Tử vi

Thái Âm Hóa Quyền (can Mậu)

Thái Âm thuộc âm Thủy, chủ về “tĩnh”, cách xử lý sự việc quá âm nhu ôn hòa, không đủ thế mạnh, cho nên có hiện tượng hơi lần lựa kéo dài, thiếu tích cực; còn Hóa Quyền thì có tinh thần chủ động tiến thủ, tích cực, hăng hái, phấn chấn; vì vậy Thái Âm rất thích Hóa Quyền, có thể giúp nó có đủ cương nhu, cố gắng tiến lên, chủ động tích cực, làm việc càng dễ thành công hơn. Thái Âm Hóa Quyền là thuộc loại “quyền lực ngầm”, là quyền lợi có tính phù trợ, nữ mệnh mà gặp nó có thể ảnh hưởng gián tiếp đến các quyết định của chồng.

Thái Âm Hóa Quyền gặp Thiên Cơ Hóa Kị, làm tăng thêm tranh chấp bất hòa trong nhà, ra ngoài không thuận lợi, không được hoàn mỹ.

Thái Âm Hóa Quyền ở cung Tí, có Thiên Đồng đồng cung, tính khí không nóng nảy hấp tấp, có thể tự tìm thú vui cho cuộc đời mình, tính tình lạc quan.

Bạn đang xem: Thái Âm Hóa Quyền (can Mậu)

Thái Âm Hóa Quyền ở các cung Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ thì không luận cát, bôn ba vất vả, gọi là “Phá Quyền”; kị có tứ sát tinh đồng cung, kị Thái Âm tọa cung Ất.

Thái Âm chú về Điền Trạch, Hóa Quyền có thể đầu tư bất động sản, sẽ kiếm được tiền.

Thái Âm là sao tiền tài, lợi nhất là làm công việc kế hoạch tài vụ hoặc quản lý tài vụ. Sau khi Hóa Quyền càng phù hợp làm công tác kế hoạch thị trường, kế hoạch tài vụ, kiểm toán, giám sát. Nói cách khác, người cung Mệnh có Thái Âm Hóa Quyền, rất thích hợp làm công tác quản lý hay giám sát tài vụ, hoặc vận dụng tiền bạc, mà không chủ về giàu có. Thái Âm Hóa Khoa có lúc tốt hơn Hóa Quyền, Hóa Quyền thì khá vất vả, còn Hóa Khoa thi khá an nhàn.

Lúc Thái Âm Hóa Quyền, rất dễ gặp Thiên Cơ Hóa Kị tương hội; nếu có sát tinh, thì làm công việc khá lao tâm tổn trí, hoặc làm nghề thuộc về kỹ thuật công nghệ là tốt nhất; nếu không có sát tinh, thì chủ về tiền bạc không tụ, suốt đời quản lý thay cho người khác, còn bản thân thì thu nhập không nhiều; hoặc chủ về sự nghiệp cả đời thay đổi đa đoan. Lúc này có thể nói ý nghĩa của Thái Âm Hóa Quyền là nắm quyền tài chính, vận dụng tài phú. Cho nên lúc đánh giá Thái Âm Hóa Quyền, mệnh chủ thành tựu như thế nào, là có liên quan rất lớn với tình trạng của đại vận.

Nếu Thái Âm Hóa Quyền có Thái Dương Hóa Khoa đồng cung, hoặc vây chiếu, quyền tài chính (hoặc năng lực vạch kế hoạch) của người này như thế nào, là tùy thuộc vào sự nỗ lực của họ. Vì vậy mệnh chủ ắt phải tích cực bồi dưỡng bản thân, mới có thể làm cho sự nghiệp được thuận lợi, địa vị cũng nhờ đó mà được nâng cao. Thái Âm tuy là sao tiền tài, nhưng Hóa Quyền không bằng Hóa Lộc chủ về “phú”.

Thái Âm Hóa Quyền thủ các cung lục thân, phải chú ý suy tính quan hệ thân thuộc với phái nữ, như mẹ, vợ, con gái, chị em gái; điều này do tình trạng các sao phụ tá và sát tinh hội hợp mà định.

Thông thường, Thai Âm Hóa Quyền ở các cung lục thân, rất ghét có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, cũng không thích có tổ hợp “Kình Dương Linh Tinh”, “Hỏa Tinh, Đà La” đồng cung, thường thường chủ về bị người thân phái nữ gây lụy, hoặc dễ sinh hiểu lầm ảnh hưởng đến tình cảm.

“Phép xu cát tị hung” Ià: làm thế nào đó để những chuyện thị phi nhỏ biến mất; hoặc không hợp tác trong thực tế. Ví dụ vợ chồng không được cùng nhau mở tiệm, không nên để con gái tham gia vào công việc cua mình; quan tâm nhau nhưng phải giữ khoảng cách, đây là cách xử sự thỏa đáng.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Âm Hóa Quyền (can Mậu)

Thái Âm thuộc âm Thủy, chủ về “tĩnh”, cách xử lý sự việc quá âm nhu ôn hòa, không đủ thế mạnh, cho nên có hiện tượng hơi lần lựa kéo dài, thiếu tích cực; còn Hóa Quyền thì có tinh thần chủ động tiến thủ, tích cực, hăng hái, phấn chấn; vì vậy Thái Âm rất thích Hóa Quyền, có thể giúp nó có đủ cương nhu, cố gắng tiến lên, chủ động tích cực, làm việc càng dễ thành công hơn. Thái Âm Hóa Quyền là thuộc loại “quyền lực ngầm”, là quyền lợi có tính phù trợ, nữ mệnh mà gặp nó có thể ảnh hưởng gián tiếp đến các quyết định của chồng.

Thái Âm Hóa Quyền gặp Thiên Cơ Hóa Kị, làm tăng thêm tranh chấp bất hòa trong nhà, ra ngoài không thuận lợi, không được hoàn mỹ.

Thái Âm Hóa Quyền ở cung Tí, có Thiên Đồng đồng cung, tính khí không nóng nảy hấp tấp, có thể tự tìm thú vui cho cuộc đời mình, tính tình lạc quan.

Thái Âm Hóa Quyền ở các cung Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ thì không luận cát, bôn ba vất vả, gọi là “Phá Quyền”; kị có tứ sát tinh đồng cung, kị Thái Âm tọa cung Ất.

Thái Âm chú về Điền Trạch, Hóa Quyền có thể đầu tư bất động sản, sẽ kiếm được tiền.

Thái Âm là sao tiền tài, lợi nhất là làm công việc kế hoạch tài vụ hoặc quản lý tài vụ. Sau khi Hóa Quyền càng phù hợp làm công tác kế hoạch thị trường, kế hoạch tài vụ, kiểm toán, giám sát. Nói cách khác, người cung Mệnh có Thái Âm Hóa Quyền, rất thích hợp làm công tác quản lý hay giám sát tài vụ, hoặc vận dụng tiền bạc, mà không chủ về giàu có. Thái Âm Hóa Khoa có lúc tốt hơn Hóa Quyền, Hóa Quyền thì khá vất vả, còn Hóa Khoa thi khá an nhàn.

Lúc Thái Âm Hóa Quyền, rất dễ gặp Thiên Cơ Hóa Kị tương hội; nếu có sát tinh, thì làm công việc khá lao tâm tổn trí, hoặc làm nghề thuộc về kỹ thuật công nghệ là tốt nhất; nếu không có sát tinh, thì chủ về tiền bạc không tụ, suốt đời quản lý thay cho người khác, còn bản thân thì thu nhập không nhiều; hoặc chủ về sự nghiệp cả đời thay đổi đa đoan. Lúc này có thể nói ý nghĩa của Thái Âm Hóa Quyền là nắm quyền tài chính, vận dụng tài phú. Cho nên lúc đánh giá Thái Âm Hóa Quyền, mệnh chủ thành tựu như thế nào, là có liên quan rất lớn với tình trạng của đại vận.

Nếu Thái Âm Hóa Quyền có Thái Dương Hóa Khoa đồng cung, hoặc vây chiếu, quyền tài chính (hoặc năng lực vạch kế hoạch) của người này như thế nào, là tùy thuộc vào sự nỗ lực của họ. Vì vậy mệnh chủ ắt phải tích cực bồi dưỡng bản thân, mới có thể làm cho sự nghiệp được thuận lợi, địa vị cũng nhờ đó mà được nâng cao. Thái Âm tuy là sao tiền tài, nhưng Hóa Quyền không bằng Hóa Lộc chủ về “phú”.

Thái Âm Hóa Quyền thủ các cung lục thân, phải chú ý suy tính quan hệ thân thuộc với phái nữ, như mẹ, vợ, con gái, chị em gái; điều này do tình trạng các sao phụ tá và sát tinh hội hợp mà định.

Thông thường, Thai Âm Hóa Quyền ở các cung lục thân, rất ghét có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, cũng không thích có tổ hợp “Kình Dương Linh Tinh”, “Hỏa Tinh, Đà La” đồng cung, thường thường chủ về bị người thân phái nữ gây lụy, hoặc dễ sinh hiểu lầm ảnh hưởng đến tình cảm.

“Phép xu cát tị hung” Ià: làm thế nào đó để những chuyện thị phi nhỏ biến mất; hoặc không hợp tác trong thực tế. Ví dụ vợ chồng không được cùng nhau mở tiệm, không nên để con gái tham gia vào công việc cua mình; quan tâm nhau nhưng phải giữ khoảng cách, đây là cách xử sự thỏa đáng.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button