Tử vi

TỈNH TUYỀN THỦY – GIÁP THÂN ẤT DẬU

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển chép: “Giáp Thân Ất Dậu thì Thân là Lâm Quan, Dậu là Đế Vượng. Kim vượng tất nhiên thủy cũng nhờ thế mà sinh tuy nhiên thủy ở tình trạng này chưa hùng dũng lớn mạnh cho nên gọi bằng Tỉnh Tuyền Thủy.

Tỉnh Tuyền Thủy (nước giếng) không có gốc nguồn rõ rệt. Ở dưới sâu khơi lên từ lòng đất nên tư tưởng thâm thúy, hành động ẩn mật. Giếng tốt, nước lấy chẳng bao giờ cạn, bởi vậy đức vọng của người Tỉnh Tuyền Thủy vô cùng.

Người xưa giảng rằng: “Nước giếng từ suối lạnh nên trong và lạnh, lấy mãi không hết, mọi người đều uống, trăm nhà dùng nước giếng mà sống”. Trong là tinh khiết hay liêm khiết, lạnh là thiếu nhiệt tâm đối với người.

Bạn đang xem: TỈNH TUYỀN THỦY – GIÁP THÂN ẤT DẬU

Tỉnh Tuyền Thủy không bao giờ tự phát, phải dựa vào thời thế, dựa vào thời cơ đi theo thôi mà không mở đầu. Người có nạp âm Tỉnh Tuyền Thủy theo ngành tình báo gián điệp hợp cách nếu như mệnh cung có những sao hợp với Tỉnh Tuyền Thủy.

Giáp Thân Ất Dậu đều là Tỉnh Tuyền Thủy. Thân Dậu cả hai đều thuộc kim, kim sinh thủy bản thân mất nguyên khí, sau tuổi trung niên sức phấn đấu suy vi.

Ý tượng:

  1. Tâm tư khó đoán
  2. Phần nhiều có phong cách hành sự bị động
  3. Cách đối nhân xử thế tốt, có nhiệt tâm giúp người

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm TỈNH TUYỀN THỦY – GIÁP THÂN ẤT DẬU

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển chép: “Giáp Thân Ất Dậu thì Thân là Lâm Quan, Dậu là Đế Vượng. Kim vượng tất nhiên thủy cũng nhờ thế mà sinh tuy nhiên thủy ở tình trạng này chưa hùng dũng lớn mạnh cho nên gọi bằng Tỉnh Tuyền Thủy.

Tỉnh Tuyền Thủy (nước giếng) không có gốc nguồn rõ rệt. Ở dưới sâu khơi lên từ lòng đất nên tư tưởng thâm thúy, hành động ẩn mật. Giếng tốt, nước lấy chẳng bao giờ cạn, bởi vậy đức vọng của người Tỉnh Tuyền Thủy vô cùng.

Người xưa giảng rằng: “Nước giếng từ suối lạnh nên trong và lạnh, lấy mãi không hết, mọi người đều uống, trăm nhà dùng nước giếng mà sống”. Trong là tinh khiết hay liêm khiết, lạnh là thiếu nhiệt tâm đối với người.

Tỉnh Tuyền Thủy không bao giờ tự phát, phải dựa vào thời thế, dựa vào thời cơ đi theo thôi mà không mở đầu. Người có nạp âm Tỉnh Tuyền Thủy theo ngành tình báo gián điệp hợp cách nếu như mệnh cung có những sao hợp với Tỉnh Tuyền Thủy.

Giáp Thân Ất Dậu đều là Tỉnh Tuyền Thủy. Thân Dậu cả hai đều thuộc kim, kim sinh thủy bản thân mất nguyên khí, sau tuổi trung niên sức phấn đấu suy vi.

Ý tượng:

  1. Tâm tư khó đoán
  2. Phần nhiều có phong cách hành sự bị động
  3. Cách đối nhân xử thế tốt, có nhiệt tâm giúp người

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button