Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thất sát

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thất sát

Thất sát dần thân tí ngọ, cả đời tước lộc quang vinh xương. ( vi thất sát triều đấu cách. Ngôi sao may mắn thấu, hợp đây cách, gia sát không phải )

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thất sát

Triều đấu ngưỡng đẩu, tước lộc quang vinh xương. ( thất sát thủ mệnh, vượng cung thị dã. Như dần thân tí ngọ vi triều đấu, tam phương vi ngưỡng đẩu, nhập cách người phú quý )

Thất sát tới người cuối cùng yểu. ( thất sát tới người mệnh, hãm địa thêm hung, này đoạn )

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, gặp tử vi, thêm gặp chư cát, tất hơi lớn tướng.

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát quyền, phú quý xuất chúng.

Thất sát nhập mệnh thân cung, gặp cát, cũng tất trải qua chịu gian khổ. Không thấy cát hóa tất chết non.

Thất sát hãm địa, xảo nghệ mưu sinh.

Thất sát liêm trinh đồng cung, chủ tàn phế, lại chủ bệnh lao.

Thất sát liêm trinh đồng vị, lộ thượng mai thi. ( vi sát củng liêm trinh cách, sẽ bể quân vu di chuyển cũng thế. Nếu hãm địa thêm hóa kị càng hung )

Thất sát, phá quân nên xuất ngoại. ( đây nhị tinh sẽ thân mệnh vu hãm địa, chủ các loại tay nghề có thể tinh, xuất ngoại khá vậy. Giết dần thân, phá tị hợi luận )

Thất sát, phá quân chuyên theo như dương linh tới ngược.

Giết lâm tuyệt địa, sẽ Kình Đà, tuổi thọ yểu giống như nhan hồi.

Thất sát Kình Đà sẽ xảy ra hương, người làm đồ tể. ( hoặc chủ bần thả tiện )

Thất sát phùng Kình Đà vu tật ách, tàn tật suốt đời. Cho dù cả đời cô độc, cũng nên thọ niên không lâu.

Thất sát sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân phải tránh, tiện không thể nghi ngờ.

Nữ mệnh, thất sát trầm ngâm phúc không quang vinh. ( nam có uy quyền, nữ nhân không có chỗ )

Thất sát gặp lại Tứ Sát, eo lưng còng khúc, trong trận vong. ( giết cùng hỏa linh, chủ trận vong. Lại có tật ách )

Thất sát tới người mệnh, năm xưa Kình Đà, chủ tai nạn tổn thương. ( phùng tử vi, thiên tướng, lộc tồn, khả giải )

Thất sát dương linh, năm xưa bạch hổ, hình giết thảm tai họa truân.

Thất sát lưu dương gặp Quan phù, ly hương hồi xứng. ( tuế hạn câu đến )

Thất sát thủ chiếu, tuế hạn kình dương, ngọ sinh ra an mệnh cung Mão Dậu, chủ hung vong. ( dư cung cũng kị. Mệnh hạn tam hợp thất sát lưu dương chiếu mệnh, tức thất sát gặp lại )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thất sát

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thất sát

Thất sát dần thân tí ngọ, cả đời tước lộc quang vinh xương. ( vi thất sát triều đấu cách. Ngôi sao may mắn thấu, hợp đây cách, gia sát không phải )

Triều đấu ngưỡng đẩu, tước lộc quang vinh xương. ( thất sát thủ mệnh, vượng cung thị dã. Như dần thân tí ngọ vi triều đấu, tam phương vi ngưỡng đẩu, nhập cách người phú quý )

Thất sát tới người cuối cùng yểu. ( thất sát tới người mệnh, hãm địa thêm hung, này đoạn )

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, có mưu lược, gặp tử vi, thêm gặp chư cát, tất hơi lớn tướng.

Thất sát thủ mệnh, miếu vượng, được tả hữu xương khúc củng chiếu, chưởng sinh sát quyền, phú quý xuất chúng.

Thất sát nhập mệnh thân cung, gặp cát, cũng tất trải qua chịu gian khổ. Không thấy cát hóa tất chết non.

Thất sát hãm địa, xảo nghệ mưu sinh.

Thất sát liêm trinh đồng cung, chủ tàn phế, lại chủ bệnh lao.

Thất sát liêm trinh đồng vị, lộ thượng mai thi. ( vi sát củng liêm trinh cách, sẽ bể quân vu di chuyển cũng thế. Nếu hãm địa thêm hóa kị càng hung )

Thất sát, phá quân nên xuất ngoại. ( đây nhị tinh sẽ thân mệnh vu hãm địa, chủ các loại tay nghề có thể tinh, xuất ngoại khá vậy. Giết dần thân, phá tị hợi luận )

Thất sát, phá quân chuyên theo như dương linh tới ngược.

Giết lâm tuyệt địa, sẽ Kình Đà, tuổi thọ yểu giống như nhan hồi.

Thất sát Kình Đà sẽ xảy ra hương, người làm đồ tể. ( hoặc chủ bần thả tiện )

Thất sát phùng Kình Đà vu tật ách, tàn tật suốt đời. Cho dù cả đời cô độc, cũng nên thọ niên không lâu.

Thất sát sống cu ky một mình phúc đức, nữ nhân phải tránh, tiện không thể nghi ngờ.

Nữ mệnh, thất sát trầm ngâm phúc không quang vinh. ( nam có uy quyền, nữ nhân không có chỗ )

Thất sát gặp lại Tứ Sát, eo lưng còng khúc, trong trận vong. ( giết cùng hỏa linh, chủ trận vong. Lại có tật ách )

Thất sát tới người mệnh, năm xưa Kình Đà, chủ tai nạn tổn thương. ( phùng tử vi, thiên tướng, lộc tồn, khả giải )

Thất sát dương linh, năm xưa bạch hổ, hình giết thảm tai họa truân.

Thất sát lưu dương gặp Quan phù, ly hương hồi xứng. ( tuế hạn câu đến )

Thất sát thủ chiếu, tuế hạn kình dương, ngọ sinh ra an mệnh cung Mão Dậu, chủ hung vong. ( dư cung cũng kị. Mệnh hạn tam hợp thất sát lưu dương chiếu mệnh, tức thất sát gặp lại )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button