Tử vi

Tử vi đấu sổ: đại tài trưởng thành trể, trung niên đổi vận đấy tử vi chủ tinh có nào?

Tử vi đấu sổ tướng mệnh tạo cả cuộc sống cát hung họa phúc, nhân sự hoạt động chia làm mười hai loại, cũng chính là tử vi đấu sổ thập nhị cung, mà mỗi một cung đô có đối ứng tượng, cũng có đối ứng cách nói. Hôm nay mang ngươi hiểu được, người nào mệnh trung chú định đại tài trưởng thành trể, trung niên đổi vận.

Một, cung sự nghiệp có tử vi: số làm quan

Tử vi tọa cung sự nghiệp vi đắc vị, có rất mạnh đấy năng lực xử sự. Nhưng trẻ tuổi nóng tính, dễ dàng tuyển nhân đố kỵ, sự nghiệp không có gì khởi sắc. Đến trung niên về sau, bằng vào phong phú kinh nghiệm xử sự có thể một mình đảm đương một phía, làm lãnh đạo tiềm chất bắt đầu phát huy ra, số làm quan, một bước lên mây.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ: đại tài trưởng thành trể, trung niên đổi vận đấy tử vi chủ tinh có nào?

Hai, cung sự nghiệp có vũ khúc: bỗng nhiên nổi tiếng

Loại mạng này dũng cảm nhâm sự, không sợ suy sụp, đồng thời nghiêm túc cương trực, không giận mà uy, làm cho người ta không đổi thân cận. Tuổi trẻ đương cấp dưới lúc, không biết tranh công ủy quá, yên lặng làm việc, đúng thúc ngựa xu nịnh có chút khinh thường, không đổi được tán thưởng. Nhưng khi bên trên lãnh đạo về sau, thường thường bỗng nhiên nổi tiếng.

Ba, cung sự nghiệp có thái dương: tiến hành theo chất lượng

Cung sự nghiệp có thái dương, làm việc cẩn thận, sáng ý năng lực suy tư rất mạnh, hành động lực bên trên thì phải chậm nửa nhịp, không đánh không nắm chắc trận chiến đấu, ký không dễ dàng Nhất Phi Trùng Thiên, bỗng nhiên nổi tiếng, cũng không trở thành cả bàn đều thua, thay đổi rất nhanh. Bởi vậy, hơn phân nửa tiến hành theo chất lượng, đại tài trưởng thành trể.

Bốn, cung sự nghiệp có thái âm tinh: quý nhân dẫn

Cung sự nghiệp có thái âm tinh, tại chức tràng không tranh với người, không mạnh hơn thủ lĩnh, rất thụ đồng sự hoan nghênh. Nhưng không muốn làm tướng quân sĩ binh không phải lính giỏi, chính là bởi vì biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, khuyết thiếu nhiệt tình, do đó lúc tuổi còn trẻ cũng không gặp được thủ trưởng trọng dụng. Nhưng theo mạng giao thiệp tích lũy, quý nhân vận càng ngày càng mạnh, bị quý nhân dẫn về sau, từ nay về sau làm giàu.

Năm, cung sự nghiệp hữu thiên lương: hậu tích bạc phát

Cung sự nghiệp hữu thiên lương, công tác nhiệt tình, tinh lực dồi dào, ổn không nóng nảy tiến, thích nhất là học tập hòa nghiên cứu. Lúc tuổi còn trẻ tại chức tràng bên trên nhiệt tâm giúp người, nhân duyên tốt lắm, nhưng hầu hết thời gian hơi nghi ngờ dong dài, tham gia quá sâu, trái lại bị người oán. Trung niên về sau, góp nhặt tri thức cùng kỹ năng đuổi dần phát huy ra tác dụng, hậu tích bạc phát, thời đến vận chuyển.

Trở lên năm loại người có lẽ năm mới vận mệnh vận thế thường thường, nhưng là trung niên dịch chuyển đại vận, sự nghiệp có nổi lên mầu, nhân sinh cũng sẽ có hướng lên chuyển biến.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ: đại tài trưởng thành trể, trung niên đổi vận đấy tử vi chủ tinh có nào?

Tử vi đấu sổ tướng mệnh tạo cả cuộc sống cát hung họa phúc, nhân sự hoạt động chia làm mười hai loại, cũng chính là tử vi đấu sổ thập nhị cung, mà mỗi một cung đô có đối ứng tượng, cũng có đối ứng cách nói. Hôm nay mang ngươi hiểu được, người nào mệnh trung chú định đại tài trưởng thành trể, trung niên đổi vận.

Một, cung sự nghiệp có tử vi: số làm quan

Tử vi tọa cung sự nghiệp vi đắc vị, có rất mạnh đấy năng lực xử sự. Nhưng trẻ tuổi nóng tính, dễ dàng tuyển nhân đố kỵ, sự nghiệp không có gì khởi sắc. Đến trung niên về sau, bằng vào phong phú kinh nghiệm xử sự có thể một mình đảm đương một phía, làm lãnh đạo tiềm chất bắt đầu phát huy ra, số làm quan, một bước lên mây.

Hai, cung sự nghiệp có vũ khúc: bỗng nhiên nổi tiếng

Loại mạng này dũng cảm nhâm sự, không sợ suy sụp, đồng thời nghiêm túc cương trực, không giận mà uy, làm cho người ta không đổi thân cận. Tuổi trẻ đương cấp dưới lúc, không biết tranh công ủy quá, yên lặng làm việc, đúng thúc ngựa xu nịnh có chút khinh thường, không đổi được tán thưởng. Nhưng khi bên trên lãnh đạo về sau, thường thường bỗng nhiên nổi tiếng.

Ba, cung sự nghiệp có thái dương: tiến hành theo chất lượng

Cung sự nghiệp có thái dương, làm việc cẩn thận, sáng ý năng lực suy tư rất mạnh, hành động lực bên trên thì phải chậm nửa nhịp, không đánh không nắm chắc trận chiến đấu, ký không dễ dàng Nhất Phi Trùng Thiên, bỗng nhiên nổi tiếng, cũng không trở thành cả bàn đều thua, thay đổi rất nhanh. Bởi vậy, hơn phân nửa tiến hành theo chất lượng, đại tài trưởng thành trể.

Bốn, cung sự nghiệp có thái âm tinh: quý nhân dẫn

Cung sự nghiệp có thái âm tinh, tại chức tràng không tranh với người, không mạnh hơn thủ lĩnh, rất thụ đồng sự hoan nghênh. Nhưng không muốn làm tướng quân sĩ binh không phải lính giỏi, chính là bởi vì biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, khuyết thiếu nhiệt tình, do đó lúc tuổi còn trẻ cũng không gặp được thủ trưởng trọng dụng. Nhưng theo mạng giao thiệp tích lũy, quý nhân vận càng ngày càng mạnh, bị quý nhân dẫn về sau, từ nay về sau làm giàu.

Năm, cung sự nghiệp hữu thiên lương: hậu tích bạc phát

Cung sự nghiệp hữu thiên lương, công tác nhiệt tình, tinh lực dồi dào, ổn không nóng nảy tiến, thích nhất là học tập hòa nghiên cứu. Lúc tuổi còn trẻ tại chức tràng bên trên nhiệt tâm giúp người, nhân duyên tốt lắm, nhưng hầu hết thời gian hơi nghi ngờ dong dài, tham gia quá sâu, trái lại bị người oán. Trung niên về sau, góp nhặt tri thức cùng kỹ năng đuổi dần phát huy ra tác dụng, hậu tích bạc phát, thời đến vận chuyển.

Trở lên năm loại người có lẽ năm mới vận mệnh vận thế thường thường, nhưng là trung niên dịch chuyển đại vận, sự nghiệp có nổi lên mầu, nhân sinh cũng sẽ có hướng lên chuyển biến.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button