Tử vi

TỪ CHIỀU CAO VÀ NGOẠI HÌNH CỦA CON NGƯỜI ĐOÁN ĐỊNH CHỦ TINH Ở CUNG MỆNH

Từ chiều cao và hình dáng béo gầy của ngoại hình có thể nhận biết chủ tinh của cung Mệnh. Nếu là cát tinh miếu vượng tất là người có thân hình cao to, tráng kiện. Nếu là sát tinh lạc hãm tất là người có thân hình nhỏ bé, gầy gò.

Chúng ta có thể dễ dàng đoán định được chủ tinh của cung Mệnh từ ngoại hình của một người, điều này hoàn toàn phù hợp với phương pháp 7 (chọn eo tròn lưng dày, ngực nỏ bụng phệ) và phương pháp 8 (chọn chân tay) trong sách Mười phương pháp xem tướng người. Mà mệnh lý Tử vi cũng có những ảnh hưởng mang tính quyết định giúp bạn có thể đoán được chủ tinh của một người dựa vào đặc điểm ngoại hình của họ. Ví như người có Phá quân miếu vượng tọa thủ cung Mệnh sẽ có thân hình ngũ đoản, vai rộng lưng dày mà eo hoặc vai có hiện tượng nghiêng lệch. Người có Phá quân lạc hãm tọa thủ cung Mệnh (cũng chỉ người có Liêm trinh, Phá quân hoặc Vũ khúc, Phá quân tọa thủ cung Mệnh) sẽ có thân hình cao gầy, mặt rỗ và có điểm phá tướng. Đây là do đặc điểm ngoại hình không giông nhau mà sẽ có những đặc trưng khác nhau. Lại thêm sự phôi hợp của ngũ quan trên khuôn mặt nên chúng ta không khó để nhận biết được chủ tinh cung Mệnh của họ.

NHẬN BIẾT CHỦ TINH CỦA CUNG MỆNH TỪ HÌNH DÁNG BÉO GẦY CAO THẤP

Bạn đang xem: TỪ CHIỀU CAO VÀ NGOẠI HÌNH CỦA CON NGƯỜI ĐOÁN ĐỊNH CHỦ TINH Ở CUNG MỆNH

1.  NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI THẤP, TO LỚN, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Tử vi tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

2. NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI THẤP, BÉO, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Thái dương, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh ở cung Dậu.

– Người có Thiên đồng, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh ở cung Dần.

3. NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI THẤP, TO LỚN, CỬ CHỈ UY vũ

– Người có Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

4. NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI GẦY, CỬ CHỈ NHO NHÃ, LỊCH sự

– Người có Tử vi, Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Văn xương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ tọa thủ cung Mệnh ở cung Sửu, cung Mùi hoặc cung TX’

– Người có Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh..

– Người có Thái âm tọa thủ cung Mệnh ở cung Mão, cung Thìn hoặc cung

– Người có Thiên đồng, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên không tọa thủ cung Mệnh.

– Người cổ Văn khúc tọa thủ cung Mệnh.

5. NGƯỜI TẦM THƯỚC, THẤP GẦY, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Liêm trinh, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người cổ Thiên lương lạc hãm tọa thủ cung Mệnh

– Người có Tả phù tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Hữu bật tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên khôi hoặc Thiên việt tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh ở cung Mão hoặc cung Dậu.

6. NGƯỜI TẦM THƯỚC, CAO LỚN, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Liêm trinh, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng tọa thủ cung Mệnh ở cung Mão, cung Dậu hoặc cung Thìn.

– Người có Vũ khúc, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Cự môn miếu vượng tọa thủ cung Mệnh mà cung đối diện không có sát tinh tương chiếu.

– Người có Thái dương, Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên lương tọa thủ cung Mệnh ở cung Sửu hoặc cung Mùi.

7. NGƯỜI TẦM THƯỚC, CAO LỚN, CỬ CHỈ UY VŨ

– Người có Liêm trinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tham lang tọa thủ cung Mệnh ở cung Dần hoặc cung Thân.

– Người có Thất sát tọa thủ cung Mệnh ở cung Dần hoặc cung Thân.

8. NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI THẤP, BÉO MẬP, TƯỚNG MẠO THÔ KỆCH

– Người có Phá quân tọa thủ cung Mệnh ở cung Thìn, cung Tuất, cung Dân hoặc cung Thân.

– Người có Cự môn và Đà la đồng cung tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Đà la tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Địa kiếp tọa thủ cung Mệnh.

9. NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI GẦY, CỬ CHỈ THÔ LỖ

– Người có Hỏa tinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Linh tinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Cự môn lạc hãm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng, Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Cự môn lạc hãm tọa thủ cung Mệnh.

10. NGƯỜI TẦM THƯỚC, TO LỚN, CỬ CHỈ THÔ LỖ

– Người có Liêm trinh, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Phá quân tọa thủ cung Mệnh ở cung Tý hoặc cung Ngọ.

– Người có Tham lang, Đà la tọa thủ cung Mệnh ở cung Dần hoặc cung Thân.

11. NGƯỜI HƠI CAO, TO LỚN, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Tham lang tọa thủ cung Mệnh ở cung Tý hoặc cung Ngọ.

– Người có Thiên cơ, Cự môn tọa thủ cung Mệnh ở cung Dậu.

– Người có Thái âm, Thái dương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái âm miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên tướng miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

12. NGƯỜI CAO LỚN, TRÁNG KIỆN, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Thiên lương tọa thủ cung Mệnh ở cung Tý hoặc cung Ngọ.

– Người có Thiên cơ, Cự môn tọa thủ cung Mệnh ở cung Mão.

– Người có Thái dương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh ở cung Mão.

13. NGƯỜI CÓ THÂN HÌNH BÉO MẬP HOẶC TO LỚN, CỬ CHỈ THÔ LỖ:

– Người có Cự môn miếu vượng hóa kỵ, lại thêm tứ sát chiếu hội.

– Người có Tham lang, Đà la tọa thủ cung Mệnh ở cung Thìn hoặc cung Tuất.

(Tử Vi Đẩu Số – Nhận Biết Diện Tướng Và Vận Hạn – ThS Vũ Mê Linh)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm TỪ CHIỀU CAO VÀ NGOẠI HÌNH CỦA CON NGƯỜI ĐOÁN ĐỊNH CHỦ TINH Ở CUNG MỆNH

Từ chiều cao và hình dáng béo gầy của ngoại hình có thể nhận biết chủ tinh của cung Mệnh. Nếu là cát tinh miếu vượng tất là người có thân hình cao to, tráng kiện. Nếu là sát tinh lạc hãm tất là người có thân hình nhỏ bé, gầy gò.

Chúng ta có thể dễ dàng đoán định được chủ tinh của cung Mệnh từ ngoại hình của một người, điều này hoàn toàn phù hợp với phương pháp 7 (chọn eo tròn lưng dày, ngực nỏ bụng phệ) và phương pháp 8 (chọn chân tay) trong sách Mười phương pháp xem tướng người. Mà mệnh lý Tử vi cũng có những ảnh hưởng mang tính quyết định giúp bạn có thể đoán được chủ tinh của một người dựa vào đặc điểm ngoại hình của họ. Ví như người có Phá quân miếu vượng tọa thủ cung Mệnh sẽ có thân hình ngũ đoản, vai rộng lưng dày mà eo hoặc vai có hiện tượng nghiêng lệch. Người có Phá quân lạc hãm tọa thủ cung Mệnh (cũng chỉ người có Liêm trinh, Phá quân hoặc Vũ khúc, Phá quân tọa thủ cung Mệnh) sẽ có thân hình cao gầy, mặt rỗ và có điểm phá tướng. Đây là do đặc điểm ngoại hình không giông nhau mà sẽ có những đặc trưng khác nhau. Lại thêm sự phôi hợp của ngũ quan trên khuôn mặt nên chúng ta không khó để nhận biết được chủ tinh cung Mệnh của họ.

NHẬN BIẾT CHỦ TINH CỦA CUNG MỆNH TỪ HÌNH DÁNG BÉO GẦY CAO THẤP

1.  NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI THẤP, TO LỚN, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Tử vi tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

2. NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI THẤP, BÉO, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Thái dương, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh ở cung Dậu.

– Người có Thiên đồng, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh ở cung Dần.

3. NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI THẤP, TO LỚN, CỬ CHỈ UY vũ

– Người có Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

4. NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI GẦY, CỬ CHỈ NHO NHÃ, LỊCH sự

– Người có Tử vi, Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Văn xương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ tọa thủ cung Mệnh ở cung Sửu, cung Mùi hoặc cung TX’

– Người có Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh..

– Người có Thái âm tọa thủ cung Mệnh ở cung Mão, cung Thìn hoặc cung

– Người có Thiên đồng, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên không tọa thủ cung Mệnh.

– Người cổ Văn khúc tọa thủ cung Mệnh.

5. NGƯỜI TẦM THƯỚC, THẤP GẦY, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Liêm trinh, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người cổ Thiên lương lạc hãm tọa thủ cung Mệnh

– Người có Tả phù tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Hữu bật tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên khôi hoặc Thiên việt tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh ở cung Mão hoặc cung Dậu.

6. NGƯỜI TẦM THƯỚC, CAO LỚN, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Liêm trinh, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng tọa thủ cung Mệnh ở cung Mão, cung Dậu hoặc cung Thìn.

– Người có Vũ khúc, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Cự môn miếu vượng tọa thủ cung Mệnh mà cung đối diện không có sát tinh tương chiếu.

– Người có Thái dương, Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên lương tọa thủ cung Mệnh ở cung Sửu hoặc cung Mùi.

7. NGƯỜI TẦM THƯỚC, CAO LỚN, CỬ CHỈ UY VŨ

– Người có Liêm trinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tham lang tọa thủ cung Mệnh ở cung Dần hoặc cung Thân.

– Người có Thất sát tọa thủ cung Mệnh ở cung Dần hoặc cung Thân.

8. NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI THẤP, BÉO MẬP, TƯỚNG MẠO THÔ KỆCH

– Người có Phá quân tọa thủ cung Mệnh ở cung Thìn, cung Tuất, cung Dân hoặc cung Thân.

– Người có Cự môn và Đà la đồng cung tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Đà la tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Địa kiếp tọa thủ cung Mệnh.

9. NGƯỜI TẦM THƯỚC, HƠI GẦY, CỬ CHỈ THÔ LỖ

– Người có Hỏa tinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Linh tinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Cự môn lạc hãm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng, Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Cự môn lạc hãm tọa thủ cung Mệnh.

10. NGƯỜI TẦM THƯỚC, TO LỚN, CỬ CHỈ THÔ LỖ

– Người có Liêm trinh, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Phá quân tọa thủ cung Mệnh ở cung Tý hoặc cung Ngọ.

– Người có Tham lang, Đà la tọa thủ cung Mệnh ở cung Dần hoặc cung Thân.

11. NGƯỜI HƠI CAO, TO LỚN, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Tham lang tọa thủ cung Mệnh ở cung Tý hoặc cung Ngọ.

– Người có Thiên cơ, Cự môn tọa thủ cung Mệnh ở cung Dậu.

– Người có Thái âm, Thái dương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái âm miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên tướng miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

12. NGƯỜI CAO LỚN, TRÁNG KIỆN, CỬ CHỈ NHO NHÃ

– Người có Thiên lương tọa thủ cung Mệnh ở cung Tý hoặc cung Ngọ.

– Người có Thiên cơ, Cự môn tọa thủ cung Mệnh ở cung Mão.

– Người có Thái dương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh ở cung Mão.

13. NGƯỜI CÓ THÂN HÌNH BÉO MẬP HOẶC TO LỚN, CỬ CHỈ THÔ LỖ:

– Người có Cự môn miếu vượng hóa kỵ, lại thêm tứ sát chiếu hội.

– Người có Tham lang, Đà la tọa thủ cung Mệnh ở cung Thìn hoặc cung Tuất.

(Tử Vi Đẩu Số – Nhận Biết Diện Tướng Và Vận Hạn – ThS Vũ Mê Linh)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button