Tử vi

Tử vi đấu sổ mui xe ngôi sao đoạn bí quyếtMui xe

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ mui xe ngôi sao đoạn bí quyết

 

——————————————————————————–

* mui xe tượng trưng thanh cao, uy nghiêm.

 
* mui xe thái độ làm người góc cao ngạo, đối số thuật có hứng thú.

 
* mui xe gia hội tả phụ, hữu bật, phong độ tốt, thú vị, hỉ trợ nhân.

 
* mui xe gia hội văn xương, văn khúc, có nghiên cứu tâm, có tài nghệ.

 
* mui xe gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận nhiều.

 
* mui xe gia hội lộc, quyền, khoa, đắc tài, nhân duyên tốt, có màu sắc đẹp đẽ, tài ăn nói tốt, có tài nghệ.

 
* mui xe gia hội đốm lửa hoặc linh tinh, có trang bị kỹ thuật đặc biệt, thái độ làm người tự phụ.

 
* mui xe gia hội kình dương, đà la, có trang bị kỹ thuật đặc biệt, thật mạnh.

 
* mui xe gia hội đốm lửa, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, địa kiếp, có đặc thù kỹ nghệ.

* đại tiểu hạn gặp mui xe, vui mừng tìm kiếm chân lý, tôn giáo, tài nghệ.

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ mui xe ngôi sao đoạn bí quyếtMui xe

 

——————————————————————————–

* mui xe tượng trưng thanh cao, uy nghiêm.

 
* mui xe thái độ làm người góc cao ngạo, đối số thuật có hứng thú.

 
* mui xe gia hội tả phụ, hữu bật, phong độ tốt, thú vị, hỉ trợ nhân.

 
* mui xe gia hội văn xương, văn khúc, có nghiên cứu tâm, có tài nghệ.

 
* mui xe gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận nhiều.

 
* mui xe gia hội lộc, quyền, khoa, đắc tài, nhân duyên tốt, có màu sắc đẹp đẽ, tài ăn nói tốt, có tài nghệ.

 
* mui xe gia hội đốm lửa hoặc linh tinh, có trang bị kỹ thuật đặc biệt, thái độ làm người tự phụ.

 
* mui xe gia hội kình dương, đà la, có trang bị kỹ thuật đặc biệt, thật mạnh.

 
* mui xe gia hội đốm lửa, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, địa kiếp, có đặc thù kỹ nghệ.

* đại tiểu hạn gặp mui xe, vui mừng tìm kiếm chân lý, tôn giáo, tài nghệ.

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button