Tử vi

Tinh thần tọa 5 cung tài bạch mệnh cách đặc biệt chất

Tinh thần tọa 5 cung tài bạch mệnh cách đặc biệt chất

Cung tài bạch

Cung tài bạch phản ánh mệnh chủ đấy tài vận trạng huống tiến tài hình thức ( tài nguyên tính chất ) cùng với tài khí dầy gầy vân vân

Bạn đang xem: Tinh thần tọa 5 cung tài bạch mệnh cách đặc biệt chất

Nếu luận tài bạch phải lấy [ cung mệnh ] gốc rể chất tái tham xem mệnh chủ đấy tài khí mới phải quan sát [ cung tài bạch ] phương pháp

Thiên khôi hoặc thiên việt nhập tài Quan tài bạch sự nghiệp có quý nhân đề bạt

Hỏa linh nhập tài bạch chủ tổn tài

Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] khẳng định không phải yên ổn e rằng có thốt nhiên cấp biến hoặc sinh hại việc

Nếu [ hỏa linh giáp kị ] đây cung vị quấy rầy lớn hơn nữa chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa

Thiên diêu ( thiên tài tinh ) nhập tài bạch nên tiến hành diễn nghệ sự nghiệp kiếm được tiền

Thiên diêu nhập tài bạch hoặc Quan lộc lấy diễn nghệ kiếp sống chiếm đa số hoặc ca xướng ảnh nghệ biểu diễn hành nghề

Thiên hình tọa cung tài bạch đặc trưng đối với tài sản có tổn bị nhân tài hưng tụng

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Thiên nguyệt nhập tài bạch thả gặp sát nên lưu ý nhân bệnh phí của

Phỉ liêm nhập tài bạch biểu hiện kiếm được tiền quá trình nhiều nhánh tiết

Lộc năm sinh nhập tài bạch biểu hiện có tài lộc cơ duyên xã hội bối cảnh ( nhân sự quan hệ ) khá là tốt

Tự lập cách có sáng nghiệp năng lực ( khá là sẽ không thiếu tiền ) nhưng là lao lục tiến tài ( kiếm tiền )

Từ thương lượng hoặc đi làm giai nghi

Chiếu phúc đức đổng được hưởng thụ ( có tiền )

Sinh quyền nhập tài bạch biểu hiện chuyên quyền bận rộn kỹ thuật tính đầu tư khoách gia tăng thật lớn ( biến động ) thăng thiên

Tiến tài phương thức khá lao tâm lao lực mở rộng ra thức ( lấy ít bác nhiều ) linh hoạt sử dụng tư kim ( đầu tư kiếm tiền ) vĩnh không thỏa mãn tốn tiền hào phóng dám dùng

Thích hợp kỹ thuật tính hành nghề khá là hội có thành tựu

Sinh khoa nhập tài bạch biểu hiện phác thực trong sạch danh vọng cảnh tượng ( mặt mũi ) thực tế ( thực dụng ) có kế hoạch ( yên ổn dự trữ ) quý nhân văn giáo

Tiến tài trong sạch vững vàng cố định ( yên ổn tế thủy chảy tràn ) nên dân đi làm

Thích hợp mài phát thiết kế xí nghiệp hoạch văn thư hoặc văn giáo ( giáo hóa tính ) các loại hành nghề công tác

Chiếu phúc đức giảng cầu cuộc sống hưởng thụ nhưng không xa xỉ hoa ( số lượng nhập là ra ) cũng có thể dự trữ

Hóa khoa nhập tài không cần là tiền phiền não ( nhưng không nhất định tài vượng ) trong khốn cảnh sẽ có quý nhân trợ giúp ( thuận kỳ cũng hội giúp người )

Sinh kỵ nhập tài bạch biểu hiện không nên đầu tư sáng nghiệp kiếm tiền năng lực khá là kém ( lại nhiệt trung kiếm tiền ) có tiền cũng thủ không được

Nhân dễ bị ngã trái hoặc tự thân cạn kiệt thiếu tổn ngã bế giống

Trùng phúc đức tinh thần áp lực lớn dễ có thần kinh suy nhược tới có thể

Lao tâm lao lực năng lực kém khá là không dự trữ khá là thiếu xã hội ( nhân sĩ ) bối cảnh dễ phạm họa vì tiểu nhân

Bất lợi sáng nghiệp không mừng biến động tiến hành cố định công tác khá là có thể yên ổn thích hợp dân đi làm

Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ năm đại nạn (46~55) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( giáp tuất ) phùng tham lang + linh tinh âm sát

Nguyên bản [ linh tham ] tọa hạn sẽ có đột phát giống

Thần thám 387

Đáng tiếc âm sát thấu nhập [ hạn mệnh ] đây hạn lục thân quả hòa cơ khổ không theo như thị phi không ngừng phạm tiểu nhân tế gặp nhấp nhô

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh thần tọa 5 cung tài bạch mệnh cách đặc biệt chất

Tinh thần tọa 5 cung tài bạch mệnh cách đặc biệt chất

Cung tài bạch

Cung tài bạch phản ánh mệnh chủ đấy tài vận trạng huống tiến tài hình thức ( tài nguyên tính chất ) cùng với tài khí dầy gầy vân vân

Nếu luận tài bạch phải lấy [ cung mệnh ] gốc rể chất tái tham xem mệnh chủ đấy tài khí mới phải quan sát [ cung tài bạch ] phương pháp

Thiên khôi hoặc thiên việt nhập tài Quan tài bạch sự nghiệp có quý nhân đề bạt

Hỏa linh nhập tài bạch chủ tổn tài

Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] khẳng định không phải yên ổn e rằng có thốt nhiên cấp biến hoặc sinh hại việc

Nếu [ hỏa linh giáp kị ] đây cung vị quấy rầy lớn hơn nữa chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa

Thiên diêu ( thiên tài tinh ) nhập tài bạch nên tiến hành diễn nghệ sự nghiệp kiếm được tiền

Thiên diêu nhập tài bạch hoặc Quan lộc lấy diễn nghệ kiếp sống chiếm đa số hoặc ca xướng ảnh nghệ biểu diễn hành nghề

Thiên hình tọa cung tài bạch đặc trưng đối với tài sản có tổn bị nhân tài hưng tụng

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Thiên nguyệt nhập tài bạch thả gặp sát nên lưu ý nhân bệnh phí của

Phỉ liêm nhập tài bạch biểu hiện kiếm được tiền quá trình nhiều nhánh tiết

Lộc năm sinh nhập tài bạch biểu hiện có tài lộc cơ duyên xã hội bối cảnh ( nhân sự quan hệ ) khá là tốt

Tự lập cách có sáng nghiệp năng lực ( khá là sẽ không thiếu tiền ) nhưng là lao lục tiến tài ( kiếm tiền )

Từ thương lượng hoặc đi làm giai nghi

Chiếu phúc đức đổng được hưởng thụ ( có tiền )

Sinh quyền nhập tài bạch biểu hiện chuyên quyền bận rộn kỹ thuật tính đầu tư khoách gia tăng thật lớn ( biến động ) thăng thiên

Tiến tài phương thức khá lao tâm lao lực mở rộng ra thức ( lấy ít bác nhiều ) linh hoạt sử dụng tư kim ( đầu tư kiếm tiền ) vĩnh không thỏa mãn tốn tiền hào phóng dám dùng

Thích hợp kỹ thuật tính hành nghề khá là hội có thành tựu

Sinh khoa nhập tài bạch biểu hiện phác thực trong sạch danh vọng cảnh tượng ( mặt mũi ) thực tế ( thực dụng ) có kế hoạch ( yên ổn dự trữ ) quý nhân văn giáo

Tiến tài trong sạch vững vàng cố định ( yên ổn tế thủy chảy tràn ) nên dân đi làm

Thích hợp mài phát thiết kế xí nghiệp hoạch văn thư hoặc văn giáo ( giáo hóa tính ) các loại hành nghề công tác

Chiếu phúc đức giảng cầu cuộc sống hưởng thụ nhưng không xa xỉ hoa ( số lượng nhập là ra ) cũng có thể dự trữ

Hóa khoa nhập tài không cần là tiền phiền não ( nhưng không nhất định tài vượng ) trong khốn cảnh sẽ có quý nhân trợ giúp ( thuận kỳ cũng hội giúp người )

Sinh kỵ nhập tài bạch biểu hiện không nên đầu tư sáng nghiệp kiếm tiền năng lực khá là kém ( lại nhiệt trung kiếm tiền ) có tiền cũng thủ không được

Nhân dễ bị ngã trái hoặc tự thân cạn kiệt thiếu tổn ngã bế giống

Trùng phúc đức tinh thần áp lực lớn dễ có thần kinh suy nhược tới có thể

Lao tâm lao lực năng lực kém khá là không dự trữ khá là thiếu xã hội ( nhân sĩ ) bối cảnh dễ phạm họa vì tiểu nhân

Bất lợi sáng nghiệp không mừng biến động tiến hành cố định công tác khá là có thể yên ổn thích hợp dân đi làm

Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ năm đại nạn (46~55) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( giáp tuất ) phùng tham lang + linh tinh âm sát

Nguyên bản [ linh tham ] tọa hạn sẽ có đột phát giống

Thần thám 387

Đáng tiếc âm sát thấu nhập [ hạn mệnh ] đây hạn lục thân quả hòa cơ khổ không theo như thị phi không ngừng phạm tiểu nhân tế gặp nhấp nhô

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button