Tử vi

Tinh tình tường giải ngày cùng ngôi sao

Thiên tướng ngôi sao, nhâm thủy. Sao Nam Đẩu ngôi sao. Bình thường mập trắng, làm thiện phúc tới ở lại, áo cơm chi thần. Trọng y thực hưởng thụ, thiên tướng thuộc thủy, cũng thế hoa đào hơi nặng, thiên tướng góc dễ dàng chịu hai giáp ảnh hưởng, liền biết chính mình chủ kiến không mạnh, so sánh hiền hoà, bị chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, thiên tướng vi áo cơm chủ, tự nhiên đổng cách ăn mặc, so sánh tinh thần. Hình tính phú lý liền giảng, thiên tướng tinh thần. Thiên tướng quả thật thực tinh thần.

Thiên tướng ngôi sao cũng thế thuật số ngôi sao. Có tướng tự, khả hiểu thành tướng mạo, trí nhớ thời điểm, cũng được nghĩa rộng vi xem tướng mà nhớ kỹ này cũng thế thuật số ngôi sao.

Thiên tướng tướng mạo đoan chính, cẩn thận, phụ trách, trung hậu. Thành tín, ôn hòa, vui vẻ giúp người, nhiệt tâm, yêu mời khách ăn cơm, tao nhã, lạc quan, làm cho người ta ổn định cảm giác.

Thiên tướng có một tính chất đặc biệt, đặc biệt nữ mệnh, kêu lên môn phu nhân, đóng cửa dâm phụ. Là sở có ước mơ của nam nhân bên trong nữ tính.

Thiên tướng bốc đồng không đủ, so sánh ôn hòa, cũng so sánh gà mẹ, thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng lại sợ sự.

Ở mệnh thân, tâm tính hào sảng, khí chất tao nhã, có thể thay người khác nghĩ, săn sóc nhân. Rất trọng thị ngoại tại, cách ăn mặc,

Thiên tướng nhân thân mình ý chí không quá kiên định, bị chịu ảnh hưởng, cho nên vận mệnh có đôi khi cũng sẽ hình thành góc hung. Bất quá gặp cát bình thường là rất không tệ đấy.

Thiên tướng vu nhân, tỏ vẻ quý phu nhân, vợ bé, lão gia, hòa sự lão, tiệm bán quần áo lão bản, bán ăn gì đó người, ; cũng tỏ vẻ miếu thờ, tượng đắp; tại đất có thể bày tỏ thị con sông, tinh phẩm điếm, tiệm bán quần áo, khu phong cảnh, cũng tỏ vẻ miếu thờ, tượng đắp; vu vật tỏ vẻ mỹ thực, lưu hành phục sức, tinh mỹ vật, giấy chứng nhận, thần kham; vu thân thể cũng thế thuộc thủy tính chất, làn da, bàng quang, cũng tỏ vẻ mặt; với thiên tỏ vẻ trời trong nắng ấm.

Thiên tướng, khả hiểu thành Thừa tướng, không là một thanh thủ, nhưng phải xử lý rất nhiều chuyện, trả phải xử lý khéo, cần cảnh thái bình giả tạo, chính mình không cần có quá nhiều ý chí và cá tính, muốn nghe từ phía trên chỉ thị. Nhu phải làm cho tốt nhân, làm hòa sự lão.

Thiên tướng đấy vận mệnh tuyết thiên nói đơn giản hạ xuống, không phải là rất nhiều.

Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý cùng phu hiền. Là chỉ thiên phủ thiên tướng tính tình ôn hòa, là cổ người suy nghĩ ở bên trong lý tưởng có thể công việc quản gia đấy phu nhân.

Thiên tướng hữu bật phúc tiến đến. Cũng là chỉ nữ mệnh, hữu bật ôn hòa, hòa thiên tướng đấy ôn hòa vào nhau, càng thêm ôn hòa.

Thiên tướng xương khúc, phùng phá tan chủ chỉ nhà kề, cổ nhân không mừng nữ mệnh có xương khúc, cố hữu đây thuyết pháp.

Thiên tướng thủ mệnh, nếu lâm sinh vượng tới hương, mặc dù không phùng tử vi, nếu được tả hữu, bị phụ trách quyền uy. Đây là chỉ thiên cùng cũng có quyền uy, quyền lực ý tứ.

Thiên tướng thủ mệnh, tả hữu xương khúc gặp gỡ, vị trí chí công khanh.

Thiên tướng thủ mệnh, nếu rảnh rỗi hãm nơi, cũng chỉ may mắn. Là chỉ thiên tướng là ngôi sao may mắn.

Thiên tướng hãm địa, tham liêm vũ phá Kình Đà sát thấu, xảo nghệ an thân. Cổ nhân gặp sát đã nói xảo nghệ, kỳ thật xã hội hiện đại chưa chắc, có thể là Đại lão bản.

Thiên tướng thủ mệnh, gặp hỏa linh phá tan, tàn tật. Cũng thế nước lửa không dung ý tứ, chúng ta liền lý giải thành, thiên tướng là sao thuỷ. Tàn không tàn tật, ai nói rõ được đâu. Chỉ dựa vào nhất tinh hai sao đến đoạn, đều là võ đoán đấy

Không lành đấy còn nữa nổi tiếng, thiên tướng liêm trinh thủ mệnh gặp Kình Hình, hình trượng tránh khỏi. Là chỉ liêm tướng nhân, gặp liêm trinh kị sẽ sát tình huống. Là quan phi cách.

Thiên tướng còn nữa, hình kị giáp ấn hòa tài ấm giáp ấn. Là chỉ, thiên lương có hình ý tứ của, cũng có ấm ý tứ của. Hoàn toàn xem bên kia cung vị, là lộc vẫn là kị, nếu là kị, chính là hình kị giáp ấn, nếu là lộc, chính là tài ấm giáp ấn. Cách cục này, chúng ta có thể hiểu thành, thiên tướng nặng nhất hai giáp. Bởi vì mình so sánh ổn trọng, không có gì chủ kiến, do đó rất dễ dàng chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Hai giáp nếu gặp thành đôi sát kị, cũng giống như vậy hung. Gặp song lộc, cũng thế đại cát. Biểu hiện là, hình kị giáp ấn, hòa song kỵ kẹp vận mệnh cùng loại, chính là thế khó xử, thoát không nổi thủ, tài ấm giáp chính là mọi việc đều thuận lợi, có người chiếu cố. Hình tù giáp ấn thuyết pháp, tuyết thiên cũng cho rằng là truyền nhầm.

Thiên tướng nói chuyện trang trọng khéo, bị lẫn vào thượng lưu xã hội.

Thiên tướng thêm tả hữu, chủ có quyền, áo cơm không sứt mẻ.

Thêm xương khúc, có màu sắc đẹp đẽ, nữ mệnh ngại hoa đào quá nhiều.

Thêm Khôi Việt, có quý nhân tương trợ.

Sẽ tam kỳ, tỏ vẻ có thực lực. Sự nghiệp thành công.

Thiên tướng sẽ hỏa linh, nhân tính chất sao đấy ngũ hành tương khắc, dễ có tai nạn tổn thương.

Thêm Kình Đà, kêu dương mặt mày hốc hác, không lành đấy.

Cũng chủ tai nạn tổn thương, rủi ro. Phong ba.

Thiên tướng gia sát trọng, chủ thay đổi lớn, nghĩ an ổn nhưng không được an ổn nhân sinh.

Thiên tướng là xã giao ngôi sao, nếu đi thiên tướng vận, thường thường hoạt động xã giao tăng nhiều. Mệnh tọa thiên tướng đấy, thích mời khách. Thiên tướng nhập thập nhị cung đều góc cát. Lợi nhuận lục thân, cũng chủ có quyền có tài. Trả chủ có lộc ăn, cũng chủ quần áo. Kỳ thật là không sai tinh diệu.

Thiên tướng đấy vận mệnh, ưa Vũ Tướng, Tử Tướng. Bởi vì lăn lộn vũ khúc đấy cương tính đi vào, kết hợp cương nhu. Tử vi đấy quyền hòa chủ quan, có thể cân bằng thiên tướng đấy không chủ kiến.

So sánh không lành chính là liêm tướng, liêm tướng đấy vận mệnh, đương nhiên cũng có tốt. Nam dễ dàng bị khi dễ, không phải thật bị người khi dễ, mà là bằng hữu nhóm thích làm bộ khi dễ hắn. Bởi vì bộ dạng thành thật, nhưng thật ra là nhân duyên tốt đấy biểu hiện. Nữ mệnh đâu, bộ ngực trọng đại. Vóc dáng không cao, vận mệnh tốt dưới tình huống chủ giúp chồng dạy con, tốt lắm. Vận mệnh không đẹp lúc chủ hôn hôn nhân không đẹp, ba đó là chừng.

Thiên tướng thuộc thủy, sao Nam Đẩu ti tước ngôi sao, thành phúc hòa hợp, hóa khí nói ấn, là vì Quan lộc văn tinh, tá đế vị. Nếu mạng người phùng tới, dày theo thật, thành tâm thành ý vô vọng, ngôn ngữ đoan thật, sự không giả vi, gặp nan tắc lòng trắc ẩn, gặp người có tổn thương bởi bất công khí. Quan lộc có được, tắc hiển vinh. Đế tọa hợp tới, tắc tranh quyền. Có thể tá nhật nguyệt tới tường, kiêm hóa liêm trinh tới ác. Thân mệnh có được mà vinh quang, con nối dõi có được mà tục xương, thập nhị cung ở bên trong đều là tường phúc, không theo ác mà biến chí, không vì sát mà thay đổi, hạn bước phùng tới, phú không thể số lượng. Ngôi sao này nếu lâm sinh vượng tới hương, mặc dù không phùng đế tọa, nếu được tả hữu, tắc giúp đỡ uy quyền, hoặc ở rỗi rãnh yếu nơi, cũng chỉ quý luận, hai hạn phùng của cải quý.

Kỳ thật tinh tình nói được tốt nhất, vẫn là tinh tình vấn đáp luận, đề nghị mọi người cõng xuống.

Thiên tướng có sắc thái chính trị, bị tiền nhân so sánh vi chưởng ấn tới Quan, mặc dù khuyết thiếu lãnh đạo khí chất, đã có phụ tá lực, có quản lý cân đối năng lực thả trung thành và tận tâm, là lý tưởng nhất phụ tá nhân tài.

Này nhớ kỹ thừa tướng liên nghĩ có thể nhớ kỹ, thiên tướng đấy nầy tính chất, cũng thế cùng đấy nghĩa rộng

Liêm tướng ở tật, hòa nội tiết có quan hệ. Thiên tướng hơi mập, lưu mệnh đi đến, dễ bị mập. Nữ hài tử chú ý một chút, tuyết thiên nghĩ có thể hòa thiên tướng thích ăn có quan hệ.

Thiên tướng cũng chủ có người mời khách, thiên tướng tọa mệnh cũng tỏ vẻ mình thích mời khách.

Đoạn thời gian trước so sánh đỏ vợ chồng son cãi nhau lý, có một đông phách biểu ca, gặp người đã nói, cải lương không bằng bạo lực, không bằng mọi người ăn cơm chung không, đây là thiên tướng đấy tính chất.

Thiên tướng, trung châu phái có phùng nhìn nhau phủ thuyết pháp, phủ tướng nhân cũng như thế một cái đối tinh, giữa hai bên có ảnh hưởng. Thiên phủ hòa thiên tướng vĩnh viễn tương đối, nhất định theo thứ tự sẽ đối với thiên tướng tạo thành ảnh hưởng(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh tình tường giải ngày cùng ngôi sao

Thiên tướng

Thiên tướng ngôi sao, nhâm thủy. Sao Nam Đẩu ngôi sao. Bình thường mập trắng, làm thiện phúc tới ở lại, áo cơm chi thần. Trọng y thực hưởng thụ, thiên tướng thuộc thủy, cũng thế hoa đào hơi nặng, thiên tướng góc dễ dàng chịu hai giáp ảnh hưởng, liền biết chính mình chủ kiến không mạnh, so sánh hiền hoà, bị chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, thiên tướng vi áo cơm chủ, tự nhiên đổng cách ăn mặc, so sánh tinh thần. Hình tính phú lý liền giảng, thiên tướng tinh thần. Thiên tướng quả thật thực tinh thần.

Thiên tướng ngôi sao cũng thế thuật số ngôi sao. Có tướng tự, khả hiểu thành tướng mạo, trí nhớ thời điểm, cũng được nghĩa rộng vi xem tướng mà nhớ kỹ này cũng thế thuật số ngôi sao.

Thiên tướng tướng mạo đoan chính, cẩn thận, phụ trách, trung hậu. Thành tín, ôn hòa, vui vẻ giúp người, nhiệt tâm, yêu mời khách ăn cơm, tao nhã, lạc quan, làm cho người ta ổn định cảm giác.

Thiên tướng có một tính chất đặc biệt, đặc biệt nữ mệnh, kêu lên môn phu nhân, đóng cửa dâm phụ. Là sở có ước mơ của nam nhân bên trong nữ tính.

Thiên tướng bốc đồng không đủ, so sánh ôn hòa, cũng so sánh gà mẹ, thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng lại sợ sự.

Ở mệnh thân, tâm tính hào sảng, khí chất tao nhã, có thể thay người khác nghĩ, săn sóc nhân. Rất trọng thị ngoại tại, cách ăn mặc,

Thiên tướng nhân thân mình ý chí không quá kiên định, bị chịu ảnh hưởng, cho nên vận mệnh có đôi khi cũng sẽ hình thành góc hung. Bất quá gặp cát bình thường là rất không tệ đấy.

Thiên tướng vu nhân, tỏ vẻ quý phu nhân, vợ bé, lão gia, hòa sự lão, tiệm bán quần áo lão bản, bán ăn gì đó người, ; cũng tỏ vẻ miếu thờ, tượng đắp; tại đất có thể bày tỏ thị con sông, tinh phẩm điếm, tiệm bán quần áo, khu phong cảnh, cũng tỏ vẻ miếu thờ, tượng đắp; vu vật tỏ vẻ mỹ thực, lưu hành phục sức, tinh mỹ vật, giấy chứng nhận, thần kham; vu thân thể cũng thế thuộc thủy tính chất, làn da, bàng quang, cũng tỏ vẻ mặt; với thiên tỏ vẻ trời trong nắng ấm.

Thiên tướng, khả hiểu thành Thừa tướng, không là một thanh thủ, nhưng phải xử lý rất nhiều chuyện, trả phải xử lý khéo, cần cảnh thái bình giả tạo, chính mình không cần có quá nhiều ý chí và cá tính, muốn nghe từ phía trên chỉ thị. Nhu phải làm cho tốt nhân, làm hòa sự lão.

Thiên tướng đấy vận mệnh tuyết thiên nói đơn giản hạ xuống, không phải là rất nhiều.

Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý cùng phu hiền. Là chỉ thiên phủ thiên tướng tính tình ôn hòa, là cổ người suy nghĩ ở bên trong lý tưởng có thể công việc quản gia đấy phu nhân.

Thiên tướng hữu bật phúc tiến đến. Cũng là chỉ nữ mệnh, hữu bật ôn hòa, hòa thiên tướng đấy ôn hòa vào nhau, càng thêm ôn hòa.

Thiên tướng xương khúc, phùng phá tan chủ chỉ nhà kề, cổ nhân không mừng nữ mệnh có xương khúc, cố hữu đây thuyết pháp.

Thiên tướng thủ mệnh, nếu lâm sinh vượng tới hương, mặc dù không phùng tử vi, nếu được tả hữu, bị phụ trách quyền uy. Đây là chỉ thiên cùng cũng có quyền uy, quyền lực ý tứ.

Thiên tướng thủ mệnh, tả hữu xương khúc gặp gỡ, vị trí chí công khanh.

Thiên tướng thủ mệnh, nếu rảnh rỗi hãm nơi, cũng chỉ may mắn. Là chỉ thiên tướng là ngôi sao may mắn.

Thiên tướng hãm địa, tham liêm vũ phá Kình Đà sát thấu, xảo nghệ an thân. Cổ nhân gặp sát đã nói xảo nghệ, kỳ thật xã hội hiện đại chưa chắc, có thể là Đại lão bản.

Thiên tướng thủ mệnh, gặp hỏa linh phá tan, tàn tật. Cũng thế nước lửa không dung ý tứ, chúng ta liền lý giải thành, thiên tướng là sao thuỷ. Tàn không tàn tật, ai nói rõ được đâu. Chỉ dựa vào nhất tinh hai sao đến đoạn, đều là võ đoán đấy

Không lành đấy còn nữa nổi tiếng, thiên tướng liêm trinh thủ mệnh gặp Kình Hình, hình trượng tránh khỏi. Là chỉ liêm tướng nhân, gặp liêm trinh kị sẽ sát tình huống. Là quan phi cách.

Thiên tướng còn nữa, hình kị giáp ấn hòa tài ấm giáp ấn. Là chỉ, thiên lương có hình ý tứ của, cũng có ấm ý tứ của. Hoàn toàn xem bên kia cung vị, là lộc vẫn là kị, nếu là kị, chính là hình kị giáp ấn, nếu là lộc, chính là tài ấm giáp ấn. Cách cục này, chúng ta có thể hiểu thành, thiên tướng nặng nhất hai giáp. Bởi vì mình so sánh ổn trọng, không có gì chủ kiến, do đó rất dễ dàng chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Hai giáp nếu gặp thành đôi sát kị, cũng giống như vậy hung. Gặp song lộc, cũng thế đại cát. Biểu hiện là, hình kị giáp ấn, hòa song kỵ kẹp vận mệnh cùng loại, chính là thế khó xử, thoát không nổi thủ, tài ấm giáp chính là mọi việc đều thuận lợi, có người chiếu cố. Hình tù giáp ấn thuyết pháp, tuyết thiên cũng cho rằng là truyền nhầm.

Thiên tướng nói chuyện trang trọng khéo, bị lẫn vào thượng lưu xã hội.

Thiên tướng thêm tả hữu, chủ có quyền, áo cơm không sứt mẻ.

Thêm xương khúc, có màu sắc đẹp đẽ, nữ mệnh ngại hoa đào quá nhiều.

Thêm Khôi Việt, có quý nhân tương trợ.

Sẽ tam kỳ, tỏ vẻ có thực lực. Sự nghiệp thành công.

Thiên tướng sẽ hỏa linh, nhân tính chất sao đấy ngũ hành tương khắc, dễ có tai nạn tổn thương.

Thêm Kình Đà, kêu dương mặt mày hốc hác, không lành đấy.

Cũng chủ tai nạn tổn thương, rủi ro. Phong ba.

Thiên tướng gia sát trọng, chủ thay đổi lớn, nghĩ an ổn nhưng không được an ổn nhân sinh.

Thiên tướng là xã giao ngôi sao, nếu đi thiên tướng vận, thường thường hoạt động xã giao tăng nhiều. Mệnh tọa thiên tướng đấy, thích mời khách. Thiên tướng nhập thập nhị cung đều góc cát. Lợi nhuận lục thân, cũng chủ có quyền có tài. Trả chủ có lộc ăn, cũng chủ quần áo. Kỳ thật là không sai tinh diệu.

Thiên tướng đấy vận mệnh, ưa Vũ Tướng, Tử Tướng. Bởi vì lăn lộn vũ khúc đấy cương tính đi vào, kết hợp cương nhu. Tử vi đấy quyền hòa chủ quan, có thể cân bằng thiên tướng đấy không chủ kiến.

So sánh không lành chính là liêm tướng, liêm tướng đấy vận mệnh, đương nhiên cũng có tốt. Nam dễ dàng bị khi dễ, không phải thật bị người khi dễ, mà là bằng hữu nhóm thích làm bộ khi dễ hắn. Bởi vì bộ dạng thành thật, nhưng thật ra là nhân duyên tốt đấy biểu hiện. Nữ mệnh đâu, bộ ngực trọng đại. Vóc dáng không cao, vận mệnh tốt dưới tình huống chủ giúp chồng dạy con, tốt lắm. Vận mệnh không đẹp lúc chủ hôn hôn nhân không đẹp, ba đó là chừng.

Thiên tướng thuộc thủy, sao Nam Đẩu ti tước ngôi sao, thành phúc hòa hợp, hóa khí nói ấn, là vì Quan lộc văn tinh, tá đế vị. Nếu mạng người phùng tới, dày theo thật, thành tâm thành ý vô vọng, ngôn ngữ đoan thật, sự không giả vi, gặp nan tắc lòng trắc ẩn, gặp người có tổn thương bởi bất công khí. Quan lộc có được, tắc hiển vinh. Đế tọa hợp tới, tắc tranh quyền. Có thể tá nhật nguyệt tới tường, kiêm hóa liêm trinh tới ác. Thân mệnh có được mà vinh quang, con nối dõi có được mà tục xương, thập nhị cung ở bên trong đều là tường phúc, không theo ác mà biến chí, không vì sát mà thay đổi, hạn bước phùng tới, phú không thể số lượng. Ngôi sao này nếu lâm sinh vượng tới hương, mặc dù không phùng đế tọa, nếu được tả hữu, tắc giúp đỡ uy quyền, hoặc ở rỗi rãnh yếu nơi, cũng chỉ quý luận, hai hạn phùng của cải quý.

Kỳ thật tinh tình nói được tốt nhất, vẫn là tinh tình vấn đáp luận, đề nghị mọi người cõng xuống.

Thiên tướng có sắc thái chính trị, bị tiền nhân so sánh vi chưởng ấn tới Quan, mặc dù khuyết thiếu lãnh đạo khí chất, đã có phụ tá lực, có quản lý cân đối năng lực thả trung thành và tận tâm, là lý tưởng nhất phụ tá nhân tài.

Này nhớ kỹ thừa tướng liên nghĩ có thể nhớ kỹ, thiên tướng đấy nầy tính chất, cũng thế cùng đấy nghĩa rộng

Liêm tướng ở tật, hòa nội tiết có quan hệ. Thiên tướng hơi mập, lưu mệnh đi đến, dễ bị mập. Nữ hài tử chú ý một chút, tuyết thiên nghĩ có thể hòa thiên tướng thích ăn có quan hệ.

Thiên tướng cũng chủ có người mời khách, thiên tướng tọa mệnh cũng tỏ vẻ mình thích mời khách.

Đoạn thời gian trước so sánh đỏ vợ chồng son cãi nhau lý, có một đông phách biểu ca, gặp người đã nói, cải lương không bằng bạo lực, không bằng mọi người ăn cơm chung không, đây là thiên tướng đấy tính chất.

Thiên tướng, trung châu phái có phùng nhìn nhau phủ thuyết pháp, phủ tướng nhân cũng như thế một cái đối tinh, giữa hai bên có ảnh hưởng. Thiên phủ hòa thiên tướng vĩnh viễn tương đối, nhất định theo thứ tự sẽ đối với thiên tướng tạo thành ảnh hưởng(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button