Tử vi

Thiên Đồng ở cung huynh đệ

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ huynh đệ, chủ về nhiều anh em, nhưng trong anh chị em, chị gái là con đầu. Gặp các sao sát, kị, thì trong anh chị em, có anh lớn khó nuôi, chị gái là con đầu thì tốt hơn.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp cát tinh chi chủ về anh em hiền hòa mà không trợ lực, bạn bè trợ lực cũng ít. Gặp các sao sát, kị, hình, còn gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, chủ về trong anh em có người bị thiếu năng trí tuệ, còn chủ về bị bạn bè gây lụy.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hợp tác với bạn bè, bạn bè thường thiếu trách nhiệm. Gặp sát tinh thì đổ vỡ tình cảm.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp sao lộc ắt sẽ xảy ra tranh chấp; gặp sát tinh thì dễ có kết cục rất xấu.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp cát tinh cũng chủ về được trợ lực nhất thời. Vì vậy không nên có kế hoạch hợp tác lâu dài.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, mệnh tạo thường do xung động mà hùn vốn với người khác, đến niên hạn các sao Thái Âm, Thiên Cơ, “Thiên Đồng, Cự Môn” thủ cung huynh đệ, sẽ dễ xảy ra tranh chấp.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, hơi gặp sát tinh, chủ về anh em hoặc bạn bè bề ngoài thì vui vẻ, nhưng trong lòng thì ngầm đố kị. Có sát tinh nặng, chủ về xảy ra tranh chấp, đấu đá với người hợp tác. Gặp cát tinh thì hòa hợp nhưng dễ li tán.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, có các sao sát, hình tụ tập, không có anh em trai nhưng có chị em gái. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, hoặc gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, mà không gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có anh chị em khác mẹ.

Đối với “Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân, các niên hạn Thiên Tướng, Cự Môn thủ cung huynh đệ là thời kì ứng nghiệm đấu đá, tranh chấp, li tán.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung huynh đệ, ở cung Mão anh em năm người, ở cung Dậu chỉ anh em ba người. Nên là chị cả, nếu là anh cả thì khó nuôi.

Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, cũng chủ về giao du rộng, nhưng được trợ lực thực tế không lớn; hơi gặp sát tinh, phần nhiều là bạn tửu sắc.

Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp Văn Xương, Văn Khúc, nhiều chị em gái, ít anh em trai. Nếu gặp sao lẻ Thiên Khôi hay Thiên Việt, chủ về anh em khác mẹ.

Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung huynh đệ, thường có tranh chấp vô vị giữa anh em hoặc bạn bè. Gặp sát tinh nặng, sẽ chủ về bị gây lụy, hoặc xảy ra đổ vỡ nghiêm trọng.

Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp các sao phụ, tá cát, cũng chủ về nhiều anh em, hoặc giao du rộng, có nhiều cơ hội hợp tác với bạn bè, nhưng chuyện gì cũng vẫn cần đích thân làm.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung huynh đệ, cũng chủ về nhiều anh em. Trong các tình hình thông thường, chị em gái nhiều hơn anh em trai, đồng thời cũng chủ về giao du rộng, nhất là hay kết giao với những người có địa vị không bằng mình.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, còn chủ về ngầm tranh chấp với người hợp tác làm ăn; gặp các sao sát, kị, hình nặng thì càng đúng. Có lúc, người bạn đời của mệnh tạo bất hòa với người bạn đời của anh em hay bạn bè, do đó xảy ra chuyện không hay. Niên hạn ứng nghiệm sự cố không hay thường là các cung hạn “Thiên Cơ, Cự Môn”, Thiên Lương thủ cung huynh đệ.

Hễ Thiên Đồng thủ cung huynh đệ, phần nhiều chủ về anh em hòa hợp; có sát tinh phần nhiều bề ngoài vẫn hòa hợp. Còn chủ về là mệnh tạo có thể kết giao với người ở tầng lớp dưới, không được trợ lực nhiều trong thực tế.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Đồng ở cung huynh đệ

Xem thêm Thiên Đồng ở cung huynh đệ

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ huynh đệ, chủ về nhiều anh em, nhưng trong anh chị em, chị gái là con đầu. Gặp các sao sát, kị, thì trong anh chị em, có anh lớn khó nuôi, chị gái là con đầu thì tốt hơn.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp cát tinh chi chủ về anh em hiền hòa mà không trợ lực, bạn bè trợ lực cũng ít. Gặp các sao sát, kị, hình, còn gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, chủ về trong anh em có người bị thiếu năng trí tuệ, còn chủ về bị bạn bè gây lụy.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hợp tác với bạn bè, bạn bè thường thiếu trách nhiệm. Gặp sát tinh thì đổ vỡ tình cảm.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp sao lộc ắt sẽ xảy ra tranh chấp; gặp sát tinh thì dễ có kết cục rất xấu.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, gặp cát tinh cũng chủ về được trợ lực nhất thời. Vì vậy không nên có kế hoạch hợp tác lâu dài.

“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, mệnh tạo thường do xung động mà hùn vốn với người khác, đến niên hạn các sao Thái Âm, Thiên Cơ, “Thiên Đồng, Cự Môn” thủ cung huynh đệ, sẽ dễ xảy ra tranh chấp.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, hơi gặp sát tinh, chủ về anh em hoặc bạn bè bề ngoài thì vui vẻ, nhưng trong lòng thì ngầm đố kị. Có sát tinh nặng, chủ về xảy ra tranh chấp, đấu đá với người hợp tác. Gặp cát tinh thì hòa hợp nhưng dễ li tán.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, có các sao sát, hình tụ tập, không có anh em trai nhưng có chị em gái. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, hoặc gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, mà không gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có anh chị em khác mẹ.

Đối với “Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân, các niên hạn Thiên Tướng, Cự Môn thủ cung huynh đệ là thời kì ứng nghiệm đấu đá, tranh chấp, li tán.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung huynh đệ, ở cung Mão anh em năm người, ở cung Dậu chỉ anh em ba người. Nên là chị cả, nếu là anh cả thì khó nuôi.

Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, cũng chủ về giao du rộng, nhưng được trợ lực thực tế không lớn; hơi gặp sát tinh, phần nhiều là bạn tửu sắc.

Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp Văn Xương, Văn Khúc, nhiều chị em gái, ít anh em trai. Nếu gặp sao lẻ Thiên Khôi hay Thiên Việt, chủ về anh em khác mẹ.

Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung huynh đệ, thường có tranh chấp vô vị giữa anh em hoặc bạn bè. Gặp sát tinh nặng, sẽ chủ về bị gây lụy, hoặc xảy ra đổ vỡ nghiêm trọng.

Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp các sao phụ, tá cát, cũng chủ về nhiều anh em, hoặc giao du rộng, có nhiều cơ hội hợp tác với bạn bè, nhưng chuyện gì cũng vẫn cần đích thân làm.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung huynh đệ, cũng chủ về nhiều anh em. Trong các tình hình thông thường, chị em gái nhiều hơn anh em trai, đồng thời cũng chủ về giao du rộng, nhất là hay kết giao với những người có địa vị không bằng mình.

Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, còn chủ về ngầm tranh chấp với người hợp tác làm ăn; gặp các sao sát, kị, hình nặng thì càng đúng. Có lúc, người bạn đời của mệnh tạo bất hòa với người bạn đời của anh em hay bạn bè, do đó xảy ra chuyện không hay. Niên hạn ứng nghiệm sự cố không hay thường là các cung hạn “Thiên Cơ, Cự Môn”, Thiên Lương thủ cung huynh đệ.

Hễ Thiên Đồng thủ cung huynh đệ, phần nhiều chủ về anh em hòa hợp; có sát tinh phần nhiều bề ngoài vẫn hòa hợp. Còn chủ về là mệnh tạo có thể kết giao với người ở tầng lớp dưới, không được trợ lực nhiều trong thực tế.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button