Tử vi

Tham Lang ở cung tật ách

Tham Lang thuộc dương mộc, còn thuộc thúy. Cho nên chủ về bệnh gan, còn chủ về bệnh hệ sinh dục.

Hễ Tham Lang đồng độ hoặc đối nhau với Tử Vi, hay đồng độ hoặc đối nhau với Liêm Trinh, đều có khuynh hướng bệnh hệ sinh dục. Nhưng nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ thì đều chủ về bệnh gan, đây là do ảnh hưởng tính chất của sát tinh.

Tham Lang thủ cung tật ách, có Kình Dương, Hỏa Tinh cùng bay đến, hoặc Đà La, Linh Tinh cùng bay đến, đều chủ về bệnh máu huyết.

Tham Lang thủ cung tật ách hội Liêm Trinh Hóa Kị, nữ mệnh chủ về băng huyết; nam mệnh chủ về di tinh, nặng thì dương nuy (tức liệt dương) hoặc xuất tinh sớm. Gặp Thiên Hư, Âm Sát, Thiên Thương thi càng đúng.

Tính chất cơ bản của “Tử Vi, Tham Lang” tuy chủ về bệnh sắc dục, nhưng Tham Lang Hóa Kị mới đúng. Nói “bệnh sắc dục” tức là, nam mệnh chủ về dương nuy, xuất tình sớm, dương kháng; nữ mệnh chủ về âm lãnh, lạnh tử cung, lệch tử cung; khác với bệnh đường sinh dục. Bệnh đường sinh dục là cơ quan sinh dục bị viêm, có khối u.

Tham Lang có Hỏa Tinh đồng độ, là bệnh trĩ; có thểm Kình Dương, thì chủ về trĩ lậu (lòi dom).

Tham Lang đối nhau với Liêm Trinh, có Hỏa Tinh ở tam phương tương hội, là chứng can dương thượng kháng, thận thủy bất túc.

Tham Lang đối nhau với Vũ Khúc, là kim mộc tương khắc, nếu Hỏa Tinh đồng độ với Tham Lang, bệnh nguyên là kinh Dương Minh hỏa thịnh, gây tổn thương kinh phế. Nếu Hỏa Tinh đồng độ với Vũ Khúc, thì chủ về bệnh ở kinh phế, như viêm phổi, lao phổi.

Tham Lang cũng chủ về bệnh bạch điến (da có đốm trắng).

Tham Lang đồng cung với Văn Khúc Hóa Kị, chủ về bệnh tật ở mắt.

Tham Lang đồng cung với Hỏa Tinh, hoặc Tham Lang đồng cung với Kình Dương, chủ về viêm gan, đầu mũi phát đỏ.

Nữ mệnh Tham Lang gặp sát tinh, cũng chủ về đau đầu, đầu choáng do can phong.

Tham Lang có Vũ Khúc, Văn Khúc đồng độ; nếu Vũ Khúc Hóa Kị, lại có sát tinh, thì chủ về xảy ra sự cố bất trắc mà bị thương, nếu Văn Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về tai nạn sông nước.

Tham Lang có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về bệnh túi mật, kinh phong; gặp Thiên Hình, Thiên Nguyệt, thì chủ về bệnh gan.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tham Lang ở cung tật ách

Xem thêm Tham Lang ở cung tật ách

Tham Lang thuộc dương mộc, còn thuộc thúy. Cho nên chủ về bệnh gan, còn chủ về bệnh hệ sinh dục.

Hễ Tham Lang đồng độ hoặc đối nhau với Tử Vi, hay đồng độ hoặc đối nhau với Liêm Trinh, đều có khuynh hướng bệnh hệ sinh dục. Nhưng nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ thì đều chủ về bệnh gan, đây là do ảnh hưởng tính chất của sát tinh.

Tham Lang thủ cung tật ách, có Kình Dương, Hỏa Tinh cùng bay đến, hoặc Đà La, Linh Tinh cùng bay đến, đều chủ về bệnh máu huyết.

Tham Lang thủ cung tật ách hội Liêm Trinh Hóa Kị, nữ mệnh chủ về băng huyết; nam mệnh chủ về di tinh, nặng thì dương nuy (tức liệt dương) hoặc xuất tinh sớm. Gặp Thiên Hư, Âm Sát, Thiên Thương thi càng đúng.

Tính chất cơ bản của “Tử Vi, Tham Lang” tuy chủ về bệnh sắc dục, nhưng Tham Lang Hóa Kị mới đúng. Nói “bệnh sắc dục” tức là, nam mệnh chủ về dương nuy, xuất tình sớm, dương kháng; nữ mệnh chủ về âm lãnh, lạnh tử cung, lệch tử cung; khác với bệnh đường sinh dục. Bệnh đường sinh dục là cơ quan sinh dục bị viêm, có khối u.

Tham Lang có Hỏa Tinh đồng độ, là bệnh trĩ; có thểm Kình Dương, thì chủ về trĩ lậu (lòi dom).

Tham Lang đối nhau với Liêm Trinh, có Hỏa Tinh ở tam phương tương hội, là chứng can dương thượng kháng, thận thủy bất túc.

Tham Lang đối nhau với Vũ Khúc, là kim mộc tương khắc, nếu Hỏa Tinh đồng độ với Tham Lang, bệnh nguyên là kinh Dương Minh hỏa thịnh, gây tổn thương kinh phế. Nếu Hỏa Tinh đồng độ với Vũ Khúc, thì chủ về bệnh ở kinh phế, như viêm phổi, lao phổi.

Tham Lang cũng chủ về bệnh bạch điến (da có đốm trắng).

Tham Lang đồng cung với Văn Khúc Hóa Kị, chủ về bệnh tật ở mắt.

Tham Lang đồng cung với Hỏa Tinh, hoặc Tham Lang đồng cung với Kình Dương, chủ về viêm gan, đầu mũi phát đỏ.

Nữ mệnh Tham Lang gặp sát tinh, cũng chủ về đau đầu, đầu choáng do can phong.

Tham Lang có Vũ Khúc, Văn Khúc đồng độ; nếu Vũ Khúc Hóa Kị, lại có sát tinh, thì chủ về xảy ra sự cố bất trắc mà bị thương, nếu Văn Khúc Hóa Kị, sẽ chủ về tai nạn sông nước.

Tham Lang có Hỏa Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về bệnh túi mật, kinh phong; gặp Thiên Hình, Thiên Nguyệt, thì chủ về bệnh gan.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button