Tử vi

Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 4

Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 4

< bản mạng lệ âm nam âm lịch tân sửu 1961 năm 12 nguyệt 15 ngày giờ ngọ sinh kim tứ cục >

A. [ định tượng ] năm sinh tân sửu tân làm rơi [ bản tài ]( tân mão ) cùng [ bản thiên ]( tân sửu )

Bạn đang xem: Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 4

Can năm sinh [ định tượng ] ở tài bạch biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Can năm sinh rơi cung tài bạch biểu hiện cả đời cuộc sống trọng điểm ở tiền tài vận thế kiếm tiền mưu sinh năng lực đầu tư kế hoạch vân vân cùng tiền tài liên quan đến vấn đề

< tài là Quan tới Quan > cùng sự nghiệp tới thuận nghịch hoặc nhân sự hoàn cảnh bối cảnh các loại liên quan đến

< tài vi phu phu quân > cùng vợ chồng đối đãi sự nghiệp giao tế phát triển tương quan

< tài là phụ nhanh > cùng tổ tiên tổ ấm liên quan đến

Cự môn lộc năm sinh rơi [ bản tài ]( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

Lộc năm sinh nhập tài phúc tuyến ( đại biểu hành nghề ) tài chính nghiệp kế toán ra nạp lễ phẩm đừng nhàn nghiệp

Lộc năm sinh nhập tài biểu hiện 1. [ tự lập cách ] có thể mưu sinh có sáng nghiệp kiếm tiền chi năng lực bận rộn nhưng không tốt để ý tài

< tài bạch nãi phu phu quân > lộc năm sinh nhập tài biểu hiện hôn nhân đối đãi tốt bụng

Tài cung cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc ( lộc ra nhập phúc đức nhẹ nhõm hưởng thụ )  kiếm tiền dễ dàng thả thực hội kiếm tiền nhưng không tiếc tiền xem tiền ( quý nhân ) không nặng tốn tiền tâm không cần

Tài làm tự hóa lộc thuộc tự lập cách biểu hiện sĩ diện trọng hưởng thụ

Nếu tài cung tọa lộc năm sinh thả tự hóa lộc mà đối cung phúc làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ nghĩ đến trảo lộc

Đáng tiếc phùng tự hóa lộc [ lộc kị chiến khắc ] hình thành là hưởng phúc mà tiêu phí nhiều không độ

Tân ( nhân chi địa ) nhân tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói lớn thoại sĩ diện trọng cảm tình nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại quyết đoán không đủ

Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện cho nên mưu tài hơi thiếu quyết đoán hoặc ý chí không kiên tới ngại khá lao lục trả giá

Tân làm nếu rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Năm sinh thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc rơi cung tài bạch ( tân mão ) [ thiên là ] vị trí biểu hiện này cầu tài nhạc thiên

Mệnh chủ tới cầu tài quá trình thường không biết quý trọng

[ lộc năm sinh ] tọa tài bạch này là [ rõ ràng tượng ]

[ rõ ràng tượng ] tự thân có thể hưởng thụ có tốt gặp dịp nhưng không biết quý trọng

Tài làm tân cự môn lộc năm sinh tự hóa lộc ( lộc ra nhập phúc đức nhẹ nhõm hưởng thụ )

Kiếm tiền dễ dàng thả thực hội kiếm tiền nhưng không tiếc tiền xem tiền ( quý nhân ) không nặng tốn tiền tâm không cần

Nếu tài cung tọa lộc năm sinh thả tự hóa lộc mà đối cung phúc làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ nghĩ đến trảo lộc

Đáng tiếc phùng tự hóa lộc [ lộc kị chiến khắc ] hình thành là hưởng phúc mà tiêu phí nhiều không độ

Tài làm tân thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) phùng thái dương tự hóa quyền

Bên ngoài hoạt động lực cường kiếm tiền gặp dịp nhiều hoặc nói tiền tài bên ngoài đầu tư ( khai sáng )

Tài làm tân văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) kiếm là gia dụng tiết kiệm số lượng nhập là ra

Tài làm tân văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác nhưng nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản

Tài làm hóa kị nhập tử trùng điền ( ám tổn ) đối với tài mà nói đều là bất lợi

Tài ( bên ta ) hóa kị nhập điền ( cùng loại ) biểu hiện mệnh chủ tới tiền tài ( hiện tiền ) đầu nhập không nhúc nhích sinh ( phòng ốc đất vườn )

Thủ trên đầu hiện tiền khá là khẩn mà thôi thuộc cát

Can năm sinh [ định tượng ] rơi cung thiên di biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nhiều chuyện cả đời thật xấu cũng không ly ngoại giới hoàn cảnh

Cùng người bên ngoài tế quan hệ dính dáng vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách

Năm sinh tân làm rơi cung thiên di biểu hiện cả đời tới cuộc sống trọng điểm khuynh hướng thiên tỷ dịch mã bôn ba nơi xa sinh ý hoặc

< thiên vi phu tới tài > cùng phối ngẫu đấy tài vận tương quan

< thiên là phúc tới Quan > cùng hưởng phúc tới vận khí ( già vận an bài ) các loại tương quan

Thiên di tọa thái dương sinh quyền thả làm tự hóa quyền bên ngoài lạm quyền chuyên quyền nhớ kỹ không thể mình say mê lổi thất gặp dịp thường ứng mình dịch lệ

Cùng loại để tiêu dù có năng lực cùng tài hoa lại thường không biết quý trọng hoặc cậy tài khinh người hoặc quá độ tự tin mà di lầm cơ hội tốt

Thiên làm tân cự môn lộc năm sinh tự hóa lộc ( lộc ra nhập phúc đức nhẹ nhõm hưởng thụ )

Biểu hiện làm một chuyện gì cũng không rất nhận chân hoặc tận tâm tận lực địa làm ( cẩu thả )

Vui vẻ chạy ra bên ngoài lòng đang ngoại làm người làm việc có thủy không chung

Thiên làm tân thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) phùng thái dương tự hóa quyền

Bên ngoài vui mừng biểu hiện nghĩ cầm quyền dễ có được lỗi tiểu nhân

Thiên làm tân văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) bên ngoài lúc vẫn vướng mắc gia đình

Thiên làm tân văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn )

Thiên làm hóa kị nhập cung tử nữ ( khác loại phi hóa kỵ nhập khác loại ) biểu hiện bên ngoài dễ có tai nạn xe nạn nạn thuộc hung tượng

Thiên làm hóa kị nhập tử trùng điền ( nếu trùng điệp đại nạn mệnh quan tử điền ) thì nạn họa trọng

( nếu trùng điệp đại nạn tài bạch thì phí của tiêu nạn )

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ vở ]( nhâm thìn ) tọa tử vi tự hóa quyền thiên tướng + văn xương sinh kỵ linh tinh âm sát

Thất tinh định điểm nếu tại tử nữ cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày sở phát sinh cát hung

Cùng đứa con đầu tư giao tế tiếp khách hoa đào tức tức tương quan

[ thất tinh định điểm ] hí khúc Liên Hoa Lạc nữ nhân ( hoa đào vị trí ) đây mệnh trưởng thành sớm

[ cung tử nữ ] biểu hiện đứa con hoa đào giao tế tiếp khách đầu tư hợp tác cổ đông các loại vấn đề

Tử vi thiên tướng nếu rơi lục thân cung vị bình thường biểu hiện hòa hài nhưng nên phòng cảm tình thu chi không công bằng

Ở thìn thái dương lạc hãm vô lực hóa giải lương cự cô hàn thiên tướng bất ổn

Gặp bốn Sát Hình Kỵ hội chiếu hoặc “Hình kị giáp ấn” thì đứa con hoặc môn sinh bất hòa thậm chí có phản loạn

Nếu thiên hình tọa phụ thiên diêu tọa nô hình diêu củng trùng đứa con [ phá thể vị trí ] biểu hiện đứa con tính cách động tĩnh không đồng nhất

Mới nhu không chừng lưu ý mệnh chủ không thích hợp đầu tư hợp tác ( phá thể vị trí )

Đứa con tọa sinh kỵ thả làm tự hóa quyền đứa con cá tính kiên cường có đánh đấm khí ngoại nhân thượng năng nhận này âm mưu tâm

[ quyền kị dây dưa ] biểu hiện đứa con cổ đông lao lục nhiều sóng gió sở không được nhiều

Sợ thuộc kỹ thuật giai tằng dễ có thương hại tranh chấp tranh quyền việc phát sinh

( ngày mốt quyền khá là khó đối phó tiên thiên kị ( hung lực lớn ))

Quyền phải hiểu kị phải phí lực bởi vậy sẽ có quấy rầy thị phi

Cũng thế nói phải thực cố gắng đau đớn tài năng chiến thắng mới có thu hoạch

Tử làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phu ]( quý tị ) biểu hiện đối với phối ngẫu có chiếu cố ái tích sủng ái giống

Đứa con tọa sinh kỵ

Mà tử làm hóa kị nhập nô trùng Huynh cung huynh đệ biểu hiện giường ngủ

Vợ chồng nhân cá tính không hợp hoặc giường tre không phối hợp dẫn đến nhiều cãi nhau không hợp tới hiện tượng

Thả < huynh đệ là tử tới phúc > chịu trùng biểu hiện giường ngủ giường tre thất điều mà thất phúc ( cãi nhau không hợp )

Tử làm nhâm tử vi tự hóa quyền khác chủ mệnh chủ tới tính nhu cầu chủ động ngẩng cao

Tử làm nhâm tả phụ hóa khoa nhập [ bản tài ]( tân mão )

Tử làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( canh tử ) gặp vũ khúc tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ]

< nô bộc là tử tới tài > tử làm hóa kị nhập nô [ tử tới tài ] biểu hiện có con nữ nhân ( hội kết hôn )

Tử làm hóa kị nhập nô nhất thiết không thể hợp tác hoặc 40 tuế sau tài khả hợp tác ( tử làm hóa kị nhập Huynh cùng luận )

Tử làm hóa kị nhập nô nếu luận hoa đào đây thuộc ăn uống chơi nhạc tới hoa đào

Trùng [ bản Huynh ] thành tựu tuyến chịu trùng khó có thành tựu lý tưởng thất bại cũng thuộc hung tượng

[ vở ] là tha cung hóa lộc rơi phu hóa kị rơi nô giai là tha cung này là [ tiêu hao ] giống không lợi nhuận khả đồ

C. [ dần cung tứ hóa ] [ tật ách ]( canh dần ) tọa tham lang + thiên việt

Tật ách ở dần nói rõ mệnh chủ tự thân cả đời này làm lời nói và việc làm

Đều là từ thân nội tâm đi tính tạo hóa sở chủ đạo ngoại nhân không cách nào tả hữu

Nhân tật ách cung mệnh là nhất lục cộng tông cho nên tương đương với đẩu quân ở mệnh người khác không cách nào tả hữu mệnh chủ

Đồng thời đối cung cha mẹ ( nhất khí sinh chi vị trí ) đấy di truyền quan hệ cũng hội ảnh hưởng cát hung

Này cung tật ách làm tứ hóa cũng sắm vai nặng nề tới cước mầu

[ tật ách ]( canh dần ) tham lang bình thường tâm thái từ miệt mài dẫn phát

Thiên việt nhập tật ách chủ cả đời khỏe mạnh

Canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Tật làm canh thái dương hóa lộc thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền

Tật làm hóa lộc nhập thiên biểu hiện bên ngoài nhân duyên tốt bằng hữu nhiều vui mừng chơi nhạc

Tật làm canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản nô ]( canh tử ) phùng vũ khúc tự hóa quyền nghĩ quảng kết giao bằng hữu nhân duyên tốt

Tật làm canh thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) người ở bên ngoài duyên tốt bình an kết giao có chừng mực thích khả mà thôi

Chủ sự nghiệp khả kiếm tiền

Tật làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( kỷ hợi )

Biểu hiện không thể sáng nghiệp nên cả đi làm làm việc sẽ rất nhận chân lao tâm lao lực tự mình xử lý

Khác biểu hiện có cực khổ công tác hoặc công tác không thuận lợi nhuận đồng sự khó đối đãi nhau

Tật làm hóa kị nhập Quan trùng phu bày vận khí không tốt dấu diếm nguy hiểm giống ( này là nhất cửu vấn đề )

( can của quan hóa kị nhập tật trùng phụ cùng luận )

Tật làm hóa kị nhập Quan trùng phu biểu hiện vợ chồng không duyên giống chủ hôn nhân vỡ tan thả hội ly hôn

< Quan lộc là tật người ấy > quan sát mệnh chủ người giao tế tiếp khách cử chỉ hành vi hình tượng vân vân

Tật làm hóa kị nhập [ tật người ấy ] biểu hiện biểu hiện mệnh chủ con treo ký thân chi giao tế hoa đào tiếp khách

D. Điều tra tiên thiên tứ hóa tới bố khí

Bản mạng lệ [ định tượng ] tân làm rơi [ bản tài ]( tân mão ) thuộc ngã cung

1. Cự môn lộc năm sinh rơi [ bản tài ]( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

Lộc năm sinh rơi tài phúc tuyến ( đại biểu hành nghề ) tài chính nghiệp kế toán ra nạp lễ phẩm đừng nhàn nghiệp

Lộc năm sinh nhập tài biểu hiện 1. [ tự lập cách ] có thể mưu sinh có sáng nghiệp kiếm tiền chi năng lực bận rộn nhưng không tốt để ý tài

< tài bạch nãi phu phu quân > lộc năm sinh nhập tài biểu hiện hôn nhân đối đãi tốt bụng

Tài cung cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc ( lộc ra nhập phúc đức nhẹ nhõm hưởng thụ )

Kiếm tiền dễ dàng thả thực hội kiếm tiền nhưng không tiếc tiền xem tiền ( quý nhân ) không nặng tốn tiền tâm không cần

Tài làm tự hóa lộc thuộc tự lập cách biểu hiện sĩ diện trọng hưởng thụ

Nếu tài cung tọa lộc năm sinh thả tự hóa lộc mà đối cung phúc làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ nghĩ đến trảo lộc

Đáng tiếc phùng tự hóa lộc [ lộc kị chiến khắc ] hình thành là hưởng phúc mà tiêu phí nhiều không độ

2. Thái dương sinh quyền rơi [ bản thiên ]( tân sửu ) thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền thái âm

Sinh quyền nhập thiên biểu hiện bên ngoài tốt động thả có thể biểu hiện ra tài hoa được người kính trọng

Sinh quyền nhập thiên di lãnh đạo dục vọng cường bên ngoài có biểu hiện làm náo động bị người coi trọng lao lục

Được quý nhân tương trợ đề bạt lao lục hóa quyền nhập thiên có ở dị địa dị tộc được trợ lực

Khác biểu hiện bên ngoài bôn ba đau đớn hoặc bên ngoài tranh quyền đoạt lợi nhuận thị phi trọng ngược lại còn thích trú giữ nhà ở bên trong

Thiên di tọa sinh quyền thả làm tự hóa quyền bên ngoài lạm quyền chuyên quyền nhớ kỹ không thể mình say mê

Lổi thất gặp dịp thường ứng mình dịch lệ

Cùng loại để tiêu dù có năng lực cùng tài hoa lại thường không biết quý trọng hoặc cậy tài khinh người

Hoặc quá độ tự tin mà di lầm cơ hội tốt

3. Văn khúc sinh khoa rơi [ bổn điền ]( mậu tuất ) phá quân + văn khúc sinh khoa kình dương

Văn khúc sinh khoa nhập điền chủ nhưng từ sự không nhúc nhích sinh hành nghề kiến thiết công ty hoặc cơm ẩm nghiệp

Hoặc chủ không nhúc nhích sinh có thể gia tăng

Có tổ nghiệp gia thế trong sạch trong nhà thành viên có khí chất hảo học thông minh cũng có háo danh vọng

Chiếu đứa con biểu hiện đứa con hảo học thông minh xuất ngoại có quý nhân ( đến đỡ )

Hóa khoa ( văn tinh ) nhập điền trạch trong nhà thư mùi thơm hơi thở trọng nhiều người đọc sách ở nhà vui mừng ánh sáng ( mở đèn đi ngủ các loại )

Khác biểu hiện ở lại hoặc công tác ở nổi danh cơ cấu hoặc địa phương như học phủ học thuật cơ cấu các loại

4. Văn xương sinh kỵ rơi [ vở ]( nhâm thìn ) tử vi tự hóa quyền thiên tướng + văn xương sinh kỵ linh tinh âm sát

Sinh kỵ nhập tử là nam hoan nữ nhân ái các hữu hấp dẫn ái hận cực đoan e rằng sẽ tự rước lấy họa

< đứa con là thiên tới điền > văn xương sinh kỵ ( nhâm thìn ) biểu hiện mệnh chủ bên ngoài hoàn cảnh ở bên trong phí tâm với ứng đối giao tế ( giao tế lực không tốt )

< đứa con là nô tới Quan > văn xương sinh kỵ nhập tử thì không nên cùng chúng sinh hợp tác đầu tư

Năm sinh hóa kị với tứ mộ địa ( thìn tuất xấu chưa ) tọa ( địa chi vị trí ) biểu hiện khiếm trái chủ khố tài

Tu lao đau khổ cố gắng mà được

Sinh kỵ ở giao tế hoa đào vị trí khá là không thích hợp đầu tư giao tế tiếp khách

Văn xương sinh kỵ tử vi tự hóa quyền tại tử nữ đứa con cá tính kiên cường có đánh đấm khí

Ngoại nhân thượng năng nhận này âm mưu tâm

[ quyền kị dây dưa ] biểu hiện đứa con cổ đông lao lục nhiều sóng gió sở không được nhiều sợ thuộc kỹ thuật giai tằng dễ có thương hại tranh chấp tranh quyền việc phát sinh

E. Điều tra ngày mốt tứ hóa tới điều đạt

1. [ cung mệnh ]( ất chưa ) cung vô chính diệu tá ngôi sao thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền thái âm

Mệnh làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân mão ) phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

Nếu tài cung tọa lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] tượng này mệnh chủ không biết quý trọng

Không công lãng phí lộc ra là tổn

Mệnh làm ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản phu ]( quý tị )

Mệnh làm tứ hóa nhập cung phu thê biểu đạt mệnh chủ cùng phối ngẫu cách đối với ô thùy tượng

( đồng ý nguyên vẹn tự chủ quyền này cho quyền sự việc thì theo như chủ tinh đích nhân vật mọi chuyện hạng mà định ra )

Luận cảm tình là vừa thấy chung tình đấy ái sự lựa chọn rồi theo đuổi được cuối cùng ( theo đuổi quản thúc ý tứ hàm xúc )

Mệnh làm ất tử vi hóa khoa nhập [ vở ]( nhâm thìn ) phùng tử vi tự hóa quyền văn xương sinh kỵ

Đứa con ái xinh đẹp đứa con không nhiều không ít khác biểu hiện mệnh chủ vui vẻ đối với đứa con thuyết giáo

Gặp [ đứa con ] văn xương sinh kỵ tử vi tự hóa quyền chỉ sợ quản giáo không đổi

Mệnh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền

Thái âm hóa kị nhập [ bản thiên )( tân sửu ) từ trùng này là [ thủy mệnh kị ]

Đây cách cận có thể mua bán không nên khai công xưởng ( không thể tiến hành sinh sản sự nghiệp )

Nguyên bản gặp thái dương sinh quyền đây quyền khả đáng phi hóa kỵ nhập hình thành [ nghịch thủy kị ] ứng là cát tượng

Đáng tiếc cố tình thái dương tự hóa quyền bỏ cuộc chống cự biến thành [ thủy mệnh kị ] nãi là hung tượng

Thái âm hóa kị ất nhập thiên mệnh chủ bên ngoài lòng nghi kỵ trọng khuyết thiếu quyết đoán

Bị chịu dẫn dụ mà đầu tư thất lợi

2. [ Quan lộc ]( kỷ hợi ) thiên đồng + hữu bật nguyệt mã

Can của quan mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản nô ]( canh tử ) phùng vũ khúc tự hóa quyền

Can của quan hóa lộc nhập nô biểu hiện sự nghiệp cùng chúng mọc duyên hợp tác sự nghiệp khả kiếm tiền đồng sự duyên tốt

Phùng nô làm tự hóa quyền vẫn có lộc ra ý vị chúng sinh đều có tuyển chọn không nhẹ bị nhận

Can của quan mình tham lang hóa quyền nhập [ bản tật ]( canh dần )

Công tác khá là không tự chủ quyền ( quyền nhập tật ) khá lao tâm phải nghe theo thủ trưởng hoặc thượng du xưởng thương lượng chỉ huy

Trách nhiệm cảm nặng ( tốt nhất đi làm lĩnh lương )

Can của quan mình thiên lương hóa khoa nhập [ bản phu ]( quý hợi )

Sự nghiệp hòa thuận đối xử tử tế quan tâm phối ngẫu không hy vọng công tác quá độ thương thân nên đang dân đi làm

Can của quan mình văn khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) phùng văn khúc sinh khoa khác chủ sẽ có gặp ở ngoài

Can của quan hóa kị nhập điền trạch ( phi hóa kỵ nhập cùng loại )

Chủ công tác kiếm tiền dưỡng gia hoặc tiến hành không nhúc nhích sinh nghiệp vụ thuộc cát

3. [ tài bạch ]( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

Tài làm tân cự môn tự hóa lộc rơi [ bản tài ]( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

Tự hóa lộc từ buôn bán có lời tự cho là đúng kiếm được dễ dàng dùng nhẹ nhõm

Cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc ( cự môn không sở trường để ý tài ) dù trời sinh ủng hữu tài lộc nhưng không biết quý trọng

Không duyên cớ lãng phí

Tài làm tân thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền thái âm

Bên ngoài hoạt động lực cường kiếm tiền gặp dịp nhiều hoặc nói tiền tài bên ngoài đầu tư ( khai sáng )

( thị thiên làm tứ hóa tình huống suy luận kết quả )

Tài làm tân văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) phá quân + văn khúc sinh khoa kình dương

Kiếm là gia dụng tiết kiệm số lượng nhập là ra

Tài làm tân văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) tử vi tự hóa quyền thiên tướng + văn xương sinh kỵ

Biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản

Trùng [ điền trạch ] chủ phá khố tài không tụ hợp tư tiền tài bị bằng hữu cầm thiếu tổn buồn thiu

4. [ vợ chồng ]( quý tị ) thiên lương + địa không địa kiếp

Can của phu quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) phùng văn khúc sinh khoa

Phối ngẫu quan tâm mệnh chủ nhà đình ( thả phối ngẫu nhà đình trong sạch ôn hinh có giáo dưỡng )

Can của phu quý cự môn hóa quyền nhập [ bản tài ]( tân mão )

Cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa nhập tài phúc tuyến cùng thuộc vợ chồng giữa đối đãi đấy vấn đề

( đối đãi tốt xấu xem lộc quyền khoa hoặc kị quyết định )

Phối ngẫu cầm quyền gia đình để ý tài khả đúng lúc trợ giúp để ý tài cũng nhượng mệnh chủ có độ cao tiền tài tự chủ quyền

Can của phu quý thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) phùng thái dương sinh quyền tự hóa quyền

Chiếu mệnh biểu hiện phối ngẫu khả giúp việc tùy thời chiếu cố sự nghiệp hoặc cuộc sống

Can của phu quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần ) phối ngẫu hội quan tâm mệnh chủ đấy thân tâm thái

Xem can của phu tới hóa lộc nhập điền ( ngã cung ) thả phù làm hóa kị nhập tật ( ngã cung ) là cát tượng

Phỏng đoán nam mệnh này chủ nhất định sẽ kết hôn

Sau hôn nhân can của phu lộc nhập điền phối ngẫu sẽ chiếu cố gia đình

Can của phu phi hóa kỵ nhập tật phối ngẫu hội quan tâm mệnh chủ đấy thân tâm thái

F. Điều tra năm xưa hôn nhân tới giải nghĩa

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] [ bản phu ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ][ phối ngẫu cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ] ( ất chưa ) cung vô chính diệu tá ngôi sao thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền thái âm

b. ) quan sát [ bản quan ] ( kỷ hợi ) thiên đồng + hữu bật nguyệt mã

c. ) quan sát [ bản tài ] ( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

d. ) quan sát [ bản phu ] ( quý tị ) thiên lương + địa không địa kiếp

[ bản phu ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu phu 27 người ấy ]

[ bản phu ] lộc nhập [ bổn điền ] biểu hiện khác tính hoặc phối ngẫu đối với gia đình tốt quan tâm gia đình

[ bản phu ] lộc nhập [ bổn điền ] cũng thế lộc nhập [ bản phu tới nô ]

Biểu hiện phu thê cảm tình tốt cuộc sống gia đình mĩ mãn phối ngẫu đối với bằng hữu đối đãi nhau tốt

<[ lớn nô ] là thầy thuốc nhanh > [ bản phu ] lộc nhập [ thầy thuốc nhanh ] quan tâm đây hạn một tính thể xác và tinh thần

[ bản phu ] lộc nhập [ lưu phu 27 người ấy ]

[ bản phu ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 27]

Cũng thế [ lưu phu 27 chi phụ ]

[ bản phu ] phi hóa kỵ nhập [ bản tật ] cũng thế phi hóa kỵ nhập [ bản phu người ấy ] phối ngẫu sa vào hoa đào làm tình

Bởi vậy [ bản phu ] hóa lộc hóa kị tới rơi cung phỏng đoán mệnh chủ khả có thể cưới vợ cũng có thể được thê tài

Khác can của phu hóa kị nhập [ bản tật ] < tật ách là phu người ấy > biểu hiện phối ngẫu mê luyến với hoa đào giao tế tiếp khách

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] [ thầy thuốc ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ] [ phối ngẫu vận ]

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ kết hôn hạn ] tỷ như thuận hành thứ ba đại nạn hoặc đi ngược chiều thứ ba đại nạn

1. ) thì đây hạn tới [ thầy thuốc ] can cung hóa khoa phi nhập đại nạn quản hạt nội tới dưới đây năm xưa cung vị:

(1. ) [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu phu ] hoặc [ lưu tật ] đây năm xưa mới có thể kết hôn

(2. ) [ lưu thiên ] chiếu [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu quan ] chiếu [ lưu phu ] hoặc [ lưu phụ ] chiếu [ lưu tật ] cùng luận

2. ) đây hạn [ thiên mệnh ] làm hóa lộc phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu phu ] thả < lớn nô là thầy thuốc nhanh >

[ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đây năm xưa nhất định kết hôn

3. ) [ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đồng thời [ lưu phu ] hóa kị nhập [ lưu tật ]

Đây năm xưa nhất định kết hôn

4. ) [ lưu mệnh ] làm tới hóa lộc hóa quyền hóa khoa các loại phi nhập [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản tật ] [ bản quan ] [ bổn điền ]

Hoặc phi nhập [ lưu phu ] thì năm đó hội kết hôn

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

[ thiên mệnh ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

[ thiên mệnh ] can quý thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần ) trùng điệp [ thái tử ] trùng [ cánh đồng ]

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

d. ) quan sát [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ thầy thuốc ] ở [ bản tài ]( tân mão ) tọa cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc này là [ lộc ra ] không biết tích phúc

[ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ]/[ phu phu quân ] nói rõ phối ngẫu cùng mệnh chủ hợp nhất ( tự hóa lộc ở chung giống )

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn tự hóa lộc phùng cự môn lộc năm sinh này là [ lộc ra ] không biết quý trọng giống

[ thầy thuốc ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) < thiên di là phu tới tài > trùng điệp [ lớn tài ]

[ thầy thuốc ] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

[ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ bổn điền ]

[ thầy thuốc ] tới hóa khoa nhập điền ( gia đình ) hóa kị nhập tử ( hoa đào vị trí ) đây hạn chi phối ngẫu ( khác tính ) có kết giao

Tại trong nhà hoặc ở nhà ngoại ( lữ điếm ) có thân rậm rạp tác động hỗ trợ

Đang [ lưu mệnh 27] đi vào [ thầy thuốc ] tự hóa lộc năm này mới có thể kết hôn

Nhưng [ thầy thuốc ] văn xương hóa kị nhập [ vở ] trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27] trùng [ lưu tật 27]

Đây hóa tượng rõ ràng kết hôn ý nguyện cũng không cao

May mắn trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu tật 27] tới bên trong cung tọa văn khúc sinh khoa cuộc đời này khoa

Có thể hoá hiểu kị trùng

Cuộc đời này khoa tọa [ bổn điền ]( thiên )+[ lưu tật ]( nhân ) biểu hiện tâm thái bên trên nghĩ có cái [ gia đình ] khá yên ổn

Bởi vậy vẫn tuyển chọn tha một đoạn thời gian miễn cưỡng kết hôn

3. Xem [ năm xưa hôn nhân vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ lưu mệnh 27] ở [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

Nguyên bản [ lưu mệnh ]( nhân )+] bản tài ]( thiên ) thiên nhân hợp nhất phùng cự môn lộc năm sinh năm này ứng không tệ

Nói rõ năm này có tiền rồi chuẩn bị tìm phối ngẫu sinh sống với nhau

Nhưng nhân bên trong cung tự hóa lộc này là [ lộc ra ] không hề tốt quý trọng ý vị

[ lưu mệnh 27] tân làm cự môn tự hóa lộc

[ lưu mệnh 27] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu phu 27]

[ lưu mệnh 27] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu tật 27]

[ lưu mệnh 27] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27]

b. ) quan sát [ lưu phu ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ lưu mệnh 27] ở [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

[ lưu phu 27] ở [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền

< thiên di là phu tới tài >

[ lưu phu ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu mệnh 27] phùng tự hóa lộc

Cấu thành [ tiến mã lộc ] đây hóa lộc thối lui đến phát xạ cung [ lưu phu ]

Đây hóa tượng giải thích là năm xưa tới khác tính thích hoan mệnh chủ bản nhân ( lộc nhập [ bản tài ])

Nhưng hóa lộc lui về [ lưu phu ] cũng nói rõ mệnh chủ cũng vui vẻ đây năm xưa khác tính

[ lưu phu ] lộc nhập [ bản tài ]( thiên )/[ thầy thuốc ]( địa )/[ lưu mệnh 27] cũng thế [ lưu phu 27 tới phúc ]

Đây hóa tượng nói rõ khác tính quan tâm ( ái ) mệnh chủ bản nhân cũng quan tâm tự thân tới phúc khí

[ lưu phu ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27]

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ lưu phụ 27] cũng thế [ lưu phu 27 tới điền ] khác tính tiến gia môn

Nói rõ kết hôn hoặc chung sống

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ vở ] năm xưa khác tính dính chặt mệnh chủ tới hoa đào vị trí ( làm tình vị trí )

Nói rõ khác tính cùng mệnh chủ cùng chung hoa đào tính phúc

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ đại huynh ] < đại huynh là thái tử tới phúc > khác tính hưởng thụ hoa đào tới phúc

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 4

Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 4

< bản mạng lệ âm nam âm lịch tân sửu 1961 năm 12 nguyệt 15 ngày giờ ngọ sinh kim tứ cục >

A. [ định tượng ] năm sinh tân sửu tân làm rơi [ bản tài ]( tân mão ) cùng [ bản thiên ]( tân sửu )

Can năm sinh [ định tượng ] ở tài bạch biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Can năm sinh rơi cung tài bạch biểu hiện cả đời cuộc sống trọng điểm ở tiền tài vận thế kiếm tiền mưu sinh năng lực đầu tư kế hoạch vân vân cùng tiền tài liên quan đến vấn đề

< tài là Quan tới Quan > cùng sự nghiệp tới thuận nghịch hoặc nhân sự hoàn cảnh bối cảnh các loại liên quan đến

< tài vi phu phu quân > cùng vợ chồng đối đãi sự nghiệp giao tế phát triển tương quan

< tài là phụ nhanh > cùng tổ tiên tổ ấm liên quan đến

Cự môn lộc năm sinh rơi [ bản tài ]( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

Lộc năm sinh nhập tài phúc tuyến ( đại biểu hành nghề ) tài chính nghiệp kế toán ra nạp lễ phẩm đừng nhàn nghiệp

Lộc năm sinh nhập tài biểu hiện 1. [ tự lập cách ] có thể mưu sinh có sáng nghiệp kiếm tiền chi năng lực bận rộn nhưng không tốt để ý tài

< tài bạch nãi phu phu quân > lộc năm sinh nhập tài biểu hiện hôn nhân đối đãi tốt bụng

Tài cung cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc ( lộc ra nhập phúc đức nhẹ nhõm hưởng thụ )  kiếm tiền dễ dàng thả thực hội kiếm tiền nhưng không tiếc tiền xem tiền ( quý nhân ) không nặng tốn tiền tâm không cần

Tài làm tự hóa lộc thuộc tự lập cách biểu hiện sĩ diện trọng hưởng thụ

Nếu tài cung tọa lộc năm sinh thả tự hóa lộc mà đối cung phúc làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ nghĩ đến trảo lộc

Đáng tiếc phùng tự hóa lộc [ lộc kị chiến khắc ] hình thành là hưởng phúc mà tiêu phí nhiều không độ

Tân ( nhân chi địa ) nhân tân làm cự môn hóa lộc vui mừng nói lớn thoại sĩ diện trọng cảm tình nhưng văn xương hóa kị cho nên ngại quyết đoán không đủ

Tân kim mềm yếu xuất sắc khí ôn nhu tới khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện cho nên mưu tài hơi thiếu quyết đoán hoặc ý chí không kiên tới ngại khá lao lục trả giá

Tân làm nếu rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Năm sinh thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc rơi cung tài bạch ( tân mão ) [ thiên là ] vị trí biểu hiện này cầu tài nhạc thiên

Mệnh chủ tới cầu tài quá trình thường không biết quý trọng

[ lộc năm sinh ] tọa tài bạch này là [ rõ ràng tượng ]

[ rõ ràng tượng ] tự thân có thể hưởng thụ có tốt gặp dịp nhưng không biết quý trọng

Tài làm tân cự môn lộc năm sinh tự hóa lộc ( lộc ra nhập phúc đức nhẹ nhõm hưởng thụ )

Kiếm tiền dễ dàng thả thực hội kiếm tiền nhưng không tiếc tiền xem tiền ( quý nhân ) không nặng tốn tiền tâm không cần

Nếu tài cung tọa lộc năm sinh thả tự hóa lộc mà đối cung phúc làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ nghĩ đến trảo lộc

Đáng tiếc phùng tự hóa lộc [ lộc kị chiến khắc ] hình thành là hưởng phúc mà tiêu phí nhiều không độ

Tài làm tân thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) phùng thái dương tự hóa quyền

Bên ngoài hoạt động lực cường kiếm tiền gặp dịp nhiều hoặc nói tiền tài bên ngoài đầu tư ( khai sáng )

Tài làm tân văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) kiếm là gia dụng tiết kiệm số lượng nhập là ra

Tài làm tân văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác nhưng nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản

Tài làm hóa kị nhập tử trùng điền ( ám tổn ) đối với tài mà nói đều là bất lợi

Tài ( bên ta ) hóa kị nhập điền ( cùng loại ) biểu hiện mệnh chủ tới tiền tài ( hiện tiền ) đầu nhập không nhúc nhích sinh ( phòng ốc đất vườn )

Thủ trên đầu hiện tiền khá là khẩn mà thôi thuộc cát

Can năm sinh [ định tượng ] rơi cung thiên di biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nhiều chuyện cả đời thật xấu cũng không ly ngoại giới hoàn cảnh

Cùng người bên ngoài tế quan hệ dính dáng vừa sinh ra quốc vận cường đều thuộc quê người tới khách

Năm sinh tân làm rơi cung thiên di biểu hiện cả đời tới cuộc sống trọng điểm khuynh hướng thiên tỷ dịch mã bôn ba nơi xa sinh ý hoặc

< thiên vi phu tới tài > cùng phối ngẫu đấy tài vận tương quan

< thiên là phúc tới Quan > cùng hưởng phúc tới vận khí ( già vận an bài ) các loại tương quan

Thiên di tọa thái dương sinh quyền thả làm tự hóa quyền bên ngoài lạm quyền chuyên quyền nhớ kỹ không thể mình say mê lổi thất gặp dịp thường ứng mình dịch lệ

Cùng loại để tiêu dù có năng lực cùng tài hoa lại thường không biết quý trọng hoặc cậy tài khinh người hoặc quá độ tự tin mà di lầm cơ hội tốt

Thiên làm tân cự môn lộc năm sinh tự hóa lộc ( lộc ra nhập phúc đức nhẹ nhõm hưởng thụ )

Biểu hiện làm một chuyện gì cũng không rất nhận chân hoặc tận tâm tận lực địa làm ( cẩu thả )

Vui vẻ chạy ra bên ngoài lòng đang ngoại làm người làm việc có thủy không chung

Thiên làm tân thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) phùng thái dương tự hóa quyền

Bên ngoài vui mừng biểu hiện nghĩ cầm quyền dễ có được lỗi tiểu nhân

Thiên làm tân văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) bên ngoài lúc vẫn vướng mắc gia đình

Thiên làm tân văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn )

Thiên làm hóa kị nhập cung tử nữ ( khác loại phi hóa kỵ nhập khác loại ) biểu hiện bên ngoài dễ có tai nạn xe nạn nạn thuộc hung tượng

Thiên làm hóa kị nhập tử trùng điền ( nếu trùng điệp đại nạn mệnh quan tử điền ) thì nạn họa trọng

( nếu trùng điệp đại nạn tài bạch thì phí của tiêu nạn )

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ vở ]( nhâm thìn ) tọa tử vi tự hóa quyền thiên tướng + văn xương sinh kỵ linh tinh âm sát

Thất tinh định điểm nếu tại tử nữ cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày sở phát sinh cát hung

Cùng đứa con đầu tư giao tế tiếp khách hoa đào tức tức tương quan

[ thất tinh định điểm ] hí khúc Liên Hoa Lạc nữ nhân ( hoa đào vị trí ) đây mệnh trưởng thành sớm

[ cung tử nữ ] biểu hiện đứa con hoa đào giao tế tiếp khách đầu tư hợp tác cổ đông các loại vấn đề

Tử vi thiên tướng nếu rơi lục thân cung vị bình thường biểu hiện hòa hài nhưng nên phòng cảm tình thu chi không công bằng

Ở thìn thái dương lạc hãm vô lực hóa giải lương cự cô hàn thiên tướng bất ổn

Gặp bốn Sát Hình Kỵ hội chiếu hoặc “Hình kị giáp ấn” thì đứa con hoặc môn sinh bất hòa thậm chí có phản loạn

Nếu thiên hình tọa phụ thiên diêu tọa nô hình diêu củng trùng đứa con [ phá thể vị trí ] biểu hiện đứa con tính cách động tĩnh không đồng nhất

Mới nhu không chừng lưu ý mệnh chủ không thích hợp đầu tư hợp tác ( phá thể vị trí )

Đứa con tọa sinh kỵ thả làm tự hóa quyền đứa con cá tính kiên cường có đánh đấm khí ngoại nhân thượng năng nhận này âm mưu tâm

[ quyền kị dây dưa ] biểu hiện đứa con cổ đông lao lục nhiều sóng gió sở không được nhiều

Sợ thuộc kỹ thuật giai tằng dễ có thương hại tranh chấp tranh quyền việc phát sinh

( ngày mốt quyền khá là khó đối phó tiên thiên kị ( hung lực lớn ))

Quyền phải hiểu kị phải phí lực bởi vậy sẽ có quấy rầy thị phi

Cũng thế nói phải thực cố gắng đau đớn tài năng chiến thắng mới có thu hoạch

Tử làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phu ]( quý tị ) biểu hiện đối với phối ngẫu có chiếu cố ái tích sủng ái giống

Đứa con tọa sinh kỵ

Mà tử làm hóa kị nhập nô trùng Huynh cung huynh đệ biểu hiện giường ngủ

Vợ chồng nhân cá tính không hợp hoặc giường tre không phối hợp dẫn đến nhiều cãi nhau không hợp tới hiện tượng

Thả < huynh đệ là tử tới phúc > chịu trùng biểu hiện giường ngủ giường tre thất điều mà thất phúc ( cãi nhau không hợp )

Tử làm nhâm tử vi tự hóa quyền khác chủ mệnh chủ tới tính nhu cầu chủ động ngẩng cao

Tử làm nhâm tả phụ hóa khoa nhập [ bản tài ]( tân mão )

Tử làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( canh tử ) gặp vũ khúc tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ]

< nô bộc là tử tới tài > tử làm hóa kị nhập nô [ tử tới tài ] biểu hiện có con nữ nhân ( hội kết hôn )

Tử làm hóa kị nhập nô nhất thiết không thể hợp tác hoặc 40 tuế sau tài khả hợp tác ( tử làm hóa kị nhập Huynh cùng luận )

Tử làm hóa kị nhập nô nếu luận hoa đào đây thuộc ăn uống chơi nhạc tới hoa đào

Trùng [ bản Huynh ] thành tựu tuyến chịu trùng khó có thành tựu lý tưởng thất bại cũng thuộc hung tượng

[ vở ] là tha cung hóa lộc rơi phu hóa kị rơi nô giai là tha cung này là [ tiêu hao ] giống không lợi nhuận khả đồ

C. [ dần cung tứ hóa ] [ tật ách ]( canh dần ) tọa tham lang + thiên việt

Tật ách ở dần nói rõ mệnh chủ tự thân cả đời này làm lời nói và việc làm

Đều là từ thân nội tâm đi tính tạo hóa sở chủ đạo ngoại nhân không cách nào tả hữu

Nhân tật ách cung mệnh là nhất lục cộng tông cho nên tương đương với đẩu quân ở mệnh người khác không cách nào tả hữu mệnh chủ

Đồng thời đối cung cha mẹ ( nhất khí sinh chi vị trí ) đấy di truyền quan hệ cũng hội ảnh hưởng cát hung

Này cung tật ách làm tứ hóa cũng sắm vai nặng nề tới cước mầu

[ tật ách ]( canh dần ) tham lang bình thường tâm thái từ miệt mài dẫn phát

Thiên việt nhập tật ách chủ cả đời khỏe mạnh

Canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Tật làm canh thái dương hóa lộc thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền

Tật làm hóa lộc nhập thiên biểu hiện bên ngoài nhân duyên tốt bằng hữu nhiều vui mừng chơi nhạc

Tật làm canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản nô ]( canh tử ) phùng vũ khúc tự hóa quyền nghĩ quảng kết giao bằng hữu nhân duyên tốt

Tật làm canh thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) người ở bên ngoài duyên tốt bình an kết giao có chừng mực thích khả mà thôi

Chủ sự nghiệp khả kiếm tiền

Tật làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( kỷ hợi )

Biểu hiện không thể sáng nghiệp nên cả đi làm làm việc sẽ rất nhận chân lao tâm lao lực tự mình xử lý

Khác biểu hiện có cực khổ công tác hoặc công tác không thuận lợi nhuận đồng sự khó đối đãi nhau

Tật làm hóa kị nhập Quan trùng phu bày vận khí không tốt dấu diếm nguy hiểm giống ( này là nhất cửu vấn đề )

( can của quan hóa kị nhập tật trùng phụ cùng luận )

Tật làm hóa kị nhập Quan trùng phu biểu hiện vợ chồng không duyên giống chủ hôn nhân vỡ tan thả hội ly hôn

< Quan lộc là tật người ấy > quan sát mệnh chủ người giao tế tiếp khách cử chỉ hành vi hình tượng vân vân

Tật làm hóa kị nhập [ tật người ấy ] biểu hiện biểu hiện mệnh chủ con treo ký thân chi giao tế hoa đào tiếp khách

D. Điều tra tiên thiên tứ hóa tới bố khí

Bản mạng lệ [ định tượng ] tân làm rơi [ bản tài ]( tân mão ) thuộc ngã cung

1. Cự môn lộc năm sinh rơi [ bản tài ]( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

Lộc năm sinh rơi tài phúc tuyến ( đại biểu hành nghề ) tài chính nghiệp kế toán ra nạp lễ phẩm đừng nhàn nghiệp

Lộc năm sinh nhập tài biểu hiện 1. [ tự lập cách ] có thể mưu sinh có sáng nghiệp kiếm tiền chi năng lực bận rộn nhưng không tốt để ý tài

< tài bạch nãi phu phu quân > lộc năm sinh nhập tài biểu hiện hôn nhân đối đãi tốt bụng

Tài cung cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc ( lộc ra nhập phúc đức nhẹ nhõm hưởng thụ )

Kiếm tiền dễ dàng thả thực hội kiếm tiền nhưng không tiếc tiền xem tiền ( quý nhân ) không nặng tốn tiền tâm không cần

Tài làm tự hóa lộc thuộc tự lập cách biểu hiện sĩ diện trọng hưởng thụ

Nếu tài cung tọa lộc năm sinh thả tự hóa lộc mà đối cung phúc làm hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ nghĩ đến trảo lộc

Đáng tiếc phùng tự hóa lộc [ lộc kị chiến khắc ] hình thành là hưởng phúc mà tiêu phí nhiều không độ

2. Thái dương sinh quyền rơi [ bản thiên ]( tân sửu ) thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền thái âm

Sinh quyền nhập thiên biểu hiện bên ngoài tốt động thả có thể biểu hiện ra tài hoa được người kính trọng

Sinh quyền nhập thiên di lãnh đạo dục vọng cường bên ngoài có biểu hiện làm náo động bị người coi trọng lao lục

Được quý nhân tương trợ đề bạt lao lục hóa quyền nhập thiên có ở dị địa dị tộc được trợ lực

Khác biểu hiện bên ngoài bôn ba đau đớn hoặc bên ngoài tranh quyền đoạt lợi nhuận thị phi trọng ngược lại còn thích trú giữ nhà ở bên trong

Thiên di tọa sinh quyền thả làm tự hóa quyền bên ngoài lạm quyền chuyên quyền nhớ kỹ không thể mình say mê

Lổi thất gặp dịp thường ứng mình dịch lệ

Cùng loại để tiêu dù có năng lực cùng tài hoa lại thường không biết quý trọng hoặc cậy tài khinh người

Hoặc quá độ tự tin mà di lầm cơ hội tốt

3. Văn khúc sinh khoa rơi [ bổn điền ]( mậu tuất ) phá quân + văn khúc sinh khoa kình dương

Văn khúc sinh khoa nhập điền chủ nhưng từ sự không nhúc nhích sinh hành nghề kiến thiết công ty hoặc cơm ẩm nghiệp

Hoặc chủ không nhúc nhích sinh có thể gia tăng

Có tổ nghiệp gia thế trong sạch trong nhà thành viên có khí chất hảo học thông minh cũng có háo danh vọng

Chiếu đứa con biểu hiện đứa con hảo học thông minh xuất ngoại có quý nhân ( đến đỡ )

Hóa khoa ( văn tinh ) nhập điền trạch trong nhà thư mùi thơm hơi thở trọng nhiều người đọc sách ở nhà vui mừng ánh sáng ( mở đèn đi ngủ các loại )

Khác biểu hiện ở lại hoặc công tác ở nổi danh cơ cấu hoặc địa phương như học phủ học thuật cơ cấu các loại

4. Văn xương sinh kỵ rơi [ vở ]( nhâm thìn ) tử vi tự hóa quyền thiên tướng + văn xương sinh kỵ linh tinh âm sát

Sinh kỵ nhập tử là nam hoan nữ nhân ái các hữu hấp dẫn ái hận cực đoan e rằng sẽ tự rước lấy họa

< đứa con là thiên tới điền > văn xương sinh kỵ ( nhâm thìn ) biểu hiện mệnh chủ bên ngoài hoàn cảnh ở bên trong phí tâm với ứng đối giao tế ( giao tế lực không tốt )

< đứa con là nô tới Quan > văn xương sinh kỵ nhập tử thì không nên cùng chúng sinh hợp tác đầu tư

Năm sinh hóa kị với tứ mộ địa ( thìn tuất xấu chưa ) tọa ( địa chi vị trí ) biểu hiện khiếm trái chủ khố tài

Tu lao đau khổ cố gắng mà được

Sinh kỵ ở giao tế hoa đào vị trí khá là không thích hợp đầu tư giao tế tiếp khách

Văn xương sinh kỵ tử vi tự hóa quyền tại tử nữ đứa con cá tính kiên cường có đánh đấm khí

Ngoại nhân thượng năng nhận này âm mưu tâm

[ quyền kị dây dưa ] biểu hiện đứa con cổ đông lao lục nhiều sóng gió sở không được nhiều sợ thuộc kỹ thuật giai tằng dễ có thương hại tranh chấp tranh quyền việc phát sinh

E. Điều tra ngày mốt tứ hóa tới điều đạt

1. [ cung mệnh ]( ất chưa ) cung vô chính diệu tá ngôi sao thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền thái âm

Mệnh làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân mão ) phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

Nếu tài cung tọa lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] tượng này mệnh chủ không biết quý trọng

Không công lãng phí lộc ra là tổn

Mệnh làm ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản phu ]( quý tị )

Mệnh làm tứ hóa nhập cung phu thê biểu đạt mệnh chủ cùng phối ngẫu cách đối với ô thùy tượng

( đồng ý nguyên vẹn tự chủ quyền này cho quyền sự việc thì theo như chủ tinh đích nhân vật mọi chuyện hạng mà định ra )

Luận cảm tình là vừa thấy chung tình đấy ái sự lựa chọn rồi theo đuổi được cuối cùng ( theo đuổi quản thúc ý tứ hàm xúc )

Mệnh làm ất tử vi hóa khoa nhập [ vở ]( nhâm thìn ) phùng tử vi tự hóa quyền văn xương sinh kỵ

Đứa con ái xinh đẹp đứa con không nhiều không ít khác biểu hiện mệnh chủ vui vẻ đối với đứa con thuyết giáo

Gặp [ đứa con ] văn xương sinh kỵ tử vi tự hóa quyền chỉ sợ quản giáo không đổi

Mệnh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền

Thái âm hóa kị nhập [ bản thiên )( tân sửu ) từ trùng này là [ thủy mệnh kị ]

Đây cách cận có thể mua bán không nên khai công xưởng ( không thể tiến hành sinh sản sự nghiệp )

Nguyên bản gặp thái dương sinh quyền đây quyền khả đáng phi hóa kỵ nhập hình thành [ nghịch thủy kị ] ứng là cát tượng

Đáng tiếc cố tình thái dương tự hóa quyền bỏ cuộc chống cự biến thành [ thủy mệnh kị ] nãi là hung tượng

Thái âm hóa kị ất nhập thiên mệnh chủ bên ngoài lòng nghi kỵ trọng khuyết thiếu quyết đoán

Bị chịu dẫn dụ mà đầu tư thất lợi

2. [ Quan lộc ]( kỷ hợi ) thiên đồng + hữu bật nguyệt mã

Can của quan mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản nô ]( canh tử ) phùng vũ khúc tự hóa quyền

Can của quan hóa lộc nhập nô biểu hiện sự nghiệp cùng chúng mọc duyên hợp tác sự nghiệp khả kiếm tiền đồng sự duyên tốt

Phùng nô làm tự hóa quyền vẫn có lộc ra ý vị chúng sinh đều có tuyển chọn không nhẹ bị nhận

Can của quan mình tham lang hóa quyền nhập [ bản tật ]( canh dần )

Công tác khá là không tự chủ quyền ( quyền nhập tật ) khá lao tâm phải nghe theo thủ trưởng hoặc thượng du xưởng thương lượng chỉ huy

Trách nhiệm cảm nặng ( tốt nhất đi làm lĩnh lương )

Can của quan mình thiên lương hóa khoa nhập [ bản phu ]( quý hợi )

Sự nghiệp hòa thuận đối xử tử tế quan tâm phối ngẫu không hy vọng công tác quá độ thương thân nên đang dân đi làm

Can của quan mình văn khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) phùng văn khúc sinh khoa khác chủ sẽ có gặp ở ngoài

Can của quan hóa kị nhập điền trạch ( phi hóa kỵ nhập cùng loại )

Chủ công tác kiếm tiền dưỡng gia hoặc tiến hành không nhúc nhích sinh nghiệp vụ thuộc cát

3. [ tài bạch ]( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

Tài làm tân cự môn tự hóa lộc rơi [ bản tài ]( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

Tự hóa lộc từ buôn bán có lời tự cho là đúng kiếm được dễ dàng dùng nhẹ nhõm

Cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc ( cự môn không sở trường để ý tài ) dù trời sinh ủng hữu tài lộc nhưng không biết quý trọng

Không duyên cớ lãng phí

Tài làm tân thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền thái âm

Bên ngoài hoạt động lực cường kiếm tiền gặp dịp nhiều hoặc nói tiền tài bên ngoài đầu tư ( khai sáng )

( thị thiên làm tứ hóa tình huống suy luận kết quả )

Tài làm tân văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) phá quân + văn khúc sinh khoa kình dương

Kiếm là gia dụng tiết kiệm số lượng nhập là ra

Tài làm tân văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) tử vi tự hóa quyền thiên tướng + văn xương sinh kỵ

Biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản

Trùng [ điền trạch ] chủ phá khố tài không tụ hợp tư tiền tài bị bằng hữu cầm thiếu tổn buồn thiu

4. [ vợ chồng ]( quý tị ) thiên lương + địa không địa kiếp

Can của phu quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) phùng văn khúc sinh khoa

Phối ngẫu quan tâm mệnh chủ nhà đình ( thả phối ngẫu nhà đình trong sạch ôn hinh có giáo dưỡng )

Can của phu quý cự môn hóa quyền nhập [ bản tài ]( tân mão )

Cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa nhập tài phúc tuyến cùng thuộc vợ chồng giữa đối đãi đấy vấn đề

( đối đãi tốt xấu xem lộc quyền khoa hoặc kị quyết định )

Phối ngẫu cầm quyền gia đình để ý tài khả đúng lúc trợ giúp để ý tài cũng nhượng mệnh chủ có độ cao tiền tài tự chủ quyền

Can của phu quý thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) phùng thái dương sinh quyền tự hóa quyền

Chiếu mệnh biểu hiện phối ngẫu khả giúp việc tùy thời chiếu cố sự nghiệp hoặc cuộc sống

Can của phu quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần ) phối ngẫu hội quan tâm mệnh chủ đấy thân tâm thái

Xem can của phu tới hóa lộc nhập điền ( ngã cung ) thả phù làm hóa kị nhập tật ( ngã cung ) là cát tượng

Phỏng đoán nam mệnh này chủ nhất định sẽ kết hôn

Sau hôn nhân can của phu lộc nhập điền phối ngẫu sẽ chiếu cố gia đình

Can của phu phi hóa kỵ nhập tật phối ngẫu hội quan tâm mệnh chủ đấy thân tâm thái

F. Điều tra năm xưa hôn nhân tới giải nghĩa

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] [ bản phu ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ][ phối ngẫu cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ] ( ất chưa ) cung vô chính diệu tá ngôi sao thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền thái âm

b. ) quan sát [ bản quan ] ( kỷ hợi ) thiên đồng + hữu bật nguyệt mã

c. ) quan sát [ bản tài ] ( tân mão ) thiên cơ cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc + tả phụ

d. ) quan sát [ bản phu ] ( quý tị ) thiên lương + địa không địa kiếp

[ bản phu ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu phu 27 người ấy ]

[ bản phu ] lộc nhập [ bổn điền ] biểu hiện khác tính hoặc phối ngẫu đối với gia đình tốt quan tâm gia đình

[ bản phu ] lộc nhập [ bổn điền ] cũng thế lộc nhập [ bản phu tới nô ]

Biểu hiện phu thê cảm tình tốt cuộc sống gia đình mĩ mãn phối ngẫu đối với bằng hữu đối đãi nhau tốt

<[ lớn nô ] là thầy thuốc nhanh > [ bản phu ] lộc nhập [ thầy thuốc nhanh ] quan tâm đây hạn một tính thể xác và tinh thần

[ bản phu ] lộc nhập [ lưu phu 27 người ấy ]

[ bản phu ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 27]

Cũng thế [ lưu phu 27 chi phụ ]

[ bản phu ] phi hóa kỵ nhập [ bản tật ] cũng thế phi hóa kỵ nhập [ bản phu người ấy ] phối ngẫu sa vào hoa đào làm tình

Bởi vậy [ bản phu ] hóa lộc hóa kị tới rơi cung phỏng đoán mệnh chủ khả có thể cưới vợ cũng có thể được thê tài

Khác can của phu hóa kị nhập [ bản tật ] < tật ách là phu người ấy > biểu hiện phối ngẫu mê luyến với hoa đào giao tế tiếp khách

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] [ thầy thuốc ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ] [ phối ngẫu vận ]

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ kết hôn hạn ] tỷ như thuận hành thứ ba đại nạn hoặc đi ngược chiều thứ ba đại nạn

1. ) thì đây hạn tới [ thầy thuốc ] can cung hóa khoa phi nhập đại nạn quản hạt nội tới dưới đây năm xưa cung vị:

(1. ) [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu phu ] hoặc [ lưu tật ] đây năm xưa mới có thể kết hôn

(2. ) [ lưu thiên ] chiếu [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu quan ] chiếu [ lưu phu ] hoặc [ lưu phụ ] chiếu [ lưu tật ] cùng luận

2. ) đây hạn [ thiên mệnh ] làm hóa lộc phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu phu ] thả < lớn nô là thầy thuốc nhanh >

[ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đây năm xưa nhất định kết hôn

3. ) [ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đồng thời [ lưu phu ] hóa kị nhập [ lưu tật ]

Đây năm xưa nhất định kết hôn

4. ) [ lưu mệnh ] làm tới hóa lộc hóa quyền hóa khoa các loại phi nhập [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản tật ] [ bản quan ] [ bổn điền ]

Hoặc phi nhập [ lưu phu ] thì năm đó hội kết hôn

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ thiên mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

[ thiên mệnh ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

[ thiên mệnh ] can quý thái âm hóa khoa nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( canh dần ) trùng điệp [ thái tử ] trùng [ cánh đồng ]

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

d. ) quan sát [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ thầy thuốc ] ở [ bản tài ]( tân mão ) tọa cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc này là [ lộc ra ] không biết tích phúc

[ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ]/[ phu phu quân ] nói rõ phối ngẫu cùng mệnh chủ hợp nhất ( tự hóa lộc ở chung giống )

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn tự hóa lộc phùng cự môn lộc năm sinh này là [ lộc ra ] không biết quý trọng giống

[ thầy thuốc ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) < thiên di là phu tới tài > trùng điệp [ lớn tài ]

[ thầy thuốc ] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

[ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ bổn điền ]

[ thầy thuốc ] tới hóa khoa nhập điền ( gia đình ) hóa kị nhập tử ( hoa đào vị trí ) đây hạn chi phối ngẫu ( khác tính ) có kết giao

Tại trong nhà hoặc ở nhà ngoại ( lữ điếm ) có thân rậm rạp tác động hỗ trợ

Đang [ lưu mệnh 27] đi vào [ thầy thuốc ] tự hóa lộc năm này mới có thể kết hôn

Nhưng [ thầy thuốc ] văn xương hóa kị nhập [ vở ] trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27] trùng [ lưu tật 27]

Đây hóa tượng rõ ràng kết hôn ý nguyện cũng không cao

May mắn trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu tật 27] tới bên trong cung tọa văn khúc sinh khoa cuộc đời này khoa

Có thể hoá hiểu kị trùng

Cuộc đời này khoa tọa [ bổn điền ]( thiên )+[ lưu tật ]( nhân ) biểu hiện tâm thái bên trên nghĩ có cái [ gia đình ] khá yên ổn

Bởi vậy vẫn tuyển chọn tha một đoạn thời gian miễn cưỡng kết hôn

3. Xem [ năm xưa hôn nhân vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ lưu mệnh 27] ở [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

Nguyên bản [ lưu mệnh ]( nhân )+] bản tài ]( thiên ) thiên nhân hợp nhất phùng cự môn lộc năm sinh năm này ứng không tệ

Nói rõ năm này có tiền rồi chuẩn bị tìm phối ngẫu sinh sống với nhau

Nhưng nhân bên trong cung tự hóa lộc này là [ lộc ra ] không hề tốt quý trọng ý vị

[ lưu mệnh 27] tân làm cự môn tự hóa lộc

[ lưu mệnh 27] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu phu 27]

[ lưu mệnh 27] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bổn điền ]( mậu tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu tật 27]

[ lưu mệnh 27] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27]

b. ) quan sát [ lưu phu ]

Đang âm nam đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( quý tị )

Nói rõ đây hạn mười năm mệnh chủ là trạch ngẫu đời sống tình cảm sự nghiệp tới khai triển vì cuộc sống sống trọng tâm

[ lưu mệnh 27] ở [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng cự môn lộc năm sinh thả tự hóa lộc

[ lưu phu 27] ở [ bản thiên ]( tân sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa quyền

< thiên di là phu tới tài >

[ lưu phu ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tài ]( tân mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu mệnh 27] phùng tự hóa lộc

Cấu thành [ tiến mã lộc ] đây hóa lộc thối lui đến phát xạ cung [ lưu phu ]

Đây hóa tượng giải thích là năm xưa tới khác tính thích hoan mệnh chủ bản nhân ( lộc nhập [ bản tài ])

Nhưng hóa lộc lui về [ lưu phu ] cũng nói rõ mệnh chủ cũng vui vẻ đây năm xưa khác tính

[ lưu phu ] lộc nhập [ bản tài ]( thiên )/[ thầy thuốc ]( địa )/[ lưu mệnh 27] cũng thế [ lưu phu 27 tới phúc ]

Đây hóa tượng nói rõ khác tính quan tâm ( ái ) mệnh chủ bản nhân cũng quan tâm tự thân tới phúc khí

[ lưu phu ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ vở ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phụ 27]

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ lưu phụ 27] cũng thế [ lưu phu 27 tới điền ] khác tính tiến gia môn

Nói rõ kết hôn hoặc chung sống

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ vở ] năm xưa khác tính dính chặt mệnh chủ tới hoa đào vị trí ( làm tình vị trí )

Nói rõ khác tính cùng mệnh chủ cùng chung hoa đào tính phúc

[ lưu phu ] hóa kị nhập [ đại huynh ] < đại huynh là thái tử tới phúc > khác tính hưởng thụ hoa đào tới phúc

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button