Tử vi

Tiết 12: Kỵ tinh kỳ phổ

1. Lưu xuất kị

Bản cung (A cung) thiên can khiến sao của đối cung (B cung) hóa kỵ, đó là bản cung hóa kị đến đối cung, gọi là “Lưu xuất kị”,

Biểu thị bản cung (A cung) chủ tinh hoặc cung vị đại biểu ý nghĩa sẽ chảy ra, không giữ được. Nhưng đối với cung (B cung) nếu có Kỵ tinh năm sinh tọa thủ, thì cấu thành “Nghịch thủy kị”, ý nghĩa của nó lại không giống vậy. Nếu bản cung (A cung) là cung mệnh, cung sự nghiệp, cung tài bạch, thì này kị lại gọi là “Thủy mệnh kị”, đại biểu mệnh bàn này chủ nhân cũng không thích hợp kinh doanh chế tạo, sáng lập sự nghiệp, thích hợp hướng nghề phục vụ, mua bán nghiệp, tiền trong kho giao dịch ngành nghề phát triển hoặc giai cấp làm công ăn lương. Nghịch thủy kị có 50% xác suất phát đạt, quyết định bởi tại cách cục của đại vận, không phải quyết định bởi tại lá số gốc.

Bạn đang xem: Tiết 12: Kỵ tinh kỳ phổ

2. Lưu thủy kị

Nếu như cung B không phải là đối cung của cung A, mà là các cung khác trừ bản cung cùng đối cung của A, thì kỵ này (kỵ từ A phi nhập B) là “Lưu thủy kị “. Cung A sẽ như nước chảy như thế chảy về cung B. Nếu như cung A là cung tài bạch, mà cung B là cung nô bộc, tức tài bạch hóa kị nhập nô bộc, chính là tiền tài chảy vào bằng hữu túi, sông lớn chảy ra biển, một đi không trở lại.

3. Tuần hoàn kị (kị đến kị)

A – B hai cung là trong mệnh bàn của bất kỳ hai lục thân cung vị, cái gọi là lục thân cung vị tức là: Cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung nô bộc, cung phụ mẫu. Nếu cung A hóa kị nhập cung B, đồng thời cung B cũng hóa kị nhập cung A, giữa hai bên có qua có lại, kị đến kị đi của hình thái, tức là “Tuần hoàn kị “. Biểu thị giữa hai bên, bình đẳng đãi ngộ của Đối Đãi quan hệ, hữu tình đến tất có nghĩa đi, ân oán rõ ràng, hữu đức báo đức, có cừu báo cừu. Như cung A là cung mệnh, mà cung B là cung nô bộc, thì ngươi nếu đối với bằng hữu, đồng sự hoặc thuộc hạ chăm sóc, thì bọn hắn tất như thế cũng sẽ quan tâm ngươi, trợ giúp ngươi; nếu ngươi đối bọn hắn của khó khăn chẳng quan tâm, thì ngươi có lúc khó khăn, nhất định cũng không chiếm được quan tâm của bọn họ.

4. Phản cung kị (hồi lực kị)

Khi đại hạn hành vận đi vào bản mệnh của tam hợp phương mà cung Mệnh đại hạn hóa kị nhập bản mệnh của cung phu thê, cung thiên di, cung phúc đức, sẽ xung tới bản mệnh cung sự nghiệp, cung mệnh, cung tài bạch, lúc này kị được gọi là “Phản cung kị “. Bởi vì nó giống như boomerang của thổ dân châu úc, ném ra khỏi đây sẽ bay trở về, cho nên cũng có người gọi là “Hồi lực kị “. Khi nó bay trở về lúc, nếu không cẩn thận hoặc tiếp không tốt, liền sẽ làm mình bị thương. Hành vận đụng phải loại này tình trạng lúc, cần thận trọng một chút, nếu không xuất lực càng lớn, lực phản chấn càng cường.

Thông thường một khi đã bị tổn hại, thì không phải ba năm ở trên của nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể hồi phục nguyên khí.

5. Thị phi kị (lộc đến kị)

Thiết lập A, B hai cung không được tương hỗ là đối cung, mà cung A hóa lộc nhập cung B, mà cung B cũng hóa kị nhập cung A, loại này lộc đi kị tới hình thái, tức xưng là “Thị phi kị “. Nếu A, B hai cung tương hỗ là đối cung, là một loại lộc, kỵ xung, không phải “Thị phi kị “. Giữa người và người mới có thị phi, cho nên “Thị phi kị “Là biểu hiện ở lục thân cung vị của hiện tượng. Có “Lấy ơn báo oán “Hoặc “Lấy oán trả ơn” tình hình. Tức mỗi một phương một bên tình nguyện rất đúng hắn phương tốt, mà lại không chiếm được đối phương của hắn hồi báo, lại trả đòn là thị phi, oán ngôn.

Như: Cung mệnh hóa lộc nhập cung phu thê, cung phu thê hóa kị hồi mệnh cung, biểu thị ngài yêu thương phối ngẫu, nhưng phối ngẫu lại nghi ngờ ngài quản quá nhiều, quá chặt, quan tâm quá độ, khiến cho nó áp lực quá lớn, không có tự do.

6. Cưu triền kị (hỗ xung kị)

Tức hai cái bất đồng của cung vị biến thành xuất của Kỵ tinh, thành đối cung hỗ xung trạng thái. Như: Cung mệnh hóa kị nhập cung phúc đức, mà cung nô bộc hóa kị nhập cung tài bạch, hai cái Kỵ tinh tại tuyến Tài Phúc thành đối cung hỗ xung của trạng thái, tức là “Cưu triền kị”. Chính là chủ bằng hữu cùng chính ta tại phương diện kế toán sẽ dây dưa không rõ, dễ có tranh chấp bất hoà, cho nên cùng bạn tiền tài qua lại phải cẩn trọng. Nhưng nếu là cung mệnh cùng cung phu thê của Kỵ tinh thành đối cung hỗ xung trạng thái lúc, cũng gọi là “Oán thán kị”, phu thê sẽ ầm ĩ đến ầm ĩ đi, sống đến già, ầm ĩ đến già.

7. Nghịch thủy kị

Nếu như cung mệnh, cung tài bạch, cung sự nghiệp có “Lưu xuất kị”, tức cái gọi là “Thủy mệnh kị “. Lúc này nếu đối cung, tức cung thiên di, cung phúc đức hoặc cung phu thê có năm sinh kị tọa thủ, hơn nữa không có tự hóa, thì năm sinh này kị giống như một bức tường, sẽ đem “Lưu xuất kị “Chặn lại, trở về rót ngược, “Lưu xuất kị “Sẽ không chảy ra, lúc này hình thái, tức gọi là “Nghịch thủy kị “. Có thể từ sự tình sanh con chế tạo sự nghiệp, kinh doanh dây chuyền sự nghiệp, quan hệ sự nghiệp. Kỵ này nhất định phải từ bản mệnh tam hợp phi xuất, hơn nữa đối cung cung thiên di, cung phúc đức cùng cung phu thê, tuyệt đối không thể tự hóa, mới là hợp cách của “Nghịch thủy kị “. Phát đạt của xác suất, quyết định bởi tại cách cục của đại vận, không phải quyết định bởi tại lá số gốc.

8. Thủy tiết kị

Đây là “Nghịch thủy kị” Phá cách, tức “Nghịch thủy kị” Của hình thái, nhưng là năm sinh kị tọa thủ của cung thiên di, cung phúc đức, cung phu thê nhưng lại có tự hóa tình hình, lúc này tức gọi là “Thủy tiết kị”. Sẽ có rất mạnh lực phá hoại, nhất là tự hóa lộc, tự hóa kị, sẽ dẫn đến làm cho người “Thảm vô cùng” Của hậu quả, dễ dàng bại rối tinh rối mù, hơn nữa bại rất nhanh. Tức tục ngữ nói tới “Kiếm lời bao nhiêu, hao phí bao nhiêu”, kiếm lời được lại nhiều, cũng sẽ tiêu sạch sành sinh. Đặc biệt là tự hóa kị tự hóa lộc.

Chú thích: Quyền khoa là hiện tượng luận, vô cát hung, cát hung đoán lộc kị, vật tượng luận.

9. Sách mã kị (tứ mã kỵ)

“Sách” có mở ra, tách rời của ý vị tồn tại, mà kỵ này phát sinh vị trí ngay tại mệnh bàn của “Tứ mã địa”, tức cung Dần, cung thân, cung tị, cung hợi rơi vào 4 góc, bởi vậy cũng gọi là “Tứ mã kỵ “. Nó hình thái tức là hóa kỵ năm sinh rơi vào này tứ mã cung vị, hoặc 4 cái cung vị này của thiên can có tự hóa kị, cũng là gọi là “Sách mã kị “. Nó chủ bôn ba, lao lực, nếu cung này là lục thân cung vị, thì đại biểu cùng nên lục thân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều của hiện tượng, hơn nữa tốt nhất cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nếu không gặp nhau lâu rồi, rất dễ dàng có xung đột tình hình. Nếu cung vị này là cung mệnh, thì chủ nhất định phải rời quê hương, bên ngoài bôn ba lao lực, lại cùng nhiều người có ngăn cách.

10. Nhập khố kị

Thìn tuất sửu mùi cung gọi là tứ mộ khố, nếu có Kỵ tinh năm sinh tọa thủ, hơn nữa lại không có tự hóa, gọi là “Nhập khố kị”.

Có giữ tài, thu nhập tiền tài ý nghĩa. “Nhập khố kị “Có một chút thiếu nợ của ý vị tồn tại. Như tại lục thân cung vị lúc, tức chủ nên lục thân cố gắng kiếm tiền, mà ngài năng lực cho nên đắc lợi. Như tại cung phu thê, thì kết hôn lúc phối ngẫu mang tài đến, hoặc là sau khi cưới phối ngẫu cố gắng kiếm tiền cung cấp ngài hao phí.

Nếu không phải lục thân cung vị, tức là ngài tất cần cố gắng kiếm tiền. Như tại cung điền trạch, đại biểu gia đình sinh kế gánh vác trùng, ngài nhất định phải kiếm tiền đi nuôi gia đình, hoặc là mua sản nghiệp mà cố gắng dốc sức làm, là ngài thiếu nợ gia đình khoản nợ. Tại cung tài bạch thì biểu thị là tài vất vả bôn ba, nhưng giữ tài bền chắc, nhưng nếu có bất luận tự hóa, thì tiền tài không phòng giữ được, sẽ xói mòn, lúc này tức thành là “Tiết khố kị”.

11. Tuyệt mệnh kị:

Tuyệt mệnh kị đoán sinh tử, nhất định phải cung mệnh tọa Kỵ tinh năm sinh. Cung mệnh tọa hóa kỵ năm sinh lúc, sợ nhất tha cung hóa kị nhập mệnh. Tuyệt mệnh kị có mười loại cách dùng.

Chú thích: Đại hạn xung chỉ năng lực xung thượng cấp, đại hạn xung bản mệnh, lưu niên xung đại hạn.

(1) cung mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, cung Quan lộc đại hạn hoặc là cung điền trạch đại hạn lại hóa kị nhập mệnh vị tuyệt mệnh kị. Đại hạn sự nghiệp gia đình phải chú ý.

(2) cung mệnh không có tọa hóa kỵ năm sinh, cung Thiên di đại hạn hóa kị xung bản mệnh; hoặc xung cung Quan lộc bản Mệnh; hoặc cung điền trạch đại hạn hóa Kỵ xung bản mệnh/cung Quan lộc bản Mệnh cũng gọi là tuyệt mệnh kị. Kết thúc vị trí, là cung vị nào liền sẽ xảy ra vấn đề gì.

(3) tuyệt mệnh kị chính là kiếp số vị, tuyệt mệnh sự tình, chính là đại hạn hoặc lưu niên hóa kị không thể xung bản mệnh hoặc cung Quan lộc bản Mệnh. Cung điền trạch cũng không có thể hoá kỵ xung bản mệnh hoặc xung cung Quan lộc bản Mệnh.

(4) tức cung bản Mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, hóa kỵ của cung điền trạch hoặc cung quan lộc, tuyệt đối không thể nhập vào bản mệnh, nhập bản mệnh, ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh.

(5) bản mệnh tọa hóa kỵ năm sinh lúc, sợ nhất phi hóa kỵ nhập, như cung phu thê hóa kị nhập cung bản Mệnh, thì chủ phu thê cãi lộn xa cách, mà phu thê một người trong đó có thân thể hoặc sự cố khác tình hình.

(6) cung thiên di hóa kị xung cung bản Mệnh; hoặc xung cung quan lộc, đồng thời cung điền trạch cũng hóa kị xung cung bản Mệnh hoặc xung cung quan lộc, tình huống này sinh mệnh vô cùng nguy hiểm.

(7) cung thiên di hóa kị xung cung Quan lộc bản Mệnh cùng xung bản mệnh giống nhau, như xảy ra bất trắc tất vô cùng nghiêm trọng (lưu niên đại hạn đều luận như vậy).

(8) cung điền trạch hóa kị xung cung Mệnh bản Mệnh mà cung bản Mệnh tuy không Kỵ tinh tọa thủ lúc, cũng đồng dạng ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Nếu bản mệnh có năm sinh kị càng không tốt.

(9) lưu niên cung thiên di không thể hóa kị xung cung Mệnh đại hạn, xung tất nguy hiểm. Cung quan lộc tọa thủ Kỵ tinh năm sinh lúc, cung thiên di hoặc cung điền trạch của hóa kị không thể tái nhập cung quan lộc, nhập thì hung.

(10) đoán lưu niên có thể trực tiếp lấy lưu niên của tứ hóa nhập vào lá số gốc đoạn. Như tham gia khán đại hạn là cung Tài bạch đại hạn, có lẽ chỉ là tổn tài mà thôi. Trái lại như bị xung bản Mệnh là đại hạn cung tử nữ hoặc cung điền

trạch lúc, tai họa của nó tất nặng. Duy lưu niên cung thiên di hóa kị xung bản mệnh tức ứng tai ách. Xung cung quan lộc cũng đồng dạng là tai ách, đại thể cung mệnh cùng cung quan lộc là 1-9 đồng cung, này chính là tuyệt mệnh kị của dụng.

(12) Khâm thiên chuyên dụng bí quyết: Kị xuất hiện ở lai nhân cung Nguyên Thần cung, cực lớn thiếu nợ quan hệ. Nếu lai nhân cung là phu thê tử nữ có năm sinh kị, tình cảm bất thuận, thường xuyên dọn nhà. Lai nhân cung xung Nguyên Thần cung, hoặc là trái lại, giao chiến, tất có tổn hại, hai hổ cắn nhau, con què con bị thương, có kiếp số, dễ có tai nạn, đại hạn lưu niên cùng lý. Tỉ như lai nhân tại cung phụ mẫu, Nguyên Thần tại tử nữ cung, cung tử nữ có năm sinh kị, bình thường tương đối đoán trọng cảm tình. Nếu cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ, cung tử nữ có năm sinh kị, cả đời là tử nữ phụ mẫu liên lụy, nếu phụ mẫu xung tử nữ, như vậy tình cảm của ngươi sẽ rất bất thuận, hoặc là cùng phối ngẫu cha mẹ không hợp, hoặc là tương đối bôn ba, thường thường động hoặc dọn nhà.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 12: Kỵ tinh kỳ phổ

1. Lưu xuất kị

Bản cung (A cung) thiên can khiến sao của đối cung (B cung) hóa kỵ, đó là bản cung hóa kị đến đối cung, gọi là “Lưu xuất kị”,

Biểu thị bản cung (A cung) chủ tinh hoặc cung vị đại biểu ý nghĩa sẽ chảy ra, không giữ được. Nhưng đối với cung (B cung) nếu có Kỵ tinh năm sinh tọa thủ, thì cấu thành “Nghịch thủy kị”, ý nghĩa của nó lại không giống vậy. Nếu bản cung (A cung) là cung mệnh, cung sự nghiệp, cung tài bạch, thì này kị lại gọi là “Thủy mệnh kị”, đại biểu mệnh bàn này chủ nhân cũng không thích hợp kinh doanh chế tạo, sáng lập sự nghiệp, thích hợp hướng nghề phục vụ, mua bán nghiệp, tiền trong kho giao dịch ngành nghề phát triển hoặc giai cấp làm công ăn lương. Nghịch thủy kị có 50% xác suất phát đạt, quyết định bởi tại cách cục của đại vận, không phải quyết định bởi tại lá số gốc.

2. Lưu thủy kị

Nếu như cung B không phải là đối cung của cung A, mà là các cung khác trừ bản cung cùng đối cung của A, thì kỵ này (kỵ từ A phi nhập B) là “Lưu thủy kị “. Cung A sẽ như nước chảy như thế chảy về cung B. Nếu như cung A là cung tài bạch, mà cung B là cung nô bộc, tức tài bạch hóa kị nhập nô bộc, chính là tiền tài chảy vào bằng hữu túi, sông lớn chảy ra biển, một đi không trở lại.

3. Tuần hoàn kị (kị đến kị)

A – B hai cung là trong mệnh bàn của bất kỳ hai lục thân cung vị, cái gọi là lục thân cung vị tức là: Cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung nô bộc, cung phụ mẫu. Nếu cung A hóa kị nhập cung B, đồng thời cung B cũng hóa kị nhập cung A, giữa hai bên có qua có lại, kị đến kị đi của hình thái, tức là “Tuần hoàn kị “. Biểu thị giữa hai bên, bình đẳng đãi ngộ của Đối Đãi quan hệ, hữu tình đến tất có nghĩa đi, ân oán rõ ràng, hữu đức báo đức, có cừu báo cừu. Như cung A là cung mệnh, mà cung B là cung nô bộc, thì ngươi nếu đối với bằng hữu, đồng sự hoặc thuộc hạ chăm sóc, thì bọn hắn tất như thế cũng sẽ quan tâm ngươi, trợ giúp ngươi; nếu ngươi đối bọn hắn của khó khăn chẳng quan tâm, thì ngươi có lúc khó khăn, nhất định cũng không chiếm được quan tâm của bọn họ.

4. Phản cung kị (hồi lực kị)

Khi đại hạn hành vận đi vào bản mệnh của tam hợp phương mà cung Mệnh đại hạn hóa kị nhập bản mệnh của cung phu thê, cung thiên di, cung phúc đức, sẽ xung tới bản mệnh cung sự nghiệp, cung mệnh, cung tài bạch, lúc này kị được gọi là “Phản cung kị “. Bởi vì nó giống như boomerang của thổ dân châu úc, ném ra khỏi đây sẽ bay trở về, cho nên cũng có người gọi là “Hồi lực kị “. Khi nó bay trở về lúc, nếu không cẩn thận hoặc tiếp không tốt, liền sẽ làm mình bị thương. Hành vận đụng phải loại này tình trạng lúc, cần thận trọng một chút, nếu không xuất lực càng lớn, lực phản chấn càng cường.

Thông thường một khi đã bị tổn hại, thì không phải ba năm ở trên của nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể hồi phục nguyên khí.

5. Thị phi kị (lộc đến kị)

Thiết lập A, B hai cung không được tương hỗ là đối cung, mà cung A hóa lộc nhập cung B, mà cung B cũng hóa kị nhập cung A, loại này lộc đi kị tới hình thái, tức xưng là “Thị phi kị “. Nếu A, B hai cung tương hỗ là đối cung, là một loại lộc, kỵ xung, không phải “Thị phi kị “. Giữa người và người mới có thị phi, cho nên “Thị phi kị “Là biểu hiện ở lục thân cung vị của hiện tượng. Có “Lấy ơn báo oán “Hoặc “Lấy oán trả ơn” tình hình. Tức mỗi một phương một bên tình nguyện rất đúng hắn phương tốt, mà lại không chiếm được đối phương của hắn hồi báo, lại trả đòn là thị phi, oán ngôn.

Như: Cung mệnh hóa lộc nhập cung phu thê, cung phu thê hóa kị hồi mệnh cung, biểu thị ngài yêu thương phối ngẫu, nhưng phối ngẫu lại nghi ngờ ngài quản quá nhiều, quá chặt, quan tâm quá độ, khiến cho nó áp lực quá lớn, không có tự do.

6. Cưu triền kị (hỗ xung kị)

Tức hai cái bất đồng của cung vị biến thành xuất của Kỵ tinh, thành đối cung hỗ xung trạng thái. Như: Cung mệnh hóa kị nhập cung phúc đức, mà cung nô bộc hóa kị nhập cung tài bạch, hai cái Kỵ tinh tại tuyến Tài Phúc thành đối cung hỗ xung của trạng thái, tức là “Cưu triền kị”. Chính là chủ bằng hữu cùng chính ta tại phương diện kế toán sẽ dây dưa không rõ, dễ có tranh chấp bất hoà, cho nên cùng bạn tiền tài qua lại phải cẩn trọng. Nhưng nếu là cung mệnh cùng cung phu thê của Kỵ tinh thành đối cung hỗ xung trạng thái lúc, cũng gọi là “Oán thán kị”, phu thê sẽ ầm ĩ đến ầm ĩ đi, sống đến già, ầm ĩ đến già.

7. Nghịch thủy kị

Nếu như cung mệnh, cung tài bạch, cung sự nghiệp có “Lưu xuất kị”, tức cái gọi là “Thủy mệnh kị “. Lúc này nếu đối cung, tức cung thiên di, cung phúc đức hoặc cung phu thê có năm sinh kị tọa thủ, hơn nữa không có tự hóa, thì năm sinh này kị giống như một bức tường, sẽ đem “Lưu xuất kị “Chặn lại, trở về rót ngược, “Lưu xuất kị “Sẽ không chảy ra, lúc này hình thái, tức gọi là “Nghịch thủy kị “. Có thể từ sự tình sanh con chế tạo sự nghiệp, kinh doanh dây chuyền sự nghiệp, quan hệ sự nghiệp. Kỵ này nhất định phải từ bản mệnh tam hợp phi xuất, hơn nữa đối cung cung thiên di, cung phúc đức cùng cung phu thê, tuyệt đối không thể tự hóa, mới là hợp cách của “Nghịch thủy kị “. Phát đạt của xác suất, quyết định bởi tại cách cục của đại vận, không phải quyết định bởi tại lá số gốc.

8. Thủy tiết kị

Đây là “Nghịch thủy kị” Phá cách, tức “Nghịch thủy kị” Của hình thái, nhưng là năm sinh kị tọa thủ của cung thiên di, cung phúc đức, cung phu thê nhưng lại có tự hóa tình hình, lúc này tức gọi là “Thủy tiết kị”. Sẽ có rất mạnh lực phá hoại, nhất là tự hóa lộc, tự hóa kị, sẽ dẫn đến làm cho người “Thảm vô cùng” Của hậu quả, dễ dàng bại rối tinh rối mù, hơn nữa bại rất nhanh. Tức tục ngữ nói tới “Kiếm lời bao nhiêu, hao phí bao nhiêu”, kiếm lời được lại nhiều, cũng sẽ tiêu sạch sành sinh. Đặc biệt là tự hóa kị tự hóa lộc.

Chú thích: Quyền khoa là hiện tượng luận, vô cát hung, cát hung đoán lộc kị, vật tượng luận.

9. Sách mã kị (tứ mã kỵ)

“Sách” có mở ra, tách rời của ý vị tồn tại, mà kỵ này phát sinh vị trí ngay tại mệnh bàn của “Tứ mã địa”, tức cung Dần, cung thân, cung tị, cung hợi rơi vào 4 góc, bởi vậy cũng gọi là “Tứ mã kỵ “. Nó hình thái tức là hóa kỵ năm sinh rơi vào này tứ mã cung vị, hoặc 4 cái cung vị này của thiên can có tự hóa kị, cũng là gọi là “Sách mã kị “. Nó chủ bôn ba, lao lực, nếu cung này là lục thân cung vị, thì đại biểu cùng nên lục thân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều của hiện tượng, hơn nữa tốt nhất cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nếu không gặp nhau lâu rồi, rất dễ dàng có xung đột tình hình. Nếu cung vị này là cung mệnh, thì chủ nhất định phải rời quê hương, bên ngoài bôn ba lao lực, lại cùng nhiều người có ngăn cách.

10. Nhập khố kị

Thìn tuất sửu mùi cung gọi là tứ mộ khố, nếu có Kỵ tinh năm sinh tọa thủ, hơn nữa lại không có tự hóa, gọi là “Nhập khố kị”.

Có giữ tài, thu nhập tiền tài ý nghĩa. “Nhập khố kị “Có một chút thiếu nợ của ý vị tồn tại. Như tại lục thân cung vị lúc, tức chủ nên lục thân cố gắng kiếm tiền, mà ngài năng lực cho nên đắc lợi. Như tại cung phu thê, thì kết hôn lúc phối ngẫu mang tài đến, hoặc là sau khi cưới phối ngẫu cố gắng kiếm tiền cung cấp ngài hao phí.

Nếu không phải lục thân cung vị, tức là ngài tất cần cố gắng kiếm tiền. Như tại cung điền trạch, đại biểu gia đình sinh kế gánh vác trùng, ngài nhất định phải kiếm tiền đi nuôi gia đình, hoặc là mua sản nghiệp mà cố gắng dốc sức làm, là ngài thiếu nợ gia đình khoản nợ. Tại cung tài bạch thì biểu thị là tài vất vả bôn ba, nhưng giữ tài bền chắc, nhưng nếu có bất luận tự hóa, thì tiền tài không phòng giữ được, sẽ xói mòn, lúc này tức thành là “Tiết khố kị”.

11. Tuyệt mệnh kị:

Tuyệt mệnh kị đoán sinh tử, nhất định phải cung mệnh tọa Kỵ tinh năm sinh. Cung mệnh tọa hóa kỵ năm sinh lúc, sợ nhất tha cung hóa kị nhập mệnh. Tuyệt mệnh kị có mười loại cách dùng.

Chú thích: Đại hạn xung chỉ năng lực xung thượng cấp, đại hạn xung bản mệnh, lưu niên xung đại hạn.

(1) cung mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, cung Quan lộc đại hạn hoặc là cung điền trạch đại hạn lại hóa kị nhập mệnh vị tuyệt mệnh kị. Đại hạn sự nghiệp gia đình phải chú ý.

(2) cung mệnh không có tọa hóa kỵ năm sinh, cung Thiên di đại hạn hóa kị xung bản mệnh; hoặc xung cung Quan lộc bản Mệnh; hoặc cung điền trạch đại hạn hóa Kỵ xung bản mệnh/cung Quan lộc bản Mệnh cũng gọi là tuyệt mệnh kị. Kết thúc vị trí, là cung vị nào liền sẽ xảy ra vấn đề gì.

(3) tuyệt mệnh kị chính là kiếp số vị, tuyệt mệnh sự tình, chính là đại hạn hoặc lưu niên hóa kị không thể xung bản mệnh hoặc cung Quan lộc bản Mệnh. Cung điền trạch cũng không có thể hoá kỵ xung bản mệnh hoặc xung cung Quan lộc bản Mệnh.

(4) tức cung bản Mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, hóa kỵ của cung điền trạch hoặc cung quan lộc, tuyệt đối không thể nhập vào bản mệnh, nhập bản mệnh, ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh.

(5) bản mệnh tọa hóa kỵ năm sinh lúc, sợ nhất phi hóa kỵ nhập, như cung phu thê hóa kị nhập cung bản Mệnh, thì chủ phu thê cãi lộn xa cách, mà phu thê một người trong đó có thân thể hoặc sự cố khác tình hình.

(6) cung thiên di hóa kị xung cung bản Mệnh; hoặc xung cung quan lộc, đồng thời cung điền trạch cũng hóa kị xung cung bản Mệnh hoặc xung cung quan lộc, tình huống này sinh mệnh vô cùng nguy hiểm.

(7) cung thiên di hóa kị xung cung Quan lộc bản Mệnh cùng xung bản mệnh giống nhau, như xảy ra bất trắc tất vô cùng nghiêm trọng (lưu niên đại hạn đều luận như vậy).

(8) cung điền trạch hóa kị xung cung Mệnh bản Mệnh mà cung bản Mệnh tuy không Kỵ tinh tọa thủ lúc, cũng đồng dạng ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Nếu bản mệnh có năm sinh kị càng không tốt.

(9) lưu niên cung thiên di không thể hóa kị xung cung Mệnh đại hạn, xung tất nguy hiểm. Cung quan lộc tọa thủ Kỵ tinh năm sinh lúc, cung thiên di hoặc cung điền trạch của hóa kị không thể tái nhập cung quan lộc, nhập thì hung.

(10) đoán lưu niên có thể trực tiếp lấy lưu niên của tứ hóa nhập vào lá số gốc đoạn. Như tham gia khán đại hạn là cung Tài bạch đại hạn, có lẽ chỉ là tổn tài mà thôi. Trái lại như bị xung bản Mệnh là đại hạn cung tử nữ hoặc cung điền

trạch lúc, tai họa của nó tất nặng. Duy lưu niên cung thiên di hóa kị xung bản mệnh tức ứng tai ách. Xung cung quan lộc cũng đồng dạng là tai ách, đại thể cung mệnh cùng cung quan lộc là 1-9 đồng cung, này chính là tuyệt mệnh kị của dụng.

(12) Khâm thiên chuyên dụng bí quyết: Kị xuất hiện ở lai nhân cung Nguyên Thần cung, cực lớn thiếu nợ quan hệ. Nếu lai nhân cung là phu thê tử nữ có năm sinh kị, tình cảm bất thuận, thường xuyên dọn nhà. Lai nhân cung xung Nguyên Thần cung, hoặc là trái lại, giao chiến, tất có tổn hại, hai hổ cắn nhau, con què con bị thương, có kiếp số, dễ có tai nạn, đại hạn lưu niên cùng lý. Tỉ như lai nhân tại cung phụ mẫu, Nguyên Thần tại tử nữ cung, cung tử nữ có năm sinh kị, bình thường tương đối đoán trọng cảm tình. Nếu cung phụ mẫu hóa kị nhập cung tử nữ, cung tử nữ có năm sinh kị, cả đời là tử nữ phụ mẫu liên lụy, nếu phụ mẫu xung tử nữ, như vậy tình cảm của ngươi sẽ rất bất thuận, hoặc là cùng phối ngẫu cha mẹ không hợp, hoặc là tương đối bôn ba, thường thường động hoặc dọn nhà.

(Khâm thiên tứ hóa – Sơ cấp nội truyền – Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button