Tử vi

Tinh thần tọa 12 cung phụ mẫu mệnh cách đặc biệt chất

Tinh thần tọa 12 cung phụ mẫu mệnh cách đặc biệt chất

Cung phụ mẫu

Lục thân bên trong cung nếu đơn ngôi sao độc thủ đây có mạnh liệt khẳng định tinh tình ( hình cùng tính ) ý nghĩa tươi đẹp

Bạn đang xem: Tinh thần tọa 12 cung phụ mẫu mệnh cách đặc biệt chất

Nhưng nhu quan sát bên trong cung tới phụ trợ sát hóa các loại ảnh hưởng

Khác lưu ý mười hai trường sinh ( quy hạn tinh diệu trơn mượt động năng lực )

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Phỉ liêm nhập cha mẹ biểu hiện thường có tiểu nhân hoa đào hoặc âm tổn phỉ ngắn lưu trường phía sau tới ác tính phỉ báng hoặc là phi

Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] khẳng định không phải yên ổn e rằng có thốt nhiên cấp biến hoặc sinh hại việc ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )

Nếu [ hỏa linh giáp kị ] đây cung vị quấy rầy lớn hơn nữa chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa

Lộc tồn kỷ thổ thuộc âm lộc bổng chi thần chưởng lộc ngôi sao quý nhân có thể giải nạn chế hóa tâm tính ngay thẳng thông minh bác học đa năng chịu khổ chịu đựng lao

Tướng mạo rất nặng thanh tú phú bên trên tiến tâm tài vương

Lộc tồn nhập cha mẹ biểu hiện cha mẹ có thọ lúc tuổi già có tài nhưng nhiều là lao lục người

Lộc tồn không nên nhập lục thân cung vị biểu hiện khá là không duyên lại dễ có tranh chấp

Thiên hình không nên nhập lục thân cung vị biểu hiện hóa khá là không hợp ý ý kiến không hợp các hữu chủ trương hoặc hoài bão

Thiên hình tọa cung phụ mẫu đối với cha mẹ có hình khắc sợ một người trước vong

Lộc năm sinh nhập cha mẹ biểu hiện cùng cha mẹ trưởng thượng bối tới duyên sâu có thể thu được quan tâm hoặc tí hộ ( ấm )

Khác biểu hiện cha mẹ có thọ có tài lộc sĩ diện

Lộc năm sinh nhập lục thân cung vị biểu hiện tự lập duyên phận thông minh ( nghệ thuật trời cho ) quý nhân phúc khí ( thọ nguyên ) địa vị lao lục có thực lộc có người duyên tốt

Cả đời có tài lộc ( sẽ không không tiền )

Sinh quyền nhập cha mẹ biểu hiện cha mẹ cầm quyền năng lực biểu hiện cùng thành tựu còn hơn mệnh chủ nhưng cha mẹ và con giữa không tốt ( chắc có tranh quyền )

Khác cha mẹ trưởng thượng bối thân khỏe mạnh có thể được ấm hộ

Trùng tật ách biểu hiện mệnh chủ tâm tính tốt động không kiên nhẫn tĩnh cũng bị chịu thương ( huyết quang )

Sinh quyền nhập lục thân cung vị biểu hiện cầm quyền ( bá đạo ) quật đưa xúc động tự phụ ( tùy hứng ) cơ trí bén nhạy tài hoa lao lục làm việc hải phái

Sinh khoa nhập cha mẹ biểu hiện cha mẹ trưởng thượng bối là quý nhân ( duyên dày có thể thu được quan tâm giáo hóa giáo dưỡng )

Khác biểu hiện cha mẹ khỏe mạnh thân thế trong sạch cá tính tùy hòa nói danh vọng sĩ diện

Chiếu tật ách mệnh chủ tự thân tâm tính có giáo dưỡng khỏe mạnh

Sinh khoa nhập lục thân cung vị biểu hiện quý nhân nhã nhặn ( văn tĩnh ) trong sạch tùy hòa xuất sắc khí ( hảo học thông minh ) bất kể khá là không mừng lớn biến động

Sinh kỵ nhập cha mẹ biểu hiện cha mẹ trưởng thượng bối lao lục ít hưởng thụ

Khác biểu hiện mệnh chủ quan tâm hiếu thuận trưởng thượng bối đáng tiếc khá là không đầu duyên ( duyên phận kém ) thoại không hợp ý

Trùng tật ách mệnh chủ sợ thể chất kém ( nhượng cha mẹ quan tâm ) hoặc nói tâm tính nhát gan sẽ không chỉ ác tích mệnh dễ có tín ngưỡng

Sinh kỵ nhập lục thân cung vị biểu hiện thiếu khiếm không duyên không giúp được gì lao lục nhát gan bảo thủ nhấp nhô không thuận ( không ổn định ) thị phi tán loạn do dự

Luận văn thư sợ biểu hiện việc học hành bị ngăn trở có thể nhân bệnh hoặc bần vây mà xuyết học lưu cấp < văn xương hóa kị cũng cùng luận >

< thái âm sinh kỵ rơi cha mẹ ( mình mão ) từ mình làm chuyển hóa truy đuổi quan sát cát hung >

[ kị chuyển lộc ] phụ mình làm vũ khúc hóa lộc nhập tài ( bính tuất )

[ kị chuyển kị ] phụ mình làm văn khúc hóa kị nhập Huynh ( mình xấu ) thả tự hóa kị đây kị hình thành [ lui mã kị ] lui hai cách nhập đứa con ( Đinh Hợi )

( cung tử nữ là đầu tư cổ đông ngu nhạc giao tế hoa đào cung vị )

Kể trên đấy hóa tượng đều là tiền tài vấn đề nghĩ liều mạng kiếm tiền lại mệt hoại thân nghĩ đầu tư lại đầu tư sai lầm mà tổn tiền tài

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh thần tọa 12 cung phụ mẫu mệnh cách đặc biệt chất

Tinh thần tọa 12 cung phụ mẫu mệnh cách đặc biệt chất

Cung phụ mẫu

Lục thân bên trong cung nếu đơn ngôi sao độc thủ đây có mạnh liệt khẳng định tinh tình ( hình cùng tính ) ý nghĩa tươi đẹp

Nhưng nhu quan sát bên trong cung tới phụ trợ sát hóa các loại ảnh hưởng

Khác lưu ý mười hai trường sinh ( quy hạn tinh diệu trơn mượt động năng lực )

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Phỉ liêm nhập cha mẹ biểu hiện thường có tiểu nhân hoa đào hoặc âm tổn phỉ ngắn lưu trường phía sau tới ác tính phỉ báng hoặc là phi

Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] khẳng định không phải yên ổn e rằng có thốt nhiên cấp biến hoặc sinh hại việc ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )

Nếu [ hỏa linh giáp kị ] đây cung vị quấy rầy lớn hơn nữa chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa

Lộc tồn kỷ thổ thuộc âm lộc bổng chi thần chưởng lộc ngôi sao quý nhân có thể giải nạn chế hóa tâm tính ngay thẳng thông minh bác học đa năng chịu khổ chịu đựng lao

Tướng mạo rất nặng thanh tú phú bên trên tiến tâm tài vương

Lộc tồn nhập cha mẹ biểu hiện cha mẹ có thọ lúc tuổi già có tài nhưng nhiều là lao lục người

Lộc tồn không nên nhập lục thân cung vị biểu hiện khá là không duyên lại dễ có tranh chấp

Thiên hình không nên nhập lục thân cung vị biểu hiện hóa khá là không hợp ý ý kiến không hợp các hữu chủ trương hoặc hoài bão

Thiên hình tọa cung phụ mẫu đối với cha mẹ có hình khắc sợ một người trước vong

Lộc năm sinh nhập cha mẹ biểu hiện cùng cha mẹ trưởng thượng bối tới duyên sâu có thể thu được quan tâm hoặc tí hộ ( ấm )

Khác biểu hiện cha mẹ có thọ có tài lộc sĩ diện

Lộc năm sinh nhập lục thân cung vị biểu hiện tự lập duyên phận thông minh ( nghệ thuật trời cho ) quý nhân phúc khí ( thọ nguyên ) địa vị lao lục có thực lộc có người duyên tốt

Cả đời có tài lộc ( sẽ không không tiền )

Sinh quyền nhập cha mẹ biểu hiện cha mẹ cầm quyền năng lực biểu hiện cùng thành tựu còn hơn mệnh chủ nhưng cha mẹ và con giữa không tốt ( chắc có tranh quyền )

Khác cha mẹ trưởng thượng bối thân khỏe mạnh có thể được ấm hộ

Trùng tật ách biểu hiện mệnh chủ tâm tính tốt động không kiên nhẫn tĩnh cũng bị chịu thương ( huyết quang )

Sinh quyền nhập lục thân cung vị biểu hiện cầm quyền ( bá đạo ) quật đưa xúc động tự phụ ( tùy hứng ) cơ trí bén nhạy tài hoa lao lục làm việc hải phái

Sinh khoa nhập cha mẹ biểu hiện cha mẹ trưởng thượng bối là quý nhân ( duyên dày có thể thu được quan tâm giáo hóa giáo dưỡng )

Khác biểu hiện cha mẹ khỏe mạnh thân thế trong sạch cá tính tùy hòa nói danh vọng sĩ diện

Chiếu tật ách mệnh chủ tự thân tâm tính có giáo dưỡng khỏe mạnh

Sinh khoa nhập lục thân cung vị biểu hiện quý nhân nhã nhặn ( văn tĩnh ) trong sạch tùy hòa xuất sắc khí ( hảo học thông minh ) bất kể khá là không mừng lớn biến động

Sinh kỵ nhập cha mẹ biểu hiện cha mẹ trưởng thượng bối lao lục ít hưởng thụ

Khác biểu hiện mệnh chủ quan tâm hiếu thuận trưởng thượng bối đáng tiếc khá là không đầu duyên ( duyên phận kém ) thoại không hợp ý

Trùng tật ách mệnh chủ sợ thể chất kém ( nhượng cha mẹ quan tâm ) hoặc nói tâm tính nhát gan sẽ không chỉ ác tích mệnh dễ có tín ngưỡng

Sinh kỵ nhập lục thân cung vị biểu hiện thiếu khiếm không duyên không giúp được gì lao lục nhát gan bảo thủ nhấp nhô không thuận ( không ổn định ) thị phi tán loạn do dự

Luận văn thư sợ biểu hiện việc học hành bị ngăn trở có thể nhân bệnh hoặc bần vây mà xuyết học lưu cấp < văn xương hóa kị cũng cùng luận >

< thái âm sinh kỵ rơi cha mẹ ( mình mão ) từ mình làm chuyển hóa truy đuổi quan sát cát hung >

[ kị chuyển lộc ] phụ mình làm vũ khúc hóa lộc nhập tài ( bính tuất )

[ kị chuyển kị ] phụ mình làm văn khúc hóa kị nhập Huynh ( mình xấu ) thả tự hóa kị đây kị hình thành [ lui mã kị ] lui hai cách nhập đứa con ( Đinh Hợi )

( cung tử nữ là đầu tư cổ đông ngu nhạc giao tế hoa đào cung vị )

Kể trên đấy hóa tượng đều là tiền tài vấn đề nghĩ liều mạng kiếm tiền lại mệt hoại thân nghĩ đầu tư lại đầu tư sai lầm mà tổn tiền tài

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button