Tử vi

THIÊN ĐỒNG CỰ MÔN

Đồng Cự gặp nhau tại Sửu Mùi. Cự Môn nhiều thị phi, vì vậy Thiên Đồng gặp nó không thể phát huy ưu điểm. Về ngành nghề thích hợp nên chọn việc có tài ăn nói. Nữ mệnh có thể làm thày dạy trang điểm, làm tóc, cắm hoa, nấu ăn, truyền thụ các môn học có tính hưởng thụ. Nếu theo các ngành nghề khác, có thể sẽ mang điều tiếng.

Thiên Đồng Cự Môn cần hội hợp Xương Khúc hay Khôi Việt, Tả Hữu hoặc Tả Hữu giáp Mệnh, còn Khôi Việt hội chiếu, thì có thể phú quý. Làm công chức, giáo chức hoặc các công ty dịch vụ. Cũng có thể theo ngành quảng cáo. Nhưng tuổi trẻ khó tránh gập ghềnh, bất đắc chí, vất vả, cần siêng năng, phấn đấu.

Một cách cục khác gọi là “Minh Châu xuất hải”. Tức là an mệnh tại Mùi, vô chính diệu, mượn Thiên Đồng Cự Môn tại Sửu để nhập cung. Chú ý nếu Sửu vô chính diệu, mượn Đồng cự tại Mùi thì không đúng cách. Cách cục này có Âm Dương hội chiếu, lại có Thiên Lương ảnh hưởng tới Cự Môn, khiến cho “điều tiếng thị phi, tranh chấp kiện tụng” thành “thảo luận nghiên cứu học thuật”. Kết cấu tinh hệ này rất có nhiều tiềm năng. Nếu Minh Châu xuất hải, có thể Tả Hữu giáp cung, gặp Xương Khúc Khôi Việt cách cục càng đẹp.

Bạn đang xem: THIÊN ĐỒNG CỰ MÔN

Thiên Đồng Hoá Lộc tăng tính hưởng thụ, Cự Môn Hoá Lộc tăng thu nhập. Nếu Thiên Đồng Hoá Quyền, tất có Thiên Cơ Hoá Khoa và Cự Môn Hoá Kỵ. Tuy cải thiện được hôn nhân, nam nữ đều giỏi, nhưng bản thân nhiều thị phi. Cự Quyền làm tăng thuyết phục, tính chất thị phi sẽ giảm thiểu. Nếu đó là cách Minh Châu xuất hải, với Cự quyền sẽ thành người điều khiển chương trình ưu tú, hoặc là nhân tài trong lĩnh vực pháp luật. Thiên Đồng Hoá Kỵ làm tăng vất vả.

Đồng Cự vào hạn cũng chủ vất vả thị phi, gặp các sao hình kị hội chiếu thì càng tệ. Nếu nhiều sao cát hội chiếu hoặc là thế Minh Châu xuất hải sẽ có nhiều tích cực hơn.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN ĐỒNG CỰ MÔN

Đồng Cự gặp nhau tại Sửu Mùi. Cự Môn nhiều thị phi, vì vậy Thiên Đồng gặp nó không thể phát huy ưu điểm. Về ngành nghề thích hợp nên chọn việc có tài ăn nói. Nữ mệnh có thể làm thày dạy trang điểm, làm tóc, cắm hoa, nấu ăn, truyền thụ các môn học có tính hưởng thụ. Nếu theo các ngành nghề khác, có thể sẽ mang điều tiếng.

Thiên Đồng Cự Môn cần hội hợp Xương Khúc hay Khôi Việt, Tả Hữu hoặc Tả Hữu giáp Mệnh, còn Khôi Việt hội chiếu, thì có thể phú quý. Làm công chức, giáo chức hoặc các công ty dịch vụ. Cũng có thể theo ngành quảng cáo. Nhưng tuổi trẻ khó tránh gập ghềnh, bất đắc chí, vất vả, cần siêng năng, phấn đấu.

Một cách cục khác gọi là “Minh Châu xuất hải”. Tức là an mệnh tại Mùi, vô chính diệu, mượn Thiên Đồng Cự Môn tại Sửu để nhập cung. Chú ý nếu Sửu vô chính diệu, mượn Đồng cự tại Mùi thì không đúng cách. Cách cục này có Âm Dương hội chiếu, lại có Thiên Lương ảnh hưởng tới Cự Môn, khiến cho “điều tiếng thị phi, tranh chấp kiện tụng” thành “thảo luận nghiên cứu học thuật”. Kết cấu tinh hệ này rất có nhiều tiềm năng. Nếu Minh Châu xuất hải, có thể Tả Hữu giáp cung, gặp Xương Khúc Khôi Việt cách cục càng đẹp.

Thiên Đồng Hoá Lộc tăng tính hưởng thụ, Cự Môn Hoá Lộc tăng thu nhập. Nếu Thiên Đồng Hoá Quyền, tất có Thiên Cơ Hoá Khoa và Cự Môn Hoá Kỵ. Tuy cải thiện được hôn nhân, nam nữ đều giỏi, nhưng bản thân nhiều thị phi. Cự Quyền làm tăng thuyết phục, tính chất thị phi sẽ giảm thiểu. Nếu đó là cách Minh Châu xuất hải, với Cự quyền sẽ thành người điều khiển chương trình ưu tú, hoặc là nhân tài trong lĩnh vực pháp luật. Thiên Đồng Hoá Kỵ làm tăng vất vả.

Đồng Cự vào hạn cũng chủ vất vả thị phi, gặp các sao hình kị hội chiếu thì càng tệ. Nếu nhiều sao cát hội chiếu hoặc là thế Minh Châu xuất hải sẽ có nhiều tích cực hơn.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button