Tử vi

Thái Dương ở cung thiên di

Thái Dương nên “động” mà không nên “tĩnh”, nên “phát tán” mà không nên “hướng nội”, ở cung thiên di thì chủ về bất lợi đối với tổ nghiệp, rời xa quê hương thì phát phúc.

Ở thời cổ đại, nữ mệnh Thái Dương thủ cung thiên di, chủ về chia li với gia đình mà thiên di, có lúc cũng là điềm tượng tái giá. Đây là vì thời cố đại phái nữ không có sự nghiệp riêng, cho nên tính “động”không chủ về khai sáng sự nghiệp.

Thái Dương nhập miếu thủ cung thiên di, thì xuất ngoại phát đạt, có thể có biểu hiện tốt; nếu lạc hãm, thì trôi nổi bất an, bôn ba vất vả.

Thái Dương chủ về quý, tức việc tranh thủ địa vị xã hội là khá quan trọng, ở cung thiên di cũng có ý vị tương tự, cho nên thường thường thích hợp đi du học, đi tu nghiệp, để tăng thêm hiểu biết, nhưng chưa chắc thích hợp kinh doanh làm ăn ở nơi xa.

Cung mệnh vô chính diệu, đối cung là “Thái Dương, Thiên Lương”, “Thái Dương, Thái Âm”, hay “Thái Dương, Cự Môn”, đều nên rời xa quê hương, “thay gốc đổi lá”. Nếu cung mệnh có Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về tha hương lại là cố hương. Lộc Tồn, Thiên Mã hội hợp cung mệnh hoặc cung thiên di, cũng chủ về cuộc đời sự nghiệp đều nên ở nơi khác, hoặc được người nước ngoài giúp đỡ.

Thái Dương lạc hãm, lại gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì thiên di là bất lợi, thường thường vất vả mà không được gì, còn dễ chuốc thị phi, hao tài, phá tán, trắc trở.

Hễ Thái Dương ở cung thiên di, chỉ lợi về phát quý cầu danh, không chủ về tụ tài. Đây là tính chất cơ bản. Cho nên trừ phi có các sao khác chủ về tiền bạc hội họp, dù Thái Dương Hóa Lộc, cũng không chủ về nhờ thiên di mà trở nên giàu có.

Thái Dương gặp Cự Môn đồng độ hoặc vây chiếu, thông thường khá lợi về kinh doanh làm ăn ở nước ngoài, hoặc được người nước ngoài trọng dụng, nhưng chủ về lao tâm. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì lại chủ về bôn ba. Nếu Cự Môn Hóa Kị, ắt sẽ nói năng vất vả. Thái Dương Hóa Kị thì dễ bị điều tiếng, oán trách; gặp sát tinh, lại chủ về nhận lỗi thay cho người khác. Nếu được cát hóa và có sao cát, thì trợ lực mới lớn.

Tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương” là chủ về cầu danh, cầu học; gặp Văn Xương, Văn Khúc càng tốt; nếu không, cũng lợi về chuyên nghiệp.

Thái Dương gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu, nếu Thái Dương Hóa Lộc, hoặc hội Lộc Tồn, cũng nên theo con đường chuyên nghiệp. Ở thời hiện đại, thường thường là đại lí thương phẩm nước ngoài; cũng có thể làm ngược lại, dựa vào thương hiệu mà phân phối ra nước ngoài (hoặc nơi xa).

“Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung thiên di, mà Thái Dương Hóa Kị, thì dễ chuốc sóng gió ở nơi xa; nếu đồng thời hội cát tinh, thì thường thường nhờ họa mà được phúc; nếu gặp các sao sát, hình, thì chủ về sóng gió rất lớn, nhưng rốt cuộc có thể hóa giải được. Có điều, tinh hệ này có lúc còn chủ về “làm công việc có tính hung sự để kiếm tiền”, cho nên có thể làm các nghề nghiệp về y dược, bảo hiểm, v.v… ở nước ngoài.

Thái Dương gặp Thái Âm đồng độ hoặc đối nhau, các sao quá hiếu động, trôi nổi, cho nên chủ về trôi nổi không có gốc rễ, cũng chủ về bôn ba.

Nhưng “Thái Dương, Thái Âm” thủ cung thiên di, mà Thái Dương Hóa Lộc, tuy không ở yên một nơi, nhưng vẫn được người bên ngoài (hoặc người ngoại quốc) giúp đỡ; Thái Âm Hóa Lộc thì chủ về kiếm được tiền. Có điều, nếu Thái Dương Hóa Kị, thì dễ bị áp lực ở quê người; Thái Âm Hóa Kị, chủ về đầu tư thất bại ở quê người.

“Thái Dương, Thái Âm” hội Thiên Mã, ở nơi xa bôn ba rất vất vả; thích hợp làm những nghề nghiệp có tính chất di động, như vận tải. Gặp sát tinh, thì thân tâm đều vất vả khổ lụy.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Dương ở cung thiên di

Xem thêm Thái Dương ở cung thiên di

Thái Dương nên “động” mà không nên “tĩnh”, nên “phát tán” mà không nên “hướng nội”, ở cung thiên di thì chủ về bất lợi đối với tổ nghiệp, rời xa quê hương thì phát phúc.

Ở thời cổ đại, nữ mệnh Thái Dương thủ cung thiên di, chủ về chia li với gia đình mà thiên di, có lúc cũng là điềm tượng tái giá. Đây là vì thời cố đại phái nữ không có sự nghiệp riêng, cho nên tính “động”không chủ về khai sáng sự nghiệp.

Thái Dương nhập miếu thủ cung thiên di, thì xuất ngoại phát đạt, có thể có biểu hiện tốt; nếu lạc hãm, thì trôi nổi bất an, bôn ba vất vả.

Thái Dương chủ về quý, tức việc tranh thủ địa vị xã hội là khá quan trọng, ở cung thiên di cũng có ý vị tương tự, cho nên thường thường thích hợp đi du học, đi tu nghiệp, để tăng thêm hiểu biết, nhưng chưa chắc thích hợp kinh doanh làm ăn ở nơi xa.

Cung mệnh vô chính diệu, đối cung là “Thái Dương, Thiên Lương”, “Thái Dương, Thái Âm”, hay “Thái Dương, Cự Môn”, đều nên rời xa quê hương, “thay gốc đổi lá”. Nếu cung mệnh có Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về tha hương lại là cố hương. Lộc Tồn, Thiên Mã hội hợp cung mệnh hoặc cung thiên di, cũng chủ về cuộc đời sự nghiệp đều nên ở nơi khác, hoặc được người nước ngoài giúp đỡ.

Thái Dương lạc hãm, lại gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì thiên di là bất lợi, thường thường vất vả mà không được gì, còn dễ chuốc thị phi, hao tài, phá tán, trắc trở.

Hễ Thái Dương ở cung thiên di, chỉ lợi về phát quý cầu danh, không chủ về tụ tài. Đây là tính chất cơ bản. Cho nên trừ phi có các sao khác chủ về tiền bạc hội họp, dù Thái Dương Hóa Lộc, cũng không chủ về nhờ thiên di mà trở nên giàu có.

Thái Dương gặp Cự Môn đồng độ hoặc vây chiếu, thông thường khá lợi về kinh doanh làm ăn ở nước ngoài, hoặc được người nước ngoài trọng dụng, nhưng chủ về lao tâm. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì lại chủ về bôn ba. Nếu Cự Môn Hóa Kị, ắt sẽ nói năng vất vả. Thái Dương Hóa Kị thì dễ bị điều tiếng, oán trách; gặp sát tinh, lại chủ về nhận lỗi thay cho người khác. Nếu được cát hóa và có sao cát, thì trợ lực mới lớn.

Tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương” là chủ về cầu danh, cầu học; gặp Văn Xương, Văn Khúc càng tốt; nếu không, cũng lợi về chuyên nghiệp.

Thái Dương gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu, nếu Thái Dương Hóa Lộc, hoặc hội Lộc Tồn, cũng nên theo con đường chuyên nghiệp. Ở thời hiện đại, thường thường là đại lí thương phẩm nước ngoài; cũng có thể làm ngược lại, dựa vào thương hiệu mà phân phối ra nước ngoài (hoặc nơi xa).

“Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung thiên di, mà Thái Dương Hóa Kị, thì dễ chuốc sóng gió ở nơi xa; nếu đồng thời hội cát tinh, thì thường thường nhờ họa mà được phúc; nếu gặp các sao sát, hình, thì chủ về sóng gió rất lớn, nhưng rốt cuộc có thể hóa giải được. Có điều, tinh hệ này có lúc còn chủ về “làm công việc có tính hung sự để kiếm tiền”, cho nên có thể làm các nghề nghiệp về y dược, bảo hiểm, v.v… ở nước ngoài.

Thái Dương gặp Thái Âm đồng độ hoặc đối nhau, các sao quá hiếu động, trôi nổi, cho nên chủ về trôi nổi không có gốc rễ, cũng chủ về bôn ba.

Nhưng “Thái Dương, Thái Âm” thủ cung thiên di, mà Thái Dương Hóa Lộc, tuy không ở yên một nơi, nhưng vẫn được người bên ngoài (hoặc người ngoại quốc) giúp đỡ; Thái Âm Hóa Lộc thì chủ về kiếm được tiền. Có điều, nếu Thái Dương Hóa Kị, thì dễ bị áp lực ở quê người; Thái Âm Hóa Kị, chủ về đầu tư thất bại ở quê người.

“Thái Dương, Thái Âm” hội Thiên Mã, ở nơi xa bôn ba rất vất vả; thích hợp làm những nghề nghiệp có tính chất di động, như vận tải. Gặp sát tinh, thì thân tâm đều vất vả khổ lụy.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button