Tử vi

Tinh tình tường giải tới thái âm tinh

Thái Âm, vi quý thủy, thuần âm. Giữa bầu trời ngôi sao

Thái Âm, đại biểu ánh trăng, nữ nhân. Cũng thế tài ngôi sao.

Thái Âm làm ruộng chủ nhà. Nam mệnh vi mẫu, làm vợ, vi nữ nhân. Nữ mệnh vi mẫu, vì bản thân, vi nữ nhân.

Quá chữ chìm tĩnh, trọng cảm tình, ôn hòa, có nghệ thuật khí chất,

Thái Âm đấy khí chất uyển chuyển hàm xúc, mềm mại. Có điểm chủ nghĩa hoàn mỹ, tính cách khiêm tốn, đối nhân hòa khí. Có trách nhiệm tâm, dễ dàng đa sầu đa cảm, khuyết thiếu chủ động, không quả quyết, nghĩ mình lại xót cho thân.

Thái Âm yêu thích yên tĩnh, không mừng sát tinh, nếu không chủ cảm xúc nan ổn định, nội tâm nóng vội.

Thái Âm có tĩnh, thu liễm, bình tĩnh, trinh tiết, ôn nhu, điền trạch chủ, chủ tài phú các loại cơ bản tính chất. Nhã nhặn, khéo hiểu lòng người, lo cho gia đình, cũng có thể sach sẽ vân vân.

Cơ bản tính chất nhiều như vậy, nghĩa rộng vu nhân, tỏ vẻ nữ nhân, thuyền viên, thủy thủ, thuật sĩ, bất động sản hành nghề giả, thuê nghiệp hành nghề giả. Tại mặt đất thị hồ nước, hồ nước các loại. Vu vật tỏ vẻ nữ tính đồ dùng, vệ sinh đồ dùng, LƯU giống. Vu thân thể là hòa thủy có liên quan, thận thủy, bàng quang các loại, cũng tỏ vẻ ánh mắt. Với thiên là ánh trăng, trời đầy mây.

Thái Âm có cho mướn ý tứ, tính chất này có rất nhiều trong sách cũng chưa nhắc tới.

Thái Âm đấy đoạn pháp, nhập mệnh bình thường chủ tuấn mỹ.

Thái Âm cũng chủ lao lực, nhân Thái Âm cũng thế động tinh. Mặc dù tính tĩnh, nhưng dù sao cũng thế đầy trời chạy. Làm ruộng chủ nhà, nhập tài, trạch thành lành.

Tính cách ôn nhu, nhập cung lục thân thành lành.

Không mừng sát tinh, gặp sát chủ nhiều bề ngoài bình thản, nội tâm làm phức tạp.

Nữ mệnh Thái Âm hãm địa chủ hôn nhân bất lợi, thân thể không tốt.

Nam mệnh Thái Âm lạc hãm chủ khó tìm vợ tốt.

Thái Âm, thái dương hãm địa, nếu thêm hoa đào gia sát, có đồng tính luyến ái khuynh hướng.

Thái Âm làm ruộng chủ nhà, đoạn điền trạch, mua bán nhà cửa các loại, đều phải xem thêm thái âm tinh.

Thái Âm miếu địa thêm lộc ở kho tiền, là phú cách.

Thái Âm so sánh nổi tiếng vận mệnh có quá chữ chìm khúc, cửu lưu thuật sĩ.

Thái Âm ở cung thân, bố mẹ có hai mẫu tới vị.

Quá chữ chìm khúc, cổ nhân nói là thuật sĩ mệnh, bất quá loại này vận mệnh, quả thật đúng thuật số thiên phú rất cao.

Thái Âm cung thân, nếu cung mệnh, cung phụ mẫu không lành. Quả thật vì cha mẹ ly dị giống. Chưa chắc là nhất định có hai cái mẫu thân. Có đôi khi là hai cái phụ thân.

Thái Âm đồng xương khúc với thê cung, bảng vàng đề tên tới quang vinh, nói là Thái Âm miếu địa ở thê cung, gặp cát tình huống.

Thái Âm ở tử, kêu thủy trừng quế ngạc, chủ được thanh phải chức vụ, vi trung gián tài. Đây là thủ Thái Âm miếu đất cát ý.

Nguyệt lãng thiên môn, tiến tước phong ấn hầu, cũng thế thủ Thái Âm miếu địa chi cát. Là chỉ Thái Âm ở cung hợi. Không quý tắc phú.

Dương Âm xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Thái Âm ở tài, đa số tài phú tới Quan. Là chỉ Thái Âm đấy tài ngôi sao ý tứ của.

Trở lên vi Thái Âm đấy cát cách.

Thái Âm đấy hung cách, nổi tiếng nhất là, Thái Âm hỏa linh trái lại vi thập ác. Thập ác cách, Thái Âm hỏa linh ở mệnh của người, cổ nhân cho rằng không là người rất tốt. Nước lửa tương chiến, định vì không lành.

Thái Âm lạc hãm gặp Kình Đà, tứ chi tàn tật. Là chỉ Thái Âm lạc hãm gia sát tình huống.

Thái Âm lạc hãm, người sinh đêm tổn thương mẫu hình thê. Cũng là chỉ Thái Âm không mừng lạc hãm, cập Thái Âm đại biểu nữ nhân ý.

Thái Âm Kình Đà, tất chủ nhân ly tài tán.

Nhật nguyệt tối ngại phản bối.

Nguyệt diệu, thiên lương nữ nhân dâm tham. Thiên cơ Thái Âm đồng xương khúc, nam làm nô, nữ nhân làm kỹ nữ.

Này đó vận mệnh là chỉ Thái Âm gia sát, có điểm hòa hoa đào gia sát ý tứ của cùng loại.

Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm hóa Jike quyền lộc trái lại hung, xuất ngoại rơi xa quê hương cát, càng gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non. Là chỉ Thái Âm hãm địa, không đổi tái kiến động tinh, nếu không làm rối loạn Thái Âm đấy bình tĩnh. Giống một hồ nước, cây đáy hồ rỉ ra toàn bộ quấy đi lên. Chủ hung, gia sát chủ dâm tà.

Trên cơ bản cổ nhân nói nhiều như vậy, là muốn nói cho chúng ta biết:

Thái Âm phải miếu địa, thêm cát.

Không cần hãm địa, gia sát.

Thái Âm vi tài ngôi sao, làm ruộng trạch ngôi sao, vì mẫu thân ngôi sao.

Thái Âm miếu vượng, đại biểu phú quý. Khoái hoạt.

Thái Âm thêm tả hữu có phúc khí, có quý nhân trợ.

Thêm Khôi Việt bị nhà nước cơ quan, có quý nhân trợ.

Thêm xương khúc, có tài nghệ. Cửu lưu thuật sĩ.

Hóa lộc chủ tài nguyên cuồn cuộn, hãm địa chủ vất vả đắc tài.

Hóa quyền có năng lực quản lý, có ý chí chiến đấu, hãm địa lao lực mệnh, vô phúc.

Thái Âm hóa khoa chủ học thuật nghiên cứu, hữu danh tiếng, hãm địa hóa khoa cũng tốt.

Thái Âm hóa kị, bị ăn ám khuy, tiền tài túng thiếu, vi phòng làm lụng vất vả.

Thái Âm thêm hỏa linh chủ rủi ro, bị thương.

Thêm Kình Đà chủ bất lợi nữ nhân thân.

Trên sách không có nói đấy, tỉ như nói, Thái Âm, có một âm tự. Sở lấy Thái Âm có đôi khi cũng chủ âm u, tiểu nhân. Trông mặt mà bắt hình dong là vĩnh viễn sẽ không sai.

Thái Âm, bình thường có độc tọa, cơ âm, nhật nguyệt, đồng âm, các loại. Ưa miếu địa độc tọa. Đồng âm cũng cát, nhật nguyệt vui mừng sẽ không mừng đồng cung, nhân một sáng một tối, lại hoặc lúc sáng lúc tối, nhiều không ổn định, hai đại chủ tinh đồng cung, lòng tự trọng quá mạnh, quá cương dịch chiết.

Nhập tài hóa lộc chủ thu nhập tiền tài. Nhập chủ nhà phòng ở vận tốt.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh tình tường giải tới thái âm tinh

Thái Âm

Thái Âm, vi quý thủy, thuần âm. Giữa bầu trời ngôi sao

Thái Âm, đại biểu ánh trăng, nữ nhân. Cũng thế tài ngôi sao.

Thái Âm làm ruộng chủ nhà. Nam mệnh vi mẫu, làm vợ, vi nữ nhân. Nữ mệnh vi mẫu, vì bản thân, vi nữ nhân.

Quá chữ chìm tĩnh, trọng cảm tình, ôn hòa, có nghệ thuật khí chất,

Thái Âm đấy khí chất uyển chuyển hàm xúc, mềm mại. Có điểm chủ nghĩa hoàn mỹ, tính cách khiêm tốn, đối nhân hòa khí. Có trách nhiệm tâm, dễ dàng đa sầu đa cảm, khuyết thiếu chủ động, không quả quyết, nghĩ mình lại xót cho thân.

Thái Âm yêu thích yên tĩnh, không mừng sát tinh, nếu không chủ cảm xúc nan ổn định, nội tâm nóng vội.

Thái Âm có tĩnh, thu liễm, bình tĩnh, trinh tiết, ôn nhu, điền trạch chủ, chủ tài phú các loại cơ bản tính chất. Nhã nhặn, khéo hiểu lòng người, lo cho gia đình, cũng có thể sach sẽ vân vân.

Cơ bản tính chất nhiều như vậy, nghĩa rộng vu nhân, tỏ vẻ nữ nhân, thuyền viên, thủy thủ, thuật sĩ, bất động sản hành nghề giả, thuê nghiệp hành nghề giả. Tại mặt đất thị hồ nước, hồ nước các loại. Vu vật tỏ vẻ nữ tính đồ dùng, vệ sinh đồ dùng, LƯU giống. Vu thân thể là hòa thủy có liên quan, thận thủy, bàng quang các loại, cũng tỏ vẻ ánh mắt. Với thiên là ánh trăng, trời đầy mây.

Thái Âm có cho mướn ý tứ, tính chất này có rất nhiều trong sách cũng chưa nhắc tới.

Thái Âm đấy đoạn pháp, nhập mệnh bình thường chủ tuấn mỹ.

Thái Âm cũng chủ lao lực, nhân Thái Âm cũng thế động tinh. Mặc dù tính tĩnh, nhưng dù sao cũng thế đầy trời chạy. Làm ruộng chủ nhà, nhập tài, trạch thành lành.

Tính cách ôn nhu, nhập cung lục thân thành lành.

Không mừng sát tinh, gặp sát chủ nhiều bề ngoài bình thản, nội tâm làm phức tạp.

Nữ mệnh Thái Âm hãm địa chủ hôn nhân bất lợi, thân thể không tốt.

Nam mệnh Thái Âm lạc hãm chủ khó tìm vợ tốt.

Thái Âm, thái dương hãm địa, nếu thêm hoa đào gia sát, có đồng tính luyến ái khuynh hướng.

Thái Âm làm ruộng chủ nhà, đoạn điền trạch, mua bán nhà cửa các loại, đều phải xem thêm thái âm tinh.

Thái Âm miếu địa thêm lộc ở kho tiền, là phú cách.

Thái Âm so sánh nổi tiếng vận mệnh có quá chữ chìm khúc, cửu lưu thuật sĩ.

Thái Âm ở cung thân, bố mẹ có hai mẫu tới vị.

Quá chữ chìm khúc, cổ nhân nói là thuật sĩ mệnh, bất quá loại này vận mệnh, quả thật đúng thuật số thiên phú rất cao.

Thái Âm cung thân, nếu cung mệnh, cung phụ mẫu không lành. Quả thật vì cha mẹ ly dị giống. Chưa chắc là nhất định có hai cái mẫu thân. Có đôi khi là hai cái phụ thân.

Thái Âm đồng xương khúc với thê cung, bảng vàng đề tên tới quang vinh, nói là Thái Âm miếu địa ở thê cung, gặp cát tình huống.

Thái Âm ở tử, kêu thủy trừng quế ngạc, chủ được thanh phải chức vụ, vi trung gián tài. Đây là thủ Thái Âm miếu đất cát ý.

Nguyệt lãng thiên môn, tiến tước phong ấn hầu, cũng thế thủ Thái Âm miếu địa chi cát. Là chỉ Thái Âm ở cung hợi. Không quý tắc phú.

Dương Âm xương khúc, xuất thế vinh hoa.

Thái Âm ở tài, đa số tài phú tới Quan. Là chỉ Thái Âm đấy tài ngôi sao ý tứ của.

Trở lên vi Thái Âm đấy cát cách.

Thái Âm đấy hung cách, nổi tiếng nhất là, Thái Âm hỏa linh trái lại vi thập ác. Thập ác cách, Thái Âm hỏa linh ở mệnh của người, cổ nhân cho rằng không là người rất tốt. Nước lửa tương chiến, định vì không lành.

Thái Âm lạc hãm gặp Kình Đà, tứ chi tàn tật. Là chỉ Thái Âm lạc hãm gia sát tình huống.

Thái Âm lạc hãm, người sinh đêm tổn thương mẫu hình thê. Cũng là chỉ Thái Âm không mừng lạc hãm, cập Thái Âm đại biểu nữ nhân ý.

Thái Âm Kình Đà, tất chủ nhân ly tài tán.

Nhật nguyệt tối ngại phản bối.

Nguyệt diệu, thiên lương nữ nhân dâm tham. Thiên cơ Thái Âm đồng xương khúc, nam làm nô, nữ nhân làm kỹ nữ.

Này đó vận mệnh là chỉ Thái Âm gia sát, có điểm hòa hoa đào gia sát ý tứ của cùng loại.

Thái Âm thủ mệnh, lạc hãm hóa Jike quyền lộc trái lại hung, xuất ngoại rơi xa quê hương cát, càng gặp Tứ Sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non. Là chỉ Thái Âm hãm địa, không đổi tái kiến động tinh, nếu không làm rối loạn Thái Âm đấy bình tĩnh. Giống một hồ nước, cây đáy hồ rỉ ra toàn bộ quấy đi lên. Chủ hung, gia sát chủ dâm tà.

Trên cơ bản cổ nhân nói nhiều như vậy, là muốn nói cho chúng ta biết:

Thái Âm phải miếu địa, thêm cát.

Không cần hãm địa, gia sát.

Thái Âm vi tài ngôi sao, làm ruộng trạch ngôi sao, vì mẫu thân ngôi sao.

Thái Âm miếu vượng, đại biểu phú quý. Khoái hoạt.

Thái Âm thêm tả hữu có phúc khí, có quý nhân trợ.

Thêm Khôi Việt bị nhà nước cơ quan, có quý nhân trợ.

Thêm xương khúc, có tài nghệ. Cửu lưu thuật sĩ.

Hóa lộc chủ tài nguyên cuồn cuộn, hãm địa chủ vất vả đắc tài.

Hóa quyền có năng lực quản lý, có ý chí chiến đấu, hãm địa lao lực mệnh, vô phúc.

Thái Âm hóa khoa chủ học thuật nghiên cứu, hữu danh tiếng, hãm địa hóa khoa cũng tốt.

Thái Âm hóa kị, bị ăn ám khuy, tiền tài túng thiếu, vi phòng làm lụng vất vả.

Thái Âm thêm hỏa linh chủ rủi ro, bị thương.

Thêm Kình Đà chủ bất lợi nữ nhân thân.

Trên sách không có nói đấy, tỉ như nói, Thái Âm, có một âm tự. Sở lấy Thái Âm có đôi khi cũng chủ âm u, tiểu nhân. Trông mặt mà bắt hình dong là vĩnh viễn sẽ không sai.

Thái Âm, bình thường có độc tọa, cơ âm, nhật nguyệt, đồng âm, các loại. Ưa miếu địa độc tọa. Đồng âm cũng cát, nhật nguyệt vui mừng sẽ không mừng đồng cung, nhân một sáng một tối, lại hoặc lúc sáng lúc tối, nhiều không ổn định, hai đại chủ tinh đồng cung, lòng tự trọng quá mạnh, quá cương dịch chiết.

Nhập tài hóa lộc chủ thu nhập tiền tài. Nhập chủ nhà phòng ở vận tốt.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button