Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn xương văn khúc

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn xương văn khúc

Văn xương văn khúc, thái độ làm người học nhiều đa năng. ( mão dậu thìn tuất cung tị an mệnh, gặp xương khúc nhị tinh thị dã )

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn xương văn khúc

Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ. ( giả như mệnh tại sửu cung, văn xương ở dần, văn khúc tại tí thị dã. Không quý tức phú, cát đa phương luận, đây là quý cách )

Xương khúc tị hợi lâm, không quý tức đương đại phú.

Xương khúc lâm vu xấu chưa, lúc phùng mão dậu, gần thiên nhan. ( giả nên bốc đế, xương khúc chưa cung, mệnh sửu cung. Ở mệnh kiêm hóa cát người phương luận )

Xương khúc hãm cung hung thần phá, nhẹ danh tiếng tới long. ( hung thần tức Kình Đà không kiếp )

Xương khúc mình tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lo nhảy sông. ( như vào miếu cát. Đại tiểu hạn câu đến, mệnh tọa thìn tuất người thị dã )

Xương khúc rơi vào thiên thương, nhan hồi chết non. ( mệnh có kiếp không Kình Đà, hạn tới thất sát dương đà điệt tịnh phương luận )

Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chỉ nhiều dâm.

Dương phi háo sắc, tam hợp văn xương văn khúc. ( tam hợp cập đối cung xương khúc chiếu, càng sẽ thiên cơ Thái Âm, tất chủ dâm dật )

Xương khúc ở phúc đức, sẽ làm chức quyền lớn. ( càng được tử vi ở ngọ cung diệu )

Nhật nguyệt an mệnh xấu chưa, trước sau có xương khúc tả hữu giáp, nam mệnh quý hơn nữa hiển.

Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, hồi hình không tốt thả khoe khoang khoác lác. ( tham, làm việc điên đảo. Tử thân hai cung quý, cát đa đẹp )

Văn xương văn khúc sẽ liêm trinh vu tị hợi, chết chết non. ( tị hợi hai cung an mệnh, giá trị tới thị dã. Người sinh năm tân tối kỵ )

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc đa lao lực.

Xương khúc phá quân lâm dần mão, giết dương phá tan định bôn ba. ( gọi là theo thủy nhắm hướng đông )

Xương khúc tả hữu sẽ Kình Đà, đương sinh dị nốt ruồi.

Xương khúc lộc tồn, như kỳ lạ.

Lộc văn củng mệnh, giàu thả quý. ( lộc tồn thủ mệnh, tam hợp được xương khúc củng hướng, vô bất phú quý )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn xương văn khúc

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết văn xương văn khúc

Văn xương văn khúc, thái độ làm người học nhiều đa năng. ( mão dậu thìn tuất cung tị an mệnh, gặp xương khúc nhị tinh thị dã )

Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ. ( giả như mệnh tại sửu cung, văn xương ở dần, văn khúc tại tí thị dã. Không quý tức phú, cát đa phương luận, đây là quý cách )

Xương khúc tị hợi lâm, không quý tức đương đại phú.

Xương khúc lâm vu xấu chưa, lúc phùng mão dậu, gần thiên nhan. ( giả nên bốc đế, xương khúc chưa cung, mệnh sửu cung. Ở mệnh kiêm hóa cát người phương luận )

Xương khúc hãm cung hung thần phá, nhẹ danh tiếng tới long. ( hung thần tức Kình Đà không kiếp )

Xương khúc mình tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lo nhảy sông. ( như vào miếu cát. Đại tiểu hạn câu đến, mệnh tọa thìn tuất người thị dã )

Xương khúc rơi vào thiên thương, nhan hồi chết non. ( mệnh có kiếp không Kình Đà, hạn tới thất sát dương đà điệt tịnh phương luận )

Nữ nhân xương khúc, thông minh phú quý chỉ nhiều dâm.

Dương phi háo sắc, tam hợp văn xương văn khúc. ( tam hợp cập đối cung xương khúc chiếu, càng sẽ thiên cơ Thái Âm, tất chủ dâm dật )

Xương khúc ở phúc đức, sẽ làm chức quyền lớn. ( càng được tử vi ở ngọ cung diệu )

Nhật nguyệt an mệnh xấu chưa, trước sau có xương khúc tả hữu giáp, nam mệnh quý hơn nữa hiển.

Xương khúc liêm trinh vu tị hợi, hồi hình không tốt thả khoe khoang khoác lác. ( tham, làm việc điên đảo. Tử thân hai cung quý, cát đa đẹp )

Văn xương văn khúc sẽ liêm trinh vu tị hợi, chết chết non. ( tị hợi hai cung an mệnh, giá trị tới thị dã. Người sinh năm tân tối kỵ )

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc đa lao lực.

Xương khúc phá quân lâm dần mão, giết dương phá tan định bôn ba. ( gọi là theo thủy nhắm hướng đông )

Xương khúc tả hữu sẽ Kình Đà, đương sinh dị nốt ruồi.

Xương khúc lộc tồn, như kỳ lạ.

Lộc văn củng mệnh, giàu thả quý. ( lộc tồn thủ mệnh, tam hợp được xương khúc củng hướng, vô bất phú quý )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button