Tử vi

Tăng thêm thái vi phú

Tăng thêm thái vi phú

Trước sau hai hung thần vi hai lân, gia hội còn có thể chống đỡ, cùng phòng cùng mưu khó nhất đề phòng.

Mảnh nhỏ hỏa phần thiên mã, trọng dương trục lộc tồn.

Bạn đang xem: Tăng thêm thái vi phú

Kiếp không thân thích vô thường, quyền lộc hành tàng mị định.

Quân tử quá thay Khôi Việt, tiểu nhân quá thay dương linh.

Hung không giai hung, cát vô tinh khiết cát.

Chủ mạnh khách yếu có thể bảo vệ không lừa bịp, chủ yếu khách mạnh hung nguy lập kiến.

Chủ khách lợi hại hai người nên, vận hạn mệnh thân đương bổ sung.

Thân mệnh tối ngại Kình Đà thất sát, gặp là không khỏi vi hung.

Hai hạn quá mức kị tham phá cự liêm, phùng tới tất nhiên chỉ họa.

Vận mệnh khôi xương thường được quý, hạn phùng tử phủ định tài nhiều.

Phàm xem nữ nhân mệnh, trước xem phu tử hai cung.

Nếu giá trị sát tinh định ba đó mà tâm không đủ, hoặc phùng dương loan mặc dù khóc nỉ non mà lệ mặc kệ.

Nếu xem nam mệnh thủy lấy phúc tài là việc chính, tái thẩm di chuyển thế nào.

Hai hạn cùng nhân, cát hung cùng đoạn.

Hạn phùng cát diệu bình sinh vận dụng hài hòa, mệnh tọa hung hương một đời cầu mưu khập khiễng.

Liêm lộc tới người nữ nhân được thuần âm trinh tiết tới đức, đồng lương thủ mệnh nam được dương tinh khiết công chính chi tâm.

Quân tử trúng mục tiêu cũng có Kình Đà hỏa linh, tiểu nhân trong số mệnh khởi vô khoa lộc quyền ngôi sao.

Muốn xem được viên thất viên, luận bàn vào miếu thất miếu.

Nếu bàn về tiểu nhi, tường thôi đồng hạn.

Tiểu nhi mệnh tọa hung hương, hai năm tuổi tất nhiên chết non, càng có hạn hơn phùng ác giết, năm bảy tuổi tất chủ tai họa vong.

Văn xương văn khúc thiên khôi xuất sắc, không đọc thi thư cũng có thể nhân.

Học nhiều ít thành chỉ vì kình dương phùng kiếp sát, thái độ làm người tốt tụng cái nhân thái tuế gặp Quan phù.

Mệnh lý lẽ hơi thành thục sát tinh thần biến hóa, vài chi để ý xa tế tường vận mệnh hưng suy.

Bắc cực thêm giết người làm đạo vi tăng, Kình Đà gặp ác tinh làm nô là bộc.

Như vũ phá Liêm Tham vững chắc thâm mưu mà quý hiển, thêm Kình Đà không kiếp trái lại tiểu chí lấy cô hàn.

Hạn phụ tinh vượng hạn mặc dù yếu là nhược mệnh lâm đất lành mệnh mặc dù hung là hung.

Đoạn kiều đoạn đường lớn nhỏ khó đi, mão dậu hai khoảng không thông minh mập ra.

Mệnh thân gặp tử phủ điệt tích vàng bạc, hai chủ phùng kiếp không áo cơm không đủ.

Mưu là toại, mệnh hạn gặp nhập kình dương, đông chỉ tây thành, hạn thân gặp phụ cùng

Khoa quyền lộc củng, định vì ban quế cao nhân, không kiếp dương linh, chỉ cửu lưu thuật sĩ.

Ôm ấp tình cảm sướng thư xương khúc mệnh thân, giảo quyệt di động nhẹ Kình Đà hãm địa.

Thiên cơ thiên lương kình dương sẽ, sớm có hình mà muộn gặp cô.

Tham lang vũ khúc liêm trinh phùng, ít bị bần rồi sau đó hưởng phúc.

Đây giai đẩu số sự ảo diệu, học giả nên quen nghĩ tới.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tăng thêm thái vi phú

Tăng thêm thái vi phú

Trước sau hai hung thần vi hai lân, gia hội còn có thể chống đỡ, cùng phòng cùng mưu khó nhất đề phòng.

Mảnh nhỏ hỏa phần thiên mã, trọng dương trục lộc tồn.

Kiếp không thân thích vô thường, quyền lộc hành tàng mị định.

Quân tử quá thay Khôi Việt, tiểu nhân quá thay dương linh.

Hung không giai hung, cát vô tinh khiết cát.

Chủ mạnh khách yếu có thể bảo vệ không lừa bịp, chủ yếu khách mạnh hung nguy lập kiến.

Chủ khách lợi hại hai người nên, vận hạn mệnh thân đương bổ sung.

Thân mệnh tối ngại Kình Đà thất sát, gặp là không khỏi vi hung.

Hai hạn quá mức kị tham phá cự liêm, phùng tới tất nhiên chỉ họa.

Vận mệnh khôi xương thường được quý, hạn phùng tử phủ định tài nhiều.

Phàm xem nữ nhân mệnh, trước xem phu tử hai cung.

Nếu giá trị sát tinh định ba đó mà tâm không đủ, hoặc phùng dương loan mặc dù khóc nỉ non mà lệ mặc kệ.

Nếu xem nam mệnh thủy lấy phúc tài là việc chính, tái thẩm di chuyển thế nào.

Hai hạn cùng nhân, cát hung cùng đoạn.

Hạn phùng cát diệu bình sinh vận dụng hài hòa, mệnh tọa hung hương một đời cầu mưu khập khiễng.

Liêm lộc tới người nữ nhân được thuần âm trinh tiết tới đức, đồng lương thủ mệnh nam được dương tinh khiết công chính chi tâm.

Quân tử trúng mục tiêu cũng có Kình Đà hỏa linh, tiểu nhân trong số mệnh khởi vô khoa lộc quyền ngôi sao.

Muốn xem được viên thất viên, luận bàn vào miếu thất miếu.

Nếu bàn về tiểu nhi, tường thôi đồng hạn.

Tiểu nhi mệnh tọa hung hương, hai năm tuổi tất nhiên chết non, càng có hạn hơn phùng ác giết, năm bảy tuổi tất chủ tai họa vong.

Văn xương văn khúc thiên khôi xuất sắc, không đọc thi thư cũng có thể nhân.

Học nhiều ít thành chỉ vì kình dương phùng kiếp sát, thái độ làm người tốt tụng cái nhân thái tuế gặp Quan phù.

Mệnh lý lẽ hơi thành thục sát tinh thần biến hóa, vài chi để ý xa tế tường vận mệnh hưng suy.

Bắc cực thêm giết người làm đạo vi tăng, Kình Đà gặp ác tinh làm nô là bộc.

Như vũ phá Liêm Tham vững chắc thâm mưu mà quý hiển, thêm Kình Đà không kiếp trái lại tiểu chí lấy cô hàn.

Hạn phụ tinh vượng hạn mặc dù yếu là nhược mệnh lâm đất lành mệnh mặc dù hung là hung.

Đoạn kiều đoạn đường lớn nhỏ khó đi, mão dậu hai khoảng không thông minh mập ra.

Mệnh thân gặp tử phủ điệt tích vàng bạc, hai chủ phùng kiếp không áo cơm không đủ.

Mưu là toại, mệnh hạn gặp nhập kình dương, đông chỉ tây thành, hạn thân gặp phụ cùng

Khoa quyền lộc củng, định vì ban quế cao nhân, không kiếp dương linh, chỉ cửu lưu thuật sĩ.

Ôm ấp tình cảm sướng thư xương khúc mệnh thân, giảo quyệt di động nhẹ Kình Đà hãm địa.

Thiên cơ thiên lương kình dương sẽ, sớm có hình mà muộn gặp cô.

Tham lang vũ khúc liêm trinh phùng, ít bị bần rồi sau đó hưởng phúc.

Đây giai đẩu số sự ảo diệu, học giả nên quen nghĩ tới.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button