Tử vi

Từ cách an vòng Lộc tồn cho ta thấy điều gì?

+ trục Lộc Tồn – Phi Liêm và Song Hao, từ cách an vòng Lộc tồn ta thấy trục Lộc Tồn Phi Liêm luôn vuông góc với trục Song Hao và ở thế đối nghịch nhau, Lộc tồn Phi Liêm chủ về tụ tiền bạc, kiếm được tiền và biết cách giữ tiền thì Song Hao chủ về tán tiền bạc, tiêu hao tiền bac và không biết giữ tiền. Lộc Tồn Phi Liêm chủ về sự ổn định, quyết đoán, có xu hướng bảo thủ thì Song Hao lại lông bông, thiếu quyết đoán và thường hay nghe theo kẻ khác. Lộc Tồn Phi Liêm chú trọng việc học nhưng kết quả việc học cũng không cao thì Song hao lại không thích học nhưng có xu hướng ham tìm hiểu nhiều lĩnh vực và thường thiếu chiều sâu. Lộc Tồn Phi Liêm thường không có tư duy sáng tạo, khá chậm chạp thì Song Hao lại ưa sáng tạo và nhanh nhạy.

+ trục Tướng Quân – Phục Binh, Tướng quân chủ về nóng nảy, can trường, dám nghỉ, dám làm, ưa sự lăn xả, tượng cho người quân tử, khi đi cùng cách tốt sẽ hiển đạt về công danh trong khi Phục Binh thì có tính trâm trầm, khó đoán và chỉ phù thịnh chứ không phù suy, thường có tính làm phản, mưu phản và mưu kế, nhất là Phục Binh đi cùng hóa kỵ thì hay có sự lừa đảo, kẻ gian hãm hại, mâu thuãn bất hòa. Khi phục binh đi cùng Không Kiếp Kình Đà thì càng rõ ràng cái sự phản trắc của nó. Tướng Quân thường hay xuất đầu lộ diện cho nên sợ gặp Triệt cùng Kình Hình Đà chủ về bị hãm hại, công danh khó hiển đạt. Phục Binh thì ở trong bóng tối không ra mặt nên khi cùng Kình Đà Hình thì lại ưa sự phản trắc mà hãm hại Tướng Quân.

+ trục Thanh Long – Bệnh Phù, Thanh Long là sao chủ về sự sạch sẽ thì Bệnh Phù chủ về bẩn thỉu, Thanh Long chủ về vui mừng, niềm vui, hỷ tín thì Bệnh Phù ủ rủ, sầu cảm, nét mặt không tươi nhuận. Thanh Long chủ về sự vận động, ham hoạt động thì Bệnh Phù lười biếng, ù lì. Bệnh Phù chủ về con người sức khỏe kém da xanh xao vàng vọt nên ngại đồng cung cùng Thiên Hư, Thiên Khốc chủ về sự đau phiền bệnh tật. Thanh Long thì khỏe khoắn, ưa đồng cung với sao quý hiển như Thái Dương chủ về học hành tốt và có danh vị.

Bạn đang xem: Từ cách an vòng Lộc tồn cho ta thấy điều gì?

nhìn các trục Lộc Phi – Song Hao, Phục Binh – Tướng Quân, Thanh Long – Bệnh phù thường phân biệt và phân loại, lập luận dựa trên cơ chế Âm Dương Ngũ hành. điều đó cho thấy khi đã xác định “Tử vi tối trọng Âm Dương” thì cần phải nắm vững Âm Dương Ngũ Hành để suy luận và học Tử vi tốt.

+ Quốc Ấn và Đường Phù, trong vòng Lộc tồn còn có 2 sao được an là Quốc Ân và Đường Phù, Quốc Ấn thường nằm trong tam hợp Lộc tồn chủ về Ấn tín, được chứng nhận, công nhận hay chính danh được hưởng Lộc tồn. Quốc Ấn đinh cùng Thiên hình có thể thành bộ “binh hình tướng ấn” chủ có quyền trong Quân đội, Quốc Ấn chủ về được chứng nhận nên đi cùng Quý tinh sẽ học hành đỗ đạt có văn bằng. ngược lại Quốc Ấn mà gặp Triệt thêm cách xấu thì học hành lận đận, khó đỗ đạt. Đường Phù có cát có hung, trong giải đoán Đường Phù ít khi được chú trọng và hay bị bỏ quên nhưng thực tế đây là sao không thể bỏ qua trong luận giải bởi Đường Phù thể hiện tính 2 mặt cát hung, khi đi cùng cách tốt thì Đường Phù chủ có lợi trong công danh thi cử, nhưng đi cùng sao Xấu thì chủ về tính hung, nhất là Đường Phù gặp Bạch hổ thường dễ gặp hung hiểm, do Đường Phù tam hợp với Quan Phủ nên gặp Liêm trinh hay Quan Phù chủ về kiện tụng, luật pháp.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Từ cách an vòng Lộc tồn cho ta thấy điều gì?

+ trục Lộc Tồn – Phi Liêm và Song Hao, từ cách an vòng Lộc tồn ta thấy trục Lộc Tồn Phi Liêm luôn vuông góc với trục Song Hao và ở thế đối nghịch nhau, Lộc tồn Phi Liêm chủ về tụ tiền bạc, kiếm được tiền và biết cách giữ tiền thì Song Hao chủ về tán tiền bạc, tiêu hao tiền bac và không biết giữ tiền. Lộc Tồn Phi Liêm chủ về sự ổn định, quyết đoán, có xu hướng bảo thủ thì Song Hao lại lông bông, thiếu quyết đoán và thường hay nghe theo kẻ khác. Lộc Tồn Phi Liêm chú trọng việc học nhưng kết quả việc học cũng không cao thì Song hao lại không thích học nhưng có xu hướng ham tìm hiểu nhiều lĩnh vực và thường thiếu chiều sâu. Lộc Tồn Phi Liêm thường không có tư duy sáng tạo, khá chậm chạp thì Song Hao lại ưa sáng tạo và nhanh nhạy.

+ trục Tướng Quân – Phục Binh, Tướng quân chủ về nóng nảy, can trường, dám nghỉ, dám làm, ưa sự lăn xả, tượng cho người quân tử, khi đi cùng cách tốt sẽ hiển đạt về công danh trong khi Phục Binh thì có tính trâm trầm, khó đoán và chỉ phù thịnh chứ không phù suy, thường có tính làm phản, mưu phản và mưu kế, nhất là Phục Binh đi cùng hóa kỵ thì hay có sự lừa đảo, kẻ gian hãm hại, mâu thuãn bất hòa. Khi phục binh đi cùng Không Kiếp Kình Đà thì càng rõ ràng cái sự phản trắc của nó. Tướng Quân thường hay xuất đầu lộ diện cho nên sợ gặp Triệt cùng Kình Hình Đà chủ về bị hãm hại, công danh khó hiển đạt. Phục Binh thì ở trong bóng tối không ra mặt nên khi cùng Kình Đà Hình thì lại ưa sự phản trắc mà hãm hại Tướng Quân.

+ trục Thanh Long – Bệnh Phù, Thanh Long là sao chủ về sự sạch sẽ thì Bệnh Phù chủ về bẩn thỉu, Thanh Long chủ về vui mừng, niềm vui, hỷ tín thì Bệnh Phù ủ rủ, sầu cảm, nét mặt không tươi nhuận. Thanh Long chủ về sự vận động, ham hoạt động thì Bệnh Phù lười biếng, ù lì. Bệnh Phù chủ về con người sức khỏe kém da xanh xao vàng vọt nên ngại đồng cung cùng Thiên Hư, Thiên Khốc chủ về sự đau phiền bệnh tật. Thanh Long thì khỏe khoắn, ưa đồng cung với sao quý hiển như Thái Dương chủ về học hành tốt và có danh vị.

nhìn các trục Lộc Phi – Song Hao, Phục Binh – Tướng Quân, Thanh Long – Bệnh phù thường phân biệt và phân loại, lập luận dựa trên cơ chế Âm Dương Ngũ hành. điều đó cho thấy khi đã xác định “Tử vi tối trọng Âm Dương” thì cần phải nắm vững Âm Dương Ngũ Hành để suy luận và học Tử vi tốt.

+ Quốc Ấn và Đường Phù, trong vòng Lộc tồn còn có 2 sao được an là Quốc Ân và Đường Phù, Quốc Ấn thường nằm trong tam hợp Lộc tồn chủ về Ấn tín, được chứng nhận, công nhận hay chính danh được hưởng Lộc tồn. Quốc Ấn đinh cùng Thiên hình có thể thành bộ “binh hình tướng ấn” chủ có quyền trong Quân đội, Quốc Ấn chủ về được chứng nhận nên đi cùng Quý tinh sẽ học hành đỗ đạt có văn bằng. ngược lại Quốc Ấn mà gặp Triệt thêm cách xấu thì học hành lận đận, khó đỗ đạt. Đường Phù có cát có hung, trong giải đoán Đường Phù ít khi được chú trọng và hay bị bỏ quên nhưng thực tế đây là sao không thể bỏ qua trong luận giải bởi Đường Phù thể hiện tính 2 mặt cát hung, khi đi cùng cách tốt thì Đường Phù chủ có lợi trong công danh thi cử, nhưng đi cùng sao Xấu thì chủ về tính hung, nhất là Đường Phù gặp Bạch hổ thường dễ gặp hung hiểm, do Đường Phù tam hợp với Quan Phủ nên gặp Liêm trinh hay Quan Phù chủ về kiện tụng, luật pháp.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button