Tử vi

Thái âm tinh thủ cung điền trạch

Thái Âm chủ phú, cố nhập miếu tắc lợi nhuận trạch, nếu ngày sinh người vừa lại gặp Thái Âm lạc hãm, tắc chủ trí nghiệp gian nan.

Thái Âm cùng phụ tá chư diệu đồng độ, tiền nhân vị [ chư cát thành tập, vi được hưởng tổ nghiệp chi luận, lại ngày: [ cùng tả hữu lộc chủ âm phúc ở chung, tắc thừa tổ nghiệp mà chín. Bạn cố tri Thái Âm gặp cát, có tổ nghiệp thả khả từ đưa.

Thái Âm cũng vui mừng cùng thái dương đồng độ hoặc củng chiếu, cổ nhân nói: [ nhật nguyệt hợp bích ] điền trạch, gia đạo cùng thịnh vượng. Ý này cũng khả dùng ở phục vụ cơ cấu.

Bạn đang xem: Thái âm tinh thủ cung điền trạch

Nếu Thái Âm lạc hãm, tắc [ mặc dù cát cũng có tròn và khuyết. Nếu càng ám diệu tiến đến, hình ngôi sao đan xen, sản nghiệp sợ tổn thương ly phân. Ám diệu thủ hóa kị đấy cánh cửa cực lớn hoặc văn khúc mà nói. Cánh cửa cực lớn hóa kị tắc sản nghiệp sẽ có phi phá hao tổn, văn khúc hóa kị tắc bất lợi mẫu. Nhưng nếu không kiếp đồng độ lúc, văn khúc hóa kị cũng chủ mua bán bảo an có hại.

Thái Âm vào miếu hội cát, chủ nơi ở sự yên lặng, sẽ sát lạc hãm, tắc nơi ở tiếng động lớn náo.

Quá trời đầy mây cùng chủ được hoa và cây cảnh sắc bén, quá trời đầy mây cơ tắc chủ di chuyển, thái âm hóa lộc tồn đốm lửa đồng độ, lưu sát phá tan tắc chủ hỏa tai họa, gặp không kiếp người tắc chủ rách nát. Thái Âm hóa kị gặp sát phòng có đồ tang. Vô sát tắc chủ gia trạch hoặc phục vụ cơ cấu sẽ có phi.

Nữ mệnh năm xưa Thái Âm hóa kị, hướng hội Thái Dương hóa kị, gặp sát, lại thấy hoa đào xương khúc, có cảm tình làm phức tạp.

Năm xưa Thái Âm lạc hãm, hóa kị vu điền trạch, gặp sát chủ sản nghiệp hao tổn, không thấy sát cũng không nên thu hoạch nghiệp đầu tư(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái âm tinh thủ cung điền trạch

Thái Âm chủ phú, cố nhập miếu tắc lợi nhuận trạch, nếu ngày sinh người vừa lại gặp Thái Âm lạc hãm, tắc chủ trí nghiệp gian nan.

Thái Âm cùng phụ tá chư diệu đồng độ, tiền nhân vị [ chư cát thành tập, vi được hưởng tổ nghiệp chi luận, lại ngày: [ cùng tả hữu lộc chủ âm phúc ở chung, tắc thừa tổ nghiệp mà chín. Bạn cố tri Thái Âm gặp cát, có tổ nghiệp thả khả từ đưa.

Thái Âm cũng vui mừng cùng thái dương đồng độ hoặc củng chiếu, cổ nhân nói: [ nhật nguyệt hợp bích ] điền trạch, gia đạo cùng thịnh vượng. Ý này cũng khả dùng ở phục vụ cơ cấu.

Nếu Thái Âm lạc hãm, tắc [ mặc dù cát cũng có tròn và khuyết. Nếu càng ám diệu tiến đến, hình ngôi sao đan xen, sản nghiệp sợ tổn thương ly phân. Ám diệu thủ hóa kị đấy cánh cửa cực lớn hoặc văn khúc mà nói. Cánh cửa cực lớn hóa kị tắc sản nghiệp sẽ có phi phá hao tổn, văn khúc hóa kị tắc bất lợi mẫu. Nhưng nếu không kiếp đồng độ lúc, văn khúc hóa kị cũng chủ mua bán bảo an có hại.

Thái Âm vào miếu hội cát, chủ nơi ở sự yên lặng, sẽ sát lạc hãm, tắc nơi ở tiếng động lớn náo.

Quá trời đầy mây cùng chủ được hoa và cây cảnh sắc bén, quá trời đầy mây cơ tắc chủ di chuyển, thái âm hóa lộc tồn đốm lửa đồng độ, lưu sát phá tan tắc chủ hỏa tai họa, gặp không kiếp người tắc chủ rách nát. Thái Âm hóa kị gặp sát phòng có đồ tang. Vô sát tắc chủ gia trạch hoặc phục vụ cơ cấu sẽ có phi.

Nữ mệnh năm xưa Thái Âm hóa kị, hướng hội Thái Dương hóa kị, gặp sát, lại thấy hoa đào xương khúc, có cảm tình làm phức tạp.

Năm xưa Thái Âm lạc hãm, hóa kị vu điền trạch, gặp sát chủ sản nghiệp hao tổn, không thấy sát cũng không nên thu hoạch nghiệp đầu tư(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button