Tử vi

Trời xanh thìn đoạn điền trạch lệTrời xanh thìn 2008-1-18 23:33:10

Buổi tối hôm nay có hai lệ suy đoán điền trạch đấy, thứ nhất lệ người điền trạch rơi ta mệnh bàn trứng cung hỏi trạch cát hung. Thái dương thiên lương ở mão chủ cát trạch.

Bạn đang xem: Trời xanh thìn đoạn điền trạch lệ

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:33:39

Đối cung là sao Văn Khúc, hỏi đối diện có phải là hay không trường học, trả lời chính xác.

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:34:45

Dần cung ở tại phải hàng xóm, gặp âm sát ngôi sao, âm sát quá mức, hỏi này có hay không có nhân làm mê tín, cũng đúng.

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:39:23

Người cảm thấy được thần kỳ, định này cung điền trạch ở tị, thiên cơ văn xương lộc tồn, hỏi là phòng ở hay không ở lộ khẩu, chính xác.

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:40:47

Lại hỏi này hai ngày phòng bếp hay không đánh chén dĩa vật, có, ngày hôm qua cương xoá sạch một cái. Lộc tồn làm thức ăn, cung tị gặp thoát phá ngôi sao.

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:42:26

Lại bốc một quẻ gặp có rắn nha nhập trạch tới tin tức, nói trước kia từng có.

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:42:43

Giai ứng với cũng.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trời xanh thìn đoạn điền trạch lệTrời xanh thìn 2008-1-18 23:33:10

Buổi tối hôm nay có hai lệ suy đoán điền trạch đấy, thứ nhất lệ người điền trạch rơi ta mệnh bàn trứng cung hỏi trạch cát hung. Thái dương thiên lương ở mão chủ cát trạch.

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:33:39

Đối cung là sao Văn Khúc, hỏi đối diện có phải là hay không trường học, trả lời chính xác.

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:34:45

Dần cung ở tại phải hàng xóm, gặp âm sát ngôi sao, âm sát quá mức, hỏi này có hay không có nhân làm mê tín, cũng đúng.

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:39:23

Người cảm thấy được thần kỳ, định này cung điền trạch ở tị, thiên cơ văn xương lộc tồn, hỏi là phòng ở hay không ở lộ khẩu, chính xác.

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:40:47

Lại hỏi này hai ngày phòng bếp hay không đánh chén dĩa vật, có, ngày hôm qua cương xoá sạch một cái. Lộc tồn làm thức ăn, cung tị gặp thoát phá ngôi sao.

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:42:26

Lại bốc một quẻ gặp có rắn nha nhập trạch tới tin tức, nói trước kia từng có.

Trời xanh thìn 2008-1-18 23:42:43

Giai ứng với cũng.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button