Tử vi

Tử Tướng Thìn Tuất cách thủ mệnh (phần 1)

Tử vi đồng độ Thiên Tướng tại Thìn Tuất p1

Tử Vi và Thiên Tướng nhập La Võng, nhóm Tử Vũ Liêm giao hội Phủ Tướng hình thành tổ hợp Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với Tử Tướng thủ mệnh, Vũ Phủ cư Tài Bạch và Liêm Trinh độc tọa cư Quan Lộc. Cách cục này bố cục các Chính Tinh tại các cung độ hợp lí. Bản chất của cách cuc này thường được luận bằng việc mâu thuẫn khi Tử Vi đối mặt với Phá Quân với lực lượng của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham cân bằng, các sao đối xung đúng vị trí với cặp Tử Vi xung Phá Quân, Vũ Khúc xung Thất Sát, Liêm Trinh xung Tham Lang. Nhóm Tử Vũ Liêm mạnh do có được bộ sao Phủ Tướng đắc lực nhưng lý tưởng của Tử Vi có phần khuyết điểm khi Phá Quân trực tiếp phải xung chiếu và hai bên đều có lực lượng ủng hộ. Của Tử Vi là Phủ Tướng và của Phá Quân là Cự Môn ở phía cung nhị hợp. Cự Môn tại đây phản kháng, phản bội do bất mãn với lý tưởng của Tử Vi. Vì vậy cách cục này thường được luận rối loạn không hay như cách Tử Vi độc tọa Tí Ngọ hay Tử Phủ cư Dần Thân.

“TỬ VI THIÊN TƯỚNG THÂN PHÙNG PHÁ NGỘ VƯỢNG KÌNH ĐA MƯU YẾM, TRÁ”.

Bạn đang xem: Tử Tướng Thìn Tuất cách thủ mệnh (phần 1)

Trường hợp đặc biệt khi mệnh có Tử Tướng tại Thìn Tuất và cung an Thân đóng tại Phá Quân. Tính chất cung an Thân là hình tượng của bản thân, là những dòng suy nghĩ tư tưởng sau khi lý tưởng của Tử Vi khởi ở ban đầu bản chất như việc ban đầu lý tưởng của Tử Vi là an dân, thái bình tới khi suy nghĩ trong quá trình hoạt động trở thành khởi binh, dùng bạo lực để được an dân hoặc tốt xấu hơn khiến mâu thuẫn giữa ý tưởng ban đầu và thực hiện, ở đây có thêm bộ La Võng nhầm lẫn khiến nếu bị Kình Vượng xâm phạm tức cách tranh giành được luận là đa mưu, yểm trá vì lợi ích bản thân. Cách cục Tử Vi và Phá Quân tất nhiên vẫn hay ho hơn rất nhiều việc Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham tạo ra mâu thuẫn giữa hai cách cục. Kẻ muốn xây buổi sáng chiều lại có ý tưởng phá bỏ đổi cái mới, kẻ ban phát cũng có tính cách tranh đoạt, kẻ trong sạch cũng có tư tưởng tham lam.

Tử Tướng cư Thìn Tuất khi đó bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm vẫn hoàn chỉnh, hoạt động của lý tưởng tới hành động vẫn thống nhất không có nhiều mâu thuẫn. Chẳng qua thế Phá Quân và Cự Môn khá mạnh. Ở đây nếu Tử Vi có lý tưởng chính nghĩa thì bộ Cự Phá là cách phản bội, phá hoại. Ngược lại nếu Tử Vi mang tính phi nghĩa thì Cự Phá là sự nổi dậy đòi lại công bằng, chính nghĩa. Khi Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham, Cự Môn tranh giành nhau việc lý tưởng tốt xấu thì chỉ có bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương luôn mang ý nghĩa sự hưởng thụ, không tranh chấp nên cổ nhân luận với cách tầm thường sự nghiệp không có tính lãnh đạo, đứng đầu do lý tưởng không mạnh như Tử Vi và Cự Phá. Cự Môn có những trường hợp đứng trung lập không phải tất cả trường hợp đều có tính kết hợp với Phá Quân nên Cự Môn có thêm tính chất can gián giữa mâu thuẫn. Đây là thế đứng của cách Tử Tướng cư Thìn Tuất khi nhập La Võng có tính phức tạp. Tử Tướng cư Thìn Tuất có tính khai sáng lớn do gặp phải khó khăn, ở đây cần sự trợ giúp nếu không khó có thể thành công.

“TỬ VI THÌN, TUẤT NGỘ PHÁ QUÂN PHÚ NHI BẤT QUÝ HỮU HƯ DANH”.

Tử Vi và Thiên Tướng tọa thủ tại Thìn Tuất có Phá Quân tại cung xung chiếu được phú khó được quý hiển. Câu phú này được luận khi trường hợp xấu sao Tử Vi có lý tưởng sai trái khiến thế Tử Phá trở nên mâu thuẫn tăng lên khó theo con đường công danh sự nghiệp mà theo phú cách bằng kinh thương, buôn bán tốt hơn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Tướng Thìn Tuất cách thủ mệnh (phần 1)

Tử vi đồng độ Thiên Tướng tại Thìn Tuất p1

Tử Vi và Thiên Tướng nhập La Võng, nhóm Tử Vũ Liêm giao hội Phủ Tướng hình thành tổ hợp Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với Tử Tướng thủ mệnh, Vũ Phủ cư Tài Bạch và Liêm Trinh độc tọa cư Quan Lộc. Cách cục này bố cục các Chính Tinh tại các cung độ hợp lí. Bản chất của cách cuc này thường được luận bằng việc mâu thuẫn khi Tử Vi đối mặt với Phá Quân với lực lượng của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham cân bằng, các sao đối xung đúng vị trí với cặp Tử Vi xung Phá Quân, Vũ Khúc xung Thất Sát, Liêm Trinh xung Tham Lang. Nhóm Tử Vũ Liêm mạnh do có được bộ sao Phủ Tướng đắc lực nhưng lý tưởng của Tử Vi có phần khuyết điểm khi Phá Quân trực tiếp phải xung chiếu và hai bên đều có lực lượng ủng hộ. Của Tử Vi là Phủ Tướng và của Phá Quân là Cự Môn ở phía cung nhị hợp. Cự Môn tại đây phản kháng, phản bội do bất mãn với lý tưởng của Tử Vi. Vì vậy cách cục này thường được luận rối loạn không hay như cách Tử Vi độc tọa Tí Ngọ hay Tử Phủ cư Dần Thân.

“TỬ VI THIÊN TƯỚNG THÂN PHÙNG PHÁ NGỘ VƯỢNG KÌNH ĐA MƯU YẾM, TRÁ”.

Trường hợp đặc biệt khi mệnh có Tử Tướng tại Thìn Tuất và cung an Thân đóng tại Phá Quân. Tính chất cung an Thân là hình tượng của bản thân, là những dòng suy nghĩ tư tưởng sau khi lý tưởng của Tử Vi khởi ở ban đầu bản chất như việc ban đầu lý tưởng của Tử Vi là an dân, thái bình tới khi suy nghĩ trong quá trình hoạt động trở thành khởi binh, dùng bạo lực để được an dân hoặc tốt xấu hơn khiến mâu thuẫn giữa ý tưởng ban đầu và thực hiện, ở đây có thêm bộ La Võng nhầm lẫn khiến nếu bị Kình Vượng xâm phạm tức cách tranh giành được luận là đa mưu, yểm trá vì lợi ích bản thân. Cách cục Tử Vi và Phá Quân tất nhiên vẫn hay ho hơn rất nhiều việc Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham tạo ra mâu thuẫn giữa hai cách cục. Kẻ muốn xây buổi sáng chiều lại có ý tưởng phá bỏ đổi cái mới, kẻ ban phát cũng có tính cách tranh đoạt, kẻ trong sạch cũng có tư tưởng tham lam.

Tử Tướng cư Thìn Tuất khi đó bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm vẫn hoàn chỉnh, hoạt động của lý tưởng tới hành động vẫn thống nhất không có nhiều mâu thuẫn. Chẳng qua thế Phá Quân và Cự Môn khá mạnh. Ở đây nếu Tử Vi có lý tưởng chính nghĩa thì bộ Cự Phá là cách phản bội, phá hoại. Ngược lại nếu Tử Vi mang tính phi nghĩa thì Cự Phá là sự nổi dậy đòi lại công bằng, chính nghĩa. Khi Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham, Cự Môn tranh giành nhau việc lý tưởng tốt xấu thì chỉ có bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương luôn mang ý nghĩa sự hưởng thụ, không tranh chấp nên cổ nhân luận với cách tầm thường sự nghiệp không có tính lãnh đạo, đứng đầu do lý tưởng không mạnh như Tử Vi và Cự Phá. Cự Môn có những trường hợp đứng trung lập không phải tất cả trường hợp đều có tính kết hợp với Phá Quân nên Cự Môn có thêm tính chất can gián giữa mâu thuẫn. Đây là thế đứng của cách Tử Tướng cư Thìn Tuất khi nhập La Võng có tính phức tạp. Tử Tướng cư Thìn Tuất có tính khai sáng lớn do gặp phải khó khăn, ở đây cần sự trợ giúp nếu không khó có thể thành công.

“TỬ VI THÌN, TUẤT NGỘ PHÁ QUÂN PHÚ NHI BẤT QUÝ HỮU HƯ DANH”.

Tử Vi và Thiên Tướng tọa thủ tại Thìn Tuất có Phá Quân tại cung xung chiếu được phú khó được quý hiển. Câu phú này được luận khi trường hợp xấu sao Tử Vi có lý tưởng sai trái khiến thế Tử Phá trở nên mâu thuẫn tăng lên khó theo con đường công danh sự nghiệp mà theo phú cách bằng kinh thương, buôn bán tốt hơn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button