinh, dựa vào đây là bổn phương bất trí có sai lầm cũng, đây là bất đồng sinh can chi luận mệnh to lớn yếu. Cho nên muốn yếu lợi dụng như thế dùng tốt gì đó, đương nhiên cũng muốn bắt chước tập một chút nó cơ bản cách cập quy tắc. Rất nhiều người thuyết tử vi chú giải xem không hiểu, xem không hiểu đi học tập nó là được.

Tử vi có mười hai một cung vị, dựa vào mười hai địa chi trình tự sắp hàng, dĩ biểu hiện tự chúng ta quan tâm nhất mười hai món nhân sự vật, sinh sự vật hữu quan chúng ta xưng là lục sự cung chỉ cung tài bạch, cung thiên di, cung tật ách, sự nghiệp cung, cung điền trạch, cung phúc đức.

Sinh nhân tế có liên quan chúng ta xưng là lục thân cung chỉ cung phụ mẫu, cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, bằng hữu cung chờ, kỳ các cung đại diện ý nghĩa đã phía trước thiên tính danh học thiên thứ tư: Tính danh và sinh ra thì quan hệ giữa nói rõ quá, tư không hề luy thuật.

Ở sinh hoạt hàng ngày ở giữa, chúng ta hội nghị thường kỳ nói tới “Cách cục”, đại để chỉ có ở bình luận vật kiến trúc cách đang lúc, bố trí, trang hoàng chờ mới có thể nhắc tới.

Chẳng hạn như:

Cấu phòng thì, nhược phòng ốc cách đang lúc ngay ngắn, trù phòng, dục xí, phơi nắng y đang lúc chờ ô vật ra vào chỗ, trùng hợp nằm ở thông gió hài lòng chỗ; phòng khách, ngọa thất lấy ánh sáng sáng sủa, thì chúng ta thuyết đó là một “Cách cục” tốt đẹp chính là chỗ ở. Chắc hẳn phải vậy ngươi, ở tại cách cục tốt đẹp chính là ốc xá trung tâm, nhân so sánh dễ nghĩ thần thanh khí sảng, hành sự tự nhiên thuận buồm xuôi gió.

Tái như phạn điếm, nhà hàng chờ nơi, phàm là nội bộ trang hoàng, thiết bị trưng bày thoả đáng, không khí tươi mát, bầu không khí tường hòa, chúng ta xưng kỳ vi có hài lòng “Cách cục” không gian, thì ra vào ở giữa, tự nhiên có thể cảm thụ được kỳ tự nhiên lưu lộ khí thế của, trái lại thì phủ.

Kể trên hai người thực tế ví dụ, chúng ta nếm thử trứ dĩ thực thể để giải thích “Cách cục” khái niệm, tịnh tương nghĩa rộng ý này niệm lai giải thích mệnh bàn thượng “Cách cục” . Ở tử vi đẩu số thượng, cách cục tức là mệnh bàn trung tâm tinh đàn sắp hàng sở bày biện ra tính chất đặc biệt, bởi vậy cách cục thật là tốt phôi đối một người ảnh hưởng rất là cự đại.

(nhất) cách cục:

Mệnh cư vị nhân hoàn cảnh mà hiển, nhân thời không hỗ động mà hóa. Dựa vào kỳ tượng hội có thật nhiều hệ thống có thể kiểm tra. Toàn bộ lệ thị như hậu cẩn cung tham khảo. Can chi luận cách, Thiên can là thiên thuần dương là mệnh bản chất thị tư duy không gian. Dồn sinh nhân thân này đây chi giấu diếm can là cư. Đây là can chi luận cách cục to lớn yếu cũng.

1. Can chi cục:

(1). Thập Thiên can:

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, số lẻ là dương, số chẵn là âm, tức giáp là dương, ất là âm các loại. Cư sinh cai Thiên can vị xưng của, tùy can có tứ hóa các trong cung ngôi sao tính tùy theo mà thay đổi.

Bất luận là bản mệnh cung hoặc lưu niên phùng đáo đều có tượng sinh vì vậy nói của, cái khác hữu quan làm chú giải đã ở tính danh học tường liệt không hề luy thuật.

(2). Mười hai địa chi:

Mệnh cư chi đại diện địa thuần âm là vận nước chảy thị thời gian hành vi.

Tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, tân, dậu, tuất, hợi, số lẻ là dương số chẵn là âm, tử là dương, xấu là âm các loại.

Cư sinh cai địa chi vị xưng của. Dĩ sinh nhật của chi luận cá tính, hoặc dĩ sinh nguyệt luận thời không hoàn cảnh. Địa chi sở hàm Thiên can đối ứng đáo bản mệnh nhật can luận nghỉ tù là vì chính xác, đương khảo tra kỳ sinh dụng thần hơi bị chuẩn xác, dụng thần thiên tương ở bát tự luận mệnh lý tường thuật.

2. Ngũ hành cục:

Thủy nhị cục, mộc tam cục, kim tứ cục, đất ngũ cục, hỏa lục cục, mỗi người chia âm dương. Xưng ngũ hành cục là căn cứ hà đồ 16 hóa thành tiên thiên thủy, 27 hóa thành tiên thiên hỏa, 38 hóa thành tiên thiên mộc, 49 hóa thành tiên thiên kim, 5 và 10 hóa thành tiên thiên đất, đến đây luận như nhau có thể ứng dụng sinh tính danh học.

Còn đây là bất đồng sinh bát tự tinh khiết dĩ can chi lai luận mệnh dị xử bạn trên mạng đương tư xem xét.

Đã ngoài những … này thị tượng đều là bởi vì hà đồ tượng mà đến, mặc dù sẽ có tương đối bất hảo hoặc tương đối khá chi vị, thực tế đều là thời không khí của quan hệ, có thể sử dụng thì là động lực không thể dùng thì là lực sát thương, cho nên thỉnh bạn trên mạng đương thẩm tra của.

3. Tứ chính cục:

Vừa xưng tứ bại, thiên vị của cục. Cư sinh tử, ngọ, mão, dậu bốn người cung vị xưng của.

Nhân cư thiên vị thuộc cao khí to chiêm nhiều người cho nên so sánh tâm duyệt cũng không phải là cá tính lạc quan cũng. Suốt đời bao gần tửu sắc chỉ vì đào hoa nơi dễ phong lưu cũng.

4. Tứ ngẫu cục:

Vừa xưng tứ sinh, nhân vị tứ mã của cục. Cư sinh dần, thân, tị, hợi bốn người cung vị xưng của. Nhân cư nhân vị mong muốn đông tây đa yếu tự lo thân, là dịch mã vị cao ngạo hay thay đổi động, thị lao lực mệnh chỉ hội tự tìm phiền não.

Cung phu thê cư đến đây dễ có lưỡng độ hôn, sự nghiệp cư đến đây có nghề phụ, tài bạch cư đến đây lưỡng lộ tài, cung mệnh cư đến đây tâm nan định.

5. Tứ khố cục:

Vừa xưng tứ mộ, địa vị lưới của cục. Cư sinh thìn, tuất, xấu, vị bốn người cung vị xưng của.

Nhân cư địa vị so sánh khổ cực nặng hơn danh lộc, chỉ vì cá tính cô độc nên sớm một chút rời quê hương đáo phần đất bên ngoài khứ đả tịnh, sẽ có một phen làm.

6. Mười hai trường sinh cục:

Cư sinh trường sinh, mộc dục, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi vị xưng của. Trường sinh khí là bản mệnh nguyên thần mười hai tuần hoàn giai đoạn. Đây là nói cho chúng ta biết tuần hoàn đạo lý, là chúng ta vị trí thời không hoàn cảnh biến hóa,

Ví dụ như đế vượng thời không:

Là minh di quẻ, thị sắp sửa đen tối mặt trời lặn, cho nên nên giấu tài bo bo giữ mình, dụng bí quyết giết cũng, thu vào liễm quang mang tránh được khỏi bị thương, đi tới có hung thương vong. Là ở đỉnh núi kỳ, giai đoạn trước quá mạnh mẽ hậu kỳ sẽ có suy yếu của tượng, có thể hấp thu hạ tầng lai bài xích hoàn cảnh đưa cho và không được thuận, như hạ ngọ thái dương, dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, thuộc không ổn định động thái kỳ.

Sao biết được này ắt là nhân phải có nói bất trí nhân sinh không được thuận. Cái khác ở tính danh học thiên thứ tám của 12: Tính danh học phán đoán suy luận cát hung cơ sở của mười hai trường sinh luận pháp đã nói rõ cho nên không hề luy thuật.

7. Nạp âm cách cục.

Đây là nói cho chúng ta ngũ hành vừa có thể tế chia làm hệ thống bất đồng, năng lực ngộ hào thay đổi cập âm dương hỗ động của để ý thì chân tướng rõ ràng, sáu mươi nạp âm đã ở tính danh học đề cập không hề luy thuật. Bài pháp lệ thị như sau

Kim cục mộc cục thủy cục hỏa cục đất cục

Trong biển kim, đại cây rừng, giản hạ thuỷ, lô trung tâm hỏa, lộ bàng đất,

Sai phong kim, dương liễu mộc, tuyền trung tâm thủy, đỉnh núi hỏa, đầu tường đất,

Sáp ong kim, tùng bách mộc, chảy dài thủy, dưới chân núi hỏa, phòng thượng đất,

Sa trung kim, bình nguyên mộc, thiên hà thủy, Phích Lịch Hỏa, trên vách đất,

Kim bạc kim, tang chá mộc, đại suối nước, phúc ngọn đèn dầu, đại dịch đất,

Sai xuyến kim, chá lưu mộc, biển rộng thủy, bầu trời hỏa, sa trung thổ,

8. Phú quý thọ thi tinh tụ thành cục:

Phú quý nghèo hèn lời tổng luận: Cẩn đối với lần này tác giả dồn mười hai vạn phần kính ý.

Bản mệnh cung cát do nội tự mình cố gắng, bản mệnh phương hung từ cây tự phạt. Đối phương cung cát trước mặt xuân phong, đối phương cung hung vào đầu ca tụng hách. Hội phương giai cát mọi việc đều thuận lợi, hội phương giai hung tả hữu thụ địch. Lân phương giai cát lưỡng lân giúp đỡ, lân phương giai hung lưỡng lân tướng hối. Phương cung giai cát vạn lý không mây, phương cung giai hung bốn bề thọ địch. Tiền hậu hạn hung than thở không lúc nào, tiền hậu hạn cát đương tư cứu tế.

Sao biết được đến đây mười hai luận tử vi tư quá bán vậy.

9. Cách cục tên gọi đại lược:

Dưới chấp nhận một ít so sánh thường gặp cách cục liệt ra, tịnh tương kì ứng dụng ở từ nay về sau bạn trên mạng luận mệnh trong.

Cực hướng ly minh cách: Tử vi (cực) tọa ngọ cung (ly)(cung mệnh) vô sát

Cực cư mão dậu cách: Tử vi (cực) tọa mão hoặc dậu thủ cung mệnh

Tử Phủ triêu viên cách: Mệnh viên tam phương sai ai ra trình diện tử, phủ củng chiếu (mệnh có vũ, tướng ở thân, dần).

Tử Phủ đồng cung cách: Tử vi, Thiên phủ cùng canh giữ ở dần, thân cung

Tử Phủ triêu đấu cách

Tử Phủ lâm tài cách

Tử Phủ được vị cách

Phủ tướng triêu viên cách: Cung mệnh tam phương sai ai ra trình diện phủ, tướng.

Quân thần khánh hội cách: Tử vi tả, hữu cùng thủ mệnh, (hội thiên tướng, Thiên phủ canh cát).

Ngọc tay áo thiêm hương cách

Thiên cơ ác sát cách

Cơ nguyệt cùng lương cách: Tam phương (mệnh, tài, quan tam cung vị) nội tụ họp thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương tứ sao

Thiện ấm triều cương cách: Thiên cơ (thiện) cùng trời lương (ấm) ở thìn, mậu cung thủ mệnh

Lương cùng tị hợi cách (lương mã phiêu đãng cách): Thiên lương ở tị hoặc hợi thủ mệnh (thiên đồng tất ở đối cung chiếu nhập) thiên lương ở dần, thân, tị, hợi thủ mệnh, mệnh mã đồng cung gặp gỡ.

Dương cự thực lộc cách

Dương lương xương lộc cách: Tam phương tứ chính (mệnh, tài, thiên, quan) tụ họp liễu thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn bốn sao

Kim xán quang huy cách (nhật lệ trung thiên cách): Thái dương ở ngọ cung thủ mệnh

Mặt trời mọc phù tang cách (ánh sáng mặt trời Lôi môn cách): Thái dương ở mão cung thủ mệnh

Nhật nguyệt giáp tài cách : Vũ khúc ở xấu, vị thủ mệnh hoặc tài, điền, nhật, nguyệt lai giáp.

Nhật nguyệt giáp mệnh cách : An mệnh ở vị cung (vũ, tham), thái dương ở ngọ, Thái âm ở thân, không được tọa không vong, Bản cung có ngôi sao may mắn.

Nhật nguyệt giáp quan cách

Nhật nguyệt về kho cách

Nhật nguyệt cùng chiếu cách

Nhật nguyệt tịnh minh cách (thềm son quế trì cách): Cung mệnh ở xấu thiên lương tọa, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu

Nhật nguyệt cùng lâm cách: An mệnh ở xấu, thái dương, Thái âm ở vị hoặc an mệnh ở vị, thái dương, Thái âm đối chiếu.

Nhật nguyệt đồng cung cách: Thái dương (nhật), Thái âm (nguyệt) đồng cung ở xấu, vị cung

Mặt trời mọc phù tang cách: Thái dương ở mão cung thủ mệnh hoặc quan lộc.

Nhật nguyệt bức tường cách: Phá quân ở tuất thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch sinh xấu, hoặc phá quân ở thìn thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch sinh vị

Nhật nguyệt trái lại bối cách: Thái dương (nhật) ở tuất cung, Thái âm (nguyệt) ở thìn cung, cung mệnh ở thìn hoặc tuất cung

Nhật nguyệt giấu huy: Nhật, nguyệt trái lại bối, vừa phùng cự môn.

Minh châu rời bến cách: An mệnh ở vị, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi, củng chiếu mệnh viên. Hoặc cung mệnh ở vị, thiên đồng cự môn tinh đồng cung ở xấu tọa thiên di, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi

Kim xán quang huy cách: Thái dương thủ mệnh ở ngọ cung.

Trăng sáng Thiên môn cách: Thái âm (nguyệt) ở hợi cung (Thiên môn) thủ mệnh thân. Dần thái độ làm người môn, tị là địa môn, thân là quỷ môn, hợi là trời môn.

Nguyệt ra biển cả cách: Thái âm ở tử cung, thủ điền trạch.

Tài tinh thủ mệnh cách

Vũ khúc thủ viên cách: Ở mão cung thủ mệnh (vũ, sát).

Vũ tham đồng hành cách (nhật, nguyệt giáp mệnh cách): Vũ khúc, tham lang ở xấu hoặc vị cung cùng thủ mệnh

Tài ấn giáp lộc cách: Lộc tồn thủ mệnh, vũ khúc, thiên tướng lai giáp (cung tài bạch cũng thế).

Tài lộc giáp mã cách: Thiên mã thủ mệnh, vũ khúc, lộc tồn lai giáp.

Tài ấn giáp ấm cách: Tài là vũ khúc, ấn là thiên tướng, ấm là thiên lương. Thiên lương ở dần, thân, vũ khúc thiên tướng lai giáp, dần, thân là cung mệnh (thiên lương ở mệnh hoặc điền).

Tài tao tù thù cách: Vũ khúc, liêm trinh cùng thủ thân, mệnh.

Ấm ấn hộ tài cách

Cự cơ cư mão cách: Cự, cơ mão cung thủ mệnh (cự môn ở miếu có thể giải thích ngoại, cự, cơ bất năng hợp)

Cự cơ cùng lâm cách: Cự môn, thiên cơ cùng canh giữ ở mão, dậu cung

Cự nhật đồng cung cách: Thái dương (nhật), cự môn (cự) ở dần, thân đồng cung thủ mệnh

Thạch trung tâm ẩn ngọc cách: Cự môn (thạch) tọa mệnh tái tử, ngọ, có hóa lộc, quyền, khoa tái cung mệnh của tam phương tứ chính.

Đào hoa cổn lãng cách: Cự môn, thái dương hai sao đồng cung, ở dần thạch sùng lộc, cung mệnh ở tuất, ngồi một mình văn khúc

Ấm ấn củng thân cách: Thân cung trước mặt của có thiên lương, thiên tướng lai xung (nhưng thân vật tọa không vong).

Liêm cư miếu vượng cách

Sinh không được phùng thì cách: Mệnh tọa không vong, phùng liêm trinh.

Tù sát cư hãm cách:

Hình tù giáp ấn cách: Mệnh có liêm, tướng, dương nhận lai gia hội. Liêm trinh (tù) cùng trời tướng (ấn) ở tử hoặc ngọ cùng thủ mệnh, có nữa dương nhận (hình) lai gia hội

Thất sát triêu đấu cách an mệnh (dần, thân), (tử, ngọ) thất sát giá trị của, gia sát điều không phải (hướng lên trời phủ, tử vi).

Thất sát hỏa dương cách

Sát Phá Lang cách: Thất sát, phá quân, tham lang tái mệnh, tài cung tam hợp phương tụ họp

Suốt đời cô bần cách: Phá quân thủ mệnh, hãm địa.

Phá hao tổn linh dương cách

Hiện lên thủy đào hoa cách: Tham lang ở tử

Tham lang và dương nhận đồng cung:

Tích kim đôi ngọc cách

Phụ bật giáp đế cách

Phụ bật củng chủ cách: Tử vi thủ mệnh, tả phụ cập hữu bật ở tam phương tứ chính hoặc cung mệnh lưỡng lân giáp mệnh

Tọa quý hướng quý cách: Mệnh an xấu giá trị thiên khôi, thiên di có thiên châm, vị tọa quý hướng quý.

Văn tinh củng mệnh cách

Văn tinh ám củng cách: Mệnh có ngôi sao may mắn, thiên, tài, quan tam mới có xương, khúc, khoa tinh triêu củng.

Kim dư phù giá cách

Đầu ngựa đái tiến cách: Kình dương ở tử ngọ cung thủ mệnh. Ngọ cung an mệnh giá trị kình dương, phía sau phải có thiên mã, tam phương vô sát thấu.

Mã thất bại vong cách: Thiên mã thất bại, (mặc dù lộc tồn xung sẽ không dụng, chủ bôn ba).

Quan ấn tượng nghênh cách

Ngửa mặt triêu đấu cách

Tả hữu giáp mệnh cách

Bảng vàng đề tên cách

Quân tử không cầm quyền cách: Tứ sát (dương, đà, hỏa, linh) thủ thân, mệnh, hãm địa.

Kình dương nhập miếu cách: Kình dương gặp cát, ở thìn, tuất, xấu, vị cung thủ mệnh, (năm sinh Thiên can yếu âm, tài năng kình dương thủ mệnh).

Dương đà giáp kị cách: Lộc tồn tọa thủ cung mệnh

Hỏa tham tọa mệnh cách

Hỏa tham cách, linh tham cách: Tham lang tọa mệnh, Hỏa Tinh đồng cung, khiếu hỏa tham cách, tham lang tọa mệnh, linh tinh đồng cung, khiếu linh tham cách

Tham hỏa tương phùng: Hai sao thủ mệnh, cư miếu, vượng nơi.

Phong lưu màu trượng: Tham lang và dương nhận đồng cung

Cô bần nửa cuộc đời cách

Tài phúc thiên không cướp cách

Kiếp không giáp mệnh cách

Tứ chính nhập mệnh cách

Linh xương đà vũ cách

Áp bá thành tính cách

Phệ da dê báo cách

Thoát tục tăng nói cách

Tuyệt xử phùng sanh cách

Nhân tài thao đao cách

Trời sinh dị chí cách

Mệnh vô chính diệu cách: Cung mệnh vô chủ tinh

Lộc quyền khoa phùng cách

Lộc mã bội ấn cách: Trước ngựa có lộc tồn, thiên tướng đồng cung.

Minh lộc ám lộc: Minh lục: Lộc tồn thủ mệnh, tam phương tứ chính vừa phùng hóa lộc. Ám lộc: Giáp năm sinh ra an mệnh ở hợi (giáp lộc ở dần, dần và hợi lục hợp, hợi là ám lộc).

Lộc phùng lưỡng sát: Lộc tọa không vong, vừa phùng thiên không, cướp.

Lượng nặng mui xe: Lộc tồn, hóa lộc tọa mệnh, gặp thiên không, cướp.

Tam kỳ gia hội cách: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ở mệnh, tài, quan tam hợp phương tụ họp

Khoa minh ám lộc: Ví dụ như giáp năm sinh ra, an mệnh ở hợi, giá trị hóa khoa tinh (giáp lộc ở dần, ám lộc ở hợi).

Khoa quyền lộc củng cách: Tam ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính, bị mệnh, thân sở hợp.

Quyền lộc sinh phùng: Hóa quyền, hóa lộc hai sao thủ mệnh.

Phong lưu khó giải cách

Mỹ nhân kế tứ cách

Dễ ly hôn kế bát cách, hình khắc phùng sát kế mười hai cách.

Đã ngoài là cổ thời điểm thuyết pháp, hôm nay có dễ ngồi tù cách, mê hoa yêu rượu cách, phi quân tử cách, tính không bình thường cách, nên nhà kề cách, cùng giải quyết cư cách, rơi phong trần cách, tốt số phối lương phu cách các loại.

8.

﹝ nhất ﹞ tốt cách cục (khoảng chừng có bốn mươi mấy loại, cận liệt ra thường gặp hai mươi mốt loại): Cách cục tên gọi chòm sao cung vị phân bố tình huống

(1) cực hướng ly minh cách tử vi (cực) tọa ngọ cung (ly)(cung mệnh) vô sát

(2) Tử Phủ đồng cung cách tử vi, Thiên phủ cùng canh giữ ở dần, thân cung

(3) cự cơ cùng lâm cách cự môn, thiên cơ cùng canh giữ ở mão, dậu cung

(4) phụ bật củng chủ cách tử vi thủ mệnh, tả phụ cập hữu bật ở tam phương tứ chính hoặc cung mệnh lưỡng lân giáp mệnh

(5) thiện ấm triều cương cách thiên cơ (thiện) cùng trời lương (ấm) ở thìn, mậu cung thủ mệnh

(6) cơ nguyệt cùng lương cách tam phương (mệnh, tài, quan tam cung vị) nội tụ họp thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương tứ sao

(7) kim xán quang huy cách

(nhật lệ trung thiên) thái dương ở ngọ cung thủ mệnh

(8) mặt trời mọc phù tang cách

(ánh sáng mặt trời Lôi môn) thái dương ở mão cung thủ mệnh

(9) nhật nguyệt đồng cung cách thái dương (nhật), Thái âm (nguyệt) đồng cung ở xấu, vị cung

(10) nhật nguyệt tịnh minh cách

(thềm son quế trì cách) cung mệnh ở xấu thiên lương tọa, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu

(11) minh châu rời bến cách cung mệnh ở vị, thiên đồng cự môn tinh đồng cung ở xấu tọa thiên di, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi

(12) nhật nguyệt bức tường cách phá quân ở tuất thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch sinh xấu, hoặc phá quân ở thìn thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch sinh vị

(13) cự nhật đồng cung cách thái dương (nhật), cự môn (cự) ở dần, thân đồng cung thủ mệnh

(14) dương lương xương lộc cách tam phương tứ chính (mệnh, tài, thiên, quan) tụ họp liễu thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn bốn sao

(15) vũ tham đồng hành cách

(nhật, nguyệt giáp mệnh cách) vũ khúc, tham lang ở xấu hoặc vị cung cùng thủ mệnh

(16) trăng sáng Thiên môn cách Thái âm (nguyệt) ở hợi cung (Thiên môn) thủ mệnh thân

(17) hỏa tham cách, linh tham cách tham lang tọa mệnh, Hỏa Tinh đồng cung, khiếu hỏa tham cách, tham lang tọa mệnh, linh tinh đồng cung, khiếu linh tham cách

(18) thạch trung tâm ẩn ngọc cách cự môn (thạch) tọa mệnh tái tử, ngọ, có hóa lộc, quyền, khoa tái cung mệnh của tam phương tứ chính

(19) tam kỳ gia hội cách hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ở mệnh, tài, quan tam hợp phương tụ họp

(20) Sát Phá Lang cách thất sát, phá quân, tham lang tái mệnh, tài cung tam hợp phương tụ họp

(21) kình dương nhập miếu cách kình dương (vừa danh dương nhận) nhập thìn hoặc tuất hoặc xấu hoặc vị thủ mệnh

﹝ nhị ﹞ phôi cách cục (rất có hai mươi loại, cận liệt ra thường gặp thập loại): Cách cục tên gọi chòm sao cung vị phân bố tình huống

(1) cực cư mão dậu cách tử vi (cực) tọa mão hoặc dậu thủ cung mệnh

(2) nhật nguyệt trái lại bối cách thái dương (nhật) ở tuất cung, Thái âm (nguyệt) ở thìn cung, cung mệnh ở thìn hoặc tuất cung

(3) lương cùng tị hợi cách

(lương mã phiêu đãng cách) thiên lương ở tị hoặc hợi thủ mệnh (thiên đồng tất ở đối cung chiếu nhập)

Thiên lương ở dần, thân, tị, hợi thủ mệnh, mệnh mã đồng cung gặp gỡ.

(4) hình tù giáp ấn cách liêm trinh (tù) cùng trời tướng (ấn) ở tử hoặc ngọ cùng thủ mệnh, tái nhập dương nhận (hình)

(5) mệnh vô chính diệu cách cung mệnh vô chủ tinh

(6) đào hoa cổn lãng cách cự môn, thái dương hai sao đồng cung, ở dần thạch sùng lộc, cung mệnh ở tuất, ngồi một mình văn khúc

(7) đầu ngựa đái kiếm cách kình dương ở tử ngọ cung thủ mệnh

(8) dương, đà giáp kị cách lộc tồn tọa thủ cung mệnh

(9) hiện lên thủy đào hoa tham lang ở tử

(10) phong lưu màu trượng tham lang và dương nhận đồng cung

Tứ hóa

Tử vi đẩu số tứ hóa

Luận tứ hóa:

Hóa là một loại động hiện tượng, kinh dịch viết: Khẽ động có bốn loại kết quả, nó là năng lượng chuyển hoán, sở dĩ vô không động đậy luận, không hỏi bất luận. Ký vấn thì thiên thùy thị tượng tiên hữu không chính xác. Hóa tinh ở cung mệnh biểu chính tâm chí biến hóa khuynh hướng, ở nó cung biểu ngoại tại nguyên nhân dẫn đến. Hóa lộc là dục vọng nhân nguyên, Hóa kị là mê cố chấp là quả.

Hóa tinh luận pháp:

Năm sinh can hóa thị tiên thiên mệnh cách cục và bẩm sinh lai, khán nghiệp lực dắt, khán thể chất khí mạnh yếu, có thể luận tiên thiên cách cục cao thấp thuộc trạng thái tĩnh.

Cung mệnh can hóa thị ngày mốt chính hành vi sở trí, là ngày mốt dựa vào chính mình nỗ lực mà phải là thấy được vận. Đại hạn cung mệnh can hóa chủ mười năm cát hung nhập chiếu xung đều xem trọng, tiểu hạn tuổi vận coi trọng xung chiếu. Vô khoa, lộc, quyền là tiên yếu dựa vào chính mình ngày mốt nỗ lực cập người khác trợ lực.

Tuổi hạn hóa thị đương niên biến hóa yếu nhập yếu cung mới có lực, ứng với sinh lưu niên muốn xem ở đâu vị mới biết hữu lực vô lực. Rất có lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời hóa các loại.

Hóa nhập yếu vị xưng là hóa nhập, lộc chủ kiếm tiền, quyền chủ thực quyền, khoa chủ quý nhân hiện, kị chủ thủ tài. Kỳ cung hóa nhập cung luận nội ngoại việc hôn nhân là phán đoán suy luận cát hung của căn cứ, kỳ hiển tượng tương ở tử vi luận học công khai của.

Hóa tinh nhận định: Hóa nhập phụ cung thì ứng nghiệm sinh phụ mẫu trưởng bối, hóa nhập huynh là cùng thế hệ hoặc huynh, hóa nhập phu thê có thể là phối ngẫu hoặc khác giới, hóa nhập tử nữ thì so với chúng ta tuổi còn nhỏ.

Đại hạn hóa thành chủ, bản mệnh hóa thành phụ. Như quyền to phùng bản kị thì quyền có thể đáng kị, tối kỵ phùng bản quyền thì quyền không sợ Hóa kị chích tăng phiền não bất túc làm hại.

Khán lưu niên dĩ năm là việc chính, đại hạn hóa thành phụ, bản mệnh hóa thành tham khảo.

Đặc biệt chú:

Giống nhau ở canh năm khoa kị luận pháp chỉ có Thiên phủ hóa khoa thiên tướng Hóa kị. Mà ở thực tế hiển tượng thì thiên đồng và Thái âm cũng hóa khoa, Thái âm cùng trời cùng cũng Hóa kị. Rất nhiều người vì thế tranh luận không ngớt nói đây là mâu thuẫn, thực tế một điểm cũng không. Chỉ cần tương dương, vũ, phủ, tướng, âm, đồng nhất khởi tịnh luận, nâm tương sẽ phát hiện chúng nó là có tác dụng, mà lại kỳ cát hung then chốt ở cùng, âm nhị khỏa tinh thượng. Chư quân vô phương thử xem.

Tứ hóa nhận định

1. Luận hóa lộc:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ tứ cửu, ngũ hành thuộc kim, vị ở tây, thu, âm đất, phúc đức chủ cát, thị bận rộn, thu hoạch, được lợi, tài lộc, thực lộc, thông minh tài nghệ, không được học biết tài nghệ, đầu nguồn hảo. Là nguyên nhân, đại diện tài, lộc giấu tài trung tâm, lộc tùy kỵ tẩu. Đều nói hóa Lộc hảo kỳ thực vị tất, kỳ ưa kị đã kiện nhập mọi người mệnh bàn động bàn chú giải trung tâm, hoan nghênh tùy thời thủ dụng.

2. Luận hóa quyền:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ nhị thất, ngũ hành thuộc hỏa, vị ở nam, hạ, viêm thượng, thế lực, không chịu thua, nắm quyền tranh chấp, có tài hoa thành công tựu, có khả năng, nỗ lực phấn đấu là lửa đặc tính, tốt đẹp sĩ diện, cố chấp, tiêu xài, tăng giá trị tài sản, ngoại lai thương tổn như điệt, bị phỏng, bệnh cấp tính, đại quyền sanh sát, hóa quyền dĩ miếu hãm sản sinh rất lớn sai biệt, kỳ cát hung có thể dựa vào đến đây phán đoán.

3. Luận hóa khoa:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ tam bát, ngũ hành thuộc mộc, vị ở đông, xuân, dương mộc, là ngày mốt học biết của học vấn, chủ bác học vừa học liền biết, sinh tài thị không nhiều lắm, nên xí hoa làm việc có kế hoạch, phần kết mực, danh tiếng, hảo công văn, tin tức tin tức. Nhất khoa hóa nhị kị nhân thủy sinh mộc, ba mươi lăm tuổi trước nhân ấm ta, sau này yếu ấm người khác bằng không giảm phúc đức, chủ thái độ làm người hảo ở chung.

4. Luận Hóa kị:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ nhất lục, ngũ hành thuộc thủy, vị ở bắc, đông, dương thủy, hóa kỵ năm sinh là nghiệp lực, cung mệnh can kị là tự tìm, tuổi hạn can kị là vận thế. Kị là cảnh báo báo cho tác dụng, thị biến động bất an, chuyển cơ, được mất, tự ti, lục thân hình khắc, quan phi, không được thuận, thua thiệt, vô lộc, tử vong. Quyết định rời đi thì có hoàn toàn lương. Chủ lộc mỏng giá trị quan chênh lệch đại. Hóa kị không nhất định bất hảo, muốn xem nhập sinh ở đâu cung ở đâu tinh đất ở đâu ngũ hành hoặc miếu hãm tài năng định kỳ cũng không phải.

Mười ba loại kị chú giải:

Bắn ra kị:

Chảy ra kị. Xung ở đâu hà sở thất.

Thủy mệnh kị:

Nên tiền lương giai cấp. Ăn ý không thích hợp.

Xuôi dòng kị:

Hóa kỵ nhập đối cung ở ngoài gọi chung nước chảy kị.

Hỗ xung kị:

Dễ khởi xung đột.

Lộc lai kị:

Quan tâm chỉ là so sánh hội khóe miệng.

Kị lai kị:

Nha hoàn nha, ác lai ác hoàn.

Trái lại cung kị:

Ngoài ý muốn tai nạn rủi ro hoặc sự nghiệp thất bại.

Sách mã kị:

Kị rơi tứ mã địa chủ dễ bôn ba lao lực.

Tứ khố kị:

Kho kị chủ so sánh khổ cực lao lực bôn ba.

Tuyệt mệnh kị:

Đại hạn hoặc lưu niên đi tới cai cung vị thì yếu đặc biệt chú ý.

Tiến mã kị:

Chủ tai hoạ.

Thối mã kị:

Chủ tai hoạ.

Nghịch thủy kị:

Chủ hoành phát.

(nhất) chủ tinh tứ hóa:

Thiên can dồn hóa có hóa thì có biến hóa, là tiền căn hậu quả là Lộc khởi Lộc diệt thủy chung. Tùy thời thiên không mà hóa, nhân sinh có thể giải trừ ý này chuyện gì bất năng giải trừ ư. Thiên can tứ hóa biểu.

Tứ hóa biểu:

Can hóa, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị,

Giáp can, liêm trinh, phá quân, vũ khúc, thái dương,

Ất can, thiên cơ, thiên lương, tử vi, Thái âm,

Bính can, thiên đồng, thiên cơ, văn xương, liêm trinh,

Đinh can, Thái âm, thiên đồng, thiên cơ, cự môn,

Mậu can, tham lang, Thái âm, hữu bật, thiên cơ,

Kỷ, vũ khúc, tham lang, thiên lương, văn khúc,

Canh can, thái dương, vũ khúc, Thiên phủ, thiên tướng,

Tân can, cự môn, thái dương, văn khúc, văn xương,

Nhâm can, thiên lương, tử vi, tả phụ, vũ khúc,

Quý can, phá quân, cự môn, Thái âm, tham lang,

Tứ hóa va chạm:

1. Lộc quyền:

Chủ phong phú, hoành phát tài đa, cát tường, danh lợi song thu vào, luận nhân duyên đào hoa hai người đã ngoài.

2. Lộc khoa:

Danh dương nhân tài cán thu lợi, danh lợi song thu vào, nhân danh được lợi. Văn người qua đường tiêu chuẩn cao, là sư hạng người nhân vật.

3. Lộc kị:

Biến hóa đại, thì hảo thì phôi, dĩ song kị luận.

4. Quyền khoa:

Có chuyên nghiệp kỹ năng, chủ sẽ không bảo thủ, cách cục cao là kỹ sư loại.

5. Quyền kị:

Chuyện phát sinh khá, hảo tranh, cãi chày cãi cối, không nói để ý, giải trừ kị dùng võ lực, cho nên rất nhanh thật xấu không nhất định. Lai đi vội vàng thiên ý cũng.

6. Khoa kị:

Chuyện phát sinh so sánh mạn, kéo dài bất định, dụng văn giải trừ kị, hóa kỵ nhập tất có bất hảo chỗ, vô pháp toàn bộ giải hết, Bản cung lợi hại xung cung hơi nhẹ.

7. Lộc quyền khoa:

Ưa chiếu đối cung nhập cũng hảo.

8. Lộc quyền kị:

Kị đại.

9. Quyền khoa kị:

Quyền đại.

10. Lộc khoa kị:

Kị đại.

11. Song lộc, song quyền, song khoa, song kị, thị nặng thêm cũng.

12. Hóa kỵ nhập xung đối cung, lộc kị đối cung song kị luận.

Thái cực vị lập cực luận pháp:

Cung di động thay đổi vị:

Dựa vào đại hạn hoặc lưu niên, nguyệt, nhật, thì tương cung mệnh sai vị sau khi, cái khác cung vị thuận thôi của. Có thể nhìn ra nơi phát ra cập thuộc sở hữu. Xưng là động bàn, bổn trạm thực đã là nâm giải thích được rồi, chỉ cần là quanh năm hội viên nâm đều có thể kêu lên lưu niên, nguyệt, nhật chú giải. Muốn vào tài, muốn tham gia cuộc thi, tưởng ứng với trưng các loại, vô phương tham khảo một chút.

Sao Tứ hóa tốc tra biểu:

Năm can tứ hóa giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Hóa lộc liêm cơ cùng âm tham vũ dương cự lương phá

Hóa quyền phá lương cơ cùng âm tham vũ dương tử cự

Hóa khoa vũ tử xương cơ bật lương âm khúc tả âm

Hóa kị dương âm liêm cự cơ khúc cùng xương vũ tham

Trở lên bảng là thập Thiên can đưa tới sao Tứ hóa, mỗi một Thiên can các hữu tư hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc Hóa kị tinh thần.

Ví dụ như: Dân quốc 53 năm sinh nhân “Giáp thìn năm”, kỳ năm sinh Thiên can tất dẫn động liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị. Còn đây là bản năm sinh dẫn động tứ hóa.

Đến nỗi lưu niên tứ hóa, ví dụ như năm nay 86 năm “Đinh Sửu năm”, tất dẫn động lưu niên Thiên can, có thể dùng Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị.

Sao Tứ hóa giới thiệu vắn tắt:

Sao Tứ hóa có thể bay nhập đối cung, trực tiếp tạo thành ảnh hưởng, ảnh hưởng bỉ chủ tinh còn lớn hơn.

Hóa lộc biểu thị thực lộc, chủ phúc.

Hóa quyền biểu thị quyền thế, địa vị, danh vọng, chủ lộc.

Hóa khoa biểu thị khoa cử, biểu dương, xinh đẹp, chủ thọ.

Hóa kị biểu thị không được thuận lợi, bận rộn, hư công.

Sao Tứ hóa là tử vi đẩu số của “Mệnh lý chung kết người” .

Giáp năm can:

Liêm trinh hóa lộc: Ngũ quỷ vận chuyển, cố chấp nỗ lực có thu hoạch.

Phá quân hóa quyền: Đe dọa danh vọng, vòi nước lão đại, cai năm dễ có địa chấn.

Vũ khúc hóa khoa: Quản lý tài sản năng lực cường.

Thái dương Hóa kị: Thị lực soa, và phụ vô duyên, phạm Hỏa Tinh, sự nghiệp không được thuận, nữ dễ đồng tính luyến ái.

Ất năm can:

Thiên cơ hóa lộc: Bày mưu nghĩ kế, đầu tư sẽ thành, khai triển huyền học so sánh thuận lợi.

Thiên lương hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, hảo chủ quản ngẩng đầu.

Tử vi hóa khoa: Cường hóa tử vi tính chất đặc biệt.

Thái âm Hóa kị: Và mẫu vô duyên, dễ phùng tiểu nhân, âm trạch dễ có chuyện, nam dễ đồng tính luyến ái.

Bính năm can:

Thiên đồng hóa lộc: Hơi mập, lạc quan, dĩ thân hợp lực bang trợ thu lợi.

Thiên cơ hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, trí mưu song toàn.

Văn xương hóa khoa: Thi vận điều kiện tốt nhất, văn học rèn luyện hàng ngày cao.

Liêm trinh Hóa kị: Dễ phạm tiểu nhân, đào hoa sát.

Năm đinh can:

Thái âm hóa lộc: Có nữ nhân duyên, và mẹ con duyên tốt.

Thiên đồng hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, nhân khí tràn đầy.

Thiên cơ hóa khoa: Đột hiển tài năng, phụ tá giữa đường.

Cự môn Hóa kị: Dễ có khẩu thiệt quan phi, lưu ý miệng nghiệp, gìn giữ cái đã có là thượng, không thích hợp tảo hôn.

Mậu năm can:

Tham lang hóa lộc: Thiên tài vận cường, khác giới duyên cũng không thác.

Thái âm hóa quyền: Tích tài làm giàu, nữ nhân nắm quyền.

Hữu bật hóa khoa: Đi dị lộ công danh, phụ tá danh vọng.

Thiên cơ Hóa kị: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không thích hợp ăn ý, không thích hợp tảo hôn.

Kỷ năm can:

Vũ khúc hóa lộc: Tài tinh hóa lộc hay nhất, nên kinh thương, vũ thị.

Tham lang hóa quyền: Thiên tài nắm giữ ấn soái, chủ nghĩa công lợi nặng hơn.

Thiên lương hóa khoa: Ngũ thuật huyền học danh vọng.

Văn khúc Hóa kị: Khuê trung tâm bất hoà, dễ có quan phi, công văn vấn đề, lưu ý khẩu thiệt.

Canh năm can:

Thái dương hóa lộc: Có nam nhân duyên, và phụ tử duyên sâu, sự nghiệp khai triển thuận lợi.

Vũ khúc hóa quyền: Kinh thương thành công, quản lý tài sản năng lực cường.

Thái âm hóa khoa: Dễ có nữ tính quý nhân, mẫu, thê, nữ mỹ.

Thiên đồng Hóa kị: Nhân tế bất hoà, tính trẻ con đánh mất.

Tân năm can:

Cự môn hóa lộc: Mở miệng sai ai ra trình diện tài, thuyền lớn hợp nhau.

Thái dương hóa quyền: Nam nhân nắm quyền, sự nghiệp khai triển đại.

Văn khúc hóa khoa: Diễn nghệ sự nghiệp thịnh vượng.

Văn xương Hóa kị: Thi vận soa, công văn dễ xảy ra vấn đề, bản thân yếu.

Nhâm năm can:

Thiên lương hóa lộc: Phòng địa sản vận thế thuận lợi, nghề phục vụ khai triển THUẬN.

Tử vi hóa quyền: Tử vi tinh tính chất đặc biệt lại thêm cường.

Tả phụ hóa khoa: Đột hiển tài năng, phụ tá giữa đường.

Vũ khúc Hóa kị: Tài tinh Hóa kị tổn hại tài, độc thủ thiên không khuê.

Quý năm can:

Phá quân hóa lộc: Có cường đại khai triển lực.

Cự môn hóa quyền: Sự nghiệp đại thành.

Thái âm hóa khoa: Dễ có nữ quý nhân, mẫu, thê, nữ mỹ.

Tham lang Hóa kị: Ham nhiều tất bại, tránh cho sắc nan.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

學習的步驟

 (一)須了解的基本概念:

 ●天干與地支

 ○十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

 ○十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

 ●五行生剋制化

 ○五行相生:金生水、水生木、木生火、火生土、土生金

 ○五行相剋:金剋木、木剋土、土剋水、水剋火、火剋金

 ●排盤(最簡單,一天就會):坊間已有無數的紫微斗數排盤書籍,任何一本都行。(黑貓白貓,只要能抓到老鼠就是好貓)

 ●十二宮的定義與實際應用

 ○命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、遷移宮、奴僕宮(朋友宮)、官祿宮(事業宮)、田宅宮、福德宮、父母宮等十二個宮位以逆時鐘方向來排列,實際應用容往後再詳細分析。

 ●星性:將以具體並形象化等較容易理解的方式來幫助記憶。

 ●宮與星之間的相互關係

 ●星與星之間的相互觀係

 ●格局

 ●四化星的應用:化祿、化權、化科、化忌的解析。

 ●命盤與實際生活相配合(最困難,但這也是紫微教室的終極目標)

 基本上,我所列的這些基本概念在坊間的大部份紫微斗數書籍裡都應該有提到,只是我將以不同的表達方式,活用這些最基本也最重要的原則。

(二)紫微斗數斗數學習的流程圖: 斗數歷史 → 天干 → 地支 → 十二宮定位 → 排盤原理 → 斗數星性 → 斗數格局 → 斗數四化 → 實際應用

十二宮

 紫微斗數的結構,除了星系以及吉曜、凶曜之外,最重要的環節在於十二宮。

 所謂十二宮,是命宮、父母宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、遷移宮、奴僕宮、事業宮、福德宮、田宅宮。前五宮屬於家庭關係,後七宮主要屬於社會關係。其中六個宮位與感情有關,稱為六親宮,即命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、僕役宮、父母宮;另外六個宮位與感情無關,稱為非六親宮,即財帛宮、疾厄宮、遷移宮、事業宮、田宅宮、福德宮。

也就是說,先根據人的出生年月日時,將十二宮的位置排定,然後依照公式,將各系星曜以及雜曜推算出在那一垣,便知某宮有些甚麼星曜,然後據之以論斷吉凶,以及各種人事變化。

命宮所主,為人的容貌、性格、才能,以及一生的成敗關鍵,以及對父母、子女、夫妻、兄弟、朋友間的關係。

父母宮所主,為父母對自己的影響,有無益蔭,抑或反而有損,父母與自己間的感情如何,以至父母方面的親友對自己的影響。

兄弟宮所主,為兄弟與自己的關係,有助力抑無助力,或甚至對自己有害;感情厚薄親疏如何。以至兄弟方面的朋友對自己的影響。

夫妻宮表示夫妻間的關係是否和諧,性格是否相投,以及有無生離死別的情況。

子女宮主要表示生殖力的強弱,以及子女與自己的緣份厚薄。

財帛宮主財富多寡,易得抑或難得,善於理財還是不善於理財,其人喜正道求財,抑或專喜發橫財等等對財富的態度。

疾厄宮主人的體魄特徵易於患何種病患。

遷移宮主人的活動能力強弱。

奴僕宮主自己與部屬之間的關係,服眾抑或不服眾。

事業宮主自己與上司及事業夥伴間的關係,以及適宜從事何種職業。

福德宮表示生活享受的品味,以及物質生活的優劣。

田宅宮表示置業的能力。

大限流年與宮位哲學

大限起法:

以局數而定。

水二局自命宮起二到十一歲。

木三局自命宮起三到十二歲。

金四局自命宮起四到十三歲。

土五局自命宮起五到十四歲。

火六局自命宮起六到十五歲。

陽男陰女自命宮順行,陰男陽女自命宮逆行。

大運四化即以大運命宮所在宮位之天干來定。 

流年看法:

先找出該流年地支。以流年地支微流年命宮宮位所在。今年戊寅年,流年命盤皆在寅宮。

流年年干定流年四化。 以生年與大運流年的星球碰撞以及移宮換位,加上四化飛星即可論斷。 

命宮與遷移宮的宮位哲學:

命宮表示現在、本地、本身的特質。遷移宮表示未來、外地,他人對自己的看法。 命宮比遷移宮好,則適合在本地發展。遷移宮比命宮好,則適合在外地發展。 命宮、遷移宮化忌本身未必有危險,但是會很忙碌,不能閒下來。 

兄弟宮與僕役宮的宮位哲學:

兄弟宮表示兄弟姊妹與自己的關係。僕役宮表示自己與朋友的關係。兄弟宮是早期人際關係的基礎,僕役宮則為人際關係的開展結果。 兄弟宮與僕役宮好,與母親緣深。

夫妻宮與官祿宮的宮位哲學:

夫妻宮表示配偶特質,以及自己與配偶的關係。 官祿宮表示自己的事業,也表示別人對配偶的看法。 夫妻感情不好,事業至少毀了一半。 夫妻宮化權,則蔭夫事業。 

子女宮與田宅宮的宮位哲學:

子女宮表示子女特質,也可以看夫妻「恩愛」關係。 田宅宮表示不動產狀況。 以離婚來看,子女宮化忌的機率可能比夫妻宮化忌還高。 好陽宅出好子孫。 陰宅決定子孫性格。田宅宮有陰煞,考慮重置祖墳。 

財帛宮與福德宮的宮位哲學:

財帛宮可以看財運,以及物質生活。 福德宮看前世修為,以及精神生活。 福德宮可以表示內心所想。比方說武曲坐福德,往往表示「哈財」。 前世之修行,今生之所得。 福德宮表示別人對本人物質能力的看法。

疾厄宮與父母宮的宮位哲學: 疾厄宮表示自己的身體狀況,以及吉凶禍福。 父母宮表示父母與自己的關係,尤其是父親。 父母宮也表示文書。 父親生病,考試不會好。 疾病以及體質多為遺傳。

十二宫相关事项

命宮

看一個人的個性,脾氣 、性情、特質、身上的特徵由命宮來看。

看個性可參考下述宮位:

一、命宮。

二、福德宮(潛意識)。

三、身宮。

四、參考遷移宮。

看長相可參考下述宮位:

一、命宮。

二、福德宮(潛意識)。

三、身宮。亦可看身體的疾病。

業障病:看福德宮。

兄弟宫

一、看你與兄弟間的感情是否融洽。

二、看你與兄弟間彼此相處態度。

三、看你與兄弟間緣分是否濃厚。

四、看你與兄弟姊妹間的未來成就。

五、他們的個性。

夫妻宫

一、你對感情的態度。

二、夫妻間的對應關係。

三、與配偶的緣分。

四、你對配偶的態度。(最主要)〝對方〞對你的態度要看官祿宮。

***夫妻有共運之氣,要判斷夫妻是否會離婚,要看對方的夫妻宮是否有此氣。

子女宫

一、子女的個性、特性。

二、與子女的緣分。

三、對子女的態度。若再看你子女的父母宮會更仔細。亦可由此看夫妻間的性生活。

天喜所在的宮位(天喜宮),看夫妻間的性行為、生小孩、結婚等事。

仆役宫

一、交往朋友的層次。(是達官貴人呢?或是販夫走卒?)

二、與朋友的對應關係、緣分。

三、朋友對你是否有傷害。

四、員工、部屬(如果你是老闆)。

父母宫

一、看父母之間的對應關係、個性、特質。

二、你和父母之間的對應關係。

三、和父母之間的緣分。

=========================

以上为六亲宫,以下六宫与感情无关,所以是非六亲宫。

财帛宫

一、一生進財順不順。

二、金額大小。

三、財進來快慢(怎麼進來?有無曲折?中途是否有變?)。

疾病宫

一、疾病災難的來源。

二、配合命宮、身宮、福德宮可看一生最困擾你、最苦惱你的事情(煩惱的來源)。

迁移宫

一、出外的際遇。

二、遭遇的人、事物(不論你認識不認識)。

三、出外會遇到的任何情況。

四、在外的交通狀況。

五、人際關係(人緣的好壞、是否有人緣)。

官禄宫

一、自己與上司及事業夥伴間的關係

二、以及適宜從事何種職業。

三、事业旺衰的可能走向。

田宅宫

一、住家的環境。

二、家中的擺設、裝潢。

三、在家的情況。

四、看什麼時候適合買房子?會不會有?怎麼來的?

從古至今,從八字到紫微斗數,〝田宅宮〞一直都有「財庫」的說法。

在紫微斗數中的財庫是指大限中的「田宅宮」而言,為什麼要專指大限中的田宅宮呢?因為財富的累積或消耗通常要經過一段時間,所以十年是一個很好的時間。

就先天的田宅宮來說有家宅與不動產方面的解釋,如果田宅宮組合好屬旺吉,當然就有置產的可能,如果組合不好那就沒有了。

當然最重要的就是你自己的意願了,如果你的財庫旺盛,有閒錢置產,而你又有意願當然就適合買房子,只是並非每個財庫旺的人都會願意置產,因為在財物分配(支配)上原本就是一種選擇,就命理上來說當然不能硬性規定,不過在買房子之前看田宅宮這是應該不會錯的。

 

福德宫

一、看你的祖德是否庇蔭。

二、看你的潛意識個性。

三、看你的財源。主星特质

星性

 紫微斗數包括了北斗及南斗兩組星群:

(1)北斗星群:紫微星、天機星、太陽星、武曲星、天同星、廉貞星等六顆甲級主星。

(2)南斗星群:天府星、太陰星、貪狼星、巨門星、天相星、天梁星、七殺星、破軍星等八顆甲級主星。

 合計主星共有十四顆,且各星之間有其內蘊之五行特性, 其中大部分具有水的特質。

以下為整理的水星資料,並以假想之刻度尺來度量其相對之水流速﹝並非正確值﹞。

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

破軍———————–

貪狼——————

廉貞————–

太陰———-

天相——–

巨門——

天同—-

 破軍: 爆破力十足的星,主動積極力強,可以具衝擊性的瀑布水流代表之。

‧貪狼: 積極性強,反應速度快,但比破軍多了一點慧黠,可以山澗水流代表之。

‧廉貞: 表面看似平穩,其實內心暗潮洶湧,可以大瀑布之前的水面水流代表之。

‧太陰: 緩緩流動,時快時慢,但變化幅度不大,可以江河之水流表之。

‧天相: 流速比江河更慢,動作更溫吞,可以小溪的水流表之。

‧天同: 流速極慢,天同屬福星,也叫懶惰星,可以小水溝的水流表之。

‧巨門: 巨門的特色是「暗」,流速亦慢,可以「加蓋」的小水溝水流表之

七吉星與六煞星

七吉星指的是文昌、文曲、左輔、右弼、天魁、天鉞、祿存。

六煞星指的是羊刃、陀羅、火星、鈴星、天空、地劫。

文昌文曲:

相同特質:

清純桃花。

有利於科舉,文昌比文曲要明顯。

無主星則早年艱苦,中晚年吉祥。

要注意經商的票據問題,化忌尤甚。

昌曲同宮,允文允武。

古書謂昌曲同宮女命淫蕩,不可用於目前的時代背景。

逢廉貞容易成為公務人員。

相異特質:

文昌重文書,文曲重口才。

文昌容易成為文學家,文曲容易成為藝術家。

文昌的感情表達喜歡用情書,情書滿天飛,看到人家就想追。

文曲的感情表達更加羅曼蒂克,甜言蜜語,風花雪月。

文昌化忌容易有生命危險,拜文昌帝君可制化。

文曲化忌容易有婚姻問題,拜觀世音菩薩可制化。

左輔右弼:

相同特質:

均無自主性,像小木偶皮諾丘一般。

對過往感情仍時常銘記在心,倩影時常浮現腦海,重情惜情。

熱心,自助助人,甚至會有點雞婆。

落夫妻宮,配偶容易有婚外情,輔弼最大缺點。

孤星遇煞星,助紂為虐。

人緣好,適任外交官。

獨坐命宮無主星,宜重拜養父母。

相異特質:左輔屬陽,右弼屬陰,除此之外沒有什麼不同。

天魁天鉞:

相同特質:

貴人星。魁者鬼也,鉞者業也,為前世業力及果報。

均有利於科舉,以天魁較強。

逢凶化吉,消災解厄,萬事順遂。

貴氣重,小孩不好帶。

具有俠義之風。

風流,惹禍桃花,易惹情劫,外遇對象一般較年長。

相異特質:

天魁為男性,天乙貴人,白天出生靈動力較強。

天鉞為女性,玉堂貴人,夜晚出生靈動力較強。

天魁對陽年干更加有利,天鉞則對應陰年干,但大致都不錯。

祿存星:

超越四化,為最終的收穫所在。

四化做前,祿存做結。

獨坐則晚發,旁有羊陀夾制,發達較晚。

擎羊陀羅:

相同特質:

好事多磨,事不易成。

武器、暴戾的象徵。

適合在軍警界、黑白兩道、律師方面發展,江湖星。

有正義感。

相異特質:

擎羊急,陀螺緩。

擎羊容易有肢體刑傷,也比較容易留傷疤。

陀羅容易有慢性疾病,不易根治。

擎羊沉不住氣,陀羅缺臨門一腳。

火星鈴星:

相同特質:

艷麗,明亮耀眼,野性美。

暴戾的象徵。

獨坐命宮,宜重拜父母。

適合電子或是五金行業。

丹田夠力,生命力強,適合大眾傳播。

相異特質:

火星易犯尖煞、燒傷。

鈴星容易有肢體刑傷。

鈴星比火星更剛烈。

地劫天空: 相同特性:

與宗教有緣。

一切化成空,故容易遁入空門。

氣數受困,改風水,練氣功,讀了凡四訓。

六親緣薄。

一生起伏大。

相異特性:

地劫坐命,如半天折翅;天空坐命,如浪裡行船。

地劫是物質上的空亡,主明爭。

天空是精神上的空亡,主暗鬥。

天空比地劫更具有宗教性。

地劫容易有物質上的劫數,天空則常有空虛煩惱,想不開。

其他星曜

祿存星

北斗三星,五行屬己陰土。管食祿貴氣、掌理壽基。是災害解厄制化之星、是錦上添花之星。忌單守因沒的施力也。隨主星旺弱,解破軍巨門之凶,居其它宮有制化解厄之效但忌沖破。

為人善機變、多學多能,如果火鈴沖破乃巧藝之人。

 

五行:土

星性:

己土〝陰土〞,孤星,化氣為貴,財星,主祿食,解厄也是一顆貴人星。

又叫得物星,就事情來說表示一定會發生或是得到。

是財星,宜入命、財宮位。

代表人物:

特質:

祿存入財帛宮得財。

祿存入夫妻宮得感情。

祿存星在命宮的現象

祿存坐命宮的你–表示你是屬於薪水階級的人,而非企業家型的人。

你的一生衣食不缺,不愁吃穿。(但是不代表你有錢,因為不愁吃穿不代表富有)

你的一生比較容易會被別人欺負,容易孤獨無依,個性上會較為孤僻,你很重視金錢,祿存星若獨坐,在你的命宮表示你會更重視每一筆錢財。

祿存星:

超越四化,為最終的收穫所在。

四化做前,祿存做結。

獨坐則晚發,旁有羊陀夾制,發達較晚。

天姚星

天姚屬陰癸水,主風情、為桃花、愛慕、風流、好淫、痴情、秀才、口才好。廟在卯酉戍亥宮,入於身宮處事圓滑會察言觀色,知進退有計謀,喜風月場所,為人幽默優雅,人緣好喜聊天。

五行:水

星性:

癸水,中斗星,化氣為桃花,主風流,色驪黃。

玄媧星,早熟、風騷、風雅幽默、聰明、反應靈敏、人緣佳、好聊天、對藝術歌舞有特殊之天份、玩世不恭、好飲、遊戲人間、喜交際。

代表人物:

特質:

它是一顆喜訊星亦是一顆桃花星。

桃花之意,但須配合其他花星。

天姚星在命宮的現象

如果你是女生而天姚星在命宮表示你的談吐、容貌花俏動人,騷勁十足,喜歡打扮並且搔首弄姿,只是在外面總是愛的不追,追的不愛。

如果你是男生而天姚星在命宮表示你為獵豔高手,是個花心大蘿蔔,喜歡到處拈花惹草,玩世不恭。

天姚星在命宮的你總是臉上表情很豐富,眼睛會說話喔,你善於察言觀色,也善於模仿,應對機智慾,能哭能笑。

天姚星:

下陰之水旺盛,精力充沛。

桃花百分百,招手成親。

情感豐富,情慾重。

天刑星

天刑五行屬陽火,屬狗,廟寅卯酉戍宮曰天喜有權威。主醫藥,於人帶點孤傲主有才幹,軍警屬之。行事會執行到底,保持原則故示多勞碌,看似不易接近實心地很好與宗教有緣。於疾厄宮主幼年宜注意手足傷殘、小兒痳痺、腦炎後遺症等。旺地主大權在握。

五行:火

星性:

陽火(丙),中斗星,化氣為孤,主孤剋,色赤。

業力星,與僧道有關,為人個性剛直,對法律、命理、醫術、佛緣有特殊愛好。

代表人物:

特質:

它是一顆傷害星、是非星、災禍星。

傷害方面:泛指一切災難痛苦,是非刑傷,一切的官司牢獄之災及官訟。

天刑星在命宮的現象

天刑坐命的你其實叛逆性很強,小時候非常愛唱反調,然後自己也不自覺,反正就是愛唱反調皮,常會有被父母打的很慘的現象。

如果你是女生而有廉貞星+破軍星+天刑星在命宮–小心被別人強迫性破身,如果行運走到這種組合又碰上陰喪星、傷害星、凶暴星表示你可能會有被強姦之現象。

 

天刑星:

通仙佛界,六大神通。

易犯官非訴訟。

坐疾厄宮容易有開刀或是肢體刑傷的事件產生。

落哪一宮,哪一宮刑剋重。

陰煞星

五行:火

星性:它是一顆暗星、亦指〝暗計〞、〝小人〞。

代表人物:

特質: 具邪祟之氣,有〝暗藏、晦暗不明、潛伏、骯髒〞之意。

陰煞星在命宮的現象

陰煞星坐命的你–表示你的層次不算太高、比較是屬於中下階層的你比較容易會鬱鬱寡歡,個性是非常的不服輸,而且敏感、多疑、好忌妒。

你比較容易察覺到別人的心思及計謀。

你比較容易常常莫名其妙的情緒低落,至於是什麼原因自己也不清楚,反正就是會無淵無故的情緒不好。

你本身會不太愛洗澡、比較不重視自己的清潔。

陰煞星:

通鬼界,陰陽眼。

業障重,小孩容易受驚。

落疾厄宮容易有業障疾病,如癌症、精神異常、附靈等等。

落田宅宮,陽宅犯陰,神位、水法出問題。

落哪一宮,哪一宮容易出事。

天馬星

天馬五行屬陽丙火,旺寅申,平巳亥,主好動,宜否看主星及三方四正加會之星而論斷。單守逢惡煞凶死於外地。

於疾病主流行性病,男易遺漏,女性得之主容易月事不順調。

五行:火

星性:

丙火,財星,主驛馬,遷動,司祿。

代表人物:

特質:

喜祿存。忌天刑、火、鈴、殺、破、狼遇之不吉。

強調〝馬〞字,故有奴性,有快速、加速之意。

天馬若遇吉星則越吉,遇兇星則更兇。

天馬星在命宮的現象

天馬星坐命宮的你–表示你的個性好動坐不住,沒有定性、比較活潑、喜歡往外面跑,就算你在家裡面也是喜歡到處走動,反正你就是靜不下來,缺乏耐性。

你需要別人來鞭策你,否則難成大事。

如果你命宮中天馬星遇上天空星則表示天馬行空,你一輩子注定會飄蕩,而且沒有目標。

天馬星

解神星

逢災有救可解凶厄,最喜歡龍鳳同夾府相貳星,有排解陰煞的能力,示有好發展。在子寅卯辰午戌為廟。

五行:火

星性:

為天生的醫藥星,又叫〝天醫貴人〞,當醫生最好命宮有此星(會成為良醫)。

代表人物:

特質:

有解開、解除、和解、化解、瀉的意思。

天梁+解神—最好的醫生組合。

解神星在命宮的現象

解神星坐命宮的你—表示你此一生之中容易逢凶化吉。

你很喜歡幫助別人,喜歡當和事佬。

雖然可以逢凶化吉但是當你遇到吉事的事後也會被它解掉一部份。

如果在你的命宮中有這樣的組合出現天喜宮+解神、天空、巨門(任一即可)–小心你會有下述的情形發生,你的姻緣容易流失、並且感情得來不易、最糟糕的是你的性能力比較弱。

 

天刑、陰煞皆為通靈星,與業障有關。

年系支星系

孤辰星

陽火,個性有點固執孤僻心理想法不是很健全,所以不宜入於父母宮容易造成親人緣薄遲婚或聚少離多等等。

五行:火

星性:

孤辰在五行之中為〝陽火〞、強調〝孤〞字、指唯一獨一無二。

寡宿在五行之中為〝陰火〞、強調〝寡〞字、指〝少數中的少數〞。

代表人物:

孤辰星、寡宿星的特質:

孤、寡有很強勢的意思,在人群之中為佼佼者,有〝獨占鰲頭〞之意。

孤辰星、寡宿星在命宮的現象

孤寡坐命宮的你–你的自我意識非常強,主觀意識也很強,你比較孤傲,即使你沒有這個意思,默默的坐在一旁都會表現出很強的孤傲氣,所以你常常覺得孤單,會有高處不勝寒的感覺,你不喜歡被約束,在工作領域中會是一位佼佼者。

 

寡宿星

陰火,個性有點孤獨不近人情容易自以為是,故親緣薄弱,不宜坐命宮、福德宮或夫妻宮,主自視高外表有傲氣其實內心滿脆弱的。

五行:火

星性:

孤辰在五行之中為〝陽火〞、強調〝孤〞字、指唯一獨一無二。

寡宿在五行之中為〝陰火〞、強調〝寡〞字、指〝少數中的少數〞。

代表人物:

孤辰星、寡宿星的特質:

孤、寡有很強勢的意思,在人群之中為佼佼者,有〝獨占鰲頭〞之意。

孤辰星、寡宿星在命宮的現象

孤寡坐命宮的你–你的自我意識非常強,主觀意識也很強,你比較孤傲,即使你沒有這個意思,默默的坐在一旁都會表現出很強的孤傲氣,所以你常常覺得孤單,會有高處不勝寒的感覺,你不喜歡被約束,在工作領域中會是一位佼佼者。

 

破碎星 凡事反覆容易坐立不安,做事將成又生風波致破,主少成多敗,不喜歡坐命宮、福德宮、財帛宮等會削減財力,暗損耗主不全,不如想像中的富足。

五行:水

星性:

在五行之中屬〝陰水〞、強調〝殘破不全〞。

代表人物:

特質:

入命者或行運走到,做事常常功敗垂成,常常只差臨門一腳,事情無法稱心如意。

破碎星在命宮的現象

破碎坐命宮的你–你有時會有消極或毀滅的思想,生氣時會摔東西,砸東西,損壞物品。

你小時候讀書會有撕破書本或喜歡撕紙的現象,吃東西時會把大塊的東西切成一小塊來吃。

你會有〝寧為玉碎、不為瓦全〞的觀念。

 

天才星 天才星

陰水,輔天機之功主有才藝聰明機智,有正義感心地仁慈,但神經恐較衰弱。入命必有某種天份才能,加煞乃英雄無用武之地,逢伏兵有理說不清謀事難成。

五行:

星性:

 

代表人物:

特質:

在五行之中屬〝陰水〞、是一顆〝智慧星〞。

在此指〝聰明才智〞、〝智商〞、可輔佐天機星,喜歡與天機星同宮。

天才星在命宮的現象

天才坐命宮的你–表示你很有才藝,而且聰敏、機警、敏感、具有正義感而且仁慈。

你在疾病方面容易腦神經衰弱或腎虧。

 

天壽星 陽土,輔天同之功主為人勤奮溫和忠厚,故主有高壽,逢病危能再延示有救,凡事吉利,逢坐命有化煞解難之力量。

五行:土

星性:

五行之中屬〝陽土〞,是一顆〝長壽星〞。

代表人物:

特質:

可輔佐天梁星及天同星,獨坐命宮較無力量。

天壽星在命宮的現象

天壽坐命的你–表示你的個性忠厚,溫和,有高壽(長壽)的現象。

如果天壽星與天梁星或天同星在你的命宮同宮則可將這二顆星的力量發揮到極至。

 

天哭星 陽火,助巨門之凶,於人個性有點孤僻,示會較勞碌,如果主星吉反而容易出名,加煞星多則恐有破敗,或會到天虛則有傷心或喪事等。

五行:火

星性:

 

代表人物:

特質:

天哭、屬陽火,強調哭、憂傷、傷心、哭喪。

天哭星在命(身)宮的現象

個性較孤僻,愛哭,喜歡庸人自擾之,如果星星是吉星,則表情較嚴肅,如果主星不好(如巨門、太陰)就是標準的苦瓜臉,哭喪臉

若與巨門同宮,則助巨門之凶在丑、卯、申三地坐命,若無其他煞星、刑傷星出現,這種人只是比較沒有笑容,若與巨門同宮,則一定會遇到令其傷心落淚之事勞碌命、若行運走到再加陰傷星,則表示家中會遇到喪事,若只有天哭而沒有陰喪星,表示你有挫敗或傷心的事入六親宮,表示與六親會有憂傷之事。

天虛星 天虛星

陰火,助破軍之凶,於人個性較好大喜功不實際,稱之華而不實也,親人少助力,如果與破軍巨門煞星等加在一起,則到處不利。

五行:火

星性:

 

代表人物:

特質:

強調〝虛〞字,但並不是空的。

又代表了〝毛病〞、〝錯誤〞、〝失敗〞、〝虛弱〞、〝生病〞。

天虛星在命宮的現象

天虛坐命的你–表示你天生體弱多病,如果再加上與太陰星在命宮同宮,這個現象會更明顯,你也容易犯錯而招致失敗。

你的性格比較浮華而不實在,有時候會陽奉陰違,你與六親緣分較薄,如果再與破軍星同宮,則會加強破軍星的凶氣,增加其破壞性與兇虐性,對自己處處不利,如果你是女生坐此命格更不利。

 

龍池星 陽水,聰明有作為,文雅有聲譽,助天相天府之功,可增飲食口福之享受。入身命有耳疾。逢煞沖破如乙干坐命逢庚剋,牙齒早壞骨質不良。

五行:

星性:

 

代表人物:

特質:

〝龍〞池代表動物—蛇。

龍〝池〞代表物品—魚缸、水池、澡盆。

龍池星在命宮的現象

龍池坐命的你-表示你的-個性聰明而文雅。

龍池本身力量不強,但有輔佐天府星的功能,如果你的天府星與龍池星同宮,則可增加你的飲食的享受及外表的氣質。

 

鳳閣星

陽土或陽金,主敏捷,好服飾講究,文章亦美,而風流有聲譽文雅。龍鳳夾命、兼事業宮有府相,必能充分表現文藝才華。

五行:

星性:

 

代表人物:

特質:

〝鳳〞閣代表動物—關在鳥籠理的鳥–金絲雀。

鳳〝閣〞代表物品—鳥籠。

鳳閣星在命宮的現象

鳳閣坐命宮的你–表示你的性格敏捷、喜好打扮、注重服飾、講究儀態

鳳閣星有輔佐天相星的功能、可增加其光輝與享受。

 

紅鸞星

陰水,主婚聚喜慶、流蕩、虛榮、直爽、多變動、易與人接近。早年逢之婚喜、中年逢之添丁桃花慶團聚、老年逢之喪妻跌交苦、會桃花星多淫慾,會大耗破財不免,會殺羊豈不刀帶血。

五行:水

星性:

癸水〝陰水〞,主婚姻喜慶,喜歡,在命為虛榮心重。

代表人物:

特質:

在五行之中屬〝陰水〞。代表著〝紅色〞、〝紅包〞、〝美麗〞、〝喜宴〞、〝婚姻〞、〝戀〞。

紅鸞星在命宮的現象

紅鸞坐命的你–表示你的個性直爽、具有親和力、而且你非常有異性緣、早婚的機率高,不適宜再遇上其他的桃花星,否則你的感情生活將會比較複雜。

你的長相不錯,人緣很好。

 

天喜星

陽水,主婚聚喜慶、熱鬧、衝動、與人有禒亦帶孤、隨遇而安、喜郊遊多外出。早年得長輩之喜愛,中年多交友,老逢多孤易接近少年人。入命訂婚早未必早結婚,殺煞會命開刀。

五行:水

星性:

壬水,主婚姻喜慶,異性緣佳,在疾為腦神經衰弱。

代表人物:

特質:

強調〝喜〞字,標準的喜訊星,代表了人生所有的喜訊,或是你比較喜歡。

代表〝婚姻〞、〝性〞。

天喜星在命宮的現象

天喜星坐命宮的你–表示你的一生容易逢凶化吉,而且笑口常開,喜歡熱鬧,愛表現,活動力強,你會講黃色笑話,而且也會去聽。

格局

紫微道也如也,隨時空而化不居於一物,應於一切事物而顯相,可為人、事、地、物、時間、空間。其根源於易數玄空飛星,依此為本方不致有誤也,此為不同於干支論命之大要。所以想要利用這麼好用的東西,當然也要學習一下它的基本法則及規則。很多人說紫微註解看不懂,看不懂就學習它即可。

紫微有十二個宮位,依十二地支順序排列,以顯示我們自己最關心的十二件人事物,於事物有關我們稱之為六事宮指財帛宮、遷移宮、疾厄宮、事業宮、田宅宮、福德宮。

於人際有關的我們稱之為六親宮指父母宮、命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、朋友宮等,其各宮的代表意義已在前篇姓名學第四篇:姓名與出生時間的關係說明過,茲不再累述。

 在日常生活當中,我們常會談到的「格局」,大抵只有在評論建築物的隔間、佈置、裝潢等才會提到。

舉例來說:

購屋時,若房屋的隔間方正,廚房、浴廁、曬衣間等污物進出之所,恰巧位於通風良好之處;客廳、臥室的採光明亮,則我們說這是個「格局」良好的居處。想當然爾,居住在格局良好的屋舍中,人較易覺得神清氣爽,行事自然得心應手。

再如飯店、餐廳等場所,舉凡內部裝璜、設備擺放得宜,空氣清新、氣氛祥和,我們稱其為具有良好「格局」的空間,則進出其間,自然可感受到其自然流露的氣勢,反之則否。

 上述兩個實際的例子,我們嘗試著以實體來解釋「格局」的概念,並將引申此意念來闡釋命盤上的「格局」。在紫微斗數上,格局即是命盤中星群的排列所呈現出的特質,因此格局的好壞對一個人的影響甚為鉅大。

(一)格局:

命居之位因環境而顯,因時空互動而化。依其象會有許多的系統可以檢查。全例示如後謹供參考。干支論格,天干是天屬陽為命的本質示思維空間。致於人身是以支暗藏干為據。此為干支論格局之大要也。

1。干支局:

(1)。十天干:

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,單數為陽,偶數為陰,即甲為陽,乙為陰等等。居於該天干位稱之,隨干有四化各宮內之星性隨之而變。

不論是本命宮或流年逢到都有象生故而言之,其它有關干的註解已在姓名學詳列不再累述。

(2)。十二地支:

命居的支代表地屬陰是運的流程示時間行為。

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、辛、酉、戌、亥,單數為陽偶數為陰,子為陽,丑為陰等等。

居於該地支位稱之。以生日之支論個性,或以生月論時空環境。地支所含天干對應到本命日干論休囚是為真,當考查其生用神為之準確,用神篇將在八字論命裡詳述。

2。五行局:

水二局,木三局,金四局,土五局,火六局,各分陰陽。稱五行局是依據河圖16化為先天水,27化為先天火,38化為先天木,49化為先天金,5與10化為先天土,此論一樣可應用於姓名學。

此乃不同於八字純以干支來論命的異處網友當思審。

以上這些示象都是因為河圖的象而來的,雖會有比較不好或比較好的支位,實際都是時空的氣之關係,能用則為動力不能用則為殺傷力,故請網友當細審之。

3。四正局:

又稱四敗、天位之局。居於子、午、卯、酉四個宮位稱之。

因居天位屬高氣粗佔人多故較心悅並非個性樂觀也。一生多近酒色只因桃花之地易風流也。

4。四偶局:

又稱四生、人位四馬之局。居於寅、申、巳、亥四個宮位稱之。因居人位想要的東西多要自為之,乃驛馬位孤高多變動,示勞碌命恐會自尋煩惱。

夫妻宮居此易有兩度婚,事業居此有副業,財帛居此兩路財,命宮居此心難定。

5。四庫局:

又稱四墓、地位網羅之局。居於辰、戌、丑、未四個宮位稱之。

因居地位較辛苦較重名祿,只因個性孤獨宜早點離開家鄉到外地去打併,會有一番作為的。

6。十二長生局:

居於長生、沐浴、冠帶、臨官、帝旺、衰、病、死、墓、絕、胎、養之位稱之。長生氣是本命元神的十二循環階段。這是告訴我們循環的道理,是我們所處的時空環境變化,

例如帝旺的時空:

乃明夷卦,示將要晦暗落日,故宜韜光養晦明哲保身,用訣誅也,收歛光芒可避免受傷,前進有凶傷亡。是在頂峰期,前期太強後期會有衰退之象,可吸收下層來排斥環境所給與的不順,如夏午的太陽,易被環境影響,屬不穩定動態期。

能知此則因應有道不致人生不順。其它在姓名學的第八篇之12:姓名學論斷吉凶基礎之十二長生論法已說明故不再累述。

7。納音格局。

這是告訴咱們五行又可細分為不同的系統,能悟爻變及陰陽互動之理則真象大白,六十納音已在姓名學提及不再累述。排法例示如下

金局 木局 水局 火局 土局

海中金,大林木,澗下水,爐中火,路傍土,

釵鋒金,楊柳木,泉中水,山頭火,城頭土,

白蠟金,松柏木,長流水,山下火,屋上土,

沙中金,平原木,天河水,霹靂火,壁上土,

金鉑金,桑柘木,大溪水,覆燈火,大驛土,

釵釧金,柘榴木,大海水,天上火,沙中土,

8。富貴壽考星聚成局:

富貴貧賤總論:謹對此作者致十二萬分敬意。

本命宮吉由內自強,本命方凶從根自伐。對方宮吉迎面春風,對方宮凶當頭棒嚇。會方皆吉左右逢源,會方皆凶左右受敵。鄰方皆吉兩鄰扶助,鄰方皆凶兩鄰相悔。方宮皆吉萬里無雲,方宮皆凶四面楚歌。前後限凶慨歎無時,前後限吉當思濟助。

能知此十二論紫微思過半矣。

9。格局名稱大略:

以下將就一些較常見的格局列出,並將其應用在往後的網友論命之中。

極向離明格:紫微(極)坐午宮(離)(命宮)無煞

極居卯酉格:紫微(極)坐卯或酉守命宮

紫府朝垣格:命垣三方見紫、府拱照(命有武、相在申、寅)。

紫府同宮格:紫微、天府同守在寅、申宮

紫府朝斗格

紫府臨財格

紫府得位格

府相朝垣格:命宮三方見府、相。

君臣慶會格:紫微左、右同守命,(會天相、天府更吉)。

玉袖添香格

天機惡煞格

機月同梁格:三方(命,財、官三宮位)內會齊天機、太陰、天同、天梁四顆星

善蔭朝綱格:天機(善)與天梁(蔭)在辰、戊宮守命

梁同巳亥格 (梁馬飄蕩格):天梁在巳或亥守命(天同必在對宮照入)天梁在寅、申、巳、亥守命,命馬同宮相會。

陽巨食祿格

陽梁昌祿格:三方四正(命、財、遷、官)會齊了太陽、天梁、文昌、祿存四星

金燦光輝格(日麗中天格):太陽在午宮守命

日出扶桑格(日照雷門格):太陽在卯宮守命

日月夾財格 :武曲在丑、未守命或財、田,日、月來夾。

日月夾命格 :安命在未宮(武、貪),太陽在午,太陰在申,不坐空亡,本宮有吉星。

日月夾官格

日月歸庫格

日月同照格

日月並明格(丹墀桂墀格):命宮在丑天梁座,太陽在巳,太陰在酉

日月同臨格:安命在丑,太陽、太陰在未或安命在未,太陽、太陰對照。

日月同宮格:太陽(日)、太陰(月)同宮在丑、未宮

日出扶桑格:太陽在卯宮守命或官祿。

日月照壁格:破軍在戌守命,太陽太陰同守田宅於丑,或破軍在辰守命,太陽太陰同守田宅於未

日月反背格:太陽(日)在戌宮,太陰(月)在辰宮,命宮在辰或戌宮

日月藏輝:日、月反背,又逢巨門。

明珠出海格:安命在未,太陽在卯,太陰在亥,拱照命垣。或命宮在未,天同巨門星同宮在丑座遷移,太陽在卯,太陰在亥

金燦光輝格:太陽守命在午宮。

月朗天門格:太陰(月)在亥宮(天門)守命身。寅為人門,巳為地門,申為鬼門,亥為天門。

月出滄海格:太陰在子宮,守田宅。

財星守命格

武曲守垣格:在卯宮守命(武、殺)。

武貪同行格(日、月夾命格):武曲、貪狼在丑或未宮同守命

財印夾祿格:祿存守命,武曲、天相來夾(財帛宮亦然)。

財祿夾馬格:天馬守命,武曲、祿存來夾。

財印夾蔭格:財是武曲,印是天相,蔭是天梁。天梁在寅、申,武曲天相來夾,寅、申是命宮(天梁在命或田)。

財遭囚仇格:武曲、廉貞同守身、命。

蔭印護財格

巨機居卯格:巨、機卯宮守命(巨門在廟可解釋外,巨,機不能合)

巨機同臨格:巨門、天機同守在卯、酉宮

巨日同宮格:太陽(日)、巨門(巨)在寅、申同宮守命

石中隱玉格:巨門(石)坐命再子、午,有化祿、權、科再命宮之三方四正。

桃花滾浪格:巨門、太陽二星同宮,在寅守宮祿,命宮在戌,獨坐文曲

蔭印拱身格:身宮的前面有天梁、天相來沖(但身勿坐空亡)。

廉居廟旺格

生不逢時格:命坐空亡,逢廉貞。

囚殺居陷格:

刑囚夾印格:命有廉、相,羊刃來加會。廉貞(囚)與天相(印)在子或午同守命,再有羊刃(刑)來加會

七殺朝斗格安命(寅、申),(子、午)七殺值之,加殺不是(朝天府、紫微)。

七殺火羊格

殺破狼格:七殺、破軍、貪狼再命、財宮三合方會齊

一生孤貧格:破軍守命,陷地。

破耗鈴羊格

泛水桃花格:貪狼在子

貪狼與羊刃同宮:

積金堆玉格

輔弼夾帝格

輔弼拱主格:紫微守命,左輔及右弼在三方四正或命宮兩鄰夾命

坐貴向貴格:命安丑值天魁,遷移有天鍼,謂坐貴向貴。

文星拱命格

文星暗拱格:命有吉星,遷、財、官三方有昌、曲、科星朝拱。

金輿扶駕格

馬頭帶箭格:擎羊在子午宮守命。午宮安命值擎羊,後面要有天馬,三方無殺湊。

馬落空亡格:天馬落空,(雖祿存沖會無用,主奔波)。

官印相迎格

仰面朝斗格

左右夾命格

蟾宮折桂格

君子在野格:四殺(羊、陀、火、鈴)守身、命,陷地。

擎羊入廟格:擎羊遇吉,在辰、戌、丑、未宮守命,(生年天干要陰,才能擎羊守命)。

羊陀夾忌格:祿存坐守命宮

火貪座命格

火貪格、鈴貪格:貪狼坐命、火星同宮、叫火貪格,貪狼坐命、鈴星同宮、叫鈴貪格

貪火相逢:二星守命,居廟、旺之地。

風流綵杖:貪狼與羊刃同宮

孤貧半生格

財福空劫格

劫空夾命格

四正入命格

鈴昌陀武格

鴨霸成性格

披羊皮豹格

脫俗僧道格

絕處逢生格

因財操刀格

天生異痣格

命無正曜格:命宮無主星

祿權科逢格

祿馬佩印格:馬前有祿存、天相同宮。

明祿暗祿:明錄:祿存守命,三方四正又逢化祿。暗祿:甲年生人安命在亥(甲祿在寅,寅與亥六合,亥為暗祿)。

祿逢兩殺:祿坐空亡,又逢空、劫。

兩重華蓋:祿存、化祿坐命,遇空、劫。

三奇嘉會格:化祿、化權、化科在命、財、官三合方會齊

科明暗祿:例如甲年生人,安命在亥,值化科星(甲祿在寅,暗祿在亥)。

科權祿拱格:三吉星在三方四正,被命、身所合。

權祿生逢:化權、化祿二星守命。

風流無解格

美女計四格

容易離婚計八格,刑剋逢煞計十二格。

以上乃古時候的說法,如今有容易坐牢格,迷花戀酒格,非君子格,性不正常格,宜偏房格,會同居格,落風塵格,好命配良夫格等等。

8.

 

﹝一﹞好的格局(大約有四十幾種,僅列出常見的二十一種): 格局名稱 星座宮位的分佈情況

(1)極向離明格 紫微(極)坐午宮(離)(命宮)無煞

(2)紫府同宮格 紫微、天府同守在寅、申宮

(3)巨機同臨格 巨門、天機同守在卯、酉宮

(4)輔弼拱主格 紫微守命,左輔及右弼在三方四正或命宮兩鄰夾命

(5)善蔭朝綱格 天機(善)與天梁(蔭)在辰、戊宮守命

(6)機月同梁格 三方(命,財、官三宮位)內會齊天機、太陰、天同、天梁四顆星

(7)金燦光輝格

 (日麗中天) 太陽在午宮守命

(8)日出扶桑格

 (日照雷門) 太陽在卯宮守命

(9)日月同宮格 太陽(日)、太陰(月)同宮在丑、未宮

(10)日月並明格

 (丹墀桂墀格) 命宮在丑天梁座,太陽在巳,太陰在酉

(11)明珠出海格 命宮在未,天同巨門星同宮在丑座遷移,太陽在卯,太陰在亥

(12)日月照壁格 破軍在戌守命,太陽太陰同守田宅於丑,或破軍在辰守命,太陽太陰同守田宅於未

(13)巨日同宮格 太陽(日)、巨門(巨)在寅、申同宮守命

(14)陽梁昌祿格 三方四正(命、財、遷、官)會齊了太陽、天梁、文昌、祿存四星

(15)武貪同行格

 (日、月夾命格) 武曲、貪狼在丑或未宮同守命

(16)月朗天門格 太陰(月)在亥宮(天門)守命身

(17)火貪格、鈴貪格 貪狼坐命、火星同宮、叫火貪格,貪狼坐命、鈴星同宮、叫鈴貪格

(18)石中隱玉格 巨門(石)坐命再子、午,有化祿、權、科再命宮之三方四正

(19)三奇嘉會格 化祿、化權、化科在命、財、官三合方會齊

(20)殺破狼格 七殺、破軍、貪狼再命、財宮三合方會齊

(21)擎羊入廟格 擎羊(又名羊刃)入辰或戌或丑或未守命

﹝二﹞壞的格局(大有二十種,僅列出常見的十種): 格局名稱 星座宮位的分佈情況

(1)極居卯酉格 紫微(極)坐卯或酉守命宮

(2)日月反背格 太陽(日)在戌宮,太陰(月)在辰宮,命宮在辰或戌宮

(3)梁同巳亥格

 (梁馬飄蕩格) 天梁在巳或亥守命(天同必在對宮照入)

天梁在寅、申、巳、亥守命,命馬同宮相會。

(4)刑囚夾印格 廉貞(囚)與天相(印)在子或午同守命,再入羊刃(刑)

(5)命無正曜格 命宮無主星

(6)桃花滾浪格 巨門、太陽二星同宮,在寅守宮祿,命宮在戌,獨坐文曲

(7)馬頭帶劍格 擎羊在子午宮守命

(8)羊、陀夾忌格 祿存坐守命宮

(9)泛水桃花 貪狼在子

(10)風流綵杖 貪狼與羊刃同宮

四化

紫微斗數四化

論四化:

化是一種動的現象,易經曰:一動有四種結果,它是能量的轉換,所以無動不論,不問不論。既問則天垂示象鮮有不準的。化星在命宮表自己心志變化的傾向,在它宮表外在誘因。化祿是慾望因源,化忌為迷執著為果。

化星論法:

生年干化示先天命格局與生俱來,看業力牽引,看體質氣強弱,可論先天格局高低屬靜態。

命宮干化示後天自己行為所致,是後天靠自己努力而得是看行運。大限命宮干化主十年吉凶入照沖並重,小限歲運重視衝照。無科、祿、權是先要靠自己後天努力及他人助力。

歲限化示當年變化要入要宮才有力,應於流年要看何位才知有力無力。更有流月、流日、流時化等等。

化入要位稱為化入,祿主賺錢,權主實權,科主貴人現,忌主守財。其宮化入宮論內外親事為論斷吉凶之依據,其顯象將在紫微論學明示之。

化星看法:化入父宮則應驗於父母長輩,化入兄為同輩或兄,化入夫妻可能是配偶或異性,化入子女則比我們年紀小。

大限化為主,本命化為輔。如大權逢本忌則權可以擋忌,大忌逢本權則權不怕化忌只增煩惱不足為害。

看流年以年為主,大限化為輔,本命化為參考。

特註:

一般在庚年的科忌論法只有天府化科天相化忌。然而在實際顯象時天同與太陰亦化科,太陰與天同亦化忌。很多人為此爭論不休言此為矛盾,實際一點都不。只要將陽、武、府、相、陰、同一起併論,您將會發現它們是有作用的,且其吉凶的關鍵在同、陰二棵星上。諸君無妨試試。

四化看法

1.論化祿:

易數先天卦數四九,五行屬金,位在西,秋,陰土,福德主吉,示忙碌、收穫、得利、財祿、食祿、聰明才藝、不學而知的才藝、源頭好。為緣起、代表財,祿藏財中,祿隨忌走。都說化綠好其實未必,其喜忌已鍵入各人命盤的動盤註解中,歡迎隨時取用。

2.論化權:

易數先天卦數二七,五行屬火,位在南,夏,炎上,勢力,不服輸,掌權爭執,有才華有成就,能幹,力爭上游是火的特性,好高愛面子,固執、揮霍、增值,外來傷害如跌、燙傷,急病,生殺大權,化權以廟陷產生很大的差異,其吉凶可依此判斷。

3.論化科:

易數先天卦數三八,五行屬木,位在東,春,陽木,是後天學而知之的學問,主博學一學就會,於財示不多,宜企劃作事有計劃,主文墨、名聲、好文書、消息信息。一科化二忌因水生木,三十五歲之前人蔭我,以後要蔭他人否則減福德,主為人好相處。

4.論化忌:

易數先天卦數一六,五行屬水,位在北,冬,陽水,生年忌是業力,命宮干忌是自找的,歲限干忌是運勢。忌是示警告誡作用,示變動不安、轉機、得失、自卑、六親刑剋、官非、不順、虧欠、無禒、死亡。決定走人時有無餘糧。主禒薄價值觀差距大。化忌不一定不好,要看入於何宮何星何地何五行或廟陷才能定其非也。

十三種忌註解:

射出忌:

流出忌。衝何何所失。

水命忌:

宜薪水階級。投機不宜。

順水忌:

忌入對宮之外統稱流水忌。

互沖忌:

易起衝突。

祿來忌:

關心只是較會口角。

忌來忌:

牙還牙,惡來惡還。

反弓忌:

意外災難破財或事業失敗。

拆馬忌:

忌落四馬地主易奔波勞碌。

四庫忌:

庫忌主較辛苦勞碌奔波。

絕命忌:

大限或流年走到該宮位時要特別注意。

進馬忌:

主災禍。

退馬忌:

主災禍。

逆水忌:

主橫發。

(一)主星四化:

天干致化有化就有變化,乃前因後果是綠起綠滅的始終。隨時空而化,人生能瞭解此意何事不能解乎。天干四化表。

四化表:

干化、化祿、化權、化科、化忌、

甲干、廉貞、破軍、武曲、太陽、

乙干、天機、天梁、紫微、太陰、

丙干、天同、天機、文昌、廉貞、

丁干、太陰、天同、天機、巨門、

戊干、貪狼、太陰、右弼、天機、

已干、武曲、貪狼、天梁、文曲、

庚干、太陽、武曲、天府、天相、

辛干、巨門、太陽、文曲、文昌、

壬干、天梁、紫微、左輔、武曲、

癸干、破軍、巨門、太陰、貪狼、

四化碰撞:

1.祿權:

主豐盛、橫發財多、吉祥、名利雙收,論人緣桃花二人以上。

2.祿科:

名揚因才幹獲利、名利雙收、因名得利。文路人水準高,乃師之輩人物。

3.祿忌:

變化大,時好時壞,以雙忌論。

4.權科:

有專業技能,主不會剛愎自用,格局高是技師類。

5。權忌:

發生事情較快,好爭、強辯、不講理、解忌用武力,故快速好壞不一定。來去匆匆天意也。

6.科忌:

發生事情較慢、拖拉不定、用文解忌,忌入必有不好之處,無法全部解掉,本宮利害衝宮較輕。

7.祿權科:

喜照對宮入亦好。

8.祿權忌:

忌大。

9.權科忌:

權大。

10.祿科忌:

忌大。

11.雙祿、雙權、雙科、雙忌,示加重也。

12.忌入衝對宮、祿忌的對宮雙忌論。

太極位立極論法:

移宮換位:

依大限或流年、月、日、時將命宮錯位之後,其它宮位順推之。可看出來源及歸屬。稱之為動盤,本站己經為您解釋好了,只要是常年會員您都可以叫出流年、月、日的註解。想進財、想參加考試、想應徵等等的,無妨參考一下。

 

四化星速查表:

年干四化 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

化祿 廉 機 同 陰 貪 武 陽 巨 梁 破

化權 破 梁 機 同 陰 貪 武 陽 紫 巨

化科 武 紫 昌 機 弼 梁 陰 曲 左 陰

化忌 陽 陰 廉 巨 機 曲 同 昌 武 貪

 以上的表格是十天干所引發的四化星,每一天干各有司化祿、化權、化科或化忌的星辰。

 例如:民國53年生的人「甲辰年」,其生年天干必引動廉貞化祿、破軍化權、武曲化科、太陽化忌。此乃本生年所引動的四化。

 至於流年四化,例如今年86年「丁丑年」,必引動流年天干,使得太陰化祿、天同化權、天機化科、巨門化忌。

 

四化星簡介:

四化星可以飛入對宮,直接造成影響,影響比主星還大。

化祿表示食祿,主福。

化權表示權勢、地位、名望,主祿。

化科表示科舉、顯揚、亮麗,主壽。

化忌表示不順利、忙碌、虛功。

四化星為紫微斗數之「命理終結者」。

 

甲年干:

廉貞化祿:五鬼搬運,執著努力有收穫。

破軍化權:威嚇顯耀,龍頭老大,該年易有地震。

武曲化科:理財能力強。

太陽化忌:視力差,與父無緣,犯火星,事業不順,女易同性戀。

 

乙年干:

天機化祿:運籌帷幄,投資可成,開展玄學較順利。

天梁化權:五術當道,好主管抬頭。

紫微化科:強化紫微特質。

太陰化忌:與母無緣,易逢小人,陰宅易有問題,男易同性戀。

 

丙年干:

天同化祿:微胖,樂觀,以親合力幫助獲利。

天機化權:五術當道,智謀雙全。

文昌化科:考運最佳,文學素養高。

廉貞化忌:易犯小人、桃花煞。

 

丁年干:

太陰化祿:有女人緣,與母女緣佳。

天同化權:五術當道,人氣旺盛。

天機化科:突顯才能,幕僚當道。

巨門化忌:易有口舌官非,留意口業,守成為上,不宜早婚。

 

戊年干:

貪狼化祿:偏財運強,異性緣也不錯。

太陰化權:積財致富,女人掌權。

右弼化科:走異路功名,幕僚顯耀。

天機化忌:聰明反被聰明誤,不宜投機,不宜早婚。

 

己年干:

武曲化祿:財星化祿最好,宜經商、武市。

貪狼化權:偏財掛帥,功利主義較重。

天梁化科:五術玄學顯耀。

文曲化忌:閨中失和,易有官非、文書問題,留意口舌。

 

庚年干:

太陽化祿:有男人緣,與父子緣深,事業開展順利。

武曲化權:經商有成,理財能力強。

太陰化科:易有女性貴人,母、妻、女美。

天同化忌:人際失和,童心喪失。

 

辛年干:

巨門化祿:開口見財,大船入港。

太陽化權:男人掌權,事業開展大。

文曲化科:演藝事業興旺。

文昌化忌:考運差,文書易出問題,身體弱。

 

壬年干:

天梁化祿:房地產運勢順利,服務業開展平順。

紫微化權:紫微星的特質再加強。

左輔化科:突顯才能,幕僚當道。

武曲化忌:財星化忌損財,獨守空閨。

 

癸年干:

破軍化祿:有強大開展力。

巨門化權:事業大成。

太陰化科:易有女貴人,母、妻、女美。

貪狼化忌:貪多必敗,避免色難。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tâm lộ

Biên dịch:

Học tập bước(đi)

(nhất) cần phải hiểu rõ cơ bản khái niệm:

● Thiên can và địa chi

○ thập Thiên can: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý

○ mười hai địa chi: Tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi

● ngũ hành sinh khắc chế hóa

○ ngũ hành tướng sinh: Kim nước lã, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, đất sinh kim

○ ngũ hành tương khắc: Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đất khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim

● bài bàn (đơn giản nhất, một ngày đêm sẽ): Trên phố đã có vô số tử vi đẩu số bài bàn thư tịch, bất luận cái gì một quyển đều. (mèo mun mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được con chuột hay hảo mèo)

● mười hai cung định nghĩa và thực tế ứng dụng

○ cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung (bằng hữu cung), cung Quan lộc (sự nghiệp cung), cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu chờ mười hai một cung vị dĩ nghịch đồng hồ báo thức phương hướng lai sắp hàng, thực tế ứng dụng dung từ nay về sau tái kể lại phân tích.

● tính chất sao: Tương dĩ cụ thể tịnh hình tượng hóa chờ so sánh dễ hiểu phương thức lai bang trợ ký ức.

● cung và tinh trong lúc đó tương hỗ quan hệ

● tinh và tinh trong lúc đó tương hỗ quan hệ

● cách cục

● sao Tứ hóa ứng dụng: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị phân tích.

● mệnh bàn và thực tế sinh hoạt xứng đôi hợp (khó khăn nhất, nhưng đây cũng là tử vi phòng học mục tiêu cuối cùng)

Trên cơ bản, ta sở liệt những … này cơ bản khái niệm ở trên phố phần lớn tử vi đẩu số thư tịch lý đều phải có nhắc tới, chỉ là ta tương dĩ bất đồng phương thức biểu đạt, sống dụng những … này cơ bản nhất cũng là tối trọng yếu nguyên tắc.

(nhị) tử vi đẩu số đẩu số học tập nước chảy đồ: Đẩu số lịch sử → Thiên can → địa chi → mười hai cung định vị → bài bàn nguyên lý → đẩu số tính chất sao → đẩu số cách cục → đẩu số tứ hóa → thực tế ứng dụng

Mười hai cung

Tử vi đẩu số kết cấu, ngoại trừ tinh hệ cùng với cát diệu, hung diệu ở ngoài, là tối trọng yếu đốt ở nhập 12 cung.

Cái gọi là mười hai cung, là cung mệnh, cung phụ mẫu, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung, sự nghiệp cung, cung phúc đức, cung điền trạch. Tiền ngũ cung thuộc về gia đình quan hệ, hậu thất cung chủ yếu thuộc về quan hệ giữa người với người. Trong đó sáu cung vị và tình cảm hữu quan, xưng là lục thân cung, tức cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, Cung Nô bộc, cung phụ mẫu; mặt khác sáu cung vị và tình cảm không quan hệ, xưng là phi lục thân cung, tức cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, sự nghiệp cung, cung điền trạch, cung phúc đức.

Nói cách khác, tiên căn cứ người sinh ra thời đại nhật thì, tương mười hai cung vị trí bài định, vậy sau y theo công thức, tương các hệ tinh diệu cùng với tạp diệu suy tính ra tại nơi nhất viên, liền biết nào đó cung có chút cái gì tinh diệu, vậy sau cư của dĩ phán đoán suy luận cát hung, cùng với các loại nhân sự biến hóa.

Cung mệnh sở chủ, làm người dung mạo, tính cách, tài năng, cùng với cả đời thành bại then chốt, cùng với đối phụ mẫu, tử nữ, phu thê, huynh đệ, bằng hữu quan hệ giữa.

Cung phụ mẫu sở chủ, vì cha mẹ đối ảnh hưởng của mình, có vô ích ấm, hay là trái lại có tổn hại, phụ mẫu cùng mình đang lúc tình cảm làm sao, cứ thế phụ mẫu phương diện thân hữu đối ảnh hưởng của mình.

Huynh đệ cung sở chủ, vì huynh đệ và quan hệ của mình, có trợ lực ức bất lực lực, hoặc thậm chí đối với chính tai hại; tình cảm độ dày thân sơ làm sao. Cứ thế huynh đệ phương diện bằng hữu đối ảnh hưởng của mình.

Cung phu thê biểu thị phu thê quan hệ giữa có hay không hài hòa, tính cách có hay không hợp nhau, cùng với có vô sinh ly tử biệt đích tình huống.

Cung tử nữ chủ yếu biểu thị sinh sản lực mạnh yếu, cùng với tử nữ cùng mình duyên phận độ dày.

Cung tài bạch chủ tài phú nhiều ít, dễ được hay là khó có được, giỏi về quản lý tài sản còn chưa phải giỏi về quản lý tài sản, một thân ưa chính đạo cầu tài, hay là chuyên ưa nổi giận tài các loại đối tài phú thái độ.

Cung tật ách chủ nhân khí lực đặc biệt trưng dễ sinh mắc loại nào bệnh hoạn.

Cung thiên di chủ nhân năng lực hoạt động mạnh yếu.

Nô bộc cung chủ mình cùng thuộc hạ quan hệ giữa, phục chúng hay là không phục chúng.

Sự nghiệp cung chủ mình cùng thủ trưởng cập sự nghiệp hỏa bạn quan hệ giữa, cùng với thích hợp làm loại nghề nghiệp nào.

Cung phúc đức biểu thị sinh hoạt hưởng thụ thưởng thức, cùng với đời sống vật chất ưu khuyết.

Cung điền trạch biểu thị đưa nghiệp năng lực.

Đại hạn lưu niên và cung vị triết học

Đại hạn khởi pháp:

Dĩ cục sổ mà định.

Thủy nhị cục tự cho là cung khởi nhị đáo mười một tuổi.

Mộc tam cục tự cho là cung khởi tam đáo mười hai tuổi.

Kim tứ cục tự cho là cung khởi tứ đáo mười ba tuổi.

Đất ngũ cục tự cho là cung khởi năm đến mười tứ tuổi.

Hỏa lục cục tự cho là cung khởi lục đáo mười lăm tuổi.

Dương nam âm nữ tự cho là cung thuận đi, âm nam dương nữ tự cho là cung đi ngược chiều.

Đại vận tứ hóa tức dĩ đại vận cung mệnh chỗ cung vị của Thiên can lai định.

Lưu niên nhận định:

Tiên tìm ra cai lưu niên địa chi. Dĩ lưu niên địa chi vi lưu niên cung mệnh cung vị chỗ. Năm nay mậu dần năm, lưu niên mệnh bàn giai ở dần cung.

Lưu niên năm can định lưu niên tứ hóa. Dĩ năm sinh và đại vận lưu niên tinh cầu va chạm cùng với cung di động thay đổi vị, hơn nữa tứ hóa phi tinh là được phán đoán suy luận.

Cung mệnh và cung thiên di cung vị triết học:

Cung mệnh biểu thị hiện tại, bản địa, bản thân tính chất đặc biệt. Cung thiên di biểu thị thời gian tới, phần đất bên ngoài, người khác đối ý kiến của mình. Cung mệnh bỉ cung thiên di hảo, thì thích hợp ở bản địa phát triển. Cung thiên di bỉ cung mệnh hảo, thì thích hợp ở ngoại địa phát triển. Cung mệnh, cung thiên di Hóa kị bản thân chưa chắc có nguy hiểm, thế nhưng hội bề bộn nhiều việc, bất năng rảnh rỗi.

Huynh đệ cung và Cung Nô bộc cung vị triết học:

Huynh đệ cung biểu thị huynh đệ tỷ muội và quan hệ của mình. Cung Nô bộc biểu thị mình cùng bằng hữu quan hệ. Huynh đệ cung là lúc đầu nhân tế quan hệ cơ sở, Cung Nô bộc thì là nhân tế quan hệ khai triển kết quả. Huynh đệ cung và Cung Nô bộc hảo, và mẫu thân duyên sâu.

Cung phu thê và cung Quan lộc cung vị triết học:

Cung phu thê biểu thị phối ngẫu tính chất đặc biệt, cùng với mình cùng phối ngẫu quan hệ. Cung Quan lộc biểu thị sự nghiệp của mình, cũng biểu thị người khác đối phối ngẫu nhận định. Tình cảm vợ chồng bất hảo, sự nghiệp chí ít bị hủy phân nửa. Cung phu thê hóa quyền, thì ấm phu sự nghiệp.

Cung tử nữ và cung điền trạch cung vị triết học:

Cung tử nữ biểu thị tử nữ tính chất đặc biệt, cũng có thể khán phu thê “Ân ái” quan hệ. Cung điền trạch biểu thị bất động sản trạng huống. Dĩ ly hôn đến xem, cung tử nữ Hóa kị cơ suất khả năng bỉ cung phu thê Hóa kị cao hơn nữa. Hảo dương trạch ra hảo tử tôn. Âm trạch quyết định tử tôn tính cách. Cung điền trạch có âm sát, lo lắng nặng đưa phần mộ tổ tiên.

Cung tài bạch và cung phúc đức cung vị triết học:

Cung tài bạch có thể khán tài vận, cùng với đời sống vật chất. Cung phúc đức khán kiếp trước tu vi, cùng với đời sống tinh thần. Cung phúc đức có thể biểu thị nội tâm suy nghĩ. Nói ví dụ vũ khúc tọa phúc đức, thường thường biểu thị “Hắc tài” . Kiếp trước của tu hành, kiếp này chỗ được. Cung phúc đức biểu thị người khác một vốn một lời nhân vật chất năng lực nhận định.

Cung tật ách và cung phụ mẫu cung vị triết học: Cung tật ách biểu thị tình trạng thân thể của mình, cùng với cát hung họa phúc. Cung phụ mẫu biểu thị phụ mẫu và quan hệ của mình, nhất là phụ thân. Cung phụ mẫu cũng biểu thị công văn. Phụ thân sinh bệnh, cuộc thi sẽ không hảo. Tật bệnh cùng với thể chất đa số di truyền.

Mười hai cung tương quan hạng mục công việc

Cung mệnh

Khán một người cá tính, tính tình, tính tình, tính chất đặc biệt, trên người đặc biệt trưng do cung mệnh đến xem.

Khán cá tính có thể tham khảo hạ thuật cung vị:

Nhất, cung mệnh.

Nhị, cung phúc đức (tiềm thức).

Tam, thân cung.

Tứ, tham khảo cung thiên di.

Khán tướng mạo có thể tham khảo hạ thuật cung vị:

Nhất, cung mệnh.

Nhị, cung phúc đức (tiềm thức).

Tam, thân cung. Cũng hãy nhìn thân thể tật bệnh.

Nghiệp chướng bệnh: Khán cung phúc đức.

Huynh đệ cung

Nhất, nhìn ngươi và giữa huynh đệ tình cảm có hay không hòa hợp.

Nhị, nhìn ngươi và giữa huynh đệ đây đó ở chung thái độ.

Tam, nhìn ngươi và giữa huynh đệ duyên phận có hay không nồng hậu.

Tứ, nhìn ngươi và huynh đệ tỷ muội đang lúc thời gian tới thành tựu.

Ngũ, bọn họ cá tính.

Cung phu thê

Nhất, người ta đối tình cảm thái độ.

Nhị, phu thê đang lúc đối ứng quan hệ.

Tam, và phối ngẫu duyên phận.

Tứ, người ta đối phối ngẫu thái độ. (chính yếu)〝 đối phương 〞 đối thái độ của ngươi muốn xem cung Quan lộc.

*** phu thê có cộng vận khí, yếu phán đoán phu thê có hay không hội ly hôn, yếu nhìn đối phương cung phu thê có hay không có đến đây khí.

Cung tử nữ

Nhất, tử nữ cá tính, đặc tính.

Nhị, và tử nữ duyên phận.

Tam, văn thơ đối ngẫu nữ thái độ. Nhược nhìn nữa người ta tử nữ cha mẹ của cung hội cẩn thận hơn. Cũng có thể bởi vậy khán phu thê đang lúc tính sinh hoạt.

Thiên hỉ chỗ ở cung vị (thiên hỉ cung), khán phu thê đang lúc nết tốt là, sinh con cái, kết hôn chờ sự.

Cung Nô bộc

Nhất, gặp gỡ bằng hữu trình tự. (là đạt quan quý nhân ư? Hoặc là người buôn bán nhỏ? )

Nhị, và bằng hữu đối ứng quan hệ, duyên phận.

Tam, bằng hữu đối với ngươi có hay không có thương tích hại.

Tứ, công nhân, thuộc hạ (nếu như ngươi là ông chủ).

Cung phụ mẫu

Nhất, khán phụ mẫu trong lúc đó đối ứng quan hệ, cá tính, tính chất đặc biệt.

Nhị, ngươi và phụ mẫu trong lúc đó đối ứng quan hệ.

Tam, và phụ mẫu trong lúc đó duyên phận.

=========================

Đã ngoài là lục thân cung, dưới lục cung và tình cảm không quan hệ, sở dĩ thị phi lục thân cung.

Cung tài bạch

Nhất, suốt đời tiến tài thuận không được thuận.

Nhị, kim ngạch khổ.

Tam, tài tiến đến tốc độ (sao vậy tiến đến? Có vô khúc chiết? Trên đường có hay không có biến? ).

Tật bệnh cung

Nhất, tật bệnh tai nạn nơi phát ra.

Nhị, phối hợp cung mệnh, thân cung, cung phúc đức hãy nhìn suốt đời tối làm phức tạp người ta, khổ nhất não chuyện của ngươi (phiền não nơi phát ra).

Cung thiên di

Nhất, xuất ngoại gặp gỡ.

Nhị, gặp nhân, sự vật (bất luận người ta nhận thức không biết).

Tam, xuất ngoại sẽ gặp phải bất kỳ tình huống gì.

Tứ, tại ngoại thông nhau trạng huống.

Ngũ, nhân tế quan hệ (nhân duyên thật là tốt phôi, có hay không có nhân duyên).

Cung Quan lộc

Nhất, mình cùng thủ trưởng cập sự nghiệp hỏa bạn quan hệ giữa

Nhị, cùng với thích hợp làm loại nghề nghiệp nào.

Tam, sự nghiệp vượng suy khả năng đi hướng.

Cung điền trạch

Nhất, ở hoàn cảnh.

Nhị, trong nhà bài biện, trang hoàng.

Tam, ở nhà tình huống.

Tứ, khán thập ma thời gian thích hợp mãi phòng ở? Có thể hay không có? Sao vậy tới?

Từ xưa đến nay, từ bát tự đáo tử vi đẩu số, 〝 cung điền trạch 〞 vẫn luôn có “Tài khố” thuyết pháp.

Ở tử vi đẩu số trung tâm tài khố là chỉ đại hạn trung tâm “Cung điền trạch” mà nói, tại sao yếu chuyên chỉ đại hạn trung tâm cung điền trạch ư? Bởi vì tài phú tích lũy hoặc tiêu hao thông thường phải được qua một đoạn thời gian, sở dĩ mười năm là một rất tốt thời gian.

Trước hết ngày cung điền trạch mà nói có gia đình và bất động sản phương diện giải thích, nếu như cung điền trạch tổ hợp hảo thuộc vượng cát, đương nhiên thì có đưa sinh khả năng, nếu như tổ hợp bất hảo cũng chưa có.

Đương nhiên là tối trọng yếu hay người ta ý nguyện của mình liễu, nếu như của ngươi tài khố tràn đầy, có tiền nhàn rỗi đưa sinh, mà người ta lại có ý nguyện đương nhiên tựu thích hợp mãi phòng ở, chỉ là cũng không phải là từng tài khố vượng người đó đô hội nguyện ý đưa sinh, bởi vì ở tài vật phân phối (chi phối) thượng nguyên bổn chính là một loại tuyển trạch, tựu mệnh lý bắt đầu thuyết đương nhiên bất năng cứng nhắc quy định, bất quá ở mãi phòng ở trước khán cung điền trạch đây là cũng sẽ không sai.

Cung phúc đức

Nhất, xem ngươi tổ đức có hay không bao che.

Nhị, xem ngươi tiềm thức cá tính.

Tam, xem ngươi tài nguyên. Chủ tinh tính chất đặc biệt

Tính chất sao

Tử vi đẩu số bao gồm bắc đẩu cập sao Nam Đẩu lưỡng tổ tinh đàn:

(1) sao Bắc đẩu đàn: Tử vi tinh, thiên cơ tinh, thái dương tinh, sao Vũ khúc, thiên đồng tinh, sao Liêm trinh chờ lục khỏa ngoại hạng chủ tinh.

(2) sao Nam Đẩu tinh đàn: Thiên phủ tinh, thái âm tinh, tham lang tinh, cự môn tinh, thiên tướng tinh, thiên lương tinh, thất sát tinh, phá quân độ sáng tinh thể bát khỏa ngoại hạng chủ tinh.

Cộng lại chủ tinh cùng sở hữu mười bốn khỏa, mà lại các tinh trong lúc đó có bên trong uẩn của ngũ hành đặc tính, trong đó đại bộ phận có nước tính chất đặc biệt.

Trở xuống là sửa sang lại sao thuỷ tư liệu, tịnh dĩ giả tưởng của khắc độ xích lai độ lượng kỳ tương đối nước tốc độ chảy ﹝ cũng không phải là chính xác giá trị ﹞.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Phá quân ———————–

Tham lang ——————

Liêm trinh ————–

Thái âm ———-

Thiên tướng ——–

Cự môn ——

Thiên đồng —-

Phá quân: Lực phá mười phần tinh, chủ động tích cực lực cường, có thể cụ trùng kích tính thác nước dòng nước đại diện của.

‧ tham lang: Tính tích cực cường, tốc độ phản ứng khoái, nhưng bỉ phá quân sinh ra một điểm thông minh, có thể khe núi dòng nước đại diện của.

‧ liêm trinh: Mặt ngoài nhìn như bình ổn, kỳ thực nội tâm sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, có thể thác nước lớn trước mặt nước dòng nước đại diện của.

‧ Thái âm: Chậm rãi lưu động, lúc nhanh lúc chậm, nhưng biến hóa biên độ không lớn, có thể Trường Giang và Hoàng Hà nước lưu biểu của.

‧ thiên tướng: Tốc độ chảy bỉ Trường Giang và Hoàng Hà càng chậm, động tác canh nguội, có thể dòng suối nhỏ dòng nước biểu của.

‧ thiên đồng: Tốc độ chảy thật chậm, thiên đồng thuộc phúc tinh, cũng gọi là lười biếng tinh, có thể nước tiểu câu dòng nước biểu của.

‧ cự môn: Cự môn đặc sắc là “Ám”, tốc độ chảy cũng mạn, có thể “Đóng dấu chồng” nước tiểu câu dòng nước biểu của

Thất ngôi sao may mắn và lục sát tinh

Thất ngôi sao may mắn chỉ là văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn.

Lục sát tinh chỉ là dương nhận, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không, Địa kiếp.

Văn xương văn khúc:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Thanh thuần đào hoa.

Có lợi sinh khoa cử, văn xương bỉ văn khúc yếu rõ ràng.

Vô chủ tinh thì năm mới gian khổ, trung tâm lúc tuổi già cát tường.

Phải chú ý buôn bán ngân phiếu định mức vấn đề, Hóa kị vưu quá mức.

Xương khúc đồng cung, doãn văn doãn vũ.

Sách cổ vị xương khúc đồng cung nữ mệnh dâm đãng, bất khả dụng sinh hiện nay thời đại bối cảnh.

Phùng liêm trinh dễ trở thành công vụ nhân viên.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Văn xương chữ dị thể thư, văn khúc nặng khẩu tài.

Văn xương dễ trở thành văn học gia, văn khúc dễ trở thành nghệ thuật gia.

Văn xương tình cảm biểu đạt thích dụng thư tình, thư tình bay đầy trời, thấy nhân gia đã nghĩ truy.

Văn khúc tình cảm biểu đạt càng thêm La Mạn Đế Khắc, dỗ ngon dỗ ngọt, phong hoa tuyết nguyệt.

Văn xương Hóa kị dễ có nguy hiểm tánh mạng, bái văn xương đế quân có thể chế hóa.

Văn khúc Hóa kị dễ có vấn đề hôn nhân, bái Quan Thế Âm Bồ Tát có thể chế hóa.

Tả phụ hữu bật:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Đều không tự chủ tính, như tiểu con rối da nặc khưu giống nhau.

Đối diện vãng tình cảm nhưng thường xuyên ghi nhớ trong lòng, bóng hình xinh đẹp thường xuyên hiện lên trong óc, trọng tình tích tình.

Nhiệt tâm, tự giúp mình trợ giúp nhân, thậm chí sẽ có điểm gà mẹ.

Rơi cung phu thê, phối ngẫu dễ có ngoài giá thú tình, phụ bật lớn nhất khuyết điểm.

Cô tinh gặp sát tinh, trợ Trụ vi ngược.

Nhân duyên hảo, thích nhâm quan ngoại giao.

Ngồi một mình cung mệnh vô chủ tinh, nên sùng bái dưỡng phụ mẫu.

Tướng dị tính chất đặc biệt: Tả phụ thuần dương, hữu bật thuần âm, trừ lần đó ra không có thập ma bất đồng.

Thiên khôi thiên việt:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Quý nhân tinh. Khôi người quỷ cũng, việt người nghiệp cũng, là kiếp trước nghiệp lực cập quả báo.

Đều có lợi sinh khoa cử, dĩ thiên khôi so sánh cường.

Gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải trừ ách, vạn sự trôi chảy.

Quý khí nặng, con cái bất hảo đái.

Có hiệp nghĩa làn gió.

Phong lưu, gây đào hoa, dễ nhạ tình kiếp, gặp ở ngoài đối tượng giống nhau so sánh lớn tuổi.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Thiên khôi là nam tính, thiên ất quý nhân, ban ngày sinh ra linh động lực so sánh cường.

Thiên việt là nữ tính, ngọc đường quý nhân, buổi tối sinh ra linh động lực so sánh cường.

Thiên khôi đối dương năm can càng thêm có lợi, thiên việt thì đối ứng âm năm can, nhưng đại thể cũng không tệ.

Lộc tồn tinh:

Siêu việt tứ hóa, là cuối thu hoạch chỗ.

Tứ hóa tố tiền, lộc tồn tố kết.

Ngồi một mình thì vãn phát, bàng có dương đà giáp chế, phát đạt so sánh vãn.

Kình dương đà la:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Làm việc tốt thường gian nan, sự không đổi thành.

Vũ khí, thô bạo tượng trưng.

Thích hợp ở quân cảnh giới, hắc bạch lưỡng đạo, luật sư phương diện phát triển, giang hồ tinh.

Có tinh thần trọng nghĩa.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Kình dương cấp, con quay chậm.

Kình dương dễ có tứ chi hình thương, cũng tương đối dễ dàng lưu vết sẹo.

Đà la dễ có mạn tính tật bệnh, không đổi trị tận gốc.

Kình dương thiếu kiên nhẫn, đà la thiếu lâm môn một cước.

Hỏa Tinh linh tinh:

Tương đồng tính chất đặc biệt:

Diễm lệ, sáng sủa chói mắt, dã tính mỹ.

Thô bạo tượng trưng.

Ngồi một mình cung mệnh, nên sùng bái phụ mẫu.

Thích hợp điện tử hoặc là ngũ kim hành nghiệp.

Đan điền cú lực, sinh mệnh lực cường, thích hợp đại chúng truyền bá.

Tướng dị tính chất đặc biệt:

Hỏa Tinh dễ phạm tiêm sát, bỏng.

Linh tinh dễ có tứ chi hình thương.

Linh tinh bỉ Hỏa Tinh canh cương liệt.

Địa kiếp thiên không: tương đồng đặc tính:

Và tôn giáo hữu duyên.

Tất cả hóa thành thiên không, cho nên dễ xuất gia.

Khí số bị nguy, sửa phong thuỷ, luyện khí công, đọc phàm tứ huấn.

Lục thân duyên mỏng.

Suốt đời phập phồng đại.

Tướng dị đặc tính:

Địa kiếp tọa mệnh, như nửa ngày chiết sí; thiên không tọa mệnh, như sóng lý đi thuyền.

Địa kiếp là vật chất thượng không vong, chủ minh tranh.

Thiên không là tinh thần thượng không vong, chủ ám đấu.

Thiên không bỉ Địa kiếp đáng sợ hơn có tôn giáo tính.

Địa kiếp dễ có vật chất thượng kiếp số, thiên không thì thường lúc rảnh rỗi hư phiền não, luẩn quẩn trong lòng.

Cái khác tinh diệu

Lộc tồn tinh

Bắc đẩu tam tinh, ngũ hành thuộc kỷ âm đất. Quản thực lộc quý khí, chưởng lý thọ cơ. Là tai hoạ giải trừ ách chế hóa ngôi sao, là dệt hoa trên gấm ngôi sao. Kị chỉ thủ nhân không có thi lực cũng. Tùy chủ tinh vượng yếu, giải trừ phá quân cự môn của hung, cư cái khác cung có chế hóa giải ách của hiệu nhưng kị phá tan.

Thái độ làm người thiện cơ biến, đa học đa năng lực, nếu như hỏa linh phá tan là xảo nghệ người.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao:

Kỷ thổ 〝 âm đất 〞, cô tinh, hóa khí là quý, tài tinh, chủ lộc thực, giải trừ ách cũng là một viên quý nhân tinh.

Lại bảo được vật tinh, nhận việc tình mà nói biểu thị nhất định sẽ phát sinh hoặc là xong.

Là tài tinh, nên nhập mệnh, tài cung vị.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Lộc tồn nhập cung tài bạch được tài.

Lộc tồn nhập cung phu thê được tình cảm.

Lộc tồn tinh ở cung mệnh hiện tượng

Lộc tồn tọa cung mệnh người ta — biểu thị ngươi là thuộc về tiền lương giai cấp người đó, mà không phải là xí nghiệp gia hình người đó.

Người ta khi còn sống áo cơm không thiếu, không lo ăn mặc. (thế nhưng không có nghĩa là người ta có tiền, bởi vì không lo ăn mặc không có nghĩa là có nhiều)

Người ta khi còn sống tương đối dễ dàng sẽ bị người khác khi dễ, dễ cô độc không chỗ nương tựa, cá tính thượng hội tương đối quái gở, người ta rất trọng thị tiền tài, lộc tồn tinh nhược ngồi một mình, ở mạng của ngươi cung biểu thị người ta hội càng trọng thị mỗi một bút tiền tài.

Lộc tồn tinh:

Siêu việt tứ hóa, là cuối thu hoạch chỗ.

Tứ hóa tố tiền, lộc tồn tố kết.

Ngồi một mình thì vãn phát, bàng có dương đà giáp chế, phát đạt so sánh vãn.

Thiên diêu tinh

Thiên diêu thuần âm quý thủy, chủ phong tình, là đào hoa, ái mộ, phong lưu, hảo dâm, si tình, tú tài, khẩu tài hảo. Miếu ở mão dậu thủ hợi cung, nhập sinh thân cung xử sự khéo đưa đẩy hội sát ngôn quan sắc, biết thoái thoái có mưu kế, ưa phong nguyệt nơi, thái độ làm người hài hước ưu nhã, nhân duyên hảo ưa nói chuyện phiếm.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Quý thủy, trung tâm đấu tinh, hóa khí là đào hoa, chủ phong lưu, sắc ly hoàng.

Huyền oa tinh, trưởng thành sớm, phong tao, phong nhã hài hước, thông minh, phản ứng linh mẫn, nhân duyên tốt, hảo nói chuyện phiếm, đối nghệ thuật ca vũ có đặc thù của thiên phú, bất cần đời, hảo uống, trò chơi nhân gian, ưa giao tế.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nó là một viên tin vui tinh cũng một viên đào hoa tinh.

Đào hoa ý, nhưng cần phải phối hợp cái khác hoa tinh.

Thiên diêu tinh ở cung mệnh hiện tượng

Nếu như ngươi là nữ sinh mà thiên diêu tinh ở cung mệnh biểu thị của ngươi ăn nói, dung mạo xinh đẹp động nhân, tao kình mười phần, thích trang phục đồng thời tao thủ lộng tư, chỉ là ở bên ngoài luôn luôn yêu không được truy, đuổi không thương.

Nếu như ngươi là nam sinh mà thiên diêu tinh ở cung mệnh biểu thị người ta là săn tươi đẹp cao thủ, là một hoa tâm đại la bặc, thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, bất cần đời.

Thiên diêu tinh ở cung mệnh người ta luôn luôn biểu hiện trên mặt rất phong phú, mắt có thể nói ốc, người ta giỏi về sát ngôn quan sắc, cũng giỏi về mô phỏng theo, ứng đối cơ trí dục, năng lực khốc năng lực cười.

Thiên diêu tinh:

Hạ âm nước tràn đầy, tinh lực sự dư thừa.

Đào hoa trăm phần trăm, ngoắc thành thân.

Tình cảm phong phú, tình dục nặng.

Thiên hình tinh

Thiên hình ngũ hành thuần dương hỏa, thuộc cẩu, miếu dần mão dậu thủ cung viết thiên hỉ có quyền uy. Chủ y dược, sinh nhân đái điểm cao ngạo chủ có tài cán, quân cảnh thuộc của. Hành sự hội chấp hành rốt cuộc, bảo trì nguyên tắc cho nên thị làm phiền lục, nhìn như không đổi tiếp cận thành thực địa tốt và tôn giáo hữu duyên. Sinh cung tật ách chủ còn nhỏ nên chú ý tay chân bị thương tàn phế, tiểu nhi ma túy, viêm não hậu di chứng chờ. Vượng địa chủ nắm quyền.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Dương hỏa (bính), trung tâm đấu tinh, hóa khí là cô, chủ cô khắc, sắc xích.

Nghiệp lực tinh, và tăng đạo hữu quan, thái độ làm người cá tính cương trực, đối pháp luật, mệnh lý, y thuật, phật duyên có đặc thù ham.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nó là một viên thương tổn tinh, thị phi tinh, tai hoạ tinh.

Thương tổn phương diện: Phiếm chỉ tất cả tai nạn thống khổ, thị phi hình thương, hết thảy quan tòa lao ngục tai ương cập quan tụng.

Thiên hình tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hình tọa mệnh người ta kỳ thực phản bội tính rất mạnh, khi còn bé phi thường ái làm trái lại, vậy sau mình cũng không tự chủ, quay về với chính nghĩa hay ái làm trái lại da, hội nghị thường kỳ có bị phụ mẫu có rất thảm hiện tượng.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà có sao Liêm trinh + phá quân tinh + thiên hình tinh ở cung mệnh — cẩn thận bị người khác ép buộc tính hư thân, nếu như đi chỡ đi đáo loại này tổ hợp vừa đụng với âm tang tinh, thương tổn tinh, hung bạo tinh biểu thị người ta có thể sẽ có bị cưỡng gian của hiện tượng.

Thiên hình tinh:

Thông tiên phật giới, lục đại thần thông.

Dễ phạm quan phi tố tụng.

Tọa cung tật ách dễ có khai đao hoặc là tứ chi hình thương chuyện món sản sinh.

Rơi na nhất cung, na nhất cung hình khắc nặng.

Âm sát tinh

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao: Nó là một viên ám tinh, cũng chỉ 〝 ám kế 〞, 〝 tiểu nhân 〞.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt: cụ tai hoạ khí, có 〝 giấu diếm, đen tối bất minh, ẩn núp, dơ bẩn 〞 ý.

Âm sát tinh ở cung mệnh hiện tượng

Âm sát tinh tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi trình tự không tính là rất cao, tương đối là thuộc về trung tâm hạ cấp tằng người ta tương đối dễ dàng hội bóng bẩy không vui, cá tính là phi thường không chịu thua, hơn nữa mẫn cảm, đa nghi, hảo đố kị.

Người ta tương đối dễ dàng nhận thấy được tâm tư của người khác cập mưu kế.

Người ta tương đối dễ dàng thường thường không giải thích được tâm tình hạ, đến nỗi là thập ma nguyên nhân mình cũng không rõ ràng lắm, quay về với chính nghĩa hay sẽ không uyên vô cớ đích tình tự bất hảo.

Bản thân ngươi hội không quá ái tắm, tương đối không coi trọng mình vệ sinh.

Âm sát tinh:

Thông quỷ giới, âm dương mắt.

Nghiệp chướng nặng, con cái dễ chấn kinh.

Rơi cung tật ách dễ có nghiệp chướng tật bệnh, như bệnh ung thư, tinh thần dị thường, phụ linh các loại.

Rơi cung điền trạch, dương trạch phạm âm, bài vị, thủy pháp xảy ra vấn đề.

Rơi na nhất cung, na nhất cung dễ gặp chuyện không may.

Thiên mã tinh

Thiên mã ngũ hành thuần dương bính hỏa, vượng dần thân, bình tị hợi, chủ hiếu động, nên phủ khán chủ tinh cập tam phương tứ chính gia hội ngôi sao mà nói phán đoán. Chỉ thủ phùng ác sát chết thảm sinh phần đất bên ngoài.

Sinh tật bệnh chủ lưu đi bệnh lây qua đường sinh dục, nam dễ quên, nữ tính có chủ dễ kinh nguyệt không được thuận điệu.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Bính hỏa, tài tinh, chủ dịch mã, thiên động, tư lộc.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ưa lộc tồn. Kị thiên hình, hỏa, linh, sát, phá, lang gặp của không được cát.

Cường điệu 〝 mã 〞 tự, cố hữu nô tính, có rất nhanh, gia tốc ý.

Thiên mã nhược gặp ngôi sao may mắn thì việt cát, gặp hung tinh thì càng hung.

Thiên mã tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên mã tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính hiếu động ngồi không yên, không có định tính, tương đối hoạt bát, thích đi ra ngoài bào, thì là ngươi ở nhà mặt cũng là thích đến chỗ đi lại, quay về với chính nghĩa ngươi chính là tịnh không dưới lai, khuyết thiếu tính nhẫn nại.

Người ta cần người khác tới thúc giục người ta, bằng không khó thành đại sự.

Nếu như mạng ngươi trong cung thiên mã tinh gặp lên thiên không tinh thì biểu thị thiên mã hành không, người ta cả đời đã định trước hội phiêu đãng, hơn nữa không có mục tiêu.

Thiên mã tinh

Giải thần tinh

Phùng tai có thể cứu chữa có thể giải trừ hung ách, thích nhất long phượng cùng giáp phủ tướng nhị tinh, có giải quyết âm sát năng lực, thị có hảo phát triển. Ở tử dần mão thìn ngọ tuất là miếu.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Là trời sanh y dược tinh, lại bảo 〝 thiên y quý nhân 〞, làm thầy thuốc hay nhất cung mệnh có đến đây tinh (sẽ trở thành lương y).

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Có cởi ra, giải trừ, giải hòa, hóa giải, tả ý tứ.

Thiên lương + giải thần — thầy thuốc giỏi nhất tổ hợp.

Giải thần tinh ở cung mệnh hiện tượng

Giải thần tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta đến đây suốt đời trong dễ gặp dữ hóa lành.

Người ta rất thích bang trợ người khác, thích đương hòa sự lão.

Tuy rằng có thể gặp dữ hóa lành thế nhưng khi ngươi gặp phải cát sự chuyện hậu cũng sẽ bị nó giải hết một bộ phận.

Nếu như ở mạng của ngươi trong cung có như vậy tổ hợp xuất hiện thiên hỉ cung + giải thần, thiên không, cự môn (nhâm nhất là được)– cẩn thận người ta sẽ có hạ thuật đích tình hình phát sinh, của ngươi nhân duyên dễ xói mòn, đồng thời tình cảm được không dễ, bết bát nhất chính là ngươi tính năng lực yếu nhược.

Thiên hình, âm sát đều vì thông linh tinh, và nghiệp chướng hữu quan.

Năm hệ chi tinh hệ

Cô thần tinh

Dương hỏa, cá tính có điểm cố chấp quái gở tâm lý tìm cách điều không phải rất kiện toàn, sở dĩ không thích hợp nhập sinh cung phụ mẫu dễ tạo thành thân nhân duyên mỏng hôn nhân muộn hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều các loại.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Cô thần ở trong ngũ hành là 〝 dương hỏa 〞, cường điệu 〝 cô 〞 tự, chỉ duy nhất độc nhất vô nhị.

Quả tú ở trong ngũ hành là 〝 âm hỏa 〞, cường điệu 〝 quả 〞 tự, chỉ 〝 số ít trung tâm số ít 〞.

Nhân vật đại biểu:

Cô thần tinh, quả tú tinh tính chất đặc biệt:

Cô, quả có rất cường thế ý tứ, ở trong đám người là người nổi bật, có 〝 đỗ trạng nguyên 〞 ý.

Cô thần tinh, quả tú tinh ở cung mệnh hiện tượng

Mẹ goá con côi tọa cung mệnh người ta — của ngươi mình ý thức mạnh phi thường, chủ quan ý thức cũng rất mạnh, người ta tương đối cao ngạo, cho dù người ta không có ý tứ này, yên lặng ngồi ở một bên đô hội biểu hiện ra rất mạnh cao ngạo khí, sở dĩ người ta thường thường nghĩ cô đơn, sẽ có cao xử bất thắng hàn cảm giác, người ta không thích bị ước thúc, đang làm việc trong lĩnh vực sẽ là một vị người nổi bật.

Quả tú tinh

Âm hỏa, cá tính có điểm cô độc bất cận nhân tình dễ tự cho là đúng, cho nên thân duyên bạc nhược, không thích hợp tọa cung mệnh, cung phúc đức hoặc cung phu thê, chủ tự cho mình là cao bề ngoài có ngạo khí kỳ thực nội tâm mãn yếu ớt.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Cô thần ở trong ngũ hành là 〝 dương hỏa 〞, cường điệu 〝 cô 〞 tự, chỉ duy nhất độc nhất vô nhị.

Quả tú ở trong ngũ hành là 〝 âm hỏa 〞, cường điệu 〝 quả 〞 tự, chỉ 〝 số ít trung tâm số ít 〞.

Nhân vật đại biểu:

Cô thần tinh, quả tú tinh tính chất đặc biệt:

Cô, quả có rất cường thế ý tứ, ở trong đám người là người nổi bật, có 〝 đỗ trạng nguyên 〞 ý.

Cô thần tinh, quả tú tinh ở cung mệnh hiện tượng

Mẹ goá con côi tọa cung mệnh người ta — của ngươi mình ý thức mạnh phi thường, chủ quan ý thức cũng rất mạnh, người ta tương đối cao ngạo, cho dù người ta không có ý tứ này, yên lặng ngồi ở một bên đô hội biểu hiện ra rất mạnh cao ngạo khí, sở dĩ người ta thường thường nghĩ cô đơn, sẽ có cao xử bất thắng hàn cảm giác, người ta không thích bị ước thúc, đang làm việc trong lĩnh vực sẽ là một vị người nổi bật.

Phá toái tinh mọi việc trái lại phúc dễ đứng ngồi không yên, làm việc tương thành lại xảy ra phong ba dồn phá, chủ ít thành đa bại, không thích tọa cung mệnh, cung phúc đức, cung tài bạch đợi lát nữa cắt giảm tài lực, ám tổn hao chủ không được đầy đủ, không bằng trong tưởng tượng giàu có.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Ở trong ngũ hành thuộc 〝 âm thủy 〞, cường điệu 〝 sứt mẻ không được đầy đủ 〞.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Nhập mệnh người hoặc đi chỡ đi đáo, làm việc thường thường sắp thành lại bại, thường thường chỉ kém lâm môn một cước, sự tình vô pháp vừa lòng đẹp ý.

Phá toái tinh ở cung mệnh hiện tượng

Phá toái tọa cung mệnh người ta — người ta có lúc sẽ có tiêu cực hoặc hủy diệt tư tưởng, tức giận tình hình đặc biệt lúc ấy suất đông tây, tạp đông tây, hư hao vật phẩm.

Người ta khi còn bé đọc sách sẽ có xé rách sách vở hoặc thích tê chỉ hiện tượng, ăn cái gì tình hình đặc biệt lúc ấy bả khối lớn gì đó cắt thành nhất miếng nhỏ lai cật.

Người ta sẽ có 〝 thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành 〞 quan niệm.

Thiên tài tinh thiên tài tinh

Âm thủy, phụ thiên cơ công chủ có tài nghệ thông minh cơ trí, có tinh thần trọng nghĩa tâm địa nhân từ, nhưng thần kinh chỉ so sánh suy nhược. Nhập mệnh tất có nào đó thiên phú tài năng, gia sát là anh hùng không đất dụng võ, phùng phục binh hữu lý nói không rõ mưu sự khó thành.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ở trong ngũ hành thuộc 〝 âm thủy 〞, là một viên 〝 trí tuệ tinh 〞.

Ở đây chỉ 〝 thông minh tài trí 〞, 〝 chỉ số thông minh 〞, có thể phụ tá thiên cơ tinh, thích thiên cơ tinh đồng cung.

Thiên tài tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên tài tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta rất có tài nghệ, hơn nữa thông minh, cơ cảnh, mẫn cảm, có tinh thần trọng nghĩa hơn nữa nhân từ.

Ngươi ở đây tật bệnh phương diện dễ não thần kinh suy nhược hoặc thận hư.

Thiên thọ tinh dương đất, phụ thiên đồng công chủ thái độ làm người chăm chỉ ôn hòa trung hậu, cho nên chủ có thọ, phùng bệnh tình nguy kịch năng lực tái diên thị có thể cứu chữa, mọi việc may mắn, phùng tọa mệnh có hóa sát giải nạn lực lượng.

Ngũ hành: Đất

Tính chất sao:

Trong ngũ hành thuộc 〝 dương đất 〞, là một viên 〝 trường thọ tinh 〞.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Có thể phụ tá thiên lương tinh cập thiên đồng tinh, ngồi một mình cung mệnh so sánh vô lực lượng.

Thiên thọ tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên thọ tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính trung hậu, ôn hòa, có thọ (trường thọ) hiện tượng.

Nếu như thiên thọ tinh cùng trời lương tinh hoặc thiên đồng tinh ở mạng của ngươi cung đồng cung thì có thể đem giá hai viên tinh lực lượng phát huy đến tận cùng.

Thiên khốc tinh dương hỏa, trợ giúp cự môn của hung, sinh nhân cá tính có điểm quái gở, thị hội so sánh lao lực, nếu như chủ tinh cát trái lại dễ nổi danh, gia sát tinh lâu thì chỉ có rách nát, có thể đáo thiên hư thì có thương tích tâm hoặc tang sự chờ.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Thiên khốc, thuần dương hỏa, cường điệu khốc, ưu thương, thương tâm, khóc tang.

Thiên khốc tinh ở mệnh (thân) cung hiện tượng

Cá tính so sánh quái gở, ái khốc, thích lo sợ không đâu của, nếu như sao là ngôi sao may mắn, thì biểu tình so sánh nghiêm túc, nếu như chủ tinh bất hảo (như cự môn, Thái âm) hay tiêu chuẩn khổ qua kiểm, khóc tang kiểm

Nhược và cự môn đồng cung, thì trợ giúp cự môn của hung ở xấu, mão, thân tam địa tọa mệnh, nếu không có cái khác sát tinh, hình thương tinh xuất hiện, người như thế chỉ là tương đối không có nụ cười, nhược và cự môn đồng cung, thì nhất định sẽ gặp phải lệnh kỳ thương tâm rơi lệ việc lao lực mệnh, nhược đi chỡ đi đáo lại thêm âm thương tinh, thì biểu thị trong nhà sẽ gặp phải tang sự, nhược chỉ có thiên khốc mà không có âm tang tinh, biểu thị người ta có thất bại hoặc chuyện thương tâm nhập lục thân cung, biểu thị và lục thân sẽ có ưu thương việc.

Thiên hư tinh thiên hư tinh

Âm hỏa, trợ giúp phá quân của hung, sinh nhân cá tính so sánh hảo đại hỉ công không thật tế, xưng của có hoa không quả cũng, thân nhân ít trợ lực, nếu như và phá quân cự môn sát tinh chờ chung vào một chỗ, thì nơi bất lợi.

Ngũ hành: Hỏa

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Cường điệu 〝 hư 〞 tự, nhưng cũng không phải trống không.

Vừa đại biểu 〝 tâm bệnh 〞, 〝 lệch lạc 〞, 〝 thất bại 〞, 〝 suy yếu 〞, 〝 sinh bệnh 〞.

Thiên hư tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hư tọa mệnh người ta — biểu thị người ta trời sinh người yếu đa bệnh, nếu như hơn nữa và thái âm tinh ở cung mệnh đồng cung, cái hiện tượng này hội rõ ràng hơn, người ta cũng dễ phạm sai lầm mà thu nhận thất bại.

Tính cách của ngươi tương đối di động có hoa không quả ở, có đôi khi hội bằng mặt không bằng lòng, người ta và lục thân duyên phận so sánh mỏng, nếu như sẽ cùng phá quân tinh đồng cung, thì hội tăng mạnh phá quân tinh khí thế hung ác, tăng kỳ phá hư tính và hung ác bạo ngược tính, đối với mình nơi chốn bất lợi, nếu như ngươi là nữ sinh tọa đến đây mệnh cách lại càng không lợi.

Long trì tinh dương thủy, thông minh có làm, văn nhã có tiếng dự, trợ giúp thiên tướng Thiên phủ công, có thể tăng ẩm thực có lộc ăn của hưởng thụ. Nhập thân mệnh có nhĩ tật. Phùng sát phá tan như ất can tọa mệnh phùng canh khắc, hàm răng sớm phôi cốt chất bất lương.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

〝 long 〞 trì đại diện động vật — xà.

Long 〝 trì 〞 đại diện vật phẩm — hồ cá, cái ao, bồn tắm.

Long trì tinh ở cung mệnh hiện tượng

Long trì tọa mệnh người ta – biểu thị của ngươi – cá tính thông minh mà văn nhã.

Long trì bản thân lực lượng không mạnh, nhưng có phụ tá Thiên phủ tinh công năng, nếu như của ngươi Thiên phủ tinh và long trì tinh đồng cung, thì có thể tăng của ngươi ẩm thực hưởng thụ cập bề ngoài khí chất.

Phượng các tinh

Dương đất hoặc dương kim, chủ mẫn tiệp, hảo phục sức chú ý, văn chương cũng mỹ, mà phong lưu có tiếng dự văn nhã. Long phượng giáp mệnh, kiêm sự nghiệp cung có phủ tướng, nhất định có thể đầy đủ biểu hiện văn nghệ tài hoa.

Ngũ hành:

Tính chất sao:

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

〝 phượng 〞 các đại diện động vật — nhốt tại lồng chim để ý điểu — chim hoàng yến.

Phượng 〝 các 〞 đại diện vật phẩm — lồng chim.

Phượng các tinh ở cung mệnh hiện tượng

Phượng các tọa cung mệnh người ta — biểu thị tính cách của ngươi mẫn tiệp, yêu thích trang phục, chú trọng phục sức, chú ý dáng vẻ

Phượng các tinh có phụ tá thiên tướng tinh công năng, có thể tăng kỳ quang huy và hưởng thụ.

Hồng loan tinh

Âm thủy, chủ hôn tụ vui mừng, lưu động, hư vinh, ngay thẳng, hay thay đổi động, dễ cùng người tiếp cận. Năm mới phùng của hôn ưa, trung niên phùng của sinh con trai đào hoa khánh đoàn tụ, lão niên phùng của tang thê ngã đau khổ, hội đào hoa tinh đa dâm dục, hội đại hao rủi ro không khỏi, hội sát dương chẳng phải đao đái máu.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Quý thủy 〝 âm thủy 〞, chủ hôn nhân vui mừng, thích, ở mệnh là lòng hư vinh nặng.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Ở trong ngũ hành thuộc 〝 âm thủy 〞. Đại diện trứ 〝 màu đỏ 〞, 〝 tiền lì xì 〞, 〝 mỹ lệ 〞, 〝 ưa yến 〞, 〝 hôn nhân 〞, 〝 yêu 〞.

Hồng loan tinh ở cung mệnh hiện tượng

Hồng loan tọa mệnh người ta — biểu thị của ngươi cá tính ngay thẳng, có lực tương tác, hơn nữa người ta phi thường có tình duyên, tảo hôn cơ suất cao, không thích hợp gặp lại những thứ khác đào hoa tinh, bằng không của ngươi đời sống tình cảm sẽ tương đối phức tạp.

Của ngươi tướng mạo không sai, nhân duyên tốt.

Thiên hỉ tinh

Dương thủy, chủ hôn tụ vui mừng, náo nhiệt, xung động, cùng người có lộc cũng đái cô, thích ứng trong mọi tình cảnh, ưa dạo chơi ngoại thành đa ra ngoài. Năm mới được trưởng bối niềm vui ái, trung niên đa giao hữu, lão phùng đa cô dễ tiếp cận người thiếu niên. Nhập mệnh đính hôn sớm vị tất sớm kết hôn, sát sát hội mệnh khai đao.

Ngũ hành: Thủy

Tính chất sao:

Nhâm thủy, chủ hôn nhân vui mừng, khác giới duyên tốt, ở tật là não thần kinh suy nhược.

Nhân vật đại biểu:

Tính chất đặc biệt:

Cường điệu 〝 ưa 〞 tự, tiêu chuẩn tin vui tinh, đại biểu nhân sinh tất cả tin vui, hoặc là người ta ưa.

Đại diện 〝 hôn nhân 〞, 〝 tính 〞.

Thiên hỉ tinh ở cung mệnh hiện tượng

Thiên hỉ tinh tọa cung mệnh người ta — biểu thị người ta khi còn sống dễ gặp dữ hóa lành, hơn nữa cười miệng thường khai, thích náo nhiệt, ái biểu hiện, hoạt động lực cường, người ta hội giảng hoàng sắc chê cười, hơn nữa cũng sẽ khứ thính.

Cách cục

Tử vi nói cũng như dã, tùy thời thiên không mà hóa không được cư sinh một vật, ứng với sinh tất cả sự vật mà hiển tướng, có thể thái độ làm người, sự, địa, vật, thời gian, không gian. Kỳ căn nguyên sinh dễ sổ huyền không phi tinh, dựa vào đây là bổn phương bất trí có sai lầm cũng, đây là bất đồng sinh can chi luận mệnh to lớn yếu. Cho nên muốn yếu lợi dụng như thế dùng tốt gì đó, đương nhiên cũng muốn bắt chước tập một chút nó cơ bản cách cập quy tắc. Rất nhiều người thuyết tử vi chú giải xem không hiểu, xem không hiểu đi học tập nó là được.

Tử vi có mười hai một cung vị, dựa vào mười hai địa chi trình tự sắp hàng, dĩ biểu hiện tự chúng ta quan tâm nhất mười hai món nhân sự vật, sinh sự vật hữu quan chúng ta xưng là lục sự cung chỉ cung tài bạch, cung thiên di, cung tật ách, sự nghiệp cung, cung điền trạch, cung phúc đức.

Sinh nhân tế có liên quan chúng ta xưng là lục thân cung chỉ cung phụ mẫu, cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, bằng hữu cung chờ, kỳ các cung đại diện ý nghĩa đã phía trước thiên tính danh học thiên thứ tư: Tính danh và sinh ra thì quan hệ giữa nói rõ quá, tư không hề luy thuật.

Ở sinh hoạt hàng ngày ở giữa, chúng ta hội nghị thường kỳ nói tới “Cách cục”, đại để chỉ có ở bình luận vật kiến trúc cách đang lúc, bố trí, trang hoàng chờ mới có thể nhắc tới.

Chẳng hạn như:

Cấu phòng thì, nhược phòng ốc cách đang lúc ngay ngắn, trù phòng, dục xí, phơi nắng y đang lúc chờ ô vật ra vào chỗ, trùng hợp nằm ở thông gió hài lòng chỗ; phòng khách, ngọa thất lấy ánh sáng sáng sủa, thì chúng ta thuyết đó là một “Cách cục” tốt đẹp chính là chỗ ở. Chắc hẳn phải vậy ngươi, ở tại cách cục tốt đẹp chính là ốc xá trung tâm, nhân so sánh dễ nghĩ thần thanh khí sảng, hành sự tự nhiên thuận buồm xuôi gió.

Tái như phạn điếm, nhà hàng chờ nơi, phàm là nội bộ trang hoàng, thiết bị trưng bày thoả đáng, không khí tươi mát, bầu không khí tường hòa, chúng ta xưng kỳ vi có hài lòng “Cách cục” không gian, thì ra vào ở giữa, tự nhiên có thể cảm thụ được kỳ tự nhiên lưu lộ khí thế của, trái lại thì phủ.

Kể trên hai người thực tế ví dụ, chúng ta nếm thử trứ dĩ thực thể để giải thích “Cách cục” khái niệm, tịnh tương nghĩa rộng ý này niệm lai giải thích mệnh bàn thượng “Cách cục” . Ở tử vi đẩu số thượng, cách cục tức là mệnh bàn trung tâm tinh đàn sắp hàng sở bày biện ra tính chất đặc biệt, bởi vậy cách cục thật là tốt phôi đối một người ảnh hưởng rất là cự đại.

(nhất) cách cục:

Mệnh cư vị nhân hoàn cảnh mà hiển, nhân thời không hỗ động mà hóa. Dựa vào kỳ tượng hội có thật nhiều hệ thống có thể kiểm tra. Toàn bộ lệ thị như hậu cẩn cung tham khảo. Can chi luận cách, Thiên can là thiên thuần dương là mệnh bản chất thị tư duy không gian. Dồn sinh nhân thân này đây chi giấu diếm can là cư. Đây là can chi luận cách cục to lớn yếu cũng.

1. Can chi cục:

(1). Thập Thiên can:

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, số lẻ là dương, số chẵn là âm, tức giáp là dương, ất là âm các loại. Cư sinh cai Thiên can vị xưng của, tùy can có tứ hóa các trong cung ngôi sao tính tùy theo mà thay đổi.

Bất luận là bản mệnh cung hoặc lưu niên phùng đáo đều có tượng sinh vì vậy nói của, cái khác hữu quan làm chú giải đã ở tính danh học tường liệt không hề luy thuật.

(2). Mười hai địa chi:

Mệnh cư chi đại diện địa thuần âm là vận nước chảy thị thời gian hành vi.

Tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, tân, dậu, tuất, hợi, số lẻ là dương số chẵn là âm, tử là dương, xấu là âm các loại.

Cư sinh cai địa chi vị xưng của. Dĩ sinh nhật của chi luận cá tính, hoặc dĩ sinh nguyệt luận thời không hoàn cảnh. Địa chi sở hàm Thiên can đối ứng đáo bản mệnh nhật can luận nghỉ tù là vì chính xác, đương khảo tra kỳ sinh dụng thần hơi bị chuẩn xác, dụng thần thiên tương ở bát tự luận mệnh lý tường thuật.

2. Ngũ hành cục:

Thủy nhị cục, mộc tam cục, kim tứ cục, đất ngũ cục, hỏa lục cục, mỗi người chia âm dương. Xưng ngũ hành cục là căn cứ hà đồ 16 hóa thành tiên thiên thủy, 27 hóa thành tiên thiên hỏa, 38 hóa thành tiên thiên mộc, 49 hóa thành tiên thiên kim, 5 và 10 hóa thành tiên thiên đất, đến đây luận như nhau có thể ứng dụng sinh tính danh học.

Còn đây là bất đồng sinh bát tự tinh khiết dĩ can chi lai luận mệnh dị xử bạn trên mạng đương tư xem xét.

Đã ngoài những … này thị tượng đều là bởi vì hà đồ tượng mà đến, mặc dù sẽ có tương đối bất hảo hoặc tương đối khá chi vị, thực tế đều là thời không khí của quan hệ, có thể sử dụng thì là động lực không thể dùng thì là lực sát thương, cho nên thỉnh bạn trên mạng đương thẩm tra của.

3. Tứ chính cục:

Vừa xưng tứ bại, thiên vị của cục. Cư sinh tử, ngọ, mão, dậu bốn người cung vị xưng của.

Nhân cư thiên vị thuộc cao khí to chiêm nhiều người cho nên so sánh tâm duyệt cũng không phải là cá tính lạc quan cũng. Suốt đời bao gần tửu sắc chỉ vì đào hoa nơi dễ phong lưu cũng.

4. Tứ ngẫu cục:

Vừa xưng tứ sinh, nhân vị tứ mã của cục. Cư sinh dần, thân, tị, hợi bốn người cung vị xưng của. Nhân cư nhân vị mong muốn đông tây đa yếu tự lo thân, là dịch mã vị cao ngạo hay thay đổi động, thị lao lực mệnh chỉ hội tự tìm phiền não.

Cung phu thê cư đến đây dễ có lưỡng độ hôn, sự nghiệp cư đến đây có nghề phụ, tài bạch cư đến đây lưỡng lộ tài, cung mệnh cư đến đây tâm nan định.

5. Tứ khố cục:

Vừa xưng tứ mộ, địa vị lưới của cục. Cư sinh thìn, tuất, xấu, vị bốn người cung vị xưng của.

Nhân cư địa vị so sánh khổ cực nặng hơn danh lộc, chỉ vì cá tính cô độc nên sớm một chút rời quê hương đáo phần đất bên ngoài khứ đả tịnh, sẽ có một phen làm.

6. Mười hai trường sinh cục:

Cư sinh trường sinh, mộc dục, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi vị xưng của. Trường sinh khí là bản mệnh nguyên thần mười hai tuần hoàn giai đoạn. Đây là nói cho chúng ta biết tuần hoàn đạo lý, là chúng ta vị trí thời không hoàn cảnh biến hóa,

Ví dụ như đế vượng thời không:

Là minh di quẻ, thị sắp sửa đen tối mặt trời lặn, cho nên nên giấu tài bo bo giữ mình, dụng bí quyết giết cũng, thu vào liễm quang mang tránh được khỏi bị thương, đi tới có hung thương vong. Là ở đỉnh núi kỳ, giai đoạn trước quá mạnh mẽ hậu kỳ sẽ có suy yếu của tượng, có thể hấp thu hạ tầng lai bài xích hoàn cảnh đưa cho và không được thuận, như hạ ngọ thái dương, dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, thuộc không ổn định động thái kỳ.

Sao biết được này ắt là nhân phải có nói bất trí nhân sinh không được thuận. Cái khác ở tính danh học thiên thứ tám của 12: Tính danh học phán đoán suy luận cát hung cơ sở của mười hai trường sinh luận pháp đã nói rõ cho nên không hề luy thuật.

7. Nạp âm cách cục.

Đây là nói cho chúng ta ngũ hành vừa có thể tế chia làm hệ thống bất đồng, năng lực ngộ hào thay đổi cập âm dương hỗ động của để ý thì chân tướng rõ ràng, sáu mươi nạp âm đã ở tính danh học đề cập không hề luy thuật. Bài pháp lệ thị như sau

Kim cục mộc cục thủy cục hỏa cục đất cục

Trong biển kim, đại cây rừng, giản hạ thuỷ, lô trung tâm hỏa, lộ bàng đất,

Sai phong kim, dương liễu mộc, tuyền trung tâm thủy, đỉnh núi hỏa, đầu tường đất,

Sáp ong kim, tùng bách mộc, chảy dài thủy, dưới chân núi hỏa, phòng thượng đất,

Sa trung kim, bình nguyên mộc, thiên hà thủy, Phích Lịch Hỏa, trên vách đất,

Kim bạc kim, tang chá mộc, đại suối nước, phúc ngọn đèn dầu, đại dịch đất,

Sai xuyến kim, chá lưu mộc, biển rộng thủy, bầu trời hỏa, sa trung thổ,

8. Phú quý thọ thi tinh tụ thành cục:

Phú quý nghèo hèn lời tổng luận: Cẩn đối với lần này tác giả dồn mười hai vạn phần kính ý.

Bản mệnh cung cát do nội tự mình cố gắng, bản mệnh phương hung từ cây tự phạt. Đối phương cung cát trước mặt xuân phong, đối phương cung hung vào đầu ca tụng hách. Hội phương giai cát mọi việc đều thuận lợi, hội phương giai hung tả hữu thụ địch. Lân phương giai cát lưỡng lân giúp đỡ, lân phương giai hung lưỡng lân tướng hối. Phương cung giai cát vạn lý không mây, phương cung giai hung bốn bề thọ địch. Tiền hậu hạn hung than thở không lúc nào, tiền hậu hạn cát đương tư cứu tế.

Sao biết được đến đây mười hai luận tử vi tư quá bán vậy.

9. Cách cục tên gọi đại lược:

Dưới chấp nhận một ít so sánh thường gặp cách cục liệt ra, tịnh tương kì ứng dụng ở từ nay về sau bạn trên mạng luận mệnh trong.

Cực hướng ly minh cách: Tử vi (cực) tọa ngọ cung (ly)(cung mệnh) vô sát

Cực cư mão dậu cách: Tử vi (cực) tọa mão hoặc dậu thủ cung mệnh

Tử Phủ triêu viên cách: Mệnh viên tam phương sai ai ra trình diện tử, phủ củng chiếu (mệnh có vũ, tướng ở thân, dần).

Tử Phủ đồng cung cách: Tử vi, Thiên phủ cùng canh giữ ở dần, thân cung

Tử Phủ triêu đấu cách

Tử Phủ lâm tài cách

Tử Phủ được vị cách

Phủ tướng triêu viên cách: Cung mệnh tam phương sai ai ra trình diện phủ, tướng.

Quân thần khánh hội cách: Tử vi tả, hữu cùng thủ mệnh, (hội thiên tướng, Thiên phủ canh cát).

Ngọc tay áo thiêm hương cách

Thiên cơ ác sát cách

Cơ nguyệt cùng lương cách: Tam phương (mệnh, tài, quan tam cung vị) nội tụ họp thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương tứ sao

Thiện ấm triều cương cách: Thiên cơ (thiện) cùng trời lương (ấm) ở thìn, mậu cung thủ mệnh

Lương cùng tị hợi cách (lương mã phiêu đãng cách): Thiên lương ở tị hoặc hợi thủ mệnh (thiên đồng tất ở đối cung chiếu nhập) thiên lương ở dần, thân, tị, hợi thủ mệnh, mệnh mã đồng cung gặp gỡ.

Dương cự thực lộc cách

Dương lương xương lộc cách: Tam phương tứ chính (mệnh, tài, thiên, quan) tụ họp liễu thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn bốn sao

Kim xán quang huy cách (nhật lệ trung thiên cách): Thái dương ở ngọ cung thủ mệnh

Mặt trời mọc phù tang cách (ánh sáng mặt trời Lôi môn cách): Thái dương ở mão cung thủ mệnh

Nhật nguyệt giáp tài cách : Vũ khúc ở xấu, vị thủ mệnh hoặc tài, điền, nhật, nguyệt lai giáp.

Nhật nguyệt giáp mệnh cách : An mệnh ở vị cung (vũ, tham), thái dương ở ngọ, Thái âm ở thân, không được tọa không vong, Bản cung có ngôi sao may mắn.

Nhật nguyệt giáp quan cách

Nhật nguyệt về kho cách

Nhật nguyệt cùng chiếu cách

Nhật nguyệt tịnh minh cách (thềm son quế trì cách): Cung mệnh ở xấu thiên lương tọa, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu

Nhật nguyệt cùng lâm cách: An mệnh ở xấu, thái dương, Thái âm ở vị hoặc an mệnh ở vị, thái dương, Thái âm đối chiếu.

Nhật nguyệt đồng cung cách: Thái dương (nhật), Thái âm (nguyệt) đồng cung ở xấu, vị cung

Mặt trời mọc phù tang cách: Thái dương ở mão cung thủ mệnh hoặc quan lộc.

Nhật nguyệt bức tường cách: Phá quân ở tuất thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch sinh xấu, hoặc phá quân ở thìn thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch sinh vị

Nhật nguyệt trái lại bối cách: Thái dương (nhật) ở tuất cung, Thái âm (nguyệt) ở thìn cung, cung mệnh ở thìn hoặc tuất cung

Nhật nguyệt giấu huy: Nhật, nguyệt trái lại bối, vừa phùng cự môn.

Minh châu rời bến cách: An mệnh ở vị, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi, củng chiếu mệnh viên. Hoặc cung mệnh ở vị, thiên đồng cự môn tinh đồng cung ở xấu tọa thiên di, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi

Kim xán quang huy cách: Thái dương thủ mệnh ở ngọ cung.

Trăng sáng Thiên môn cách: Thái âm (nguyệt) ở hợi cung (Thiên môn) thủ mệnh thân. Dần thái độ làm người môn, tị là địa môn, thân là quỷ môn, hợi là trời môn.

Nguyệt ra biển cả cách: Thái âm ở tử cung, thủ điền trạch.

Tài tinh thủ mệnh cách

Vũ khúc thủ viên cách: Ở mão cung thủ mệnh (vũ, sát).

Vũ tham đồng hành cách (nhật, nguyệt giáp mệnh cách): Vũ khúc, tham lang ở xấu hoặc vị cung cùng thủ mệnh

Tài ấn giáp lộc cách: Lộc tồn thủ mệnh, vũ khúc, thiên tướng lai giáp (cung tài bạch cũng thế).

Tài lộc giáp mã cách: Thiên mã thủ mệnh, vũ khúc, lộc tồn lai giáp.

Tài ấn giáp ấm cách: Tài là vũ khúc, ấn là thiên tướng, ấm là thiên lương. Thiên lương ở dần, thân, vũ khúc thiên tướng lai giáp, dần, thân là cung mệnh (thiên lương ở mệnh hoặc điền).

Tài tao tù thù cách: Vũ khúc, liêm trinh cùng thủ thân, mệnh.

Ấm ấn hộ tài cách

Cự cơ cư mão cách: Cự, cơ mão cung thủ mệnh (cự môn ở miếu có thể giải thích ngoại, cự, cơ bất năng hợp)

Cự cơ cùng lâm cách: Cự môn, thiên cơ cùng canh giữ ở mão, dậu cung

Cự nhật đồng cung cách: Thái dương (nhật), cự môn (cự) ở dần, thân đồng cung thủ mệnh

Thạch trung tâm ẩn ngọc cách: Cự môn (thạch) tọa mệnh tái tử, ngọ, có hóa lộc, quyền, khoa tái cung mệnh của tam phương tứ chính.

Đào hoa cổn lãng cách: Cự môn, thái dương hai sao đồng cung, ở dần thạch sùng lộc, cung mệnh ở tuất, ngồi một mình văn khúc

Ấm ấn củng thân cách: Thân cung trước mặt của có thiên lương, thiên tướng lai xung (nhưng thân vật tọa không vong).

Liêm cư miếu vượng cách

Sinh không được phùng thì cách: Mệnh tọa không vong, phùng liêm trinh.

Tù sát cư hãm cách:

Hình tù giáp ấn cách: Mệnh có liêm, tướng, dương nhận lai gia hội. Liêm trinh (tù) cùng trời tướng (ấn) ở tử hoặc ngọ cùng thủ mệnh, có nữa dương nhận (hình) lai gia hội

Thất sát triêu đấu cách an mệnh (dần, thân), (tử, ngọ) thất sát giá trị của, gia sát điều không phải (hướng lên trời phủ, tử vi).

Thất sát hỏa dương cách

Sát Phá Lang cách: Thất sát, phá quân, tham lang tái mệnh, tài cung tam hợp phương tụ họp

Suốt đời cô bần cách: Phá quân thủ mệnh, hãm địa.

Phá hao tổn linh dương cách

Hiện lên thủy đào hoa cách: Tham lang ở tử

Tham lang và dương nhận đồng cung:

Tích kim đôi ngọc cách

Phụ bật giáp đế cách

Phụ bật củng chủ cách: Tử vi thủ mệnh, tả phụ cập hữu bật ở tam phương tứ chính hoặc cung mệnh lưỡng lân giáp mệnh

Tọa quý hướng quý cách: Mệnh an xấu giá trị thiên khôi, thiên di có thiên châm, vị tọa quý hướng quý.

Văn tinh củng mệnh cách

Văn tinh ám củng cách: Mệnh có ngôi sao may mắn, thiên, tài, quan tam mới có xương, khúc, khoa tinh triêu củng.

Kim dư phù giá cách

Đầu ngựa đái tiến cách: Kình dương ở tử ngọ cung thủ mệnh. Ngọ cung an mệnh giá trị kình dương, phía sau phải có thiên mã, tam phương vô sát thấu.

Mã thất bại vong cách: Thiên mã thất bại, (mặc dù lộc tồn xung sẽ không dụng, chủ bôn ba).

Quan ấn tượng nghênh cách

Ngửa mặt triêu đấu cách

Tả hữu giáp mệnh cách

Bảng vàng đề tên cách

Quân tử không cầm quyền cách: Tứ sát (dương, đà, hỏa, linh) thủ thân, mệnh, hãm địa.

Kình dương nhập miếu cách: Kình dương gặp cát, ở thìn, tuất, xấu, vị cung thủ mệnh, (năm sinh Thiên can yếu âm, tài năng kình dương thủ mệnh).

Dương đà giáp kị cách: Lộc tồn tọa thủ cung mệnh

Hỏa tham tọa mệnh cách

Hỏa tham cách, linh tham cách: Tham lang tọa mệnh, Hỏa Tinh đồng cung, khiếu hỏa tham cách, tham lang tọa mệnh, linh tinh đồng cung, khiếu linh tham cách

Tham hỏa tương phùng: Hai sao thủ mệnh, cư miếu, vượng nơi.

Phong lưu màu trượng: Tham lang và dương nhận đồng cung

Cô bần nửa cuộc đời cách

Tài phúc thiên không cướp cách

Kiếp không giáp mệnh cách

Tứ chính nhập mệnh cách

Linh xương đà vũ cách

Áp bá thành tính cách

Phệ da dê báo cách

Thoát tục tăng nói cách

Tuyệt xử phùng sanh cách

Nhân tài thao đao cách

Trời sinh dị chí cách

Mệnh vô chính diệu cách: Cung mệnh vô chủ tinh

Lộc quyền khoa phùng cách

Lộc mã bội ấn cách: Trước ngựa có lộc tồn, thiên tướng đồng cung.

Minh lộc ám lộc: Minh lục: Lộc tồn thủ mệnh, tam phương tứ chính vừa phùng hóa lộc. Ám lộc: Giáp năm sinh ra an mệnh ở hợi (giáp lộc ở dần, dần và hợi lục hợp, hợi là ám lộc).

Lộc phùng lưỡng sát: Lộc tọa không vong, vừa phùng thiên không, cướp.

Lượng nặng mui xe: Lộc tồn, hóa lộc tọa mệnh, gặp thiên không, cướp.

Tam kỳ gia hội cách: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ở mệnh, tài, quan tam hợp phương tụ họp

Khoa minh ám lộc: Ví dụ như giáp năm sinh ra, an mệnh ở hợi, giá trị hóa khoa tinh (giáp lộc ở dần, ám lộc ở hợi).

Khoa quyền lộc củng cách: Tam ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính, bị mệnh, thân sở hợp.

Quyền lộc sinh phùng: Hóa quyền, hóa lộc hai sao thủ mệnh.

Phong lưu khó giải cách

Mỹ nhân kế tứ cách

Dễ ly hôn kế bát cách, hình khắc phùng sát kế mười hai cách.

Đã ngoài là cổ thời điểm thuyết pháp, hôm nay có dễ ngồi tù cách, mê hoa yêu rượu cách, phi quân tử cách, tính không bình thường cách, nên nhà kề cách, cùng giải quyết cư cách, rơi phong trần cách, tốt số phối lương phu cách các loại.

8.

﹝ nhất ﹞ tốt cách cục (khoảng chừng có bốn mươi mấy loại, cận liệt ra thường gặp hai mươi mốt loại): Cách cục tên gọi chòm sao cung vị phân bố tình huống

(1) cực hướng ly minh cách tử vi (cực) tọa ngọ cung (ly)(cung mệnh) vô sát

(2) Tử Phủ đồng cung cách tử vi, Thiên phủ cùng canh giữ ở dần, thân cung

(3) cự cơ cùng lâm cách cự môn, thiên cơ cùng canh giữ ở mão, dậu cung

(4) phụ bật củng chủ cách tử vi thủ mệnh, tả phụ cập hữu bật ở tam phương tứ chính hoặc cung mệnh lưỡng lân giáp mệnh

(5) thiện ấm triều cương cách thiên cơ (thiện) cùng trời lương (ấm) ở thìn, mậu cung thủ mệnh

(6) cơ nguyệt cùng lương cách tam phương (mệnh, tài, quan tam cung vị) nội tụ họp thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương tứ sao

(7) kim xán quang huy cách

(nhật lệ trung thiên) thái dương ở ngọ cung thủ mệnh

(8) mặt trời mọc phù tang cách

(ánh sáng mặt trời Lôi môn) thái dương ở mão cung thủ mệnh

(9) nhật nguyệt đồng cung cách thái dương (nhật), Thái âm (nguyệt) đồng cung ở xấu, vị cung

(10) nhật nguyệt tịnh minh cách

(thềm son quế trì cách) cung mệnh ở xấu thiên lương tọa, thái dương ở tị, Thái âm ở dậu

(11) minh châu rời bến cách cung mệnh ở vị, thiên đồng cự môn tinh đồng cung ở xấu tọa thiên di, thái dương ở mão, Thái âm ở hợi

(12) nhật nguyệt bức tường cách phá quân ở tuất thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch sinh xấu, hoặc phá quân ở thìn thủ mệnh, thái dương Thái âm cùng thủ điền trạch sinh vị

(13) cự nhật đồng cung cách thái dương (nhật), cự môn (cự) ở dần, thân đồng cung thủ mệnh

(14) dương lương xương lộc cách tam phương tứ chính (mệnh, tài, thiên, quan) tụ họp liễu thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn bốn sao

(15) vũ tham đồng hành cách

(nhật, nguyệt giáp mệnh cách) vũ khúc, tham lang ở xấu hoặc vị cung cùng thủ mệnh

(16) trăng sáng Thiên môn cách Thái âm (nguyệt) ở hợi cung (Thiên môn) thủ mệnh thân

(17) hỏa tham cách, linh tham cách tham lang tọa mệnh, Hỏa Tinh đồng cung, khiếu hỏa tham cách, tham lang tọa mệnh, linh tinh đồng cung, khiếu linh tham cách

(18) thạch trung tâm ẩn ngọc cách cự môn (thạch) tọa mệnh tái tử, ngọ, có hóa lộc, quyền, khoa tái cung mệnh của tam phương tứ chính

(19) tam kỳ gia hội cách hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ở mệnh, tài, quan tam hợp phương tụ họp

(20) Sát Phá Lang cách thất sát, phá quân, tham lang tái mệnh, tài cung tam hợp phương tụ họp

(21) kình dương nhập miếu cách kình dương (vừa danh dương nhận) nhập thìn hoặc tuất hoặc xấu hoặc vị thủ mệnh

﹝ nhị ﹞ phôi cách cục (rất có hai mươi loại, cận liệt ra thường gặp thập loại): Cách cục tên gọi chòm sao cung vị phân bố tình huống

(1) cực cư mão dậu cách tử vi (cực) tọa mão hoặc dậu thủ cung mệnh

(2) nhật nguyệt trái lại bối cách thái dương (nhật) ở tuất cung, Thái âm (nguyệt) ở thìn cung, cung mệnh ở thìn hoặc tuất cung

(3) lương cùng tị hợi cách

(lương mã phiêu đãng cách) thiên lương ở tị hoặc hợi thủ mệnh (thiên đồng tất ở đối cung chiếu nhập)

Thiên lương ở dần, thân, tị, hợi thủ mệnh, mệnh mã đồng cung gặp gỡ.

(4) hình tù giáp ấn cách liêm trinh (tù) cùng trời tướng (ấn) ở tử hoặc ngọ cùng thủ mệnh, tái nhập dương nhận (hình)

(5) mệnh vô chính diệu cách cung mệnh vô chủ tinh

(6) đào hoa cổn lãng cách cự môn, thái dương hai sao đồng cung, ở dần thạch sùng lộc, cung mệnh ở tuất, ngồi một mình văn khúc

(7) đầu ngựa đái kiếm cách kình dương ở tử ngọ cung thủ mệnh

(8) dương, đà giáp kị cách lộc tồn tọa thủ cung mệnh

(9) hiện lên thủy đào hoa tham lang ở tử

(10) phong lưu màu trượng tham lang và dương nhận đồng cung

Tứ hóa

Tử vi đẩu số tứ hóa

Luận tứ hóa:

Hóa là một loại động hiện tượng, kinh dịch viết: Khẽ động có bốn loại kết quả, nó là năng lượng chuyển hoán, sở dĩ vô không động đậy luận, không hỏi bất luận. Ký vấn thì thiên thùy thị tượng tiên hữu không chính xác. Hóa tinh ở cung mệnh biểu chính tâm chí biến hóa khuynh hướng, ở nó cung biểu ngoại tại nguyên nhân dẫn đến. Hóa lộc là dục vọng nhân nguyên, Hóa kị là mê cố chấp là quả.

Hóa tinh luận pháp:

Năm sinh can hóa thị tiên thiên mệnh cách cục và bẩm sinh lai, khán nghiệp lực dắt, khán thể chất khí mạnh yếu, có thể luận tiên thiên cách cục cao thấp thuộc trạng thái tĩnh.

Cung mệnh can hóa thị ngày mốt chính hành vi sở trí, là ngày mốt dựa vào chính mình nỗ lực mà phải là thấy được vận. Đại hạn cung mệnh can hóa chủ mười năm cát hung nhập chiếu xung đều xem trọng, tiểu hạn tuổi vận coi trọng xung chiếu. Vô khoa, lộc, quyền là tiên yếu dựa vào chính mình ngày mốt nỗ lực cập người khác trợ lực.

Tuổi hạn hóa thị đương niên biến hóa yếu nhập yếu cung mới có lực, ứng với sinh lưu niên muốn xem ở đâu vị mới biết hữu lực vô lực. Rất có lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời hóa các loại.

Hóa nhập yếu vị xưng là hóa nhập, lộc chủ kiếm tiền, quyền chủ thực quyền, khoa chủ quý nhân hiện, kị chủ thủ tài. Kỳ cung hóa nhập cung luận nội ngoại việc hôn nhân là phán đoán suy luận cát hung của căn cứ, kỳ hiển tượng tương ở tử vi luận học công khai của.

Hóa tinh nhận định: Hóa nhập phụ cung thì ứng nghiệm sinh phụ mẫu trưởng bối, hóa nhập huynh là cùng thế hệ hoặc huynh, hóa nhập phu thê có thể là phối ngẫu hoặc khác giới, hóa nhập tử nữ thì so với chúng ta tuổi còn nhỏ.

Đại hạn hóa thành chủ, bản mệnh hóa thành phụ. Như quyền to phùng bản kị thì quyền có thể đáng kị, tối kỵ phùng bản quyền thì quyền không sợ Hóa kị chích tăng phiền não bất túc làm hại.

Khán lưu niên dĩ năm là việc chính, đại hạn hóa thành phụ, bản mệnh hóa thành tham khảo.

Đặc biệt chú:

Giống nhau ở canh năm khoa kị luận pháp chỉ có Thiên phủ hóa khoa thiên tướng Hóa kị. Mà ở thực tế hiển tượng thì thiên đồng và Thái âm cũng hóa khoa, Thái âm cùng trời cùng cũng Hóa kị. Rất nhiều người vì thế tranh luận không ngớt nói đây là mâu thuẫn, thực tế một điểm cũng không. Chỉ cần tương dương, vũ, phủ, tướng, âm, đồng nhất khởi tịnh luận, nâm tương sẽ phát hiện chúng nó là có tác dụng, mà lại kỳ cát hung then chốt ở cùng, âm nhị khỏa tinh thượng. Chư quân vô phương thử xem.

Tứ hóa nhận định

1. Luận hóa lộc:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ tứ cửu, ngũ hành thuộc kim, vị ở tây, thu, âm đất, phúc đức chủ cát, thị bận rộn, thu hoạch, được lợi, tài lộc, thực lộc, thông minh tài nghệ, không được học biết tài nghệ, đầu nguồn hảo. Là nguyên nhân, đại diện tài, lộc giấu tài trung tâm, lộc tùy kỵ tẩu. Đều nói hóa Lộc hảo kỳ thực vị tất, kỳ ưa kị đã kiện nhập mọi người mệnh bàn động bàn chú giải trung tâm, hoan nghênh tùy thời thủ dụng.

2. Luận hóa quyền:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ nhị thất, ngũ hành thuộc hỏa, vị ở nam, hạ, viêm thượng, thế lực, không chịu thua, nắm quyền tranh chấp, có tài hoa thành công tựu, có khả năng, nỗ lực phấn đấu là lửa đặc tính, tốt đẹp sĩ diện, cố chấp, tiêu xài, tăng giá trị tài sản, ngoại lai thương tổn như điệt, bị phỏng, bệnh cấp tính, đại quyền sanh sát, hóa quyền dĩ miếu hãm sản sinh rất lớn sai biệt, kỳ cát hung có thể dựa vào đến đây phán đoán.

3. Luận hóa khoa:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ tam bát, ngũ hành thuộc mộc, vị ở đông, xuân, dương mộc, là ngày mốt học biết của học vấn, chủ bác học vừa học liền biết, sinh tài thị không nhiều lắm, nên xí hoa làm việc có kế hoạch, phần kết mực, danh tiếng, hảo công văn, tin tức tin tức. Nhất khoa hóa nhị kị nhân thủy sinh mộc, ba mươi lăm tuổi trước nhân ấm ta, sau này yếu ấm người khác bằng không giảm phúc đức, chủ thái độ làm người hảo ở chung.

4. Luận Hóa kị:

Dễ sổ tiên thiên quẻ sổ nhất lục, ngũ hành thuộc thủy, vị ở bắc, đông, dương thủy, hóa kỵ năm sinh là nghiệp lực, cung mệnh can kị là tự tìm, tuổi hạn can kị là vận thế. Kị là cảnh báo báo cho tác dụng, thị biến động bất an, chuyển cơ, được mất, tự ti, lục thân hình khắc, quan phi, không được thuận, thua thiệt, vô lộc, tử vong. Quyết định rời đi thì có hoàn toàn lương. Chủ lộc mỏng giá trị quan chênh lệch đại. Hóa kị không nhất định bất hảo, muốn xem nhập sinh ở đâu cung ở đâu tinh đất ở đâu ngũ hành hoặc miếu hãm tài năng định kỳ cũng không phải.

Mười ba loại kị chú giải:

Bắn ra kị:

Chảy ra kị. Xung ở đâu hà sở thất.

Thủy mệnh kị:

Nên tiền lương giai cấp. Ăn ý không thích hợp.

Xuôi dòng kị:

Hóa kỵ nhập đối cung ở ngoài gọi chung nước chảy kị.

Hỗ xung kị:

Dễ khởi xung đột.

Lộc lai kị:

Quan tâm chỉ là so sánh hội khóe miệng.

Kị lai kị:

Nha hoàn nha, ác lai ác hoàn.

Trái lại cung kị:

Ngoài ý muốn tai nạn rủi ro hoặc sự nghiệp thất bại.

Sách mã kị:

Kị rơi tứ mã địa chủ dễ bôn ba lao lực.

Tứ khố kị:

Kho kị chủ so sánh khổ cực lao lực bôn ba.

Tuyệt mệnh kị:

Đại hạn hoặc lưu niên đi tới cai cung vị thì yếu đặc biệt chú ý.

Tiến mã kị:

Chủ tai hoạ.

Thối mã kị:

Chủ tai hoạ.

Nghịch thủy kị:

Chủ hoành phát.

(nhất) chủ tinh tứ hóa:

Thiên can dồn hóa có hóa thì có biến hóa, là tiền căn hậu quả là Lộc khởi Lộc diệt thủy chung. Tùy thời thiên không mà hóa, nhân sinh có thể giải trừ ý này chuyện gì bất năng giải trừ ư. Thiên can tứ hóa biểu.

Tứ hóa biểu:

Can hóa, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị,

Giáp can, liêm trinh, phá quân, vũ khúc, thái dương,

Ất can, thiên cơ, thiên lương, tử vi, Thái âm,

Bính can, thiên đồng, thiên cơ, văn xương, liêm trinh,

Đinh can, Thái âm, thiên đồng, thiên cơ, cự môn,

Mậu can, tham lang, Thái âm, hữu bật, thiên cơ,

Kỷ, vũ khúc, tham lang, thiên lương, văn khúc,

Canh can, thái dương, vũ khúc, Thiên phủ, thiên tướng,

Tân can, cự môn, thái dương, văn khúc, văn xương,

Nhâm can, thiên lương, tử vi, tả phụ, vũ khúc,

Quý can, phá quân, cự môn, Thái âm, tham lang,

Tứ hóa va chạm:

1. Lộc quyền:

Chủ phong phú, hoành phát tài đa, cát tường, danh lợi song thu vào, luận nhân duyên đào hoa hai người đã ngoài.

2. Lộc khoa:

Danh dương nhân tài cán thu lợi, danh lợi song thu vào, nhân danh được lợi. Văn người qua đường tiêu chuẩn cao, là sư hạng người nhân vật.

3. Lộc kị:

Biến hóa đại, thì hảo thì phôi, dĩ song kị luận.

4. Quyền khoa:

Có chuyên nghiệp kỹ năng, chủ sẽ không bảo thủ, cách cục cao là kỹ sư loại.

5. Quyền kị:

Chuyện phát sinh khá, hảo tranh, cãi chày cãi cối, không nói để ý, giải trừ kị dùng võ lực, cho nên rất nhanh thật xấu không nhất định. Lai đi vội vàng thiên ý cũng.

6. Khoa kị:

Chuyện phát sinh so sánh mạn, kéo dài bất định, dụng văn giải trừ kị, hóa kỵ nhập tất có bất hảo chỗ, vô pháp toàn bộ giải hết, Bản cung lợi hại xung cung hơi nhẹ.

7. Lộc quyền khoa:

Ưa chiếu đối cung nhập cũng hảo.

8. Lộc quyền kị:

Kị đại.

9. Quyền khoa kị:

Quyền đại.

10. Lộc khoa kị:

Kị đại.

11. Song lộc, song quyền, song khoa, song kị, thị nặng thêm cũng.

12. Hóa kỵ nhập xung đối cung, lộc kị đối cung song kị luận.

Thái cực vị lập cực luận pháp:

Cung di động thay đổi vị:

Dựa vào đại hạn hoặc lưu niên, nguyệt, nhật, thì tương cung mệnh sai vị sau khi, cái khác cung vị thuận thôi của. Có thể nhìn ra nơi phát ra cập thuộc sở hữu. Xưng là động bàn, bổn trạm thực đã là nâm giải thích được rồi, chỉ cần là quanh năm hội viên nâm đều có thể kêu lên lưu niên, nguyệt, nhật chú giải. Muốn vào tài, muốn tham gia cuộc thi, tưởng ứng với trưng các loại, vô phương tham khảo một chút.

Sao Tứ hóa tốc tra biểu:

Năm can tứ hóa giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Hóa lộc liêm cơ cùng âm tham vũ dương cự lương phá

Hóa quyền phá lương cơ cùng âm tham vũ dương tử cự

Hóa khoa vũ tử xương cơ bật lương âm khúc tả âm

Hóa kị dương âm liêm cự cơ khúc cùng xương vũ tham

Trở lên bảng là thập Thiên can đưa tới sao Tứ hóa, mỗi một Thiên can các hữu tư hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc Hóa kị tinh thần.

Ví dụ như: Dân quốc 53 năm sinh nhân “Giáp thìn năm”, kỳ năm sinh Thiên can tất dẫn động liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị. Còn đây là bản năm sinh dẫn động tứ hóa.

Đến nỗi lưu niên tứ hóa, ví dụ như năm nay 86 năm “Đinh Sửu năm”, tất dẫn động lưu niên Thiên can, có thể dùng Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị.

Sao Tứ hóa giới thiệu vắn tắt:

Sao Tứ hóa có thể bay nhập đối cung, trực tiếp tạo thành ảnh hưởng, ảnh hưởng bỉ chủ tinh còn lớn hơn.

Hóa lộc biểu thị thực lộc, chủ phúc.

Hóa quyền biểu thị quyền thế, địa vị, danh vọng, chủ lộc.

Hóa khoa biểu thị khoa cử, biểu dương, xinh đẹp, chủ thọ.

Hóa kị biểu thị không được thuận lợi, bận rộn, hư công.

Sao Tứ hóa là tử vi đẩu số của “Mệnh lý chung kết người” .

Giáp năm can:

Liêm trinh hóa lộc: Ngũ quỷ vận chuyển, cố chấp nỗ lực có thu hoạch.

Phá quân hóa quyền: Đe dọa danh vọng, vòi nước lão đại, cai năm dễ có địa chấn.

Vũ khúc hóa khoa: Quản lý tài sản năng lực cường.

Thái dương Hóa kị: Thị lực soa, và phụ vô duyên, phạm Hỏa Tinh, sự nghiệp không được thuận, nữ dễ đồng tính luyến ái.

Ất năm can:

Thiên cơ hóa lộc: Bày mưu nghĩ kế, đầu tư sẽ thành, khai triển huyền học so sánh thuận lợi.

Thiên lương hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, hảo chủ quản ngẩng đầu.

Tử vi hóa khoa: Cường hóa tử vi tính chất đặc biệt.

Thái âm Hóa kị: Và mẫu vô duyên, dễ phùng tiểu nhân, âm trạch dễ có chuyện, nam dễ đồng tính luyến ái.

Bính năm can:

Thiên đồng hóa lộc: Hơi mập, lạc quan, dĩ thân hợp lực bang trợ thu lợi.

Thiên cơ hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, trí mưu song toàn.

Văn xương hóa khoa: Thi vận điều kiện tốt nhất, văn học rèn luyện hàng ngày cao.

Liêm trinh Hóa kị: Dễ phạm tiểu nhân, đào hoa sát.

Năm đinh can:

Thái âm hóa lộc: Có nữ nhân duyên, và mẹ con duyên tốt.

Thiên đồng hóa quyền: Ngũ thuật giữa đường, nhân khí tràn đầy.

Thiên cơ hóa khoa: Đột hiển tài năng, phụ tá giữa đường.

Cự môn Hóa kị: Dễ có khẩu thiệt quan phi, lưu ý miệng nghiệp, gìn giữ cái đã có là thượng, không thích hợp tảo hôn.

Mậu năm can:

Tham lang hóa lộc: Thiên tài vận cường, khác giới duyên cũng không thác.

Thái âm hóa quyền: Tích tài làm giàu, nữ nhân nắm quyền.

Hữu bật hóa khoa: Đi dị lộ công danh, phụ tá danh vọng.

Thiên cơ Hóa kị: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không thích hợp ăn ý, không thích hợp tảo hôn.

Kỷ năm can:

Vũ khúc hóa lộc: Tài tinh hóa lộc hay nhất, nên kinh thương, vũ thị.

Tham lang hóa quyền: Thiên tài nắm giữ ấn soái, chủ nghĩa công lợi nặng hơn.

Thiên lương hóa khoa: Ngũ thuật huyền học danh vọng.

Văn khúc Hóa kị: Khuê trung tâm bất hoà, dễ có quan phi, công văn vấn đề, lưu ý khẩu thiệt.

Canh năm can:

Thái dương hóa lộc: Có nam nhân duyên, và phụ tử duyên sâu, sự nghiệp khai triển thuận lợi.

Vũ khúc hóa quyền: Kinh thương thành công, quản lý tài sản năng lực cường.

Thái âm hóa khoa: Dễ có nữ tính quý nhân, mẫu, thê, nữ mỹ.

Thiên đồng Hóa kị: Nhân tế bất hoà, tính trẻ con đánh mất.

Tân năm can:

Cự môn hóa lộc: Mở miệng sai ai ra trình diện tài, thuyền lớn hợp nhau.

Thái dương hóa quyền: Nam nhân nắm quyền, sự nghiệp khai triển đại.

Văn khúc hóa khoa: Diễn nghệ sự nghiệp thịnh vượng.

Văn xương Hóa kị: Thi vận soa, công văn dễ xảy ra vấn đề, bản thân yếu.

Nhâm năm can:

Thiên lương hóa lộc: Phòng địa sản vận thế thuận lợi, nghề phục vụ khai triển THUẬN.

Tử vi hóa quyền: Tử vi tinh tính chất đặc biệt lại thêm cường.

Tả phụ hóa khoa: Đột hiển tài năng, phụ tá giữa đường.

Vũ khúc Hóa kị: Tài tinh Hóa kị tổn hại tài, độc thủ thiên không khuê.

Quý năm can:

Phá quân hóa lộc: Có cường đại khai triển lực.

Cự môn hóa quyền: Sự nghiệp đại thành.

Thái âm hóa khoa: Dễ có nữ quý nhân, mẫu, thê, nữ mỹ.

Tham lang Hóa kị: Ham nhiều tất bại, tránh cho sắc nan.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

學習的步驟

 (一)須了解的基本概念:

 ●天干與地支

 ○十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

 ○十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

 ●五行生剋制化

 ○五行相生:金生水、水生木、木生火、火生土、土生金

 ○五行相剋:金剋木、木剋土、土剋水、水剋火、火剋金

 ●排盤(最簡單,一天就會):坊間已有無數的紫微斗數排盤書籍,任何一本都行。(黑貓白貓,只要能抓到老鼠就是好貓)

 ●十二宮的定義與實際應用

 ○命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、遷移宮、奴僕宮(朋友宮)、官祿宮(事業宮)、田宅宮、福德宮、父母宮等十二個宮位以逆時鐘方向來排列,實際應用容往後再詳細分析。

 ●星性:將以具體並形象化等較容易理解的方式來幫助記憶。

 ●宮與星之間的相互關係

 ●星與星之間的相互觀係

 ●格局

 ●四化星的應用:化祿、化權、化科、化忌的解析。

 ●命盤與實際生活相配合(最困難,但這也是紫微教室的終極目標)

 基本上,我所列的這些基本概念在坊間的大部份紫微斗數書籍裡都應該有提到,只是我將以不同的表達方式,活用這些最基本也最重要的原則。

(二)紫微斗數斗數學習的流程圖: 斗數歷史 → 天干 → 地支 → 十二宮定位 → 排盤原理 → 斗數星性 → 斗數格局 → 斗數四化 → 實際應用

十二宮

 紫微斗數的結構,除了星系以及吉曜、凶曜之外,最重要的環節在於十二宮。

 所謂十二宮,是命宮、父母宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、遷移宮、奴僕宮、事業宮、福德宮、田宅宮。前五宮屬於家庭關係,後七宮主要屬於社會關係。其中六個宮位與感情有關,稱為六親宮,即命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、僕役宮、父母宮;另外六個宮位與感情無關,稱為非六親宮,即財帛宮、疾厄宮、遷移宮、事業宮、田宅宮、福德宮。

也就是說,先根據人的出生年月日時,將十二宮的位置排定,然後依照公式,將各系星曜以及雜曜推算出在那一垣,便知某宮有些甚麼星曜,然後據之以論斷吉凶,以及各種人事變化。

命宮所主,為人的容貌、性格、才能,以及一生的成敗關鍵,以及對父母、子女、夫妻、兄弟、朋友間的關係。

父母宮所主,為父母對自己的影響,有無益蔭,抑或反而有損,父母與自己間的感情如何,以至父母方面的親友對自己的影響。

兄弟宮所主,為兄弟與自己的關係,有助力抑無助力,或甚至對自己有害;感情厚薄親疏如何。以至兄弟方面的朋友對自己的影響。

夫妻宮表示夫妻間的關係是否和諧,性格是否相投,以及有無生離死別的情況。

子女宮主要表示生殖力的強弱,以及子女與自己的緣份厚薄。

財帛宮主財富多寡,易得抑或難得,善於理財還是不善於理財,其人喜正道求財,抑或專喜發橫財等等對財富的態度。

疾厄宮主人的體魄特徵易於患何種病患。

遷移宮主人的活動能力強弱。

奴僕宮主自己與部屬之間的關係,服眾抑或不服眾。

事業宮主自己與上司及事業夥伴間的關係,以及適宜從事何種職業。

福德宮表示生活享受的品味,以及物質生活的優劣。

田宅宮表示置業的能力。

大限流年與宮位哲學

大限起法:

以局數而定。

水二局自命宮起二到十一歲。

木三局自命宮起三到十二歲。

金四局自命宮起四到十三歲。

土五局自命宮起五到十四歲。

火六局自命宮起六到十五歲。

陽男陰女自命宮順行,陰男陽女自命宮逆行。

大運四化即以大運命宮所在宮位之天干來定。 

流年看法:

先找出該流年地支。以流年地支微流年命宮宮位所在。今年戊寅年,流年命盤皆在寅宮。

流年年干定流年四化。 以生年與大運流年的星球碰撞以及移宮換位,加上四化飛星即可論斷。 

命宮與遷移宮的宮位哲學:

命宮表示現在、本地、本身的特質。遷移宮表示未來、外地,他人對自己的看法。 命宮比遷移宮好,則適合在本地發展。遷移宮比命宮好,則適合在外地發展。 命宮、遷移宮化忌本身未必有危險,但是會很忙碌,不能閒下來。 

兄弟宮與僕役宮的宮位哲學:

兄弟宮表示兄弟姊妹與自己的關係。僕役宮表示自己與朋友的關係。兄弟宮是早期人際關係的基礎,僕役宮則為人際關係的開展結果。 兄弟宮與僕役宮好,與母親緣深。

夫妻宮與官祿宮的宮位哲學:

夫妻宮表示配偶特質,以及自己與配偶的關係。 官祿宮表示自己的事業,也表示別人對配偶的看法。 夫妻感情不好,事業至少毀了一半。 夫妻宮化權,則蔭夫事業。 

子女宮與田宅宮的宮位哲學:

子女宮表示子女特質,也可以看夫妻「恩愛」關係。 田宅宮表示不動產狀況。 以離婚來看,子女宮化忌的機率可能比夫妻宮化忌還高。 好陽宅出好子孫。 陰宅決定子孫性格。田宅宮有陰煞,考慮重置祖墳。 

財帛宮與福德宮的宮位哲學:

財帛宮可以看財運,以及物質生活。 福德宮看前世修為,以及精神生活。 福德宮可以表示內心所想。比方說武曲坐福德,往往表示「哈財」。 前世之修行,今生之所得。 福德宮表示別人對本人物質能力的看法。

疾厄宮與父母宮的宮位哲學: 疾厄宮表示自己的身體狀況,以及吉凶禍福。 父母宮表示父母與自己的關係,尤其是父親。 父母宮也表示文書。 父親生病,考試不會好。 疾病以及體質多為遺傳。

十二宫相关事项

命宮

看一個人的個性,脾氣 、性情、特質、身上的特徵由命宮來看。

看個性可參考下述宮位:

一、命宮。

二、福德宮(潛意識)。

三、身宮。

四、參考遷移宮。

看長相可參考下述宮位:

一、命宮。

二、福德宮(潛意識)。

三、身宮。亦可看身體的疾病。

業障病:看福德宮。

兄弟宫

一、看你與兄弟間的感情是否融洽。

二、看你與兄弟間彼此相處態度。

三、看你與兄弟間緣分是否濃厚。

四、看你與兄弟姊妹間的未來成就。

五、他們的個性。

夫妻宫

一、你對感情的態度。

二、夫妻間的對應關係。

三、與配偶的緣分。

四、你對配偶的態度。(最主要)〝對方〞對你的態度要看官祿宮。

***夫妻有共運之氣,要判斷夫妻是否會離婚,要看對方的夫妻宮是否有此氣。

子女宫

一、子女的個性、特性。

二、與子女的緣分。

三、對子女的態度。若再看你子女的父母宮會更仔細。亦可由此看夫妻間的性生活。

天喜所在的宮位(天喜宮),看夫妻間的性行為、生小孩、結婚等事。

仆役宫

一、交往朋友的層次。(是達官貴人呢?或是販夫走卒?)

二、與朋友的對應關係、緣分。

三、朋友對你是否有傷害。

四、員工、部屬(如果你是老闆)。

父母宫

一、看父母之間的對應關係、個性、特質。

二、你和父母之間的對應關係。

三、和父母之間的緣分。

=========================

以上为六亲宫,以下六宫与感情无关,所以是非六亲宫。

财帛宫

一、一生進財順不順。

二、金額大小。

三、財進來快慢(怎麼進來?有無曲折?中途是否有變?)。

疾病宫

一、疾病災難的來源。

二、配合命宮、身宮、福德宮可看一生最困擾你、最苦惱你的事情(煩惱的來源)。

迁移宫

一、出外的際遇。

二、遭遇的人、事物(不論你認識不認識)。

三、出外會遇到的任何情況。

四、在外的交通狀況。

五、人際關係(人緣的好壞、是否有人緣)。

官禄宫

一、自己與上司及事業夥伴間的關係

二、以及適宜從事何種職業。

三、事业旺衰的可能走向。

田宅宫

一、住家的環境。

二、家中的擺設、裝潢。

三、在家的情況。

四、看什麼時候適合買房子?會不會有?怎麼來的?

從古至今,從八字到紫微斗數,〝田宅宮〞一直都有「財庫」的說法。

在紫微斗數中的財庫是指大限中的「田宅宮」而言,為什麼要專指大限中的田宅宮呢?因為財富的累積或消耗通常要經過一段時間,所以十年是一個很好的時間。

就先天的田宅宮來說有家宅與不動產方面的解釋,如果田宅宮組合好屬旺吉,當然就有置產的可能,如果組合不好那就沒有了。

當然最重要的就是你自己的意願了,如果你的財庫旺盛,有閒錢置產,而你又有意願當然就適合買房子,只是並非每個財庫旺的人都會願意置產,因為在財物分配(支配)上原本就是一種選擇,就命理上來說當然不能硬性規定,不過在買房子之前看田宅宮這是應該不會錯的。

 

福德宫

一、看你的祖德是否庇蔭。

二、看你的潛意識個性。

三、看你的財源。主星特质

星性

 紫微斗數包括了北斗及南斗兩組星群:

(1)北斗星群:紫微星、天機星、太陽星、武曲星、天同星、廉貞星等六顆甲級主星。

(2)南斗星群:天府星、太陰星、貪狼星、巨門星、天相星、天梁星、七殺星、破軍星等八顆甲級主星。

 合計主星共有十四顆,且各星之間有其內蘊之五行特性, 其中大部分具有水的特質。

以下為整理的水星資料,並以假想之刻度尺來度量其相對之水流速﹝並非正確值﹞。

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

破軍———————–

貪狼——————

廉貞————–

太陰———-

天相——–

巨門——

天同—-

 破軍: 爆破力十足的星,主動積極力強,可以具衝擊性的瀑布水流代表之。

‧貪狼: 積極性強,反應速度快,但比破軍多了一點慧黠,可以山澗水流代表之。

‧廉貞: 表面看似平穩,其實內心暗潮洶湧,可以大瀑布之前的水面水流代表之。

‧太陰: 緩緩流動,時快時慢,但變化幅度不大,可以江河之水流表之。

‧天相: 流速比江河更慢,動作更溫吞,可以小溪的水流表之。

‧天同: 流速極慢,天同屬福星,也叫懶惰星,可以小水溝的水流表之。

‧巨門: 巨門的特色是「暗」,流速亦慢,可以「加蓋」的小水溝水流表之

七吉星與六煞星

七吉星指的是文昌、文曲、左輔、右弼、天魁、天鉞、祿存。

六煞星指的是羊刃、陀羅、火星、鈴星、天空、地劫。

文昌文曲:

相同特質:

清純桃花。

有利於科舉,文昌比文曲要明顯。

無主星則早年艱苦,中晚年吉祥。

要注意經商的票據問題,化忌尤甚。

昌曲同宮,允文允武。

古書謂昌曲同宮女命淫蕩,不可用於目前的時代背景。

逢廉貞容易成為公務人員。

相異特質:

文昌重文書,文曲重口才。

文昌容易成為文學家,文曲容易成為藝術家。

文昌的感情表達喜歡用情書,情書滿天飛,看到人家就想追。

文曲的感情表達更加羅曼蒂克,甜言蜜語,風花雪月。

文昌化忌容易有生命危險,拜文昌帝君可制化。

文曲化忌容易有婚姻問題,拜觀世音菩薩可制化。

左輔右弼:

相同特質:

均無自主性,像小木偶皮諾丘一般。

對過往感情仍時常銘記在心,倩影時常浮現腦海,重情惜情。

熱心,自助助人,甚至會有點雞婆。

落夫妻宮,配偶容易有婚外情,輔弼最大缺點。

孤星遇煞星,助紂為虐。

人緣好,適任外交官。

獨坐命宮無主星,宜重拜養父母。

相異特質:左輔屬陽,右弼屬陰,除此之外沒有什麼不同。

天魁天鉞:

相同特質:

貴人星。魁者鬼也,鉞者業也,為前世業力及果報。

均有利於科舉,以天魁較強。

逢凶化吉,消災解厄,萬事順遂。

貴氣重,小孩不好帶。

具有俠義之風。

風流,惹禍桃花,易惹情劫,外遇對象一般較年長。

相異特質:

天魁為男性,天乙貴人,白天出生靈動力較強。

天鉞為女性,玉堂貴人,夜晚出生靈動力較強。

天魁對陽年干更加有利,天鉞則對應陰年干,但大致都不錯。

祿存星:

超越四化,為最終的收穫所在。

四化做前,祿存做結。

獨坐則晚發,旁有羊陀夾制,發達較晚。

擎羊陀羅:

相同特質:

好事多磨,事不易成。

武器、暴戾的象徵。

適合在軍警界、黑白兩道、律師方面發展,江湖星。

有正義感。

相異特質:

擎羊急,陀螺緩。

擎羊容易有肢體刑傷,也比較容易留傷疤。

陀羅容易有慢性疾病,不易根治。

擎羊沉不住氣,陀羅缺臨門一腳。

火星鈴星:

相同特質:

艷麗,明亮耀眼,野性美。

暴戾的象徵。

獨坐命宮,宜重拜父母。

適合電子或是五金行業。

丹田夠力,生命力強,適合大眾傳播。

相異特質:

火星易犯尖煞、燒傷。

鈴星容易有肢體刑傷。

鈴星比火星更剛烈。

地劫天空: 相同特性:

與宗教有緣。

一切化成空,故容易遁入空門。

氣數受困,改風水,練氣功,讀了凡四訓。

六親緣薄。

一生起伏大。

相異特性:

地劫坐命,如半天折翅;天空坐命,如浪裡行船。

地劫是物質上的空亡,主明爭。

天空是精神上的空亡,主暗鬥。

天空比地劫更具有宗教性。

地劫容易有物質上的劫數,天空則常有空虛煩惱,想不開。

其他星曜

祿存星

北斗三星,五行屬己陰土。管食祿貴氣、掌理壽基。是災害解厄制化之星、是錦上添花之星。忌單守因沒的施力也。隨主星旺弱,解破軍巨門之凶,居其它宮有制化解厄之效但忌沖破。

為人善機變、多學多能,如果火鈴沖破乃巧藝之人。

 

五行:土

星性:

己土〝陰土〞,孤星,化氣為貴,財星,主祿食,解厄也是一顆貴人星。

又叫得物星,就事情來說表示一定會發生或是得到。

是財星,宜入命、財宮位。

代表人物:

特質:

祿存入財帛宮得財。

祿存入夫妻宮得感情。

祿存星在命宮的現象

祿存坐命宮的你–表示你是屬於薪水階級的人,而非企業家型的人。

你的一生衣食不缺,不愁吃穿。(但是不代表你有錢,因為不愁吃穿不代表富有)

你的一生比較容易會被別人欺負,容易孤獨無依,個性上會較為孤僻,你很重視金錢,祿存星若獨坐,在你的命宮表示你會更重視每一筆錢財。

祿存星:

超越四化,為最終的收穫所在。

四化做前,祿存做結。

獨坐則晚發,旁有羊陀夾制,發達較晚。

天姚星

天姚屬陰癸水,主風情、為桃花、愛慕、風流、好淫、痴情、秀才、口才好。廟在卯酉戍亥宮,入於身宮處事圓滑會察言觀色,知進退有計謀,喜風月場所,為人幽默優雅,人緣好喜聊天。

五行:水

星性:

癸水,中斗星,化氣為桃花,主風流,色驪黃。

玄媧星,早熟、風騷、風雅幽默、聰明、反應靈敏、人緣佳、好聊天、對藝術歌舞有特殊之天份、玩世不恭、好飲、遊戲人間、喜交際。

代表人物:

特質:

它是一顆喜訊星亦是一顆桃花星。

桃花之意,但須配合其他花星。

天姚星在命宮的現象

如果你是女生而天姚星在命宮表示你的談吐、容貌花俏動人,騷勁十足,喜歡打扮並且搔首弄姿,只是在外面總是愛的不追,追的不愛。

如果你是男生而天姚星在命宮表示你為獵豔高手,是個花心大蘿蔔,喜歡到處拈花惹草,玩世不恭。

天姚星在命宮的你總是臉上表情很豐富,眼睛會說話喔,你善於察言觀色,也善於模仿,應對機智慾,能哭能笑。

天姚星:

下陰之水旺盛,精力充沛。

桃花百分百,招手成親。

情感豐富,情慾重。

天刑星

天刑五行屬陽火,屬狗,廟寅卯酉戍宮曰天喜有權威。主醫藥,於人帶點孤傲主有才幹,軍警屬之。行事會執行到底,保持原則故示多勞碌,看似不易接近實心地很好與宗教有緣。於疾厄宮主幼年宜注意手足傷殘、小兒痳痺、腦炎後遺症等。旺地主大權在握。

五行:火

星性:

陽火(丙),中斗星,化氣為孤,主孤剋,色赤。

業力星,與僧道有關,為人個性剛直,對法律、命理、醫術、佛緣有特殊愛好。

代表人物:

特質:

它是一顆傷害星、是非星、災禍星。

傷害方面:泛指一切災難痛苦,是非刑傷,一切的官司牢獄之災及官訟。

天刑星在命宮的現象

天刑坐命的你其實叛逆性很強,小時候非常愛唱反調,然後自己也不自覺,反正就是愛唱反調皮,常會有被父母打的很慘的現象。

如果你是女生而有廉貞星+破軍星+天刑星在命宮–小心被別人強迫性破身,如果行運走到這種組合又碰上陰喪星、傷害星、凶暴星表示你可能會有被強姦之現象。

 

天刑星:

通仙佛界,六大神通。

易犯官非訴訟。

坐疾厄宮容易有開刀或是肢體刑傷的事件產生。

落哪一宮,哪一宮刑剋重。

陰煞星

五行:火

星性:它是一顆暗星、亦指〝暗計〞、〝小人〞。

代表人物:

特質: 具邪祟之氣,有〝暗藏、晦暗不明、潛伏、骯髒〞之意。

陰煞星在命宮的現象

陰煞星坐命的你–表示你的層次不算太高、比較是屬於中下階層的你比較容易會鬱鬱寡歡,個性是非常的不服輸,而且敏感、多疑、好忌妒。

你比較容易察覺到別人的心思及計謀。

你比較容易常常莫名其妙的情緒低落,至於是什麼原因自己也不清楚,反正就是會無淵無故的情緒不好。

你本身會不太愛洗澡、比較不重視自己的清潔。

陰煞星:

通鬼界,陰陽眼。

業障重,小孩容易受驚。

落疾厄宮容易有業障疾病,如癌症、精神異常、附靈等等。

落田宅宮,陽宅犯陰,神位、水法出問題。

落哪一宮,哪一宮容易出事。

天馬星

天馬五行屬陽丙火,旺寅申,平巳亥,主好動,宜否看主星及三方四正加會之星而論斷。單守逢惡煞凶死於外地。

於疾病主流行性病,男易遺漏,女性得之主容易月事不順調。

五行:火

星性:

丙火,財星,主驛馬,遷動,司祿。

代表人物:

特質:

喜祿存。忌天刑、火、鈴、殺、破、狼遇之不吉。

強調〝馬〞字,故有奴性,有快速、加速之意。

天馬若遇吉星則越吉,遇兇星則更兇。

天馬星在命宮的現象

天馬星坐命宮的你–表示你的個性好動坐不住,沒有定性、比較活潑、喜歡往外面跑,就算你在家裡面也是喜歡到處走動,反正你就是靜不下來,缺乏耐性。

你需要別人來鞭策你,否則難成大事。

如果你命宮中天馬星遇上天空星則表示天馬行空,你一輩子注定會飄蕩,而且沒有目標。

天馬星

解神星

逢災有救可解凶厄,最喜歡龍鳳同夾府相貳星,有排解陰煞的能力,示有好發展。在子寅卯辰午戌為廟。

五行:火

星性:

為天生的醫藥星,又叫〝天醫貴人〞,當醫生最好命宮有此星(會成為良醫)。

代表人物:

特質:

有解開、解除、和解、化解、瀉的意思。

天梁+解神—最好的醫生組合。

解神星在命宮的現象

解神星坐命宮的你—表示你此一生之中容易逢凶化吉。

你很喜歡幫助別人,喜歡當和事佬。

雖然可以逢凶化吉但是當你遇到吉事的事後也會被它解掉一部份。

如果在你的命宮中有這樣的組合出現天喜宮+解神、天空、巨門(任一即可)–小心你會有下述的情形發生,你的姻緣容易流失、並且感情得來不易、最糟糕的是你的性能力比較弱。

 

天刑、陰煞皆為通靈星,與業障有關。

年系支星系

孤辰星

陽火,個性有點固執孤僻心理想法不是很健全,所以不宜入於父母宮容易造成親人緣薄遲婚或聚少離多等等。

五行:火

星性:

孤辰在五行之中為〝陽火〞、強調〝孤〞字、指唯一獨一無二。

寡宿在五行之中為〝陰火〞、強調〝寡〞字、指〝少數中的少數〞。

代表人物:

孤辰星、寡宿星的特質:

孤、寡有很強勢的意思,在人群之中為佼佼者,有〝獨占鰲頭〞之意。

孤辰星、寡宿星在命宮的現象

孤寡坐命宮的你–你的自我意識非常強,主觀意識也很強,你比較孤傲,即使你沒有這個意思,默默的坐在一旁都會表現出很強的孤傲氣,所以你常常覺得孤單,會有高處不勝寒的感覺,你不喜歡被約束,在工作領域中會是一位佼佼者。

 

寡宿星

陰火,個性有點孤獨不近人情容易自以為是,故親緣薄弱,不宜坐命宮、福德宮或夫妻宮,主自視高外表有傲氣其實內心滿脆弱的。

五行:火

星性:

孤辰在五行之中為〝陽火〞、強調〝孤〞字、指唯一獨一無二。

寡宿在五行之中為〝陰火〞、強調〝寡〞字、指〝少數中的少數〞。

代表人物:

孤辰星、寡宿星的特質:

孤、寡有很強勢的意思,在人群之中為佼佼者,有〝獨占鰲頭〞之意。

孤辰星、寡宿星在命宮的現象

孤寡坐命宮的你–你的自我意識非常強,主觀意識也很強,你比較孤傲,即使你沒有這個意思,默默的坐在一旁都會表現出很強的孤傲氣,所以你常常覺得孤單,會有高處不勝寒的感覺,你不喜歡被約束,在工作領域中會是一位佼佼者。

 

破碎星 凡事反覆容易坐立不安,做事將成又生風波致破,主少成多敗,不喜歡坐命宮、福德宮、財帛宮等會削減財力,暗損耗主不全,不如想像中的富足。

五行:水

星性:

在五行之中屬〝陰水〞、強調〝殘破不全〞。

代表人物:

特質:

入命者或行運走到,做事常常功敗垂成,常常只差臨門一腳,事情無法稱心如意。

破碎星在命宮的現象

破碎坐命宮的你–你有時會有消極或毀滅的思想,生氣時會摔東西,砸東西,損壞物品。

你小時候讀書會有撕破書本或喜歡撕紙的現象,吃東西時會把大塊的東西切成一小塊來吃。

你會有〝寧為玉碎、不為瓦全〞的觀念。

 

天才星 天才星

陰水,輔天機之功主有才藝聰明機智,有正義感心地仁慈,但神經恐較衰弱。入命必有某種天份才能,加煞乃英雄無用武之地,逢伏兵有理說不清謀事難成。

五行:

星性:

 

代表人物:

特質:

在五行之中屬〝陰水〞、是一顆〝智慧星〞。

在此指〝聰明才智〞、〝智商〞、可輔佐天機星,喜歡與天機星同宮。

天才星在命宮的現象

天才坐命宮的你–表示你很有才藝,而且聰敏、機警、敏感、具有正義感而且仁慈。

你在疾病方面容易腦神經衰弱或腎虧。

 

天壽星 陽土,輔天同之功主為人勤奮溫和忠厚,故主有高壽,逢病危能再延示有救,凡事吉利,逢坐命有化煞解難之力量。

五行:土

星性:

五行之中屬〝陽土〞,是一顆〝長壽星〞。

代表人物:

特質:

可輔佐天梁星及天同星,獨坐命宮較無力量。

天壽星在命宮的現象

天壽坐命的你–表示你的個性忠厚,溫和,有高壽(長壽)的現象。

如果天壽星與天梁星或天同星在你的命宮同宮則可將這二顆星的力量發揮到極至。

 

天哭星 陽火,助巨門之凶,於人個性有點孤僻,示會較勞碌,如果主星吉反而容易出名,加煞星多則恐有破敗,或會到天虛則有傷心或喪事等。

五行:火

星性:

 

代表人物:

特質:

天哭、屬陽火,強調哭、憂傷、傷心、哭喪。

天哭星在命(身)宮的現象

個性較孤僻,愛哭,喜歡庸人自擾之,如果星星是吉星,則表情較嚴肅,如果主星不好(如巨門、太陰)就是標準的苦瓜臉,哭喪臉

若與巨門同宮,則助巨門之凶在丑、卯、申三地坐命,若無其他煞星、刑傷星出現,這種人只是比較沒有笑容,若與巨門同宮,則一定會遇到令其傷心落淚之事勞碌命、若行運走到再加陰傷星,則表示家中會遇到喪事,若只有天哭而沒有陰喪星,表示你有挫敗或傷心的事入六親宮,表示與六親會有憂傷之事。

天虛星 天虛星

陰火,助破軍之凶,於人個性較好大喜功不實際,稱之華而不實也,親人少助力,如果與破軍巨門煞星等加在一起,則到處不利。

五行:火

星性:

 

代表人物:

特質:

強調〝虛〞字,但並不是空的。

又代表了〝毛病〞、〝錯誤〞、〝失敗〞、〝虛弱〞、〝生病〞。

天虛星在命宮的現象

天虛坐命的你–表示你天生體弱多病,如果再加上與太陰星在命宮同宮,這個現象會更明顯,你也容易犯錯而招致失敗。

你的性格比較浮華而不實在,有時候會陽奉陰違,你與六親緣分較薄,如果再與破軍星同宮,則會加強破軍星的凶氣,增加其破壞性與兇虐性,對自己處處不利,如果你是女生坐此命格更不利。

 

龍池星 陽水,聰明有作為,文雅有聲譽,助天相天府之功,可增飲食口福之享受。入身命有耳疾。逢煞沖破如乙干坐命逢庚剋,牙齒早壞骨質不良。

五行:

星性:

 

代表人物:

特質:

〝龍〞池代表動物—蛇。

龍〝池〞代表物品—魚缸、水池、澡盆。

龍池星在命宮的現象

龍池坐命的你-表示你的-個性聰明而文雅。

龍池本身力量不強,但有輔佐天府星的功能,如果你的天府星與龍池星同宮,則可增加你的飲食的享受及外表的氣質。

 

鳳閣星

陽土或陽金,主敏捷,好服飾講究,文章亦美,而風流有聲譽文雅。龍鳳夾命、兼事業宮有府相,必能充分表現文藝才華。

五行:

星性:

 

代表人物:

特質:

〝鳳〞閣代表動物—關在鳥籠理的鳥–金絲雀。

鳳〝閣〞代表物品—鳥籠。

鳳閣星在命宮的現象

鳳閣坐命宮的你–表示你的性格敏捷、喜好打扮、注重服飾、講究儀態

鳳閣星有輔佐天相星的功能、可增加其光輝與享受。

 

紅鸞星

陰水,主婚聚喜慶、流蕩、虛榮、直爽、多變動、易與人接近。早年逢之婚喜、中年逢之添丁桃花慶團聚、老年逢之喪妻跌交苦、會桃花星多淫慾,會大耗破財不免,會殺羊豈不刀帶血。

五行:水

星性:

癸水〝陰水〞,主婚姻喜慶,喜歡,在命為虛榮心重。

代表人物:

特質:

在五行之中屬〝陰水〞。代表著〝紅色〞、〝紅包〞、〝美麗〞、〝喜宴〞、〝婚姻〞、〝戀〞。

紅鸞星在命宮的現象

紅鸞坐命的你–表示你的個性直爽、具有親和力、而且你非常有異性緣、早婚的機率高,不適宜再遇上其他的桃花星,否則你的感情生活將會比較複雜。

你的長相不錯,人緣很好。

 

天喜星

陽水,主婚聚喜慶、熱鬧、衝動、與人有禒亦帶孤、隨遇而安、喜郊遊多外出。早年得長輩之喜愛,中年多交友,老逢多孤易接近少年人。入命訂婚早未必早結婚,殺煞會命開刀。

五行:水

星性:

壬水,主婚姻喜慶,異性緣佳,在疾為腦神經衰弱。

代表人物:

特質:

強調〝喜〞字,標準的喜訊星,代表了人生所有的喜訊,或是你比較喜歡。

代表〝婚姻〞、〝性〞。

天喜星在命宮的現象

天喜星坐命宮的你–表示你的一生容易逢凶化吉,而且笑口常開,喜歡熱鬧,愛表現,活動力強,你會講黃色笑話,而且也會去聽。

格局

紫微道也如也,隨時空而化不居於一物,應於一切事物而顯相,可為人、事、地、物、時間、空間。其根源於易數玄空飛星,依此為本方不致有誤也,此為不同於干支論命之大要。所以想要利用這麼好用的東西,當然也要學習一下它的基本法則及規則。很多人說紫微註解看不懂,看不懂就學習它即可。

紫微有十二個宮位,依十二地支順序排列,以顯示我們自己最關心的十二件人事物,於事物有關我們稱之為六事宮指財帛宮、遷移宮、疾厄宮、事業宮、田宅宮、福德宮。

於人際有關的我們稱之為六親宮指父母宮、命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、朋友宮等,其各宮的代表意義已在前篇姓名學第四篇:姓名與出生時間的關係說明過,茲不再累述。

 在日常生活當中,我們常會談到的「格局」,大抵只有在評論建築物的隔間、佈置、裝潢等才會提到。

舉例來說:

購屋時,若房屋的隔間方正,廚房、浴廁、曬衣間等污物進出之所,恰巧位於通風良好之處;客廳、臥室的採光明亮,則我們說這是個「格局」良好的居處。想當然爾,居住在格局良好的屋舍中,人較易覺得神清氣爽,行事自然得心應手。

再如飯店、餐廳等場所,舉凡內部裝璜、設備擺放得宜,空氣清新、氣氛祥和,我們稱其為具有良好「格局」的空間,則進出其間,自然可感受到其自然流露的氣勢,反之則否。

 上述兩個實際的例子,我們嘗試著以實體來解釋「格局」的概念,並將引申此意念來闡釋命盤上的「格局」。在紫微斗數上,格局即是命盤中星群的排列所呈現出的特質,因此格局的好壞對一個人的影響甚為鉅大。

(一)格局:

命居之位因環境而顯,因時空互動而化。依其象會有許多的系統可以檢查。全例示如後謹供參考。干支論格,天干是天屬陽為命的本質示思維空間。致於人身是以支暗藏干為據。此為干支論格局之大要也。

1。干支局:

(1)。十天干:

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,單數為陽,偶數為陰,即甲為陽,乙為陰等等。居於該天干位稱之,隨干有四化各宮內之星性隨之而變。

不論是本命宮或流年逢到都有象生故而言之,其它有關干的註解已在姓名學詳列不再累述。

(2)。十二地支:

命居的支代表地屬陰是運的流程示時間行為。

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、辛、酉、戌、亥,單數為陽偶數為陰,子為陽,丑為陰等等。

居於該地支位稱之。以生日之支論個性,或以生月論時空環境。地支所含天干對應到本命日干論休囚是為真,當考查其生用神為之準確,用神篇將在八字論命裡詳述。

2。五行局:

水二局,木三局,金四局,土五局,火六局,各分陰陽。稱五行局是依據河圖16化為先天水,27化為先天火,38化為先天木,49化為先天金,5與10化為先天土,此論一樣可應用於姓名學。

此乃不同於八字純以干支來論命的異處網友當思審。

以上這些示象都是因為河圖的象而來的,雖會有比較不好或比較好的支位,實際都是時空的氣之關係,能用則為動力不能用則為殺傷力,故請網友當細審之。

3。四正局:

又稱四敗、天位之局。居於子、午、卯、酉四個宮位稱之。

因居天位屬高氣粗佔人多故較心悅並非個性樂觀也。一生多近酒色只因桃花之地易風流也。

4。四偶局:

又稱四生、人位四馬之局。居於寅、申、巳、亥四個宮位稱之。因居人位想要的東西多要自為之,乃驛馬位孤高多變動,示勞碌命恐會自尋煩惱。

夫妻宮居此易有兩度婚,事業居此有副業,財帛居此兩路財,命宮居此心難定。

5。四庫局:

又稱四墓、地位網羅之局。居於辰、戌、丑、未四個宮位稱之。

因居地位較辛苦較重名祿,只因個性孤獨宜早點離開家鄉到外地去打併,會有一番作為的。

6。十二長生局:

居於長生、沐浴、冠帶、臨官、帝旺、衰、病、死、墓、絕、胎、養之位稱之。長生氣是本命元神的十二循環階段。這是告訴我們循環的道理,是我們所處的時空環境變化,

例如帝旺的時空:

乃明夷卦,示將要晦暗落日,故宜韜光養晦明哲保身,用訣誅也,收歛光芒可避免受傷,前進有凶傷亡。是在頂峰期,前期太強後期會有衰退之象,可吸收下層來排斥環境所給與的不順,如夏午的太陽,易被環境影響,屬不穩定動態期。

能知此則因應有道不致人生不順。其它在姓名學的第八篇之12:姓名學論斷吉凶基礎之十二長生論法已說明故不再累述。

7。納音格局。

這是告訴咱們五行又可細分為不同的系統,能悟爻變及陰陽互動之理則真象大白,六十納音已在姓名學提及不再累述。排法例示如下

金局 木局 水局 火局 土局

海中金,大林木,澗下水,爐中火,路傍土,

釵鋒金,楊柳木,泉中水,山頭火,城頭土,

白蠟金,松柏木,長流水,山下火,屋上土,

沙中金,平原木,天河水,霹靂火,壁上土,

金鉑金,桑柘木,大溪水,覆燈火,大驛土,

釵釧金,柘榴木,大海水,天上火,沙中土,

8。富貴壽考星聚成局:

富貴貧賤總論:謹對此作者致十二萬分敬意。

本命宮吉由內自強,本命方凶從根自伐。對方宮吉迎面春風,對方宮凶當頭棒嚇。會方皆吉左右逢源,會方皆凶左右受敵。鄰方皆吉兩鄰扶助,鄰方皆凶兩鄰相悔。方宮皆吉萬里無雲,方宮皆凶四面楚歌。前後限凶慨歎無時,前後限吉當思濟助。

能知此十二論紫微思過半矣。

9。格局名稱大略:

以下將就一些較常見的格局列出,並將其應用在往後的網友論命之中。

極向離明格:紫微(極)坐午宮(離)(命宮)無煞

極居卯酉格:紫微(極)坐卯或酉守命宮

紫府朝垣格:命垣三方見紫、府拱照(命有武、相在申、寅)。

紫府同宮格:紫微、天府同守在寅、申宮

紫府朝斗格

紫府臨財格

紫府得位格

府相朝垣格:命宮三方見府、相。

君臣慶會格:紫微左、右同守命,(會天相、天府更吉)。

玉袖添香格

天機惡煞格

機月同梁格:三方(命,財、官三宮位)內會齊天機、太陰、天同、天梁四顆星

善蔭朝綱格:天機(善)與天梁(蔭)在辰、戊宮守命

梁同巳亥格 (梁馬飄蕩格):天梁在巳或亥守命(天同必在對宮照入)天梁在寅、申、巳、亥守命,命馬同宮相會。

陽巨食祿格

陽梁昌祿格:三方四正(命、財、遷、官)會齊了太陽、天梁、文昌、祿存四星

金燦光輝格(日麗中天格):太陽在午宮守命

日出扶桑格(日照雷門格):太陽在卯宮守命

日月夾財格 :武曲在丑、未守命或財、田,日、月來夾。

日月夾命格 :安命在未宮(武、貪),太陽在午,太陰在申,不坐空亡,本宮有吉星。

日月夾官格

日月歸庫格

日月同照格

日月並明格(丹墀桂墀格):命宮在丑天梁座,太陽在巳,太陰在酉

日月同臨格:安命在丑,太陽、太陰在未或安命在未,太陽、太陰對照。

日月同宮格:太陽(日)、太陰(月)同宮在丑、未宮

日出扶桑格:太陽在卯宮守命或官祿。

日月照壁格:破軍在戌守命,太陽太陰同守田宅於丑,或破軍在辰守命,太陽太陰同守田宅於未

日月反背格:太陽(日)在戌宮,太陰(月)在辰宮,命宮在辰或戌宮

日月藏輝:日、月反背,又逢巨門。

明珠出海格:安命在未,太陽在卯,太陰在亥,拱照命垣。或命宮在未,天同巨門星同宮在丑座遷移,太陽在卯,太陰在亥

金燦光輝格:太陽守命在午宮。

月朗天門格:太陰(月)在亥宮(天門)守命身。寅為人門,巳為地門,申為鬼門,亥為天門。

月出滄海格:太陰在子宮,守田宅。

財星守命格

武曲守垣格:在卯宮守命(武、殺)。

武貪同行格(日、月夾命格):武曲、貪狼在丑或未宮同守命

財印夾祿格:祿存守命,武曲、天相來夾(財帛宮亦然)。

財祿夾馬格:天馬守命,武曲、祿存來夾。

財印夾蔭格:財是武曲,印是天相,蔭是天梁。天梁在寅、申,武曲天相來夾,寅、申是命宮(天梁在命或田)。

財遭囚仇格:武曲、廉貞同守身、命。

蔭印護財格

巨機居卯格:巨、機卯宮守命(巨門在廟可解釋外,巨,機不能合)

巨機同臨格:巨門、天機同守在卯、酉宮

巨日同宮格:太陽(日)、巨門(巨)在寅、申同宮守命

石中隱玉格:巨門(石)坐命再子、午,有化祿、權、科再命宮之三方四正。

桃花滾浪格:巨門、太陽二星同宮,在寅守宮祿,命宮在戌,獨坐文曲

蔭印拱身格:身宮的前面有天梁、天相來沖(但身勿坐空亡)。

廉居廟旺格

生不逢時格:命坐空亡,逢廉貞。

囚殺居陷格:

刑囚夾印格:命有廉、相,羊刃來加會。廉貞(囚)與天相(印)在子或午同守命,再有羊刃(刑)來加會

七殺朝斗格安命(寅、申),(子、午)七殺值之,加殺不是(朝天府、紫微)。

七殺火羊格

殺破狼格:七殺、破軍、貪狼再命、財宮三合方會齊

一生孤貧格:破軍守命,陷地。

破耗鈴羊格

泛水桃花格:貪狼在子

貪狼與羊刃同宮:

積金堆玉格

輔弼夾帝格

輔弼拱主格:紫微守命,左輔及右弼在三方四正或命宮兩鄰夾命

坐貴向貴格:命安丑值天魁,遷移有天鍼,謂坐貴向貴。

文星拱命格

文星暗拱格:命有吉星,遷、財、官三方有昌、曲、科星朝拱。

金輿扶駕格

馬頭帶箭格:擎羊在子午宮守命。午宮安命值擎羊,後面要有天馬,三方無殺湊。

馬落空亡格:天馬落空,(雖祿存沖會無用,主奔波)。

官印相迎格

仰面朝斗格

左右夾命格

蟾宮折桂格

君子在野格:四殺(羊、陀、火、鈴)守身、命,陷地。

擎羊入廟格:擎羊遇吉,在辰、戌、丑、未宮守命,(生年天干要陰,才能擎羊守命)。

羊陀夾忌格:祿存坐守命宮

火貪座命格

火貪格、鈴貪格:貪狼坐命、火星同宮、叫火貪格,貪狼坐命、鈴星同宮、叫鈴貪格

貪火相逢:二星守命,居廟、旺之地。

風流綵杖:貪狼與羊刃同宮

孤貧半生格

財福空劫格

劫空夾命格

四正入命格

鈴昌陀武格

鴨霸成性格

披羊皮豹格

脫俗僧道格

絕處逢生格

因財操刀格

天生異痣格

命無正曜格:命宮無主星

祿權科逢格

祿馬佩印格:馬前有祿存、天相同宮。

明祿暗祿:明錄:祿存守命,三方四正又逢化祿。暗祿:甲年生人安命在亥(甲祿在寅,寅與亥六合,亥為暗祿)。

祿逢兩殺:祿坐空亡,又逢空、劫。

兩重華蓋:祿存、化祿坐命,遇空、劫。

三奇嘉會格:化祿、化權、化科在命、財、官三合方會齊

科明暗祿:例如甲年生人,安命在亥,值化科星(甲祿在寅,暗祿在亥)。

科權祿拱格:三吉星在三方四正,被命、身所合。

權祿生逢:化權、化祿二星守命。

風流無解格

美女計四格

容易離婚計八格,刑剋逢煞計十二格。

以上乃古時候的說法,如今有容易坐牢格,迷花戀酒格,非君子格,性不正常格,宜偏房格,會同居格,落風塵格,好命配良夫格等等。

8.

 

﹝一﹞好的格局(大約有四十幾種,僅列出常見的二十一種): 格局名稱 星座宮位的分佈情況

(1)極向離明格 紫微(極)坐午宮(離)(命宮)無煞

(2)紫府同宮格 紫微、天府同守在寅、申宮

(3)巨機同臨格 巨門、天機同守在卯、酉宮

(4)輔弼拱主格 紫微守命,左輔及右弼在三方四正或命宮兩鄰夾命

(5)善蔭朝綱格 天機(善)與天梁(蔭)在辰、戊宮守命

(6)機月同梁格 三方(命,財、官三宮位)內會齊天機、太陰、天同、天梁四顆星

(7)金燦光輝格

 (日麗中天) 太陽在午宮守命

(8)日出扶桑格

 (日照雷門) 太陽在卯宮守命

(9)日月同宮格 太陽(日)、太陰(月)同宮在丑、未宮

(10)日月並明格

 (丹墀桂墀格) 命宮在丑天梁座,太陽在巳,太陰在酉

(11)明珠出海格 命宮在未,天同巨門星同宮在丑座遷移,太陽在卯,太陰在亥

(12)日月照壁格 破軍在戌守命,太陽太陰同守田宅於丑,或破軍在辰守命,太陽太陰同守田宅於未

(13)巨日同宮格 太陽(日)、巨門(巨)在寅、申同宮守命

(14)陽梁昌祿格 三方四正(命、財、遷、官)會齊了太陽、天梁、文昌、祿存四星

(15)武貪同行格

 (日、月夾命格) 武曲、貪狼在丑或未宮同守命

(16)月朗天門格 太陰(月)在亥宮(天門)守命身

(17)火貪格、鈴貪格 貪狼坐命、火星同宮、叫火貪格,貪狼坐命、鈴星同宮、叫鈴貪格

(18)石中隱玉格 巨門(石)坐命再子、午,有化祿、權、科再命宮之三方四正

(19)三奇嘉會格 化祿、化權、化科在命、財、官三合方會齊

(20)殺破狼格 七殺、破軍、貪狼再命、財宮三合方會齊

(21)擎羊入廟格 擎羊(又名羊刃)入辰或戌或丑或未守命

﹝二﹞壞的格局(大有二十種,僅列出常見的十種): 格局名稱 星座宮位的分佈情況

(1)極居卯酉格 紫微(極)坐卯或酉守命宮

(2)日月反背格 太陽(日)在戌宮,太陰(月)在辰宮,命宮在辰或戌宮

(3)梁同巳亥格

 (梁馬飄蕩格) 天梁在巳或亥守命(天同必在對宮照入)

天梁在寅、申、巳、亥守命,命馬同宮相會。

(4)刑囚夾印格 廉貞(囚)與天相(印)在子或午同守命,再入羊刃(刑)

(5)命無正曜格 命宮無主星

(6)桃花滾浪格 巨門、太陽二星同宮,在寅守宮祿,命宮在戌,獨坐文曲

(7)馬頭帶劍格 擎羊在子午宮守命

(8)羊、陀夾忌格 祿存坐守命宮

(9)泛水桃花 貪狼在子

(10)風流綵杖 貪狼與羊刃同宮

四化

紫微斗數四化

論四化:

化是一種動的現象,易經曰:一動有四種結果,它是能量的轉換,所以無動不論,不問不論。既問則天垂示象鮮有不準的。化星在命宮表自己心志變化的傾向,在它宮表外在誘因。化祿是慾望因源,化忌為迷執著為果。

化星論法:

生年干化示先天命格局與生俱來,看業力牽引,看體質氣強弱,可論先天格局高低屬靜態。

命宮干化示後天自己行為所致,是後天靠自己努力而得是看行運。大限命宮干化主十年吉凶入照沖並重,小限歲運重視衝照。無科、祿、權是先要靠自己後天努力及他人助力。

歲限化示當年變化要入要宮才有力,應於流年要看何位才知有力無力。更有流月、流日、流時化等等。

化入要位稱為化入,祿主賺錢,權主實權,科主貴人現,忌主守財。其宮化入宮論內外親事為論斷吉凶之依據,其顯象將在紫微論學明示之。

化星看法:化入父宮則應驗於父母長輩,化入兄為同輩或兄,化入夫妻可能是配偶或異性,化入子女則比我們年紀小。

大限化為主,本命化為輔。如大權逢本忌則權可以擋忌,大忌逢本權則權不怕化忌只增煩惱不足為害。

看流年以年為主,大限化為輔,本命化為參考。

特註:

一般在庚年的科忌論法只有天府化科天相化忌。然而在實際顯象時天同與太陰亦化科,太陰與天同亦化忌。很多人為此爭論不休言此為矛盾,實際一點都不。只要將陽、武、府、相、陰、同一起併論,您將會發現它們是有作用的,且其吉凶的關鍵在同、陰二棵星上。諸君無妨試試。

四化看法

1.論化祿:

易數先天卦數四九,五行屬金,位在西,秋,陰土,福德主吉,示忙碌、收穫、得利、財祿、食祿、聰明才藝、不學而知的才藝、源頭好。為緣起、代表財,祿藏財中,祿隨忌走。都說化綠好其實未必,其喜忌已鍵入各人命盤的動盤註解中,歡迎隨時取用。

2.論化權:

易數先天卦數二七,五行屬火,位在南,夏,炎上,勢力,不服輸,掌權爭執,有才華有成就,能幹,力爭上游是火的特性,好高愛面子,固執、揮霍、增值,外來傷害如跌、燙傷,急病,生殺大權,化權以廟陷產生很大的差異,其吉凶可依此判斷。

3.論化科:

易數先天卦數三八,五行屬木,位在東,春,陽木,是後天學而知之的學問,主博學一學就會,於財示不多,宜企劃作事有計劃,主文墨、名聲、好文書、消息信息。一科化二忌因水生木,三十五歲之前人蔭我,以後要蔭他人否則減福德,主為人好相處。

4.論化忌:

易數先天卦數一六,五行屬水,位在北,冬,陽水,生年忌是業力,命宮干忌是自找的,歲限干忌是運勢。忌是示警告誡作用,示變動不安、轉機、得失、自卑、六親刑剋、官非、不順、虧欠、無禒、死亡。決定走人時有無餘糧。主禒薄價值觀差距大。化忌不一定不好,要看入於何宮何星何地何五行或廟陷才能定其非也。

十三種忌註解:

射出忌:

流出忌。衝何何所失。

水命忌:

宜薪水階級。投機不宜。

順水忌:

忌入對宮之外統稱流水忌。

互沖忌:

易起衝突。

祿來忌:

關心只是較會口角。

忌來忌:

牙還牙,惡來惡還。

反弓忌:

意外災難破財或事業失敗。

拆馬忌:

忌落四馬地主易奔波勞碌。

四庫忌:

庫忌主較辛苦勞碌奔波。

絕命忌:

大限或流年走到該宮位時要特別注意。

進馬忌:

主災禍。

退馬忌:

主災禍。

逆水忌:

主橫發。

(一)主星四化:

天干致化有化就有變化,乃前因後果是綠起綠滅的始終。隨時空而化,人生能瞭解此意何事不能解乎。天干四化表。

四化表:

干化、化祿、化權、化科、化忌、

甲干、廉貞、破軍、武曲、太陽、

乙干、天機、天梁、紫微、太陰、

丙干、天同、天機、文昌、廉貞、

丁干、太陰、天同、天機、巨門、

戊干、貪狼、太陰、右弼、天機、

已干、武曲、貪狼、天梁、文曲、

庚干、太陽、武曲、天府、天相、

辛干、巨門、太陽、文曲、文昌、

壬干、天梁、紫微、左輔、武曲、

癸干、破軍、巨門、太陰、貪狼、

四化碰撞:

1.祿權:

主豐盛、橫發財多、吉祥、名利雙收,論人緣桃花二人以上。

2.祿科:

名揚因才幹獲利、名利雙收、因名得利。文路人水準高,乃師之輩人物。

3.祿忌:

變化大,時好時壞,以雙忌論。

4.權科:

有專業技能,主不會剛愎自用,格局高是技師類。

5。權忌:

發生事情較快,好爭、強辯、不講理、解忌用武力,故快速好壞不一定。來去匆匆天意也。

6.科忌:

發生事情較慢、拖拉不定、用文解忌,忌入必有不好之處,無法全部解掉,本宮利害衝宮較輕。

7.祿權科:

喜照對宮入亦好。

8.祿權忌:

忌大。

9.權科忌:

權大。

10.祿科忌:

忌大。

11.雙祿、雙權、雙科、雙忌,示加重也。

12.忌入衝對宮、祿忌的對宮雙忌論。

太極位立極論法:

移宮換位:

依大限或流年、月、日、時將命宮錯位之後,其它宮位順推之。可看出來源及歸屬。稱之為動盤,本站己經為您解釋好了,只要是常年會員您都可以叫出流年、月、日的註解。想進財、想參加考試、想應徵等等的,無妨參考一下。

 

四化星速查表:

年干四化 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

化祿 廉 機 同 陰 貪 武 陽 巨 梁 破

化權 破 梁 機 同 陰 貪 武 陽 紫 巨

化科 武 紫 昌 機 弼 梁 陰 曲 左 陰

化忌 陽 陰 廉 巨 機 曲 同 昌 武 貪

 以上的表格是十天干所引發的四化星,每一天干各有司化祿、化權、化科或化忌的星辰。

 例如:民國53年生的人「甲辰年」,其生年天干必引動廉貞化祿、破軍化權、武曲化科、太陽化忌。此乃本生年所引動的四化。

 至於流年四化,例如今年86年「丁丑年」,必引動流年天干,使得太陰化祿、天同化權、天機化科、巨門化忌。

 

四化星簡介:

四化星可以飛入對宮,直接造成影響,影響比主星還大。

化祿表示食祿,主福。

化權表示權勢、地位、名望,主祿。

化科表示科舉、顯揚、亮麗,主壽。

化忌表示不順利、忙碌、虛功。

四化星為紫微斗數之「命理終結者」。

 

甲年干:

廉貞化祿:五鬼搬運,執著努力有收穫。

破軍化權:威嚇顯耀,龍頭老大,該年易有地震。

武曲化科:理財能力強。

太陽化忌:視力差,與父無緣,犯火星,事業不順,女易同性戀。

 

乙年干:

天機化祿:運籌帷幄,投資可成,開展玄學較順利。

天梁化權:五術當道,好主管抬頭。

紫微化科:強化紫微特質。

太陰化忌:與母無緣,易逢小人,陰宅易有問題,男易同性戀。

 

丙年干:

天同化祿:微胖,樂觀,以親合力幫助獲利。

天機化權:五術當道,智謀雙全。

文昌化科:考運最佳,文學素養高。

廉貞化忌:易犯小人、桃花煞。

 

丁年干:

太陰化祿:有女人緣,與母女緣佳。

天同化權:五術當道,人氣旺盛。

天機化科:突顯才能,幕僚當道。

巨門化忌:易有口舌官非,留意口業,守成為上,不宜早婚。

 

戊年干:

貪狼化祿:偏財運強,異性緣也不錯。

太陰化權:積財致富,女人掌權。

右弼化科:走異路功名,幕僚顯耀。

天機化忌:聰明反被聰明誤,不宜投機,不宜早婚。

 

己年干:

武曲化祿:財星化祿最好,宜經商、武市。

貪狼化權:偏財掛帥,功利主義較重。

天梁化科:五術玄學顯耀。

文曲化忌:閨中失和,易有官非、文書問題,留意口舌。

 

庚年干:

太陽化祿:有男人緣,與父子緣深,事業開展順利。

武曲化權:經商有成,理財能力強。

太陰化科:易有女性貴人,母、妻、女美。

天同化忌:人際失和,童心喪失。

 

辛年干:

巨門化祿:開口見財,大船入港。

太陽化權:男人掌權,事業開展大。

文曲化科:演藝事業興旺。

文昌化忌:考運差,文書易出問題,身體弱。

 

壬年干:

天梁化祿:房地產運勢順利,服務業開展平順。

紫微化權:紫微星的特質再加強。

左輔化科:突顯才能,幕僚當道。

武曲化忌:財星化忌損財,獨守空閨。

 

癸年干:

破軍化祿:有強大開展力。

巨門化權:事業大成。

太陰化科:易有女貴人,母、妻、女美。

貪狼化忌:貪多必敗,避免色難。

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button