Tử vi

Người ấy có thay lòng đổi dạ không?

Từng tin vào lời thề non hẹn biển, cuối cùng lại là chia tay! Người ấy thay lòng đổi dạ? Hay bản thân thay lòng đổi dạ? Có muốn ngàn lí do để thay lòng đổi dạ. Tình yêu rất sâu đậm, nhưng một khi bị đả kích và sỉ nhục nhất định sẽ biến thành nỗi oán hận dày xé con tim. Chúng ta thử tìm hiểu xem vấn đề này được biểu thị như thế nào trong mệnh bàn.

1. Nam mệnh cung tài bạch có Hóa Lộc

Có khuynh hướng đa tình! Trừ phi họ đã già yếu, nếu không, người khác giới luôn thấy ở họ sự đa tình đầy cảm tính, khiến người ta lo lắng sẽ có người cảm động cái tính đa tình này.

2. Cung phu thê có Thiên Lương

Trước khi kết hôn gặp rất nhiều phiền phức, sau khi kết hôn cũng có nhiếu trắc trở. Lúc đã nghĩ ra ai là đối tượng của mình, thì hai chữ “kết hôn” làm cho mệnh tạo cảm thấy bối rối, khó xử.

Bạn đang xem: Người ấy có thay lòng đổi dạ không?

3. Cung phu thê có Thất Sát hay Phá Quân

Tính cách của mệnh tạo đại đa số là có thế mạnh mà còn chủ quan, sẽ bất chấp phản đối của mọi người để theo đuổi điều trong lòng cho là tốt đẹp; có khả năng gặp người không tốt, giữa họ và người phối ngẫu bề ngoài có vẻ hòa hợp nhưng nội tâm thì bất mãn. Có thể nói là “hữu tình mà vô duyên” hay “hữu duyên mà vô tình”; quan niệm của hai người có sự khác biệt rất lớn, nếu không phải do “tiếng sét ái tình hoặc vì tiền của thì họ rất khó thành thân, nhưng sau khi kết hôn cũng khó hạnh phúc lâu dài. Cũng có khả năng rất cao người phối ngẫu là người nước ngoài (hay ở xứ khác).

3. Nữ mệnh cung phu thê có Thiên Diêu

Cổ thư cho rằng như vậy là người thủ cựu cố chấp, không thế thích nghi với trào lưu thời đại để tiếp thu cái mới, và sẽ có hai lần hôn nhân. Theo kinh nghiệm của các nhà Đẩu Số hiện đại, vợ chồng hai người là trai tài gái sắc, hai bên đều đã có một mối tình rồi mới kết làm vợ chồng; và cũng ngầm báo hai vợ chồng này “kẻ tám lạng người nửa cân”, nếu chồng cả gan đi tìm mĩ nhân để ôm ấp, thì vợ cũng sẽ đi tìm người khác để thay thế!

4. Cung phu thê có Tử Vi hay tinh hệ Tử Vi

Trường hợp cung phu thê có Tử Vi hay tinh hệ Tử Vi như “Tử Vi, Phá Quân”, “Tử Vi, Thất Sát”, “Tử Vi, Thiên Tướng”, “Tử Vi, Thiên Phủ”, “Tử Vi, Tham Lang”, là chủ về người phối ngẫu có nhiều tham vọng, và rất có tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, dù hôn nhân không như ý cũng sẽ khó nói lời li hôn. Trong số các mệnh cách kể trên, trường hợp “Tử Vi, Phá Quân” và “Tử Vi, Tham Lang” là nhiều khả năng vì người phối ngẫu ngoại tình mà xảy ra sóng gió trắc trở.

5. Cung phu thê có Tham Lang

Tham Lang là sao đào hoa chính, nếu cung phu thê của lưu niên có Tham Lang, thì tâm tình vốn đang phẳng lặng, có thể phải gợn sóng từng hồi. Nếu trong cung phu thê thấy Hóa Quyền, đó cũng là biến số rất huyền cơ, sẽ đầy rắc rối dục tình, yêu và hận! Nếu thấy Hóa Kị, có lẽ bạn phải hỏi trời xanh, tại sao cũ không đi mà mới cũng không đến, sớm xuất hiện một cơ duyên để mình có một người bầu bạn tốt hơn.

6. Cung mệnh, cung phúc đức có “Liêm Trinh, Thất Sát” hay “Liêm Trinh, Phá Quân”

Sát Phá Tham chính là tượng trưng cho “tham, sân, si” trong dục tình của con người. Cho nên người có một trong ba sao này ở cung mệnh, tình cảm đều khá phong phú và mạnh mẽ. Trường hợp có sát tinh như Hỏa Tinh, Linh Tinh chiếu hội, tính cách của người này tất nhiên sẽ rất chấp trước. Còn Liêm Trinh là sao đầy cảm tính và nhiệt tình; một khi mệnh tạo rơi vào mê cảnh tình yêu, bất luận hi sinh lớn đến thế nào cũng sẽ dốc túi đánh một phen; từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ lại không cảm thấy mình đã quá nhiệt tình một cách không có lí tính; thê là khó tránh khỏi bi kịch sẽ xảy ra!

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Người ấy có thay lòng đổi dạ không?

Từng tin vào lời thề non hẹn biển, cuối cùng lại là chia tay! Người ấy thay lòng đổi dạ? Hay bản thân thay lòng đổi dạ? Có muốn ngàn lí do để thay lòng đổi dạ. Tình yêu rất sâu đậm, nhưng một khi bị đả kích và sỉ nhục nhất định sẽ biến thành nỗi oán hận dày xé con tim. Chúng ta thử tìm hiểu xem vấn đề này được biểu thị như thế nào trong mệnh bàn.

1. Nam mệnh cung tài bạch có Hóa Lộc

Có khuynh hướng đa tình! Trừ phi họ đã già yếu, nếu không, người khác giới luôn thấy ở họ sự đa tình đầy cảm tính, khiến người ta lo lắng sẽ có người cảm động cái tính đa tình này.

2. Cung phu thê có Thiên Lương

Trước khi kết hôn gặp rất nhiều phiền phức, sau khi kết hôn cũng có nhiếu trắc trở. Lúc đã nghĩ ra ai là đối tượng của mình, thì hai chữ “kết hôn” làm cho mệnh tạo cảm thấy bối rối, khó xử.

3. Cung phu thê có Thất Sát hay Phá Quân

Tính cách của mệnh tạo đại đa số là có thế mạnh mà còn chủ quan, sẽ bất chấp phản đối của mọi người để theo đuổi điều trong lòng cho là tốt đẹp; có khả năng gặp người không tốt, giữa họ và người phối ngẫu bề ngoài có vẻ hòa hợp nhưng nội tâm thì bất mãn. Có thể nói là “hữu tình mà vô duyên” hay “hữu duyên mà vô tình”; quan niệm của hai người có sự khác biệt rất lớn, nếu không phải do “tiếng sét ái tình hoặc vì tiền của thì họ rất khó thành thân, nhưng sau khi kết hôn cũng khó hạnh phúc lâu dài. Cũng có khả năng rất cao người phối ngẫu là người nước ngoài (hay ở xứ khác).

3. Nữ mệnh cung phu thê có Thiên Diêu

Cổ thư cho rằng như vậy là người thủ cựu cố chấp, không thế thích nghi với trào lưu thời đại để tiếp thu cái mới, và sẽ có hai lần hôn nhân. Theo kinh nghiệm của các nhà Đẩu Số hiện đại, vợ chồng hai người là trai tài gái sắc, hai bên đều đã có một mối tình rồi mới kết làm vợ chồng; và cũng ngầm báo hai vợ chồng này “kẻ tám lạng người nửa cân”, nếu chồng cả gan đi tìm mĩ nhân để ôm ấp, thì vợ cũng sẽ đi tìm người khác để thay thế!

4. Cung phu thê có Tử Vi hay tinh hệ Tử Vi

Trường hợp cung phu thê có Tử Vi hay tinh hệ Tử Vi như “Tử Vi, Phá Quân”, “Tử Vi, Thất Sát”, “Tử Vi, Thiên Tướng”, “Tử Vi, Thiên Phủ”, “Tử Vi, Tham Lang”, là chủ về người phối ngẫu có nhiều tham vọng, và rất có tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, dù hôn nhân không như ý cũng sẽ khó nói lời li hôn. Trong số các mệnh cách kể trên, trường hợp “Tử Vi, Phá Quân” và “Tử Vi, Tham Lang” là nhiều khả năng vì người phối ngẫu ngoại tình mà xảy ra sóng gió trắc trở.

5. Cung phu thê có Tham Lang

Tham Lang là sao đào hoa chính, nếu cung phu thê của lưu niên có Tham Lang, thì tâm tình vốn đang phẳng lặng, có thể phải gợn sóng từng hồi. Nếu trong cung phu thê thấy Hóa Quyền, đó cũng là biến số rất huyền cơ, sẽ đầy rắc rối dục tình, yêu và hận! Nếu thấy Hóa Kị, có lẽ bạn phải hỏi trời xanh, tại sao cũ không đi mà mới cũng không đến, sớm xuất hiện một cơ duyên để mình có một người bầu bạn tốt hơn.

6. Cung mệnh, cung phúc đức có “Liêm Trinh, Thất Sát” hay “Liêm Trinh, Phá Quân”

Sát Phá Tham chính là tượng trưng cho “tham, sân, si” trong dục tình của con người. Cho nên người có một trong ba sao này ở cung mệnh, tình cảm đều khá phong phú và mạnh mẽ. Trường hợp có sát tinh như Hỏa Tinh, Linh Tinh chiếu hội, tính cách của người này tất nhiên sẽ rất chấp trước. Còn Liêm Trinh là sao đầy cảm tính và nhiệt tình; một khi mệnh tạo rơi vào mê cảnh tình yêu, bất luận hi sinh lớn đến thế nào cũng sẽ dốc túi đánh một phen; từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ lại không cảm thấy mình đã quá nhiệt tình một cách không có lí tính; thê là khó tránh khỏi bi kịch sẽ xảy ra!

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button