Tử vi

Thiên Cơ ở cung phụ mẫu

Thiên Cơ thủ cung phụ mẫu, tính chất cơ bản là quan hệ giữa cha con không được tốt; gặp “Lộc Quyển Khoa hội” quan hệ mới ổn định, nếu không, sẽ chủ về có ngăn cách giữa hai đời; nhập miếu mà không có sát tinh, thì xa cách bình thường.

Thiên Cơ có các sao đào hoa, Thiên Mã hội hợp, chủ về còn nhỏ đã làm nuôi, con thừa tự của người khác, hoặc lớn lên ở rể, hoặc thân cận bên gia đình vợ hơn. Cần phải xem các sao sát, kị nặng nhẹ thế nào mà định.

Tinh hệ “Thiên Cơ, Cự Môn” chủ về cha mẹ bất hòa với người bạn đời của mệnh tạo; gặp sát tinh thì càng đúng.

Thiên Cơ gặp Kình Dương, Đà La hội hợp, lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, chủ về hình khắc, hoặc làm con nuôi.

Thiên Cơ đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về sinh li, không chủ về khắc.

Thiên Cơ Hóa Kị, tính chất cơ bản là quan hệ giữa hai đời không được tốt.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Thiên Đồng Hóa Kị, cũng chủ về quan hệ không được tốt; gặp sát tinh, chủ về có chuyện đau lòng rơi lệ. Nếu Cự Môn Hóa Kị, thì lúc bé bất lợi về cha mẹ, luận giống trường hợp ở hai cung Sửu hoặc Mùi.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp cát tinh, thì cha có thiên kiến.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đồng độ với sao không, thì xa cách cha mẹ.

“Thiên Cơ, Thái Âm” là tổ hợp khá tốt; không có sát tinh, không chủ về hình khắc, chia li; có sát tinh mà không hội Hóa Kị, cũng không chủ về hình khắc, chỉ chủ về chia li.

“Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung phụ mẫu, mà Thiên Cơ Hóa Lộc, Thái Âm ắt sẽ Hóa Kị, người sinh vào ban đêm, cung phụ mẫu ở cung Dần, lúc bé bất lợi về cha.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng cung với Thiên Mã, gặp sát tinh, quan hệ với cha mẹ khá xa cách, mà lại thân cận với cha mẹ của người bạn đời hoặc người ngoài.

“Thiên Cơ, Cự Môn” ở hai cung Mão hoặc Dậu, không gặp sát tinh, cũng chủ về xa cách, hoặc quan hệ giữa hai đời không tốt, hoặc bất lợi về cha mẹ. Trường hợp gặp sát tinh thì chủ về hình khắc, hoặc sự nghiệp của cha bị phá tán, thất bại. Ở cung Dậu ưu hơn ở cung Mão.

Nói “bất lợi về cha mẹ”, là nói sau khi sinh ra cảnh ngộ của cha mẹ không tốt. Lấy tính chất này luận về cấp trên, cũng chủ về cấp trên ở trong hoàn cảnh công việc bất lợi. Luận đoán lưu niên cũng vậy.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, được cát hóa, có sao cát, sẽ chủ về được cha mẹ dìu dắt, che chở; cũng chủ về được cấp trên nâng đỡ. Có điều, những sự che chở, dìu dắt, nâng đỡ này không lâu dài.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng cung với Thiên Mã, chủ về xa cách; có Hỏa Tinh thì xa cách với tình hình xấu.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” hội Thái Dương Hóa Kị, người sinh vào ban đêm, bất lợi về cha. Gặp sát tinh, chủ về làm con nuôi, làm con thừa tự của người khác, hoặc gởi người khác nuôi.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu đồng cung với các sao đào hoa, còn đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về mệnh tạo do nhị phòng hay kế thất sinh ra.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp sát tinh, hoặc gặp “sao lẻ” phụ, tá, phần nhiều chủ về cha mẹ “lưỡng trùng”; hội Thiên Đồng Hóa Lộc thì càng đúng.

Thiên Cơ ở cung Hợi rất kị đối nhau với Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị, chủ về lúc bé cha mẹ bị nạn tai, bệnh tật hay tử vong.

Thiên Cơ ở cung Hợi, mượn “Thái Dương, Thiên Lương” ở cung Dậu để hội hợp, gặp các sao sát, kị cũng bất lợi về cha.

Hễ Thiên Cơ ở cung phụ mẫu, hơi gặp các sao hình, kị liền xảy ra sự cố không hay; cần phái xem các sao ở cung phụ mẫu của lưu niên mà định thời kì ứng nghiệm. Thời kì ứng nghiệm phần nhiều đến cung hạn “Thái Âm, Thái Dương” thủ cung phụ mẫu.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Cơ ở cung phụ mẫu

Xem thêm Thiên Cơ ở cung phụ mẫu

Thiên Cơ thủ cung phụ mẫu, tính chất cơ bản là quan hệ giữa cha con không được tốt; gặp “Lộc Quyển Khoa hội” quan hệ mới ổn định, nếu không, sẽ chủ về có ngăn cách giữa hai đời; nhập miếu mà không có sát tinh, thì xa cách bình thường.

Thiên Cơ có các sao đào hoa, Thiên Mã hội hợp, chủ về còn nhỏ đã làm nuôi, con thừa tự của người khác, hoặc lớn lên ở rể, hoặc thân cận bên gia đình vợ hơn. Cần phải xem các sao sát, kị nặng nhẹ thế nào mà định.

Tinh hệ “Thiên Cơ, Cự Môn” chủ về cha mẹ bất hòa với người bạn đời của mệnh tạo; gặp sát tinh thì càng đúng.

Thiên Cơ gặp Kình Dương, Đà La hội hợp, lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, chủ về hình khắc, hoặc làm con nuôi.

Thiên Cơ đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về sinh li, không chủ về khắc.

Thiên Cơ Hóa Kị, tính chất cơ bản là quan hệ giữa hai đời không được tốt.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Thiên Đồng Hóa Kị, cũng chủ về quan hệ không được tốt; gặp sát tinh, chủ về có chuyện đau lòng rơi lệ. Nếu Cự Môn Hóa Kị, thì lúc bé bất lợi về cha mẹ, luận giống trường hợp ở hai cung Sửu hoặc Mùi.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp cát tinh, thì cha có thiên kiến.

Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đồng độ với sao không, thì xa cách cha mẹ.

“Thiên Cơ, Thái Âm” là tổ hợp khá tốt; không có sát tinh, không chủ về hình khắc, chia li; có sát tinh mà không hội Hóa Kị, cũng không chủ về hình khắc, chỉ chủ về chia li.

“Thiên Cơ, Thái Âm” thủ cung phụ mẫu, mà Thiên Cơ Hóa Lộc, Thái Âm ắt sẽ Hóa Kị, người sinh vào ban đêm, cung phụ mẫu ở cung Dần, lúc bé bất lợi về cha.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng cung với Thiên Mã, gặp sát tinh, quan hệ với cha mẹ khá xa cách, mà lại thân cận với cha mẹ của người bạn đời hoặc người ngoài.

“Thiên Cơ, Cự Môn” ở hai cung Mão hoặc Dậu, không gặp sát tinh, cũng chủ về xa cách, hoặc quan hệ giữa hai đời không tốt, hoặc bất lợi về cha mẹ. Trường hợp gặp sát tinh thì chủ về hình khắc, hoặc sự nghiệp của cha bị phá tán, thất bại. Ở cung Dậu ưu hơn ở cung Mão.

Nói “bất lợi về cha mẹ”, là nói sau khi sinh ra cảnh ngộ của cha mẹ không tốt. Lấy tính chất này luận về cấp trên, cũng chủ về cấp trên ở trong hoàn cảnh công việc bất lợi. Luận đoán lưu niên cũng vậy.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, được cát hóa, có sao cát, sẽ chủ về được cha mẹ dìu dắt, che chở; cũng chủ về được cấp trên nâng đỡ. Có điều, những sự che chở, dìu dắt, nâng đỡ này không lâu dài.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng cung với Thiên Mã, chủ về xa cách; có Hỏa Tinh thì xa cách với tình hình xấu.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” hội Thái Dương Hóa Kị, người sinh vào ban đêm, bất lợi về cha. Gặp sát tinh, chủ về làm con nuôi, làm con thừa tự của người khác, hoặc gởi người khác nuôi.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu đồng cung với các sao đào hoa, còn đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về mệnh tạo do nhị phòng hay kế thất sinh ra.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp sát tinh, hoặc gặp “sao lẻ” phụ, tá, phần nhiều chủ về cha mẹ “lưỡng trùng”; hội Thiên Đồng Hóa Lộc thì càng đúng.

Thiên Cơ ở cung Hợi rất kị đối nhau với Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị, chủ về lúc bé cha mẹ bị nạn tai, bệnh tật hay tử vong.

Thiên Cơ ở cung Hợi, mượn “Thái Dương, Thiên Lương” ở cung Dậu để hội hợp, gặp các sao sát, kị cũng bất lợi về cha.

Hễ Thiên Cơ ở cung phụ mẫu, hơi gặp các sao hình, kị liền xảy ra sự cố không hay; cần phái xem các sao ở cung phụ mẫu của lưu niên mà định thời kì ứng nghiệm. Thời kì ứng nghiệm phần nhiều đến cung hạn “Thái Âm, Thái Dương” thủ cung phụ mẫu.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button