Tử vi

Thiên đồng Thái Âm ở tí ngọ

Thái Âm tại tí ngọ, thiên đồng cùng

1, đồng âm tại tí, vi “Thủy trừng quế ngạc “Đấy vận mệnh, nam tử có được tướng mạo tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn, tao nhã ngươi, là thư sinh kiểu mỹ nam; nữ tử có được ôn nhu tú lệ, rực rỡ chiếu nhân, là điển hình mỹ nữ.

Nam nữ đều rất có nghệ thuật tế bào, cuộc sống lạc quan đổng hưởng thụ, sach sẽ, khác phái duyến dày, bên ngoài rất hiếm có khác phái trợ giúp. Ngay thẳng, hay nói, lòng dạ không sâu, sẽ vì người khác tác tưởng mà hy sinh lợi ích của mình.

Bạn đang xem: Thiên đồng Thái Âm ở tí ngọ

Gặp chư cát thủ chiếu, giàu thả quý. Tả hữu xương khúc gia hội, quý hiển không thể nghi ngờ.

Bính đinh mình quý sinh năm nhân thượng cách. Bính đinh năm người sinh đêm, phú quý trung lương, nhân bính sinh năm nhân mệnh cung thiên đồng hóa lộc, thìn cung thiên cơ hóa quyền, bất kị Kình Đà hướng chiếu; tráng nhiên sinh ra lộc tồn ở ngọ cung đối chiếu, cung mệnh Thái Âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thìn cung thiên cơ hóa khoa, trở lên hai người đều có thể lấy được thanh phải chức vụ, vi trung gián tới phẩm, đại quý mệnh. Quý sinh năm nhân lộc tồn tại tí, Thái Âm hóa khoa, giúp đỡ gặp lại, phú quý, danh dương thiên hạ.

Nữ mệnh tính tình ôn nhu, hình tượng khí chất tốt, cả đời vinh hoa, nên kết hôn muộn. Có một Nhị Sát ngôi sao ở tam phương tứ chính, nhiều chỉ nhà kề, hoặc đó đã ly hôn đấy lão công.

Hỏa linh ở mệnh hoặc di chuyển, trái lại vi triệu chứng xấu.

2, đồng âm ở ngọ, nhị tinh câu hãm, vi phiêu bạc mệnh, nam nữ giai cảm tình phong phú, tốt ảo tưởng, yếu ớt, nam mệnh bất lợi thê nữ, nữ mệnh cả đời cảm tình không như ý, nên chỉ nhà kề.

Giáp đinh mình quý sinh năm nhân thêm cát, tài Quan song mỹ. Bính mậu sinh năm nhân kình dương đến ngọ cung, ngược lại chủ sự nghiệp có đại thành, vi “Mã đầu đái tiễn “Quý cách, nhưng vì trấn điều khiển biên cương chi tướng lĩnh, bình thường biểu hiện là viễn phó tha hương lập nghiệp, sự nghiệp gian khổ rồi sau đó thành công, khổ tẫn cam lai, cuối cùng thăng chức rất nhanh. Nếu là sát tinh quá nhiều thì lại đặc biệt, sẽ hỏa linh, ngược lại chủ hình tổn thương chết sớm, có lao ngục tai ương.

Phi bính mậu sinh năm nhân, gia sát trọng, vi bôn ba lao lực người, tài nghệ dựng thân, thân thể gầy yếu nhiều bệnh(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên đồng Thái Âm ở tí ngọ

Thái Âm tại tí ngọ, thiên đồng cùng

1, đồng âm tại tí, vi “Thủy trừng quế ngạc “Đấy vận mệnh, nam tử có được tướng mạo tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn, tao nhã ngươi, là thư sinh kiểu mỹ nam; nữ tử có được ôn nhu tú lệ, rực rỡ chiếu nhân, là điển hình mỹ nữ.

Nam nữ đều rất có nghệ thuật tế bào, cuộc sống lạc quan đổng hưởng thụ, sach sẽ, khác phái duyến dày, bên ngoài rất hiếm có khác phái trợ giúp. Ngay thẳng, hay nói, lòng dạ không sâu, sẽ vì người khác tác tưởng mà hy sinh lợi ích của mình.

Gặp chư cát thủ chiếu, giàu thả quý. Tả hữu xương khúc gia hội, quý hiển không thể nghi ngờ.

Bính đinh mình quý sinh năm nhân thượng cách. Bính đinh năm người sinh đêm, phú quý trung lương, nhân bính sinh năm nhân mệnh cung thiên đồng hóa lộc, thìn cung thiên cơ hóa quyền, bất kị Kình Đà hướng chiếu; tráng nhiên sinh ra lộc tồn ở ngọ cung đối chiếu, cung mệnh Thái Âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thìn cung thiên cơ hóa khoa, trở lên hai người đều có thể lấy được thanh phải chức vụ, vi trung gián tới phẩm, đại quý mệnh. Quý sinh năm nhân lộc tồn tại tí, Thái Âm hóa khoa, giúp đỡ gặp lại, phú quý, danh dương thiên hạ.

Nữ mệnh tính tình ôn nhu, hình tượng khí chất tốt, cả đời vinh hoa, nên kết hôn muộn. Có một Nhị Sát ngôi sao ở tam phương tứ chính, nhiều chỉ nhà kề, hoặc đó đã ly hôn đấy lão công.

Hỏa linh ở mệnh hoặc di chuyển, trái lại vi triệu chứng xấu.

2, đồng âm ở ngọ, nhị tinh câu hãm, vi phiêu bạc mệnh, nam nữ giai cảm tình phong phú, tốt ảo tưởng, yếu ớt, nam mệnh bất lợi thê nữ, nữ mệnh cả đời cảm tình không như ý, nên chỉ nhà kề.

Giáp đinh mình quý sinh năm nhân thêm cát, tài Quan song mỹ. Bính mậu sinh năm nhân kình dương đến ngọ cung, ngược lại chủ sự nghiệp có đại thành, vi “Mã đầu đái tiễn “Quý cách, nhưng vì trấn điều khiển biên cương chi tướng lĩnh, bình thường biểu hiện là viễn phó tha hương lập nghiệp, sự nghiệp gian khổ rồi sau đó thành công, khổ tẫn cam lai, cuối cùng thăng chức rất nhanh. Nếu là sát tinh quá nhiều thì lại đặc biệt, sẽ hỏa linh, ngược lại chủ hình tổn thương chết sớm, có lao ngục tai ương.

Phi bính mậu sinh năm nhân, gia sát trọng, vi bôn ba lao lực người, tài nghệ dựng thân, thân thể gầy yếu nhiều bệnh(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button