Tử vi

Thiên Phủ ở cung phụ mẫu

Thiên Phủ thủ cung phụ mẫu, trong các tình hình thông thường đều chủ về cha mẹ song toàn. Chỉ trong tình hình Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, mới bị “hình khắc”, hoặc chủ về không được hưởng phúc ấm của cha.

Thiên Phủ đồng độ với Kình Dương, chủ về hai đời bất hòa. Có Đà La hội hợp, chủ về bị “hình khắc”; gặp Thiên Hình thì càng nặng.

Thiên Phủ đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về sinh li; gặp Thiên Hình thì lúc trẻ cha mẹ đã bất toàn.

Thiên Phủ đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, chủ về làm con nuôi.

Thiên Phủ đồng cung với Lộc Tồn, gặp sát tinh, chủ về cha con bất hòa, còn chủ về cha mẹ ưa độc quyền tài chính.

Thiên Phủ gặp Hóa Lộc đồng độ hoặc vây chiếu, trường hợp Vũ Khúc Hóa Lộc là rất nên, chủ về cha mẹ giàu có và được cha mẹ che chở. Gặp thêm Thiên Vu đồng độ, hoặc Thiên Vu ở cung mệnh hay cung tài bạch, chủ về cha mẹ để lại di sản to tát.

Nếu cung phụ mẫu của lưu niên là Thiên Phủ bỗng gặp Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn trùng trùng xung hội, phải đề phòng có tang sự.

Thiên Phủ bị Liêm Trinh Hóa Kị đối xung, lại gặp sát tinh, chủ về cha mẹ bất toàn. Bị Vũ Khúc Hóa Kị đối xung, thì “hình khắc”, hoặc cha mẹ sự nghiệp sụp đổ.

Thiên Phủ Hóa Khoa, chủ về không bị “hình khắc”. Nếu Thái Dương Hóa Lộc ở cung miếu vượng, chủ về được cha che chở.

Thiên Phủ được “trăm quan đứng chầu”, cần phải gặp “sao đôi”, không ưa “sao đôi” kèm “sao lẻ”, chủ về cha mẹ “lưỡng trùng”, hoặc mệnh tạo do nhị phòng hay kế thất sinh ra.

Thiên Phú có các sao đào hoa cùng bay đến, gặp “sao lẻ” Văn Xương hay Văn Khúc, chủ về cha có tình nhân bên ngoài.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thiên Phủ ở cung phụ mẫu

Xem thêm Thiên Phủ ở cung phụ mẫu

Thiên Phủ thủ cung phụ mẫu, trong các tình hình thông thường đều chủ về cha mẹ song toàn. Chỉ trong tình hình Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, mới bị “hình khắc”, hoặc chủ về không được hưởng phúc ấm của cha.

Thiên Phủ đồng độ với Kình Dương, chủ về hai đời bất hòa. Có Đà La hội hợp, chủ về bị “hình khắc”; gặp Thiên Hình thì càng nặng.

Thiên Phủ đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về sinh li; gặp Thiên Hình thì lúc trẻ cha mẹ đã bất toàn.

Thiên Phủ đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, chủ về làm con nuôi.

Thiên Phủ đồng cung với Lộc Tồn, gặp sát tinh, chủ về cha con bất hòa, còn chủ về cha mẹ ưa độc quyền tài chính.

Thiên Phủ gặp Hóa Lộc đồng độ hoặc vây chiếu, trường hợp Vũ Khúc Hóa Lộc là rất nên, chủ về cha mẹ giàu có và được cha mẹ che chở. Gặp thêm Thiên Vu đồng độ, hoặc Thiên Vu ở cung mệnh hay cung tài bạch, chủ về cha mẹ để lại di sản to tát.

Nếu cung phụ mẫu của lưu niên là Thiên Phủ bỗng gặp Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn trùng trùng xung hội, phải đề phòng có tang sự.

Thiên Phủ bị Liêm Trinh Hóa Kị đối xung, lại gặp sát tinh, chủ về cha mẹ bất toàn. Bị Vũ Khúc Hóa Kị đối xung, thì “hình khắc”, hoặc cha mẹ sự nghiệp sụp đổ.

Thiên Phủ Hóa Khoa, chủ về không bị “hình khắc”. Nếu Thái Dương Hóa Lộc ở cung miếu vượng, chủ về được cha che chở.

Thiên Phủ được “trăm quan đứng chầu”, cần phải gặp “sao đôi”, không ưa “sao đôi” kèm “sao lẻ”, chủ về cha mẹ “lưỡng trùng”, hoặc mệnh tạo do nhị phòng hay kế thất sinh ra.

Thiên Phú có các sao đào hoa cùng bay đến, gặp “sao lẻ” Văn Xương hay Văn Khúc, chủ về cha có tình nhân bên ngoài.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button