Tử vi

Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 7

G. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 7

< bản mạng lệ âm nữ nhân âm lịch đinh dậu (1957) năm 07 nguyệt 19 ngày lúc thổ ngũ cục thất tinh ở mệnh ( mậu thân ) >

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

[ bản mạng ]( mậu thân ) tọa liêm trinh

Bạn đang xem: Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 7

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm

Lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba lao lục vất vả cần cù

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( nhâm dần ) bắn ra lộc một lòng nghĩ đến ngoại mở rộng tiền đồ

Tham lang hóa lộc ủng bách công kỹ năng nên hình nên thương lượng duy thiên hướng biến động chọn chiến tính hoặc tửu sắc hành nghề

Tham lang thuộc mậu dịch gia điện khách sạn tình sắc nhà hàng các loại tính chất chuyến đi nghiệp

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( quý mão ) gặp cự môn sinh kỵ thiên cơ sinh khoa

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập tật nãi mình thương thể xác và tinh thần tâm tình trầm trọng giống

Phi hóa kỵ nhập tật gặp sinh kỵ là song kị trùng [ bản phụ ]( kỷ dậu ) < cha mẹ là nô tới tài >

Đây hóa tượng bãi rõ ràng mệnh chủ cùng chúng sinh chi tài không duyên

Nếu kinh doanh tất khó lừa dối chúng sinh chi tài cách ( kinh doanh tất không lợi nhuận khả đồ )

Lưu ý âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh tuất )

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( nhâm dần ) trùng điệp [ đại quan ]

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( quý mão ) trùng điệp [ đại quan chi phụ ] trùng [ đại quan nhanh ]

Đây hóa tượng bày [ đại quan nhanh ] chịu trùng thì đây hạn [ sự nghiệp thể chất ] không tốt

Thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ] ( quý mão ) gặp cự môn sinh kỵ thiên cơ sinh khoa + đốm lửa thiên hình

Thiên cơ hóa kị biểu hiện biến hoại thả thị phi võ mồm hình tụng khó tránh

b. ) quan sát [ bản quan ]

[ bản quan ]( nhâm tí ) vũ khúc tự hóa kị thiên phủ

Quan lộc nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình )

Hoặc nói dựa vào trời tới ấm

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ

Hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo

( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Can nhâm nếu hí khúc Liên Hoa Lạc ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can của quan nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) < đứa con là nô tới Quan >

Nói rõ sự nghiệp của mệnh chủ lộc nhập [ nô tới Quan ] chúng chuyện phát sinh nghiệp

[ lộc chuyển lộc ] tử làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tật ]/[ Quan tới điền ]

[ lộc chuyển kị ] tử làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản nô ]/[ Quan chi phụ ] trùng phá thái âm lộc năm sinh

Song kị trùng [ bản Huynh ]/[ Quan nhanh ] nói rõ mệnh chủ không sở trường với kinh doanh sự nghiệp

Can của quan nhâm vũ khúc tự hóa kị ở [ bản quan ] can của quan lộc nhập tha cung phi hóa kỵ nhập ngã cung là hung tượng

c. ) quan sát [ bản tài ]

[ bản tài ] giáp thìn ) tử vi thiên tướng + hữu bật văn khúc

Tử vi thiên tướng phi tài tinh không chủ phú

Tài bạch giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất

( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ

Nhưng thiếu ứng biến năng lực

Nếu khu dân cư vị ( thìn tuất khố địa tài ) thì là người sự thật thường bị sự thật bắt buộc vì cuộc sống sống mà công tác

Tài làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) bản biểu hiện thực hội kiếm tiền

Liêm trinh hóa lộc cùng gia điện mậu dịch tửu sắc các loại hành nghề liên quan đến

Tài làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( quý mão ) trùng phá thái âm lộc năm sinh hình thành song kị

Trùng [ bản Huynh ]/[ tài tới điền ] dù hội kiếm tiền ( lộc nhập mệnh ) lại không còn khoản ( kị trùng [ tài tới điền ] tài khố )

< lấy [ nhân bị tứ hóa ] [ kị chuyển lộc ] [ kị chuyển kị ] truy tra trong này chi nhân quả >

[ kị chuyển lộc ] nô làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phúc ]( canh tuất ) cũng biết tự thân lý tưởng quan niệm tư duy

Vân vân vấn đề tạo thành thu vào không tốt kinh doanh bất thiện nguyên nhân

[ kị chuyển kị ] nô làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( nhâm dần ) trùng [ bản mạng ]/[ tài tới Quan ]

Cuối cùng kết quả thương hại đến [ tài tới Quan ] cũng thế nói thương đến tài vận không cách nào lừa dối tiền

Hận nghĩ kiếm tiền lại không như mong muốn tài cách kém

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh tuất )

[ thiên mệnh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( quý xấu ) trùng điệp [ cánh đồng ]

Lộc nhập [ bản nô ] /[ tài người ấy ] biểu hiện đây hạn nội nghĩ tạ lấy tích lũy tiền tài phương thức

[ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( tân hợi ) trùng điệp [ tổ phụ ] gặp thiên đồng sinh quyền

Phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến ( nạn nạn tuyến ) biểu hiện đại hạn này nội có nạn nạn

Phi hóa kỵ nhập [ tổ phụ ]/[ lớn nô tới tài ] biểu hiện nghĩ buôn bán có lời chúng sinh chi tài bên trong cung [ quyền kị dây dưa ] không thuận vất vả

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh tuất )

Đây hạn mệnh chủ theo đuổi lý tưởng phúc khí vì cuộc sống sống trọng điểm

Thì [ đại quan ] ở [ bản thiên ]( nhâm dần ) tham lang + nguyệt mã âm sát

Biểu hiện bên ngoài sự nghiệp

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) trùng điệp [ đại tật ]/[ đại quan tới điền ]

Đây hạn mệnh chủ muốn đầu tư hợp tác kinh doanh sự nghiệp ( khai công ty hoặc công xưởng )

[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm tí ) trùng điệp [ đại phúc ] gặp vũ khúc tự hóa kị

Cấu thành [ lui mã kị ] đây kị thối lui đến [ bản phúc ]( canh tuất ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

Giải thích là [ đại quan ] hóa kị nhập [ thiên mệnh ] khả nói đây hạn sự nghiệp dính trứ mệnh chủ

d. ) quan sát [ đại phúc ] trùng điệp [ bản quan ]( nhâm tí )

Đây hạn đấy lý tưởng theo đuổi sự nghiệp kinh doanh phát triển

[ đại phúc ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) trùng điệp [ đại tật ]/[ đại quan tới điền ] phùng tự hóa quyền

Lộc chiếu [ bổn điền ]( tân hợi ) trùng điệp [ lưu mệnh 27] phùng thiên đồng sinh quyền

[ đại phúc ] can nhâm vũ khúc tự hóa kị lưu ý tự hóa nãi không có bên trong

Đây kị mang đến đối cung [ bản phu ]( bính ngọ ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu tật 27]

[ đại phúc ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) phùng thiên lương tự hóa quyền

Chiếu [ bổn điền ]+[ lưu mệnh 27]( tân hợi )

Từ kể trên hóa tượng dự đoán nữ mệnh chủ với 27 tuế sáng nghiệp

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh tuất )

[ lưu mệnh 28] ở [ bản quan ]( nhâm tí ) tọa vũ khúc tự hóa kị thiên phủ đã biết năm này không tốt

[ lưu mệnh 28] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) phùng thiên lương tự hóa quyền xem [ lộc ra ]

[ vở ] trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu nô 28]

[ vở ]( thiên )+[ lưu nô 28]( nhân ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh ( bằng hữu ) giao tế tiếp khách

[ đại tật ]( địa ) chỉ người đại lý dùng thể xác và tinh thần ( đại tật ) đi giao tế tiếp khách

[ lưu mệnh 28] can nhâm vũ khúc tự hóa kị trùng điệp [ bản quan ]+[ đại phúc ]+[ lưu mệnh 28] trùng [ lớn tài ]

[ bản quan ]( thiên )+[ lưu mệnh 28]( nhân ) thiên nhân hợp nhất sự nghiệp cùng mệnh chủ bản nhân việc

[ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý phi hóa kỵ nhập [ đại phúc ] biểu hiện phiền não việc

Trùng [ lớn tài ] trùng [ đại quan tới Quan ] biểu hiện sự nghiệp thất lợi mà tổn tài

[ tứ hóa dụng thần ] lý lẽ niệm

[ thiên nhân hợp nhất ] tức [ năm xưa ] quy với [ bản mạng ] dùng [ đại nạn ] chỉ người đại lý

Sao hóa có tượng không cát hung

Lấy [ trùng cung ] đoán cát hung mà ứng số với [ hành vận ]

b. ) quan sát [ lưu quan ]

c. ) quan sát [ lưu tài ]

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 7

G. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 7

< bản mạng lệ âm nữ nhân âm lịch đinh dậu (1957) năm 07 nguyệt 19 ngày lúc thổ ngũ cục thất tinh ở mệnh ( mậu thân ) >

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

[ bản mạng ]( mậu thân ) tọa liêm trinh

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm

Lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba lao lục vất vả cần cù

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( nhâm dần ) bắn ra lộc một lòng nghĩ đến ngoại mở rộng tiền đồ

Tham lang hóa lộc ủng bách công kỹ năng nên hình nên thương lượng duy thiên hướng biến động chọn chiến tính hoặc tửu sắc hành nghề

Tham lang thuộc mậu dịch gia điện khách sạn tình sắc nhà hàng các loại tính chất chuyến đi nghiệp

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( quý mão ) gặp cự môn sinh kỵ thiên cơ sinh khoa

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập tật nãi mình thương thể xác và tinh thần tâm tình trầm trọng giống

Phi hóa kỵ nhập tật gặp sinh kỵ là song kị trùng [ bản phụ ]( kỷ dậu ) < cha mẹ là nô tới tài >

Đây hóa tượng bãi rõ ràng mệnh chủ cùng chúng sinh chi tài không duyên

Nếu kinh doanh tất khó lừa dối chúng sinh chi tài cách ( kinh doanh tất không lợi nhuận khả đồ )

Lưu ý âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh tuất )

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( nhâm dần ) trùng điệp [ đại quan ]

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( quý mão ) trùng điệp [ đại quan chi phụ ] trùng [ đại quan nhanh ]

Đây hóa tượng bày [ đại quan nhanh ] chịu trùng thì đây hạn [ sự nghiệp thể chất ] không tốt

Thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ] ( quý mão ) gặp cự môn sinh kỵ thiên cơ sinh khoa + đốm lửa thiên hình

Thiên cơ hóa kị biểu hiện biến hoại thả thị phi võ mồm hình tụng khó tránh

b. ) quan sát [ bản quan ]

[ bản quan ]( nhâm tí ) vũ khúc tự hóa kị thiên phủ

Quan lộc nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình )

Hoặc nói dựa vào trời tới ấm

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ

Hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo

( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Can nhâm nếu hí khúc Liên Hoa Lạc ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can của quan nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) < đứa con là nô tới Quan >

Nói rõ sự nghiệp của mệnh chủ lộc nhập [ nô tới Quan ] chúng chuyện phát sinh nghiệp

[ lộc chuyển lộc ] tử làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tật ]/[ Quan tới điền ]

[ lộc chuyển kị ] tử làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản nô ]/[ Quan chi phụ ] trùng phá thái âm lộc năm sinh

Song kị trùng [ bản Huynh ]/[ Quan nhanh ] nói rõ mệnh chủ không sở trường với kinh doanh sự nghiệp

Can của quan nhâm vũ khúc tự hóa kị ở [ bản quan ] can của quan lộc nhập tha cung phi hóa kỵ nhập ngã cung là hung tượng

c. ) quan sát [ bản tài ]

[ bản tài ] giáp thìn ) tử vi thiên tướng + hữu bật văn khúc

Tử vi thiên tướng phi tài tinh không chủ phú

Tài bạch giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất

( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ

Nhưng thiếu ứng biến năng lực

Nếu khu dân cư vị ( thìn tuất khố địa tài ) thì là người sự thật thường bị sự thật bắt buộc vì cuộc sống sống mà công tác

Tài làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) bản biểu hiện thực hội kiếm tiền

Liêm trinh hóa lộc cùng gia điện mậu dịch tửu sắc các loại hành nghề liên quan đến

Tài làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( quý mão ) trùng phá thái âm lộc năm sinh hình thành song kị

Trùng [ bản Huynh ]/[ tài tới điền ] dù hội kiếm tiền ( lộc nhập mệnh ) lại không còn khoản ( kị trùng [ tài tới điền ] tài khố )

< lấy [ nhân bị tứ hóa ] [ kị chuyển lộc ] [ kị chuyển kị ] truy tra trong này chi nhân quả >

[ kị chuyển lộc ] nô làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phúc ]( canh tuất ) cũng biết tự thân lý tưởng quan niệm tư duy

Vân vân vấn đề tạo thành thu vào không tốt kinh doanh bất thiện nguyên nhân

[ kị chuyển kị ] nô làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( nhâm dần ) trùng [ bản mạng ]/[ tài tới Quan ]

Cuối cùng kết quả thương hại đến [ tài tới Quan ] cũng thế nói thương đến tài vận không cách nào lừa dối tiền

Hận nghĩ kiếm tiền lại không như mong muốn tài cách kém

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh tuất )

[ thiên mệnh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( quý xấu ) trùng điệp [ cánh đồng ]

Lộc nhập [ bản nô ] /[ tài người ấy ] biểu hiện đây hạn nội nghĩ tạ lấy tích lũy tiền tài phương thức

[ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( tân hợi ) trùng điệp [ tổ phụ ] gặp thiên đồng sinh quyền

Phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến ( nạn nạn tuyến ) biểu hiện đại hạn này nội có nạn nạn

Phi hóa kỵ nhập [ tổ phụ ]/[ lớn nô tới tài ] biểu hiện nghĩ buôn bán có lời chúng sinh chi tài bên trong cung [ quyền kị dây dưa ] không thuận vất vả

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh tuất )

Đây hạn mệnh chủ theo đuổi lý tưởng phúc khí vì cuộc sống sống trọng điểm

Thì [ đại quan ] ở [ bản thiên ]( nhâm dần ) tham lang + nguyệt mã âm sát

Biểu hiện bên ngoài sự nghiệp

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) trùng điệp [ đại tật ]/[ đại quan tới điền ]

Đây hạn mệnh chủ muốn đầu tư hợp tác kinh doanh sự nghiệp ( khai công ty hoặc công xưởng )

[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm tí ) trùng điệp [ đại phúc ] gặp vũ khúc tự hóa kị

Cấu thành [ lui mã kị ] đây kị thối lui đến [ bản phúc ]( canh tuất ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

Giải thích là [ đại quan ] hóa kị nhập [ thiên mệnh ] khả nói đây hạn sự nghiệp dính trứ mệnh chủ

d. ) quan sát [ đại phúc ] trùng điệp [ bản quan ]( nhâm tí )

Đây hạn đấy lý tưởng theo đuổi sự nghiệp kinh doanh phát triển

[ đại phúc ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) trùng điệp [ đại tật ]/[ đại quan tới điền ] phùng tự hóa quyền

Lộc chiếu [ bổn điền ]( tân hợi ) trùng điệp [ lưu mệnh 27] phùng thiên đồng sinh quyền

[ đại phúc ] can nhâm vũ khúc tự hóa kị lưu ý tự hóa nãi không có bên trong

Đây kị mang đến đối cung [ bản phu ]( bính ngọ ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu tật 27]

[ đại phúc ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) phùng thiên lương tự hóa quyền

Chiếu [ bổn điền ]+[ lưu mệnh 27]( tân hợi )

Từ kể trên hóa tượng dự đoán nữ mệnh chủ với 27 tuế sáng nghiệp

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh tuất )

[ lưu mệnh 28] ở [ bản quan ]( nhâm tí ) tọa vũ khúc tự hóa kị thiên phủ đã biết năm này không tốt

[ lưu mệnh 28] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( ất tị ) phùng thiên lương tự hóa quyền xem [ lộc ra ]

[ vở ] trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu nô 28]

[ vở ]( thiên )+[ lưu nô 28]( nhân ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh ( bằng hữu ) giao tế tiếp khách

[ đại tật ]( địa ) chỉ người đại lý dùng thể xác và tinh thần ( đại tật ) đi giao tế tiếp khách

[ lưu mệnh 28] can nhâm vũ khúc tự hóa kị trùng điệp [ bản quan ]+[ đại phúc ]+[ lưu mệnh 28] trùng [ lớn tài ]

[ bản quan ]( thiên )+[ lưu mệnh 28]( nhân ) thiên nhân hợp nhất sự nghiệp cùng mệnh chủ bản nhân việc

[ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý phi hóa kỵ nhập [ đại phúc ] biểu hiện phiền não việc

Trùng [ lớn tài ] trùng [ đại quan tới Quan ] biểu hiện sự nghiệp thất lợi mà tổn tài

[ tứ hóa dụng thần ] lý lẽ niệm

[ thiên nhân hợp nhất ] tức [ năm xưa ] quy với [ bản mạng ] dùng [ đại nạn ] chỉ người đại lý

Sao hóa có tượng không cát hung

Lấy [ trùng cung ] đoán cát hung mà ứng số với [ hành vận ]

b. ) quan sát [ lưu quan ]

c. ) quan sát [ lưu tài ]

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button