Tử vi

Tử vi đấu sổ giáo trình: tinh diệu đấy đặc tính

   Tinh diệu đấy đặc tính

Tử vi dẫy:

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ giáo trình: tinh diệu đấy đặc tính

1. Tử vi: ( đế tọa; kỷ thổ ), ngạo khí, cô

Đương quân vương dục vọng mạnh

Nhập mệnh → thích nghe dễ nghe

Tử + bảy → mệnh: quái gở

Tử + bảy → tử: đối đãi công nhân, cấp dưới, đứa con rất nghiêm khắc

Tử + giơ cao → tử: đối đãi công nhân, cấp dưới, đứa con rất nghiêm khắc

Nhập năm nhược cung sẽ giảm quý khí

Nhập điền trạch → có quý khí, biệt thự lớn

Nhập dịch mã vị trí ( dần thân tị hợi )→ không ổn định

2. Thiên cơ: ( hòa hợp ngôi sao; ất mộc ), tốn ( can ),

Chủ nghĩa cơ hội: tốt → thiện tâm; phá hư → giỏi thay đổi

Giống như gió không chừng, fashion, đột nhiên

Cân não động nhanh, thực thông minh lanh lợi

Cơ kị → thông minh quá sẽ bị thông minh hại

Góc sẽ cảm nhận được linh động đồ vật này nọ

Bay trên trời hành khí, đầu cơ phần tử

Nhập tật: đột nhiên, cùng can có quan hệ, ung thư ( mộc ), thần kinh não

3. Thái dương: ( quý ngôi sao, lộc, danh; bính hỏa )

Chủ danh hoặc phụ thân

Bác ái, cương nghị quyết đoán

Thái dương hóa quyền → tranh danh

Tọa điền trạch: hữu danh vô thật

Ở ngọ nhập mệnh → phi thường có khí chất lãnh tụ

Nam sinh thái dương tọa mệnh → bằng hữu rất nhiều

Nữ mệnh thái dương tọa mệnh → lấn phu đoạt quyền, tính có nam tử chí khí

Vị trí cung hợi → vất vả công tác (pm9~11)

Ở tuất, cung hợi → mặt trời lặn phía tây, so sánh thất bại

Cùng Thái Âm nếu vị trí tại đối cung → nhật nguyệt phản bối: góc vất vả

→ tật ( thả ở vào chấn động ): tim đập nhanh

Thái dương hóa kị ở tuất vị trí ( hỏa mộ )→ mới có thể 1. Phụ thân mất sớm 2. Bốc đồng không đủ

4. Vũ khúc: ( tài ngôi sao; tân kim )

Động tác gấp khúc, như khuỷu tay, chân nơi khớp xương

Dịch mã: lợi nhuận phần đất bên ngoài phát triển

Rất biết kinh doanh, thích hợp việc buôn bán, tài chính tài chính, tiêu thụ, sales, ký hiệu bên trong tới nhân viên mậu dịch, quân hiến cảnh

Từ tọa phúc đức ( sửu cung ), thả cung mệnh có ngày vu → có thể biết nhìn đến một ít úp úp mở mở

5. Thiên đồng: ( phúc tinh; nhâm thủy )

Dòng họ chi tướng, hoa đào

Phong lưu không hạ lưu

Nhập mệnh → tương đối dễ ăn lười làm; phải mập mạp mới cảm giác góc hiền lành

Nhập thiên → bên ngoài có nhân duyên

Nhập vợ chồng → có già trẻ lấy nhau, rất nhanh ở chung cùng một chỗ, nhưng muốn xem điều kiện không nhất định

6. Liêm trinh: ( tù ngôi sao; đinh hỏa ), ở thìn vị trí là thủy khố

Lông mi bên trên chi cốt thủ lĩnh, cùng sự nghiệp có quan hệ, dũ tỏa dũ phấn

Thích kết đảng kết phái

Liêm → sạch vậy. Sach sẽ, trinh → thủ chính

Thân mình có tinh thần trọng nghĩa, nhưng đầu cơ → nội tâm mâu thuẫn, xung đột

Liêm trinh từ mệnh + Quan → Quan: nhân viên chính phủ

Sự thật cùng lý tưởng không hợp

Nóng nảy

Liêm + bảy → lộ thượng mai thi, nhưng phải thấy thế nào ứng dụng. Như: từ Quan → phụ, tắc làm quàn linh cữu và mai táng nghiệp hoặc truyền thống sản nghiệp; nhập mệnh thiên sẽ hình sát → tai nạn đổ máu

→ tật: chủ máu

Liêm + phá → mệnh: cá tính xúc động, nếu lại thoát phá → phúc: thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành

Liêm ( tù )+ cùng ( ấn )→ chú ý cẩn thận

Thiên phủ dẫy:

1. Thiên phủ: ( lộc khố; mậu thổ ) chủ nhiều

Nhập vợ chồng → tìm so với chính mình có tiền kết hôn

Nhập mệnh →80% nam hùng tráng nữ nhân đầy đặn, thích ăn ngon, ngồi mát ăn bát vàng, góc lười biếng

Nhập phụ → nhiều cha mẹ

Nhập điền → building

2. Thái Âm: ( phú ngôi sao, lợi nhuận; quý thủy )

Chủ lợi nhuận hoặc mẫu thân

Âm nhu, nữ nhân

Nam mệnh Thái Âm tọa mệnh → tính âm nhu hay thay đổi

Tọa điền trạch: lợi nhuận càng thêm lợi nhuận

Góc sẽ cảm nhận được linh động đồ vật này nọ

Thái Âm hóa khoa → có thể có rất nhiều mẹ hoặc nữ nhân trưởng bối

Thái Âm hóa kị → tật: bệnh phụ nữ

Thái Âm hóa kị → điền ( ly hỏa vị trí lúc ): âm u

Nếu Thái Âm lạc hãm → phúc: tín ngưỡng có vấn đề

3. Tham lang: ( hoa đào, thủy mộc ), theo như hoàn cảnh thuận thế mà chảy

Khảm thủy ( hãm chìm đắm ), lớn hoa đào

Vị trí cung dậu → tửu sắc tài vận ( thủy + dậu ), nhưng nếu có hóa kị → có muốn không liền hao phí lớn, hoặc là sẽ không có.

Trong đẩu số to lớn hoa đào

Tham + khúc → có hoa đào (70%)

Từ phụ → Huynh + sát tinh ( như kình dương ): cha mẹ vì huynh đệ quan tâm, thả góc cưng chiều

Vị trí Khảm thủy tọa mệnh lúc → này nguyên tinh tính biểu hiện đặc biệt mãnh liệt → phi thường mình, dục vọng quá mạnh

Nhập mệnh → nam sinh hết ăn lại nằm; thà có hơn không

Tham lang + hồng loan → xảo ngôn lệnh sắc

→ tật: tăng sinh

Tham + xương; tham + hỏa → chính sự điên đảo

4. Cánh cửa cực lớn: ( ám tinh; quý thủy ), miệng

Ở cấn ( bối )→ ám

Chủ võ mồm thị phi, có lộc ăn, có khép lại đồ vật này nọ, cùng răng nanh có quan hệ

Phúc phận, nhà giàu có cự viện

Cánh cửa cực lớn hóa kị: có điểm võ mồm hiện tượng

Tọa hợi mệnh lúc → mình, nếu có phúc đức chiếu ( phúc đức cũng nhập mệnh ), quẻ càn → vi quân, vi phụ cầm đầu → góc vất vả, nữ mệnh: trong nhà cây trụ, kiên cường vất vả. Yêu nói chuyện nhưng không có việc gì ( phúc nhập mệnh )

Nhập tật thả ở vào “Cánh cửa cực lớn thiên y” phương → có mạn tính tật bệnh cần tĩnh dưỡng.

Nhập phúc → người nhà trọng trừu tượng, góc bái tổ tiên

Nếu “Tật” → “Thiên “, thả sẽ cánh cửa cực lớn: trái tim phương diện tật bệnh

5. Thiên tướng: ( ấn ngôi sao; nhâm thủy )

Phụ tá ý, nhân trung → câu thông cái mũi cùng miệng tới thông đạo

Câu thông phối hợp

Nghĩa công, thích hợp chỉ ngoại giao

Tướng mạo: phải + cùng → mệnh ( vị trí ly ): bên phải tướng mạo có phá ( phá quân vi cung chủ ngôi sao )

Nhập mệnh → thoạt nhìn trung hậu thành thật

Vui mừng ở Quan lộc → quan ấn; cầm quyền

Liêm ( tù )+ cùng ( ấn )→ chú ý cẩn thận

6. Thiên lương: ( ấm ngôi sao; mậu thổ ) mũi

Nhập cung nào, đầy đủ cung nhiều quý nhân

Nhập mệnh → lão thành, vị trí “Càn” rõ ràng hơn. Góc sẽ bạch kẻ trộm bảy, tốt vì quốc gia lương đống

Nhập mệnh → ưa thích làm lão Đại, ở nhà nếu là trưởng nữ rõ ràng hơn.

Sẽ sát → có quyết đoán, nhưng không thể biết nhiều lắm, nhiều lắm sẽ làm bị thương

Nguyên thân chủ cung vị trí khôn thổ, nếu nhập mệnh vu khôn thổ cung vị → bảo thủ

Nhập phúc → đời trước làm thanh cao có tu hành người này

Nhập tật → bụng, can đảm các loại có vấn đề

Thiên lương + thiên vu → tốn: tin tưởng vu bốc.

7. Thất sát: ( tướng tinh, cô, quyền; canh kim ) sao bắc cực ( cô tinh )

Tọa mệnh: cô độc, cá tính kiên cường, độc lập → thích hợp chỉ quân nhân, nhân viên kỹ thuật, không bị người quản hạt ( những nghề nghiệp khác dễ dàng cùng thủ trưởng xung đột )

Liêm + bảy → lộ thượng mai thi, nhưng phải thấy thế nào ứng dụng. Như: từ Quan → phụ, tắc làm quàn linh cữu và mai táng nghiệp hoặc truyền thống sản nghiệp; nhập mệnh thiên sẽ hình sát → tai nạn đổ máu

Cần tôi luyện, cần tu thân dưỡng tính

Võ, bảy, xương → mệnh: cá tính mạnh

Phục quẻ, nhất nguyên phục thủy, làm một năm bắt đầu

Nhập cung huynh đệ → tay chân vô tình

8. Phá quân: ( hao tổn ngôi sao; quý thủy )

Xung đột tranh chấp, thành công vĩ đại

→ mệnh: cá tính xúc động, thà làm ngọc vỡ; thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi

Cách mạng, đến biên cương đi phát triển

Nhập cung phu thê → gia đình không ổn định ( từ quẻ ly bay vào ), nếu sẽ sát → cãi nhau đánh nhau

Nhập cung điền trạch → bị kiếm lưu không được, cho nên thích hợp làm bất động sản nghiệp hoặc phòng ốc trọng giới, mua vào bán đi

Cách hỏa tọa mệnh lúc → này nguyên tinh tính biểu hiện đặc biệt mãnh liệt

Nhập phụ, tử, phu, đều có vấn đề ( nhập lục thân đều không tốt )- chủ ly tán

Nhập Huynh → tay chân vô tình

Ở chung lâu dài nan, trừ phi hiểu mới có thể dài lâu

Nhập tử → chủ tử nữ nhân vận không tốt hoặc công nhân cập cấp dưới nội bộ lục đục

Nhập Quan → sự nghiệp trước bại về sau thành ( hoan hỷ nhất ở sự nghiệp )

Phá + kình dương → có bốc đồng, có thể mở sáng tạo, khả xông về trước, nhưng chớ ở “Ly ngọ” ( ly ngọ vi phá quân, phá → phá + dương: quá tổn thương )( phùng một viên sát tinh là tốt rồi, phùng nhiều lắm → hình tổn thương )

Lục cát tinh:

1. Văn xương: ( văn tinh; tân kim ) hai cái mặt trời

Nhập mệnh → năng lực chấp hành cùng hành động lực cường

Ở tuất, cung hợi → mặt trời lặn phía tây, so sánh thất bại

2. Văn khúc: ( văn hoa; quý thủy )

Ánh mắt ( lông mi đến ánh mắt khoảng cách phải lớn, có mị lực ), màu sắc đẹp đẽ, nhã nhặn, biến hóa, hoa đào

Phong lưu màu sắc đẹp đẽ

Tọa mệnh: ( chấn động người động cũng )→ ý đồ xấu đặc biệt nhiều, thích hợp chỉ phụ tá, cân não động nhanh; thông minh, bày ra, quy hoạch, tiêu thụ quản lý

Từ mệnh nhập thiên → sự nghiệp tâm trọng nhưng thay đổi lớn

Đình trệ → mắt càn

→ điền ( thả vị trí cấn ): thư hương môn đệ ( cấn vi môn, văn khúc vi màu sắc đẹp đẽ )

3. Tả phụ: ( trợ tinh; mậu thổ )

4. Hữu bật: ( trợ tinh; quý thủy )

Hữu bật + thiên hư → phu: có bên thứ ba, nhưng đều là giả

5. Thiên khôi: ( dương quý; bính hỏa )

6. Thiên việt: ( âm quý; đinh hỏa )

Lục sát tinh:

1. Kình dương: ( hình ngôi sao; hỏa kim )

Ở ngọ → mã đầu đới kiếm, Quan phong ấn biên cương

2. Đà la: ( sao hóa kỵ; hỏa kim )

Cá tính ướt át bẩn thỉu

3. Đốm lửa: ( bạo sát; bính hỏa )

Nhiều ý tưởng, cá tính khó định

4. Linh tinh: ( bạo sát; đinh hỏa )

Yết hầu phát ra tiếng chỗ

Nhập mệnh → thanh âm rất êm tai

Nhập Quan lộc: thích hợp radio nghiệp, ngôi sao ca nhạc

5. Địa kiếp: ( bạo sát; hỏa )

Nhập mệnh → góc biết suy tính; vi tăng hoặc làm học thuật nghiên cứu

6. Không trung: ( rách nát; hỏa )

Nhập mệnh → góc biết suy tính; vi ghét hoặc làm học thuật nghiên cứu

Mặt khác:

1. Lộc tồn: ( tước quý; kỷ thổ )

Tiền tài tồn, tiết kiệm, trung hậu, cố chấp

Vị trí cung càn → không ngừng vươn lên, phúc hậu

Nhập phúc đức → bảo thủ, cố chấp

Nhập tật ách → uống thuốc ăn không hết ( nếu vì cấn mét khối → thuốc Đông y hoặc khoáng vật chất các loại thuốc )

Nhập mệnh → cố chấp, keo kiệt keo kiệt; sẽ thất sát → buồn buồn

Từ tật nhập mệnh → trên thân thể phải uống thuốc

Từ tật nhập thiên → sinh bệnh phải nằm viện khai đao, cắt đứt thì tốt rồi

Ở tuất cung → nhân viên công vụ

2. Thiên mã: ( dịch mã ngôi sao; thổ )

Mã + vu → mệnh: tin tưởng vận mệnh

Lộc tồn + thiên mã → lộc mã giao trì ( càng chạy việt có tiền ), nhưng nếu phùng khoảng không → cát chỗ giấu hung

Tử vi + thiên phủ + thiên mã → phù dư mã

Hình sát + thiên mã → phụ thi mã

Đốm lửa + thiên mã → chiến mã

Nhật nguyệt + thiên mã → sống mái mã

Không vong ( tiệt không, tuần khoảng không, địa không )+ thiên mã → ngựa chết

Đà la + thiên mã → chiết chừng mã

3. Thiên vu:

→ mệnh: tin tưởng vận mệnh

Ở tốn → cúng bái thần linh ( quỳ lạy tín ngưỡng )

Ở càn → trừu tượng tín ngưỡng

Kể trên nếu có chút sẽ sát → không bái chính thần

4. Thiên hình: ( sát tinh, hỏa )

Địa không + thiên hình → tử: đứa con vô hoặc sanh non

Nhập tật → khai đao không mở xong

Nhập phụ → quan phi, tố tụng

Hình + cùng → mặt mày hốc hác

Phá + hình → có đao hình tổn thương, đoan xem nhập này cung hội nào ngôi sao, thả này vận mệnh cao thấp mà định ra

Phá + hình, nếu vị trí “Thiên tướng” cung vị → mặt mày hốc hác

Phá + hình → cung lục thân vị trí: lục thân vô duyên, không thân → một thân liền tổn thương

Thiên hình + bạch hổ → giết tượng

5. Thiên hỉ: ( vui mừng; thủy )

Chủ vợ chồng việc vui, đi hiện tại đến tận đây → có việc mừng động

6. Hồng loan: ( hôn nhân; thủy )

Nhập phúc đức → lãng mạn

Tọa Khảm thủy → hoa đào, hoặc kết giao đối tượng xinh đẹp hoặc người cùng nhiều người kết giao

Thiên diêu + hồng loan → cung thân ( lôi điện ): có hoa đào hiện tượng

7. Thiên quý:

8. Thoát phá: nãi địa sát

Nhập tật ách → ung thư

Nhập mệnh → thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.

9. Người đi viếng:

Tang Môn, người đi viếng: đồ tang khóc

Nhập tử → thêm phần ít nuôi, nếu sẽ sát → không con hơi thở. Đúng tiểu bằng hữu bất lợi, không dễ nuôi.

10. Tuế kiến: gặp cát tắc cát gặp hung tắc hung

11. Mui xe:

Có u buồn chứng, miên man suy nghĩ

Mặt khác

Bài sơn chưởng:

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nam

Đổi

Càn

Khôn

Tốn

Chấn động

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Nữ nhân

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn động

Tốn

Cấn

Càn

Đổi

  

Khảm (1)

Khôn (2)

Chấn động (3)

Tốn (4)

Càn (6)

Đổi (7)

Cấn (8)

Ly (9)

Khảm

Văn khúc lục sát

Phá quân tuyệt mệnh

Cánh cửa cực lớn thiên y

Tham lang sinh khí

Văn khúc lục sát

Lộc tồn tai họa

Liêm trinh ngũ quỷ

Vũ khúc duyên niên

Khôn

Phá quân tuyệt mệnh

Lộc tồn tai họa

Lộc tồn tai họa

Liêm trinh ngũ quỷ

Vũ khúc duyên niên

Cánh cửa cực lớn thiên y

Tham lang sinh khí

Văn khúc lục sát

Chấn động

Cánh cửa cực lớn thiên y

Lộc tồn tai họa

Tham lang sinh khí

Vũ khúc duyên niên

Liêm trinh ngũ quỷ

Phá quân tuyệt mệnh

Văn khúc lục sát

Tham lang sinh khí

Tốn

Tham lang sinh khí

Liêm trinh ngũ quỷ

Vũ khúc duyên niên

Tả phụ hữu bật

Lộc tồn tai họa

Văn khúc lục sát

Phá quân tuyệt mệnh

Cánh cửa cực lớn thiên y

Càn

Văn khúc lục sát

Vũ khúc duyên niên

Liêm trinh ngũ quỷ

Lộc tồn tai họa

Vũ khúc duyên niên

Tham lang sinh khí

Cánh cửa cực lớn thiên y

Phá quân tuyệt mệnh

Đổi

Lộc tồn tai họa

Cánh cửa cực lớn thiên y

Phá quân tuyệt mệnh

Văn khúc lục sát

Tham lang sinh khí

Phá quân tuyệt mệnh

Vũ khúc duyên niên

Liêm trinh ngũ quỷ

Cấn

Liêm trinh ngũ quỷ

Tham lang sinh khí

Văn khúc lục sát

Phá quân tuyệt mệnh

Cánh cửa cực lớn thiên y

Vũ khúc duyên niên

Cánh cửa cực lớn thiên y

Lộc tồn tai họa

Ly

Vũ khúc duyên niên

Văn khúc lục sát

Tham lang sinh khí

Cánh cửa cực lớn thiên y

Phá quân tuyệt mệnh

Liêm trinh ngũ quỷ

Lộc tồn tai họa

Liêm trinh ngũ quỷ

Cát phương: sinh khí > thiên y > duyên niên

Hung phương: tuyệt mệnh > ngũ quỷ > tai họa > lục sát

Tuần khoảng không:

Kim không tắc minh ( cát )→ tài thất được gọi là

Hỏa khoảng không tắc phát ( cát )→ đến nhanh đi cũng nhanh

Mộc không tắc chiết ( hung )

Thủy không tắc hiện ( hung )

Thổ khoảng không tắc hãm ( hung )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ giáo trình: tinh diệu đấy đặc tính

   Tinh diệu đấy đặc tính

Tử vi dẫy:

1. Tử vi: ( đế tọa; kỷ thổ ), ngạo khí, cô

Đương quân vương dục vọng mạnh

Nhập mệnh → thích nghe dễ nghe

Tử + bảy → mệnh: quái gở

Tử + bảy → tử: đối đãi công nhân, cấp dưới, đứa con rất nghiêm khắc

Tử + giơ cao → tử: đối đãi công nhân, cấp dưới, đứa con rất nghiêm khắc

Nhập năm nhược cung sẽ giảm quý khí

Nhập điền trạch → có quý khí, biệt thự lớn

Nhập dịch mã vị trí ( dần thân tị hợi )→ không ổn định

2. Thiên cơ: ( hòa hợp ngôi sao; ất mộc ), tốn ( can ),

Chủ nghĩa cơ hội: tốt → thiện tâm; phá hư → giỏi thay đổi

Giống như gió không chừng, fashion, đột nhiên

Cân não động nhanh, thực thông minh lanh lợi

Cơ kị → thông minh quá sẽ bị thông minh hại

Góc sẽ cảm nhận được linh động đồ vật này nọ

Bay trên trời hành khí, đầu cơ phần tử

Nhập tật: đột nhiên, cùng can có quan hệ, ung thư ( mộc ), thần kinh não

3. Thái dương: ( quý ngôi sao, lộc, danh; bính hỏa )

Chủ danh hoặc phụ thân

Bác ái, cương nghị quyết đoán

Thái dương hóa quyền → tranh danh

Tọa điền trạch: hữu danh vô thật

Ở ngọ nhập mệnh → phi thường có khí chất lãnh tụ

Nam sinh thái dương tọa mệnh → bằng hữu rất nhiều

Nữ mệnh thái dương tọa mệnh → lấn phu đoạt quyền, tính có nam tử chí khí

Vị trí cung hợi → vất vả công tác (pm9~11)

Ở tuất, cung hợi → mặt trời lặn phía tây, so sánh thất bại

Cùng Thái Âm nếu vị trí tại đối cung → nhật nguyệt phản bối: góc vất vả

→ tật ( thả ở vào chấn động ): tim đập nhanh

Thái dương hóa kị ở tuất vị trí ( hỏa mộ )→ mới có thể 1. Phụ thân mất sớm 2. Bốc đồng không đủ

4. Vũ khúc: ( tài ngôi sao; tân kim )

Động tác gấp khúc, như khuỷu tay, chân nơi khớp xương

Dịch mã: lợi nhuận phần đất bên ngoài phát triển

Rất biết kinh doanh, thích hợp việc buôn bán, tài chính tài chính, tiêu thụ, sales, ký hiệu bên trong tới nhân viên mậu dịch, quân hiến cảnh

Từ tọa phúc đức ( sửu cung ), thả cung mệnh có ngày vu → có thể biết nhìn đến một ít úp úp mở mở

5. Thiên đồng: ( phúc tinh; nhâm thủy )

Dòng họ chi tướng, hoa đào

Phong lưu không hạ lưu

Nhập mệnh → tương đối dễ ăn lười làm; phải mập mạp mới cảm giác góc hiền lành

Nhập thiên → bên ngoài có nhân duyên

Nhập vợ chồng → có già trẻ lấy nhau, rất nhanh ở chung cùng một chỗ, nhưng muốn xem điều kiện không nhất định

6. Liêm trinh: ( tù ngôi sao; đinh hỏa ), ở thìn vị trí là thủy khố

Lông mi bên trên chi cốt thủ lĩnh, cùng sự nghiệp có quan hệ, dũ tỏa dũ phấn

Thích kết đảng kết phái

Liêm → sạch vậy. Sach sẽ, trinh → thủ chính

Thân mình có tinh thần trọng nghĩa, nhưng đầu cơ → nội tâm mâu thuẫn, xung đột

Liêm trinh từ mệnh + Quan → Quan: nhân viên chính phủ

Sự thật cùng lý tưởng không hợp

Nóng nảy

Liêm + bảy → lộ thượng mai thi, nhưng phải thấy thế nào ứng dụng. Như: từ Quan → phụ, tắc làm quàn linh cữu và mai táng nghiệp hoặc truyền thống sản nghiệp; nhập mệnh thiên sẽ hình sát → tai nạn đổ máu

→ tật: chủ máu

Liêm + phá → mệnh: cá tính xúc động, nếu lại thoát phá → phúc: thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành

Liêm ( tù )+ cùng ( ấn )→ chú ý cẩn thận

Thiên phủ dẫy:

1. Thiên phủ: ( lộc khố; mậu thổ ) chủ nhiều

Nhập vợ chồng → tìm so với chính mình có tiền kết hôn

Nhập mệnh →80% nam hùng tráng nữ nhân đầy đặn, thích ăn ngon, ngồi mát ăn bát vàng, góc lười biếng

Nhập phụ → nhiều cha mẹ

Nhập điền → building

2. Thái Âm: ( phú ngôi sao, lợi nhuận; quý thủy )

Chủ lợi nhuận hoặc mẫu thân

Âm nhu, nữ nhân

Nam mệnh Thái Âm tọa mệnh → tính âm nhu hay thay đổi

Tọa điền trạch: lợi nhuận càng thêm lợi nhuận

Góc sẽ cảm nhận được linh động đồ vật này nọ

Thái Âm hóa khoa → có thể có rất nhiều mẹ hoặc nữ nhân trưởng bối

Thái Âm hóa kị → tật: bệnh phụ nữ

Thái Âm hóa kị → điền ( ly hỏa vị trí lúc ): âm u

Nếu Thái Âm lạc hãm → phúc: tín ngưỡng có vấn đề

3. Tham lang: ( hoa đào, thủy mộc ), theo như hoàn cảnh thuận thế mà chảy

Khảm thủy ( hãm chìm đắm ), lớn hoa đào

Vị trí cung dậu → tửu sắc tài vận ( thủy + dậu ), nhưng nếu có hóa kị → có muốn không liền hao phí lớn, hoặc là sẽ không có.

Trong đẩu số to lớn hoa đào

Tham + khúc → có hoa đào (70%)

Từ phụ → Huynh + sát tinh ( như kình dương ): cha mẹ vì huynh đệ quan tâm, thả góc cưng chiều

Vị trí Khảm thủy tọa mệnh lúc → này nguyên tinh tính biểu hiện đặc biệt mãnh liệt → phi thường mình, dục vọng quá mạnh

Nhập mệnh → nam sinh hết ăn lại nằm; thà có hơn không

Tham lang + hồng loan → xảo ngôn lệnh sắc

→ tật: tăng sinh

Tham + xương; tham + hỏa → chính sự điên đảo

4. Cánh cửa cực lớn: ( ám tinh; quý thủy ), miệng

Ở cấn ( bối )→ ám

Chủ võ mồm thị phi, có lộc ăn, có khép lại đồ vật này nọ, cùng răng nanh có quan hệ

Phúc phận, nhà giàu có cự viện

Cánh cửa cực lớn hóa kị: có điểm võ mồm hiện tượng

Tọa hợi mệnh lúc → mình, nếu có phúc đức chiếu ( phúc đức cũng nhập mệnh ), quẻ càn → vi quân, vi phụ cầm đầu → góc vất vả, nữ mệnh: trong nhà cây trụ, kiên cường vất vả. Yêu nói chuyện nhưng không có việc gì ( phúc nhập mệnh )

Nhập tật thả ở vào “Cánh cửa cực lớn thiên y” phương → có mạn tính tật bệnh cần tĩnh dưỡng.

Nhập phúc → người nhà trọng trừu tượng, góc bái tổ tiên

Nếu “Tật” → “Thiên “, thả sẽ cánh cửa cực lớn: trái tim phương diện tật bệnh

5. Thiên tướng: ( ấn ngôi sao; nhâm thủy )

Phụ tá ý, nhân trung → câu thông cái mũi cùng miệng tới thông đạo

Câu thông phối hợp

Nghĩa công, thích hợp chỉ ngoại giao

Tướng mạo: phải + cùng → mệnh ( vị trí ly ): bên phải tướng mạo có phá ( phá quân vi cung chủ ngôi sao )

Nhập mệnh → thoạt nhìn trung hậu thành thật

Vui mừng ở Quan lộc → quan ấn; cầm quyền

Liêm ( tù )+ cùng ( ấn )→ chú ý cẩn thận

6. Thiên lương: ( ấm ngôi sao; mậu thổ ) mũi

Nhập cung nào, đầy đủ cung nhiều quý nhân

Nhập mệnh → lão thành, vị trí “Càn” rõ ràng hơn. Góc sẽ bạch kẻ trộm bảy, tốt vì quốc gia lương đống

Nhập mệnh → ưa thích làm lão Đại, ở nhà nếu là trưởng nữ rõ ràng hơn.

Sẽ sát → có quyết đoán, nhưng không thể biết nhiều lắm, nhiều lắm sẽ làm bị thương

Nguyên thân chủ cung vị trí khôn thổ, nếu nhập mệnh vu khôn thổ cung vị → bảo thủ

Nhập phúc → đời trước làm thanh cao có tu hành người này

Nhập tật → bụng, can đảm các loại có vấn đề

Thiên lương + thiên vu → tốn: tin tưởng vu bốc.

7. Thất sát: ( tướng tinh, cô, quyền; canh kim ) sao bắc cực ( cô tinh )

Tọa mệnh: cô độc, cá tính kiên cường, độc lập → thích hợp chỉ quân nhân, nhân viên kỹ thuật, không bị người quản hạt ( những nghề nghiệp khác dễ dàng cùng thủ trưởng xung đột )

Liêm + bảy → lộ thượng mai thi, nhưng phải thấy thế nào ứng dụng. Như: từ Quan → phụ, tắc làm quàn linh cữu và mai táng nghiệp hoặc truyền thống sản nghiệp; nhập mệnh thiên sẽ hình sát → tai nạn đổ máu

Cần tôi luyện, cần tu thân dưỡng tính

Võ, bảy, xương → mệnh: cá tính mạnh

Phục quẻ, nhất nguyên phục thủy, làm một năm bắt đầu

Nhập cung huynh đệ → tay chân vô tình

8. Phá quân: ( hao tổn ngôi sao; quý thủy )

Xung đột tranh chấp, thành công vĩ đại

→ mệnh: cá tính xúc động, thà làm ngọc vỡ; thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi

Cách mạng, đến biên cương đi phát triển

Nhập cung phu thê → gia đình không ổn định ( từ quẻ ly bay vào ), nếu sẽ sát → cãi nhau đánh nhau

Nhập cung điền trạch → bị kiếm lưu không được, cho nên thích hợp làm bất động sản nghiệp hoặc phòng ốc trọng giới, mua vào bán đi

Cách hỏa tọa mệnh lúc → này nguyên tinh tính biểu hiện đặc biệt mãnh liệt

Nhập phụ, tử, phu, đều có vấn đề ( nhập lục thân đều không tốt )- chủ ly tán

Nhập Huynh → tay chân vô tình

Ở chung lâu dài nan, trừ phi hiểu mới có thể dài lâu

Nhập tử → chủ tử nữ nhân vận không tốt hoặc công nhân cập cấp dưới nội bộ lục đục

Nhập Quan → sự nghiệp trước bại về sau thành ( hoan hỷ nhất ở sự nghiệp )

Phá + kình dương → có bốc đồng, có thể mở sáng tạo, khả xông về trước, nhưng chớ ở “Ly ngọ” ( ly ngọ vi phá quân, phá → phá + dương: quá tổn thương )( phùng một viên sát tinh là tốt rồi, phùng nhiều lắm → hình tổn thương )

Lục cát tinh:

1. Văn xương: ( văn tinh; tân kim ) hai cái mặt trời

Nhập mệnh → năng lực chấp hành cùng hành động lực cường

Ở tuất, cung hợi → mặt trời lặn phía tây, so sánh thất bại

2. Văn khúc: ( văn hoa; quý thủy )

Ánh mắt ( lông mi đến ánh mắt khoảng cách phải lớn, có mị lực ), màu sắc đẹp đẽ, nhã nhặn, biến hóa, hoa đào

Phong lưu màu sắc đẹp đẽ

Tọa mệnh: ( chấn động người động cũng )→ ý đồ xấu đặc biệt nhiều, thích hợp chỉ phụ tá, cân não động nhanh; thông minh, bày ra, quy hoạch, tiêu thụ quản lý

Từ mệnh nhập thiên → sự nghiệp tâm trọng nhưng thay đổi lớn

Đình trệ → mắt càn

→ điền ( thả vị trí cấn ): thư hương môn đệ ( cấn vi môn, văn khúc vi màu sắc đẹp đẽ )

3. Tả phụ: ( trợ tinh; mậu thổ )

4. Hữu bật: ( trợ tinh; quý thủy )

Hữu bật + thiên hư → phu: có bên thứ ba, nhưng đều là giả

5. Thiên khôi: ( dương quý; bính hỏa )

6. Thiên việt: ( âm quý; đinh hỏa )

Lục sát tinh:

1. Kình dương: ( hình ngôi sao; hỏa kim )

Ở ngọ → mã đầu đới kiếm, Quan phong ấn biên cương

2. Đà la: ( sao hóa kỵ; hỏa kim )

Cá tính ướt át bẩn thỉu

3. Đốm lửa: ( bạo sát; bính hỏa )

Nhiều ý tưởng, cá tính khó định

4. Linh tinh: ( bạo sát; đinh hỏa )

Yết hầu phát ra tiếng chỗ

Nhập mệnh → thanh âm rất êm tai

Nhập Quan lộc: thích hợp radio nghiệp, ngôi sao ca nhạc

5. Địa kiếp: ( bạo sát; hỏa )

Nhập mệnh → góc biết suy tính; vi tăng hoặc làm học thuật nghiên cứu

6. Không trung: ( rách nát; hỏa )

Nhập mệnh → góc biết suy tính; vi ghét hoặc làm học thuật nghiên cứu

Mặt khác:

1. Lộc tồn: ( tước quý; kỷ thổ )

Tiền tài tồn, tiết kiệm, trung hậu, cố chấp

Vị trí cung càn → không ngừng vươn lên, phúc hậu

Nhập phúc đức → bảo thủ, cố chấp

Nhập tật ách → uống thuốc ăn không hết ( nếu vì cấn mét khối → thuốc Đông y hoặc khoáng vật chất các loại thuốc )

Nhập mệnh → cố chấp, keo kiệt keo kiệt; sẽ thất sát → buồn buồn

Từ tật nhập mệnh → trên thân thể phải uống thuốc

Từ tật nhập thiên → sinh bệnh phải nằm viện khai đao, cắt đứt thì tốt rồi

Ở tuất cung → nhân viên công vụ

2. Thiên mã: ( dịch mã ngôi sao; thổ )

Mã + vu → mệnh: tin tưởng vận mệnh

Lộc tồn + thiên mã → lộc mã giao trì ( càng chạy việt có tiền ), nhưng nếu phùng khoảng không → cát chỗ giấu hung

Tử vi + thiên phủ + thiên mã → phù dư mã

Hình sát + thiên mã → phụ thi mã

Đốm lửa + thiên mã → chiến mã

Nhật nguyệt + thiên mã → sống mái mã

Không vong ( tiệt không, tuần khoảng không, địa không )+ thiên mã → ngựa chết

Đà la + thiên mã → chiết chừng mã

3. Thiên vu:

→ mệnh: tin tưởng vận mệnh

Ở tốn → cúng bái thần linh ( quỳ lạy tín ngưỡng )

Ở càn → trừu tượng tín ngưỡng

Kể trên nếu có chút sẽ sát → không bái chính thần

4. Thiên hình: ( sát tinh, hỏa )

Địa không + thiên hình → tử: đứa con vô hoặc sanh non

Nhập tật → khai đao không mở xong

Nhập phụ → quan phi, tố tụng

Hình + cùng → mặt mày hốc hác

Phá + hình → có đao hình tổn thương, đoan xem nhập này cung hội nào ngôi sao, thả này vận mệnh cao thấp mà định ra

Phá + hình, nếu vị trí “Thiên tướng” cung vị → mặt mày hốc hác

Phá + hình → cung lục thân vị trí: lục thân vô duyên, không thân → một thân liền tổn thương

Thiên hình + bạch hổ → giết tượng

5. Thiên hỉ: ( vui mừng; thủy )

Chủ vợ chồng việc vui, đi hiện tại đến tận đây → có việc mừng động

6. Hồng loan: ( hôn nhân; thủy )

Nhập phúc đức → lãng mạn

Tọa Khảm thủy → hoa đào, hoặc kết giao đối tượng xinh đẹp hoặc người cùng nhiều người kết giao

Thiên diêu + hồng loan → cung thân ( lôi điện ): có hoa đào hiện tượng

7. Thiên quý:

8. Thoát phá: nãi địa sát

Nhập tật ách → ung thư

Nhập mệnh → thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.

9. Người đi viếng:

Tang Môn, người đi viếng: đồ tang khóc

Nhập tử → thêm phần ít nuôi, nếu sẽ sát → không con hơi thở. Đúng tiểu bằng hữu bất lợi, không dễ nuôi.

10. Tuế kiến: gặp cát tắc cát gặp hung tắc hung

11. Mui xe:

Có u buồn chứng, miên man suy nghĩ

Mặt khác

Bài sơn chưởng:

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nam

Đổi

Càn

Khôn

Tốn

Chấn động

Khôn

Khảm

Ly

Cấn

Nữ nhân

Cấn

Ly

Khảm

Khôn

Chấn động

Tốn

Cấn

Càn

Đổi

  

Khảm (1)

Khôn (2)

Chấn động (3)

Tốn (4)

Càn (6)

Đổi (7)

Cấn (8)

Ly (9)

Khảm

Văn khúc lục sát

Phá quân tuyệt mệnh

Cánh cửa cực lớn thiên y

Tham lang sinh khí

Văn khúc lục sát

Lộc tồn tai họa

Liêm trinh ngũ quỷ

Vũ khúc duyên niên

Khôn

Phá quân tuyệt mệnh

Lộc tồn tai họa

Lộc tồn tai họa

Liêm trinh ngũ quỷ

Vũ khúc duyên niên

Cánh cửa cực lớn thiên y

Tham lang sinh khí

Văn khúc lục sát

Chấn động

Cánh cửa cực lớn thiên y

Lộc tồn tai họa

Tham lang sinh khí

Vũ khúc duyên niên

Liêm trinh ngũ quỷ

Phá quân tuyệt mệnh

Văn khúc lục sát

Tham lang sinh khí

Tốn

Tham lang sinh khí

Liêm trinh ngũ quỷ

Vũ khúc duyên niên

Tả phụ hữu bật

Lộc tồn tai họa

Văn khúc lục sát

Phá quân tuyệt mệnh

Cánh cửa cực lớn thiên y

Càn

Văn khúc lục sát

Vũ khúc duyên niên

Liêm trinh ngũ quỷ

Lộc tồn tai họa

Vũ khúc duyên niên

Tham lang sinh khí

Cánh cửa cực lớn thiên y

Phá quân tuyệt mệnh

Đổi

Lộc tồn tai họa

Cánh cửa cực lớn thiên y

Phá quân tuyệt mệnh

Văn khúc lục sát

Tham lang sinh khí

Phá quân tuyệt mệnh

Vũ khúc duyên niên

Liêm trinh ngũ quỷ

Cấn

Liêm trinh ngũ quỷ

Tham lang sinh khí

Văn khúc lục sát

Phá quân tuyệt mệnh

Cánh cửa cực lớn thiên y

Vũ khúc duyên niên

Cánh cửa cực lớn thiên y

Lộc tồn tai họa

Ly

Vũ khúc duyên niên

Văn khúc lục sát

Tham lang sinh khí

Cánh cửa cực lớn thiên y

Phá quân tuyệt mệnh

Liêm trinh ngũ quỷ

Lộc tồn tai họa

Liêm trinh ngũ quỷ

Cát phương: sinh khí > thiên y > duyên niên

Hung phương: tuyệt mệnh > ngũ quỷ > tai họa > lục sát

Tuần khoảng không:

Kim không tắc minh ( cát )→ tài thất được gọi là

Hỏa khoảng không tắc phát ( cát )→ đến nhanh đi cũng nhanh

Mộc không tắc chiết ( hung )

Thủy không tắc hiện ( hung )

Thổ khoảng không tắc hãm ( hung )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button